Business Process Reengineeringmetoden (Hammer och Champy)
(BPR)

Kunskapscenter
Sammanfattning, forum, bästa praxis, experttips och informationskällor.

218 itens • 1.220.512 visitas


Sammanfattning

Business Process Reengineering (Radikalt förnya och ändra organisatoriska processer) (Hammer och Champy) Business Process Reengineeringmetoden (BPR) beskrivs av Hammer och Champy som "grundläggande överväganden och radikal revidering av organisatoriska processer, för att uppnå en drastisk förbättring på nuvarande resultat på kostnader, tjänster och snabbhet".


I stället för att organisera ett företag i funktioner med specialiteter (som produktion, ekonomi, marknad, etc.) och att se på uppgifterna som varje funktion utför var och en för sig, så rekommenderar Hammer och Champy att vi bör se på kompletta processer. Från materialförvärvet till produktion och med marknadsföring och distribution.  Man bör återuppbygga företaget som i en serie av processer.
 

Värdeskapandet för kunden är den ledande faktorn för BPR, och informationsteknik (IT) spelar ofta en viktig möjliggörande roll. Jämför: Relationsmarknadsföring

 

Michael Hammer och James Champy

De huvudsakliga förespråkarna för att omvandla var Michael Hammer och James Champy. I en serie av böcker inklusive Reengineering the Corporation, Reengineering Management, och The agenda, så argumenterar de för att mycket tid slösas bort på att skicka uppgifter från en avdelning till en annan. De påstår att det är mycket effektivare att utse ett team som utför alla uppgifterna i processen.


En femstegsprocess för Business Process Reengineering

Davenport (1992) föreskriver en fem-stegsprocess till Business process Reengineeringmodellen:

 1. Utveckla affärsvisionen och bearbeta målsättningarna: BPR-metoden är driven av en affärsvision, som för med sig specifika affärsmålsättningar liksom kostnadsreduceringar, tidsreduceringar, ökade resultat samt en kvalitetsförbättring.
 2. Identifiera affärsprocesser som ska omformas: de flesta företag använder det tillvägagångssätt som har "högst-påverkan", och som fokuserar på de viktigaste processerna, eller de som är mest i konflikt med affärsvisionen.  Ett mindre antal företag använder sig av det mer "uttömmande tillvägagångssättet" vilket försöker att identifiera alla processerna i en organisation och att därefter prioritera dem i en ordning efter skyndsammast behov av redesign.
 3. Förstå och mäta de existerande processerna: att undvika upprepning av gamla fel och att erbjuda en grundlinje för framtida förbättringar. Jämför: Vetenskapliga Management
 4. Identifiera IT använd påtryckning: medvetenheten om IT:s kapaciteter kan och bör ha inflytande på BPR.
 5. Skapa och bygga en prototyp av den nya processen: den faktiska designen bör inte beskådas förrän i slutet av BPR-processen. Snarare bör den ses som en prototyp, med på varandra följande upprepningar. Metaforen hos prototypen förenar sig med Business Process Reengineeringsapproachen med snabba leveranser av resultat, och medverkan och tillfredsställelsen hos kunderna.

Som ett extra 6:e steg i BPR-metoden, finner du ibland: att anpassa den organisatoriska strukturen och styrningsmodellen, i riktning mot den nyligen planlagda primärprocessen.


Generella omständigheter som kan få inflytande på BPR och huruvida det är rekommenderat

Även om det är svårt att ge generella råd om detta, så kommer här några faktorer, som kan tas i beaktande:

 • Håller konkurrenterna tydligt på att överträffa företaget? Jämför: Turnaround Management
 • Finns det många konflikter i organisationen?
 • Är det en extremt hög frekvens av möten?
 • Överdrivet bruk av icke-strukturerad kommunikationen? (anteckningar, epost, etc.)
 • Är det möjligt att överväga ett mer fortlöpande tillvägagångssätt av gradvisa ökande förbättringar? (se: Kaizen Filosofin).

