Strategi

12manage is looking for students. Info
Strategi, Företagsledning, Styrning, Mål. Metoder, modeller- och teorier (A-Ö)

Dela denna sida:


Strategi


10 Strategiskolor Mintzberg

12 Principer för Nätverksekonomin Kelly

3C Modellen av Ohmae

4S Webb Marknadsmixen Constantinides

5 Krafter Porter

6 Tänkhattar de Bono

7P:n, Utökad Marknadsmix Booms och Bitner

7-S Ramverket, 7S McKinsey McKinsey

ADL-matris Arthur D. Little

Affärsprocessmodellerande

Aktieägares Perspektiv på Värde

Analogiskt Strategiskt Resonemang Gavetti och Rivkin

Angreppssätt vid Förändringar Kotter

Arkitektur av Zachman

Ashridge Missionsmodell Campbell

Balanserade Styrkort Kaplan och Norton

Baldrige Prestationskriterier, Baldrige Belöning

BCG Matrisen

Begränsningsteorin, Teorin om Begränsningar Goldratt

Behovshierarki av Maslow

Benchmarkingmetod

Blåa Oceanens Strategi Kim

Botten på Pyramiden Prahalad

Business Intelligens

Business Process Reengineeringmetoden Hammer och Champy

Centralisering och Decentralisering

Clarksons Grundläggande Principer

Co-opetition, Värdenätet Brandenburger

Delphimetoden Helmer

Deltamodellen

Dialektisk Undersökning, Dialektik


Diamant Modellen Porter

Effekt och Värde Ramwerk för IT Hammer

EFQM-modell

Entreprenöriella Myndigheter Osborne

Erfarenhetskurvan

Erfarenhetslärande Revans

Fem Krafter Porter

Företagets Anseendekvot Harris-Fornbrun

Företagsledningens Utköp (Management Buyout)

Förvärvs och Integrations Angrepssätt Haspeslagh och Jemison

Förändringsdimensioner Pettigrew och Whipp

Förändringsfaser Kotter

Glömma, Låna och Lära Ramverk Govindarajan och Trimble

Grundorsaksanalys

Grundval för Makt och Inflytande French och Raven

Grupptänkande Janis

Horisontell Integration

Hosrin Kanri Policyuteveckling, Hosrin Kanri Planering

Idékläckning (Brainstorming)

Industriförändring McGahan

Innovationsspridningsteorin, Innovationsadoptionskurvan Rogers

Intressentanalys

Intressentkartläggning, Intressentmappning

Kaizen Filosofin

Kaosteori Lorenz

Katastrof Teori Thom

Kepner-Tregoe Matrisen

Kluster Porter

Konkurrensfördel Porter

Konkurrensfördelar för Nationer Porter

Kontingenttheori Vroom

Kraftfältsanalys Lewin

Krishantering

Kritiska Framgångsfaktorer Rockart

Kulturdimensioner Hofstede

Kulturnivåer Schein

Kundrelationshantering, Kundrelationsmarknadsföring, CRM

Kärnkompetens Hamel och Prahalad

Kärngruppsteorin Kleiner

Lånefinansierat Företagsköp (Leveraged Buy-out)


Marknadsföringsmix, Marknadsmix, 4P-modellen McCarthy

McKinsey Matrisen

Minneskartor (Mind Mapping)

Moderbolagsfördel, Koncernfördel Goold och Campbell

Moderbolagstilar, Koncernstilar Goold och Campbell

Moraliskt Syfte Mourkogiannis

MSP-metoden OGC

Målstyrning (MBO) Drucker

Normativa Angreppssättet

Nyckelpersoners Värdeperspektiv

Nyckelprestationsindikatorer Rockart

Nätverksekonomin Kelly

Omvälvande Innovation Christensen

OODA-modellen, OODA Loop Boyd

OPM3-modellen PMI

Operationsanalys

Organisationskarta

Organisatoriska Konfigurationer Mintzberg

PEST-analys

Portföljanalys

Prestationsstyrning, Resultatstyrning

Produktlivscykler (Produktlivscykel) Levitt

Produkt/Marknadsmatris Ansoff

Reala Optioner Luehrman

Regeln om Tre Sheth

Relativ Värdetillväxten Mass

Resultat Prisma (Performance Prism)

