7 Goda Vanor
(Stephen Covey)

Kunskapscenter

Ledarskap och Management. Förklaring till 7 Goda Vanor (Seven Habits) av Stephen Covey. ('89)


Modellen med de sju vanorna av lednings- och ledarskapsgurun Stephen Covey är en teori som är tillämpbar på vårt personliga liv, sociala liv och på arbetslivet. Likväl så är ramverket mycket tillämpbart för ledare och chefer. Enligt Covey så påverkar våra paradigm hur vi samverkar med varandra vilket i sin tur påverkar hur de samverkar med oss. Därför förordar Covey, att ett effektfullt självhjälpsprogram måste börja med ”ett inifrån och ut” tillvägagångssätt, i stället för se på våra problem med ”ett utifrån perspektiv” (ett utifrån och in tillvägagångssätt). Vi måste starta med att undersöka våra egna karaktärer, paradigm och bevekelsegrunder.


7 Goda Vanor av Covey

 1. Var proaktiv. Detta är förmågan till att kontrollera sin omgivning, i stället för motsatsen, som så ofta är fallet. Chefer behöver kontrollera deras egen omgivnig, genom att använda självbestämmande och förmågan till att reagera på olika omständigheter.
 2. Börja med slutet i åtanken. Detta betyder att chefen måste se det önskade slutresultatet och koncentrera sig på aktiviteter som hjälper till att uppnå det i slutändan.
 3. Sätt igång med det viktigaste först. En chef måste klara av sin egen personlighet. Personligen. Och chefer bör genomföra aktiviteter som syftar till att uppnå den andra vanan. Covey säger att vana 2. är det första eller mentalt skapande; vana 3 är det andra eller det fysiskt skapande.
 4. Att tänka vinn-vinn. Detta är den viktigaste aspekten i ett samverkande ledarskap därför att de flesta prestationer baseras på gemensamma ansträngningar. Därför är syftet vinn-vinn lösningar för alla.
 5. Sök först att förstå och därefter att förstås. Genom att utveckla och att underhålla positiva relationer och att ha en god kommunikation förstås chefen väl av andra och han kan bättre förstå de underlydande.
 6. Att skapa synergieffekter. Detta är vanan av kreativt samarbete: principen med att samarbeta mot att nå fram till ett syfte uppnår ofta mer, än vad som man kan uppnå genom att individer arbetar självständigt.
 7. Vässa sågen. Vi bör lära från våra tidigare erfarenheter. Och vi bör uppmuntra andra att göra detsamma. Covey ser utveckling som en av de mest viktiga aspekter för att kunna klara av utmaningar och för att aspirera mot högre nivåer av förmåga.

I hans bok 2004: ”The 8th Habit: From Effectiveness to Greatness”, introducerar Covey en extra åttonde vana:

 1. Finn din inre vägledare och inspirera andra att hitta sin egen. Sträva mot ”storhet”, betyder att agera med integritet som en individ och att hjälpa andra till att göra detsamma. Enligt Covey representerar denna vanan den 3:e dimensionen i hans modell. Storheten är överlappat av:
 • Personlig storhet. Applicera de 7 vanorna i form av: vision, disciplin, passion och samvete.
 • Ledarskapets storhet. Applicera de 4 rollerna av ledarskapet, som modellerar med de 7 vanorna:
  • Finna vägen. Skapa ritningen.
  • Anpassa, rikta in. Skapa ett tekniskt elegant system av arbete.
  • Ge kraft åt. Frigör talangfullhet, energi och bidrag från personalen.
  • Modellerande. Att byggaupp förtroende med andra. Hjärtat av ett effektfullt ledarskap.
 • Organisatorisk storhet. Detta är storheten som kan vändas till en vision, ett uppdrag och värden. Detta tar fram klarhet, engagemang, översättning, synergi och möjliggör ansvar.

Bok: Stephen Covey: Seven Habits of Highly Effective People -

Bok: Stephen Covey: The 8th Habit: From Effectiveness to Greatness -


Särskild Intressegrupp SIG - 7 Goda Vanor


Särskild Intressegrupp SIG (15 medlemmar)


Forum - 7 Goda Vanor  

I detta forum hittar du intressanta diskussioner på senare tid.


  Think success, then it will follow... (2 reaktioner)
Success starts first in the mind, all other steps are simply...
 
 
 
 
  Extra Habit: Enthusiasm (1 reaktioner)
I believe the world belongs to the people of enthusiasm. It ...
 
 
 
 
  Tools for being Proactive? (1 reaktioner)
How to effectively control one's environment in a proactive ...
 
 
 
 
  Habits inhibit Freedom? (2 reaktioner)
I feel the 7 habits inhibit the freedom to act spontaneously...
 
 
 
 
  I say : Emotion Clouds Reason (3 reaktioner)
Emotion clouds reason . To be an effective decision maker, a...
 
 
 
 
  Extra Habit: Setting and Achieving Goals (4 reaktioner)
I accept that the good habits are necessary to building posi...
 
 
 
 
  Implement 7 Habits Across the Organization (2 reaktioner)
Without effective communication, managers and subordinates h...
 