Kritik mot ett BPR-tillvägagångssätt

Förnyelsen har fått ett dåligt rykte, därför att sådana projekt ofta har resulterat i massiva personalnedragningar. Trots det har hypen, som omgav inledningen av Business Process Reengineering, delvis tack vare faktumet, att författarna av Reengineering the Corporation enligt rapporter köpte ett stort antal böcker för att hamna på toppenav bästsäljarlistorna, metoden har dock inte helt levt upp till dess förväntningar. De huvudsakliga skälen till detta verkar vara att:

 • BPR antar att faktorn, som begränsar organisationens prestation är ineffektivitet i processen. Detta kan inte heller alltid vara den enda sanningen. Också BPR erbjuder ingen hjälp som kan validera detta antagande.
 • BPR antar att behovet av att starta en process av prestationsförbättring med "ett rensat nollläge", dvs. totalt nonchalera status quo.
 • BPR erbjuder inte ett effektfullt sätt att fokusera förbättringsförsöken på organisationens tvång. (Som gjort av Goldratt i Begränsningsteorin, Teorin om Begränsningar).
 • Ibland eller kanske ganska ofta, är en gradvis och ökande förändring (liksom Kaizen) kan vara ett bättre tillvägagångssätt.
 • BPR är kulturellt influerat mot USA:s sätt att tänka. (se: Kulturdimensioner)

BPR jämförs med Kaizen

När Kaizen jämförs med BPR-metoden är det klart att Kaizen filisofin är mer person-orienterad, lättare att genomföra, men som kräver en långsiktig disciplin och erbjuder endast ett antal små steg av förändringar. Business Process Reengineerings approachen är å ena sidan mer hårt styrt mot, teknologi-orientering, och som möjliggör en radikal förändring, men det kräver betydligt mera förändringsledningskunskaper.


Bok: Hammer and Champy - Reengineering the Corporation

Bok: Davenport - Process Innovation


Särskild Intressegrupp SIG

Omprocessering av Affärsprocesser Särskild Intressegrupp SIG.Särskild Intressegrupp SIG (15 medlemmar)

Forum

Forumdiskussioner om Omprocessering av Affärsprocesser. Nedan kan du ställa en fråga om det här ämnet, dela dina erfarenheter, rapportera en ny utveckling eller förklara något.


Starta ett nytt ämne om Omprocessering av Affärsprocesser

 

Costs of BPR - Any ideas?
Hoping that someone can point to some reference providing info on how much a BPR activity would cost -- some percentage of overhead expenses??...
67
 
3 kommentarer
Maintaining the Quality of a BPR Programme
How can quality be maintained during a BPR inititiative?...
12
 
1 kommentarer
Business Process Reengineering = People
In BPR the people are the process and they are central to the success of any innovative change....
9
 
2 kommentarer
Transition to a Paperless Office: Best Practices
The "Paperless Office" has been a buzz word in office culture for 3-4 decades now. More and more organizations and departments within organizations are attempting to go paperless. It is likely that Co...
9
 
3 kommentarer
Business Process Reengineering and Downsizing
Why should BPR proceed downsizing?...
8
 
3 kommentarer
Public Sector BPR Through E-Governance Initiatives
In the public sector field of a government like India, implementing a 100% BPR would be difficult. Because the waste processes & positions identified out of such exercises would be of greater portion ...
6
 
3 kommentarer
BPR is not an End, but a Means
BPR is not an end, it is a means to an end....
6
 
1 kommentarer
BPR needs Positive Thinking
BPR doesn't need a special management skill, rather it needs positive thinking and a changing way of thinking....
5
 
2 kommentarer
The Role of AI in BPR
What do you think is the role of Artificial Intelligence (big data, self-learning software, digital networks, algorithms) in Business Process Reengineering?
Is it a catalyst or does it replace BP...
4
 
1 kommentarer
Cases and Causes of BPR Failure / BPR Disasters
Hello,
I'm doing research on BPR failure cases. Unfortunately, I can't find any cases to illustrate my research. Could you please tell me where I can find this kind of cases?
Thank you in ad...
3
 
5 kommentarer
Is BPR Helping ERP or is ERP Helping BPR?
I am a PhD student and my area is BPR. I just want to know your expert opinion (just general) regarding the relationship of BPR and ERP.
It is a fact that BPR uses technology for efficiency howev...
3
 
7 kommentarer
Business Process Reengineering in Agriculture
How to start BPR from clean sheet for large and very old agri industry? Any effective guide line? Thank You!...
2
 
2 kommentarer
BPR Maturity Level Assessment for Completed Project and Project Proposal
I am writing a dissertation on measuring the maturity level of projects under the BPR umbrella:
1. Completed project (in construction sector)
2. Completed proposal (for an ERP system)
I...
2
 
1 kommentarer

Best Practices

De bästa, högst rankade ämnena om Omprocessering av Affärsprocesser. Här hittar du de mest värdefulla idéerna och praktiska förslagen.


