Förändringsekvationen
Beckhard och Harris

Kunskapscenter

12manage is looking for students / contributors...

   

Få ett snabbt första intryck av möjligheterna och villkoren till att förändra en organisation. Förklaring av Change equation / Förändringsekvationen av Beckhard och Harris. ('87)

Innehåll

Premium

Förändringsmodellen (också: Förändringsformeln, Förändringsekvationen) av Richard Beckhard och Reuben T. Harris (1987) tillskrivs av dem faktiskt också till David Gleicher. Det är ett enkelt dock kraftfullt verktyg, som ger dig ett snabbt, första intryck av möjligheterna och villkoren till att förändra en organisation.


Ekvationen för Beckhard förändringsmodellformel En milstolpe inom organisatorisk utveckling

Historiskt kan förändringsekvationen ses som en viktig milstolpe för fältet inom organisatorisk utveckling. Organisationsutveckling har utvidgats gradvist med tiden, som svar på behoven från arbetsgivare. Dessa arbetsgivare önskar inte bara att flytta fram deras organisationers positioner i termer av affärsmålsättningar, utan också i termer av de anställdas engagemang. Dagens arbetsgivare förstår sambandet mellan de anställdas medverkan och organisatorisk framgång.
 

Anställdas medverkan

Skiftet till de anställdas medverkan vid förändring och bruket av interna eller yttre konsulter för att hantera reaktionerna mot att förändra, representerar ett skifte, i att tänka från de tidigare managementteorierna, liksom Frederick Winslow Taylor det vetenskapliga ledningsangreppssättet, som blev bekant som Taylorismen. Detta ”befalla-och-kontrollera” tillvägagångssätt drog en skarp linje mellan chefer och anställda. Den bakomliggande filosofin var att ”arbetare producerar, och chefer tänker.” Taylors metod var en reflektion vid den tiden, dvs., den industriella tidsepoken med dess fabriksfackföreningar och monteringsband - miljöer som behövde en tajt ledningskontroll.

Taylors bild kompletterades slutligen (ersattes) av den mer mänskliga relationsrörelsen, under det att organisatorisk psykologi- och gruppdynamik utvecklades, stensattes vägen med mer arbetarmedverkan och dess fördelar och teorin om arbetarmotivationen.
 

Formeln för förändringsekvationen

Förändringsmodellformeln (Change equation) är:


D x V x F > R

 

=

 

Missnöje x Vision x Första Stegen > Motstånd till Förändring


Tre komponenter för att komma över motstånd

Förändringsekvationen kan hjälpa till att förstå att alla de tre delarna måste vara på plats för att övervinna motståndet till förändring i en organisation:

  • Missnöje med den aktuella situationen,
  • Vision av vad som är möjligt i framtiden, och
  • Uppnåeligt första steg mot att uppnå denna vision.

Om något av de tre är noll eller nära noll, kommer produkten också att bli noll, eller nära noll och motståndet till förändring kommer att dominera.


Förändringsekvationen Forumet
  The Three A's of Change Management
Whatever the nature of change it always follows a ...
     
 
  Application of Change Equation
I am looking for ideas on how the change equation ...
     
 
  Alternate Systemic Change Equation
I propose an alternative model of formula of the s...
     
 
  Adjusted Change Equation Model
I have always adapted this model as follows, which...
     
 
  Most Important Change Factor
It is true that there is a dose of many factors in...
     
 
  List of Reasons for Change
Management is continually challenged to re-invent ...
     
 
  Newton's Laws Revisited
Newton's first law states: an item will not change...
     
 
  Crisis is Strong Dissatisfaction
One strong form of dissatisfaction is a corporate ...
     
 

Förändringsekvationen Särskild Intressegrupp SIG


Särskild Intressegrupp SIG

Förändringsekvationen Utbildning & Sammankomster


Hitta Träning, Seminarier och Sammankomster


Best Practices - Förändringsekvationen Premium

Expert Tips (ENG) - Change Equation Premium
 

Personal Networks of Successful Change AgentsBli Medlem

Organizational change is often difficult to achiev...
Usage (application): Leading Major and Minor Change Initiatives
 
 
 

Leadership Strategies for ChangeBli Medlem

In response to the high rate of change failure, Ke...
Usage (application): Initiate, implement, develop and sustain change
 
 
 

Add a C to the Change Equation for Confidence / CompetenceBli Medlem

I have added a C to the model for Confidence and/o...
Usage (application): Conditions to Change an Organization
 
 
 

What Change Agents Should I Use?Bli Medlem

When choosing between internal or external chan...
Usage (application): Change Management, Organizational Change, Turnaround Management
 
 
 

Assessing the Risks of Change and the Organization’s Capacity for ChangeBli Medlem

In their book "Transforming Public and Nonprofit O...
Usage (application): Leading Change
 
 
 

Unfreezing, Moving, FreezingBli Medlem

In the early 20th century, psychologist Kurt Lewin...
Usage (application): Change Management
 
 
 

Six Crucial Mind Shifts for Strategy Execution / ImplementationBli Medlem

Speculand (2009) suggests six mind shifts that peo...
Usage (application): Change Management, Strategic Change, Resistance to CHange, Strategy Implementation
 
 
 

Strategic Change: Why, What, When, Who and HowBli Medlem

If we need to change strategically, we need to thi...
Usage (application): Preparing Strategic Change
 
 
 

The 7C Framework for Successful Personal and Professional ChangeBli Medlem

In the article 'Managing Yourself: How to Embrace ...
Usage (application): Personal Change, Professional Change, Personal Transition, Professional Transition, Embracing Change
 
 
 

A Closer Look at How Change and Innovation Decisions are MadeBli Medlem

Kim, T (2015) elaborates on decision making on "no...
Usage (application): Decision-making on Organizational Change, Innovation Decision-making, Contingent, Participative Decision-making
 
 
 

The Role of the CEO in Strategic Change InitiationBli Medlem

In management literature the role of the CEO in fo...
Usage (application): Communicating Strategic Change
 
 

Resurser - Förändringsekvationen Premium
 

Nyheter om Förändringsekvationen Bli Medlem


     
 

Nyheter om Förändring MotståndBli Medlem


     
 

Videor om Förändringsekvationen Bli Medlem


     
 

Videor om Förändring MotståndBli Medlem


     
 

Presentationer om Förändringsekvationen Bli Medlem


     
 

Presentationer om Förändring MotståndBli Medlem


     
 

Mer om Förändringsekvationen Bli Medlem


     
 

Mer om Förändring MotståndBli Medlem


     

Jämför förändringsmodell formeln med: DICE Ramverk BCG  |  Glömma, Låna och Lära Ramverk  |  Förändring av Organisationskulturer  |  Uppskattande Undersökningsmetodik Cooperrider  |  Positiv Avvikelse  |  RACI-Matris, RACI-Roller, RACI-Modell  |  Change Iceberg  |  Förändringsfaser  |  Kraftfältsanalys  |  Teori om Planerat Beteende  |  Business Process Reengineeringmetoden Hammer och Champy  |  Kaizen Filosofin  |  Förändringsdimensioner  |  7 Goda Vanor Covey


Retur till Management Start: Organisation och Förändring  |  HRM och Personalfrågor  |  Ledarskap  |  Program- och Projektledning


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Special Interest Group Leader

Du här
Om 12manage | Reklam | Länk till oss / Citera oss | Sekretess | Förslagen | Användningsvillkor
© 2018 12manage - The Executive Fast Track. V14.1 - Senast uppdaterad: 22-8-2018. Alla namn ™ av deras ägare.