Förändringsdimensioner (Pettigrew och Whipp)

Kunskapscenter

12manage is looking for students. Info

Innehåll, process och sammanhang. Förklaring till Förändringsdimensioner (Dimensions of Change) av Pettigrew och Whipp. ('91)


I deras bok "Managing Change for Competitive Success” (1991) Andrew Pettigrew och Richard Whipp ser en skillnad mellan de tre dimensionerna vid strategisk förändring.


Vad är de tre dimensionerna vid strategisk förändring? Förklaring

  1. Innehåll (målsättningar, syfte och mål) - VAD
  2. Process (genomförande) - HUR
  3. Sammanhang (den interna och yttre miljön) - VAR

Pettigrew och Whipp betonar det ständiga samspelet mellan dessa förändringdimensioner. Genomförandet av förändring är ”ett iterativt, växande och omformulation-praktiserande i processen.”, Lyckad förändring är ett resultat av växelverkan mellan, innehållet eller vad förändra (målsättningar, syfte och mål); processen eller hur förändra (genomförandet); och det organisatoriska sammanhanget eller var förändra (den interna och den yttre miljön).
 

Baserat på betydande empirisk forskning, presenterar de också fem centrala besläktade faktorer som hör hemma i framgånsgrikt ledd strategisk förändring.
 

Fem förändringsfaktorer från  Pettigrew och Whipp

  1. Bedömning av omgivningen. Ständigt övervaka av både den interna och yttre miljön [konkurrens] till organisation till och med öppna lärande system.
  2. Mänskliga resurser som tillgångar och ansvarsförbindelser. Anställda bör veta om att de ses som värdefulla, och de bör känna av att organisationen litar på dem.
  3. Länka strategisk och operativ förändring. Avsikterna genomförs med tiden. Att sammanföra operativa aktiviteter är kraftfullt och kan leda till nya strategiska förändringar.
  4. Leda förändringen. Flytta organisationen framåt. Skapa det rätta klimatet för förändring. Koordinering av aktiviteter. Styrning. Sätta upp dagordningen inte endast för riktningen på förändringen, utan också för att nå den rätta visionen och värdena.
  5. Totala sammanhållning. En förändringsstrategi bör vara konsistent (tydliga mål), överensstämmande (med dess miljö), erbjuda en konkurrenskraftig profil och genomförbar.

Särskild Intressegrupp SIG - Förändringsdimensioner


Särskild Intressegrupp SIG (2 medlemmar)


Forum - Förändringsdimensioner  

Här hittar du intressanta och pedagogiska diskussioner.


  Managing Change is Key (2 reaktioner)
1. Organisations and people in organisations should be adapt...
 
 
 
 
  Strategic Change for Grocery Stores
The article looks great. Full of information both theoretica...
 
 
 
 
  Other Changes Factors
An alternate vocabulary for change factors: 1. Why -...
 
 
 
 
  Some Thoughts on Change (1 reaktioner)
Change is an everyday concept. Without change there will not...
 
 
 
 

Best Practices - Förändringsdimensioner

Här hittar du de mest värdefulla idéerna.Expert Tips (ENG) - Dimensions of Change

Här hittar du högkvalitativa råd från experter.


 

Personal Networks of Successful Change Agents

Leading Major and Minor Change Initiatives...
 
 
 

Alternate Model for Dimensions of Change

Change Management, Organizational Change...
 
 
 

Leadership Strategies for Change

Initiate, implement, develop and sustain change...
 
 
 

Key Success Factors when you're Designing your Change Management Program

Best Practices, Change Management, Organizational Change...
 
 
 

Strategic Change is Acausal and Subject to Equifinality

Understanding the True Complexity of Organizational Change...
 
 
 

Assessing the Risks of Change and the Organization’s Capacity for Change

Leading Change...
 
 
 

Six Crucial Mind Shifts for Strategy Execution / Implementation

Change Management, Strategic Change, Resistance to CHange, Strategy Implementation...
 
 
 

Strategic Change: Why, What, When, Who and How

Preparing Strategic Change...
 
 

Resurser - Förändringsdimensioner

Här hittar du PowerPoint-presentationer, mikroinlärningsvideor och ytterligare informationskällor.


 

Nyheter om Dimensioner Pettigrew


     
 

Nyheter om Dimensioner Förändring


     
 

Videor om Dimensioner Pettigrew


     
 

Videor om Dimensioner Förändring


     
 

Presentationer om Dimensioner Pettigrew


     
 

Presentationer om Dimensioner Förändring


     
 

Mer om Dimensioner Pettigrew


     
 

Mer om Dimensioner Förändring


     

Jämför Förändringsdimensioner med: Orsaksmässigaa modell av det organisatorisk resultat och förändring  |  Förändringsledningens Isberg  |  DICE Ramverk BCG  |  Organiska Organisationer  |  Kraftfältsanalys  |  RACI-Matris, RACI-Roller, RACI-Modell  |  Förändringsekvationen  |  Förändringsfaser  |  Sex Angreppssätt vid Förändringar  |  Kärngruppsteorin Kleiner  |  Teori om Planerat Beteende  |  Business Process Reengineeringmetoden Hammer och Champy  |  Kaizen Filosofin  |  Strategiledningskontor


Retur till Management Start: Organisation och Förändring  |  Kommunikation och Färdigheter  |  HRM och Personalfrågor  |  Kunskap och Immateriella Tillgångar  |  Ledarskap  |  Program- och Projektledning  |  Strategi


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Special Interest Group Leader

Du här? Anmäl dig gratis


 


Om 12manage | Reklam | Länk till oss / Citera oss | Sekretess | Förslagen | Användningsvillkor
© 2019 12manage - The Executive Fast Track. V15.1 - Senast uppdaterad: 15-10-2019. Alla namn ™ av deras ägare.