Business Process Reengineeringmetoden (Hammer och Champy)
(BPR)

Kunskapscenter

12manage is looking for students!

Grundlig omprövning och radikalt omforma organisatoriska processer. Förklaring av Business Process Reengineering (Radikalt förnya och ändra organisatoriska processer) av Hammer och Champy.


Business Process Reengineering (Radikalt förnya och ändra organisatoriska processer) (Hammer och Champy) Business Process Reengineeringmetoden (BPR) beskrivs av Hammer och Champy som "grundläggande överväganden och radikal revidering av organisatoriska processer, för att uppnå en drastisk förbättring på nuvarande resultat på kostnader, tjänster och snabbhet".


I stället för att organisera ett företag i funktioner med specialiteter (som produktion, ekonomi, marknad, etc.) och att se på uppgifterna som varje funktion utför var och en för sig, så rekommenderar Hammer och Champy att vi bör se på kompletta processer. Från materialförvärvet till produktion och med marknadsföring och distribution.  Man bör återuppbygga företaget som i en serie av processer.
 

Värdeskapandet för kunden är den ledande faktorn för BPR, och informationsteknik (IT) spelar ofta en viktig möjliggörande roll. Jämför: Relationsmarknadsföring

 

Michael Hammer och James Champy

De huvudsakliga förespråkarna för att omvandla var Michael Hammer och James Champy. I en serie av böcker inklusive Reengineering the Corporation, Reengineering Management, och The agenda, så argumenterar de för att mycket tid slösas bort på att skicka uppgifter från en avdelning till en annan. De påstår att det är mycket effektivare att utse ett team som utför alla uppgifterna i processen.


En femstegsprocess för Business Process Reengineering

Davenport (1992) föreskriver en fem-stegsprocess till Business process Reengineeringmodellen:

 1. Utveckla affärsvisionen och bearbeta målsättningarna: BPR-metoden är driven av en affärsvision, som för med sig specifika affärsmålsättningar liksom kostnadsreduceringar, tidsreduceringar, ökade resultat samt en kvalitetsförbättring.
 2. Identifiera affärsprocesser som ska omformas: de flesta företag använder det tillvägagångssätt som har "högst-påverkan", och som fokuserar på de viktigaste processerna, eller de som är mest i konflikt med affärsvisionen.  Ett mindre antal företag använder sig av det mer "uttömmande tillvägagångssättet" vilket försöker att identifiera alla processerna i en organisation och att därefter prioritera dem i en ordning efter skyndsammast behov av redesign.
 3. Förstå och mäta de existerande processerna: att undvika upprepning av gamla fel och att erbjuda en grundlinje för framtida förbättringar. Jämför: Vetenskapliga Management
 4. Identifiera IT använd påtryckning: medvetenheten om IT:s kapaciteter kan och bör ha inflytande på BPR.
 5. Skapa och bygga en prototyp av den nya processen: den faktiska designen bör inte beskådas förrän i slutet av BPR-processen. Snarare bör den ses som en prototyp, med på varandra följande upprepningar. Metaforen hos prototypen förenar sig med Business Process Reengineeringsapproachen med snabba leveranser av resultat, och medverkan och tillfredsställelsen hos kunderna.

Som ett extra 6:e steg i BPR-metoden, finner du ibland: att anpassa den organisatoriska strukturen och styrningsmodellen, i riktning mot den nyligen planlagda primärprocessen.


Generella omständigheter som kan få inflytande på BPR och huruvida det är rekommenderat

Även om det är svårt att ge generella råd om detta, så kommer här några faktorer, som kan tas i beaktande:

 • Håller konkurrenterna tydligt på att överträffa företaget? Jämför: Turnaround Management
 • Finns det många konflikter i organisationen?
 • Är det en extremt hög frekvens av möten?
 • Överdrivet bruk av icke-strukturerad kommunikationen? (anteckningar, epost, etc.)
 • Är det möjligt att överväga ett mer fortlöpande tillvägagångssätt av gradvisa ökande förbättringar? (se: Kaizen Filosofin).

