Ledarskap
Studera Ledarskap. Metoder-, modeller- och teorier (A-Ö)


Ledarskap

5 Disciplinen, 5 Discipliner Senge

7 Goda Vanor Covey

7 Överraskningar Porter

Afrikanskt Ledarskapsmodell av Banhegyi

Angreppssätt vid Förändringar Kotter

Attributionsteori Heider

Begränsningsteorin, Teorin om Begränsningar Goldratt

Behovshierarki av Maslow

Behovsteorin McClelland

Betjänanande Ledarskap Greenleaf

Beyond Budgetingmetoden Fraser

Centralisering och Decentralisering

Coaching, Coachande, Coachning, Rådgivare

Dimensioner på Relationsarbete Butler

Emotionell Intelligens Goleman

ERG Teori Alderfer


Femte Disciplinen, Fem Discipliner Senge

Företagsledningens Utköp (Management Buyout)

Förväntansteori Vroom

Förändring av Organisationskulturer Trice och Beyer

Förändringsdimensioner Pettigrew och Whipp

Förändringsekvationen Beckhard

Förändringsfaser Kotter

Förändringsledningens Isberg

Glömma, Låna och Lära Ramverk Govindarajan och Trimble

Grundval för Makt och Inflytande French och Raven

Grupptänkande Janis

Hagbergs Modell om Personlig Makt

Hela Hjärnmodellen från Herrmann

Hävstängerna för Kontroll Simons

Inramning, Framing Tversky

Karismatiskt Ledarskap Weber

Konkurrerande Värden Ramverk Quinn

Kontingenttheori Vroom

Kraftfältsanalys Lewin

Krishantering

Kulturdimensioner Hofstede

Kulturell Intelligens Early

Kulturnivåer Schein

Kärngruppsteorin Kleiner

Ledarskapets Övergångsmodell Tannenbaum och Schmidt

Ledarskapsstilar, Ledarstilar Goleman

Ledarskapsutveckling Charan och Drotter


Ledningsmatris (Ledarskapsstilsmatris) Blake och Mouton

Lånefinansierat Företagsköp (Leveraged Buy-out)

Mentoring (Mentorskap)

Moderbolagsfördel, Koncernfördel Goold och Campbell

Moderbolagstilar, Koncernstilar Goold och Campbell

Moraliskt Syfte Mourkogiannis

Målstyrning (MBO) Drucker

Målvägsteori | Path-Goal Theori House

Nivå 5 Ledarskap Collins

Normativa Angreppssättet

Nyckelpersoners Värdeperspektiv

OODA-modellen, OODA Loop Boyd

Organisationskarta

Organisatoriska Konfigurationer Mintzberg

PAEI-modell, Managementroller Adizes

Portföljanalys

POSDCORB Funktioner om Management Gulick

Positiv Avvikelse Pascale och Sternin

RACI-Matris, RACI-Roller, RACI-Modell

Resultatbaserat Ledarskap Ulrich

Resultatorienterad Ledarskap

Resultat Prisma (Performance Prism)

SECI-modellen Nonaka Takeuchi

Situationsanpassat Ledarskap Hersey och Blanchard

Sju Tecken på Etisk Kollaps Jennings

Sju Överraskningar Porter

SMART Drucker


Social Intelligens

Spiral Dynamics Modell Graves

Strategisk Hantering av Nyckelpersoner

Strategisk Intention, Strategisk Avsikt Hamel och Prahalad

Strategisk Nyckelpersonshantering


Lägga till en metod / modell


Teorin om den Mekanistiska och Organiska System Burns och Stalker

Teori om Planerat Beteende Ajzen

Teori om Redogörat Aktion Ajzen

Teori X Teori Y McGregor

Teori Z Ouchi

Tillväxtfasermodell Greiner

Tio Strategiskolor Mintzberg

Tolv Principer för Nätverksekonomin Kelly

Turnaround Management

Tvåfaktorsteorin Hertzberg

Uppskattande Undersökningsmetodik Cooperrider

Verkligt Nyckelpersonsengagemang

Värdebaserad Styrning

Värde Discipliner Treacy och Wiersema

Värdestyrning McTaggart

Åtta Attribut hos Framgångsrikt Ledda Företag Peters

mer

 

Intressegrupp

Ledarskap Intressegrupp.Intressegrupp (923 medlemmar)

Forum

Forumdiskussioner om Ledarskap. Nedan kan du ställa en fråga om det här ämnet, dela dina erfarenheter, rapportera en ny utveckling eller förklara något.


Starta ett nytt ämne om Ledarskap

 

Management versus Leadership
Warren Bennis, the leadership guru has differentiated leadership from management with two simple acronyms: 1. The management acronym POEM means: ‘Plan, Organise, Execute and Monitor and Measure’. Thi...
120
 
102 kommentarer
The Incomplete Leader
I noticed a new perspective on leadership methods in HBR Feb 07 by Deborah Ancona c.s. She argues no human being is perfect and no leader can be perfect. So maybe it's for the best to stop trying to ...
92
 
7 kommentarer
Leadership Definitions
Leadership has been described as "The process of social influence in which one person can enlist the aid and support of others in the accomplishment of a common task." Definitions more inclusive of f...
69
 
30 kommentarer
The Glass Ceiling: Leadership Barriers for Women
According to a study by catalyst.org, gender stereotyping is one of the key barriers to women's advancement in corporate leadership. It leaves women with limited, conflicting, and often unfavorable op...
59
 
23 kommentarer
Leadership is Context Specific
Leadership is context specific. There is no such thing as "universal leadership" or "global leadership". Experience of leaders in different fields has proven this. Leadership is about clarity of purp...
59
 
