HRM och PersonalfrågorStudera Human Resource Management (HRM) Chefs- och personalledning. Metoder-, modeller- och teorier (A-Ö)


Human Resource Management HRM

14 Ledningsprinciper av Fayol

7 Goda Vanor Covey

Angreppssätt vid Förändringar Kotter

Ashridge Missionsmodell Campbell

Attributionsteori Heider

Balanserade Styrkort Kaplan och Norton

Baldrige Prestationskriterier, Baldrige Belöning

Begränsningsteorin, Teorin om Begränsningar Goldratt

Behovshierarki av Maslow

Behovsteorin McClelland

Belbin Teamroller

Benchmarkingmetod

Coaching, Coachande, Coachning, Rådgivare

Dimensioner på Relationsarbete Butler

EFQM-modell

Ekonomiskt Mervärde (EVA)

Emotionell Intelligens Goleman

Erfarenhetskurvan

ERG Teori Alderfer

Faciliteringsmetoder, Faciliteringsstilar Heron


Femte Disciplinen, Fem Discipliner Senge

Fjorton Punkter av Deming

Frågeundersökningsanalys (Exploratory Factor Analysis)

Förväntansteori Vroom

Förändring av Organisationskulturer Trice och Beyer

Förändringsekvationen Beckhard

Förändringsfaser Kotter

Förändringsledningens Isberg

Förändringsdimensioner Pettigrew och Whipp

Grupptänkande Janis

Hagbergs Modell om Personlig Makt

Hawthorne Effekten Mayo

Hela Hjärnmodellen från Herrmann

Humankapital Indexet

Industriträning, Industriutbildning

Johari Fönster Luft och Ingham

Kaizen Filosofin

Katalytiska Mekanismer Collins

Konkurrerande Värden Ramverk Quinn

Kraftfältsanalys Lewin

Krishantering

Kritiska Framgångsfaktorer Rockart

Kulturdimensioner Hofstede

Kulturell Intelligens Early

Kulturnivåer Schein

Kulturtyper Deal Kennedy

Kundnöjdhetsmodell Kano

Kunskapshantering, Kunskapsledning Collison och Parcell

Kärngruppsteorin Kleiner

Kärnkompetens Hamel och Prahalad

Ledarskapets Övergångsmodell Tannenbaum och Schmidt


Ledarskapsstilar, Ledarstilar Goleman

Ledarskapsutveckling Charan och Drotter

Ledningsmatris (Ledarskapsstilsmatris) Blake och Mouton

Lärande Organisation Argyris och Schön

Mentoring (Mentorskap)

Målstyrning (MBO) Drucker

Målvägsteori (Path-Goal Theori) House

Mäta Kunskapsflöden/Immateriella Tillgångar, Intangible Assets Monitor Sveiby

Normativa Angreppssättet

Nyckelpersoners Värdeperspektiv

Nyckelprestationsindikatorer Rockart

Operationsanalys

Organisationskarta

Organisatoriska Konfigurationer Mintzberg

Organisatoriskt Lärande Argyris och Schön

Organisatoriskt Minne Walsh Ungson

PAEI-modell, Managementroller Adizes

Personalstyrkans Mognadsgrad (People CMM)

Portföljanalys

Resultatbaserat Ledarskap Ulrich

Resultatorienterad Ledarskap

Resultat Prisma (Performance Prism)

Situationsanpassat Ledarskap Hersey och Blanchard

Skandia Navigator Edvinsson

SMART Drucker

Social Intelligens

Spiral Dynamics Modell Graves

Strategiledningskontor Kaplan och Norton

Strategiska Kartor, Strategikartor Kaplan och Norton

Strategisk Hantering av Nyckelpersoner


Strategisk Intention, Strategisk Avsikt Hamel och Prahalad

Strategisk Nyckelpersonshantering

Systemdynamik, Systemtänkande Forrester

Särskiljande Förmågor (Distinctive Capabilities) Kay


Lägga till en metod / modell


Team Management Profilen, Teamkomposition Margerison och McCann

Teorin om den Mekanistiska och Organiska System Burns och Stalker

Teori om Planerat Beteende Ajzen

Teori om Redogörat Aktion Ajzen

Teori X Teori Y McGregor

Teori Z Ouchi

Tillväxtfasermodell Greiner

Tio Principer av Pånyttfödelse

Tvåfaktorsteorin Hertzberg

Uppskattande Undersökningsmetodik Cooperrider

Utkontraktering

Utvecklingsskeden för ett team lag Tuckman

Verkligt Nyckelpersonsengagemang

Vetenskaplig Ledning Taylor

Värdebaserad Styrning

Värdemappning Jack

Värdering och Mäta Intellektuellt Kapital, IC Rating

Värdeskapande Index

Värdestyrning McTaggart

Värdfördelskedja, Värdevinstkedjan Heskett

Åtta Attribut hos Framgångsrikt Ledda Företag Peters

Överbryggande Epistemologier (Kunskapsskapande) Cook och Brown

mer

 

Intressegrupp

Gå med

Human Resource Management Intressegrupp.Intressegrupp (296 medlemmar)

Forum

Nytt Ämne

Forum om Human Resource Management.


