HRM och Personalfrågor

12manage is looking for students. Info
Human Resource Management (HRM) Chefs- och personalledning. Metoder-, modeller- och teorier (A-Ö)

Dela denna sida:


Human Resource Management HRM


14 Ledningsprinciper av Fayol

7 Goda Vanor Covey

Angreppssätt vid Förändringar Kotter

Ashridge Missionsmodell Campbell

Attributionsteori Heider

Balanserade Styrkort Kaplan och Norton

Baldrige Prestationskriterier, Baldrige Belöning

Begränsningsteorin, Teorin om Begränsningar Goldratt

Behovshierarki av Maslow

Behovsteorin McClelland

Belbin Teamroller

Benchmarkingmetod

Coaching, Coachande, Coachning, Rådgivare

Dimensioner på Relationsarbete Butler

EFQM-modell

Ekonomiskt Mervärde (EVA)

Emotionell Intelligens Goleman

Erfarenhetskurvan

ERG Teori Alderfer

Faciliteringsmetoder, Faciliteringsstilar Heron


Femte Disciplinen, Fem Discipliner Senge

Fjorton Punkter av Deming

Frågeundersökningsanalys (Exploratory Factor Analysis)

Förväntansteori Vroom

Förändring av Organisationskulturer Trice och Beyer

Förändringsekvationen Beckhard

Förändringsfaser Kotter

Förändringsledningens Isberg

Förändringsdimensioner Pettigrew och Whipp

Grupptänkande Janis

Hagbergs Modell om Personlig Makt

Hawthorne Effekten Mayo

Hela Hjärnmodellen från Herrmann

Humankapital Indexet

Industriträning, Industriutbildning

Johari Fönster Luft och Ingham

Kaizen Filosofin

Katalytiska Mekanismer Collins

Konkurrerande Värden Ramverk Quinn

Kraftfältsanalys Lewin

Krishantering

Kritiska Framgångsfaktorer Rockart

Kulturdimensioner Hofstede

Kulturell Intelligens Early

Kulturnivåer Schein

Kulturtyper Deal Kennedy

Kundnöjdhetsmodell Kano

Kunskapshantering, Kunskapsledning Collison och Parcell

Kärngruppsteorin Kleiner

Kärnkompetens Hamel och Prahalad

Ledarskapets Övergångsmodell Tannenbaum och Schmidt


Ledarskapsstilar, Ledarstilar Goleman

Ledarskapsutveckling Charan och Drotter

Ledningsmatris (Ledarskapsstilsmatris) Blake och Mouton

Lärande Organisation Argyris och Schön

Mentoring (Mentorskap)

Målstyrning (MBO) Drucker

Målvägsteori (Path-Goal Theori) House

Mäta Kunskapsflöden/Immateriella Tillgångar, Intangible Assets Monitor Sveiby

Normativa Angreppssättet

Nyckelpersoners Värdeperspektiv

Nyckelprestationsindikatorer Rockart

Operationsanalys

Organisationskarta

Organisatoriska Konfigurationer Mintzberg

Organisatoriskt Lärande Argyris och Schön

Organisatoriskt Minne Walsh Ungson

PAEI-modell, Managementroller Adizes

Personalstyrkans Mognadsgrad (People CMM)

Portföljanalys

Resultatbaserat Ledarskap Ulrich

Resultatorienterad Ledarskap

Resultat Prisma (Performance Prism)

Situationsanpassat Ledarskap Hersey och Blanchard

Skandia Navigator Edvinsson

SMART Drucker

Social Intelligens

Spiral Dynamics Modell Graves

Strategiledningskontor Kaplan och Norton

Strategiska Kartor, Strategikartor Kaplan och Norton

Strategisk Hantering av Nyckelpersoner


Strategisk Intention, Strategisk Avsikt Hamel och Prahalad

Strategisk Nyckelpersonshantering

Systemdynamik, Systemtänkande Forrester

Särskiljande Förmågor (Distinctive Capabilities) Kay

 


Lägga till en metod / modell


Team Management Profilen, Teamkomposition Margerison och McCann

Teorin om den Mekanistiska och Organiska System Burns och Stalker

Teori om Planerat Beteende Ajzen

Teori om Redogörat Aktion Ajzen

Teori X Teori Y McGregor

Teori Z Ouchi

Tillväxtfasermodell Greiner

Tio Principer av Pånyttfödelse

Tvåfaktorsteorin Hertzberg

Uppskattande Undersökningsmetodik Cooperrider

Utkontraktering

Utvecklingsskeden för ett team lag Tuckman

Verkligt Nyckelpersonsengagemang

Vetenskaplig Ledning Taylor

Värdebaserad Styrning

Värdemappning Jack

Värdering och Mäta Intellektuellt Kapital, IC Rating

Värdeskapande Index

Värdestyrning McTaggart

Värdfördelskedja, Värdevinstkedjan Heskett

Åtta Attribut hos Framgångsrikt Ledda Företag Peters

Överbryggande Epistemologier (Kunskapsskapande) Cook och Brown

mer

 
Intressegrupp - Human Resource Management


Intressegrupp (282 medlemmar)


Forum - Human Resource Management  

Här hittar du intressanta och pedagogiska diskussioner.


  Changing a Job Evaluation System (11 reaktioner)
My organisation carried out a job evaluation change. We c...
 
 
 
 
  ICT Challenges in Human Resource Management (1 reaktioner)
I am interested in knowing the challenges, and issues for HR...
 
 
 
 
  HR and Emotional Intelligence (2 reaktioner)
I suggest that HR practitioners should tap into the platform...
 
 
 
 
  Collection of Training Theories
Hi, let's create a list of all major training theories here....
 
 
 
 
  Human Resource Function is Most Important (1 reaktioner)
Every aspect of an organisation's activities is determined b...
 
