Förändringsledningens Isberg

Kunskapscenter

12manage is looking for students / contributors...

   

Förklaring av Change Management Iceberg/Förändringsledningens Isberg av Wilfried Krüger.

Innehåll

Premium

Change Management Iceberg av Wilfried Krüger är en stark visualisering av vad som har framlagts som det viktigaste med förändring i organisationer: hanterandet med barriärer.


Toppen av isberget

Enligt Krüger överväger många förändringsledare endast det som finns i toppen på isberget: Kostnad Kvalitet och Tid (”Problemhantering”).


 Under ytan av isberget

Emellertid under vattenytan finns det ytterligare två dimensioner av förändring och implementeringsledning:

  • Hantering av uppfattningar och övertygelser, och
  • Ledning av Makt och Politik

Vilken typ av barriärer uppstår, och vilken typ av implementeringsledning är därför nödvändig, beror på:

1. typ av förändring

     - hårda saker ”endast” (informationssystem, processer) just bara skrapa på ytan,

     - mjuka saker (värderingar, mindsets och kapaciteter/förmågor) är mycket mer djupa

2. den tillämpade förändringstrategin

     - revolutionär, dramatisk förändring som i Business Process Reengineering

     - evolutions- inkrementell förändring som i Kaizen


Personer som är involverade vid förändring

  • Opponenter har både en negativ allmän inställning mot förändring OCH ett negativt beteende mot denna särskilt personliga förändring. De behöver kontrolleras av de som hanterar och leder Uppfattningarna, och Övertygelserna som förändrar deras sinne så långt som är möjligt.
  • Upphovsmännen har å ena sidan både en positivt allmän inställning till förändring OCH de är särskilt positiva om just denna förändring där de är personligen involverade. De tar fördel av förändringen och kommer därför att stötta den.
  • Dolda opponenter har en negativ allmän inställning till förändring, även om de verkar att understödja förändringen på en ytlig nivå (”opportunister”). Här är ledningen av uppfattningar och övertygelser som stöttats av information (problemhantering) nödvändig för att förändra deras inställning.
  • Potentiella Upphovsmän/Främjare har en allmänt positiv inställning till förändring, hur som helst av vissa bestämda skäl är de inte riktigt övertygade (ännu) om denna särskilda förändring. Ledning av Makt- och Politik verkar vara det mest lämpliga i detta fall.

Att hantera förändring

Krüger menar att generellt så har ledningen en permanent uppgift och utmaning med att ta itu med förändring. Ytlig problemhantering/ledning kan endast uppnå resultat på en nivå som just är i nivå med godtagandet som är under ytan. Grunden för Change Management/Förändringsledning finns i både den mellanmänskliga och beteendemässiga dimensionen och den normativa och kulturella dimensionen och är en del av Ledningen av Makt och Politik, och till ledningen av uppfattningar och övertygelser.

Förändringsledningens Isberg

Artikel: Wilfried Krüger - Implementation: the Core Task of Change Management, CEMS Business Review, Vol. 1, 1996

Bok: Michael A. Beitler - Strategic Organizational change -

Bok: Linda Ackerman Anderson, Dean Anderson - The Change Leader's Roadmap -


Förändringsledningens Isberg Forumet
  Achieving Change at the Individual Level
It is a known fact that in order to have an effect...
     
 
  Why You should Embrace Change
Wildebeest that travel thousands of miles every ye...
     
 
  Create Involvement and Communicate the Strategic Need to Change
Changes in general are difficult and, in most case...
     
 
  Avoiding Resistance to Change
There will always be change from time to time and ...
     
 
  Checking Team Alignment: T4
I've recently piloted a strength-based approach to...
     
 
  Who Moved my Cheese?
The book 'WHO MOVED MY CHEESE' is a very good book...
     
 
  Overcoming Resistance? The Rapid Results Method by Schaffer
I have recently come across the interesting "Rapid...
     
 
  The Role of Conflicting Interests in Change Management
One reason change management in the private sector...
     
 
  Dealing with Change is Not Always Problematic
I think there's a degree of over complexity here. ...
     
 
  Human Factors in Change Management
An important part of change management is dealing ...
     
 
  What are the Future Trends in Managing Organizational Change?
I am trying to findout what would be the future
     
 
  The Usefulness of Iceberg to Management?
What is the usefulness of the organisational icebe...
     
 
  6 Images of Managing Change (Palmer, Dunford and Akin)
Palmer, Dunford and Akin provide vision and...
     
 
  Hidden Resistance to Change
It is very important to recognize that the most...
     
 
  Transparancy Needed in Change Management
I think everyone who is involved in change process...
     
 
  Is it Possible to Manage Change If the Right Approaches Are NOT Used?
Hi all, I've been focussing on this question for a...
     
 

Förändringsledningens Isberg Särskild Intressegrupp SIG


Särskild Intressegrupp SIG

Förändringsledningens Isberg Utbildning & Sammankomster


Hitta Träning, Seminarier och Sammankomster


Best Practices - Förändringsledningens Isberg Premium
  How to Make Employees LOVE Change?
Most of the discussions in this particular forum o...
     
