Förändringsledningens Isberg

KunskapscenterSammanfattning, forum, bästa praxis, experttips och resurser.


Change Management Iceberg av Wilfried Krüger är en stark visualisering av vad som har framlagts som det viktigaste med förändring i organisationer: hanterandet med barriärer.


Toppen av isberget

Enligt Krüger överväger många förändringsledare endast det som finns i toppen på isberget: Kostnad Kvalitet och Tid (”Problemhantering”).


 Under ytan av isberget

Emellertid under vattenytan finns det ytterligare två dimensioner av förändring och implementeringsledning:

  • Hantering av uppfattningar och övertygelser, och
  • Ledning av Makt och Politik

Vilken typ av barriärer uppstår, och vilken typ av implementeringsledning är därför nödvändig, beror på:

1. typ av förändring

     - hårda saker ”endast” (informationssystem, processer) just bara skrapa på ytan,

     - mjuka saker (värderingar, mindsets och kapaciteter/förmågor) är mycket mer djupa

2. den tillämpade förändringstrategin

     - revolutionär, dramatisk förändring som i Business Process Reengineering

     - evolutions- inkrementell förändring som i Kaizen


Personer som är involverade vid förändring

  • Opponenter har både en negativ allmän inställning mot förändring OCH ett negativt beteende mot denna särskilt personliga förändring. De behöver kontrolleras av de som hanterar och leder Uppfattningarna, och Övertygelserna som förändrar deras sinne så långt som är möjligt.
  • Upphovsmännen har å ena sidan både en positivt allmän inställning till förändring OCH de är särskilt positiva om just denna förändring där de är personligen involverade. De tar fördel av förändringen och kommer därför att stötta den.
  • Dolda opponenter har en negativ allmän inställning till förändring, även om de verkar att understödja förändringen på en ytlig nivå (”opportunister”). Här är ledningen av uppfattningar och övertygelser som stöttats av information (problemhantering) nödvändig för att förändra deras inställning.
  • Potentiella Upphovsmän/Främjare har en allmänt positiv inställning till förändring, hur som helst av vissa bestämda skäl är de inte riktigt övertygade (ännu) om denna särskilda förändring. Ledning av Makt- och Politik verkar vara det mest lämpliga i detta fall.

Att hantera förändring

Krüger menar att generellt så har ledningen en permanent uppgift och utmaning med att ta itu med förändring. Ytlig problemhantering/ledning kan endast uppnå resultat på en nivå som just är i nivå med godtagandet som är under ytan. Grunden för Change Management/Förändringsledning finns i både den mellanmänskliga och beteendemässiga dimensionen och den normativa och kulturella dimensionen och är en del av Ledningen av Makt och Politik, och till ledningen av uppfattningar och övertygelser.

Förändringsledningens Isberg

Artikel: Wilfried Krüger - Implementation: the Core Task of Change Management, CEMS Business Review, Vol. 1, 1996

Bok: Michael A. Beitler - Strategic Organizational change -

Bok: Linda Ackerman Anderson, Dean Anderson - The Change Leader's Roadmap -


Särskild Intressegrupp SIG

Förändringsledningens (Isberg) Särskild Intressegrupp SIG.Särskild Intressegrupp SIG (18 medlemmar)

Forum  

Forum om Förändringsledningens (Isberg).


Dealing with Toxic Employees
In modern society and organizations, very negative, destructive, "toxic" team members may damage an entire organization (...)
5
 
1 reaktioner
 
Achieving Change at the Individual Level
It is a known fact that in order to have an effective change implementation at the organisation level you need change at (...)
4
 
4 reaktioner
 
Why You should Embrace Change
Wildebeest that travel thousands of miles every year to get to water during the dry season will walk in a windy pattern (...)
3
 
0 reaktioner
 
Best Practices

Topprankade diskussionsämnen om Förändringsledningens (Isberg). Här hittar du de mest värdefulla idéerna och praktiska förslagen.


