Business Process Reengineeringmetoden (Hammer och Champy)
(BPR)

Kunskapscenter

   

Grundlig omprövning och radikalt omforma organisatoriska processer. Förklaring av Business Process Reengineering (Radikalt förnya och ändra organisatoriska processer) av Hammer och Champy.

Innehåll

Premium

Business Process Reengineering (Radikalt förnya och ändra organisatoriska processer) (Hammer och Champy) Business Process Reengineeringmetoden (BPR) beskrivs av Hammer och Champy som "grundläggande överväganden och radikal revidering av organisatoriska processer, för att uppnå en drastisk förbättring på nuvarande resultat på kostnader, tjänster och snabbhet".


I stället för att organisera ett företag i funktioner med specialiteter (som produktion, ekonomi, marknad, etc.) och att se på uppgifterna som varje funktion utför var och en för sig, så rekommenderar Hammer och Champy att vi bör se på kompletta processer. Från materialförvärvet till produktion och med marknadsföring och distribution.  Man bör återuppbygga företaget som i en serie av processer.
 

Värdeskapandet för kunden är den ledande faktorn för BPR, och informationsteknik (IT) spelar ofta en viktig möjliggörande roll. Jämför: Relationsmarknadsföring

 

Michael Hammer och James Champy

De huvudsakliga förespråkarna för att omvandla var Michael Hammer och James Champy. I en serie av böcker inklusive Reengineering the Corporation, Reengineering Management, och The agenda, så argumenterar de för att mycket tid slösas bort på att skicka uppgifter från en avdelning till en annan. De påstår att det är mycket effektivare att utse ett team som utför alla uppgifterna i processen.


En femstegsprocess för Business Process Reengineering

Davenport (1992) föreskriver en fem-stegsprocess till Business process Reengineeringmodellen:

 1. Utveckla affärsvisionen och bearbeta målsättningarna: BPR-metoden är driven av en affärsvision, som för med sig specifika affärsmålsättningar liksom kostnadsreduceringar, tidsreduceringar, ökade resultat samt en kvalitetsförbättring.
 2. Identifiera affärsprocesser som ska omformas: de flesta företag använder det tillvägagångssätt som har "högst-påverkan", och som fokuserar på de viktigaste processerna, eller de som är mest i konflikt med affärsvisionen.  Ett mindre antal företag använder sig av det mer "uttömmande tillvägagångssättet" vilket försöker att identifiera alla processerna i en organisation och att därefter prioritera dem i en ordning efter skyndsammast behov av redesign.
 3. Förstå och mäta de existerande processerna: att undvika upprepning av gamla fel och att erbjuda en grundlinje för framtida förbättringar. Jämför: Vetenskapliga Management
 4. Identifiera IT använd påtryckning: medvetenheten om IT:s kapaciteter kan och bör ha inflytande på BPR.
 5. Skapa och bygga en prototyp av den nya processen: den faktiska designen bör inte beskådas förrän i slutet av BPR-processen. Snarare bör den ses som en prototyp, med på varandra följande upprepningar. Metaforen hos prototypen förenar sig med Business Process Reengineeringsapproachen med snabba leveranser av resultat, och medverkan och tillfredsställelsen hos kunderna.

Som ett extra 6:e steg i BPR-metoden, finner du ibland: att anpassa den organisatoriska strukturen och styrningsmodellen, i riktning mot den nyligen planlagda primärprocessen.


Generella omständigheter som kan få inflytande på BPR och huruvida det är rekommenderat

Även om det är svårt att ge generella råd om detta, så kommer här några faktorer, som kan tas i beaktande:

 • Håller konkurrenterna tydligt på att överträffa företaget? Jämför: Turnaround Management
 • Finns det många konflikter i organisationen?
 • Är det en extremt hög frekvens av möten?
 • Överdrivet bruk av icke-strukturerad kommunikationen? (anteckningar, epost, etc.)
 • Är det möjligt att överväga ett mer fortlöpande tillvägagångssätt av gradvisa ökande förbättringar? (se: Kaizen Filosofin).

Kritik mot ett BPR-tillvägagångssätt

Förnyelsen har fått ett dåligt rykte, därför att sådana projekt ofta har resulterat i massiva personalnedragningar. Trots det har hypen, som omgav inledningen av Business Process Reengineering, delvis tack vare faktumet, att författarna av Reengineering the Corporation enligt rapporter köpte ett stort antal böcker för att hamna på toppenav bästsäljarlistorna, metoden har dock inte helt levt upp till dess förväntningar. De huvudsakliga skälen till detta verkar vara att:

 • BPR antar att faktorn, som begränsar organisationens prestation är ineffektivitet i processen. Detta kan inte heller alltid vara den enda sanningen. Också BPR erbjuder ingen hjälp som kan validera detta antagande.
 • BPR antar att behovet av att starta en process av prestationsförbättring med "ett rensat nollläge", dvs. totalt nonchalera status quo.
 • BPR erbjuder inte ett effektfullt sätt att fokusera förbättringsförsöken på organisationens tvång. (Som gjort av Goldratt i Begränsningsteorin, Teorin om Begränsningar).
 • Ibland eller kanske ganska ofta, är en gradvis och ökande förändring (liksom Kaizen) kan vara ett bättre tillvägagångssätt.
 • BPR är kulturellt influerat mot USA:s sätt att tänka. (se: Kulturdimensioner)

