Marknadsföring

   

Marknadsföring. Metoder-, modeller- och teorier (A-Ö)

Marknadsföring


12 Principer för Nätverksekonomin Kelly

3C Modellen av Ohmae

4S Webb Marknadsmixen Constantinides

5 Krafter Porter

7P:n, Utökad Marknadsmix Booms och Bitner

ABC-Kalkyl, ABC-Metoden

ADL-matris Arthur D. Little

Affiliatemarknadsföring

Analytisk CRM

ARIMA-modellen Box och Jenkins

Attributionsteori Heider

Bass Diffusionsmodell

BCG Matrisen

Begränsningsteorin, Teorin om Begränsningar Goldratt

Benchmarkingmetod


Behovshierarki av Maslow

Blåa Oceanens Strategi Kim

Botten på Pyramiden Prahalad

Bryta sig loss/upp Positionering Moon

Business Intelligens

Business Process Reengineeringmetoden Hammer och Champy

Co-opetition, Värdenätet Brandenburger

CRM

Databasmarknadsföring

Direktmarknadsföring

Direktresponsmarknadsföring

Dynamisk Regression

Exponentiell Utjämning

Fem Krafter Porter

Flerkanalsmarknadsföring, Multikanalsmarknadsföring

Frågeundersökningsanalys (Exploratory Factor Analysis)

Företagets Anseendekvot Harris-Fornbrun

GE Matrisen

Grupptänkande Janis

Industriförändring McGahan

Innovationsspridningsteorin, Innovationsadoptionskurvan Rogers

Inramning, Framing Tversky

Konkurrensfördel Porter

Krishantering

Kulturdimensioner Hofstede

Kundnöjdhetsmodell Kano


Kundrelationshantering, Kundrelationsmarknadsföring

Kärnkompetens Hamel och Prahalad

Marknadsföringsmix, Marknadsmix, 4P-modellen McCarthy

McKinsey Matrisen

Nollpunktsanalys

Nyckelpersoners Värdeperspektiv

Omvälvande Innovation Christensen

Omvänd Positionering Moon

Operationsanalys

Operativa CRM

PEST-analys

Placering, Placera Trout

Portföljanalys

Produktlivscykler (Produktlivscykel) Levitt

Produkt/Marknadsmatris Ansoff

Quality Function Deployment, QFD-metod, QFD-process Akao

Regeln om Tre Sheth

Regressionsanalys

Relationsmarknadsföring Levitt

Relativ Värdetillväxten Mass

Samskapande Prahalad och Ramaswamy

Scenarioplanering

SERVQUAL-metoden Zeithaml

Simulering av Processer

Steg-Grind-modellen Cooper

Strategiska Triangeln Ohmae


STRATPORT-modellen Larreche

SWOT-analys

Särskiljande Förmågor (Distinctive Capabilities) Kay


Lägga till en metod / modell


TDC-matris

Telmarknadsföring

Teori om Planerat Beteende Ajzen

Teori om Redogörat Aktion Ajzen

Traditionell Handel och Internet

Tredimensionella Affärsdefinitionsmodellen Abell

Totalkostnad för en Tillgång (Total Cost of Ownership)

Tolv Principer för Nätverksekonomin Kelly

Utvecklingsvägar för Förändring Inom en Industri

Utökad Marknadsmix

Varumärkes Identitetsprisma Kapferer

Varumärkespersonlighet Aaker

Varumärkesvärdering

Vinstpooler (Profit Pools) Gadiesh och Gilbert

Värdebaserad Styrning

Värde Discipliner Treacy och Wiersema

Värdeflödeskartläggning

Värdekedjan Porter

Värdenätet Brandenburger

Värdfördelskedja, Värdevinstkedjan Heskett

mer

 
Marknadsföring Forumet
  What is More Important in Marketing? Sales Volume or After Sales Service?
I think after sales service is more important in m...
     
 
  Sales Strategies | Selling Strategies
Moghareh and Haghighi (2009) discuss the various s...
     
 
  Is Marketing Management an Art or a Science?
Marketing management represents creativity rooted ...
     
 
  Six Deadly Small Business Marketing Mistakes
Six deadly small business marketing mistakes:
...
     
 
  What is B2B? Precise Definition of B2B
Dear all, what is B2B may seem obvious at first si...
     
 
  Marketing Strategy Must be Dynamic
Our marketing strategy is never completed!
As...
     
 
  Sales Methods, Models and Theories
I say with a profound bitterness that so far we ha...
     
 
  I Love Marketing. Marketing is to love
Hi Everybody!
I verily believe that marketing...
     
 
  Sales versus Business Development
What exactly is the difference between a sales exe...
     
 
  Marketing a Holistic Approach
Marketing doesn’t have a constant definition. It e...
     
 
  Marketing is Pathway for Strategic Management
Marketing has been like a road for a journey rathe...
     
 
  What is Lean Marketing? Definitions
What is lean marketing? Can you give some explanat...
     
 
  International Marketing
To what extent should governments control industry...
     
 
  What is Social Media Marketing?
Hey guys I need your opinion about social media ma...
     
 
  Hard and Soft Marketing Styles... :-)
These are the various styles of a marketer:
-...
     
 
  Effect of Culture on Market Plan
Culture is the foundation of human behaviour. It s...
     
 

Marknadsföring Intressegrupp


Intressegrupp

Marknadsföring Utbildning & Sammankomster


Hitta Träning, Seminarier och Sammankomster


Best Practices - Marknadsföring Premium
  Do Big Companies Depend too much on Marketing, Finance, Lobbying and Tax Rules?
In his book Antifragile, Taleb stated that the ...
     
 
  Marketing Ethics are Forgotten
Many companies have completely forgotten the fact ...
     
 
  Sales versus Marketing
Most or all of the MBA institutes teach marketing ...
     
 
  Marketing a Company in Decline
How can one market a company in decline though it ...
     
 
  Why is Marketing Hard?
Why is marketing for many firms such a challenge? ...
     
 
  Common Marketing Strategy Mistakes?
Hi, I am looking for the problems experienced by m...
     
 
  What is Green Marketing? Definitions
What is green marketing? I need any researches reg...
     
 
  Marketing Communications as the Nerve of Marketing
Dear all! Do you have some comments on marketing c...
     
 
  Strategic vs Operational Marketing
What are the differences between operational and s...
     
 
  Starting a new plant in Romania
At the moment I'm working on my thesis. The main q...
     
 
  What is Marketing? (Kotler)
It was Philip Kotler who said: "Authentic m...
     
 
  The Future of Marketing
What is the future of marketing? A Dutch marketing...
     
 
  Strategic Marketing versus Marketing Strategy?
What is the difference between strategic marketing...
     
 
  Marketing plan - Key elements?
What are the key elements of a marketing plan? Bas...
     
 

Om 12manage | Reklam | Länka till oss | Sekretess | Användningsvillkor
Copyright 2018 12manage - E-Learning community med metoder inom ledning, ledarskap och organisation. V14.1 - Senast uppdaterad: 21-2-2018. Alla namn och TM tillhör dess innehavare.