Kärngruppsteorin
(Kleiner)

Kunskapscenter

Sammanfattning, forum, bästa praxis, experttips och resurser.


Det faktiska målet i det moderna företaget

Kleiner gör den djärva beskrivningen att det som kommer först i varje organisation är: få kärngruppen/nyckelpersonerna tillfredsställda (vanligtvis de flesta av cheferna i toppen). Och ännu, enligt Kleiner, är inte kärngrupper till sin natur dåliga eller icke fungerande. De är mycket nödvändiga och till och med en av de bästa hoppen som vi har för att förädla mänskligheten, eftersom organisationer är naturliga förstärkare av den mänskliga förmågan. En organisations kärngupp är också källan till dess energi, driv och riktning. Eller mer precist, alla organisationer går varhelst dess personal uppfattar att kärngruppen behov är och vart de önskar att låta den gå. De som inte är medlemmar är beroende av kärngruppen, för att få direktiv. Kärngruppen och dess medlemmar är beroende av de som inte är medlemmar för deras legitimitet.


Kärngrupper är normalt inte omnämnda i eller på en organisationkarta. Jämför: Organisationskarta. Det finns endast i folkets hjärtan, magkänsla och i deras sinne. Efter en tid, kommer organisationen att påminna mer och mer likt deras kärngrupper och agera på samma sätt som den. Och automatiskt vända och vrida för att ge medlemmarna i kärngruppen vad de tror att de önskar och behöver, utan att fråga dem. Framgångsrika kärngrupper innehar en nödvändig form av kunskap. De sätter upp det sammanhang som etablerar att denna kunskap är betydelsefull.


Hur blir kärngrupper så kraftfulla?

Kleiner förklarar att mekanismen baseras på gissning och förstärkning. Personer, som inte är i kärngruppen försöker att lista ut vad det är kärngruppen önskar få. Så även en orsaksmässig anmärkning som passerar förbi från någon av kärngruppens medlem kan bli omsatt till en förändring av inriktningen för en hel division. Som en konsekvens av detta, bör ledningspersoner vara mycket försiktiga med vad de kommunicerar ut. Enligt Kleiner så förändrar koncept liknande Balanced Scorecard egentligen inte detta. Även om mer objektiva mätningar kan användas, och det finns bättre strategisk kommunikation top-down, är det fortfarande mycket gissningsarbete som återstår: personer antar att de bör tolka siffrorna enligt vad de tror att kärngrupperna egentligen vill ha, och personer antar också att de bör tolka kärngruppen i förhållande till siffrorna: om mätningarna sänder ut en tydlig signal, så antar personalen att det är i denna riktning kärngruppen vill att organisation skall gå. Enligt Kleiner så förhindrar också kärngruppsdynamik organisationer från att förändras lätt. Både kärngrupper och de som inte tillhör kärnan bland de anställda är intresserade av att kvarhålla sig i status quo.


Utvidgade kärngruppsorganisationer

Kleiner föreslår att det är möjligt att skapa ”Utvidgade kärngruppsorganisationer”. För att göra detta, följande beståndsdelar föreslås:

  • Planer för aktieäganderättserbjudande till de anställda.
  • Finansiell kompetensförmåga läs-och skrivkunnighet.
  • Icke hierarkiskt beslutsfattande.
  • Omfattande (finansiellt och strategi) träningprogram.

Detta är på detta sätt som kärngruppssteorin inte är olik Value Based Management tänkande.