🥇 Reasons and Motives to Resist Change
I'm trying to collect a list of all motives for resistance to change by employees. Henk Kleijn and Fred Rorink in their (...)
44
 
40 reaktioner

 
🥈 The ADKAR model by Prosci
The ADKAR model by Prosci (1998) helps to deal with the people dimension of change. It can be used to: 1. Diagnose empl (...)
25
 
6 reaktioner

 
🥉 How to Make Employees LOVE Change?
Most of the discussions in this particular forum on the change iceberg are about RESISTANCE to change. My question is ho (...)
20
 
90 reaktioner

 
What are the Reasons for Change?
Why do we really need change in the first place? What are the sources / reasons for the need to change? (...)
16
 
5 reaktioner

 
Hidden Resistance to Change
It is very important to recognize that the most powerful resistance does NOT come from those who openly disagree with yo (...)
15
 
3 reaktioner

 
Bad Change Management Examples
Who can share a live example of a company implementing change management miserably? What went wrong and why? Thanks! (...)
14
 
31 reaktioner

 
Transparancy Needed in Change Management
I think everyone who is involved in change processes needs to practice "transparency" in a way to abstain from misunders (...)
13
 
1 reaktioner

 
Is it Possible to Manage Change If the Right Approaches Are NOT Used?
Hi all, I've been focussing on this question for a week now and I find that unless if the right approaches, like that of (...)
12
 
2 reaktioner

 
What Punishment for Unwilling Employees?
My question is this: when an organization wants to bring change in the organization, we know that if employees are in fa (...)
12
 
11 reaktioner

 
What Leadership Style Reduces Resistance?
The importance of employees being committed to change cannot be underestimated nowadays, since more and more organizatio (...)
12
 
19 reaktioner

 
6 Images of Managing Change (Palmer, Dunford and Akin)
Palmer, Dunford and Akin provide vision and direction for managers to think about their role in managing organizational (...)
11
 
1 reaktioner

 
My Way to Deal with Resistance to Change
I am a head teacher in a large secondary school in Scotland. Here the trade unions are very powerful and automatically r (...)
10
 
5 reaktioner

 
Dealing with Change is Not Always Problematic
I think there's a degree of over complexity here. In many instances humans do cope well with change, most usually when s (...)
9
 
3 reaktioner

 
Engage the Opponents
When you engage the "tough nuts" on your team and get them involved from the outset, your chance of successfully impleme (...)
9
 
0 reaktioner

 
Types of Change and Corresponding Resistance Levels
Change may be a evolved or evolutionary change. Or a revolutionary, or forced, top down or bottom up. Technology or mark (...)
9
 
1 reaktioner

 
Characteristics of Organizations That are Open to Change
To what extent should an organisation be open to regular change management initiatives. Are certain types of organisatio (...)
8
 
5 reaktioner

 
Avoiding Resistance to Change
There will always be change from time to time and management and staff apprehension will always be part of the issues to (...)
8
 
1 reaktioner

 
Automatic Defense Mechanisms to Change
What I think is that human beings are reluctant for change by nature. When there is a change taking place around themsel (...)
8
 
4 reaktioner

 
Managing Change is in the Essence of Management
If there are no needs to change, why do we need management? Managing change is in the essence of management. A daily rou (...)
7
 
4 reaktioner

 
Good Change Management Examples
Who can share a live example of a company implementing change management effectively? What are the key reasons for this (...)
5
 
1 reaktioner

 
Create Involvement and Communicate the Strategic Need to Change
Changes in general are difficult and, in most cases, we live them more like a threat than an opportunity. As we all know (...)
5
 
14 reaktioner

 
Categories of People Involved in Change
Krueger takes cognizance of four types of major players involved or appear to be directly involved in change management (...)
5
 
0 reaktioner

 
Overcoming Resistance? The Rapid Results Method by Schaffer
I have recently come across the interesting "Rapid Results" method of implementing change by Robert H. Schaffer ('Rapid (...)
4
 
1 reaktioner

 
Human Factors in Change Management
An important part of change management is dealing with human factors --- reactions to implementation which for both indi (...)
4
 
2 reaktioner

 
Communicating Change to Top Management
What are the different ways of communicating change to top management? (...)
3
 
3 reaktioner

 
Ethics in Change Management
What does one do when as a change agent, one realizes that what is being asked will finally be damaging to the growth or (...)
3
 
