logo

Förändringsekvationen
Beckhard och Harris

Kunskapscenter

Sammanfattning, forum, bästa praxis, experttips och informationskällor.

48 itens • 378.269 visitas

EnglishEnglishArabicChineseDutchFrenchGermanItalianJapaneseKoreanPortugueseRussianSpanish

Sammanfattning

Förändringsmodellen (också: Förändringsformeln, Förändringsekvationen) av Richard Beckhard och Reuben T. Harris (1987) tillskrivs av dem faktiskt också till David Gleicher. Det är ett enkelt dock kraftfullt verktyg, som ger dig ett snabbt, första intryck av möjligheterna och villkoren till att förändra en organisation.


En milstolpe inom organisatorisk utveckling

Ekvationen för Beckhard förändringsmodellformel

Historiskt kan förändringsekvationen ses som en viktig milstolpe för fältet inom organisatorisk utveckling. Organisationsutveckling har utvidgats gradvist med tiden, som svar på behoven från arbetsgivare. Dessa arbetsgivare önskar inte bara att flytta fram deras organisationers positioner i termer av affärsmålsättningar, utan också i termer av de anställdas engagemang. Dagens arbetsgivare förstår sambandet mellan de anställdas medverkan och organisatorisk framgång.
 

Anställdas medverkan

Skiftet till de anställdas medverkan vid förändring och bruket av interna eller yttre konsulter för att hantera reaktionerna mot att förändra, representerar ett skifte, i att tänka från de tidigare managementteorierna, liksom Frederick Winslow Taylor det vetenskapliga ledningsangreppssättet, som blev bekant som Taylorismen. Detta ”befalla-och-kontrollera” tillvägagångssätt drog en skarp linje mellan chefer och anställda. Den bakomliggande filosofin var att ”arbetare producerar, och chefer tänker.” Taylors metod var en reflektion vid den tiden, dvs., den industriella tidsepoken med dess fabriksfackföreningar och monteringsband - miljöer som behövde en tajt ledningskontroll.

Taylors bild kompletterades slutligen (ersattes) av den mer mänskliga relationsrörelsen, under det att organisatorisk psykologi- och gruppdynamik utvecklades, stensattes vägen med mer arbetarmedverkan och dess fördelar och teorin om arbetarmotivationen.
 

Formeln för förändringsekvationen

Förändringsmodellformeln (Change equation) är:


D x V x F > R

 

=

 

Missnöje x Vision x Första Stegen > Motstånd till Förändring


Tre komponenter för att komma över motstånd

Förändringsekvationen kan hjälpa till att förstå att alla de tre delarna måste vara på plats för att övervinna motståndet till förändring i en organisation:

  • Missnöje med den aktuella situationen,
  • Vision av vad som är möjligt i framtiden, och
  • Uppnåeligt första steg mot att uppnå denna vision.

Om något av de tre är noll eller nära noll, kommer produkten också att bli noll, eller nära noll och motståndet till förändring kommer att dominera.


Särskild Intressegrupp SIG

Förändringsfaktorer Särskild Intressegrupp SIG.


Särskild Intressegrupp SIG
Särskild Intressegrupp SIG (2 medlemmar)

Forum

Forumdiskussioner om Förändringsfaktorer. Nedan kan du ställa en fråga om det här ämnet, dela dina erfarenheter, rapportera en ny utveckling eller förklara något.


ämne Alternate Systemic Change Equation
I propose an alternative model of formula of the success of systemic change as: Ssc = CML/PML > CR - (f C+Ews) Ssc = success of systemic change CML = change management leadership PML = project ...
Betyg10
 
Kommentarer4 kommentarer
ämne Crisis is Strong Dissatisfaction
One strong form of dissatisfaction is a corporate crisis....
Betyg8
 
ämne Adjusted Change Equation Model
I have always adapted this model as follows, which makes it more useful and clear: D x G x Ps x S > R, or: Dissatisfaction x Goal x Practical next steps x Support from management > Resistance to Cha...
Betyg4
 
Kommentarer1 kommentarer
ämne Newton's Laws Revisited
Newton's first law states: an item will not change motion without force. So without some first steps no change can happen. - The first steps are necessary to take one out of inertia. - Dissatisfacti...
Betyg4
 
ämne The Three A's of Change Management
Whatever the nature of change it always follows a three step process: Awareness ⇒ Acceptance ⇒ Action. Understanding this process helps us to manage change better for ourselves. Ev...
Betyg3
 
Kommentarer1 kommentarer
ämne Application of Change Equation
I am looking for ideas on how the change equation model can be applied in an organization of more than 500 employees. How does it work practically? Any comments or ideas welcome! Thanks......
Betyg3
 
Kommentarer3 kommentarer
ämne Isn't the Will to Change the Most Important Change Factor?
Is it true that there are several factors involved in change, but the WILL (to change) is the key?...
Betyg3
 

Starta ett nytt ämne

Starta ett nytt ämne om Förändringsfaktorer

Best Practices

De bästa, högst rankade ämnena om Förändringsfaktorer. Här hittar du de mest värdefulla idéerna och praktiska förslagen.


Experttips

Avancerad insikt om Change Factors (Engelsk). Här hittar du professionella råd från experter.


Subject

Personal Networks of Successful Change Agents

Leading Major and Minor Change Initiatives
Organizational change is often difficult to achieve because it disturbs the hierarchical structures and the way to accom...
Subject

Leadership Strategies for Change

Initiate, implement, develop and sustain change
In response to the high rate of change failure, Ken Blanchard and his team have developed the Blanchard Leading Through ...
Subject

Add a C to the Change Equation for Confidence / Competence

Conditions to Change an Organization
I have added a C to the model for Confidence and/or perceived Competence. One needs to believe that the change is possib...
Subject

What Change Agents Should I Use?

