Business Process Reengineeringmetoden (Hammer och Champy)
(BPR)

Kunskapscenter

   

Grundlig omprövning och radikalt omforma organisatoriska processer. Förklaring av Business Process Reengineering (Radikalt förnya och ändra organisatoriska processer) av Hammer och Champy.

Innehåll

 1. Sammanfattning
 2. Forum
 3. Best Practices
 4. Expert Tips
 5. Resurser
 6. Utskrift

Business Process Reengineering (Radikalt förnya och ändra organisatoriska processer) (Hammer och Champy) Business Process Reengineeringmetoden (BPR) beskrivs av Hammer och Champy som "grundläggande överväganden och radikal revidering av organisatoriska processer, för att uppnå en drastisk förbättring på nuvarande resultat på kostnader, tjänster och snabbhet".


I stället för att organisera ett företag i funktioner med specialiteter (som produktion, ekonomi, marknad, etc.) och att se på uppgifterna som varje funktion utför var och en för sig, så rekommenderar Hammer och Champy att vi bör se på kompletta processer. Från materialförvärvet till produktion och med marknadsföring och distribution.  Man bör återuppbygga företaget som i en serie av processer.
 

Värdeskapandet för kunden är den ledande faktorn för BPR, och informationsteknik (IT) spelar ofta en viktig möjliggörande roll. Jämför: Relationsmarknadsföring

 

Michael Hammer och James Champy

De huvudsakliga förespråkarna för att omvandla var Michael Hammer och James Champy. I en serie av böcker inklusive Reengineering the Corporation, Reengineering Management, och The agenda, så argumenterar de för att mycket tid slösas bort på att skicka uppgifter från en avdelning till en annan. De påstår att det är mycket effektivare att utse ett team som utför alla uppgifterna i processen.


En femstegsprocess för Business Process Reengineering

Davenport (1992) föreskriver en fem-stegsprocess till Business process Reengineeringmodellen:

 1. Utveckla affärsvisionen och bearbeta målsättningarna: BPR-metoden är driven av en affärsvision, som för med sig specifika affärsmålsättningar liksom kostnadsreduceringar, tidsreduceringar, ökade resultat samt en kvalitetsförbättring.
 2. Identifiera affärsprocesser som ska omformas: de flesta företag använder det tillvägagångssätt som har "högst-påverkan", och som fokuserar på de viktigaste processerna, eller de som är mest i konflikt med affärsvisionen.  Ett mindre antal företag använder sig av det mer "uttömmande tillvägagångssättet" vilket försöker att identifiera alla processerna i en organisation och att därefter prioritera dem i en ordning efter skyndsammast behov av redesign.
 3. Förstå och mäta de existerande processerna: att undvika upprepning av gamla fel och att erbjuda en grundlinje för framtida förbättringar. Jämför: Vetenskapliga Management
 4. Identifiera IT använd påtryckning: medvetenheten om IT:s kapaciteter kan och bör ha inflytande på BPR.
 5. Skapa och bygga en prototyp av den nya processen: den faktiska designen bör inte beskådas förrän i slutet av BPR-processen. Snarare bör den ses som en prototyp, med på varandra följande upprepningar. Metaforen hos prototypen förenar sig med Business Process Reengineeringsapproachen med snabba leveranser av resultat, och medverkan och tillfredsställelsen hos kunderna.

Som ett extra 6:e steg i BPR-metoden, finner du ibland: att anpassa den organisatoriska strukturen och styrningsmodellen, i riktning mot den nyligen planlagda primärprocessen.


Generella omständigheter som kan få inflytande på BPR och huruvida det är rekommenderat

Även om det är svårt att ge generella råd om detta, så kommer här några faktorer, som kan tas i beaktande:

 • Håller konkurrenterna tydligt på att överträffa företaget? Jämför: Turnaround Management
 • Finns det många konflikter i organisationen?
 • Är det en extremt hög frekvens av möten?
 • Överdrivet bruk av icke-strukturerad kommunikationen? (anteckningar, epost, etc.)
 • Är det möjligt att överväga ett mer fortlöpande tillvägagångssätt av gradvisa ökande förbättringar? (se: Kaizen Filosofin).