Quotes on Business Process Reengineering
Do you know some deep, famous or funny quotes on Business Process Reengineering? Quotations? Proverbs? Please share them as a reaction to this posting and mention the author. To get started, here's my...
100
 
4 kommentarer

What Knowledge is Required for BPR?
The underlying assumption on BPR presented in this article is "task completion through unified team effort". But how is this possible in the practical business world?
There aren't any group of me...
43
 
1 kommentarer

Mental Transformation Required to Implement Business Process Reengineering
BPR is a tool for making a fundamental, radical & dramatical change but what is most important is the mental transformation required to implement it. I believe if we understand it we can bring a revo...
40
 
1 kommentarer

BPR is needed in Ethiopia
I believe BPR is an important change management tool. It is a radical tool. You can't help or solve all the bureacratic mess created on customers with any other tools - be it Kaizen , TQM, etc.
...
23
 
11 kommentarer

The Role of HR in Business Process Reengineering (BPR)
We already know BPR is not about IT only. But I'd like to find out what can or should be the role of HRM (Human Resource Management) in effective BPR implementations?
Thanks for sharing your thou...
20
 
26 kommentarer

ERP and Business Process Reengineering
Business process reengineering involves radically changing the status quo to fulfil customer's expectation and keep them coming back. This involves change management thinking and implementation of org...
20
 
7 kommentarer

Cases of Successful BPR Implementation / BPR Success Stories
Can you point out companies who were successful in BPR implementation? And what is the success rate of these projects?
I am currently doing my thesis on this topic. Any assistance would be apprec...
20
 
1 kommentarer

Faster and more Flexible than BPR - Alternative Approaches?
Is there any other alternative to BPR? Something that is more flexible, faster and with less work than BPR....
16
 
9 kommentarer

BPR Works only Top-Down
I am a BPR envangelist and in my experience BPR is only effective if it starts from the top, i.e. when senior managers accept the challenge to first revamp their mental models of management before the...
14
 
4 kommentarer

Is BPR Useful for Small Companies (SMEs)?
Can BPR be used in small and middle size companies as well?...
14
 
7 kommentarer

Reward Management During Business Reengineering
More often than not, Kenyan organizations in need of adapting to changes in the competitive business environment fail to satisfy the needs of the diverse groups of employees within the company. Many e...
11
 
5 kommentarer

Alignment of BPR and IT Solution Approach
I am conducting research as part of a Masters degree on the combination of business process change methodologies i.e. radical and continuous improvement and IT solution approach such as Commerical Of ...
10
 
7 kommentarer

BPR supported by TQM
After we implement BPR on the ground we should use TQM as a continuous improvement tool or cal it Kaizen or other tools to maintain the system and satisfy the "moving target" customers needs....
9
 
4 kommentarer

BPR in agricultural research?
Is BPR applicable for the agricultural research sector? Is there anyone in the world who can share me the experience how to reengineer the agricultural research system?...
9
 
3 kommentarer

Developing a Standard Framework for BPR
After reviewing literature, I think that there exists no standard process of BPR. Every company redesigns its processes in its own way.
I believe different cultures, strategies and organizational...
8
 
3 kommentarer

Personal Business Process Reengineering?
Would anyone help me with one doubt here, can the concept of BPR be implemented in anyone’s personal life to have a radical change? Or is BPR specifically for business need only?...
8
 
5 kommentarer

Experttips

Avancerad insikt om Business Process Reengineering (Engelsk). Här hittar du professionella råd från experter.


Comparison Kaizen vs. Innovation

Appreciate the Differences...
In 1992, A. Meckel made this useful comparison of Kaizen (K) versus Innovation (I): 1. EFFECT - K: long term and contin...

