Kunskap och Immateriella Tillgångar

   

Kunskap och Immateriella Tillgångar. Metoder-, modeller- och teorier (A-Ö)

Kunskap och Immateriella Tillgångar


Arkitektur av Zachman

Ashridge Missionsmodell Campbell

Balanserade Styrkort Kaplan och Norton

Baldrige Prestationskriterier, Baldrige Belöning

Bass Diffusionsmodell

Behovshierarki av Maslow

Business Intelligens

Centralisering och Decentralisering

CMM Kapacitetsmognadsmodell

Diamant Modellen Porter

Effekt och Värde Ramwerk för IT Hammer

Erfarenhetslärande Revans

Faciliteringsmetoder, Faciliteringsstilar Heron


Företagets Anseendekvot Harris-Fornbrun

Förvärvs och Integrations Angrepssätt Haspeslagh och Jemison

Förändringsdimensioner Pettigrew och Whipp

Hawthorne Effekten Mayo

Humankapital Indexet

Inclusive Value Measurement IVM (Omfattande Värdemätning)

Johari Fönster Luft och Ingham

Kaosteori Lorenz

Kapacitetsmognadsmodell

Kontingenttheori Vroom

Kostnadsnyttoanalys

Kundnöjdhetsmodell Kano

Kunskapshantering, Kunskapsledning Collison och Parcell

Kärnkompetens Hamel och Prahalad

Lärande Organisation Argyris och Schön

MAGIC (Mätningssystem för Intellektuellt Kapital)

Minneskartor (Mind Mapping)

Mäta Kunskapsflöden/Immateriella Tillgångar, Intangible Assets Monitor Sveiby

Nätverksekonomin Kelly

Nyckelpersoners Värdeperspektiv

OODA-modellen, OODA Loop Boyd

Organisatoriskt Lärande Argyris och Schön


Organisatoriskt Minne Walsh Ungson

Personalstyrkans Mognadsgrad (People CMM)

PEST-analys

Placering, Placera Trout

Portföljanalys

PRVit-systemet, PRVit-metoden

Pyramidprincipen Minto

RAROC

Reala Optioner Luehrman

Resultat Prisma (Performance Prism)

Resursbaserad Vy på Företaget Barney

Rimlighetsteori

Riskhantering

SECI-modellen Nonaka Takeuchi

SERVQUAL-metoden Zeithaml

Skandia Navigator Edvinsson

Soft Systems-metodik Checkland

Spiral Dynamics Modell Graves

Strategidynamiken Warren

Strategiska Drivkrafter Wiseman

Strategiska Kartor, Strategikartor Kaplan och Norton

Strategisk Riskhantering Slywotzky

Strategisk Samordnading Venkatraman

Särskiljande Förmågor (Distinctive Capabilities) Kay

TDC-matris


Team Management Profilen, Teamkomposition Margerison och McCann

Teorin om den Mekanistiska och Organiska System Burns och Stalker

Tillväxtfasermodell Greiner

Tio Strategiskolor Mintzberg


Lägga till en metod / modell


Tolv Principer för Nätverksekonomin Kelly

Totalkostnad för en Tillgång (Total Cost of Ownership)

Tvåfaktorsteorin Hertzberg

Varumärkes Identitetsprisma Kapferer

Varumärkespersonlighet Aaker

Varumärkesvärdering

Vetenskaplig Ledning Taylor

Vinst Per Aktie

Värdebaserad Styrning

Värdemappning Jack

Värderapporteringsramverk PWC

Värdering och Mäta Intellektuellt Kapital, IC Rating

Värdeskapande Index

Värdfördelskedja, Värdevinstkedjan Heskett

Överbryggande Epistemologier (Kunskapsskapande) Cook och Brown

mer

 
Kunskap och Immateriella Tillgångar Forumet
  MBA? PROs and CONs for Individuals, Companies and Society
Management researcher Yehuda Baruch has analyzed b...
     
 
  Wisdom Management: Can Wisdom be Managed?
In the discussion of the  
   
 
  Knowledge-based Economy versus Network Economy
What is the knowledge-based economy (KBE)?
Wh...
     
 
  The Knowledge Management Road Map of Tiwana
Firms do not only compete to sell their product, b...
     
 
  Sharing Environments in Knowledge Management
Knowledge management (KM) is a dynamic process. In...
     
 
  Definition and Meaning of Knowledge Management (KM)
There is no exhaustive definition for knowledge ma...
     
 
  Knowledge Sharing in Projects
Please give me your proofread and your comments ab...
     
 
  Knowledge Management is Important
Knowledge management is vital in any organization ...
     
 
  Constant Practice and Training
Knowledge and Intangibles Management is equally ba...
     
 
  MBA is Becoming a Rat Race
I talk about india.. Before independence it was th...
     
 
  Imagination and Knowledge Management
Imagination is like the way you predict tomorrow b...
     
 
  Knowledge Management and Achieving Excellence
As we evolve, knowledge management is one of the e...
     
 
  Imagination and Knowledge
As very rightly pointed out by Einstein, "Imaginat...
     
 
  How to Judge Education Without Degree
The education system has converted knowledge to a ...
     
 
  An MBA is necessary for any business
MBA is the only program which is the combination o...
     
 

Kunskap och Immateriella Tillgångar Intressegrupp


Intressegrupp

Kunskap och Immateriella Tillgångar Utbildning & Sammankomster


Hitta Träning, Seminarier och Sammankomster


Best Practices - Kunskap och Immateriella Tillgångar Premium
  Poor Knowledge Management in the Public Sector
Retirees in our public sector ministries, departme...
     
 
  From Knowing to Finding and Using Information
I think we will soon see a big shift in learnin...
     
 
  How to Manage Knowledge from Experiences?
After World War II the global economy collapsed du...
     
 
  Knowledge Management Still Remains a Victim of Technology
I believe current knowledge management concepts st...
     
 
  Is Business Education Useful?
25,000 new business books are published annually a...
     
 
  DICK and DICKS concept by Anand
I found out about this easy to remember acronym: t...
     
 Om 12manage | Reklam | Länk till oss / Citera oss | Sekretess | Förslagen | Användningsvillkor
© 2018 12manage - The Executive Fast Track. V14.1 - Senast uppdaterad: 21-9-2018. Alla namn ™ av deras ägare.