Förändringsdimensioner (Pettigrew och Whipp)

KunskapscenterSammanfattning, forum, bästa praxis, experttips och informationskällor.

35 itens • 363.843 visitas


Sammanfattning

I deras bok "Managing Change for Competitive Success” (1991) Andrew Pettigrew och Richard Whipp ser en skillnad mellan de tre dimensionerna vid strategisk förändring.


Vad är de tre dimensionerna vid strategisk förändring? Förklaring

  1. Innehåll (målsättningar, syfte och mål) - VAD
  2. Process (genomförande) - HUR
  3. Sammanhang (den interna och yttre miljön) - VAR

Pettigrew och Whipp betonar det ständiga samspelet mellan dessa förändringdimensioner. Genomförandet av förändring är ”ett iterativt, växande och omformulation-praktiserande i processen.”, Lyckad förändring är ett resultat av växelverkan mellan, innehållet eller vad förändra (målsättningar, syfte och mål); processen eller hur förändra (genomförandet); och det organisatoriska sammanhanget eller var förändra (den interna och den yttre miljön).
 

Baserat på betydande empirisk forskning, presenterar de också fem centrala besläktade faktorer som hör hemma i framgånsgrikt ledd strategisk förändring.
 

Fem förändringsfaktorer från  Pettigrew och Whipp

  1. Bedömning av omgivningen. Ständigt övervaka av både den interna och yttre miljön [konkurrens] till organisation till och med öppna lärande system.
  2. Mänskliga resurser som tillgångar och ansvarsförbindelser. Anställda bör veta om att de ses som värdefulla, och de bör känna av att organisationen litar på dem.
  3. Länka strategisk och operativ förändring. Avsikterna genomförs med tiden. Att sammanföra operativa aktiviteter är kraftfullt och kan leda till nya strategiska förändringar.
  4. Leda förändringen. Flytta organisationen framåt. Skapa det rätta klimatet för förändring. Koordinering av aktiviteter. Styrning. Sätta upp dagordningen inte endast för riktningen på förändringen, utan också för att nå den rätta visionen och värdena.
  5. Totala sammanhållning. En förändringsstrategi bör vara konsistent (tydliga mål), överensstämmande (med dess miljö), erbjuda en konkurrenskraftig profil och genomförbar.

Särskild Intressegrupp SIG

Gå med

Förändringsdimensioner Särskild Intressegrupp SIG.Särskild Intressegrupp SIG (2 medlemmar)

Forum

Nytt Ämne

Forum om Förändringsdimensioner.


Managing Change is Key
1. Organisations and people in organisations should be adaptive.
2. Proper planning and good execution can smoothen (...)
7
 
2 kommentarer
The Need to Accompany Change with Relationship
Besides the 3 dimensions (Content, Process and Context), we need to accompany change. Without change there is no progres (...)
4
 
1 kommentarer
Other Changes Factors
An alternate vocabulary for change factors:
1. Why - Why do we need to change? This is on going process; we are loo (...)
1
 
Some Thoughts on Change
Change is an everyday concept. Without change there will not be continuity, and without continuity there will be a colla (...)
0
 
1 kommentarer

Starta ett nytt forumämne om Förändringsdimensioner. Mer info.

 

Best Practices

Topprankade ämnen om Förändringsdimensioner. Här hittar du de mest värdefulla idéerna och praktiska förslagen.


Experttips

Avancerad insikt om Dimensions of Change (Engelsk). Här hittar du professionella råd från experter.


Personal Networks of Successful Change Agents

Leading Major and Minor Change Initiatives
Organizational change is often difficult to achieve because it disturbs the hierarchical structures and the way to accom (...)

Alternate Model for Dimensions of Change

Change Management, Organizational Change
A related / similar organizational design concept is the Star Model by Galbraith. The star has 5 points: 1. Strategy - (...)

Leadership Strategies for Change

Initiate, implement, develop and sustain change
In response to the high rate of change failure, Ken Blanchard and his team have developed the Blanchard Leading Through (...)