Kritik mot ett BPR-tillvägagångssätt

Förnyelsen har fått ett dåligt rykte, därför att sådana projekt ofta har resulterat i massiva personalnedragningar. Trots det har hypen, som omgav inledningen av Business Process Reengineering, delvis tack vare faktumet, att författarna av Reengineering the Corporation enligt rapporter köpte ett stort antal böcker för att hamna på toppenav bästsäljarlistorna, metoden har dock inte helt levt upp till dess förväntningar. De huvudsakliga skälen till detta verkar vara att:

 • BPR antar att faktorn, som begränsar organisationens prestation är ineffektivitet i processen. Detta kan inte heller alltid vara den enda sanningen. Också BPR erbjuder ingen hjälp som kan validera detta antagande.
 • BPR antar att behovet av att starta en process av prestationsförbättring med "ett rensat nollläge", dvs. totalt nonchalera status quo.
 • BPR erbjuder inte ett effektfullt sätt att fokusera förbättringsförsöken på organisationens tvång. (Som gjort av Goldratt i Begränsningsteorin, Teorin om Begränsningar).
 • Ibland eller kanske ganska ofta, är en gradvis och ökande förändring (liksom Kaizen) kan vara ett bättre tillvägagångssätt.
 • BPR är kulturellt influerat mot USA:s sätt att tänka. (se: Kulturdimensioner)

BPR jämförs med Kaizen

När Kaizen jämförs med BPR-metoden är det klart att Kaizen filisofin är mer person-orienterad, lättare att genomföra, men som kräver en långsiktig disciplin och erbjuder endast ett antal små steg av förändringar. Business Process Reengineerings approachen är å ena sidan mer hårt styrt mot, teknologi-orientering, och som möjliggör en radikal förändring, men det kräver betydligt mera förändringsledningskunskaper.


Bok: Hammer and Champy - Reengineering the Corporation -

Bok: Davenport - Process Innovation -


Särskild Intressegrupp SIG - Business Process Reengineeringmetoden


Särskild Intressegrupp SIG (15 medlemmar)


Forum - Business Process Reengineeringmetoden  

Här hittar du intressanta och pedagogiska diskussioner.


  Quotes on Business Process Reengineering (2 reaktioner)
Do you know some deep, famous or funny quotes on Business Pr...
 
 
 
 
  Mental Transformation Required to Implement Business Process Reengineering (1 reaktioner)
BPR is a tool for making a fundamental, radical & dramatica...
 
 
 
 
  Cases of Successful BPR Implementation / BPR Success Stories (1 reaktioner)
Can you point out companies who were successful in BPR im...
 
 
 
 
  Selective Application (1 reaktioner)
Authors and consultants like Michael Hammer often present bi...
 
 
 
 
  BPR Works only Top-Down (4 reaktioner)
I am a BPR envangelist and in my experience BPR is only effe...
 
 
 
 
  Business Process ReengineeringTypes
What types of re-engineering processes can be distinguished?...
 
 
 
 
  Maintaining the Quality of a BPR Programme (1 reaktioner)
How can quality be maintained during a BPR inititiative?...
 
 
 
 
  Reward Management During Business Reengineering (5 reaktioner)
More often than not, Kenyan organizations in need of adaptin...
 
 
 
 
  BPR supported by TQM (4 reaktioner)
After we implement BPR on the ground we should use TQM as a ...
 
 
 
 
  Business Process Reengineering can be abused
I learned that BPR is a helpful tool for developing countrie...
 
 
 
 
  Required Management Skills (1 reaktioner)
BPR requires highly skillfull management and deep knowledge ...
 
 
 
 
  Personal Business Process Reengineering? (5 reaktioner)
Would anyone help me with one doubt here, can the concept of...
 
