Organisation och FörändringFörändring och organisation. Metoder-, modeller- och teorier (A-Ö)

Dela denna sida:


Organisation och förändring


14 Ledningsprinciper av Fayol

7 Goda Vanor Covey

7-S Ramverket, 7S McKinsey McKinsey

Adhokratin

Affärsprocessmodellerande

Aktieägares Perspektiv på Värde

Angreppssätt vid Förändringar Kotter

Arkitektur av Zachman

Ashridge Missionsmodell Campbell

Balanserade Styrkort Kaplan och Norton

Baldrige Prestationskriterier, Baldrige Belöning

Begränsningsteorin, Teorin om Begränsningar Goldratt

Betjänanande Ledarskap Greenleaf

Beyond Budgetingmetoden Fraser

Business Process Reengineeringmetoden Hammer och Champy

Centralisering och Decentralisering

CMM Kapacitetsmognadsmodell

Coaching, Coachande, Coachning, Rådgivare

Decentralisering

Demings Cykler (PDSA / PDCA)

DICE Ramverk BCG

Dimensioner på Relationsarbete Butler

EFQM-modell

Entreprenöriella Myndigheter Osborne

Erfarenhetskurvan

Erfarenhetslärande Revans

Faciliteringsmetoder, Faciliteringsstilar Heron

Femte Disciplinen, Fem Discipliner Senge

Fjorton Punkter av Deming


Förvärvs och Integrations Angrepssätt

Förändring av Organisationskulturer Trice och Beyer

Förändringsdimensioner Pettigrew och Whipp

Förändringsekvationen Beckhard

Förändringsfaser Kotter

Förändringsledningens Isberg

Förväntansteori Vroom

Förvärvs och Integrations Angrepssätt Haspeslagh och Jemison

Gemensamma Tjänster

Gestaltteori

Glömma, Låna och Lära Ramverk Govindarajan och Trimble

Grundval för Makt och Inflytande French och Raven

Grupptänkande Janis

Hawthorne Effekten Mayo

Hierarkisk Organisation Burns

Hosrin Kanri Policyuteveckling, Hosrin Kanri Planering

Hävstängerna för Kontroll Simons

Idékläckning (Brainstorming)

Industriförändring McGahan

Industriträning, Industriutbildning

Innovationsspridningsteorin, Innovationsadoptionskurvan Rogers

Just-in-time Filosofin (JIT Filosofin)

Kaizen Filosofin

Kaosteori Lorenz

Kapacitetsmognadsmodell

Karismatiskt Ledarskap Weber

Katalytiska Mekanismer Collins

Katastrof Teori Thom

Konkurrerande Värden Ramverk Quinn

Kontingenttheori Vroom

Kraftfältsanalys Lewin

Krishantering

Kritiska Framgångsfaktorer Rockart

Kulturdimensioner Hofstede

Kulturell Intelligens Early

Kulturnivåer i Organisationen Schein

Kulturtyper Deal Kennedy

Kunskapshantering, Kunskapsledning Collison och Parcell

Kärngruppsteorin Kleiner


Kärnkompetens Hamel och Prahalad

Lärande Organisation Argyris och Schön

Ledarskapsstilar, Ledarstilar Goleman

Ledarskapsutveckling Charan och Drotter

Ledningsmatris (Ledarskapsstilsmatris) Blake och Mouton


Lägga till en metod / modell


Mentoring (Mentorskap)

Metaplan Metoden Schnelle

Moderbolagsfördel, Koncernfördel Goold och Campbell

Moderbolagstilar, Koncernstilar Goold och Campbell

MSP-metoden OGC

Målstyrning (MBO) Drucker

Målvägsteori (Path-Goal Theori) House

Mäta Kunskapsflöden/Immateriella Tillgångar, Intangible Assets Monitor Sveiby

Nivå 5 Ledarskap Collins

Nivåer av Organisatorisk Kultur Schein

Nyckelpersoners Värdeperspektiv

Nyckelprestationsindikatorer Rockart

Omvälvande Innovation Christensen

OPM3-modellen PMI

Organisationskarta

Organisatoriska Konfigurationer Mintzberg

Organisatoriskt Lärande Argyris och Schön

Organiska Organisationer Burns och Stalker

Orsakssambandsmodell för ett Organisatoriskt Resultat och Förändring Burke och Litwin

PAEI-modell, Managementroller Adizes

PDSA, PDCA, Demings Cykler

Personalstyrkans Mognadsgrad (People CMM)

POSDCORB Funktioner om Management Gulick

Positiv Avvikelse Pascale och Sternin

Portföljanalys

Prestationsstyrning, Resultatstyrning

Produktlivscykler (Produktlivscykel) Levitt

Programmognadsgradsmodell (PMMM) Reiss

Projektledningsprocessen PMBOK PMI

Reala Optioner Luehrman

Resultat Prisma (Performance Prism)