Human Resource Management and Management Information Systems
How are HR executives making use of MIS in their jobs... What are the main kind of systems they use? (...)
13
 
2 kommentarer
Human Resource Information System (HRIS) - Overview
With the world of work in a state of constant, advanced flux, the need for HR systems and ways to adjust to this technol (...)
11
 
4 kommentarer
What is the Effect of Globalisation on HR?
What is the effect of globalisation on HR practices such as recruitment & selection? Thanks for your builds... (...)
10
 
1 kommentarer
The Warwick Model (Hendry and Pettigrew)
The Warwick Model was developed by Hendry and Pettigrew at the Centre for Strategy and Change at Warwick University in t (...)
7
 
3 kommentarer
Job Evaluation Systems
In order to determine the compensation for their positions, organizations use a range of simple (i.e. market comparison) (...)
7
 
1 kommentarer
Impact of HRM on Company Performance
I am writing a project on The critical evaluation of the roles of human resource management on the performance of an org (...)
6
 
1 kommentarer
Green Human Resource Management
Environmental issues and corporate sustainability have become a significant managerial challenge of the 21st century. Co (...)
5
 
6 kommentarer
Analytical Model Used to Determine Numbers and Types of Staff
Does your organization use an organizational model where position ratios are predetermined by the number of FTE (Full Ti (...)
4
 
4 kommentarer
Impact of Fallen Oil Prices on HR Policy
In my country, as a result of falling oil prices, a number of private and public-sector organizations (especially those (...)
4
 
Crucial Things to Know for a Starting HR Manager
I am studying HR. What are the first few things which I should understand well if I become the HR manager of a company? (...)
3
 
6 kommentarer
Upcoming HR Trend: Retirement of Baby Boomers
I watched a recent news item by CBC Canada on the upcoming retirement tsunami of the Baby Boomer Generation (1946-1964). (...)
3
 
5 kommentarer
Artificial Intelligence in Human Resource Management
Artificial intelligence (AI) evolved rapidly in the last decade. AI was bound to enter the realm of HR as well and be in (...)
3
 
1 kommentarer
An Office Fight or Dispute at Work - What Next?
It’s happened to all of us – an argument, or disagreement in the workplace, whatever or wherever the environment…
< (...)
3
 
1 kommentarer
Psychological Contract
What is a psychological contract? How can it be of help in the organization when the management of an organization under (...)
2
 
1 kommentarer
Should a HRM Organization be Different for Certain Industries or Sectors?
Is Human Resource Management industry agnostic? In other words, should a HR organization be designed differently for dif (...)
2
 
2 kommentarer
Salary Policy on Natural Disasters ('Acts of Nature')
Dear All, I recently joined a non-profit organization, which deals in animal welfare. I am responsible for re-framing HR (...)
0
 
3 kommentarer

 

Best Practices

Topprankade ämnen om Human Resource Management. Här hittar du de mest värdefulla idéerna och praktiska förslagen.


Which Background is Preferable for a Manager?
Selecting candidates for a job is never easy. Certainly when we're talking about managers, considering they are going to (...)
667
 
114 kommentarer

Line Managers Knowledge in HR
(Why) Should all line managers have basic knowledge in HR? (...)
635
 
19 kommentarer

Changing a Job Evaluation System
My organisation carried out a job evaluation change. We changed the grading structure and the salary structure. Long-ser (...)
556
 
12 kommentarer

Human Resources Management: Art or Science?
Is the human resources management field a science or an art? (...)
532
 
32 kommentarer

Introducing New Policies
Am working for a young company, I have been asked to come up with some policies which can be adopted to run a company. P (...)
362
 
6 kommentarer

Human Resource Audit
Hi! if anybody can please give me some information on Human Resource Audit and Human Resource Accounting (about the two (...)
341
 
3 kommentarer

Multi Skilled, Proactive and Customer Focused Staff
In a constantly changing and ever more competitive environment, work organisations require multi skilled, proactive and (...)
336
 
