Ekonomi och Investera
Studera Ekonomi och investera. Metoder-, modeller- och teorier (A-Ö)


Ekonomi och investera

ABC-Kalkyl, ABC-Metoden

ADL-matris Arthur D. Little

Aktieägares Perspektiv på Värde

ARIMA-modellen Box och Jenkins

Avkastning på Eget Kapital

Avkastning på Investerat Kapital

Avkastning på Investering, Avkastningsgrad

Avkastning på Nettotillgångarna

Avkastning på Sysselsatt Kapital

Avkastningsränta, Kalkylränta, Kapitalkostnader

Avkastningsvärde

Balanserade Styrkort Kaplan och Norton

Balanslikviditet

Bass Diffusionsmodell

BCG Matrisen

Benchmarkingmetod

Beyond Budgetingmetoden Fraser

Bidragskalkylering

Bidragsredovisning


Bruttovinstmarginal, Bruttovinstandel, Bruttovinstprocent

CAPM-modellen Sharpe

CFROI-modellen

CVA-modellen Anelda

Diamant Modellen Porter

Diskonterat Kassaflöde

DuPontmodellen

Dynamisk Regression

Effekt och Värde Ramwerk för IT Hammer

Ekonomiskt Mervärde (EVA)

Exponentiell Utjämning

Fem Krafter Porter

Fritt Kassaflöde

Fullständig Kostnadsredovisning

Företagsledningens Utköp (Management Buyout)

Förvärvs och Integrations Angrepssätt Haspeslagh och Jemison

Genomsnittlig Årlig Tillväxttakt

Horisontell Integration

Internationella Redovisnings Standarder (IAS)

Internränta

Kaosteori Lorenz

Kassaflödet från Rörelsen

Kassalikviditet (Cash Ratio)

Kassalikviditet (Quick Ratio)

Kostnad för Eget Kapital

Kostnadsnyttoanalys

Likvidationsvärde

Lånefinansierat Företagsköp (Leveraged Buy-out)

Marginalekonomi (Economic Margin)

Marginalkostnad

Marknadsmervärde, Marknadsvärdering


McKinsey Matrisen

Nollpunktsanalys

Nyckelpersoners Värdeperspektiv

Operationsanalys

PEG-Talet, PEG Ratio

PEST-analys

P/E-Talet, Pris/Vinst-Talet, Vinstförhållandet

Portföljanalys

Prestationsstyrning, Resultatstyrning

Produktlivscykler (Produktlivscykel) Levitt

Produkt/Marknadsmatris Ansoff

PRVit-systemet, PRVit-metoden

RAROC

Reala Optioner Luehrman

Regressionsanalys

Relativ Värdetillväxten Mass

Resultatbaserat Ledarskap Ulrich

Resultat före Ränta, Skatt, Avskrivningar och Amortering (EBITDA)

Resultatorienterad Ledarskap

Resultat Prisma (Performance Prism)

Rimlighetsteori

Riskhantering

Rörelsens Vinst

Rörelsens Vinstprocent

Rörelseresultat Efter Ska

Simulering av Processer

Sju Tecken på Etisk Kollaps Jennings

Självkostnadsredovisning

Skuldsättningsgrad

Skäligt Marknadsvärde


Spelteori Nash

Strategisk Riskhantering Slywotzky

STRATPORT-modellen Larreche

SWOT-analys


Lägga till en metod / modell


Tids- och Aktivetetsbaserade Kostnader Kaplan

Tolv Principer för Nätverksekonomin Kelly

Totalavkastning för Aktieägare

Totalavkastning för Företaget (Total Business Return)

Totalkostnad för en Tillgång (Total Cost of Ownership)

Turnaround Management

US GAAP

Utkontraktering

Vertikal Integration

Vinst före Ränta och Skatt (EBIT)

Vinst Per Aktie

Vinstpooler (Profit Pools) Gadiesh och Gilbert

Vinstutdelningskvot

Vägd Genomsnittlig Kapitalkostnad (WACC)

