Förändringsekvationen
Beckhard och Harris

Kunskapscenter

Sammanfattning, forum, bästa praxis, experttips och resurser.


Förändringsmodellen (också: Förändringsformeln, Förändringsekvationen) av Richard Beckhard och Reuben T. Harris (1987) tillskrivs av dem faktiskt också till David Gleicher. Det är ett enkelt dock kraftfullt verktyg, som ger dig ett snabbt, första intryck av möjligheterna och villkoren till att förändra en organisation.


Ekvationen för Beckhard förändringsmodellformel En milstolpe inom organisatorisk utveckling

Historiskt kan förändringsekvationen ses som en viktig milstolpe för fältet inom organisatorisk utveckling. Organisationsutveckling har utvidgats gradvist med tiden, som svar på behoven från arbetsgivare. Dessa arbetsgivare önskar inte bara att flytta fram deras organisationers positioner i termer av affärsmålsättningar, utan också i termer av de anställdas engagemang. Dagens arbetsgivare förstår sambandet mellan de anställdas medverkan och organisatorisk framgång.
 

Anställdas medverkan

Skiftet till de anställdas medverkan vid förändring och bruket av interna eller yttre konsulter för att hantera reaktionerna mot att förändra, representerar ett skifte, i att tänka från de tidigare managementteorierna, liksom Frederick Winslow Taylor det vetenskapliga ledningsangreppssättet, som blev bekant som Taylorismen. Detta ”befalla-och-kontrollera” tillvägagångssätt drog en skarp linje mellan chefer och anställda. Den bakomliggande filosofin var att ”arbetare producerar, och chefer tänker.” Taylors metod var en reflektion vid den tiden, dvs., den industriella tidsepoken med dess fabriksfackföreningar och monteringsband - miljöer som behövde en tajt ledningskontroll.

Taylors bild kompletterades slutligen (ersattes) av den mer mänskliga relationsrörelsen, under det att organisatorisk psykologi- och gruppdynamik utvecklades, stensattes vägen med mer arbetarmedverkan och dess fördelar och teorin om arbetarmotivationen.
 

Formeln för förändringsekvationen

Förändringsmodellformeln (Change equation) är:


D x V x F > R

 

=

 

Missnöje x Vision x Första Stegen > Motstånd till Förändring


Tre komponenter för att komma över motstånd

Förändringsekvationen kan hjälpa till att förstå att alla de tre delarna måste vara på plats för att övervinna motståndet till förändring i en organisation:

  • Missnöje med den aktuella situationen,
  • Vision av vad som är möjligt i framtiden, och
  • Uppnåeligt första steg mot att uppnå denna vision.

Om något av de tre är noll eller nära noll, kommer produkten också att bli noll, eller nära noll och motståndet till förändring kommer att dominera.


Förändringsfaktorer Särskild Intressegrupp SIG


Särskild Intressegrupp SIG (0 medlemmar)

Forum om Förändringsfaktorer  

De senaste ämnena om: Förändringsfaktorer.


Alternate Systemic Change Equation
I propose an alternative model of formula of the success of systemic change as:
Ssc = CML/PML > CR - (f C+Ew (...)
10
 
 
The Three A's of Change Management
Whatever the nature of change it always follows a three step process: Awareness ⇒ Acceptance ⇒ Action. (...)
3
 
 
Application of Change Equation
I am looking for ideas on how the change equation model can be applied in an organization of more than 500 employees. Ho (...)
3
 
 
Best Practices om Förändringsfaktorer

Här hittar du de mest värdefulla idéerna och praktiska förslagen.


🥇 Crisis is Strong Dissatisfaction
One strong form of dissatisfaction is a corporate crisis. (...)
8
 
 
🥈 Adjusted Change Equation Model
I have always adapted this model as follows, which makes it more useful and clear: D x G x Ps x S > R, or: Dissatisfac (...)
4
 
 
🥉 Newton's Laws Revisited
Newton's first law states: an item will not change motion without force. So without some first steps no change can happe (...)
4
 
 
Isn't the Will to Change the Most Important Change Factor?
Is it true that there are several factors involved in change, but the WILL (to change) is the key? (...)
3
 
 
Experttips om Change Factors (Engelsk)

Här hittar du professionella råd från experter.


Personal Networks of Successful Change Agents

Leading Major and Minor Change Initiatives (...)
   
 
 
 

Leadership Strategies for Change

Initiate, implement, develop and sustain change (...)
   
 
 
 

Add a C to the Change Equation for Confidence / Competence

Conditions to Change an Organization (...)
   
 
 
 

What Change Agents Should I Use?

Change Management, Organizational Change, Turnaround Management (...)
   
 
 
 

Assessing the Risks of Change and the Organization’s Capacity for Change

Leading Change (...)
   
 
 
 

Unfreezing, Moving, Freezing

Change Management (...)
   
 
 
 

Six Crucial Mind Shifts for Strategy Execution / Implementation

Change Management, Strategic Change, Resistance to CHange, Strategy Implementation (...)
   
 
 
 

Strategic Change: Why, What, When, Who and How

Preparing Strategic Change (...)
   
 
 
 

The 7C Framework for Successful Personal and Professional Change

Personal Change, Professional Change, Personal Transition, Professional Transition, Embracing Change (...)
   
 
 
 

A Closer Look at How Change and Innovation Decisions are Made

Decision-making on Organizational Change, Innovation Decision-making, Contingent, Participative Decision-making (...)
   
 
 
 

The Role of the CEO in Strategic Change Initiation

Communicating Strategic Change (...)
   
 
 
 
Informationskällor om Förändringsfaktorer

Här hittar du powerpoints, videor, nyheter etc. som du kan använda i dina egna föreläsningar och workshops.Jämför förändringsmodell formeln med: DICE Ramverk BCG  |  Glömma, Låna och Lära Ramverk  |  Förändring av Organisationskulturer  |  Uppskattande Undersökningsmetodik Cooperrider  |  Positiv Avvikelse  |  RACI-Matris, RACI-Roller, RACI-Modell  |  Change Iceberg  |  Förändringsfaser  |  Kraftfältsanalys  |  Teori om Planerat Beteende  |  Business Process Reengineeringmetoden Hammer och Champy  |  Kaizen Filosofin  |  Förändringsdimensioner  |  7 Goda Vanor Covey


Retur till Management Start: Organisation och Förändring  |  HRM och Personalfrågor  |  Ledarskap  |  Program- och Projektledning


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Special Interest Group Leader

Är du expert på Förändringsfaktorer? Anmäl dig gratis

Länk till detta kunskapscenter

Kopiera den här koden till din webbplats:

 


Om 12manage | Reklam | Länk till oss / Citera oss | Sekretess | Förslagen | Användningsvillkor
© 2020 12manage - The Executive Fast Track. V15.6 - Senast uppdaterad: 30-9-2020. Alla namn ™ av deras ägare.