Kunskap och Immateriella TillgångarKunskap och Immateriella Tillgångar. Metoder-, modeller- och teorier (A-Ö)

Dela denna sida:


Kunskap och Immateriella Tillgångar


Arkitektur av Zachman

Ashridge Missionsmodell Campbell

Balanserade Styrkort Kaplan och Norton

Baldrige Prestationskriterier, Baldrige Belöning

Bass Diffusionsmodell

Behovshierarki av Maslow

Business Intelligens

Centralisering och Decentralisering

CMM Kapacitetsmognadsmodell

Diamant Modellen Porter

Effekt och Värde Ramwerk för IT Hammer

Erfarenhetslärande Revans

Faciliteringsmetoder, Faciliteringsstilar Heron


Företagets Anseendekvot Harris-Fornbrun

Förvärvs och Integrations Angrepssätt Haspeslagh och Jemison

Förändringsdimensioner Pettigrew och Whipp

Hawthorne Effekten Mayo

Humankapital Indexet

Inclusive Value Measurement IVM (Omfattande Värdemätning)

Johari Fönster Luft och Ingham

Kaosteori Lorenz

Kapacitetsmognadsmodell

Kontingenttheori Vroom

Kostnadsnyttoanalys

Kundnöjdhetsmodell Kano

Kunskapshantering, Kunskapsledning Collison och Parcell

Kärnkompetens Hamel och Prahalad

Lärande Organisation Argyris och Schön

MAGIC (Mätningssystem för Intellektuellt Kapital)

Minneskartor (Mind Mapping)

Mäta Kunskapsflöden/Immateriella Tillgångar, Intangible Assets Monitor Sveiby

Nätverksekonomin Kelly

Nyckelpersoners Värdeperspektiv

OODA-modellen, OODA Loop Boyd

Organisatoriskt Lärande Argyris och Schön


Organisatoriskt Minne Walsh Ungson

Personalstyrkans Mognadsgrad (People CMM)

PEST-analys

Placering, Placera Trout

Portföljanalys

PRVit-systemet, PRVit-metoden

Pyramidprincipen Minto

RAROC

Reala Optioner Luehrman

Resultat Prisma (Performance Prism)

Resursbaserad Vy på Företaget Barney

Rimlighetsteori

Riskhantering

SECI-modellen Nonaka Takeuchi

SERVQUAL-metoden Zeithaml

Skandia Navigator Edvinsson

Soft Systems-metodik Checkland

Spiral Dynamics Modell Graves

Strategidynamiken Warren

Strategiska Drivkrafter Wiseman

Strategiska Kartor, Strategikartor Kaplan och Norton

Strategisk Riskhantering Slywotzky

Strategisk Samordnading Venkatraman

Särskiljande Förmågor (Distinctive Capabilities) Kay

TDC-matris


Team Management Profilen, Teamkomposition Margerison och McCann

Teorin om den Mekanistiska och Organiska System Burns och Stalker

Tillväxtfasermodell Greiner

Tio Strategiskolor Mintzberg


Lägga till en metod / modell


Tolv Principer för Nätverksekonomin Kelly

Totalkostnad för en Tillgång (Total Cost of Ownership)

Tvåfaktorsteorin Hertzberg

Varumärkes Identitetsprisma Kapferer

Varumärkespersonlighet Aaker

Varumärkesvärdering

Vetenskaplig Ledning Taylor

Vinst Per Aktie

Värdebaserad Styrning

Värdemappning Jack

Värderapporteringsramverk PWC

Värdering och Mäta Intellektuellt Kapital, IC Rating

Värdeskapande Index

Värdfördelskedja, Värdevinstkedjan Heskett

Överbryggande Epistemologier (Kunskapsskapande) Cook och Brown

mer

 
Intressegrupp - Kunskap och Immateriella Tillgångar


Intressegrupp (74 medlemmar)


Forum - Kunskap och Immateriella Tillgångar  

I detta forum hittar du intressanta diskussioner på senare tid.