Resursbaserad Vy på Företaget Barney

Rimlighetsteori

Riskhantering

Samskapande Prahalad och Ramaswamy

Scenarioplanering

Sex Tänkhattar de Bono

Simulering av Processer

Sju Överraskningar Porter

Skandia Navigator Edvinsson

SMART Drucker

Soft Systems-metodik Checkland

Spelteori Nash

Spiral Dynamics Modell Graves

STEEPLE-analys

Steg-Grind-modellen Cooper

Strategidynamiken Warren


Strategiledningskontor Kaplan och Norton

Strategiska Drivkrafter Wiseman

Strategiska Kartor, Strategikartor Kaplan och Norton

Strategiska Triangeln Ohmae

Strategiska Typer, Fyra Miles och Snow

Strategisk Hantering av Nyckelpersoner

Strategisk Intention, Strategisk Avsikt Hamel och Prahalad

Strategisk Nyckelpersonshantering

Strategisk Riskhantering Slywotzky

Strategisk Samordnading Venkatraman

STRATPORT-modellen Larreche

SWOT-analys

Systemdynamik, Systemtänkande Forrester

Särskiljande Förmågor (Distinctive Capabilities) Kay


Lägga till en metod / modell


TDC-matris

Teorin om Begränsningar Goldratt

Teori om Redogörat Aktion Ajzen

Tillväxtfasermodell Greiner

Tio Strategiskolor Mintzberg

Tolv Principer för Nätverksekonomin Kelly

Traditionell Handel och Internet

Tredimensionella Affärsdefinitionsmodellen Abell

Turnaround Management

Utkontraktering

Utökad Marknadsmix

Utvecklingsvägar för Förändring Inom en Industri

Verkligt Nyckelpersonsengagemang

Vinstpooler (Profit Pools) Gadiesh och Gilbert

Värdebaserad Styrning

Värde Discipliner Treacy och Wiersema

Värdeflödeskartläggning

Värdekedjan Porter

Värdemappning Jack

Värdenätet Brandenburger

Värderapporteringsramverk PWC

Värdeskapande Index

Värdestyrning McTaggart

Värdfördelskedja, Värdevinstkedjan Heskett

Vertikal Integration

mer

 
Intressegrupp - Strategi


Intressegrupp (481 medlemmar)


Forum - Strategi  

Här hittar du intressanta och pedagogiska diskussioner.


  Strategic Marketing Decision (1 reaktioner)
What are the elements of a strategic marketing decision?...
 
 
 
 
  Customer Attractiveness Matrix (1 reaktioner)
This is an important method for customer segmentation. I mis...
 
 
 
 
  Outsourcing Manufacturing (1 reaktioner)
Some US manufacturing firms still find it advantageous to so...
 
 
 
 
  CORE Charts: Creativity - Opportunities - Rationale - Strategy (Spanish: Estrategico) (1 reaktioner)
This is how one can translate creativity into value for stak...
 
 
 
 
  The Role of the Board of Directors in the Strategy Process (4 reaktioner)
If strategy is to guide the organization, then it certainly ...
 
 
 
 
  Normative / Reductive Strategy? (2 reaktioner)
Hi, can anybody provide me more information related to the t...
 
 
 
 
  Organisational Development Strategy versus Business Strategy (14 reaktioner)
Hi, please help, I'm struggling to understand the difference...
 
 
 
 
  Strategy-Driven Requirements Engineering (7 reaktioner)
In Australia as elsewhere I've seen many organisations that ...
 
 
 
 

Best Practices - Strategi

Här hittar du de mest värdefulla idéerna.


  Operations Strategy versus Business Strategy (46 reaktioner)
What are the the differences between the operations strategy...
 
 
 
 
  Should Executives Become More Strategic? (53 reaktioner)
A while ago we had 2 interesting discussions at 12manage "" ...
 
 
 
 
  Mission: To achieve the Vision (17 reaktioner)
How's this for a novel approach. Every organisation, the wo...
 
 
 
 
  Implementation/Formulation Strategy Matrix (4 reaktioner)
Properly formulated strategies that are actively managed lea...
 
 
 
 
  Strategic Marketing Plan (1 reaktioner)
Strategy is generally outlined in terms of the mission, visi...
 
 
 
 
  Main Factors of Strategy Formulation (4 reaktioner)
Question. What are the main factors that needed to be consid...
 
 
 
 
  What is Strategic Quality Planning? (6 reaktioner)
I am a student researching about strategic quality planning....
 
 
 
 
  What is Strategy? (6 reaktioner)
If creativity is making the complicated simple, then we can ...
 
 
 
 
  Standardization: Tactic or Strategy? (16 reaktioner)
Question, is standardization a strategy or a tactic and why?...
 
 
 
 
  Is Strategy Development a 'Chaotic' Process? (19 reaktioner)
According to Stacey (1993) 'organisations are complex adapti...
 
 
 
 
  Difference Between Strategy Approaches and Strategy Concepts (5 reaktioner)
Hi, can someone please explain the difference between a stra...
 
 
 
 
  What Makes a Person Into a Strategist? (12 reaktioner)
It is really difficult to become a strategist without having...
 
 
 
 
  What is a Strategy? (14 reaktioner)
Unless a definition of "a strategy" is agreed upon by those ...
 
 
 
 Om 12manage | Reklam | Länk till oss / Citera oss | Sekretess | Förslagen | Användningsvillkor
© 2019 12manage - The Executive Fast Track. V15.1 - Senast uppdaterad: 17-10-2019. Alla namn ™ av deras ägare.