Change Management, Organizational Change, Turnaround Management
When choosing between internal or external change agents, organizations should consider following advantages and disadva...
Subject

Assessing the Risks of Change and the Organization’s Capacity for Change

Leading Change
In their book "Transforming Public and Nonprofit Organization – Stewardship for Leading Change", James Edwin Kee and Kat...
Subject

Unfreezing, Moving, Freezing

Change Management
In the early 20th century, psychologist Kurt Lewin identified three phases/stages of change that are still the basis of ...
Subject

Six Crucial Mind Shifts for Strategy Execution / Implementation

Change Management, Strategic Change, Resistance to CHange, Strategy Implementation
Speculand (2009) suggests six mind shifts that people should consider when they're implementing new strategies in organi...
Subject

Strategic Change: Why, What, When, Who and How

Preparing Strategic Change
If we need to change strategically, we need to think about why, what, when, who and how: - Why do we want to change? - ...
Subject

The 7C Framework for Successful Personal and Professional Change

Personal Change, Professional Change, Personal Transition, Professional Transition, Embracing Change
In the article 'Managing Yourself: How to Embrace Complex Change", Brimm (2015) provides a framework of seven C’s that c...
Subject

A Closer Look at How Change and Innovation Decisions are Made

Decision-making on Organizational Change, Innovation Decision-making, Contingent, Participative Decision-making
Kim, T (2015) elaborates on decision making on "non-routines" or innovations. According to him, non-routines can be seen...
Subject

The Role of the CEO in Strategic Change Initiation

Communicating Strategic Change
In management literature the role of the CEO in formulating and implementing strategic change has often been emphasized....
Informationskällor

Olika informationskällor om Förändringsfaktorer. Här hittar du powerpoints, videor, nyheter etc. som du kan använda i dina egna föreläsningar och workshops.


Presentation

The Nature and Complexity of Organizational Change

Change Management, Organizational Change
Presentation about organizational change. The presentation discusses and highlights the complexity and multi-dimensional...
Artikel

Effective Change Leadership and Management: Principles, Frameworks and Tools

Change Management, Change Leadership
Comprehensive presentation on leadership and management in a change context. 1. Introduction and Overview 2. What is t...
Presentation

Resistance to Change and Its Management

Change Management, Resistance to Change, Change Resistance
This presentation focuses on a specific dimension of change management, namely the management of resistance to change of...
Presentation

Dealing with Resistance to Change

Change Management, Resistance to Change
This presentation focuses on resistance to change and ways to overcome or prevent it. The presentation has good graphics...
Video

What is Change Management?

Initial Understanding of Change Management
In this video Elissa Farrow from About Your Transition explains the relatively new concept of Organizational Change Mana...
Video

Tips for Successful Change Management

Initial Understanding of How to Manage Change Successfully
Gavin Wedell explains that to change one's organization, one must change one's inner being. In today's world market con...
Presentation

Managing Organizational Change

Change Management, Leading Change, Organizational Development
This is a presentation about the ways to manage change. The presentation includes the following sections: 1. Introducti...
Video

Dealing with Strong Resisters

Dealing with Resistance to Change, Change Management, Training, Workshop
Dr. John Kotter gives remarkable advice on dealing with "No, No, People" (strong resisters in change initiatives). Acco...
Presentation

Evaluating Organizational Change: Approaches, Reasons, Types and Processes

Change Management, Success of Organizational Change, Organizational Learning
This presentation elaborates on how to evaluate organizational change. The presentation includes the main known approach...
Presentation

22 Best Practices in Change Management

Change Management, Organizational Change
Presentation starts with short introduction of managing organizational change and then outlines 22 best practices in cha...
Video

The Importance of Adapting to Change

Change Management, Need to Change, Change Management
Dave Weber reveals that Charles Darwin never said that the strongest of the species survives. What he actually said was...
Presentation

Change Equation Diagram

Overcoming Resistance to Change
Download and edit this 12manage PowerPoint graphic for limited personal, educational and business use. Republishing in ...

Forskningslänkar

Hoppa till ytterligare forskningsresurser angående angående Förändringsfaktorer.


NWS

Nyheter

VID

Videor

PRS

Presentationer

 
BKS

Böcker

ACA

Akademisk

WIK

Mer


Jämför förändringsmodell formeln med: DICE Ramverk BCG  |  Glömma, Låna och Lära Ramverk  |  Förändring av Organisationskulturer  |  Uppskattande Undersökningsmetodik Cooperrider  |  Positiv Avvikelse  |  RACI-Matris, RACI-Roller, RACI-Modell  |  Change Iceberg  |  Förändringsfaser  |  Kraftfältsanalys  |  Teori om Planerat Beteende  |  Business Process Reengineeringmetoden Hammer och Champy  |  Kaizen Filosofin  |  Förändringsdimensioner  |  7 Goda Vanor Covey


Retur till Management Start: Organisation och Förändring  |  HRM och Personalfrågor  |  Ledarskap  |  Program- och Projektledning


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Särskild Intressegrupp SIG

Särskild Intressegrupp SIG

Vet du mycket om Förändringsfaktorer? Bli vår SIG-ledare och få världsomspännande erkännande som expert.Om 12manage | Reklam | Länk till oss / Citera oss | Sekretess | Förslagen | Användningsvillkor
© 2023 12manage - The Executive Fast Track. V16.3 - Senast uppdaterad: 1-10-2023. Alla namn ™ av deras ägare.
12manage is looking for BA/MBA students. More info.