 
  What Leadership Style Reduces Resistance?
The importance of employees being committed to cha...
     
 
  Reasons and Motives to Resist Change
I'm trying to collect a list of all motives for re...
     
 
  What Punishment for Unwilling Employees?
My question is this: when an organization wants to...
     
 
  Bad Change Management Examples
Who can share a live example of a company imple...
     
 
  What are the Reasons for Change?
Why do we really need change in the first place? W...
     
 

Expert Tips (ENG) - Change Management Iceberg Premium
 

I'll never use the term 'Resistance to Change' againBli Medlem

I am working as a change manager in a German IT co...
Usage (application): Resistance to Change is a Defensive Attitude...
 
 
 

Addressing Concerns Against Change and their RemediesBli Medlem

According to Ken Blanchard in the article “Masteri...
Usage (application): Change Management, Organizational Change, Turnaround Management
 
 
 

Personal Networks of Successful Change AgentsBli Medlem

Organizational change is often difficult to achiev...
Usage (application): Leading Major and Minor Change Initiatives
 
 
 

Leadership Strategies for ChangeBli Medlem

In response to the high rate of change failure, Ke...
Usage (application): Initiate, implement, develop and sustain change
 
 
 

Understanding Why Resistance OccursBli Medlem

The concept of  
 
 

Key Success Factors when you're Designing your Change Management ProgramBli Medlem

In their article "Making Change Happen, and Making...
Usage (application): Best Practices, Change Management, Organizational Change
 
 
 

What Change Agents Should I Use?Bli Medlem

When choosing between internal or external chan...
Usage (application): Change Management, Organizational Change, Turnaround Management
 
 
 

The Need to Communicate the REASONS for ChangeBli Medlem

1072 survey contributors commented on how improve ...
Usage (application): Change Management
 
 
 

Critical Leadership SkillsBli Medlem

In order to tackle all six stages of concern menti...
Usage (application): Tackling the Six Stages of Concern
 
 
 

Role of Recruiting in Organization Culture So Hard? The ASA Model (Schneider)Bli Medlem

Why is changing an organization culture so difficu...
Usage (application): Organization Culture, Culture Change, Corporate Culture, Change Management, Recruitment
 
 
 

Assessing the Risks of Change and the Organization’s Capacity for ChangeBli Medlem

In their book "Transforming Public and Nonprofit O...
Usage (application): Leading Change
 
 
 

Six Crucial Mind Shifts for Strategy Execution / ImplementationBli Medlem

Speculand (2009) suggests six mind shifts that peo...
Usage (application): Change Management, Strategic Change, Resistance to CHange, Strategy Implementation
 
 
 

Strategic Change: Why, What, When, Who and HowBli Medlem

If we need to change strategically, we need to thi...
Usage (application): Preparing Strategic Change
 
 
 

The 7C Framework for Successful Personal and Professional ChangeBli Medlem

In the article 'Managing Yourself: How to Embrace ...
Usage (application): Personal Change, Professional Change, Personal Transition, Professional Transition, Embracing Change
 
 
 

The Role of the CEO in Strategic Change InitiationBli Medlem

In management literature the role of the CEO in fo...
Usage (application): Communicating Strategic Change
 
 

Resurser - Förändringsledningens Isberg Premium
 

Nyheter om Förändring IsbergBli Medlem


     
 

Nyheter om Förändring MotståndBli Medlem


     
 

Videor om Förändring IsbergBli Medlem


     
 

Videor om Förändring MotståndBli Medlem


     
 

Presentationer om Förändring IsbergBli Medlem


     
 

Presentationer om Förändring MotståndBli Medlem


     
 

Mer om Förändring IsbergBli Medlem


     
 

Mer om Förändring MotståndBli Medlem


     

Jämför Förändringsledningens Isberg med: Förändringsekvationen  |  Förändring av Organisationskulturer  |  Glömma, Låna och Lära Ramverk  |  Förändringsfaser  |  Uppskattande Undersökningsmetodik Cooperrider  |  Positiv Avvikelse  |  DICE Ramverk BCG  |  Kraftfältsanalys  |  Kärngruppsteorin Kleiner  |  Grundval för Makt och Inflytande  |  MSP  |  PMMM  |  Teori om Planerat Beteende  |  Business Process Reengineeringmetoden Hammer och Champy  |  Kaizen Filosofin  |  Förändringsdimensioner  |  7 Goda Vanor Covey  | Nivåer av Organisatorisk Kultur  |  Kulturtyper  |  RACI-Matris, RACI-Roller, RACI-Modell


Retur till Management Start: Organisation och Förändring  |  Kommunikation och Färdigheter  |  HRM och Personalfrågor  |  Ledarskap  |  Program- och Projektledning


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Special Interest Group Leader

Du här
Om 12manage | Reklam | Länk till oss / Citera oss | Sekretess | Förslagen | Användningsvillkor
© 2018 12manage - The Executive Fast Track. V14.1 - Senast uppdaterad: 22-8-2018. Alla namn ™ av deras ägare.