LedarskapStudera Ledarskap. Metoder-, modeller- och teorier (A-Ö)


Ledarskap

5 Disciplinen, 5 Discipliner Senge

7 Goda Vanor Covey

7 Överraskningar Porter

Afrikanskt Ledarskapsmodell av Banhegyi

Angreppssätt vid Förändringar Kotter

Attributionsteori Heider

Begränsningsteorin, Teorin om Begränsningar Goldratt

Behovshierarki av Maslow

Behovsteorin McClelland

Betjänanande Ledarskap Greenleaf

Beyond Budgetingmetoden Fraser

Centralisering och Decentralisering

Coaching, Coachande, Coachning, Rådgivare

Dimensioner på Relationsarbete Butler

Emotionell Intelligens Goleman

ERG Teori Alderfer


Femte Disciplinen, Fem Discipliner Senge

Företagsledningens Utköp (Management Buyout)

Förväntansteori Vroom

Förändring av Organisationskulturer Trice och Beyer

Förändringsdimensioner Pettigrew och Whipp

Förändringsekvationen Beckhard

Förändringsfaser Kotter

Förändringsledningens Isberg

Glömma, Låna och Lära Ramverk Govindarajan och Trimble

Grundval för Makt och Inflytande French och Raven

Grupptänkande Janis

Hagbergs Modell om Personlig Makt

Hela Hjärnmodellen från Herrmann

Hävstängerna för Kontroll Simons

Inramning, Framing Tversky

Karismatiskt Ledarskap Weber

Konkurrerande Värden Ramverk Quinn

Kontingenttheori Vroom

Kraftfältsanalys Lewin

Krishantering

Kulturdimensioner Hofstede

Kulturell Intelligens Early

Kulturnivåer Schein

Kärngruppsteorin Kleiner

Ledarskapets Övergångsmodell Tannenbaum och Schmidt

Ledarskapsstilar, Ledarstilar Goleman

Ledarskapsutveckling Charan och Drotter


Ledningsmatris (Ledarskapsstilsmatris) Blake och Mouton

Lånefinansierat Företagsköp (Leveraged Buy-out)

Mentoring (Mentorskap)

Moderbolagsfördel, Koncernfördel Goold och Campbell

Moderbolagstilar, Koncernstilar Goold och Campbell

Moraliskt Syfte Mourkogiannis

Målstyrning (MBO) Drucker

Målvägsteori | Path-Goal Theori House

Nivå 5 Ledarskap Collins

Normativa Angreppssättet

Nyckelpersoners Värdeperspektiv

OODA-modellen, OODA Loop Boyd

Organisationskarta

Organisatoriska Konfigurationer Mintzberg

PAEI-modell, Managementroller Adizes

Portföljanalys

POSDCORB Funktioner om Management Gulick

Positiv Avvikelse Pascale och Sternin

RACI-Matris, RACI-Roller, RACI-Modell

Resultatbaserat Ledarskap Ulrich

Resultatorienterad Ledarskap

Resultat Prisma (Performance Prism)

SECI-modellen Nonaka Takeuchi

Situationsanpassat Ledarskap Hersey och Blanchard

Sju Tecken på Etisk Kollaps Jennings

Sju Överraskningar Porter

SMART Drucker


Social Intelligens

Spiral Dynamics Modell Graves

Strategisk Hantering av Nyckelpersoner

Strategisk Intention, Strategisk Avsikt Hamel och Prahalad

Strategisk Nyckelpersonshantering


Lägga till en metod / modell


Teorin om den Mekanistiska och Organiska System Burns och Stalker

Teori om Planerat Beteende Ajzen

Teori om Redogörat Aktion Ajzen

Teori X Teori Y McGregor

Teori Z Ouchi

Tillväxtfasermodell Greiner

Tio Strategiskolor Mintzberg

Tolv Principer för Nätverksekonomin Kelly

Turnaround Management

Tvåfaktorsteorin Hertzberg

Uppskattande Undersökningsmetodik Cooperrider

Verkligt Nyckelpersonsengagemang

Värdebaserad Styrning

Värde Discipliner Treacy och Wiersema

Värdestyrning McTaggart

Åtta Attribut hos Framgångsrikt Ledda Företag Peters

mer

 

Intressegrupp

Gå med

Ledarskap Intressegrupp.Intressegrupp (914 medlemmar)

Forum

Nytt Ämne

Forum om Ledarskap.


Management versus Leadership
Warren Bennis, the leadership guru has differentiated leadership from management with two simple acronyms:
1. The m (...)
119
 
102 kommentarer
The Glass Ceiling: Leadership Barriers for Women
According to a study by catalyst.org, gender stereotyping is one of the key barriers to women’s advancement in corporate (...)
58
 
22 kommentarer
Leadership Lessons: Why Did Trump Win in 2016?
Donald Trump will be the next (Republican) US President... His win over (Democratic) rival Hillary Clinton surprised the (...)
44
 
57 kommentarer
Attributes of Leaders | Leadership Attributes
I'd like to give some basic attributes on leadership that run on all fields of corporates. In my view, attributes of hig (...)
18
 
9 kommentarer
Difference Between Management and Leadership
I want to ask what is the difference between management and leadership and which of them is more important. (...)
16
 
1 kommentarer
What is Triadic Leadership? Harnessing Knowledge, Trust and Power.
Effective leaders harness three forces: knowledge, trust and power.
The first force in the triad of leadership is k (...)
12
 
2 kommentarer
Leading a Consulting Firm, Law Firm or Accountancy Firm
Leadership in a professional service firm requires more than energizing followers around a vision. According to Professo (...)
8
 
3 kommentarer
Leadership Impact
There are an unlimited number of leadership conversations on every Leadership platform. There are few asking the questio (...)
2
 
4 kommentarer

 

Best Practices

Topprankade ämnen om Ledarskap. Här hittar du de mest värdefulla idéerna och praktiska förslagen.