Värdebaserad Styrning

Värde Discipliner Treacy och Wiersema

Värdekedjan Porter

Värdemappning Jack

Värderapporteringsramverk PWC

Värdeskapande Index

Värdestyrning McTaggart

Z-score Formeln Altman

Återbetalningsperiod, Återbetalningstid

Överavkastning (Excess Return)

mer

 

Intressegrupp

Ekonomi och Investera Intressegrupp.Intressegrupp (485 medlemmar)

Forum

Forumdiskussioner om Ekonomi och Investera. Nedan kan du ställa en fråga om det här ämnet, dela dina erfarenheter, rapportera en ny utveckling eller förklara något.


Starta ett nytt ämne om Ekonomi och Investera

 

Distress Restructuring
What is distress restructuring? How do we define it? When is it carried out? How?...
47
 
4 kommentarer
How to restore Trust in Financial Markets?
What approach or method should be used to restore the confidence in the financial markets and financial institutions? Why?...
44
 
4 kommentarer
New Global Reserve Currency needed?
Today's economic recession with all its social consequences was caused by financially irresponsible behavior of US regulators, banks, companies and consumers. Having said that, it is remarkable and un...
38
 
6 kommentarer
List of Investment Mantras
Let's collect a list of investment mantras here! If possible, let's also add the circumstances / market conditions that make them valid (or not). 1. "When confident, concentrate; when doubtful dive...
17
 
5 kommentarer
Never Waste a Good Crisis as Investor
"Never Waste a Good Crisis" or "Never let a good crisis go to waste" is often attributed to Winston Churchill, although if you dig a bit deeper you'll find that he actually never said it! Anyway, it i...
14
 
1 kommentarer
Effect of Interest Rate Raise on Economic Growth
How far can a increase/decrease in interest rate contribute to the global economic growth?...
12
 
4 kommentarer
Alternative Investments
What are Alternative Investments? Meaning Alternative Investments is an umbrella term that refers to all asset classes other than the traditional (conventional) ones, being Stocks, Bonds, and Cash. T...
11
 
2 kommentarer
The Equity Method in Accounting
The Equity Method is a tool of accounting used by companies to record their equity investments in a separate company or entity which becomes their associate company or joint venture company. With the ...
11
 
1 kommentarer
The Preliminary Expenses in Balance Sheet
Where are the preliminary expenses situated in the balance sheet?...
8
 
2 kommentarer
Foreign Investment Guarantees
A foreign investment guarantee is an international investment contract defined as a (written) agreement whereby a foreign company is obligated to provide technical and/or financial assistance, with th...
7
 
Cryptocurrencies - Characteristics, PROs and CONs
A cryptocurrency is an electronic means of payment and payment system that uses a peer-to-peer network which is fully decentralized and has no server or central authority. Characteristics of Crypto...
7
 
1 kommentarer
Investing by Business Firms
Many people, when they hear the term "investment", probably think of investing in financial securities. However, investing is not only limited to financial securities. It is a broad term referring to ...
4
 

Best Practices

De bästa, högst rankade ämnena om Ekonomi och Investera. Här hittar du de mest värdefulla idéerna och praktiska förslagen.


🥇 Know your Customer (KYC)
The Know Your Customer (KYC) principle - also called Customer Due Diligence or CDD - prescribes that a financial institution has to know its customer well before they are accepted as a customer. Befor...
13
 
6 kommentarer

🥈 Minority Shares Buyback
Hi, I'd like to ask about accounting for shares buyback for the following case: 10% of the shares of company A are owned by an investor. Company B buys those 10% shares from the third party investor....
11
 
6 kommentarer
Om 12manage | Reklam | Länk till oss / Citera oss | Sekretess | Förslagen | Användningsvillkor
© 2023 12manage - The Executive Fast Track. V16.1 - Senast uppdaterad: 6-6-2023. Alla namn ™ av deras ägare.