 
 
 
  Seven Habits: Sharpen the saw? (12 reaktioner)
What is the meaning of Covey's: Sharpen the saw?...
 
 
 
 
  Extra habit: Emotional Intelligence (3 reaktioner)
I think the best way to have a successful and influential le...
 
 
 
 
  Effectiveness to Greatness (1 reaktioner)
I feel being effective alone will not lead to greatness. But...
 
 
 
 
  Seven Habits: Reprogram your Mind
It's never late to learn and apply the seven habits of Covey...
 
 
 
 
  Accountability of Time and Workforce Output (3 reaktioner)
Accountability of time in comparision to the output of workf...
 
 
 
 
  Questions About Covey's Circle of Concern and Circle of Influence (Habit 1) (1 reaktioner)
"Because of position, wealth, role, or relationships, the...
 
 
 
 
  Covey's 8th Habit: Expression of a Higher Level of Awareness
The 7 habits framework can be applied as they are but the 8t...
 
 
 
 
  Extra Habit: Spirituality (1 reaktioner)
Be nice! Be good! Love is a powerful weapon against troubled...
 
 
 
 
  Could Working Hard be an Extra Habit? (9 reaktioner)
Can I add another habit: The attitude to work hard. I find t...
 
 
 
 
  Reasons for the 8th Habit (1 reaktioner)
Anyone knows why the 8th habit came about. I feel it has to ...
 
 
 
 
  Principled-centered Leadership
There seems to be an ongoing debate re who should come first...
 
 
 
 

Best Practices - 7 Goda Vanor

Här hittar du de mest värdefulla diskussionerna från det förflutna.


  Seven Habits: Followers? (3 reaktioner)
I wonder, can there be habits for followers as well?...
 
 
 
 
  Stephen Covey 1932-2012 (5 reaktioner)
It's with great sadness I write that FranklinCovey Company a...
 
 
 
 
  7 Habits is Road Map to Personal Success (3 reaktioner)
Stephen R Covey's 7 habits should be a road map to personal ...
 
 
 
 

Expert Tips (ENG) - Seven Habits

Här hittar du högkvalitativa råd från experter.


 

Seven Habits of Highly Effective Salespersons

Distinguishing Top Salespeople...
 
 
 

Seven Habits of Strategic CFOs

CFOs New Roles as Corporate Change Agents...
 
 
 

Seven Habits of Effective Aid

International Cooperation...
 
 
 

Write a Personal Mission Statement

Establish focus on who you want to be in your life......
 
 
 

Five Leadership Development Ideas

Leadership Development, Management Development, Coaching, Mentoring...
 
 
 

Identify and Develop Leadership Abilities

Leadership Development, Management Development, Coaching, Mentoring...
 
 
 

The Principles Behind the 7 Habits

Reflection, Coaching, Mentoring, Leadership Development, Management Development...
 
 
 

Why EFFECTIVE in the 'Seven Habits of Highly EFFECTIVE People'?

Stephen Covey chose the Word Effective, not Efficient nor Successful...
 
 
 

Ten Traits of Effective Leaders

Effective Leadership...
 
 

Resurser - 7 Goda Vanor

Här hittar du PowerPoint-presentationer, mikroinlärningsvideor och ytterligare informationskällor.


 

Nyheter om 7 Goda Vanor Covey


     
 

Nyheter om Att Leva Och Verka Till 100% Ledare


     
 

Videor om 7 Goda Vanor Covey


     
 

Videor om Att Leva Och Verka Till 100% Ledare


     
 

Presentationer om 7 Goda Vanor Covey


     
 

Presentationer om Att Leva Och Verka Till 100% Ledare


     
 

Mer om 7 Goda Vanor Covey


     
 

Mer om Att Leva Och Verka Till 100% Ledare


     

Jämför att 7 Goda Vanor av Covey med: Sju Överraskningar Porter  |  Betjänanande Ledarskap  |  Karismatiskt Ledarskap  |  Ledarskapsutveckling Charan och Drotter  |  PAEI-modell, Managementroller Adizes  |  Förändringsledning  |  SMART  |  Path-Goal  |  Ledarskapets Övergångsmodell Tannenbaum och Schmidt  |  Teori X Teori Y  |  Dimensioner på Relationsarbete Butler och Waldroop  |  Resultatbaserat Ledarskap Ulrich  |  Resultatorienterad Ledarskap  |  Coaching, Coachande, Coachning, Rådgivare  |  Mentoring (Mentorskap)  |  Situationsanpassat Ledarskap  |  Ledarskapsstilar, Ledarstilar  |  Nivå 5 Ledarskap  |  Afrikanskt Ledarskapsmodell av Banhegyi


Retur till Management Start: Organisation och Förändring  |  Kommunikation och Färdigheter  |  HRM och Personalfrågor  |  Ledarskap


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Special Interest Group Leader

Du här? Anmäl dig gratis


 


Om 12manage | Reklam | Länk till oss / Citera oss | Sekretess | Förslagen | Användningsvillkor
© 2019 12manage - The Executive Fast Track. V15.1 - Senast uppdaterad: 20-10-2019. Alla namn ™ av deras ägare.