Kritik mot ett BPR-tillvägagångssätt

Förnyelsen har fått ett dåligt rykte, därför att sådana projekt ofta har resulterat i massiva personalnedragningar. Trots det har hypen, som omgav inledningen av Business Process Reengineering, delvis tack vare faktumet, att författarna av Reengineering the Corporation enligt rapporter köpte ett stort antal böcker för att hamna på toppenav bästsäljarlistorna, metoden har dock inte helt levt upp till dess förväntningar. De huvudsakliga skälen till detta verkar vara att:

 • BPR antar att faktorn, som begränsar organisationens prestation är ineffektivitet i processen. Detta kan inte heller alltid vara den enda sanningen. Också BPR erbjuder ingen hjälp som kan validera detta antagande.
 • BPR antar att behovet av att starta en process av prestationsförbättring med "ett rensat nollläge", dvs. totalt nonchalera status quo.
 • BPR erbjuder inte ett effektfullt sätt att fokusera förbättringsförsöken på organisationens tvång. (Som gjort av Goldratt i Begränsningsteorin, Teorin om Begränsningar).
 • Ibland eller kanske ganska ofta, är en gradvis och ökande förändring (liksom Kaizen) kan vara ett bättre tillvägagångssätt.
 • BPR är kulturellt influerat mot USA:s sätt att tänka. (se: Kulturdimensioner)

BPR jämförs med Kaizen

När Kaizen jämförs med BPR-metoden är det klart att Kaizen filisofin är mer person-orienterad, lättare att genomföra, men som kräver en långsiktig disciplin och erbjuder endast ett antal små steg av förändringar. Business Process Reengineerings approachen är å ena sidan mer hårt styrt mot, teknologi-orientering, och som möjliggör en radikal förändring, men det kräver betydligt mera förändringsledningskunskaper.


Bok: Hammer and Champy - Reengineering the Corporation -

Bok: Davenport - Process Innovation -


Business Process Reengineeringmetoden Forumet
  Provincial Business Process Reengineering
I am going to conduct research on BPR in a provincial council sector organization a project monitoring methodology context.
My research question is: "How can visionary leadership and project monitoring system process re-engineering enhance the s...
     
 
  BPR - Time Reduction versus Cost
Doing away the manual processes and bringing in technology and tools to make a process time efficient is one way of doing BPR.
However, technology and tools also come at a certain cost. That's why decision makers are often hesitant to invest in ...
     
 
  Deterministic Machines Concept in BPR
Hi all, could anyone give me a clarification regarding deterministic machines concept in BPR please? How can BPR be viewed in the view of deterministic machine view?...
     
 
  Developing a Standard Framework for BPR
After reviewing literature, I think that there exists no standard process of BPR. Every company redesigns its processes in its own way.
I believe different cultures, strategies and organizational structures are the main reasons of adapting so ma...
     
 
  Is BPR Helping ERP or is ERP Helping BPR?
I am a PhD student and my area is BPR. I just want to know your expert opinion (just general) regarding the relationship of BPR and ERP.
It is a fact that BPR uses technology for efficiency however, I have come across that ERP is doing the same....
     
 
  Cases and Causes of BPR Failure / BPR Disasters
Hello,
I'm doing research on BPR failure cases. Unfortunately, I can't find any cases to illustrate my research. Could you please tell me where I can find this kind of cases?
Thank you in advance....
     
 
  Alignment of BPR and IT Solution Approach
I am conducting research as part of a Masters degree on the combination of business process change methodologies i.e. radical and continuous improvement and IT solution approach such as Commerical Of the Shelf (COTS, package software), Business Proce...
     
 
  BPR Works only Top-Down
I am a BPR envangelist and in my experience BPR is only effective if it starts from the top, i.e. when senior managers accept the challenge to first revamp their mental models of management before they engage in the process. Otherwise all BPR efforts...
     
 
  Cases of Successful BPR Implementation / BPR Success Stories
Can you point out companies who were successful in BPR implementation? And what is the success rate of these projects?
I am currently doing my thesis on this topic. Any assistance would be appreciated....
     
 
  Maintaining the Quality of a BPR Programme
How can quality be maintained during a BPR inititiative?...
     
 
  Personal Business Process Reengineering?
Would anyone help me with one doubt here, can the concept of BPR be implemented in anyone’s personal life to have a radical change? Or is BPR specifically for business need only?...
     
 
  Business Process Reengineering = People
In BPR the people are the process and they are central to the success of any innovative change....
     
 
  BPR Through E-Governance Initiatives
In the public sector field of a government like India, implementing a 100% BPR would be difficult. Because the waste processes & positions identified out of such exercises would be of greater portion and the government itself would be unsure on how t...
     
 
  Business Process Reengineering in Agriculture
How to start BPR from clean sheet for large and very old agri industry? Any effective guide line? Thank You!...
     
 
  BPR is Like A Pipeline Through Pour Water
We know that drinking water comes through a tube for transporting clean water even when it's going through pour water. Without the pipe we do not get clean water. Similarly, to bring change in our country we need to implement BPR. Otherwise, for how ...
     