 
 
 
  Old Myths about HR? (18 reaktioner)
Recently, I've known about the old myths of HR. In the six m...
 
 
 
 
  Goals of Human Resource Management (1 reaktioner)
Human Resource management is based in the efficient utilizat...
 
 
 
 
  Relations in the Industry needed? (3 reaktioner)
Is it neccessary for a Human Resource Manager to have a netw...
 
 
 
 
  Differences of Human Resource Practices in Small and Large Organizations (19 reaktioner)
What are the main differences between HR practices in a smal...
 
 
 
 
  Job Evaluation Systems (1 reaktioner)
In order to determine the compensation for their positions, ...
 
 
 
 
  Impact of HRM on Company Performance (1 reaktioner)
I am writing a project on The critical evaluation of the rol...
 
 
 
 
  Human RELATIONSHIP Management (4 reaktioner)
We must move away from the concept of resources. Management ...
 
 
 
 
  Impact of Fallen Oil Prices on HR Policy
In my country, as a result of falling oil prices, a number o...
 
 
 
 
  Upcoming HR Trend: Retirement of Baby Boomers (5 reaktioner)
I watched a recent news item by CBC Canada on the upcoming r...
 
 
 
 
  Artificial Intelligence in Human Resource Management (1 reaktioner)
Artificial intelligence (AI) evolved rapidly in the last dec...
 
 
 
 
  Analytical Model Used to Determine Numbers and Types of Staff (4 reaktioner)
Does your organization use an organizational model where pos...
 
 
 
 
  Crucial Things to Know for a Starting HR Manager (6 reaktioner)
I am studying HR. What are the first few things which I shou...
 
 
 
 
  Should a HRM Organization be Different for Certain Industries or Sectors? (2 reaktioner)
Is Human Resource Management industry agnostic? In other wor...
 
 
 
 
  Ratio of Number of HR Positions to Staff Numbers (1 reaktioner)
Based on my experience, the ratio of HR positions in an orga...
 
 
 
 
  Psychological Contract (1 reaktioner)
What is a psychological contract? How can it be of help in t...
 
 
 
 
  Salary Policy on Natural Disasters ('Acts of Nature') (3 reaktioner)
Dear All, I recently joined a non-profit organization, which...
 
 
 
 
  New Employee Orientation (8 reaktioner)
I am beginning with my master thesis. The subject is develop...
 
 
 
 

Best Practices - Human Resource Management

Här hittar du de mest värdefulla idéerna.


  Which Background is Preferable for a Manager? (114 reaktioner)
Selecting candidates for a job is never easy. Certainly when...
 
 
 
 
  Line Managers Knowledge in HR (19 reaktioner)
(Why) Should all line managers have basic knowledge in HR?...
 
 
 
 
  The Role of HR in Safety and Security at Work (5 reaktioner)
I would like to be enlightened on aspects of work security a...
 
 
 
 
  Human Resources Management: Art or Science? (32 reaktioner)
Is the human resources management field a science or an art?...
 
 
 
 
  Introducing New Policies (6 reaktioner)
Am working for a young company, I have been asked to come up...
 
 
 
 
  Human Resource Audit (3 reaktioner)
Hi! if anybody can please give me some information on Human ...
 
 
 
 
  Multi Skilled, Proactive and Customer Focused Staff (5 reaktioner)
In a constantly changing and ever more competitive environme...
 
 
 
 
  Methods of Human Resource Profiling? (3 reaktioner)
As part of a human resource audit, can somebody suggests met...
 
 
 
 
  HR Challenges in the 21st Century (19 reaktioner)
The current global economy appears to be a major challenge t...
 
 
 
 
  Favorite HR Phrases :-) (128 reaktioner)
What is your best HR phrase?...
 
 
 
 
  Definition of Human Resources Management (15 reaktioner)
I am looking for a good definition of HRM... Wikipedi...
 
 
 
 
  Core functions of HR? (12 reaktioner)
What are the core functions of human resource management? Wh...
 
 
 
 
  HR as a Strategic Business Partner (10 reaktioner)
I am carrying out a diagnosis on my organisation to find out...
 
 
 
 
  Employee Induction, Orientation and Onboarding. Do they Mean the Same? (15 reaktioner)
Hi all, the terms induction, orientation and on boarding are...
 
 
 
 
  Role of the HR Manager in the financial crisis (5 reaktioner)
What is the role of the HR Manager in this global financial ...
 
 
 
 
  Introduction of a HR System in a Family Business (15 reaktioner)
I have been directed to set up a HR system in my company. Re...
 
 
 
 
  Employee relations - Frames of Reference (2 reaktioner)
I am required to produce a report regarding how employee and...
 
 
 
 
  Role of the HR manager in M&A (2 reaktioner)
What is the role of the HR manager in mergers and acquisitio...
 
 
 
 
  Return of Piecemeal Pay? (3 reaktioner)
It's been a while since the days of the industrial revolutio...
 
 
 
 
  Human Resource Management and Management Information Systems (2 reaktioner)
How are HR executives making use of MIS in their jobs... Wha...
 
 
 
 
  Ideas for Improving HR Programs and HR Service Delivery (27 reaktioner)
Many organizations are looking for innovative and creative i...
 
 
 
 
  Methods to Create Task Descriptions (6 reaktioner)
Hi! I search a method or a step of analysis to create descri...
 
 
 
 
  What is the Effect of Globalisation on HR? (1 reaktioner)
What is the effect of globalisation on HR practices such as ...
 
 
 
 Om 12manage | Reklam | Länk till oss / Citera oss | Sekretess | Förslagen | Användningsvillkor
© 2019 12manage - The Executive Fast Track. V15.1 - Senast uppdaterad: 16-10-2019. Alla namn ™ av deras ägare.