Kärngruppsteorin
(Kleiner)

Kunskapscenter
Sammanfattning, forum, bästa praxis, experttips och informationskällor.

24 itens • 252.994 visitas


Sammanfattning

Det faktiska målet i det moderna företaget

Kleiner gör den djärva beskrivningen att det som kommer först i varje organisation är: få kärngruppen/nyckelpersonerna tillfredsställda (vanligtvis de flesta av cheferna i toppen). Och ännu, enligt Kleiner, är inte kärngrupper till sin natur dåliga eller icke fungerande. De är mycket nödvändiga och till och med en av de bästa hoppen som vi har för att förädla mänskligheten, eftersom organisationer är naturliga förstärkare av den mänskliga förmågan. En organisations kärngupp är också källan till dess energi, driv och riktning. Eller mer precist, alla organisationer går varhelst dess personal uppfattar att kärngruppen behov är och vart de önskar att låta den gå. De som inte är medlemmar är beroende av kärngruppen, för att få direktiv. Kärngruppen och dess medlemmar är beroende av de som inte är medlemmar för deras legitimitet.


Kärngrupper är normalt inte omnämnda i eller på en organisationkarta. Jämför: Organisationskarta. Det finns endast i folkets hjärtan, magkänsla och i deras sinne. Efter en tid, kommer organisationen att påminna mer och mer likt deras kärngrupper och agera på samma sätt som den. Och automatiskt vända och vrida för att ge medlemmarna i kärngruppen vad de tror att de önskar och behöver, utan att fråga dem. Framgångsrika kärngrupper innehar en nödvändig form av kunskap. De sätter upp det sammanhang som etablerar att denna kunskap är betydelsefull.


Hur blir kärngrupper så kraftfulla?

Kleiner förklarar att mekanismen baseras på gissning och förstärkning. Personer, som inte är i kärngruppen försöker att lista ut vad det är kärngruppen önskar få. Så även en orsaksmässig anmärkning som passerar förbi från någon av kärngruppens medlem kan bli omsatt till en förändring av inriktningen för en hel division. Som en konsekvens av detta, bör ledningspersoner vara mycket försiktiga med vad de kommunicerar ut. Enligt Kleiner så förändrar koncept liknande Balanced Scorecard egentligen inte detta. Även om mer objektiva mätningar kan användas, och det finns bättre strategisk kommunikation top-down, är det fortfarande mycket gissningsarbete som återstår: personer antar att de bör tolka siffrorna enligt vad de tror att kärngrupperna egentligen vill ha, och personer antar också att de bör tolka kärngruppen i förhållande till siffrorna: om mätningarna sänder ut en tydlig signal, så antar personalen att det är i denna riktning kärngruppen vill att organisation skall gå. Enligt Kleiner så förhindrar också kärngruppsdynamik organisationer från att förändras lätt. Både kärngrupper och de som inte tillhör kärnan bland de anställda är intresserade av att kvarhålla sig i status quo.


Utvidgade kärngruppsorganisationer

Kleiner föreslår att det är möjligt att skapa ”Utvidgade kärngruppsorganisationer”. För att göra detta, följande beståndsdelar föreslås:

  • Planer för aktieäganderättserbjudande till de anställda.
  • Finansiell kompetensförmåga läs-och skrivkunnighet.
  • Icke hierarkiskt beslutsfattande.
  • Omfattande (finansiellt och strategi) träningprogram.

Detta är på detta sätt som kärngruppssteorin inte är olik Value Based Management tänkande.


Så långt, som värdeskapandedelen av VBM angår, är det viktigt att besluta om huruvida en organisation, i första hand bör fokusera på maximering av aktieägarevärde, eller att ta positionen att det i verkligheten är så att kärngruppen kommer först. Det sista är i grunden en form av Stakeholder Value Perspective. Således kan  kärngruppsdynamik erbjuda en förklaring för de fenomen som företag, trots att ha adopterat den maximerande aktieägarevärdesfilosofin, inte möter upp till aktieägares behov. Ibland kan kärngruppsmedlemmarna tro felaktigt, att organisationens första uppgift är att hålla uppe aktiepriset. Det lättaste sättet att göra det på är: presentationen av ett långsamt växande men stadigt positivt kvartalsvisa resultat. Genom gissning och förstärkning kan hela organisationen komma att följa en kärngrupp som gör detta allvarliga misstag. Organisations kommer att supporta kärngruppen i att ge en manipulerad och orätt bild av verkligheten i stället för vad som egentligen bör göras: ta ett beslut som maximerar värdet för aktieägarna (eller nyckelpersonerna). Jämför: Sju Tecken på Etisk Kollaps Jennings


Bok: Art Kleiner - Who Really Matters -The Core Group Theory of Power, Privilege and Success.


Särskild Intressegrupp SIG

Kärngruppsteori Särskild Intressegrupp SIG.Särskild Intressegrupp SIG

Forum

Forumdiskussioner om Kärngruppsteori. Nedan kan du ställa en fråga om det här ämnet, dela dina erfarenheter, rapportera en ny utveckling eller förklara något.


Starta ett nytt ämne om Kärngruppsteori

 

Key Assumptions of the Core Group Theory
Kleiner says that the Core Group Theory (CGT) holds for both for-profit organizations and non-profit organizations. The theory helps to clarify certain behavior that has not been explained by other or...
8
 

Best Practices

De bästa, högst rankade ämnena om Kärngruppsteori. Här hittar du de mest värdefulla idéerna och praktiska förslagen.


