Business Process Reengineeringmetoden (Hammer och Champy)
(BPR)

Kunskapscenter

12manage is looking for
MBA students.

   

Grundlig omprövning och radikalt omforma organisatoriska processer. Förklaring av Business Process Reengineering (Radikalt förnya och ändra organisatoriska processer) av Hammer och Champy.

Innehåll

Premium

Business Process Reengineering (Radikalt förnya och ändra organisatoriska processer) (Hammer och Champy) Business Process Reengineeringmetoden (BPR) beskrivs av Hammer och Champy som "grundläggande överväganden och radikal revidering av organisatoriska processer, för att uppnå en drastisk förbättring på nuvarande resultat på kostnader, tjänster och snabbhet".


I stället för att organisera ett företag i funktioner med specialiteter (som produktion, ekonomi, marknad, etc.) och att se på uppgifterna som varje funktion utför var och en för sig, så rekommenderar Hammer och Champy att vi bör se på kompletta processer. Från materialförvärvet till produktion och med marknadsföring och distribution.  Man bör återuppbygga företaget som i en serie av processer.
 

Värdeskapandet för kunden är den ledande faktorn för BPR, och informationsteknik (IT) spelar ofta en viktig möjliggörande roll. Jämför: Relationsmarknadsföring

 

Michael Hammer och James Champy

De huvudsakliga förespråkarna för att omvandla var Michael Hammer och James Champy. I en serie av böcker inklusive Reengineering the Corporation, Reengineering Management, och The agenda, så argumenterar de för att mycket tid slösas bort på att skicka uppgifter från en avdelning till en annan. De påstår att det är mycket effektivare att utse ett team som utför alla uppgifterna i processen.


En femstegsprocess för Business Process Reengineering

Davenport (1992) föreskriver en fem-stegsprocess till Business process Reengineeringmodellen:

 1. Utveckla affärsvisionen och bearbeta målsättningarna: BPR-metoden är driven av en affärsvision, som för med sig specifika affärsmålsättningar liksom kostnadsreduceringar, tidsreduceringar, ökade resultat samt en kvalitetsförbättring.
 2. Identifiera affärsprocesser som ska omformas: de flesta företag använder det tillvägagångssätt som har "högst-påverkan", och som fokuserar på de viktigaste processerna, eller de som är mest i konflikt med affärsvisionen.  Ett mindre antal företag använder sig av det mer "uttömmande tillvägagångssättet" vilket försöker att identifiera alla processerna i en organisation och att därefter prioritera dem i en ordning efter skyndsammast behov av redesign.
 3. Förstå och mäta de existerande processerna: att undvika upprepning av gamla fel och att erbjuda en grundlinje för framtida förbättringar. Jämför: Vetenskapliga Management
 4. Identifiera IT använd påtryckning: medvetenheten om IT:s kapaciteter kan och bör ha inflytande på BPR.
 5. Skapa och bygga en prototyp av den nya processen: den faktiska designen bör inte beskådas förrän i slutet av BPR-processen. Snarare bör den ses som en prototyp, med på varandra följande upprepningar. Metaforen hos prototypen förenar sig med Business Process Reengineeringsapproachen med snabba leveranser av resultat, och medverkan och tillfredsställelsen hos kunderna.

Som ett extra 6:e steg i BPR-metoden, finner du ibland: att anpassa den organisatoriska strukturen och styrningsmodellen, i riktning mot den nyligen planlagda primärprocessen.


Generella omständigheter som kan få inflytande på BPR och huruvida det är rekommenderat

Även om det är svårt att ge generella råd om detta, så kommer här några faktorer, som kan tas i beaktande:

 • Håller konkurrenterna tydligt på att överträffa företaget? Jämför: Turnaround Management
 • Finns det många konflikter i organisationen?
 • Är det en extremt hög frekvens av möten?
 • Överdrivet bruk av icke-strukturerad kommunikationen? (anteckningar, epost, etc.)
 • Är det möjligt att överväga ett mer fortlöpande tillvägagångssätt av gradvisa ökande förbättringar? (se: Kaizen Filosofin).

Kritik mot ett BPR-tillvägagångssätt

Förnyelsen har fått ett dåligt rykte, därför att sådana projekt ofta har resulterat i massiva personalnedragningar. Trots det har hypen, som omgav inledningen av Business Process Reengineering, delvis tack vare faktumet, att författarna av Reengineering the Corporation enligt rapporter köpte ett stort antal böcker för att hamna på toppenav bästsäljarlistorna, metoden har dock inte helt levt upp till dess förväntningar. De huvudsakliga skälen till detta verkar vara att:

 • BPR antar att faktorn, som begränsar organisationens prestation är ineffektivitet i processen. Detta kan inte heller alltid vara den enda sanningen. Också BPR erbjuder ingen hjälp som kan validera detta antagande.
 • BPR antar att behovet av att starta en process av prestationsförbättring med "ett rensat nollläge", dvs. totalt nonchalera status quo.
 • BPR erbjuder inte ett effektfullt sätt att fokusera förbättringsförsöken på organisationens tvång. (Som gjort av Goldratt i Begränsningsteorin, Teorin om Begränsningar).
 • Ibland eller kanske ganska ofta, är en gradvis och ökande förändring (liksom Kaizen) kan vara ett bättre tillvägagångssätt.
 • BPR är kulturellt influerat mot USA:s sätt att tänka. (se: Kulturdimensioner)

