Programmognadsgradsmodell (PMMM)
(Reiss, Rayner)

KunskapscenterSammanfattning, forum, bästa praxis, experttips och informationskällor.

Bidraget kommer från: Geoff Reiss

38 itens • 238.068 visitas


Sammanfattning

Vad är modellen för programledningsmognadsgrad (PMMM)? Beskrivning

Modellen för Programledningsmognadsgrad (PMMM) erbjuder en mekanism som en organisation eller en grupp inom en organisation kan använda till följande:

 • Den kan göra en bedömning av sig själv (I programledningsermer).
 • Den kan jämföra dess egna mognadsgrad med andra organisationers på en jämlik grund.
 • Den kan jämföra dess egna mognadsgrad i jämförelse med liknande organisationer.
 • Den kan förstå sina styrkor och svagheter.
 • Den kan utveckla en plan för att förbättra sin förmåga att leverera lyckade program.

Jämförelsen äger rum på följande 10 nyckel- programledningsprocesser:

 1. Ledningsorganisation.
 2. Programplanering.
 3. Styrning av fördelar.
 4. Styrning av nyckelpersoner.
 5. Problemhantering & riskhantering.
 6. Kvalitetshantering & revidering.
 7. Konfigurationshantering.
 8. Intern kommunikation.
 9. Redovisning och finanser.
 10. Ledning av omfattning & förändring.

Varje nivå av mognadsgrad för var och en av de tio nyckelprogramledningsprocesserna sammanfattas av en fråga. Ett program kan därefter bedömas på basis av de svar man fått på frågorna.

Genom att använda ett datorkalkylprogram och ett diagramverktyg, kan värderingarna konverteras in i en visualiseringsprofil i programmet. Denna profil visar vilka av de 10 utvalda aspekterna av programledning som är väl utvecklade och vilka som är mindre väl utvecklade. För närvarande ProgM (den gemensamma speciella intressegruppen för programledning från, British Computer Society and the Association for Project Management) tillhandahåller en fri tjänst för att generera sådana profiler. ”Quid pro quo” menas att det anonyma värderingsdatat kan läggas till databasen för programmen som organisationen underhåller. Sedans modellens initiala skapande, har ProgM analyserat ett stort antal olika program av alla typer från runt om i världen, och resultaten har inkorporerats in i databasen. Denna databas kan nu tillhandahålla en jämförelse/benchmarking där vilket program som helst kan jämföras.
 

Ursprunget till PMMM. Historia

PMMM baseras på processer som definieras i CCTA-publikationen: ”Att leda framgångsrika program/Managing Succesful Programes”. Den utvecklades av ProgM, den speciella intressegruppen för programledning, och offentliggjordes och blev offentligt öppen för alla.


Beräkningen i programledningsmognadsgradsmodellen. Formel

En kalkylprogramsmodell analyserar resultaten.


Användning av PMMM. Användningsområden

En organisation kan jämföra ett enkelt program eller sin  totala programledningsmognadsgrad i jämförelse med en stor databas av andra organisationers.


Stegen i PMMM. Process

 1. Avsluta självbedömningen via ett frågeformulär.
 2. Överför frågeformuläret till ProgM.
 3. Motta en profil som visar mognadsgraden utifrån 10 olika aspekter av programledning.

Styrkor med programledningsmognadsgradsmodellen. Fördelar

 • Modellen omfattar 10 erkända aspekter i programledning.
 • Organisationer kan jämföra sig själva mot liknande organisationer och planera en serie av förbättringar för att hjälpa till att leverera snabb vinster.
 • Program kan jämföras med varandra.
 • Det finns inte för närvarande någon associerad kostnad med verktyget.

Begränsningar med PMMM. Nackdelar

 • Självbedömningen kan orsaka felaktiga eller förvanskade data.
 • Processen är enkel och kan endast vara en vägledning.

Antaganden med PMMM. Villkor

För att vara användbar, måste bedömningen vara ärlig. Organisationen måste driva åtminstone ett förändringsprogram.


Särskild Intressegrupp SIG

Programmognadsgradsmodell | PMMM Särskild Intressegrupp SIG.Särskild Intressegrupp SIG (1 medlemmar)

Diskussioner

Forum om Programmognadsgradsmodell | PMMM.


 

System to Manage Important Stakeholders
Organizations perform work to achieve their competitive objectives by projects. Projects are failing because of stakehol...
8
 
2 kommentarer
Identifying Stakeholders
Mind Mapping can be pretty useful at the start of the project to identify the stakeholders and their kind of involvement...
5
 
Programma Management Maturity Model Part of Risk Management
I think this subject is a part of risk management and is as old as projects themselves (since the '60 s). So what's new?...
5
 
Stakeholder Participation
I wonder if it is helpful to reframe "management" as "participation". When people say the former, it usually refers to c...
-1
 

Best Practices

Topprankade ämnen om Programmognadsgradsmodell | PMMM. Här hittar du de mest värdefulla idéerna och praktiska förslagen.


Project Stakeholder Management
The interests of stakeholders need to be strongly protected in order to support and insure the success of project. If so...
15
 
18 kommentarer

Experttips

Avancerad insikt om Programme Management Maturity Model (Engelsk). Här hittar du professionella råd från experter.


Practical List of Points to Improve your Project Management Maturity

Hints and Tips to PM Capabilities of an Organization
Dr. Harold Kerzner, one of the project management gurus of our time, offers in his book "Project Management - A Systems ...

How to Avoid Running Too Much Projects at the Same Time?

Project Portfolio Management - Project Portfolio Analysis
A major pitfall of project-oriented organizations is running more projects at the same time than their capacity to actua...
Informationskällor

Olika informationskällor om Programmognadsgradsmodell | PMMM. Här hittar du powerpoints, videor, nyheter etc. som du kan använda i dina egna föreläsningar och workshops.


Introduction to Project Quality Management

Quality Management, Project Quality Planning, Project Quality Assurance, Project Quality Control
Presentation about Project Quality Management. A large part of the presentation is about Six Sigma as a quality manageme...

Forskningslänkar

Hoppa automatiskt in i ytterligare användbara källor angående Programmognadsgradsmodell | PMMM.


Nyheter

Nyheter

Videor

Videor

Presentationer

Presentationer

Böcker

Böcker

Akademisk

Akademisk

Mer

Mer


Jämför Programledningsmognadsgradsmodellen (PMMM) med: OPM3 (PMI)  |  MSP (OGC)  |  PMBOK   |  PRINCE2 Metodologin (CCTA)  |  IPMA Competence Baseline (ICB)  |  P-CMM  |  Förändringsledningens Isberg  |  Uppskattande Undersökningsmetodik Cooperrider  |  Positiv Avvikelse


Retur till Management Start: Organisation och Förändring  |  Program- och Projektledning


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Särskild Intressegrupp SIG

Har du ett stort intresse för Programmognadsgradsmodell | PMMM? Bli vår SIG-ledare

 


Om 12manage | Reklam | Länk till oss / Citera oss | Sekretess | Förslagen | Användningsvillkor
© 2022 12manage - The Executive Fast Track. V15.8 - Senast uppdaterad: 25-6-2022. Alla namn ™ av deras ägare.