Förändringsledningens Isberg

Kunskapscenter

12manage is looking for students. Info

Förklaring av Change Management Iceberg/Förändringsledningens Isberg av Wilfried Krüger.


Change Management Iceberg av Wilfried Krüger är en stark visualisering av vad som har framlagts som det viktigaste med förändring i organisationer: hanterandet med barriärer.


Toppen av isberget

Enligt Krüger överväger många förändringsledare endast det som finns i toppen på isberget: Kostnad Kvalitet och Tid (”Problemhantering”).


 Under ytan av isberget

Emellertid under vattenytan finns det ytterligare två dimensioner av förändring och implementeringsledning:

  • Hantering av uppfattningar och övertygelser, och
  • Ledning av Makt och Politik

Vilken typ av barriärer uppstår, och vilken typ av implementeringsledning är därför nödvändig, beror på:

1. typ av förändring

     - hårda saker ”endast” (informationssystem, processer) just bara skrapa på ytan,

     - mjuka saker (värderingar, mindsets och kapaciteter/förmågor) är mycket mer djupa

2. den tillämpade förändringstrategin

     - revolutionär, dramatisk förändring som i Business Process Reengineering

     - evolutions- inkrementell förändring som i Kaizen


Personer som är involverade vid förändring

  • Opponenter har både en negativ allmän inställning mot förändring OCH ett negativt beteende mot denna särskilt personliga förändring. De behöver kontrolleras av de som hanterar och leder Uppfattningarna, och Övertygelserna som förändrar deras sinne så långt som är möjligt.
  • Upphovsmännen har å ena sidan både en positivt allmän inställning till förändring OCH de är särskilt positiva om just denna förändring där de är personligen involverade. De tar fördel av förändringen och kommer därför att stötta den.
  • Dolda opponenter har en negativ allmän inställning till förändring, även om de verkar att understödja förändringen på en ytlig nivå (”opportunister”). Här är ledningen av uppfattningar och övertygelser som stöttats av information (problemhantering) nödvändig för att förändra deras inställning.
  • Potentiella Upphovsmän/Främjare har en allmänt positiv inställning till förändring, hur som helst av vissa bestämda skäl är de inte riktigt övertygade (ännu) om denna särskilda förändring. Ledning av Makt- och Politik verkar vara det mest lämpliga i detta fall.

Att hantera förändring

Krüger menar att generellt så har ledningen en permanent uppgift och utmaning med att ta itu med förändring. Ytlig problemhantering/ledning kan endast uppnå resultat på en nivå som just är i nivå med godtagandet som är under ytan. Grunden för Change Management/Förändringsledning finns i både den mellanmänskliga och beteendemässiga dimensionen och den normativa och kulturella dimensionen och är en del av Ledningen av Makt och Politik, och till ledningen av uppfattningar och övertygelser.

Förändringsledningens Isberg

Artikel: Wilfried Krüger - Implementation: the Core Task of Change Management, CEMS Business Review, Vol. 1, 1996

Bok: Michael A. Beitler - Strategic Organizational change -

Bok: Linda Ackerman Anderson, Dean Anderson - The Change Leader's Roadmap -


Särskild Intressegrupp SIG - Förändringsledningens (Isberg)


Särskild Intressegrupp SIG (16 medlemmar)


Forum - Förändringsledningens (Isberg)  

Här hittar du intressanta och pedagogiska diskussioner.


  Transparancy Needed in Change Management (1 reaktioner)
I think everyone who is involved in change processes needs t...
 
 
 
 
  Is it Possible to Manage Change If the Right Approaches Are NOT Used? (2 reaktioner)
Hi all, I've been focussing on this question for a week now ...
 
 
 
 
  Engage the Opponents
When you engage the "tough nuts" on your team and get them i...
 
 
 
 
  Types of Change and Corresponding Resistance Levels (1 reaktioner)
Change may be a evolved or evolutionary change. Or a revolut...
 
 
 
 
  Characteristics of Organizations That are Open to Change (5 reaktioner)
To what extent should an organisation be open to regular cha...
 
 
 
 
  Avoiding Resistance to Change (1 reaktioner)
There will always be change from time to time and management...
 
 
 
 
  Good Change Management Examples (1 reaktioner)
Who can share a live example of a company implementing chang...
 
 
 
 
  Create Involvement and Communicate the Strategic Need to Change (14 reaktioner)
Changes in general are difficult and, in most cases, we live...
 
 
 
 
  Dealing with Toxic Employees (1 reaktioner)
In modern society and organizations, very negative, destruct...
 
 
 
 
  Categories of People Involved in Change
Krueger takes cognizance of four types of major players invo...
 
 
 
 
  Overcoming Resistance? The Rapid Results Method by Schaffer (1 reaktioner)
I have recently come across the interesting "Rapid Results" ...
 
 
 
 
  Achieving Change at the Individual Level (4 reaktioner)
It is a known fact that in order to have an effective change...
 
 
 
 
  Human Factors in Change Management (2 reaktioner)
An important part of change management is dealing with hu...
 
 
 
 
  Why You should Embrace Change
Wildebeest that travel thousands of miles every year to get ...
 
 
 
 
  Communicating Change to Top Management (3 reaktioner)
What are the different ways of communicating change to top m...
 
 
 
 
  Ethics in Change Management (7 reaktioner)
What does one do when as a change agent, one realizes that w...
 
 
 
 
  Change is Most of the Times Selfish (15 reaktioner)
The problem I find with change is that in most cases, it fav...
 
 
 
 
  Who Moved my Cheese?
The book 'WHO MOVED MY CHEESE' is a very good book for manag...
 
