Förändringsekvationen
Beckhard och Harris

Kunskapscenter

   

Få ett snabbt första intryck av möjligheterna och villkoren till att förändra en organisation. Förklaring av Change equation / Förändringsekvationen av Beckhard och Harris. ('87)

Innehåll

Premium

Förändringsmodellen (också: Förändringsformeln, Förändringsekvationen) av Richard Beckhard och Reuben T. Harris (1987) tillskrivs av dem faktiskt också till David Gleicher. Det är ett enkelt dock kraftfullt verktyg, som ger dig ett snabbt, första intryck av möjligheterna och villkoren till att förändra en organisation.


Ekvationen för Beckhard förändringsmodellformel En milstolpe inom organisatorisk utveckling

Historiskt kan förändringsekvationen ses som en viktig milstolpe för fältet inom organisatorisk utveckling. Organisationsutveckling har utvidgats gradvist med tiden, som svar på behoven från arbetsgivare. Dessa arbetsgivare önskar inte bara att flytta fram deras organisationers positioner i termer av affärsmålsättningar, utan också i termer av de anställdas engagemang. Dagens arbetsgivare förstår sambandet mellan de anställdas medverkan och organisatorisk framgång.
 

Anställdas medverkan

Skiftet till de anställdas medverkan vid förändring och bruket av interna eller yttre konsulter för att hantera reaktionerna mot att förändra, representerar ett skifte, i att tänka från de tidigare managementteorierna, liksom Frederick Winslow Taylor det vetenskapliga ledningsangreppssättet, som blev bekant som Taylorismen. Detta ”befalla-och-kontrollera” tillvägagångssätt drog en skarp linje mellan chefer och anställda. Den bakomliggande filosofin var att ”arbetare producerar, och chefer tänker.” Taylors metod var en reflektion vid den tiden, dvs., den industriella tidsepoken med dess fabriksfackföreningar och monteringsband - miljöer som behövde en tajt ledningskontroll.

Taylors bild kompletterades slutligen (ersattes) av den mer mänskliga relationsrörelsen, under det att organisatorisk psykologi- och gruppdynamik utvecklades, stensattes vägen med mer arbetarmedverkan och dess fördelar och teorin om arbetarmotivationen.
 

Formeln för förändringsekvationen

Förändringsmodellformeln (Change equation) är:


D x V x F > R

 

=

 

Missnöje x Vision x Första Stegen > Motstånd till Förändring


Tre komponenter för att komma över motstånd

Förändringsekvationen kan hjälpa till att förstå att alla de tre delarna måste vara på plats för att övervinna motståndet till förändring i en organisation:

  • Missnöje med den aktuella situationen,
  • Vision av vad som är möjligt i framtiden, och
  • Uppnåeligt första steg mot att uppnå denna vision.

Om något av de tre är noll eller nära noll, kommer produkten också att bli noll, eller nära noll och motståndet till förändring kommer att dominera.


Förändringsekvationen Särskild Intressegrupp SIG


Särskild Intressegrupp SIG (0 medlemmar)


Förändringsekvationen Forumet  

Nya ämnen

  Alternate Systemic Change Equation
I propose an alternative model of formula of the success of systemic change as:

Ssc = CML/PML > CR - (f C+Ews)

Ssc =...
     
 
  The Three A's of Change Management
Whatever the nature of change it always follows a three step process:

Awareness ⇒ Acceptance ⇒ Action.

Understandin...
     
 
  Application of Change Equation
I am looking for ideas on how the change equation model can be applied in an organization of more than 500 employees. How does it work practically? An...
     
 

Best Practices - Förändringsekvationen
  Crisis is Strong Dissatisfaction
One strong form of dissatisfaction is a corporate crisis....
     
 
  Newton's Laws Revisited
Newton's first law states: an item will not change motion without force. So without some first steps no change can happen.
- The first steps are ...
     
 
  Adjusted Change Equation Model
I have always adapted this model as follows, which makes it more useful and clear:
D x G x Ps x S > R, or:
Dissatisfaction x Goal x Practica...
     
 Allt du behöver veta om management


  List of Reasons for Change
Management is continually challenged to re-invent itself, if not for the organization at large, then for itself, as a means of fighting complacency an...
     
 
  Most Important Change Factor
It is true that there is a dose of many factors involved in change, but the WILL (to change) is the key?...
     
 

Expert Tips (ENG) - Change Equation
 

Personal Networks of Successful Change Agents

 
 
 

Leadership Strategies for Change

 
 
 

Add a C to the Change Equation for Confidence / Competence

 
 
 

What Change Agents Should I Use?

 
 
 

Assessing the Risks of Change and the Organization’s Capacity for Change

 
 
 

Unfreezing, Moving, Freezing

 
 
 

Six Crucial Mind Shifts for Strategy Execution / Implementation

 
 
 

Strategic Change: Why, What, When, Who and How

 
 
 

The 7C Framework for Successful Personal and Professional Change

 
 
 

A Closer Look at How Change and Innovation Decisions are Made

 
 
 

The Role of the CEO in Strategic Change Initiation

 
 Utveckla dig själv i företagsadministration och managementResurser - Förändringsekvationen
 

Nyheter om Förändringsekvationen


     
 

Nyheter om Förändring Motstånd


     
 

Videor om Förändringsekvationen


     
 

Videor om Förändring Motstånd


     
 

Presentationer om Förändringsekvationen


     
 

Presentationer om Förändring Motstånd


     
 

Mer om Förändringsekvationen


     
 

Mer om Förändring Motstånd


     Accelerera din managementkarriärJämför förändringsmodell formeln med: DICE Ramverk BCG  |  Glömma, Låna och Lära Ramverk  |  Förändring av Organisationskulturer  |  Uppskattande Undersökningsmetodik Cooperrider  |  Positiv Avvikelse  |  RACI-Matris, RACI-Roller, RACI-Modell  |  Change Iceberg  |  Förändringsfaser  |  Kraftfältsanalys  |  Teori om Planerat Beteende  |  Business Process Reengineeringmetoden Hammer och Champy  |  Kaizen Filosofin  |  Förändringsdimensioner  |  7 Goda Vanor Covey


Retur till Management Start: Organisation och Förändring  |  HRM och Personalfrågor  |  Ledarskap  |  Program- och Projektledning


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Special Interest Group Leader

 


Om 12manage | Reklam | Länk till oss / Citera oss | Sekretess | Förslagen | Användningsvillkor
© 2018 12manage - The Executive Fast Track. V15.0 - Senast uppdaterad: 12-12-2018. Alla namn ™ av deras ägare.