LedarskapLedarskap. Metoder-, modeller- och teorier (A-Ö)

Dela denna sida:


Ledarskap


5 Disciplinen, 5 Discipliner Senge

7 Goda Vanor Covey

7 Överraskningar Porter

Afrikanskt Ledarskapsmodell av Banhegyi

Angreppssätt vid Förändringar Kotter

Attributionsteori Heider

Begränsningsteorin, Teorin om Begränsningar Goldratt

Behovshierarki av Maslow

Behovsteorin McClelland

Betjänanande Ledarskap Greenleaf

Beyond Budgetingmetoden Fraser

Centralisering och Decentralisering

Coaching, Coachande, Coachning, Rådgivare

Dimensioner på Relationsarbete Butler

Emotionell Intelligens Goleman

ERG Teori Alderfer


Femte Disciplinen, Fem Discipliner Senge

Företagsledningens Utköp (Management Buyout)

Förväntansteori Vroom

Förändring av Organisationskulturer Trice och Beyer

Förändringsdimensioner Pettigrew och Whipp

Förändringsekvationen Beckhard

Förändringsfaser Kotter

Förändringsledningens Isberg

Glömma, Låna och Lära Ramverk Govindarajan och Trimble

Grundval för Makt och Inflytande French och Raven

Grupptänkande Janis

Hagbergs Modell om Personlig Makt

Hela Hjärnmodellen från Herrmann

Hävstängerna för Kontroll Simons

Inramning, Framing Tversky

Karismatiskt Ledarskap Weber

Konkurrerande Värden Ramverk Quinn

Kontingenttheori Vroom

Kraftfältsanalys Lewin

Krishantering

Kulturdimensioner Hofstede

Kulturell Intelligens Early

Kulturnivåer Schein

Kärngruppsteorin Kleiner

Ledarskapets Övergångsmodell Tannenbaum och Schmidt

Ledarskapsstilar, Ledarstilar Goleman

Ledarskapsutveckling Charan och Drotter


Ledningsmatris (Ledarskapsstilsmatris) Blake och Mouton

Lånefinansierat Företagsköp (Leveraged Buy-out)

Mentoring (Mentorskap)

Moderbolagsfördel, Koncernfördel Goold och Campbell

Moderbolagstilar, Koncernstilar Goold och Campbell

Moraliskt Syfte Mourkogiannis

Målstyrning (MBO) Drucker

Målvägsteori | Path-Goal Theori House

Nivå 5 Ledarskap Collins

Normativa Angreppssättet

Nyckelpersoners Värdeperspektiv

OODA-modellen, OODA Loop Boyd

Organisationskarta

Organisatoriska Konfigurationer Mintzberg

PAEI-modell, Managementroller Adizes

Portföljanalys

POSDCORB Funktioner om Management Gulick

Positiv Avvikelse Pascale och Sternin

RACI-Matris, RACI-Roller, RACI-Modell

Resultatbaserat Ledarskap Ulrich

Resultatorienterad Ledarskap

Resultat Prisma (Performance Prism)

SECI-modellen Nonaka Takeuchi

Situationsanpassat Ledarskap Hersey och Blanchard

Sju Tecken på Etisk Kollaps Jennings

Sju Överraskningar Porter

SMART Drucker


Social Intelligens

Spiral Dynamics Modell Graves

Strategisk Hantering av Nyckelpersoner

Strategisk Intention, Strategisk Avsikt Hamel och Prahalad

Strategisk Nyckelpersonshantering


Lägga till en metod / modell


Teorin om den Mekanistiska och Organiska System Burns och Stalker

Teori om Planerat Beteende Ajzen

Teori om Redogörat Aktion Ajzen

Teori X Teori Y McGregor

Teori Z Ouchi

Tillväxtfasermodell Greiner

Tio Strategiskolor Mintzberg

Tolv Principer för Nätverksekonomin Kelly

Turnaround Management

Tvåfaktorsteorin Hertzberg

Uppskattande Undersökningsmetodik Cooperrider

Verkligt Nyckelpersonsengagemang

Värdebaserad Styrning

Värde Discipliner Treacy och Wiersema

Värdestyrning McTaggart

Åtta Attribut hos Framgångsrikt Ledda Företag Peters

mer

 
Intressegrupp - Ledarskap


Intressegrupp (853 medlemmar)


Forum - Ledarskap  

I detta forum hittar du intressanta diskussioner på senare tid.


  Management versus Leadership (96 reaktioner)
Warren Bennis, the leadership guru has differentiated...
 
 
 
 
  Leadership Lessons: Why Did Trump Win? (57 reaktioner)
Donald Trump will be the next (Republican) US President... H...
 
 
 
 
  So Many Leadership Theories... (6 reaktioner)
There are so many from Trait to Servant Leadership theory.....
 
 
 
 
  Identifying Leadership Competencies (1 reaktioner)
Do you have any organisation which trains assistant managers...
 