List of Reasons for Business Process Reengineering Failure

BPR Implementation, BPR Pitfalls
Re-engineering usually fails due to 15 main reasons in 4 main categories: A. Failure due to the actual re-engineering p...

Success Factors of BPR

BPR Best Practices, BPR Implementation
Abdolvand et al. (2008) mention five factors that are critical for successful Business Process Reengineering : 1. Egali...

Comprehensive Step by Step BPR Approach

Generic Business Process Reengineering Methodology
In their article “Business Process Reengineering: Building a Comprehensive Methodology”, Guha, Kettinger and Teng are of...

BPR Guidelines by Hammer

BPR Implementation Best Practices
MIT Professor Michael Hammer has been identified as the pioneer of the BPR concept. In his earlier perspective, BPR con...

How to Re-engineer the Process Flow?

Guidelines and Ideas for Process Redesign
The process flow re-engineering phase in BPR cannot be standardized and summarized in a checklist since there are no fix...

Leadership Strategies for Change

Initiate, implement, develop and sustain change
In response to the high rate of change failure, Ken Blanchard and his team have developed the Blanchard Leading Through ...

Using Appreciative Inquiry to Improve Business Processes

Alternate Approach
Organizations focusing on developing their processes may use the appreciative process to improve them. They can apply ...

Innovating Bottom-up or Top-down

Corporate Innovation Approaches
I just read an interesting article by professor Deschamps on encouraging innovation within large organizations. Deschamp...

Business Processes by Goal

BPM Categories, BPM Types, BPM Classification
The main goals of Business Process Modeling can be classified into three different categories: 1. Descriptive: - Trace...

BPR Key Success Factors

BPR, Best Practices
In an article, Al-Mashari and Zairi summarize the following elements as the key success factors of a holistic BPR implem...

Morris & Brandon's BPR View

Organizational Change
Among the most recent scholars who added authoritative builds on BPR, Daniel Morris and Joel Brandon argue reengineering...

Harrington's Business Process Redesign

Lower Impact and Less Risky BPR
H. James Harrington has been the first to utilize the term Business Process Redesign, to underline his orientatio...

Business Processes by the Way they Develop

BPM Categories, BPM Types, BPM Classification
Considering the way that processes may develop, we can differentiate them into the following 2 types of processes: A. D...

Comparison TQM and BPR | Comparing Total Quality Management versus Business Process Reengineering

Learn form the Differences...
Compare TQM and BPR: Similarities in TQM and BPR: - Both TQM and BPR are customer-oriented. They both aim on im...

Supply Chain Processes to Consider

Business Process Redesign, Supply Chain Management
Critical value chain activities where various process components are typically scattered across several functional depar...

Business Processes by Focus Area

BPM Categories, BPM Types, BPM Classification
Depending on their focus, we can distinguish 4 types of business processes: - Integration intensive: Strong focus on au...

Types of Change. Classification

Change Management, Organizational Change, Expected/Unexpected Change, Incremental/Radical Change
Organizational change varies along at least to dimensions (expected-unexpected and incremental-radical) and can be manag...

Davenport's BPR Approach

BPR Implementation
Hammer's and Champy's original BPR concept, testified in their numerous publications, has been lately developed and miti...

How to Lead an Innovation Team

Best Practices, Innovation Team Management
In order to become a great innovation team leader, Ram Charan suggests in the article "P&G's Innovation Culture" (strate...

Process Analysis and Diagnosis Techniques and Tools

BPR, Business Process Modeling
Process Analysis and Process Diagnosis can be considered as one single concept, although some differences have been unde...

Remember to Focus your Improvement Efforts?

Achieve More With Less, Kaizen, BPR, JIT, Lean, Value Chain
Very often organizations consider continuous improvement as committing on improvement efforts, and thus creating project...

The Role of IT in Business Process Reengineering

BPR, IT
Information technology (IT) plays an important role in Business Process Reengineering (BPR). It is considered to be a ma...

The Process Vision

Process Approaches, Organizational Development, Organizational Change
A business process is a set of interrelated activities targeted at a defined and measurable result that adds value to th...

Typical Improvements by Leveraging Information Technology

BPR, IT
Business Process Reengineering is considered a key tool for improving the efficiency of an organization in accordance wi...