Så långt, som värdeskapandedelen av VBM angår, är det viktigt att besluta om huruvida en organisation, i första hand bör fokusera på maximering av aktieägarevärde, eller att ta positionen att det i verkligheten är så att kärngruppen kommer först. Det sista är i grunden en form av Stakeholder Value Perspective. Således kan  kärngruppsdynamik erbjuda en förklaring för de fenomen som företag, trots att ha adopterat den maximerande aktieägarevärdesfilosofin, inte möter upp till aktieägares behov. Ibland kan kärngruppsmedlemmarna tro felaktigt, att organisationens första uppgift är att hålla uppe aktiepriset. Det lättaste sättet att göra det på är: presentationen av ett långsamt växande men stadigt positivt kvartalsvisa resultat. Genom gissning och förstärkning kan hela organisationen komma att följa en kärngrupp som gör detta allvarliga misstag. Organisations kommer att supporta kärngruppen i att ge en manipulerad och orätt bild av verkligheten i stället för vad som egentligen bör göras: ta ett beslut som maximerar värdet för aktieägarna (eller nyckelpersonerna). Jämför: Sju Tecken på Etisk Kollaps Jennings


Bok: Art Kleiner - Who Really Matters -The Core Group Theory of Power, Privilege and Success.


Kärngruppsteori Särskild Intressegrupp SIG


Särskild Intressegrupp SIG (0 medlemmar)

Forum om Kärngruppsteori  

De senaste ämnena om: Kärngruppsteori.


Key Assumptions of the Core Group Theory
Kleiner says that the Core Group Theory (CGT) holds for both for-profit organizations and non-profit organizations. The (...)
8
 
0 reaktioner
 
Best Practices om Kärngruppsteori

Här hittar du de mest värdefulla idéerna och praktiska förslagen.


Experttips om Core Group Theory (Engelsk)

Här hittar du professionella råd från experter.


3 Causes of Disagreement in Team Decision-making Processes

Group Decision-making, Team Decision-making, Reasons for Disagreement, 3 Fs, Group Collaboration (...)
   
 
 
 

Why is Changing an Organization Culture So Hard? The ASA Model (Schneider)

Organization Culture, Culture Change, Corporate Culture, Change Management, Recruitment (...)
   
 
 
 

The Relationship between the Power of Leaders and Overconfidence

Leadership, Power, Leadership Development, Executive Education (...)
   
 
 
 

Mobilize the Expertise in your Team Early On

Team Formation, Expert Power, Group Decision-making, Extroversion, Introversion (...)
   
 
 
 

Kleiner’s Core Group Theory versus Thompson’s Dominant Coalition on Decentralization

Mechanisms Behind Core Groups and Dominant Coalitions (...)
   
 
 
 

Who really matters? Who is in my Organization's Core Group?

Strategy, Leadership (...)
   
 
 
 

Pluralistic Ignorance and the Abilene Paradox

Problems in Group Decision Making (...)
   
 
 
 

The Role of the CEO in Strategic Change Initiation

Communicating Strategic Change (...)
   
 
 
 

PROs and CONs of a Strong Corporate Culture

Corporate Culture Change, Change Management, Organizational Change (...)
   
 
 
 

Am I in the Core Group?

Strategy, Leadership (...)
   
 
 
 
Informationskällor om Kärngruppsteori

Här hittar du powerpoints, videor, nyheter etc. som du kan använda i dina egna föreläsningar och workshops.Jämför med:  Grupptänkande  |  Tystnadens Spiral Noelle-Neumann  |  Organisationskarta  |  Organiska Organisationer  |  Grundval för Makt och Inflytande  |  Nivåer av Organisatorisk Kultur  |  Uppskattande Undersökningsmetodik Cooperrider  |  Positiv Avvikelse  |  Förändring av Organisationskulturer  |  Kulturtyper  |  Kontingenttheori Vroom  |  Inramning, Framing (Tversky)  |  Karismatiskt Ledarskap  |  Betjänanande Ledarskap


Retur till Management Start: Organisation och Förändring  |  Kommunikation och Färdigheter  |  Etik och Ansvar  |  HRM och Personalfrågor  |   Ledarskap  |  Strategi


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Special Interest Group Leader

Är du expert på Kärngruppsteori? Anmäl dig gratis

Länk till detta kunskapscenter

Kopiera den här koden till din webbplats:

 


Om 12manage | Reklam | Länk till oss / Citera oss | Sekretess | Förslagen | Användningsvillkor
© 2020 12manage - The Executive Fast Track. V15.6 - Senast uppdaterad: 21-10-2020. Alla namn ™ av deras ägare.