7 reaktioner

 
Change is Most of the Times Selfish
The problem I find with change is that in most cases, it favors the organization more than the employees. (...)
3
 
15 reaktioner

 
Who Moved my Cheese?
The book 'WHO MOVED MY CHEESE' is a very good book for management student. Who Moved My Cheese was published in 1998. (...)
3
 
0 reaktioner

 
Managing the Change Within Oneself
What about the change we manage within ourselves everyday, everytime? Can anyone please share any experience about how t (...)
3
 
4 reaktioner

 
Equilibrium of System
Managers should not forget that they are part of a system they work in. Even minor changes will have effects on how the (...)
0
 
2 reaktioner

 
Experttips

Avancerad insikt om Change Management (Iceberg) (Engelsk). Här hittar du professionella råd från experter.


I'll never use the term 'Resistance to Change' again

Resistance to Change is a Defensive Attitude... (...)
   
 
 
 

Addressing Concerns Against Change and their Remedies

Change Management, Organizational Change, Turnaround Management (...)
   
 
 
 

Personal Networks of Successful Change Agents

Leading Major and Minor Change Initiatives (...)
   
 
 
 

Leadership Strategies for Change

Initiate, implement, develop and sustain change (...)
   
 
 
 

Understanding Why Resistance Occurs

Why Acknowledging the Power of Employees is Important (...)
   
 
 
 

Key Success Factors when you're Designing your Change Management Program

Best Practices, Change Management, Organizational Change (...)
   
 
 
 

Role of Recruiting in Organization Culture So Hard? The ASA Model (Schneider)

Organization Culture, Culture Change, Corporate Culture, Change Management, Recruitment (...)
   
 
 
 

What Change Agents Should I Use?

Change Management, Organizational Change, Turnaround Management (...)
   
 
 
 

The Need to Communicate the REASONS for Change

Change Management (...)
   
 
 
 

Assessing the Risks of Change and the Organization’s Capacity for Change

Leading Change (...)
   
 
 
 

Critical Leadership Skills

Tackling the Six Stages of Concern (...)
   
 
 
 

Six Crucial Mind Shifts for Strategy Execution / Implementation

Change Management, Strategic Change, Resistance to CHange, Strategy Implementation (...)
   
 
 
 

Strategic Change: Why, What, When, Who and How

Preparing Strategic Change (...)
   
 
 
 

The 7C Framework for Successful Personal and Professional Change

Personal Change, Professional Change, Personal Transition, Professional Transition, Embracing Change (...)
   
 
 
 

The Role of the CEO in Strategic Change Initiation

Communicating Strategic Change (...)
   
 
 
 
Informationskällor

Olika informationskällor om Förändringsledningens (Isberg). Här hittar du powerpoints, videor, nyheter etc. som du kan använda i dina egna föreläsningar och workshops.Jämför Förändringsledningens Isberg med: Förändringsekvationen  |  Förändring av Organisationskulturer  |  Glömma, Låna och Lära Ramverk  |  Förändringsfaser  |  Uppskattande Undersökningsmetodik Cooperrider  |  Positiv Avvikelse  |  DICE Ramverk BCG  |  Kraftfältsanalys  |  Kärngruppsteorin Kleiner  |  Grundval för Makt och Inflytande  |  MSP  |  PMMM  |  Teori om Planerat Beteende  |  Business Process Reengineeringmetoden Hammer och Champy  |  Kaizen Filosofin  |  Förändringsdimensioner  |  7 Goda Vanor Covey  | Nivåer av Organisatorisk Kultur  |  Kulturtyper  |  RACI-Matris, RACI-Roller, RACI-Modell


Retur till Management Start: Organisation och Förändring  |  Kommunikation och Färdigheter  |  HRM och Personalfrågor  |  Ledarskap  |  Program- och Projektledning


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Special Interest Group Leader

Är du expert på Förändringsledningens (Isberg)? Anmäl dig gratis

Länk till detta kunskapscenter

Kopiera den här koden till din webbplats:

 


Om 12manage | Reklam | Länk till oss / Citera oss | Sekretess | Förslagen | Användningsvillkor
© 2020 12manage - The Executive Fast Track. V15.6 - Senast uppdaterad: 25-11-2020. Alla namn ™ av deras ägare.