Programmognadsgradsmodell (PMMM)
(Reiss, Rayner)

Kunskapscenter

   

Jämför program med varandra. Förklaring till Programledningsmognadsgradsmodellen (PMMM) av Geoff Reiss och Paul Rayner. ('00)

Bidraget kommer från: Geoff Reiss

Innehåll

 1. Sammanfattning
 2. Forum
 3. Best Practices
 4. Expert Tips
 5. Resurser
 6. Utskrift

Vad är modellen för programledningsmognadsgrad (PMMM)? Beskrivning

Modellen för Programledningsmognadsgrad (PMMM) erbjuder en mekanism som en organisation eller en grupp inom en organisation kan använda till följande:

 • Den kan göra en bedömning av sig själv (I programledningsermer).
 • Den kan jämföra dess egna mognadsgrad med andra organisationers på en jämlik grund.
 • Den kan jämföra dess egna mognadsgrad i jämförelse med liknande organisationer.
 • Den kan förstå sina styrkor och svagheter.
 • Den kan utveckla en plan för att förbättra sin förmåga att leverera lyckade program.

Jämförelsen äger rum på följande 10 nyckel- programledningsprocesser:

 1. Ledningsorganisation.
 2. Programplanering.
 3. Styrning av fördelar.
 4. Styrning av nyckelpersoner.
 5. Problemhantering & riskhantering.
 6. Kvalitetshantering & revidering.
 7. Konfigurationshantering.
 8. Intern kommunikation.
 9. Redovisning och finanser.
 10. Ledning av omfattning & förändring.

Varje nivå av mognadsgrad för var och en av de tio nyckelprogramledningsprocesserna sammanfattas av en fråga. Ett program kan därefter bedömas på basis av de svar man fått på frågorna.

Genom att använda ett datorkalkylprogram och ett diagramverktyg, kan värderingarna konverteras in i en visualiseringsprofil i programmet. Denna profil visar vilka av de 10 utvalda aspekterna av programledning som är väl utvecklade och vilka som är mindre väl utvecklade. För närvarande ProgM (den gemensamma speciella intressegruppen för programledning från, British Computer Society and the Association for Project Management) tillhandahåller en fri tjänst för att generera sådana profiler. ”Quid pro quo” menas att det anonyma värderingsdatat kan läggas till databasen för programmen som organisationen underhåller. Sedans modellens initiala skapande, har ProgM analyserat ett stort antal olika program av alla typer från runt om i världen, och resultaten har inkorporerats in i databasen. Denna databas kan nu tillhandahålla en jämförelse/benchmarking där vilket program som helst kan jämföras.
 

Ursprunget till PMMM. Historia

PMMM baseras på processer som definieras i CCTA-publikationen: ”Att leda framgångsrika program/Managing Succesful Programes”. Den utvecklades av ProgM, den speciella intressegruppen för programledning, och offentliggjordes och blev offentligt öppen för alla.


Beräkningen i programledningsmognadsgradsmodellen. Formel

En kalkylprogramsmodell analyserar resultaten.


Användning av PMMM. Användningsområden

En organisation kan jämföra ett enkelt program eller sin  totala programledningsmognadsgrad i jämförelse med en stor databas av andra organisationers.


Stegen i PMMM. Process

 1. Avsluta självbedömningen via ett frågeformulär.
 2. Överför frågeformuläret till ProgM.
 3. Motta en profil som visar mognadsgraden utifrån 10 olika aspekter av programledning.

Styrkor med programledningsmognadsgradsmodellen. Fördelar

 • Modellen omfattar 10 erkända aspekter i programledning.
 • Organisationer kan jämföra sig själva mot liknande organisationer och planera en serie av förbättringar för att hjälpa till att leverera snabb vinster.
 • Program kan jämföras med varandra.
 • Det finns inte för närvarande någon associerad kostnad med verktyget.

Begränsningar med PMMM. Nackdelar

 • Självbedömningen kan orsaka felaktiga eller förvanskade data.
 • Processen är enkel och kan endast vara en vägledning.

Antaganden med PMMM. Villkor

För att vara användbar, måste bedömningen vara ärlig. Organisationen måste driva åtminstone ett förändringsprogram.


Programmognadsgradsmodell | PMMM Forumet
  System to Manage Important Stakeholders
Organizations perform work to achieve their compet...
     
 
  Identifying Stakeholders
Mind Mapping
     
 
  Stakeholder Participation
I wonder if it is helpful to reframe "managemen...
     
 
  Programma Management Maturity Model Part of Risk Management
I think this subject is a part of risk management ...
     
 

Programmognadsgradsmodell | PMMM Särskild Intressegrupp SIG


Särskild Intressegrupp SIG

Programmognadsgradsmodell | PMMM Utbildning & Sammankomster


Hitta Träning, Seminarier och Sammankomster


Best Practices - Programmognadsgradsmodell | PMMM Premium
  Project Stakeholder Management
The interests of stakeholders need to be strongly ...
     
 

Expert Tips (ENG) - Programme Management Maturity Model Premium
 

Practical List of Points to Improve your Project Management Maturity

Dr. Harold Kerzner, one of the project management ...
Usage (application): Hints and Tips to PM Capabilities of an Organization
 
 
 

How to Avoid Running Too Much Projects at the Same Time?

A major pitfall of project-oriented organizations ...
Usage (application): Project Portfolio Management - Project Portfolio Analysis
 
 

Resurser - Programmognadsgradsmodell | PMMM Premium
 

Nyheter om Pmmm Programmognad


     
 

Nyheter om Pmmm Programledning


     
 

Videor om Pmmm Programmognad


     
 

Videor om Pmmm Programledning


     
 

Presentationer om Pmmm Programmognad


     
 

Presentationer om Pmmm Programledning


     
 

Mer om Pmmm Programmognad


     
 

Mer om Pmmm Programledning


     

Jämför Programledningsmognadsgradsmodellen (PMMM) med: OPM3 (PMI)  |  MSP (OGC)  |  PMBOK   |  PRINCE2 Metodologin (CCTA)  |  IPMA Competence Baseline (ICB)  |  P-CMM  |  Förändringsledningens Isberg  |  Uppskattande Undersökningsmetodik Cooperrider  |  Positiv Avvikelse


Retur till Management Start: Organisation och Förändring  |  Program- och Projektledning


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Special Interest Group Leader

Du här


Om 12manage | Reklam | Länka till oss | Sekretess | Användningsvillkor
Copyright 2018 12manage - E-Learning community med metoder inom ledning, ledarskap och organisation. V14.1 - Senast uppdaterad: 16-1-2018. Alla namn och TM tillhör dess innehavare.