 
 
 
  BPR is Like A Pipeline Through Pour Water
We know that drinking water comes through a tube for transpo...
 
 
 
 
  Business Process Reengineering and Downsizing (2 reaktioner)
Why should BPR proceed downsizing?...
 
 
 
 
  Business Process Reengineering = People (2 reaktioner)
In BPR the people are the process and they are centra...
 
 
 
 
  BPR needs Positive Thinking (2 reaktioner)
BPR doesn't need a special management skill, rather it needs...
 
 
 
 
  BPR: Process Improvements versus Cost
Doing away the manual processes and bringing in technology a...
 
 
 
 
  BPR is not an End, but a Means (1 reaktioner)
BPR is not an end, it is a means to an end....
 
 
 
 
  Provincial Business Process Reengineering (1 reaktioner)
I am going to conduct research on BPR in a provincial counci...
 
 
 
 
  BPR Through E-Governance Initiatives (2 reaktioner)
In the public sector field of a government like India, imple...
 
 
 
 
  Is BPR Helping ERP or is ERP Helping BPR? (7 reaktioner)
I am a PhD student and my area is BPR. I just want to know y...
 
 
 
 
  Business Process Reengineering in Agriculture (2 reaktioner)
How to start BPR from clean sheet for large and very old ag...
 
 
 
 
  Cases and Causes of BPR Failure / BPR Disasters (7 reaktioner)
Hello, I'm doing research on BPR failure cases. Unfortunate...
 
 
 
 

Best Practices - Business Process Reengineeringmetoden

Här hittar du de mest värdefulla idéerna.


  Costs of BPR - Any ideas? (1 reaktioner)
Hoping that someone can point to some reference providing in...
 
 
 
 
  What Knowledge is Required for BPR? (1 reaktioner)
The underlying assumption on BPR presented in this article i...
 
 
 
 
  BPR: Lean business processes
Jeff Hall in Management Services, Winter2006, Vol. 50 Issue ...
 
 
 
 
  BPR is needed in Ethiopia (11 reaktioner)
I believe BPR is an important change management tool. It is...
 
 
 
 
  The Role of HR in Business Process Reengineering (BPR) (26 reaktioner)
We already know BPR is not about IT only. But I'd like to fi...
 
 
 
 
  ERP and Business Process Reengineering (7 reaktioner)
Business process reengineering involves radically changing t...
 
 
 
 
  Faster and more Flexible than BPR - Alternative Approaches? (9 reaktioner)
Is there any other alternative to BPR? Something that is mor...
 
 
 
 
  Is BPR Useful for Small Companies (SMEs)? (7 reaktioner)
Can BPR be used in small and middle size companies as well?...
 
 
 
 
  Alignment of BPR and IT Solution Approach (7 reaktioner)
I am conducting research as part of a Masters degree on the ...
 
 
 
 
  BPR in agricultural research? (5 reaktioner)
Is BPR applicable for the agricultural research sector? Is t...
 
 
 
 
  Developing a Standard Framework for BPR (3 reaktioner)
After reviewing literature, I think that there exists no sta...
 
 
 
 

Expert Tips (ENG) - Business Process Reengineering

Här hittar du högkvalitativa råd från experter.


 

Comparison Kaizen vs. Innovation

Appreciate the Differences......
 
 
 

List of Reasons for Business Process Reengineering Failure

BPR Implementation, BPR Pitfalls...
 
 
 

Success Factors of BPR

BPR Best Practices, BPR Implementation...
 
 
 

Comprehensive Step by Step BPR Approach

Generic Business Process Reengineering Methodology...
 
 
 

BPR Guidelines by Hammer

BPR Implementation Best Practices...
 
 
 

How to Re-engineer the Process Flow?

Guidelines and Ideas for Process Redesign...
 
 
 

Leadership Strategies for Change

Initiate, implement, develop and sustain change...
 
