Förändringsdimensioner (Pettigrew och Whipp)

Kunskapscenter

   

Innehåll, process och sammanhang. Förklaring till Förändringsdimensioner (Dimensions of Change) av Pettigrew och Whipp. ('91)

Innehåll

 1. Sammanfattning
 2. Forum
 3. Best Practices
 4. Expert Tips
 5. Resurser
 6. Utskrift

I deras bok "Managing Change for Competitive Success” (1991) Andrew Pettigrew och Richard Whipp ser en skillnad mellan de tre dimensionerna vid strategisk förändring.


Vad är de tre dimensionerna vid strategisk förändring? Förklaring

 1. Innehåll (målsättningar, syfte och mål) - VAD
 2. Process (genomförande) - HUR
 3. Sammanhang (den interna och yttre miljön) - VAR

Pettigrew och Whipp betonar det ständiga samspelet mellan dessa förändringdimensioner. Genomförandet av förändring är ”ett iterativt, växande och omformulation-praktiserande i processen.”, Lyckad förändring är ett resultat av växelverkan mellan, innehållet eller vad förändra (målsättningar, syfte och mål); processen eller hur förändra (genomförandet); och det organisatoriska sammanhanget eller var förändra (den interna och den yttre miljön).
 

Baserat på betydande empirisk forskning, presenterar de också fem centrala besläktade faktorer som hör hemma i framgånsgrikt ledd strategisk förändring.
 

Fem förändringsfaktorer från  Pettigrew och Whipp

 1. Bedömning av omgivningen. Ständigt övervaka av både den interna och yttre miljön [konkurrens] till organisation till och med öppna lärande system.
 2. Mänskliga resurser som tillgångar och ansvarsförbindelser. Anställda bör veta om att de ses som värdefulla, och de bör känna av att organisationen litar på dem.
 3. Länka strategisk och operativ förändring. Avsikterna genomförs med tiden. Att sammanföra operativa aktiviteter är kraftfullt och kan leda till nya strategiska förändringar.
 4. Leda förändringen. Flytta organisationen framåt. Skapa det rätta klimatet för förändring. Koordinering av aktiviteter. Styrning. Sätta upp dagordningen inte endast för riktningen på förändringen, utan också för att nå den rätta visionen och värdena.
 5. Totala sammanhållning. En förändringsstrategi bör vara konsistent (tydliga mål), överensstämmande (med dess miljö), erbjuda en konkurrenskraftig profil och genomförbar.

Förändringsdimensioner Forumet
  Strategic Change for Grocery Stores
The article looks great. Full of information both theoretical and practical perspective. I am trying to re-engineer these information to overcome today's challenges facing to the small grocery stores in Maldives. How can we make them survive by facin...
     
 
  Managing Change is Key
1. Organisations and people in organisations should be adaptive.
2. Proper planning and good execution can smoothen the change process.
3. Emotional intelligence plays a key role in managing change.
4. Focusing on the positive outcome ...
     
 
  Other Changes Factors
An alternate vocabulary for change factors:
1. Why - Why do we need to change? This is on going process; we are looking for new and positive changes.
2. Motivation - People who undergo the change should be willing to change, m...
     
 
  Some Thoughts on Change
Change is an everyday concept. Without change there will not be continuity, and without continuity there will be a collapse in the system.
Organizational change requires transparency. There needs to be communication, understanding, awareness of ...
     
 

Förändringsdimensioner Särskild Intressegrupp SIG


Särskild Intressegrupp SIG

Förändringsdimensioner Utbildning & Sammankomster


Hitta Träning, Seminarier och Sammankomster


Best Practices - Förändringsdimensioner Premium

Expert Tips (ENG) - Dimensions of Change Premium
 

Personal Networks of Successful Change Agents

Organizational change is often difficult to achieve because it disturbs the hierarchical structures and the way to accomplish things. For this reason ...
Usage (application): Leading Major and Minor Change Initiatives
 
 
 

Alternate Model for Dimensions of Change

A related / similar organizational design concept is the Star Model by Galbraith. The star has 5 points:
1. Strategy - determines directio...
Usage (application): Change Management, Organizational Change
 
 
 

Leadership Strategies for Change

In response to the high rate of change failure, Ken Blanchard and his team have developed the Blanchard Leading Through Change program, in whic...
Usage (application): Initiate, implement, develop and sustain change
 
 
 

Key Success Factors when you're Designing your Change Management Program

In their article "Making Change Happen, and Making It Stick" (published in the online edition of strategy+business, December 20, 2010), Ashley Harshak...
Usage (application): Best Practices, Change Management, Organizational Change
 
 
 

Strategic Change is Acausal and Subject to Equifinality

The change concept by Pettigrew and Whipp represents a traditional reflection on the problem of strategic change, the constructivist systematic approa...
Usage (application): Understanding the True Complexity of Organizational Change
 
 
 

Assessing the Risks of Change and the Organization’s Capacity for Change

In their book "Transforming Public and Nonprofit Organization – Stewardship for Leading Change", James Edwin Kee and Kathryn E. Newcomer argue that th...
Usage (application): Leading Change
 
 
 

Six Crucial Mind Shifts for Strategy Execution / Implementation

Speculand (2009) suggests six mind shifts that people should consider when they're implementing new strategies in organizations. These are outlined an...
Usage (application): Change Management, Strategic Change, Resistance to CHange, Strategy Implementation
 
 
 

Strategic Change: Why, What, When, Who and How

If we need to change strategically, we need to think about why, what, when, who and how:
- Why do we want to change? - the constraints imp...
Usage (application): Preparing Strategic Change
 
 

Resurser - Förändringsdimensioner Premium
 

Nyheter

Dimensioner Pettigrew
     
 

Nyheter

Dimensioner Förändring
     
 

Videor

Dimensioner Pettigrew
     
 

Videor

Dimensioner Förändring
     
 

Presentationer

Dimensioner Pettigrew
     
 

Presentationer

Dimensioner Förändring
     
 

Mer

Dimensioner Pettigrew
     
 

Mer

Dimensioner Förändring
     

Jämför Förändringsdimensioner med: Orsaksmässigaa modell av det organisatorisk resultat och förändring  |  Förändringsledningens Isberg  |  DICE Ramverk BCG  |  Organiska Organisationer  |  Kraftfältsanalys  |  RACI-Matris, RACI-Roller, RACI-Modell  |  Förändringsekvationen  |  Förändringsfaser  |  Sex Angreppssätt vid Förändringar  |  Kärngruppsteorin Kleiner  |  Teori om Planerat Beteende  |  Business Process Reengineeringmetoden Hammer och Champy  |  Kaizen Filosofin  |  Strategiledningskontor


Retur till Management Start: Organisation och Förändring  |  Kommunikation och Färdigheter  |  HRM och Personalfrågor  |  Kunskap och Immateriella Tillgångar  |  Ledarskap  |  Program- och Projektledning  |  Strategi


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Special Interest Group Leader

Du här


Om 12manage | Reklam | Länka till oss | Sekretess | Användningsvillkor
Copyright 2017 12manage - E-Learning community med metoder inom ledning, ledarskap och organisation. V14.1 - Senast uppdaterad: 25-7-2017. Alla namn och TM tillhör dess innehavare.