 
 
 
  Managing the Change Within Oneself (4 reaktioner)
What about the change we manage within ourselves ever...
 
 
 
 
  Equilibrium of System (2 reaktioner)
Managers should not forget that they are part of a system...
 
 
 
 

Best Practices - Förändringsledningens (Isberg)

Här hittar du de mest värdefulla idéerna.


  Reasons and Motives to Resist Change (40 reaktioner)
I'm trying to collect a list of all motives for resistance t...
 
 
 
 
  The ADKAR model by Prosci (6 reaktioner)
The ADKAR model by Prosci (1998) helps to deal with t...
 
 
 
 
  How to Make Employees LOVE Change? (90 reaktioner)
Most of the discussions in this particular forum on the chan...
 
 
 
 
  What are the Reasons for Change? (5 reaktioner)
Why do we really need change in the first place? What are th...
 
 
 
 
  Hidden Resistance to Change (3 reaktioner)
It is very important to recognize that the most powerful ...
 
 
 
 
  Bad Change Management Examples (31 reaktioner)
Who can share a live example of a company implementing ch...
 
 
 
 
  What Punishment for Unwilling Employees? (11 reaktioner)
My question is this: when an organization wants to bring cha...
 
 
 
 
  What Leadership Style Reduces Resistance? (19 reaktioner)
The importance of employees being committed to change cannot...
 
 
 
 
  6 Images of Managing Change (Palmer, Dunford and Akin) (1 reaktioner)
Palmer, Dunford and Akin provide vision and direction...
 
 
 
 
  My Way to Deal with Resistance to Change (5 reaktioner)
I am a head teacher in a large secondary school in Scotland....
 
 
 
 
  Dealing with Change is Not Always Problematic (3 reaktioner)
I think there's a degree of over complexity here. In many...
 
 
 
 
  Automatic Defense Mechanisms to Change (4 reaktioner)
What I think is that human beings are reluctant for change b...
 
 
 
 
  Managing Change is in the Essence of Management (4 reaktioner)
If there are no needs to change, why do we need management? ...
 
 
 
 

Expert Tips (ENG) - Change Management (Iceberg)

Här hittar du högkvalitativa råd från experter.


 

I'll never use the term 'Resistance to Change' again

Resistance to Change is a Defensive Attitude......
 
 
 

Addressing Concerns Against Change and their Remedies

Change Management, Organizational Change, Turnaround Management...
 
 
 

Personal Networks of Successful Change Agents

Leading Major and Minor Change Initiatives...
 
 
 

Leadership Strategies for Change

Initiate, implement, develop and sustain change...
 
 
 

Understanding Why Resistance Occurs

Why Acknowledging the Power of Employees is Important...
 
 
 

Key Success Factors when you're Designing your Change Management Program

Best Practices, Change Management, Organizational Change...
 
 
 

What Change Agents Should I Use?

Change Management, Organizational Change, Turnaround Management...
 
 
 

The Need to Communicate the REASONS for Change

Change Management...
 
 
 

Role of Recruiting in Organization Culture So Hard? The ASA Model (Schneider)

Organization Culture, Culture Change, Corporate Culture, Change Management, Recruitment...
 
 
 

Assessing the Risks of Change and the Organization’s Capacity for Change

Leading Change...
 
 
 

Critical Leadership Skills

Tackling the Six Stages of Concern...
 
 
 

Six Crucial Mind Shifts for Strategy Execution / Implementation

Change Management, Strategic Change, Resistance to CHange, Strategy Implementation...
 
 
 

Strategic Change: Why, What, When, Who and How

Preparing Strategic Change...
 
 
 

The 7C Framework for Successful Personal and Professional Change

Personal Change, Professional Change, Personal Transition, Professional Transition, Embracing Change...
 
 
 

The Role of the CEO in Strategic Change Initiation

Communicating Strategic Change...
 
 

Resurser - Förändringsledningens (Isberg)

Här hittar du PowerPoint-presentationer, mikroinlärningsvideor och ytterligare informationskällor.


 

Nyheter om Förändringsledningens Isberg


     
 

Nyheter om Förändring Motstånd


     
 

Videor om Förändringsledningens Isberg


     
 

Videor om Förändring Motstånd


     
 

Presentationer om Förändringsledningens Isberg


     
 

Presentationer om Förändring Motstånd


     
 

Mer om Förändringsledningens Isberg


     
 

Mer om Förändring Motstånd


     

Jämför Förändringsledningens Isberg med: Förändringsekvationen  |  Förändring av Organisationskulturer  |  Glömma, Låna och Lära Ramverk  |  Förändringsfaser  |  Uppskattande Undersökningsmetodik Cooperrider  |  Positiv Avvikelse  |  DICE Ramverk BCG  |  Kraftfältsanalys  |  Kärngruppsteorin Kleiner  |  Grundval för Makt och Inflytande  |  MSP  |  PMMM  |  Teori om Planerat Beteende  |  Business Process Reengineeringmetoden Hammer och Champy  |  Kaizen Filosofin  |  Förändringsdimensioner  |  7 Goda Vanor Covey  | Nivåer av Organisatorisk Kultur  |  Kulturtyper  |  RACI-Matris, RACI-Roller, RACI-Modell


Retur till Management Start: Organisation och Förändring  |  Kommunikation och Färdigheter  |  HRM och Personalfrågor  |  Ledarskap  |  Program- och Projektledning


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Special Interest Group Leader

Du här? Anmäl dig gratis


 


Om 12manage | Reklam | Länk till oss / Citera oss | Sekretess | Förslagen | Användningsvillkor
© 2019 12manage - The Executive Fast Track. V15.1 - Senast uppdaterad: 14-10-2019. Alla namn ™ av deras ägare.