Resultatorienterad Ledarskap


Samskapande Prahalad och Ramaswamy

Sex Tänkhattar de Bono

Simulering av Processer

Sju Överraskningar Porter

Skandia Navigator Edvinsson

SMART Drucker

Soft Systems-metodik Checkland

Steg-Grind-modellen Cooper

Strategiledningskontor Kaplan och Norton

Strategiska Drivkrafter Wiseman

Strategiska Kartor, Strategikartor Kaplan och Norton

Strategiska Typer, Fyra Miles och Snow

Strategisk Intention, Strategisk Avsikt Hamel och Prahalad

SWOT-analys

Systemdynamik, Systemtänkande Forrester

Särskiljande Förmågor (Distinctive Capabilities) Kay

Team Utveckling Tuckman

Teori om Planerat Beteende Ajzen

Teori om Redogörat Aktion Ajzen

Teorin om den Mekanistiska och Organiska System Burns och Stalker

Teori X Teori Y McGregor

Teori Z Ouchi

Tillväxtfasermodell Greiner

Tio Principer av Pånyttfödelse

Tio Strategiskolor Mintzberg

Tolv Principer för Nätverksekonomin Kelly

Turnaround Management

Uppskattande Undersökningsmetodik Cooperrider

Utkontraktering

Utvecklingsskeden för ett team lag Tuckman

Utvecklingsvägar för Förändring Inom en Industri

Värdebaserad Styrning

Värde Discipliner Treacy och Wiersema

Värdeflödeskartläggning

Värdekedjan Porter

Värdemappning Jack

Värdering och Mäta Intellektuellt Kapital, IC Rating

Värdestyrning McTaggart

Vetenskaplig Ledning Taylor

Överbryggande Epistemologier (Kunskapsskapande) Cook och Brown

mer

 
Intressegrupp - Organisation och Forandring


Intressegrupp (1047 medlemmar)


Forum - Organisation och Forandring  

I detta forum hittar du intressanta diskussioner på senare tid.


  Checklist of Organizational Problem Areas (11 reaktioner)
I discovered the following useful checklist of typical organ...
 
 
 
 
  Loops and Mutual Causality in Organizational Change (3 reaktioner)
As Gareth Morgan said in his book Images of the Organization...
 
 
 
 
  Organizational model for International Operations (2 reaktioner)
We are moving our Ops department (IT, Back-office & Organiza...
 
 
 
 
  Why do Organizations Change? (24 reaktioner)
We all know that organizations change. They have to. But exa...
 
 
 
 
  Relevance of Change Management Theories? (45 reaktioner)
My interpretation of change management theory in a practical...
 
 
 
 
  Agriculture - poor financial modelling (1 reaktioner)
As a management tool agriculture requires better financial ...
 
 
 
 
  Management Theory: So Much To Discover (3 reaktioner)
I believe that management is not a dead block of rules. Man...
 
 
 
 
  Books on Change Management Theories (2 reaktioner)
Is there any book to provide all the theories of change mana...
 
 
 
 
  Change in a University (2 reaktioner)
Is there an ideal model when assessing organizational change...
 
 
 
 
  3 Factors for Successful Change (2 reaktioner)
In my experience, successful change depends on 3 main factor...
 
 
 
 
  Change Management Factors in Technology Transformation (4 reaktioner)
During any technology transformation - like when implementin...
 
 
 
 
  What is the McKinsey Approach? (2 reaktioner)
In the past two years I have been using the 7-Step change mo...
 
 
 
 
  Change Management in the Realty Industry (5 reaktioner)
How would you initiate change [management] in the constructi...
 
 
 
 
  Searching for the General Theory of the Firm (9 reaktioner)
Is it not possible to set up the general theory of the firm?...
 
 
 
 
  What is an Organization?
Someone asked me the other day: what exactly is an organizat...
 
 
 
 
  Reframing Organizations (Bolman and Deal) (3 reaktioner)
I would like to know about Framing/Reframing in organization...
 
 
 
 

Best Practices - Organisation och Forandring

Här hittar du de mest värdefulla diskussionerna från det förflutna.


  Levels of Organisation Diagnostic Models (3 reaktioner)
When should a change agent diagnose at individual-level, ...
 
 
 
 
  Change: A Challenge and a Necessity (10 reaktioner)
In the past, the field of organizational change and change m...
 
 
 
 
  Change: the Only Constant for Leaders (55 reaktioner)
The constancy of change forces itself into our consci...
 
 
 
 
  Can Organizational Change Lead to Extinction? (4 reaktioner)
Is change better if it is revolutionary (i.e. fast and exper...
 
 
 
 
  Can Change be in the DNA of an Organization? (10 reaktioner)
Can change become part of the nature (DNA) of the organiz...
 
 
 
 
  People Need Some Constancy (Besides Change) (4 reaktioner)
People need some constancy (besides change), so when engagin...
 
 
 
 
  Key Issues of Change Management (at the Executive Level) (9 reaktioner)
The ability to manage organizational change at a high level ...
 
 
 
 
  Change is a Natural Process (9 reaktioner)
If we think about change as a natural process in life... Th...
 
 
 
 
  Total Management Framework (1 reaktioner)
I have devised a totally new framework which covers almost a...
 
 
 
 
  Governance Models for Community Sustainability (1 reaktioner)
I have volunteered to be a member of a community based group...
 
 
 
 
  Change Management Perception (6 reaktioner)
Change management is often perceived as a business need. I d...
 
 
 
 
  Change Management: Theory versus Practice (15 reaktioner)
I would like to make a comparison between theory and prac...
 
 
 
 
  Are we Managing Change or the Perceptions about Change? (25 reaktioner)
Are we even managing change or are we managing employee feel...
 
 
 
 
  Organisational Ambidexterity (2 reaktioner)
Hello, first of I want to say this is a fantastic forum. I ...
 
 
 
 
  Evolution Theory in Organisations? (1 reaktioner)
Having just joined this forum I was surprised that there is ...
 
 
 
 
  Change Needs Dyadic Mapping (7 reaktioner)
Successful change needs the very meaning of change, which is...
 
 
 
 
  The Role of Conflicts in an Organisation (8 reaktioner)
A conflict is not necessarily good or bad, but must be evalu...
 
 
 
 Om 12manage | Reklam | Länk till oss / Citera oss | Sekretess | Förslagen | Användningsvillkor
© 2019 12manage - The Executive Fast Track. V15.2 - Senast uppdaterad: 12-11-2019. Alla namn ™ av deras ägare.