Marknadsföring

12manage is looking for students. Info
Marknadsföring. Metoder-, modeller- och teorier (A-Ö)

Dela denna sida:


Marknadsföring


12 Principer för Nätverksekonomin Kelly

3C Modellen av Ohmae

4S Webb Marknadsmixen Constantinides

5 Krafter Porter

7P:n, Utökad Marknadsmix Booms och Bitner

ABC-Kalkyl, ABC-Metoden

ADL-matris Arthur D. Little

Affiliatemarknadsföring

Analytisk CRM

ARIMA-modellen Box och Jenkins

Attributionsteori Heider

Bass Diffusionsmodell

BCG Matrisen

Begränsningsteorin, Teorin om Begränsningar Goldratt

Benchmarkingmetod


Behovshierarki av Maslow

Blåa Oceanens Strategi Kim

Botten på Pyramiden Prahalad

Bryta sig loss/upp Positionering Moon

Business Intelligens

Business Process Reengineeringmetoden Hammer och Champy

Co-opetition, Värdenätet Brandenburger

CRM

Databasmarknadsföring

Direktmarknadsföring

Direktresponsmarknadsföring

Dynamisk Regression

Exponentiell Utjämning

Fem Krafter Porter

Flerkanalsmarknadsföring, Multikanalsmarknadsföring

Frågeundersökningsanalys (Exploratory Factor Analysis)

Företagets Anseendekvot Harris-Fornbrun

GE Matrisen

Grupptänkande Janis

Industriförändring McGahan

Innovationsspridningsteorin, Innovationsadoptionskurvan Rogers

Inramning, Framing Tversky

Konkurrensfördel Porter

Krishantering

Kulturdimensioner Hofstede

Kundnöjdhetsmodell Kano


Kundrelationshantering, Kundrelationsmarknadsföring

Kärnkompetens Hamel och Prahalad

Marknadsföringsmix, Marknadsmix, 4P-modellen McCarthy

McKinsey Matrisen

Nollpunktsanalys

Nyckelpersoners Värdeperspektiv

Omvälvande Innovation Christensen

Omvänd Positionering Moon

Operationsanalys

Operativa CRM

PEST-analys

Placering, Placera Trout

Portföljanalys

Produktlivscykler (Produktlivscykel) Levitt

Produkt/Marknadsmatris Ansoff

Quality Function Deployment, QFD-metod, QFD-process Akao

Regeln om Tre Sheth

Regressionsanalys

Relationsmarknadsföring Levitt

Relativ Värdetillväxten Mass

Samskapande Prahalad och Ramaswamy

Scenarioplanering

SERVQUAL-metoden Zeithaml

Simulering av Processer

Steg-Grind-modellen Cooper

Strategiska Triangeln Ohmae


STRATPORT-modellen Larreche

SWOT-analys

Särskiljande Förmågor (Distinctive Capabilities) Kay


Lägga till en metod / modell


TDC-matris

Telmarknadsföring

Teori om Planerat Beteende Ajzen

Teori om Redogörat Aktion Ajzen

Traditionell Handel och Internet

Tredimensionella Affärsdefinitionsmodellen Abell

Totalkostnad för en Tillgång (Total Cost of Ownership)

Tolv Principer för Nätverksekonomin Kelly

Utvecklingsvägar för Förändring Inom en Industri

Utökad Marknadsmix

Varumärkes Identitetsprisma Kapferer

Varumärkespersonlighet Aaker

Varumärkesvärdering

Vinstpooler (Profit Pools) Gadiesh och Gilbert

Värdebaserad Styrning

Värde Discipliner Treacy och Wiersema

Värdeflödeskartläggning

Värdekedjan Porter

Värdenätet Brandenburger

Värdfördelskedja, Värdevinstkedjan Heskett

mer

 
Intressegrupp - Marknadsföring


Intressegrupp (468 medlemmar)


Forum - Marknadsföring  

Här hittar du intressanta och pedagogiska diskussioner.


  Effect of Culture on Marketing Plan (3 reaktioner)
How do culture, subculture and core values effect the market...
 
 
 
 
  What is Green Marketing? Definitions (8 reaktioner)
What is green marketing? I need any researches regarding the...
 
 
 
 
  The Study of Consumer Behaviour (2 reaktioner)
The study of consumer behaviour helps firms to align their p...
 
 
 
 
  Effect of Culture on Market Plan (3 reaktioner)
Culture is the foundation of human behaviour. It serves as t...
 
 
 
 
  Tips for Preparing a Business Plan (4 reaktioner)
Can anyone please inform the main steps to be considered in ...
 
 
 
 
  Marketing Weaknesses
In his book “Ten Deadly Marketing Sins: Signs and Solutio...
 
 
 
 
  Marketing Strategy Must be Dynamic (2 reaktioner)
Our marketing strategy is never completed! As per my observ...
 
