logo

Kunskap och Immateriella Tillgångar

Studera Kunskap och Immateriella Tillgångar. Metoder-, modeller- och teorier (A-Ö)

EnglishEnglishArabicChineseDutchFrenchGermanItalianJapaneseKoreanPortugueseRussianSpanish

Kunskap och Immateriella Tillgångar

Arkitektur av Zachman

Ashridge Missionsmodell Campbell

Balanserade Styrkort Kaplan och Norton

Baldrige Prestationskriterier, Baldrige Belöning

Bass Diffusionsmodell

Behovshierarki av Maslow

Business Intelligens

Centralisering och Decentralisering

CMM Kapacitetsmognadsmodell

Diamant Modellen Porter

Effekt och Värde Ramwerk för IT Hammer

Erfarenhetslärande Revans

Faciliteringsmetoder, Faciliteringsstilar Heron


Företagets Anseendekvot Harris-Fornbrun

Förvärvs och Integrations Angrepssätt Haspeslagh och Jemison

Förändringsdimensioner Pettigrew och Whipp

Hawthorne Effekten Mayo

Humankapital Indexet

Inclusive Value Measurement IVM (Omfattande Värdemätning)

Johari Fönster Luft och Ingham

Kaosteori Lorenz

Kapacitetsmognadsmodell

Kontingenttheori Vroom

Kostnadsnyttoanalys

Kundnöjdhetsmodell Kano

Kunskapshantering, Kunskapsledning Collison och Parcell

Kärnkompetens Hamel och Prahalad

Lärande Organisation Argyris och Schön

MAGIC (Mätningssystem för Intellektuellt Kapital)

Minneskartor (Mind Mapping)

Mäta Kunskapsflöden/Immateriella Tillgångar, Intangible Assets Monitor Sveiby

Nätverksekonomin Kelly

Nyckelpersoners Värdeperspektiv

OODA-modellen, OODA Loop Boyd

Organisatoriskt Lärande Argyris och Schön


Organisatoriskt Minne Walsh Ungson

Personalstyrkans Mognadsgrad (People CMM)

PEST-analys

Placering, Placera Trout

Portföljanalys

PRVit-systemet, PRVit-metoden

Pyramidprincipen Minto

RAROC

Reala Optioner Luehrman

Resultat Prisma (Performance Prism)

Resursbaserad Vy på Företaget Barney

Rimlighetsteori

Riskhantering

SECI-modellen Nonaka Takeuchi

SERVQUAL-metoden Zeithaml

Skandia Navigator Edvinsson

Soft Systems-metodik Checkland

Spiral Dynamics Modell Graves

Strategidynamiken Warren

Strategiska Drivkrafter Wiseman

Strategiska Kartor, Strategikartor Kaplan och Norton

Strategisk Riskhantering Slywotzky

Strategisk Samordnading Venkatraman

Särskiljande Förmågor (Distinctive Capabilities) Kay

TDC-matris


Team Management Profilen, Teamkomposition Margerison och McCann

Teorin om den Mekanistiska och Organiska System Burns och Stalker

Tillväxtfasermodell Greiner

Tio Strategiskolor Mintzberg


Lägga till en metod / modell


Tolv Principer för Nätverksekonomin Kelly

Totalkostnad för en Tillgång (Total Cost of Ownership)

Tvåfaktorsteorin Hertzberg

Varumärkes Identitetsprisma Kapferer

Varumärkespersonlighet Aaker

Varumärkesvärdering

Vetenskaplig Ledning Taylor

Vinst Per Aktie

Värdebaserad Styrning

Värdemappning Jack

Värderapporteringsramverk PWC

Värdering och Mäta Intellektuellt Kapital, IC Rating

Värdeskapande Index

Värdfördelskedja, Värdevinstkedjan Heskett

Överbryggande Epistemologier (Kunskapsskapande) Cook och Brown

mer

 

Intressegrupp

Kunskap och Immateriella Tillgångar Intressegrupp.


Intressegrupp
Intressegrupp (93 medlemmar)

Forum

Forumdiskussioner om Kunskap och Immateriella Tillgångar. Nedan kan du ställa en fråga om det här ämnet, dela dina erfarenheter, rapportera en ny utveckling eller förklara något.


ämne Recognize/Reward People that are Sharing Knowledge
Knowledge is found everywhere in organizations. A successful organization has knowledge on how to use pertinent knowledge spread over different heads for the benefit of the organization. One of such ...
Betyg60
 
Kommentarer2 kommentarer
ämne Importance of Knowledge Management. Value for Organizations
Companies face a paradigm shift: from productive management to talent management. Since the end of the 20th century to date, the main source of wealth creation has become knowledge. In organizational...
Betyg55
 
Kommentarer2 kommentarer
ämne Is Business Education Useful?
25,000 new business books are published annually along with millions of business articles. Thousands of business schools graduate over a million MBA students each year.Still I wonder: is all this kn...
Betyg27
 
Kommentarer23 kommentarer
ämne Definition of Knowledge Management (KM)
There is no exhaustive definition for knowledge management, as there is no crystal clear definition for the concept of knowledge. The mere use of information from various sources does not form the kno...
Betyg24
 
Kommentarer5 kommentarer
ämne Knowledge Management Still Remains a Victim of Technology
I believe current knowledge management concepts still remain a victim of technologies particularly data and document management technologies. The rich reservoir of knowledge that is now accessible ove...
Betyg23
 