  Constant Practice and Training
Knowledge and Intangibles Management should be bases equally...
 
 
 
 
  MBA is Becoming a Rat Race
I talk about india.. Before independence it was the professi...
 
 
 
 
  Knowledge Management and Achieving Excellence (3 reaktioner)
As we evolve, knowledge management is one of the elements fo...
 
 
 
 
  Does Education Lead to People Becoming more Selfish? (5 reaktioner)
I have seen that nowadays people are more intellectual and c...
 
 
 
 
  Imagination and Knowledge Management (1 reaktioner)
Imagination is like the way you predict tomorrow by creating...
 
 
 
 
  Knowledge Sharing in Projects (1 reaktioner)
Please give me your proofread and your comments about the fo...
 
 
 
 
  Imagination and Knowledge (1 reaktioner)
As very rightly pointed out by Einstein, "Imagination" is mo...
 
 
 
 
  Knowledge Management is Important (1 reaktioner)
Knowledge management is vital in any organization for it to ...
 
 
 
 
  How to Make a Person Really Learn? (2 reaktioner)
I think people often understand, and even comprehend the mes...
 
 
 
 
  Sharing Environments in Knowledge Management (6 reaktioner)
Knowledge management (KM) is a dynamic process. Information ...
 
 
 
 
  Are Current Education Systems Stifling Initiative? (1 reaktioner)
Has the standardisation and testing regime in schools, and t...
 
 
 
 
  Know your Enemy Within - Bridging Knowledge and Practice of Management (1 reaktioner)
Demonstrated experience compels one to believe that individu...
 
 
 
 
  Knowledge-based Economy versus Network Economy (4 reaktioner)
What is the knowledge-based economy (KBE)? What type of the...
 
 
 
 
  An MBA is necessary for any business (2 reaktioner)
MBA is the only program which is the combination of theory a...
 
 
 
 
  Why does University Life Scare New Students?
Why is it that students who are about to join university fee...
 
 
 
 

Best Practices - Kunskap och Immateriella Tillgångar

Här hittar du de mest värdefulla diskussionerna från det förflutna.


  Knowledge Management Still Remains a Victim of Technology (22 reaktioner)
I believe current knowledge management concepts still remain...
 
 
 
 
  MBA? PROs and CONs for Individuals, Companies and Society (11 reaktioner)
Management researcher Yehuda Baruch has analyzed benefits an...
 
 
 
 
  DICK and DICKS concept by Anand (10 reaktioner)
I found out about this easy to remember acronym: the DICK...
 
 
 
 
  Is Business Education Useful? (13 reaktioner)
25,000 new business books are published annually along with ...
 
 
 
 
  Knowledge and Information (2 reaktioner)
Knowledge is in someone's head and information is stored in ...
 
 
 
 
  Poor Knowledge Management in the Public Sector (5 reaktioner)
Retirees in our public sector ministries, departments and ag...
 
 
 
 
  How to Manage Knowledge from Experiences? (1 reaktioner)
After World War II the global economy collapsed due to the h...
 
 
 
 
  From Knowing to Finding and Using Information (9 reaktioner)
I think we will soon see a big shift in learning from a f...
 
 
 
 
  Wisdom Management: Can Wisdom be Managed? (20 reaktioner)
In the discussion of the by Anand, the conclusion was reach...
 
 
 
 
  Definition and Meaning of Knowledge Management (KM) (5 reaktioner)
There is no exhaustive definition for knowledge management, ...
 
 
 
 
  The Knowledge Management Road Map of Tiwana (1 reaktioner)
Firms do not only compete to sell their product, but also to...
 
 
 
 
  How to Judge Education Without Degree (6 reaktioner)
The education system has converted knowledge to a set of deg...
 
 
 
 Om 12manage | Reklam | Länk till oss / Citera oss | Sekretess | Förslagen | Användningsvillkor
© 2019 12manage - The Executive Fast Track. V15.2 - Senast uppdaterad: 18-11-2019. Alla namn ™ av deras ägare.