Förändringsdimensioner (Pettigrew och Whipp)

Kunskapscenter

12manage is looking for students / contributors...

   

Innehåll, process och sammanhang. Förklaring till Förändringsdimensioner (Dimensions of Change) av Pettigrew och Whipp. ('91)

Innehåll

Premium

I deras bok "Managing Change for Competitive Success” (1991) Andrew Pettigrew och Richard Whipp ser en skillnad mellan de tre dimensionerna vid strategisk förändring.


Vad är de tre dimensionerna vid strategisk förändring? Förklaring

  1. Innehåll (målsättningar, syfte och mål) - VAD
  2. Process (genomförande) - HUR
  3. Sammanhang (den interna och yttre miljön) - VAR

Pettigrew och Whipp betonar det ständiga samspelet mellan dessa förändringdimensioner. Genomförandet av förändring är ”ett iterativt, växande och omformulation-praktiserande i processen.”, Lyckad förändring är ett resultat av växelverkan mellan, innehållet eller vad förändra (målsättningar, syfte och mål); processen eller hur förändra (genomförandet); och det organisatoriska sammanhanget eller var förändra (den interna och den yttre miljön).
 

Baserat på betydande empirisk forskning, presenterar de också fem centrala besläktade faktorer som hör hemma i framgånsgrikt ledd strategisk förändring.
 

Fem förändringsfaktorer från  Pettigrew och Whipp

  1. Bedömning av omgivningen. Ständigt övervaka av både den interna och yttre miljön [konkurrens] till organisation till och med öppna lärande system.
  2. Mänskliga resurser som tillgångar och ansvarsförbindelser. Anställda bör veta om att de ses som värdefulla, och de bör känna av att organisationen litar på dem.
  3. Länka strategisk och operativ förändring. Avsikterna genomförs med tiden. Att sammanföra operativa aktiviteter är kraftfullt och kan leda till nya strategiska förändringar.
  4. Leda förändringen. Flytta organisationen framåt. Skapa det rätta klimatet för förändring. Koordinering av aktiviteter. Styrning. Sätta upp dagordningen inte endast för riktningen på förändringen, utan också för att nå den rätta visionen och värdena.
  5. Totala sammanhållning. En förändringsstrategi bör vara konsistent (tydliga mål), överensstämmande (med dess miljö), erbjuda en konkurrenskraftig profil och genomförbar.

Förändringsdimensioner Forumet
  Strategic Change for Grocery Stores
The article looks great. Full of information both ...
     
 
  Managing Change is Key
1. Organisations and people in organisations shoul...
     
 
  Other Changes Factors
An alternate vocabulary for change factors:
1...
     
 
  Some Thoughts on Change
Change is an everyday concept. Without change ther...
     
 

Förändringsdimensioner Särskild Intressegrupp SIG


Särskild Intressegrupp SIG

Förändringsdimensioner Utbildning & Sammankomster


Hitta Träning, Seminarier och Sammankomster


Best Practices - Förändringsdimensioner Premium

Expert Tips (ENG) - Dimensions of Change Premium
 

Personal Networks of Successful Change AgentsBli Medlem

Organizational change is often difficult to achiev...
Usage (application): Leading Major and Minor Change Initiatives
 
 
 

Alternate Model for Dimensions of ChangeBli Medlem

A related / similar organizational design concept ...
Usage (application): Change Management, Organizational Change
 
 
 

Leadership Strategies for ChangeBli Medlem

In response to the high rate of change failure, Ke...
Usage (application): Initiate, implement, develop and sustain change
 
 
 

Key Success Factors when you're Designing your Change Management ProgramBli Medlem

In their article "Making Change Happen, and Making...
Usage (application): Best Practices, Change Management, Organizational Change
 
 
 

Strategic Change is Acausal and Subject to EquifinalityBli Medlem

The change concept by Pettigrew and Whipp represen...
Usage (application): Understanding the True Complexity of Organizational Change
 
 
 

Assessing the Risks of Change and the Organization’s Capacity for ChangeBli Medlem

In their book "Transforming Public and Nonprofit O...
Usage (application): Leading Change
 
 
 

Six Crucial Mind Shifts for Strategy Execution / ImplementationBli Medlem

Speculand (2009) suggests six mind shifts that peo...
Usage (application): Change Management, Strategic Change, Resistance to CHange, Strategy Implementation
 
 
 

Strategic Change: Why, What, When, Who and HowBli Medlem

If we need to change strategically, we need to thi...
Usage (application): Preparing Strategic Change
 
 

Resurser - Förändringsdimensioner Premium
 

Nyheter om Dimensioner PettigrewBli Medlem


     
 

Nyheter om Dimensioner FörändringBli Medlem


     
 

Videor om Dimensioner PettigrewBli Medlem


     
 

Videor om Dimensioner FörändringBli Medlem


     
 

Presentationer om Dimensioner PettigrewBli Medlem


     
 

Presentationer om Dimensioner FörändringBli Medlem


     
 

Mer om Dimensioner PettigrewBli Medlem


     
 

Mer om Dimensioner FörändringBli Medlem


     

Jämför Förändringsdimensioner med: Orsaksmässigaa modell av det organisatorisk resultat och förändring  |  Förändringsledningens Isberg  |  DICE Ramverk BCG  |  Organiska Organisationer  |  Kraftfältsanalys  |  RACI-Matris, RACI-Roller, RACI-Modell  |  Förändringsekvationen  |  Förändringsfaser  |  Sex Angreppssätt vid Förändringar  |  Kärngruppsteorin Kleiner  |  Teori om Planerat Beteende  |  Business Process Reengineeringmetoden Hammer och Champy  |  Kaizen Filosofin  |  Strategiledningskontor


Retur till Management Start: Organisation och Förändring  |  Kommunikation och Färdigheter  |  HRM och Personalfrågor  |  Kunskap och Immateriella Tillgångar  |  Ledarskap  |  Program- och Projektledning  |  Strategi


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Special Interest Group Leader

Du här
Om 12manage | Reklam | Länk till oss / Citera oss | Sekretess | Förslagen | Användningsvillkor
© 2018 12manage - The Executive Fast Track. V14.1 - Senast uppdaterad: 22-8-2018. Alla namn ™ av deras ägare.