The Incomplete Leader
I noticed a new perspective on leadership methods in HBR Feb 07 by Deborah Ancona c.s. She argues no human being is perf (...)
89
 
9 kommentarer

Leadership And Ownership
Our research (my co-researcher R. Chandrashekar and myself) shows that Leadership without Ownership does not exist.
(...)
75
 
8 kommentarer

Leadership Definitions
Leadership has been described as "The process of social influence in which one person can enlist the aid and support of (...)
69
 
30 kommentarer

Leadership is context specific
Leadership is context specific. There is no such thing as 'global leadership'. Experience of leaders in different fields (...)
56
 
6 kommentarer

So Many Leadership Theories...
There are so many theories of leadership from Trait to Servant Leadership theory... Leadership varies according to the c (...)
34
 
6 kommentarer

Identifying Leadership Competencies
Do you have any organisation which trains assistant managers / managers / senior managers / assistant vice presidents on (...)
33
 
1 kommentarer

Why Should one be a Leader?
After studying some of the threads I somewhat miss the discussion "Why are we leaders?" Ownership leaders are of course (...)
29
 
8 kommentarer

Leadership Perceptions and Competency
In addition to leadership perception we also need to look closely at available leadership competency. The available dept (...)
29
 
1 kommentarer

Machiavellian Management Style
While I was reading a book on Machiavellianism with unusual interest, my 13-year old daughter asked what is this all abo (...)
29
 
10 kommentarer

Attributes of a Personal / Executive Assistant
I'm interested to learn from members that serve on either executive committees or boards of global companies: what are t (...)
26
 
9 kommentarer

HOW Does a Leader Create (true) Followers?
What is exactly is the quality of leaders to have followers? I want to have insight how do leaders create true followers (...)
26
 
34 kommentarer

Are Leaders Born or Made?
Hello everybody, what is your opinion: is leadership a god-given gift which comes naturally with birth, or can it be gat (...)
25
 
60 kommentarer

Effective versus Strong Leadership
At the heart of every successful organisation or group is the driving force of effective leadership. "Everything rises a (...)
24
 
16 kommentarer

Multifaceted Leadership
Why should organisations prefer multifaceted leaders than those who are not? (...)
23
 
1 kommentarer

Unlearning and Leadership
Unlearning is more important than learning for modern leaders. Leaders can have no appreciation of understanding the sit (...)
22
 
16 kommentarer

A Leader is Someone Who Has Followers...
A key issue that is sometimes overlooked is that a leader is a leader when, and only when (s)he has followers. These fol (...)
21
 
35 kommentarer

3 Levels of Leadership
Always keep in mind that organizational leadership has to be taken as executing capabilities at three levels:
- ind (...)
18
 
1 kommentarer

Establishing Self-Leadership in Organizations
A culture of self-leadership in the organization leads to less dependency and promotes responsible, active, motivated an (...)
17
 
3 kommentarer

10 Differences Between a Boss and a Leader
I would like to start this article with a simple quote: "Every Leader is a Boss, but Every Boss is not a Leader"
To (...)
17
 
20 kommentarer

Leadership and Trust: the Trustworthy Leader
A thought worth sharing with you all: Amy Lyman, author of ‘The Trustworthy Leader writes:
Trustworthy leaders…unde (...)
15
 
14 kommentarer

Irrefutable Leadership Laws Through All Times
Hi everyone, does anybody here know irrefutable laws of leadership? Please share them... (...)
13
 
7 kommentarer

New Management Position? Avoid Quick Win Traps
Of course, realizing quick wins is important when you're in a new management job. By doing so you reassure your boss or (...)
12
 
10 kommentarer

Challenges for Leaders Today
What do you think are the main challenges for a manager-leader in business today? (...)
12
 
9 kommentarer

You can Lead Without the Title
Well, the subject title is not exactly mine, but from Robin Sharma, who is a well know leadership person.
What I li (...)
11
 
7 kommentarer

Leadership Styles in Schools
What leadership styles are required to be exhibited by educational leaders such as deans, heads of schools and principal (...)
11
 
18 kommentarer

Leadership and Silent Individuals
Some authors say that leadership is born not created,
Some say it can be created through practice and applying cert (...)
10
 
9 kommentarer

Management Theory of Rosabeth Moss Kanter
I am currently doing a Level 5 management course and we are looking at theories but I have to look at Kanter but cant fi (...)
10
 
5 kommentarer

(How) can one recognize a bad CEO upfront?
Is it possible to see upfront if a CEO is likely to perform bad after (s)he is appointed? (...)
8
 
6 kommentarer

Can a Sports Team Leader Become a Business Leader?
In a world where, everyday, there are constant calls for more effective leaders, better leadership or even leadership, o (...)
5
 
18 kommentarer
Om 12manage | Reklam | Länk till oss / Citera oss | Sekretess | Förslagen | Användningsvillkor
© 2021 12manage - The Executive Fast Track. V15.8 - Senast uppdaterad: 7-12-2021. Alla namn ™ av deras ägare.