Key Success Factors when you're Designing your Change Management Program

Best Practices, Change Management, Organizational Change
In their article "Making Change Happen, and Making It Stick" (published in the online edition of strategy+business, Dece (...)

Strategic Change is Acausal and Subject to Equifinality

Understanding the True Complexity of Organizational Change
The change concept by Pettigrew and Whipp represents a traditional reflection on the problem of strategic change, the co (...)

Assessing the Risks of Change and the Organization’s Capacity for Change

Leading Change
In their book "Transforming Public and Nonprofit Organization – Stewardship for Leading Change", James Edwin Kee and Kat (...)

Six Crucial Mind Shifts for Strategy Execution / Implementation

Change Management, Strategic Change, Resistance to CHange, Strategy Implementation
Speculand (2009) suggests six mind shifts that people should consider when they're implementing new strategies in organi (...)

Strategic Change: Why, What, When, Who and How

Preparing Strategic Change
If we need to change strategically, we need to think about why, what, when, who and how: - Why do we want to change? - (...)
Informationskällor

Olika informationskällor om Förändringsdimensioner. Här hittar du powerpoints, videor, nyheter etc. som du kan använda i dina egna föreläsningar och workshops.


The Nature and Complexity of Organizational Change

Change Management, Organizational Change
Presentation about organizational change. The presentation discusses and highlights the complexity and multi-dimensional (...)

22 Best Practices in Change Management

Change Management, Organizational Change
Presentation starts with short introduction of managing organizational change and then outlines 22 best practices in cha (...)

Resistance to Change and Its Management

Change Management, Resistance to Change, Change Resistance
This presentation focuses on a specific dimension of change management, namely the management of resistance to change of (...)

Dealing with Resistance to Change

Change Management, Resistance to Change
This presentation focuses on resistance to change and ways to overcome or prevent it. The presentation has good graphics (...)

What is Change Management?

Initial Understanding of Change Management
In this video Elissa Farrow from About Your Transition explains the relatively new concept of Organizational Change Mana (...)

Managing Organizational Change

Change Management, Leading Change, Organizational Development
This is a presentation about the ways to manage change. The presentation includes the following sections: 1. Introducti (...)

Tips for Successful Change Management

Initial Understanding of How to Manage Change Successfully
Gavin Wedell explains that to change one's organization, one must change one's inner being. In today's world market con (...)

Forskningslänkar

Hoppa automatiskt in i ytterligare användbara källor angående Förändringsdimensioner.


Nyheter Videor Presentationer Böcker Mer

Nyheter

Videor

Presentationer

Böcker

Mer


Jämför Förändringsdimensioner med: Orsaksmässigaa modell av det organisatorisk resultat och förändring  |  Förändringsledningens Isberg  |  DICE Ramverk BCG  |  Organiska Organisationer  |  Kraftfältsanalys  |  RACI-Matris, RACI-Roller, RACI-Modell  |  Förändringsekvationen  |  Förändringsfaser  |  Sex Angreppssätt vid Förändringar  |  Kärngruppsteorin Kleiner  |  Teori om Planerat Beteende  |  Business Process Reengineeringmetoden Hammer och Champy  |  Kaizen Filosofin  |  Strategiledningskontor


Retur till Management Start: Organisation och Förändring  |  Kommunikation och Färdigheter  |  HRM och Personalfrågor  |  Kunskap och Immateriella Tillgångar  |  Ledarskap  |  Program- och Projektledning  |  Strategi & Innovation


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Särskild Intressegrupp SIG

Har du ett stort intresse för Förändringsdimensioner? Bli vår SIG-ledare

 


Om 12manage | Reklam | Länk till oss / Citera oss | Sekretess | Förslagen | Användningsvillkor
© 2021 12manage - The Executive Fast Track. V15.8 - Senast uppdaterad: 17-10-2021. Alla namn ™ av deras ägare.