 
 
 
  Leadership Perceptions and Competency (1 reaktioner)
In addition to leadership perception we also need to look cl...
 
 
 
 
  Attributes of a Personal / Executive Assistant (9 reaktioner)
I'm interested to learn from members that serve on either ex...
 
 
 
 
  Multifaceted Leadership (1 reaktioner)
Why should organisations prefer multifaceted leaders than th...
 
 
 
 
  3 Levels of Leadership (1 reaktioner)
Always keep in mind that organizational leadership has to be...
 
 
 
 
  Difference Between Management and Leadership (1 reaktioner)
I want to ask what is the difference between management and ...
 
 
 
 
  Challenges for Leaders Today (9 reaktioner)
What do you think are the main challenges for a manager-lea...
 
 
 
 
  Can a Sports Team Leader Become a Business Leader? (18 reaktioner)
In a world where, everyday, there are constant calls for mor...
 
 
 
 
  Leading a Consulting Firm, Law Firm or Accountancy Firm
Leadership in a professional service firm requires more than...
 
 
 
 
  Leadership Impact (4 reaktioner)
There are an unlimited number of leadership conversations on...
 
 
 
 

Best Practices - Ledarskap

Här hittar du de mest värdefulla diskussionerna från det förflutna.


  The Incomplete Leader (9 reaktioner)
I noticed a new perspective on leadership methods in HBR Feb...
 
 
 
 
  Leadership And Ownership (8 reaktioner)
Our research (my co-researcher R. Chandrashekar and myself) ...
 
 
 
 
  Leadership Definitions (29 reaktioner)
Leadership has been described as "The process of social infl...
 
 
 
 
  The Glass Ceiling: Leadership Barriers for Women (20 reaktioner)
According to a study by catalyst.org, gender stereotyping...
 
 
 
 
  Leadership is context specific (6 reaktioner)
Leadership is context specific. There is no such thing as 'g...
 
 
 
 
  Why Should one be a Leader? (8 reaktioner)
After studying some of the threads I somewhat miss the discu...
 
 
 
 
  Machiavellian Management Style (10 reaktioner)
While I was reading a book on Machiavellianism with unusual ...
 
 
 
 
  HOW Does a Leader Create (true) Followers? (34 reaktioner)
What is exactly is the quality of leaders to have followers?...
 
 
 
 
  Are Leaders Born or Made? (60 reaktioner)
Hello everybody, what is your opinion: is leadership a god-g...
 
 
 
 
  What is the Optimal Span of Control? (7 reaktioner)
Many management writers seem to agree that the optimum span ...
 
 
 
 
  Unlearning and Leadership (16 reaktioner)
Unlearning is more important than learning for modern...
 
 
 
 
  A Leader is Someone Who Has Followers... (35 reaktioner)
A key issue that is sometimes overlooked is that a leader is...
 
 
 
 
  Effective versus Strong Leadership (15 reaktioner)
At the heart of every successful organisation or group is th...
 
 
 
 
  Attributes of Leaders | Leadership Attributes (8 reaktioner)
I'd like to give some basic attributes on leadership ...
 
 
 
 
  10 Differences Between a Boss and a Leader (20 reaktioner)
I would like to start this article with a simple quote: "...
 
 
 
 
  Establishing Self-Leadership in Organizations (3 reaktioner)
A culture of self-leadership in the organization leads to le...
 
 
 
 
  Leadership and Trust: the Trustworthy Leader (14 reaktioner)
A thought worth sharing with you all: Amy Lyman, author of ‘...
 
 
 
 
  Leadership Laws Through all Times (7 reaktioner)
Hi everyone, does anybody here know irrefutable laws of lead...
 
 
 
 
  New Management Position? Avoid Quick Win Traps (10 reaktioner)
Of course, realizing quick wins is important when you're in ...
 
 
 
 
  What is Triadic Leadership? Harnessing Knowledge, Trust and Power. (2 reaktioner)
Effective leaders harness three forces: knowledge, trust and...
 
 
 
 
  You can Lead Without the Title (7 reaktioner)
Well, the subject title is not exactly mine, but from Robin ...
 
 
 
 
  Leadership Styles in Schools (18 reaktioner)
What leadership styles are required to be exhibited by educa...
 
 
 
 
  Leadership and Silent Individuals (9 reaktioner)
Some authors say that leadership is born not created, Some ...
 
 
 
 
  Management Theory of Rosabeth Moss Kanter (5 reaktioner)
I am currently doing a Level 5 management course and we are ...
 
 
 
 
  (How) can one recognize a bad CEO upfront? (6 reaktioner)
Is it possible to see upfront if a CEO is likely to perform ...
 
 
 
 Om 12manage | Reklam | Länk till oss / Citera oss | Sekretess | Förslagen | Användningsvillkor
© 2019 12manage - The Executive Fast Track. V15.2 - Senast uppdaterad: 14-11-2019. Alla namn ™ av deras ägare.