BPR jämförs med Kaizen

När Kaizen jämförs med BPR-metoden är det klart att Kaizen filisofin är mer person-orienterad, lättare att genomföra, men som kräver en långsiktig disciplin och erbjuder endast ett antal små steg av förändringar. Business Process Reengineerings approachen är å ena sidan mer hårt styrt mot, teknologi-orientering, och som möjliggör en radikal förändring, men det kräver betydligt mera förändringsledningskunskaper.


Bok: Hammer and Champy - Reengineering the Corporation -

Bok: Davenport - Process Innovation -


Business Process Reengineeringmetoden Forumet
  Provincial Business Process Reengineering
I am going to conduct research on BPR in a provinc...
     
 
  BPR - Time Reduction versus Cost
Doing away the manual processes and bringing in te...
     
 
  Deterministic Machines Concept in BPR
Hi all, could anyone give me a clarification regar...
     
 
  Developing a Standard Framework for BPR
After reviewing literature, I think that there exi...
     
 
  Is BPR Helping ERP or is ERP Helping BPR?
I am a PhD student and my area is BPR. I just want...
     
 
  Cases and Causes of BPR Failure / BPR Disasters
Hello,
I'm doing research on BPR failure case...
     
 
  Alignment of BPR and IT Solution Approach
I am conducting research as part of a Masters degr...
     
 
  BPR Works only Top-Down
I am a BPR envangelist and in my experience BPR is...
     
 
  Cases of Successful BPR Implementation / BPR Success Stories
Can you point out companies who were successful...
     
 
  Maintaining the Quality of a BPR Programme
How can quality be maintained during a BPR inititi...
     
 
  Personal Business Process Reengineering?
Would anyone help me with one doubt here, can the ...
     
 
  Business Process Reengineering = People
In BPR the people are the process and they ...
     
 
  BPR Through E-Governance Initiatives
In the public sector field of a government like In...
     
 
  Business Process Reengineering in Agriculture
How to start BPR from clean sheet for large and v...
     
 
  BPR is Like A Pipeline Through Pour Water
We know that drinking water comes through a tube f...
     
 
  BPR is not an End, but a Means
BPR is not an end, it is a means to an end....
     
 

Business Process Reengineeringmetoden Särskild Intressegrupp SIG


Särskild Intressegrupp SIG

Business Process Reengineeringmetoden Utbildning & Sammankomster


Hitta Träning, Seminarier och Sammankomster


Best Practices - Business Process Reengineeringmetoden Premium
  The Role of HR in Business Process Reengineering (BPR)
We already know BPR is not about IT only. But I'd ...
     
 
  Faster and more Flexible than BPR - Alternative Approaches?
Is there any other alternative to BPR? Something t...
     
 
  Is BPR Useful for Small Companies (SMEs)?
Can BPR be used in small and middle size companies...
     
 
  Reward Management During Business Reengineering
More often than not, Kenyan organizations in need ...
     
 
  ERP and Business Process Reengineering
Business process reengineering involves radically ...
     
 
  BPR is needed in Ethiopia
I believe BPR is an important change management t...
     
 

Expert Tips (ENG) - Business Process Reengineering Premium
 

Comparison Kaizen vs. InnovationBli Medlem

In 1992, A. Meckel made this useful comparison of ...
Usage (application): Appreciate the Differences...
 
 
 

List of Reasons for Business Process Reengineering FailureBli Medlem

Re-engineering usually fails due to 15 main rea...
Usage (application): BPR Implementation, BPR Pitfalls
 
 
 

Success Factors of BPRBli Medlem

Abdolvand et al. (2008) mention five factors that ...
Usage (application): BPR Best Practices, BPR Implementation
 
 
 

Comprehensive Step by Step BPR ApproachBli Medlem

In their article “Business Process Reengineering: ...
Usage (application): Generic Business Process Reengineering Methodology
 
 
 

BPR Guidelines by HammerBli Medlem

MIT Professor Michael Hammer has been identified a...
Usage (application): BPR Implementation Best Practices
 
 
 

How to Re-engineer the Process Flow?Bli Medlem

The process flow re-engineering phase in BPR canno...
Usage (application): Guidelines and Ideas for Process Redesign
 
 
 

Leadership Strategies for ChangeBli Medlem

In response to the high rate of change failure, Ke...
Usage (application): Initiate, implement, develop and sustain change
 
 
 

Using Appreciative Inquiry to Improve Business ProcessesBli Medlem

Organizations focusing on developing their process...
Usage (application): Alternate Approach
 
 
 

Innovating Bottom-up or Top-downBli Medlem

Check out 2 recent  
 
 