Kommentarer22 kommentarer
ämne Business Schools and MBA - Value, PROs and CONs
Management researcher Yehuda Baruch has analyzed benefits and costs of MBA degrees. He classifies the impacts of an MBA in three categories: the individual level, company level and society as a whole...
Betyg22
 
Kommentarer14 kommentarer
ämne Learning Effectively: Dale's Cone of Experience (Pyramid of Learning)
Confucius (±550 BC, Chinese philosopher) taught mankind: "I hear and I forget. I see and I remember. I do and I understand." Perhaps this pearl of wisdom inspired Edgar Dale in 1947 to conceive ...
Betyg19
 
Kommentarer8 kommentarer
ämne DICK and DICKS concept by Anand
I found out about this easy to remember acronym: the DICK model by Sanjay Anand. It highlights 4 evolutionary steps in knowledge creation and sharing: 1. Data - Collection or compilation of disorgani...
Betyg15
 
Kommentarer10 kommentarer
ämne From Knowing to Finding and Using Information
I think we will soon see a big shift in learning from a focus on "knowing" information to a focus on "finding and using". This shift will mean that research methods and critical thinking will be most ...
Betyg12
 
Kommentarer10 kommentarer
ämne Education and Learning Without a Degree
The education system has converted knowledge to a set of degrees which are put in hierarchy. Quite often it is so strong that we tend to assume that degree is knowledge. But a degree at best can be a ...
Betyg11
 
Kommentarer7 kommentarer
ämne How to Make a Person Really Learn?
I think people often understand, and even comprehend the message of the lessons, but just a few really transform the lessons in deep learning and start putting them into practice. Teaching is not o...
Betyg8
 
Kommentarer2 kommentarer
ämne Are Current Education Systems Stifling Initiative?
Has the standardisation and testing regime in schools, and the demise of the tutorial systems (small group intellectual questioning/challenging and rigour etc.) in universities produced team players w...
Betyg8
 
Kommentarer1 kommentarer
ämne Sharing Environments in Knowledge Management
Knowledge management (KM) is a dynamic process. Information comes from various stakeholders but is often lost before something is done. If an organization offers a 'sharing environment', then some of ...
Betyg8
 
Kommentarer6 kommentarer
ämne Knowledge Sharing in Projects
Please give me your proofread and your comments about the following text: In today's highly competitive global knowledge economy, all organizations need to manage projects effectively. Evidence from...
Betyg8
 
Kommentarer2 kommentarer
ämne Imagination and Knowledge
As very rightly pointed out by Einstein, "Imagination" is more important than knowledge. It's simply because knowledge has limits, while imagination is unlimited. Most inventions come through the imag...
Betyg7
 
Kommentarer3 kommentarer
ämne Does Education Lead to People Becoming more Selfish?
I have seen that nowadays people are more intellectual and concerned with education, acquiring more and more knowledge. But on the other side they are becoming more individual and selfish. It seems l...
Betyg6
 
Kommentarer3 kommentarer
ämne The Value of your Knowledge, Skills and Experiences
How much are my knowledge, skills and experiences worth? This question was prompted today by a musician who requested and expected free marketing services for a concert. When he finally got an approx...
Betyg6
 

Starta ett nytt ämne

Starta ett nytt ämne om Kunskap och Immateriella Tillgångar

Best Practices

De bästa, högst rankade ämnena om Kunskap och Immateriella Tillgångar. Här hittar du de mest värdefulla idéerna och praktiska förslagen.


🥇 Knowledge Capturing Process and Methods
Who can share a more detailed documentation on the knowledge capture process and methods?...
Betyg55
 
Kommentarer5 kommentarer

🥈 Implementation of Knowledge Management. Roadmap and Steps
Why Knowledge Management (KM) Matters Firms do not only compete to sell their product, but also to acquire the best resources/inputs. One of these resources is the acquisition of skilled labour. Lab...
Betyg24
 
Kommentarer1 kommentarer

🥉 Conditions for Knowledge Management
Everyone speaks about knowledge management, what are the conditions that must be met? Why? Thank you....
Betyg24
 
Kommentarer22 kommentarer

ämne Communities of Practice
FORMAL COMMITTEES VERSUS COMMUNITIES OF PRACTICE Formal committees and communities of practice are similar groups in an organization. They are both made of delegates who collaborate in a transversal ...
Betyg17
 
Kommentarer8 kommentarer

ämne Knowledge Management in the Public Sector
Retirees in our public sector ministries, departments and agencies are a typical example of "knowledge walking out of the door" due to the absence of any systematic way of capturing, storing and trans...
Betyg14
 
Kommentarer5 kommentarer

ämne Wisdom Management: Can Wisdom be Managed?
In the discussion of the DICK and DICKS concept by Anand, the conclusion was reached that the highest level of knowledge is Wisdom. That then leads to a logical quest of what's next to Knowledge Mana...
Betyg12
 
Kommentarer20 kommentarer
Om 12manage | Reklam | Länk till oss / Citera oss | Sekretess | Förslagen | Användningsvillkor
© 2023 12manage - The Executive Fast Track. V16.3 - Senast uppdaterad: 2-10-2023. Alla namn ™ av deras ägare.
12manage is looking for BA/MBA students. More info.