 
  BPR is not an End, but a Means
BPR is not an end, it is a means to an end....
     
 

Business Process Reengineeringmetoden Särskild Intressegrupp SIG


Särskild Intressegrupp SIG

Business Process Reengineeringmetoden Utbildning & Sammankomster


Hitta Träning, Seminarier och Sammankomster


Best Practices - Business Process Reengineeringmetoden Premium
  The Role of HR in Business Process Reengineering (BPR)
We already know BPR is not about IT only. But I'd like to find out what can or should be the role of HRM (Human Resource Management) in effective BPR implementations?
Thanks for sharing your thoughts......
     
 
  Faster and more Flexible than BPR - Alternative Approaches?
Is there any other alternative to BPR? Something that is more flexible, faster and with less work than BPR....
     
 
  Is BPR Useful for Small Companies (SMEs)?
Can BPR be used in small and middle size companies as well?...
     
 
  Reward Management During Business Reengineering
More often than not, Kenyan organizations in need of adapting to changes in the competitive business environment fail to satisfy the needs of the diverse groups of employees within the company. Many employees are exiting, new ones joining in and othe...
     
 
  ERP and Business Process Reengineering
Business process reengineering involves radically changing the status quo to fulfil customer's expectation and keep them coming back. This involves change management thinking and implementation of organisational principles. ERP helps in integrating d...
     
 
  BPR is needed in Ethiopia
I believe BPR is an important change management tool. It is a radical tool. You can't help or solve all the bureacratic mess created on customers with any other tools - be it Kaizen , TQM, etc.
That is why the Government of Ethiopia a...
     
 

Expert Tips (ENG) - Business Process Reengineering Premium
 

Comparison Kaizen vs. Innovation

In 1992, A. Meckel made this useful comparison of Kaizen (K) versus Innovation (I):
1. EFFECT - K: long term and continuous, but not dramatic; I:...
Usage (application): Appreciate the Differences...
 
 
 

List of Reasons for Business Process Reengineering Failure

Re-engineering usually fails due to 15 main reasons in 4 main categories:
A. Failure due to the actual re-engineering process:
...
Usage (application): BPR Implementation, BPR Pitfalls
 
 
 

Success Factors of BPR

Abdolvand et al. (2008) mention five factors that are critical for successful Business Process Reengineering :
1. Egalitarian leadership: ...
Usage (application): BPR Best Practices, BPR Implementation
 
 
 

Comprehensive Step by Step BPR Approach

In their article “Business Process Reengineering: Building a Comprehensive Methodology”, Guha, Kettinger and Teng are offering the Process Reengine...
Usage (application): Generic Business Process Reengineering Methodology
 
 
 

BPR Guidelines by Hammer

MIT Professor Michael Hammer has been identified as the pioneer of the BPR concept.
In his earlier perspective, BPR consisted of a radical redesi...
Usage (application): BPR Implementation Best Practices
 
 
 

How to Re-engineer the Process Flow?

The process flow re-engineering phase in BPR cannot be standardized and summarized in a checklist since there are no fixed rules that can apply to all...
Usage (application): Guidelines and Ideas for Process Redesign
 
 
 

Leadership Strategies for Change

In response to the high rate of change failure, Ken Blanchard and his team have developed the Blanchard Leading Through Change program, in whic...
Usage (application): Initiate, implement, develop and sustain change
 
 
 

Using Appreciative Inquiry to Improve Business Processes

Organizations focusing on developing their processes may use the appreciative process to i...
Usage (application): Alternate Approach
 
 
 

Innovating Bottom-up or Top-down

Check out 2 recent articles by professor Deschamps on ...
Usage (application): Corporate Innovation Approaches
 
 
 

Business Processes by Goal

The main goals of Business Process Modeling can be classified into three different categories:
1. Descrip...
Usage (application): BPM Categories, BPM Types, BPM Classification
 
 
 

BPR Key Success Factors

In an article, Al-Mashari and Zairi summarize the following elements as the key success factors of a holistic BPR implementation process:
...
Usage (application): BPR, Best Practices
 
 
 

Morris & Brandon's BPR View

Among the most recent scholars who added authoritative builds on BPR, Daniel Morris and Joel Brandon argue reengineering methodologies are just too...
Usage (application): Organizational Change
 
 
 

Harrington's Business Process Redesign

H. James Harrington has been the first to utilize the term Business Process Redesign, to underline his orientation towards a lower impac...
Usage (application): Lower Impact and Less Risky BPR
 
 
 

Business Processes by the Way they Develop

Considering the way that processes may develop, we can differentiate them into the following 2 types of processes:
A.  
 