BPR jämförs med Kaizen

När Kaizen jämförs med BPR-metoden är det klart att Kaizen filisofin är mer person-orienterad, lättare att genomföra, men som kräver en långsiktig disciplin och erbjuder endast ett antal små steg av förändringar. Business Process Reengineerings approachen är å ena sidan mer hårt styrt mot, teknologi-orientering, och som möjliggör en radikal förändring, men det kräver betydligt mera förändringsledningskunskaper.


Bok: Hammer and Champy - Reengineering the Corporation -

Bok: Davenport - Process Innovation -


Business Process Reengineeringmetoden Särskild Intressegrupp SIG


Särskild Intressegrupp SIG (15 medlemmar)


Business Process Reengineeringmetoden Forumet  

Nya ämnen

  The Role of HR in Business Process Reengineering (BPR)
We already know BPR is not about IT only. But I'd like to find out what can or should be the role of HRM (Human Resource Management) in effective BPR ...
     
 
  BPR in agricultural research?
Is BPR applicable for the agricultural research sector? Is there anyone in the world who can share me the experience how to reengineer the agricultura...
     
 
  Business Process Reengineering can be abused
I learned that BPR is a helpful tool for developing countries to break their old and unproductive thinking ans system. But I also realized that incomp...
     
 
  Required Management Skills
BPR requires highly skillfull management and deep knowledge of what needs to be done. Is it possible to do BPR with less knowledge of what must be do...
     
 
  Personal Business Process Reengineering?
Would anyone help me with one doubt here, can the concept of BPR be implemented in anyone’s personal life to have a radical change? Or is BPR specific...
     
 
  BPR is Like A Pipeline Through Pour Water
We know that drinking water comes through a tube for transporting clean water even when it's going through pour water. Without the pipe we do not get ...
     
 
  Developing a Standard Framework for BPR
After reviewing literature, I think that there exists no standard process of BPR. Every company redesigns its processes in its own way.
I believe...
     
 
  Business Process Reengineering and Downsizing
Why should BPR proceed downsizing?...
     
 
  Business Process Reengineering = People
In BPR the people are the process and they are central to the success of any innovative change....
     
 
  BPR needs Positive Thinking
BPR doesn't need a special management skill, rather it needs positive thinking and a changing way of thinking....
     
 
  BPR Through E-Governance Initiatives
In the public sector field of a government like India, implementing a 100% BPR would be difficult. Because the waste processes & positions identified ...
     
 
  Is BPR Helping ERP or is ERP Helping BPR?
I am a PhD student and my area is BPR. I just want to know your expert opinion (just general) regarding the relationship of BPR and ERP.
It is a ...
     
 
  Business Process Reengineering in Agriculture
How to start BPR from clean sheet for large and very old agri industry? Any effective guide line? Thank You!...
     
 
  Provincial Business Process Reengineering
I am going to conduct research on BPR in a provincial council sector organization a project monitoring methodology context.
My research question ...
     
 
  BPR - Time Reduction versus Cost
Doing away the manual processes and bringing in technology and tools to make a process time efficient is one way of doing BPR.
However, technolog...
     
 
  Cases and Causes of BPR Failure / BPR Disasters
Hello,
I'm doing research on BPR failure cases. Unfortunately, I can't find any cases to illustrate my research. Could you please tell me where I...
     
 
  Deterministic Machines Concept in BPR
Hi all, could anyone give me a clarification regarding deterministic machines concept in BPR please? How can BPR be viewed in the view of deterministi...
     
 
  BPR is not an End, but a Means
BPR is not an end, it is a means to an end....
     
 
  Misunderstandings around BPR
Many people misunderstand the concept of BPR as a natural phenomenon or for resisting changes to roll back from its unfavorable impact. Say downsizing...
     
 

Best Practices - Business Process Reengineeringmetoden
  Quotes on Business Process Reengineering
Do you know some deep, famous or funny quotes on Business Process Reengineering? Quotations? Proverbs? Please share them as a reaction to this posting...
     
 
  Costs of BPR - Any ideas?
Hoping that someone can point to some reference providing info on how much a BPR activity would cost -- some percentage of overhead expenses??...
     
 
  What Knowledge is Required for BPR?
The underlying assumption on BPR presented in this article is "task completion through unified team effort". But how is this possible in the practical...
     
 
  Mental Transformation Required to Implement Business Process Reengineering
BPR is a tool for making a fundametal ,radical & dramatical change but what is most important is mental transformation required to implement it. I be...
     
 
  BPR: Lean business processes
Jeff Hall in Management Services, Winter2006, Vol. 50 Issue 4, encourages the adoption of a lean approach to business process improvement. Lean is abo...
     
 
  BPR is needed in Ethiopia
I believe BPR is an important change management tool. It is a radical tool. You can't help or solve all the bureacratic mess created on custom...
     