Experttips

Avancerad insikt om Core Group Theory (Engelsk). Här hittar du professionella råd från experter.


3 Causes of Disagreement in Team Decision-making Processes

Group Decision-making, Team Decision-making, Reasons for Disagreement, 3 Fs, Group Collaboration
According to Freeman and Haskins (2014), there are three main categories of potential root causes for disagreements with...

Why is Changing an Organization Culture So Hard? The ASA Model (Schneider)

Organization Culture, Culture Change, Corporate Culture, Change Management, Recruitment
Why is changing an organization culture so difficult? Because, once it is established, a culture has the tendency to str...

The Relationship between the Power of Leaders and Overconfidence

Leadership, Power, Leadership Development, Executive Education
Fast et al. (2012) researched the relationship between power and overconfidence. In many cases it can be seen that decis...

Mobilize the Expertise in your Team Early On

Team Formation, Expert Power, Group Decision-making, Extroversion, Introversion
In a short article, Bonner and Bolinger describe a surprisingly simple process to beef up the problem solving and/or dec...

Kleiner’s Core Group Theory versus Thompson’s Dominant Coalition on Decentralization

Mechanisms Behind Core Groups and Dominant Coalitions
In the article ”Core Group Theory and the emancipation agenda” the CGT of Kleiner and the Dominant Coalition of Thompson...

Who really matters? Who is in my Organization's Core Group?

Strategy, Leadership
In order to find out which people are in the core group of your organization, Art Kleiner suggest asking yourself follow...

Pluralistic Ignorance and the Abilene Paradox

Problems in Group Decision Making
Pluralistic Ignorance can be described as a situation in which a certain person has an opinion, but believes that most o...

The Role of the CEO in Strategic Change Initiation

Communicating Strategic Change
In management literature the role of the CEO in formulating and implementing strategic change has often been emphasized....

PROs and CONs of a Strong Corporate Culture

Corporate Culture Change, Change Management, Organizational Change
Implementing a significant change is generally easier when the corporate culture is not strong. By strong Corporate Cult...

Am I in the Core Group?

Strategy, Leadership
Art Kleiner suggests asking yourself following questions in order to find out if you are in the core group of your organ...
Informationskällor

Olika informationskällor om Kärngruppsteori. Här hittar du powerpoints, videor, nyheter etc. som du kan använda i dina egna föreläsningar och workshops.


Power and Politics in Organizations

Power Relations, Bases of Power, Political Behavior, Politics, Political Tactics, Organizational Politics
This presentation covers the topic of politics in organization, especially focusing on power issues. The presentation in...

The Fatal Coaching Mistake by Managers

Coaching, Mentoring, Management, Leadership
Managers and executives often don't realize how much influence they have over their staff, by just being their superior...

Group Conflicts, Group Cohesion and Groupthink in Decision Making

Group Decision Making, Conflicts in Groups, Cohesion of Groups, Groupthink
Presentation about conflicts and cohesion in groups, and how it influences decision making. The presentation includes th...

Avoiding Group Biases: The Pre-Mortem Technique

Group Decision Making, Avoiding Group Biases, Group Think, Tunnel Vision
Nobel laureate Professor Emeritus Daniel Kahneman explains the Pre-mortum approach by Gary Klein to arrange a special me...

Group Influences and Opinion Leadership

Groupthink, Group Dynamics, Word of Mouth Marketing, Sales, Opinion Leadership, Convincing People, Persuation
Presentation about Group Influences, including various related concepts such as the Social Comparison Theory and Word-of...

10 Leadership Theories in a Nutshell

Leadership Theories Overview, Leadership Development, Management Development, Leadership Styles, Coaching, Mentoring
This 5-minute video gives a brief overview of 10 theories of leadership, explaining their main differences: 1. The Grea...

Forskningslänkar

Hoppa till ytterligare forskningsresurser angående angående Kärngruppsteori.


Nyheter

Nyheter

Videor

Videor

Presentationer

Presentationer

 
Böcker

Böcker

Akademisk

Akademisk

Mer

Mer


Jämför med:  Grupptänkande  |  Tystnadens Spiral Noelle-Neumann  |  Organisationskarta  |  Organiska Organisationer  |  Grundval för Makt och Inflytande  |  Nivåer av Organisatorisk Kultur  |  Uppskattande Undersökningsmetodik Cooperrider  |  Positiv Avvikelse  |  Förändring av Organisationskulturer  |  Kulturtyper  |  Kontingenttheori Vroom  |  Inramning, Framing (Tversky)  |  Karismatiskt Ledarskap  |  Betjänanande Ledarskap


Retur till Management Start: Organisation och Förändring  |  Kommunikation och Färdigheter  |  Etik och Ansvar  |  HRM och Personalfrågor  |   Ledarskap  |  Strategi & Innovation


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Särskild Intressegrupp SIG

Vet du mycket om Kärngruppsteori? Bli vår SIG-ledare och få världsomspännande erkännande som expert.Om 12manage | Reklam | Länk till oss / Citera oss | Sekretess | Förslagen | Användningsvillkor
© 2023 12manage - The Executive Fast Track. V16.1 - Senast uppdaterad: 30-3-2023. Alla namn ™ av deras ägare.