MarknadsföringStudera Marknadsföring. Metoder-, modeller- och teorier (A-Ö)


Marknadsföring


12 Principer för Nätverksekonomin Kelly

3C Modellen av Ohmae

4S Webb Marknadsmixen Constantinides

5 Krafter Porter

7P:n, Utökad Marknadsmix Booms och Bitner

ABC-Kalkyl, ABC-Metoden

ADL-matris Arthur D. Little

Affiliatemarknadsföring

Analytisk CRM

ARIMA-modellen Box och Jenkins

Attributionsteori Heider

Bass Diffusionsmodell

BCG Matrisen

Begränsningsteorin, Teorin om Begränsningar Goldratt

Benchmarkingmetod


Behovshierarki av Maslow

Blåa Oceanens Strategi Kim

Botten på Pyramiden Prahalad

Bryta sig loss/upp Positionering Moon

Business Intelligens

Business Process Reengineeringmetoden Hammer och Champy

Co-opetition, Värdenätet Brandenburger

CRM

Databasmarknadsföring

Direktmarknadsföring

Direktresponsmarknadsföring

Dynamisk Regression

Exponentiell Utjämning

Fem Krafter Porter

Flerkanalsmarknadsföring, Multikanalsmarknadsföring

Frågeundersökningsanalys (Exploratory Factor Analysis)

Företagets Anseendekvot Harris-Fornbrun

GE Matrisen

Grupptänkande Janis

Industriförändring McGahan

Innovationsspridningsteorin, Innovationsadoptionskurvan Rogers

Inramning, Framing Tversky

Konkurrensfördel Porter

Krishantering

Kulturdimensioner Hofstede

Kundnöjdhetsmodell Kano


Kundrelationshantering, Kundrelationsmarknadsföring

Kärnkompetens Hamel och Prahalad

Marknadsföringsmix, Marknadsmix, 4P-modellen McCarthy

McKinsey Matrisen

Nollpunktsanalys

Nyckelpersoners Värdeperspektiv

Omvälvande Innovation Christensen

Omvänd Positionering Moon

Operationsanalys

Operativa CRM

PEST-analys

Placering, Placera Trout

Portföljanalys

Produktlivscykler (Produktlivscykel) Levitt

Produkt/Marknadsmatris Ansoff

Quality Function Deployment, QFD-metod, QFD-process Akao

Regeln om Tre Sheth

Regressionsanalys

Relationsmarknadsföring Levitt

Relativ Värdetillväxten Mass

Samskapande Prahalad och Ramaswamy

Scenarioplanering

SERVQUAL-metoden Zeithaml

Simulering av Processer

Steg-Grind-modellen Cooper

Strategiska Triangeln Ohmae


STRATPORT-modellen Larreche

SWOT-analys

Särskiljande Förmågor (Distinctive Capabilities) Kay


Lägga till en metod / modell


TDC-matris

Telmarknadsföring

Teori om Planerat Beteende Ajzen

Teori om Redogörat Aktion Ajzen

Traditionell Handel och Internet

Tredimensionella Affärsdefinitionsmodellen Abell

Totalkostnad för en Tillgång (Total Cost of Ownership)

Tolv Principer för Nätverksekonomin Kelly

Utvecklingsvägar för Förändring Inom en Industri

Utökad Marknadsmix

Varumärkes Identitetsprisma Kapferer

Varumärkespersonlighet Aaker

Varumärkesvärdering

Vinstpooler (Profit Pools) Gadiesh och Gilbert

Värdebaserad Styrning

Värde Discipliner Treacy och Wiersema

Värdeflödeskartläggning

Värdekedjan Porter

Värdenätet Brandenburger

Värdfördelskedja, Värdevinstkedjan Heskett

mer

 
Intressegrupp

Gå med

Marknadsföring Intressegrupp.Intressegrupp (478 medlemmar)

Forum

Nytt Ämne

Forum om Marknadsföring.


Marketing Weaknesses
In his book “Ten Deadly Marketing Sins: Signs and Solutions”, Philip Kotler mentions ten deadly sins that identify weakn (...)
13
 
0 reaktioner
Marketing Strategy Must be Dynamic
Our marketing strategy is never completed! As per my observation I can state this with confidence that every time we ta (...)
9
 
2 reaktioner
Change your Company from Sales Driven into Marketing Driven
Benefit of being a market driven company rather than one driven by sales.Far too many companies maintain an antiquated m (...)
6
 
0 reaktioner
What is Neural Marketing? Definitions
I want to know what exactly is neural marketing? And is it different from any other way of marketing? (...)
6
 
2 reaktioner
Product Mix and Pricing
WHAT IS A PRODUCT MIX? MEANING The Product Mix, also called: "Product Assortment", or: "Product Portfolio" is the compl (...)
6
 
1 reaktioner
Emergence and Acceleration of the Marketing Profession
According to you, what year or period of time might be considered as a crucial catalysis or acceleration for marketing a (...)
5
 
1 reaktioner
Holistic Marketing
In today's times, firms that carry out marketing strategies in a standalone fashion, i.e. without understanding and acco (...)
5
 
0 reaktioner
Impact of Internet on Marketing
How has internet affected the marketing practices of big companies? Which industry or sector is affected the most? Why? (...)
5
 
1 reaktioner
Hard and Soft Marketing Styles... :-)
These are the various styles of a marketer: Hard style: tells he is going to take your money. Soft style: does n (...)
5
 
0 reaktioner
How to Attract Companies for a Marketing Firm?
I'm a recent MBA Marketing and want to setup my own marketing and promotions business. I would like your help in what ar (...)
4
 
