Programledning och ProjektledningProgram- och Projektledning. Metoder-, modeller- och teorier (A-Ö)

Dela denna sida:


Program- och Projektledning


Affärsprocessmodellerande

Angreppssätt vid Förändringar Kotter

Begränsningsteorin, Teorin om Begränsningar Goldratt

Belbin Teamroller

Demings Cykler (PDSA / PDCA)


DICE Ramverk BCG

Dimensioner på Relationsarbete Butler

Earned Value Management EVM

Förvärvs och Integrations Angrepssätt

Förändring av Organisationskulturer Trice och Beyer

Förändringsdimensioner Pettigrew och Whipp

Förändringsekvationen Beckhard

Förändringsfaser Kotter

Förändringsledningens Isberg

Gantt Schema

Glömma, Låna och Lära Ramverk Govindarajan och Trimble

Intressentanalys

Intressentkartläggning, Intressentmappning

IPMA Competence Baseline (ICB)

Kaizen Filosofin

Katastrof Teori Thom

Kostnadsnyttoanalys


Kraftfältsanalys Lewin

Kulturdimensioner Hofstede

Ledarskapsstilar, Ledarstilar Goleman

Minneskartor (Mind Mapping)

MSP-metoden OGC

Målstyrning (MBO) Drucker


Lägga till en metod / modell


Nyckelpersoners Värdeperspektiv

OPM3-modellen PMI

Organisatoriska Konfigurationer Mintzberg

PDSA, PDCA, Demings Cykler

PMBOK PMI

PMMM Modell Reiss

Portföljanalys

Positiv Avvikelse Pascale och Sternin

Programmognadsgradsmodell (PMMM) Reiss


Projektledningsprocessen PMBOK PMI

PRINCE2 Metodologin

RACI-Matris, RACI-Roller, RACI-Modell

SMART Drucker

Strategiledningskontor Kaplan och Norton

Strategisk Samordnading Venkatraman

Team Management Profilen, Teamkomposition Margerison och McCann

Teorin om Begränsningar Goldratt

Teori om Planerat Beteende Ajzen

Teori om Redogörat Aktion Ajzen

Uppskattande Undersökningsmetodik Cooperrider

Utkontraktering

Utvecklingsskeden för ett team lag Tuckman

Value Engineering Miles

mer

 
Intressegrupp - Program- och Projektledning


Intressegrupp (326 medlemmar)


Forum - Program- och Projektledning  

I detta forum hittar du intressanta diskussioner på senare tid.


  Human Behavior and Project Management (4 reaktioner)
Even if there is control and knowledge of all techniques, me...
 
 
 
 
  Build Project Support first (3 reaktioner)
An often overlooked fastpath to failure of any major project...
 
 
 
 
  What are the Basic Steps of Implementing a New Project? (4 reaktioner)
Can someone help me answer the question, please: What are th...
 
 
 
 
  Objectives of Project Management? (2 reaktioner)
I want to get some formulation of the objectives of project ...
 
 
 
 
  Trends in Project Management Offices (3 reaktioner)
What do you consider to be the main changes or trends in PMO...
 
 
 
 
  Project Expectation Management
In managing a project, one of the critical factors that does...
 
 
 
 
  Measuring the CUSTOMER Outcome of a Project (2 reaktioner)
The following questions are intended to measure customer out...
 
 
 
 
  Demography, Ethnicity, and Socio-cultural Factors in Project Management (6 reaktioner)
While there are volumes of books available on project manage...
 
 
 
 
  Project Management in Private Sector Versus Public Sector (3 reaktioner)
What are the differences and similarities expected of projec...
 
 
 
 
  Projects are Primarily Social Systems (1 reaktioner)
Leading projects will be most successful if the project mana...
 
 
 
 
  What is the Value of PMP Certification? (16 reaktioner)
What value does PMP certification add to your resume? Do co...
 
 
 
 
  Earliest Event Time Definition (3 reaktioner)
Does anyone have the definition of "Earliest Event Time", un...
 