 

Comparison TQM and BPR | Comparing Total Quality Management versus Business Process Reengineering

Compare TQM and BPR:
Similarities in TQM and BPR:
- Both TQM and BPR are customer-oriented. They both aim on improving the cus...
Usage (application): Learn form the Differences...
 
 
 

Supply Chain Processes to Consider

Critical value chain activities where various process components are typically scattered across several functional departments should defeintely be Usage (application): Business Process Redesign, Supply Chain Management
 
 
 

Business Processes by Focus Area

Depending on their focus, we can distinguish 4 types of business processes:
- Integration intensive Usage (application): BPM Categories, BPM Types, BPM Classification
 
 
 

Types of Change. Classification

Organizational change varies along at least to dimensions (expected-unexpected and incremental-radical) and can be managed by classifying it in one of...
Usage (application): Change Management, Organizational Change, Expected/Unexpected Change, Incremental/Radical Change
 
 
 

Davenport's BPR Approach

Hammer's and Champy's original BPR concept, testified in their numerous publications, has been lately developed and mitigated by the work of Thomas H....
Usage (application): BPR Implementation
 
 
 

How to Lead an Innovation Team

In order to become a great innovation team leader, Ram Charan suggests in the article "P&G's Innovation Culture" (strategy+business, Autumn 2008, Issu...
Usage (application): Best Practices, Innovation Team Management
 
 
 

Process Analysis and Diagnosis Techniques and Tools

Process Analysis and Process Diagnosis can be considered as one single concept, although some differences have been underlined in recent management li...
Usage (application): BPR, Business Process Modeling
 
 
 

Remember to Focus your Improvement Efforts?

Very often organizations consider continuous improvement as committing on improvement efforts, and thus creating projects to implement them, in all ar...
Usage (application): Achieve More With Less, Kaizen, BPR, JIT, Lean, Value Chain
 
 
 

The Role of IT in Business Process Reengineering

Information technology (IT) plays an important role in Business Process Reengineering (BPR). It is considered to be a major enabler for new forms of w...
Usage (application): BPR, IT
 
 
 

The Process Vision

A business process is a set of interrelated activities targeted at a defined and measurable result that adds value to the end user (customer).
Th...
Usage (application): Process Approaches, Organizational Development, Organizational Change
 
 
 

Typical Improvements by Leveraging Information Technology

Business Process Reengineering is considered a key tool for improving the efficiency of an organization in accordance with its goals.
BPR, throug...
Usage (application): BPR, IT
 
 
 

The Human Factor in BPR and Continuous Improvement

In their book “Learning Organizations: Knowledge Management Theories, Models and Case Studies”, Italian F. Azzariti and M. Bortali argue that individu...
Usage (application): The Attitude of People is Key
 
 

Resurser - Business Process Reengineeringmetoden Premium
 

Nyheter

Bpr Affärsförnyelse
     
 

Nyheter

Processomvandling Organisationsförändring
     
 

Videor

Bpr Affärsförnyelse
     
 

Videor

Processomvandling Organisationsförändring
     
 

Presentationer

Bpr Affärsförnyelse
     
 

Presentationer

Processomvandling Organisationsförändring
     
 

Mer

Bpr Affärsförnyelse
     
 

Mer

Processomvandling Organisationsförändring
     

Jämför Business Process Reengineeringmetoden med:  Utkontraktering  |  Förändringsfaser  |  Katastrofteori  |  Organiska Organisationer  |  Kärngruppsteorin Kleiner  |  Uppskattande Undersökningsmetodik Cooperrider  |  Positiv Avvikelse  |  Glömma, Låna och Lära Ramverk  |  Teori om Planerat Beteende  |  Kraftfältsanalys  |  Kaizen Filosofin  |  Value Engineering Miles  |  Värdeflödeskartläggning  |  Förändringsledning  |  Sex Angreppssätt vid Förändringar  |  Värdestyrning  |  Förändringsdimensioner  |  Åtta Attribut hos Framgångsrikt Ledda Företag  |  Femte Disciplinen, Fem Discipliner Senge  |  Tio Principer av Pånyttfödelse  |  Fjorton Punkter av Deming  |  Blåa Oceanens Strategi Kim  |  I Botten på Pyramiden Prahalad


Retur till Management Start: Organisation och Förändring  |  Marknadsföring  |  Strategi  |  Supply Chain och Kvalitetsledning


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Special Interest Group Leader

Du här


Om 12manage | Reklam | Länka till oss | Sekretess | Användningsvillkor
Copyright 2017 12manage - E-Learning community med metoder inom ledning, ledarskap och organisation. V14.1 - Senast uppdaterad: 25-7-2017. Alla namn och TM tillhör dess innehavare.