1 reaktioner
Product Hierarchy
WHAT IS A PRODUCT HIERARCHY? A Product Hierarchy is a method of classifying a firm's products/services based on their e (...)
4
 
0 reaktioner
PITA Measurement model?
Has anyone ever heard of or used the PITA model (population*incidence*times*amount)? I've used it extensively in retail (...)
4
 
1 reaktioner
Six Deadly Small Business Marketing Mistakes
Six deadly small business marketing mistakes: 1. Not having a marketing plan. 2. Not differentiating your business fro (...)
4
 
2 reaktioner
Linking Consumer behaviour with Marketing
I have a small question.. If we could really link the consumer behavior and marketing ... we are assuming that the marke (...)
3
 
10 reaktioner
Consumer Buying Process
Any info on the consumer buying process? (...)
3
 
5 reaktioner
I Love Marketing. Marketing is to love
Hi Everybody! I verily believe that marketing is to love! You first have to feel it, to understand it, to live it and f (...)
3
 
1 reaktioner
What is B2B? Precise Definition of B2B
Dear all, what is B2B may seem obvious at first sight. However, take the case of office furniture or even office suppli (...)
1
 
3 reaktioner
International Marketing
To what extent should governments control industry and other factors of production in order to promote international bus (...)
0
 
2 reaktioner
Best Practices

Bli Medlem

Topprankade ämnen om Marknadsföring. Här hittar du de mest värdefulla idéerna och praktiska förslagen.


Marketing Implementation
A marketing strategy is one thing, successfully implementing it is another! Who knows a good generic marketing implement (...)
140
 
3 reaktioner

Marketing plan - Key elements?
What are the key elements of a marketing plan? Based on real example - welcome ;-) thnx 4 help! (...)
136
 
6 reaktioner

Strategic Marketing versus Marketing Strategy?
What is the difference between strategic marketing and marketing strategy? (...)
123
 
15 reaktioner

The Future of Marketing
What is the future of marketing? A Dutch marketing magazine (Tijdschrift voor Marketing, October 2007) reported that the (...)
63
 
10 reaktioner

What is Marketing? (Kotler)
It was Philip Kotler who said: "Authentic marketing is not the art of selling what you make but knowing what to make. It (...)
53
 
20 reaktioner

Are Monopoly Industries Unaffected by Marketing?
Businesses in a monopoly market pay less attention to the contribution marketing can make to create and meet the needs o (...)
46
 
2 reaktioner

Why is Marketing Hard?
Why is marketing for many firms such a challenge? Here are a few reasons I found: 1. Continuous change of marketing: ma (...)
40
 
40 reaktioner

Marketing a Company in Decline
How can one market a company in decline though it still produces good quality. I need assistance as to how to communicat (...)
34
 
13 reaktioner

Common Marketing Strategy Mistakes?
Hi, I am looking for the problems experienced by marketing managers in setting up and implementing marketing strategies. (...)
31
 
15 reaktioner

Effect of Culture on Marketing Plan
How do culture, subculture and core values effect the marketing plan? (...)
29
 
3 reaktioner

What is Green Marketing? Definitions
What is green marketing? I need any researches regarding the green marketing subject. (...)
25
 
9 reaktioner

Strategic vs Operational Marketing
What are the differences between operational and strategic marketing and some examples of these differences? I can't fi (...)
25
 
6 reaktioner

The Study of Consumer Behaviour
The study of consumer behaviour helps firms to align their product / service offerings to the strongest consumer signals (...)
23
 
2 reaktioner

Effect of Culture on Market Plan
Culture is the foundation of human behaviour. It serves as the benchmark or reference point for one's decision torwards (...)
22
 
3 reaktioner

Marketing Ethics are Forgotten
Many companies have completely forgotten the fact that marketing involves telling potential clients the TRUTH about a pr (...)
18
 
6 reaktioner

Tips for Preparing a Business Plan
Can anyone please inform the main steps to be considered in preparing a business plan? Please reply and mention tips to (...)
16
 
4 reaktioner

Radical Marketing Approach
In their book "Radical Marketing: From Harvard to Harley, Lessons From Ten That Broke the Rules and Made It Big", Glenn (...)
15
 
1 reaktioner

Do Big Companies Depend too much on Marketing, Finance, Lobbying and Tax Rules?
In his book Antifragile, Taleb stated that the core of business is offering an honest and decent product or service that (...)
15
 
27 reaktioner

Marketing Communications as the Nerve of Marketing
Dear all! Do you have some comments on marketing communications as it is called the nerve of marketing, because it is ge (...)
13
 
8 reaktioner

Starting a new plant in Romania
At the moment I'm working on my thesis. The main question is, is it interesting for the greenery b.v. to open a new plan (...)
11
 
6 reaktioner

Is Marketing Management an Art or a Science?
Marketing management represents creativity rooted and augmented by data for strategic decision-making and so must it rem (...)
11
 
8 reaktioner

What is More Important in Marketing? Sales Volume or After Sales Service?
I think after sales service is more important in marketing than initial sales volume. So then why are marketing people a (...)
10
 
10 reaktioner

What is Social Media Marketing?
Hey guys I need your opinion about social media marketing, what do you think what is it, is it a new strategy of marketi (...)
9
 
8 reaktioner

What is Lean Marketing? Definitions
What is lean marketing? Can you give some explanation / information? Thanks... (...)
6
 
4 reaktioner
Om 12manage | Reklam | Länk till oss / Citera oss | Sekretess | Förslagen | Användningsvillkor
© 2021 12manage - The Executive Fast Track. V15.7 - Senast uppdaterad: 21-1-2021. Alla namn ™ av deras ägare.