 
  Cases of Successful BPR Implementation / BPR Success Stories
Can you point out companies who were successful in BPR implementation? And what is the success rate of these projects?
I am currently doin...
     
 
  ERP and Business Process Reengineering
Business process reengineering involves radically changing the status quo to fulfil customer's expectation and keep them coming back. This involves ch...
     
 
  Faster and more Flexible than BPR - Alternative Approaches?
Is there any other alternative to BPR? Something that is more flexible, faster and with less work than BPR....
     
 
  Selective Application
Authors and consultants like Michael Hammer often present big ideas, because that is the realm they deal with as academics. I think that being a good...
     
 
  Is BPR Useful for Small Companies (SMEs)?
Can BPR be used in small and middle size companies as well?...
     
 
  BPR Works only Top-Down
I am a BPR envangelist and in my experience BPR is only effective if it starts from the top, i.e. when senior managers accept the challenge to first r...
     
 
  Maintaining the Quality of a BPR Programme
How can quality be maintained during a BPR inititiative?...
     
 
  Business Process ReengineeringTypes
What types of re-engineering processes can be distinguished? Thank you for your input......
     
 
  Reward Management During Business Reengineering
More often than not, Kenyan organizations in need of adapting to changes in the competitive business environment fail to satisfy the needs of the dive...
     
 
  BPR supported by TQM
After we implement BPR on the ground we should use TQM as a continuous improvement tool or cal it Kaizen or other tools to maintain the system and sat...
     
 
  Alignment of BPR and IT Solution Approach
I am conducting research as part of a Masters degree on the combination of business process change methodologies i.e. radical and continuous improveme...
     
 

Expert Tips (ENG) - Business Process Reengineering
 

Comparison Kaizen vs. Innovation

 
 
 

List of Reasons for Business Process Reengineering Failure

 
 
 

Success Factors of BPR

 
 
 

Comprehensive Step by Step BPR Approach

 
 
 

BPR Guidelines by Hammer

 
 
 

How to Re-engineer the Process Flow?

 
 
 

Leadership Strategies for Change

 
 
 

Using Appreciative Inquiry to Improve Business Processes

 
 
 

Innovating Bottom-up or Top-down

 
 
 

Business Processes by Goal

 
 
 

BPR Key Success Factors

 
 
 

Morris & Brandon's BPR View

 
 
 

Harrington's Business Process Redesign

 
 
 

Business Processes by the Way they Develop

 
 
 

Comparison TQM and BPR | Comparing Total Quality Management versus Business Process Reengineering

 
 
 

Supply Chain Processes to Consider

 
 
 

Business Processes by Focus Area

 
 
 

Types of Change. Classification

 
 
 

Davenport's BPR Approach

 
 
 

How to Lead an Innovation Team

 
 
 

Process Analysis and Diagnosis Techniques and Tools

 
 
 

Remember to Focus your Improvement Efforts?

 
 
 

The Role of IT in Business Process Reengineering

 
 
 

The Process Vision

 
 
 

Typical Improvements by Leveraging Information Technology

 
 
 

The Human Factor in BPR and Continuous Improvement

 
 

Resurser - Business Process Reengineeringmetoden
 

Nyheter om Bpr Affärsförnyelse


     
 

Nyheter om Processomvandling Organisationsförändring


     
 

Videor om Bpr Affärsförnyelse


     
 

Videor om Processomvandling Organisationsförändring


     
 

Presentationer om Bpr Affärsförnyelse


     
 

Presentationer om Processomvandling Organisationsförändring


     
 

Mer om Bpr Affärsförnyelse


     
 

Mer om Processomvandling Organisationsförändring


     

Jämför Business Process Reengineeringmetoden med:  Utkontraktering  |  Förändringsfaser  |  Katastrofteori  |  Organiska Organisationer  |  Kärngruppsteorin Kleiner  |  Uppskattande Undersökningsmetodik Cooperrider  |  Positiv Avvikelse  |  Glömma, Låna och Lära Ramverk  |  Teori om Planerat Beteende  |  Kraftfältsanalys  |  Kaizen Filosofin  |  Value Engineering Miles  |  Värdeflödeskartläggning  |  Förändringsledning  |  Sex Angreppssätt vid Förändringar  |  Värdestyrning  |  Förändringsdimensioner  |  Åtta Attribut hos Framgångsrikt Ledda Företag  |  Femte Disciplinen, Fem Discipliner Senge  |  Tio Principer av Pånyttfödelse  |  Fjorton Punkter av Deming  |  Blåa Oceanens Strategi Kim  |  I Botten på Pyramiden Prahalad


Retur till Management Start: Organisation och Förändring  |  Marknadsföring  |  Strategi  |  Supply Chain och Kvalitetsledning


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Special Interest Group Leader

Du här? Anmäl dig gratis


 


Om 12manage | Reklam | Länk till oss / Citera oss | Sekretess | Förslagen | Användningsvillkor
© 2019 12manage - The Executive Fast Track. V15.0 - Senast uppdaterad: 20-1-2019. Alla namn ™ av deras ägare.