4 kommentarer
Leadership Lessons: Why Did Trump Win in 2016?
Donald Trump will be the next (Republican) US President... His win over (Democratic) rival Hillary Clinton surprised the pollsters, the media, who not? There are many reasons behind his victory, but ...
44
 
56 kommentarer
So Many Leadership Theories...
There are so many theories of leadership from Trait to Servant Leadership theory... Leadership varies according to the context, but what is in general the most prevalent leadership theory today?...
34
 
6 kommentarer
Why Should one be a Leader?
After studying some of the threads I somewhat miss the discussion "Why are we leaders?" Ownership leaders are of course obvious. Is it the role as manager or is it the own personal development that is...
29
 
9 kommentarer
Machiavellian Leadership and Management
While I was reading a book on Machiavellianism with unusual interest, my 13-year old daughter asked what is this all about. Usually I like such questions and I encourage them to ask such questions. My...
29
 
10 kommentarer
Leadership and Trust: The Trustworthy Leader
A thought worth sharing with you all: Amy Lyman, author of 'The Trustworthy Leader writes: Trustworthy leaders…understand the complexity of bringing together a group of human beings to pursue extraor...
27
 
15 kommentarer
Effective versus Strong Leadership
At the heart of every successful organisation or group is the driving force of effective leadership. "Everything rises and falls on leadership" (Maxwell, The 21 Indispensable Qualities of a Leader, 19...
26
 
19 kommentarer
Attributes of a Personal Executive Assistant (Board Secretary)
I'm interested to learn from members that serve on either executive committees or boards of global companies: what are the common attributes you look for when planning to employ a Personal Assistant? ...
26
 
10 kommentarer
Are Leaders Born or Made?
Hello everybody, what is your opinion: is leadership a god-given gift which comes naturally with birth, or can it be gathered and learned after some age? In other words, is leadership development a m...
25
 
60 kommentarer
Challenges for Leaders Today
What do you think are the main challenges for a manager-leader in business today?...
24
 
9 kommentarer
A Leader is Someone Who Has Followers...
A key issue that is sometimes overlooked is that a leader is a leader when, and only when (s)he has followers. These followers will follow the leader if: 1. The followers think that the leader wants ...
21
 
35 kommentarer
3 Levels of Leadership
Always keep in mind that organizational leadership has to be taken as executing capabilities at three levels: - individual capabilities; - group capabilities; - organizational capabilities. These ...
18
 
2 kommentarer
10 Differences Between a Boss and a Leader
I would like to start this article with a simple quote: "Every Leader is a Boss, but Every Boss is not a Leader" To build our understanding of this topic, let's focus on some typical DIFFERENCES betw...
17
 
20 kommentarer
Establishing Self-Leadership in Organizations
A culture of self-leadership in the organization leads to less dependency and promotes responsible, active, motivated and creative employees who help to achieve efficiency and effectiveness. How can ...
17
 
3 kommentarer
Attributes of Leaders | Leadership Attributes
I'd like to give some basic attributes on leadership that run on all fields of corporates. In my view, attributes of high quality leadership are: A. Forming and inspiring a shared vision inspiring pe...
17
 
9 kommentarer
Irrefutable Leadership Laws Through All Times
Hi everyone, does anybody here know irrefutable laws of leadership? Please share them......
13
 
7 kommentarer
Leading a Consulting Firm, Law Firm or Accountancy Firm
Leadership in a professional service firm requires more than energizing followers around a vision. According to Professor Laura Empson, leading a law / accountancy / consultancy firm should be seen as...
11
 
3 kommentarer
Leadership Styles in Schools
What leadership styles are required to be exhibited by educational leaders such as deans, heads of schools and principals of high schools?...
11
 
18 kommentarer
You can Lead Without the Title
Well, the subject title is not exactly mine, but from Robin Sharma, who is a well know leadership person. What I like about this subject is that to achieve anything in life one has to perform like a ...
11
 
7 kommentarer
Recognizing a Bad/Poor CEO Upfront
Is it possible to see upfront if a CEO is likely to perform bad after (s)he is appointed?...
8
 
6 kommentarer
Leadership Impact
There are an unlimited number of leadership conversations on every Leadership platform. There are few asking the question of leaders, "What do they believe their IMPACT is on their organization; its p...
8
 
4 kommentarer
Can a Sports Team Leader Become a Business Leader?
In a world where, everyday, there are constant calls for more effective leaders, better leadership or even leadership, one cannot help but lament on the fact that we have so many great sports team lea...
5
 
18 kommentarer

Best Practices

De bästa, högst rankade ämnena om Ledarskap. Här hittar du de mest värdefulla idéerna och praktiska förslagen.


Leadership Requires Ownership
Research shows that Leadership without Ownership does not exist. We used to debate as to whether "Leadership is a myth or not". Myth generates false hopes and hope is HOPE, whether false or genuine. ...
76
 
8 kommentarer

How Leaders Create Followers
What is exactly is the quality of leaders to have followers? I want to have insight how do leaders create (true) followers?...
26
 
34 kommentarer

Unlearning and Leadership
Unlearning is more important than learning for modern leaders. Leaders can have no appreciation of understanding the situations of the 21st century without full control on unlearning. Unlearning has t...
21
 
16 kommentarer

Quick Wins Traps in New Leadership Job/Role
Of course, realizing quick wins is important, for example when you're in a new leader/management job. By doing so you reassure your boss or stakeholders that they made the right promotion / hiring dec...
18
 
11 kommentarer
Om 12manage | Reklam | Länk till oss / Citera oss | Sekretess | Förslagen | Användningsvillkor
© 2023 12manage - The Executive Fast Track. V16.1 - Senast uppdaterad: 30-3-2023. Alla namn ™ av deras ägare.