Business Processes by GoalBli Medlem

The main goals of Business Process Modeling can be...
Usage (application): BPM Categories, BPM Types, BPM Classification
 
 
 

BPR Key Success FactorsBli Medlem

In an article, Al-Mashari and Zairi summarize the ...
Usage (application): BPR, Best Practices
 
 
 

Morris & Brandon's BPR ViewBli Medlem

Among the most recent scholars who added authorita...
Usage (application): Organizational Change
 
 
 

Harrington's Business Process RedesignBli Medlem

H. James Harrington has been the first to utilize ...
Usage (application): Lower Impact and Less Risky BPR
 
 
 

Business Processes by the Way they DevelopBli Medlem

Considering the way that processes may develop, we...
Usage (application): BPM Categories, BPM Types, BPM Classification
 
 
 

Comparison TQM and BPR | Comparing Total Quality Management versus Business Process ReengineeringBli Medlem

Compare TQM and BPR:
Similarities in TQM a...
Usage (application): Learn form the Differences...
 
 
 

Supply Chain Processes to ConsiderBli Medlem

Critical value chain activities where various proc...
Usage (application): Business Process Redesign, Supply Chain Management
 
 
 

Business Processes by Focus AreaBli Medlem

Depending on their focus, we can distinguish 4 typ...
Usage (application): BPM Categories, BPM Types, BPM Classification
 
 
 

Types of Change. ClassificationBli Medlem

Organizational change varies along at least to dim...
Usage (application): Change Management, Organizational Change, Expected/Unexpected Change, Incremental/Radical Change
 
 
 

Davenport's BPR ApproachBli Medlem

Hammer's and Champy's original BPR concept, testif...
Usage (application): BPR Implementation
 
 
 

How to Lead an Innovation TeamBli Medlem

In order to become a great innovation team leader,...
Usage (application): Best Practices, Innovation Team Management
 
 
 

Process Analysis and Diagnosis Techniques and ToolsBli Medlem

Process Analysis and Process Diagnosis can be cons...
Usage (application): BPR, Business Process Modeling
 
 
 

Remember to Focus your Improvement Efforts?Bli Medlem

Very often organizations consider continuous impro...
Usage (application): Achieve More With Less, Kaizen, BPR, JIT, Lean, Value Chain
 
 
 

The Role of IT in Business Process ReengineeringBli Medlem

Information technology (IT) plays an important rol...
Usage (application): BPR, IT
 
 
 

The Process VisionBli Medlem

A business process is a set of interrelated activi...
Usage (application): Process Approaches, Organizational Development, Organizational Change
 
 
 

Typical Improvements by Leveraging Information TechnologyBli Medlem

Business Process Reengineering is considered a key...
Usage (application): BPR, IT
 
 
 

The Human Factor in BPR and Continuous ImprovementBli Medlem

In their book “Learning Organizations: Knowledge M...
Usage (application): The Attitude of People is Key
 
 

Resurser - Business Process Reengineeringmetoden Premium
 

Nyheter om Bpr AffärsförnyelseBli Medlem


     
 

Nyheter om Processomvandling OrganisationsförändringBli Medlem


     
 

Videor om Bpr AffärsförnyelseBli Medlem


     
 

Videor om Processomvandling OrganisationsförändringBli Medlem


     
 

Presentationer om Bpr AffärsförnyelseBli Medlem


     
 

Presentationer om Processomvandling OrganisationsförändringBli Medlem


     
 

Mer om Bpr AffärsförnyelseBli Medlem


     
 

Mer om Processomvandling OrganisationsförändringBli Medlem


     

Jämför Business Process Reengineeringmetoden med:  Utkontraktering  |  Förändringsfaser  |  Katastrofteori  |  Organiska Organisationer  |  Kärngruppsteorin Kleiner  |  Uppskattande Undersökningsmetodik Cooperrider  |  Positiv Avvikelse  |  Glömma, Låna och Lära Ramverk  |  Teori om Planerat Beteende  |  Kraftfältsanalys  |  Kaizen Filosofin  |  Value Engineering Miles  |  Värdeflödeskartläggning  |  Förändringsledning  |  Sex Angreppssätt vid Förändringar  |  Värdestyrning  |  Förändringsdimensioner  |  Åtta Attribut hos Framgångsrikt Ledda Företag  |  Femte Disciplinen, Fem Discipliner Senge  |  Tio Principer av Pånyttfödelse  |  Fjorton Punkter av Deming  |  Blåa Oceanens Strategi Kim  |  I Botten på Pyramiden Prahalad


Retur till Management Start: Organisation och Förändring  |  Marknadsföring  |  Strategi  |  Supply Chain och Kvalitetsledning


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Special Interest Group Leader

Du här
Om 12manage | Reklam | Länk till oss / Citera oss | Sekretess | Förslagen | Användningsvillkor
© 2018 12manage - The Executive Fast Track. V14.1 - Senast uppdaterad: 21-9-2018. Alla namn ™ av deras ägare.