The Human Factor in BPR and Continuous Improvement

The Attitude of People is Key
In their book “Learning Organizations: Knowledge Management Theories, Models and Case Studies”, Italian F. Azzariti and ...
Informationskällor

Olika informationskällor om Omprocessering av Affärsprocesser. Här hittar du powerpoints, videor, nyheter etc. som du kan använda i dina egna föreläsningar och workshops.


In-depth Overview of Business Process Reengineering

BPR Introduction Business Process Reengineering
Comprehensive presentation about Business-Process Reengineering (BPR) with government example. Each section includes mul...

Business Process Management and Improvement: Six Sigma, BPR and (R)Evolutionary Change

Process Management, process Improvement, Business Process Reengineering, BPR, Six Sigma
Presentation about process management, particularly process modeling simulation and design. The presentation focuses on ...

Paperless Workplaces: Reasons, Practices and Difficulties

Corporate Social Responsibility, Corporate Sustainability, Paperless Office
This presentation elaborates on the creation of paperless workplaces in the digital age, and includes the following sect...

How Businesses can Use Information Technology (IT) in Strategic Ways

Strategic Management, Information Technology
This presentation looks at Information Technology from a strategic point of view. In other words, it discusses in what w...

22 Best Practices in Change Management

Change Management, Organizational Change
Presentation starts with short introduction of managing organizational change and then outlines 22 best practices in cha...

BPR Implementation in Europe

BPR, Change Management
This 2006 paper analyses Business Process Re-engineering (BPR) implementation in 20 European firms. In contrast with the...

Introduction to Service Management

Initial Understanding of the Difference Between Service Management and Systems Management
In this video five several IBM experts give their views on Service Management and the difference with Systems Management...

Interview Hammer: Why Business Process Redesign?

Introduction. The Case / Main Reasons for BPR
The Business Process Reengineering method (BPR) is described by Hammer and Champy as the fundamental reconsideration and...

The IRSPNID Framework for BPR

A Framework you can Use for Business Process Re-engineering
A Business Process Re-engineering scenario could surface because of various situations like: 1. The credibility of the ...

BPR Diagram

Business Process Reengineering
Download and edit this 12manage PowerPoint graphic for limited personal, educational and business use. Republishing in ...

3-Minute Summary of BPR

Initial Understanding of Business Process Reengineering
BPR is the fundamental rethinking and transformation of an integrated set of business processes to improve the efficienc...

Forskningslänkar

Hoppa till ytterligare forskningsresurser angående angående Omprocessering av Affärsprocesser.


Nyheter

Nyheter

Videor

Videor

Presentationer

Presentationer

 
Böcker

Böcker

Akademisk

Akademisk

Mer

Mer


Jämför Business Process Reengineeringmetoden med:  Utkontraktering  |  Förändringsfaser  |  Katastrofteori  |  Organiska Organisationer  |  Kärngruppsteorin Kleiner  |  Uppskattande Undersökningsmetodik Cooperrider  |  Positiv Avvikelse  |  Glömma, Låna och Lära Ramverk  |  Teori om Planerat Beteende  |  Kraftfältsanalys  |  Kaizen Filosofin  |  Value Engineering Miles  |  Värdeflödeskartläggning  |  Förändringsledning  |  Sex Angreppssätt vid Förändringar  |  Värdestyrning  |  Förändringsdimensioner  |  Åtta Attribut hos Framgångsrikt Ledda Företag  |  Femte Disciplinen, Fem Discipliner Senge  |  Tio Principer av Pånyttfödelse  |  Fjorton Punkter av Deming  |  Blåa Oceanens Strategi Kim  |  I Botten på Pyramiden Prahalad


Retur till Management Start: Organisation och Förändring  |  Marknadsföring och Försäljning  |  Strategi & Innovation  |  Supply Chain och Kvalitetsledning


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Särskild Intressegrupp SIG

Vet du mycket om Omprocessering av Affärsprocesser? Bli vår SIG-ledare och få världsomspännande erkännande som expert.Om 12manage | Reklam | Länk till oss / Citera oss | Sekretess | Förslagen | Användningsvillkor
© 2023 12manage - The Executive Fast Track. V16.1 - Senast uppdaterad: 24-3-2023. Alla namn ™ av deras ägare.