 
 
 
  What is Neural Marketing? Definitions (1 reaktioner)
I want to know what exactly is neural marketing? And is it d...
 
 
 
 
  Change your Company from Sales Driven into Marketing Driven
Benefit of being a market driven company rather than one dri...
 
 
 
 
  What is Lean Marketing? Definitions (4 reaktioner)
What is lean marketing? Can you give some explanation / info...
 
 
 
 
  Emergence and Acceleration of the Marketing Profession (1 reaktioner)
According to you, what year or period of time might be consi...
 
 
 
 
  Impact of Internet on Marketing (1 reaktioner)
How has internet affected the marketing practices of big com...
 
 
 
 
  Hard and Soft Marketing Styles... :-)
These are the various styles of a marketer:
  • Har...
 
 
 
 
  How to Attract Companies for a Marketing Firm? (1 reaktioner)
I'm a recent MBA Marketing and want to setup my own marketin...
 
 
 
 
  Six Deadly Small Business Marketing Mistakes (2 reaktioner)
Six deadly small business marketing mistakes: 1. Not having...
 
 
 
 
  PITA Measurement model? (1 reaktioner)
Has anyone ever heard of or used the PITA model (population*...
 
 
 
 
  Marketing a Holistic Approach
Marketing doesn’t have a constant definition. It evolves wit...
 
 
 
 
  I Love Marketing. Marketing is to love (1 reaktioner)
Hi Everybody! I verily believe that marketing is to love! Y...
 
 
 
 
  Linking Consumer behaviour with Marketing (9 reaktioner)
I have a small question.. If we could really link the consum...
 
 
 
 
  Consumer Buying Process (3 reaktioner)
Any info on the consumer buying process?...
 
 
 
 
  What is B2B? Precise Definition of B2B (3 reaktioner)
Dear all, what is B2B may seem obvious at first sight. Howe...
 
 
 
 
  International Marketing (2 reaktioner)
To what extent should governments control industry and other...
 
 
 
 

Best Practices - Marknadsföring

Här hittar du de mest värdefulla idéerna.


  Marketing Implementation (3 reaktioner)
A marketing strategy is one thing, successfully implementing...
 
 
 
 
  Marketing plan - Key elements? (6 reaktioner)
What are the key elements of a marketing plan? Based on real...
 
 
 
 
  Strategic Marketing versus Marketing Strategy? (15 reaktioner)
What is the difference between strategic marketing and marke...
 
 
 
 
  The Future of Marketing (10 reaktioner)
What is the future of marketing? A Dutch marketing magazine ...
 
 
 
 
  What is Marketing? (Kotler) (20 reaktioner)
It was Philip Kotler who said: "Authentic marketing i...
 
 
 
 
  Are Monopoly Industries Unaffected by Marketing? (2 reaktioner)
Businesses in a monopoly market pay less attention to the co...
 
 
 
 
  Why is Marketing Hard? (40 reaktioner)
Why is marketing for many firms such a challenge? Here are a...
 
 
 
 
  Marketing a Company in Decline (13 reaktioner)
How can one market a company in decline though it still prod...
 
 
 
 
  Common Marketing Strategy Mistakes? (15 reaktioner)
Hi, I am looking for the problems experienced by marketing m...
 
 
 
 
  Strategic vs Operational Marketing (6 reaktioner)
What are the differences between operational and strategic m...
 
 
 
 
  Marketing Ethics are Forgotten (6 reaktioner)
Many companies have completely forgotten the fact that marke...
 
 
 
 
  Radical Marketing Approach (1 reaktioner)
In their book "Radical Marketing: From Harvard to Harley, Le...
 
 
 
 
  Do Big Companies Depend too much on Marketing, Finance, Lobbying and Tax Rules? (27 reaktioner)
In his book Antifragile, Taleb stated that the core of bu...
 
 
 
 
  Marketing Communications as the Nerve of Marketing (8 reaktioner)
Dear all! Do you have some comments on marketing communicati...
 
 
 
 
  Starting a new plant in Romania (6 reaktioner)
At the moment I'm working on my thesis. The main question is...
 
 
 
 
  Is Marketing Management an Art or a Science? (8 reaktioner)
Marketing management represents creativity rooted and augmen...
 
 
 
 
  What is More Important in Marketing? Sales Volume or After Sales Service? (10 reaktioner)
I think after sales service is more important in marketing t...
 
 
 
 
  What is Social Media Marketing? (8 reaktioner)
Hey guys I need your opinion about social media marketing, w...
 
 
 
 Om 12manage | Reklam | Länk till oss / Citera oss | Sekretess | Förslagen | Användningsvillkor
© 2019 12manage - The Executive Fast Track. V15.1 - Senast uppdaterad: 16-10-2019. Alla namn ™ av deras ägare.