 
 

Using Appreciative Inquiry to Improve Business Processes

Alternate Approach...
 
 
 

Innovating Bottom-up or Top-down

Corporate Innovation Approaches...
 
 
 

Business Processes by Goal

BPM Categories, BPM Types, BPM Classification...
 
 
 

BPR Key Success Factors

BPR, Best Practices...
 
 
 

Morris & Brandon's BPR View

Organizational Change...
 
 
 

Harrington's Business Process Redesign

Lower Impact and Less Risky BPR...
 
 
 

Business Processes by the Way they Develop

BPM Categories, BPM Types, BPM Classification...
 
 
 

Comparison TQM and BPR | Comparing Total Quality Management versus Business Process Reengineering

Learn form the Differences......
 
 
 

Supply Chain Processes to Consider

Business Process Redesign, Supply Chain Management...
 
 
 

Business Processes by Focus Area

BPM Categories, BPM Types, BPM Classification...
 
 
 

Types of Change. Classification

Change Management, Organizational Change, Expected/Unexpected Change, Incremental/Radical Change...
 
 
 

Davenport's BPR Approach

BPR Implementation...
 
 
 

How to Lead an Innovation Team

Best Practices, Innovation Team Management...
 
 
 

Process Analysis and Diagnosis Techniques and Tools

BPR, Business Process Modeling...
 
 
 

Remember to Focus your Improvement Efforts?

Achieve More With Less, Kaizen, BPR, JIT, Lean, Value Chain...
 
 
 

The Role of IT in Business Process Reengineering

BPR, IT...
 
 
 

The Process Vision

Process Approaches, Organizational Development, Organizational Change...
 
 
 

Typical Improvements by Leveraging Information Technology

BPR, IT...
 
 
 

The Human Factor in BPR and Continuous Improvement

The Attitude of People is Key...
 
 

Resurser - Business Process Reengineeringmetoden

Här hittar du PowerPoint-presentationer, mikroinlärningsvideor och ytterligare informationskällor.


 

Nyheter om Bpr Affärsförnyelse


     
 

Nyheter om Processomvandling Organisationsförändring


     
 

Videor om Bpr Affärsförnyelse


     
 

Videor om Processomvandling Organisationsförändring


     
 

Presentationer om Bpr Affärsförnyelse


     
 

Presentationer om Processomvandling Organisationsförändring


     
 

Mer om Bpr Affärsförnyelse


     
 

Mer om Processomvandling Organisationsförändring


     

Jämför Business Process Reengineeringmetoden med:  Utkontraktering  |  Förändringsfaser  |  Katastrofteori  |  Organiska Organisationer  |  Kärngruppsteorin Kleiner  |  Uppskattande Undersökningsmetodik Cooperrider  |  Positiv Avvikelse  |  Glömma, Låna och Lära Ramverk  |  Teori om Planerat Beteende  |  Kraftfältsanalys  |  Kaizen Filosofin  |  Value Engineering Miles  |  Värdeflödeskartläggning  |  Förändringsledning  |  Sex Angreppssätt vid Förändringar  |  Värdestyrning  |  Förändringsdimensioner  |  Åtta Attribut hos Framgångsrikt Ledda Företag  |  Femte Disciplinen, Fem Discipliner Senge  |  Tio Principer av Pånyttfödelse  |  Fjorton Punkter av Deming  |  Blåa Oceanens Strategi Kim  |  I Botten på Pyramiden Prahalad


Retur till Management Start: Organisation och Förändring  |  Marknadsföring  |  Strategi  |  Supply Chain och Kvalitetsledning


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Special Interest Group Leader

Du här? Anmäl dig gratis


 


Om 12manage | Reklam | Länk till oss / Citera oss | Sekretess | Förslagen | Användningsvillkor
© 2019 12manage - The Executive Fast Track. V15.1 - Senast uppdaterad: 17-9-2019. Alla namn ™ av deras ägare.