5 kommentarer

Methods of Human Resource Profiling?
As part of a human resource audit, can somebody suggests methods of human resource profiling of employees from recruitme (...)
302
 
3 kommentarer

HR Challenges in the 21st Century
The current global economy appears to be a major challenge to organizations and job seekers. The difficulty in finding w (...)
245
 
19 kommentarer

Favorite HR Phrases :-)
What is your best HR phrase? (...)
217
 
128 kommentarer

ICT Challenges in Human Resource Management
I am interested in knowing the challenges, and issues for HR professionals when it come to dealing with ICT. It may be a (...)
150
 
1 kommentarer

Definition of Human Resources Management
I am looking for a good definition of HRM... Wikipedia says Human Resource Management is the strategic and coherent appr (...)
55
 
15 kommentarer

Core functions of HR?
What are the core functions of human resource management? What should be considered its main purpose? (...)
54
 
12 kommentarer

HR as a Strategic Business Partner
I am carrying out a diagnosis on my organisation to find out how HR as a strategic business partner can lead to competit (...)
49
 
10 kommentarer

HR and Emotional Intelligence
I suggest that HR practitioners should tap into the platform of Emotional Intelligence in enhancing organisational effec (...)
35
 
2 kommentarer

Collection of Training Theories
Hi, let's create a list of all major training theories here... Please mention:
- theory name,
- author,
- (...)
32
 
Employee Induction, Orientation and Onboarding. Do they Mean the Same?
Hi all, the terms induction, orientation and on boarding are widely used when orientating new employees to the company a (...)
26
 
15 kommentarer

Role of the HR Manager in the financial crisis
What is the role of the HR Manager in this global financial crisis and has it changed in past years to now? (...)
24
 
5 kommentarer

Introduction of a HR System in a Family Business
I have been directed to set up a HR system in my company. Recently the management of the company has been switched over (...)
22
 
16 kommentarer

Employee relations - Frames of Reference
I am required to produce a report regarding how employee and employer interests can be reconciled in a pluralist organis (...)
20
 
2 kommentarer

Old Myths about HR?
Recently, I've known about the old myths of HR. In the six myths such as
1. People go into HR because they like peo (...)
20
 
19 kommentarer

Managing the Human Resource Function is Most Important
Every aspect of an organisation's activities is determined by the competence, motivation and general effectiveness of it (...)
20
 
2 kommentarer

Goals of Human Resource Management
Human Resource management is based in the efficient utilization of employees in achieving two main goals within a corpor (...)
18
 
1 kommentarer

Role of the HR manager in M&A
What is the role of the HR manager in mergers and acquisitions? (...)
17
 
2 kommentarer

The 7 G Framework of HRM Practices
Prof. Ajantha S. Dharmasiri developed a very intuitive framework for HRM practices or functions. It is known as the "Sev (...)
16
 
11 kommentarer

Return of Piecemeal Pay?
It's been a while since the days of the industrial revolution when workers were rewarded for their output or even by the (...)
15
 
3 kommentarer

Ideas for Improving HR Programs and HR Service Delivery
Many organizations are looking for innovative and creative ideas. Including in HR.
If you were advising your HR Dep (...)
12
 
27 kommentarer

The Role of HR in Safety and Security at Work
I would like to be enlightened on aspects of work security as is supposed to be understood by a Human Resource manager. (...)
12
 
6 kommentarer

Relations in the Industry needed?
Is it neccessary for a Human Resource Manager to have a network in the industry? (...)
10
 
3 kommentarer

Methods to Create Task Descriptions
Hi! I search a method or a step of analysis to create descriptions of tasks. Can you help me?
Thank you! (...)
10
 
6 kommentarer

Differences of Human Resource Practices in Small and Large Organizations
What are the main differences between HR practices in a small versus a large firm? Thank you for your suggestions... (...)
7
 
19 kommentarer

New Employee Orientation
I am beginning with my master thesis. The subject is developing a New Employee Orientation (NEO) design:
- What top (...)
6
 
9 kommentarer

Human RELATIONSHIP Management
We must move away from the concept of resources. Management actually manages RELATIONSHIPS - between managers, employers (...)
6
 
4 kommentarer

Ratio of Number of HR Positions to Staff Numbers
Based on my experience, the ratio of HR positions in an organization appears to vary from 1:50 to 1:250.
I suspect (...)
5
 
3 kommentarer
Om 12manage | Reklam | Länk till oss / Citera oss | Sekretess | Förslagen | Användningsvillkor
© 2021 12manage - The Executive Fast Track. V15.8 - Senast uppdaterad: 4-12-2021. Alla namn ™ av deras ägare.