 
 
 
  Community Development Approach (2 reaktioner)
Many development workers do not empower communities to be mo...
 
 
 
 
  How to Prepare Project Reviews? (2 reaktioner)
How you prepare your project review report once a projects g...
 
 
 
 
  The Use of Mobile Devices in Project Management (3 reaktioner)
Does anyone of you use a mobile device (like a tablet, smart...
 
 
 
 

Best Practices - Program- och Projektledning

Här hittar du de mest värdefulla diskussionerna från det förflutna.


  The Most Important Thing in Project Management: the Word MANAGEMENT (69 reaktioner)
In my opinion the most important thing in project management...
 
 
 
 
  The 4C's of an Ideal Project Manager (57 reaktioner)
To be excellent, a project manager should be: - Communicati...
 
 
 
 
  Best Practice: Five Crucial Project Conversations (4 reaktioner)
The success or failure of major projects can be predicted by...
 
 
 
 
  Don't Ignore the Basics of Project Management (2 reaktioner)
While I agree with most comments in this excellent forum on ...
 
 
 
 
  Project Success Factors (8 reaktioner)
Project succes factors: 1. Take proper time to make a prope...
 
 
 
 
  Project Transition into the Operational Activities (4 reaktioner)
If you have achieved project support, and you had a good pro...
 
 
 
 
  Leadership in Project Management (8 reaktioner)
I think Rod Chambers is right, leading is the right way i...
 
 
 
 
  Criteria Program versus Project? (19 reaktioner)
I am trying to develop general criteria for determining if a...
 
 
 
 
  Tracking Policies and Procedures.. Without the Big Bucks (5 reaktioner)
Any recommendations on how to track the progress of policies...
 
 
 
 
  Approaches for Project Downsizing (5 reaktioner)
I have recently been tasked to come up with a proposal from ...
 
 
 
 
  Project Manager? Keep the BIG Picture in Focus (5 reaktioner)
A PM can only be successful if he keeps the BIG picture in f...
 
 
 
 
  How to Convert a Project into a Road Map for Product Development? (14 reaktioner)
Please suggest me: we started a project and successfully imp...
 
 
 
 
  Project Quality Management for EPC (8 reaktioner)
As the Quality Assurance (QA) manager for engineering, procu...
 
 
 
 
  Project Lessons Learned (6 reaktioner)
One of the greatest contributions of a PM to an organization...
 
 
 
 
  Agile Project Management Methods (9 reaktioner)
We have to quit using traditional project management methodo...
 
 
 
 
  Creating Ownership in the Project Team (10 reaktioner)
How can the project manager/director make every member of th...
 
 
 
 
  Effective Project Communication (7 reaktioner)
To ensure team collaboration and tasks completion, effective...
 
 
 
 
  What is a Programme? (3 reaktioner)
A program is more than a collection of projects towards a co...
 
 
 
 
  Are Project Managers Born or Made? (13 reaktioner)
It is worth considering whether project managers are born or...
 
 
 
 
  Why Project Management? Importance (5 reaktioner)
I think every company needs to constantly change as is curre...
 
 
 
 
  Hierarchy in Project Management (6 reaktioner)
Hello, to close a long discussion between management and my ...
 
 
 
 
  Priority: Deliver the Project (5 reaktioner)
Many PM's have become blinded by paperwork and process
 
 
 
 
  Delays of Projects Caused by Owner (7 reaktioner)
Kindly I am doing a PhD on the impact of the management poli...
 
 
 
 
  How to Prepare for PMP Certification? (7 reaktioner)
Hi All, I am new to 12manage.com, I would like to prepare f...
 
 
 
 
  Project Manager versus Business Analyst (10 reaktioner)
How is the role of a project manager different from business...
 
 
 
 Om 12manage | Reklam | Länk till oss / Citera oss | Sekretess | Förslagen | Användningsvillkor
© 2019 12manage - The Executive Fast Track. V15.2 - Senast uppdaterad: 12-11-2019. Alla namn ™ av deras ägare.