Kaizen Metoden (Kaizen Filosofin)

Kunskapscenter

Sammanfattning, forum, bästa praxis, experttips och resurser.


Ramverket för Kaizen philosophy (Kaizen filosofin) 5SKaizen philosophy (Kaizen filosofin)Vad är Kaizen philosophy (Kaizen filosofin)? Definition

Kaizen metoden för ständiga inkrementella förbättringar är ursprungligen ett japanskt management koncept för gradvis ständig (inkrementell) förändring (förbättring).


Kaizen är faktiskt en typ av livfilosofi. Den utgår ifrån att varje aspekt av vårt liv förtjänar till att ständigt förbättras. Kaizen filosofin ligger bakom många japanska management koncept som t.ex.: TQM , kvalitetskontrollcirklar, små gruppaktiviteter, arbetskraftsrelationer.


Nyckelelementen i Kaizen är: kvalitet, insats, medverkan av alla anställda, villighet till att förändra och kommunikation.


Japanska företag skiljer på: Innovation, en radikal form av förändring och Kaizen philosophy (Kaizen filosofin), en ständig form av förändring. Kaizen betyder helt enkelt: Väg (kai) att bli Bra (zen), en strävan efter ständig förbättring.


De fem grundelementen i Kaizen

 1. Teamwork.
 2. Personlig disciplin.
 3. Förbättrad moral.
 4. Kvalitetscirklar.
 5. Förslag till förbättringar.

ur detta fundament uppstår tre nyckelfaktorer i Kaizen

 • Eliminering av slöseri, kassation, förluster (muda) och ineffektivitet.
 • Kaizens Fem-S ramverk för en god hushållning.
 •       1. Seiri - ordning
 •       2. Seiton - regelbundenhet
 •       3. Seiso - renlighet
 •       4. Seiketsu - standardiserad rengöring
 •       5. Shitsuke - disciplin
 • Standardisering.

När bör Kaizen filosofin tillämpas? Även om det är svårt att ge en allmäna råd, så är det tydligt att den passar väl in när det gäller gradvisa inkrementella förändringssituationer som kräver en långsiktig förändring och även i kollektiva kulturer. I flera enskilda kulturer som är mer fokuserade på kortfristig framgång, är ofta mer befrämjade av koncept såsom Business Process Reengineering.


Kaizen

När Kaizen jämförs med BPR-metoden så är det tydligt att Kaizen filosofin är mer personal-orienterad och lättare att genomföra, men kräver en långsiktig disciplin och erbjuder endast mindre steg i förändringen. Business Process Reengineerings tillvägagångssätt är å ena sidan mer krävande, teknologi-orienterat, och möjliggör för en radikal förändring, men det kräver mycket goda förändringsledningsfärdigheter.


Bok: Masaaki Imai - Kaizen -


Kontinuerlig Förbättring (Kaizen) Särskild Intressegrupp SIG


Särskild Intressegrupp SIG (54 medlemmar)

Forum om Kontinuerlig Förbättring (Kaizen)  

De senaste ämnena om: Kontinuerlig Förbättring (Kaizen).


Kaizen Prerequisites
I believe self-discipline is a mandatory prerequisite before one can hope to achieve success with Kaizen, just as it is (...)
22
 
 
Kaizen is Based on Kata
Kaizen is more than we can think in Japanese culture. Everything is based on 'Kata'* in their culture, so no one is supp (...)
10
 
 
Personal Experiences with Kaizen
Kaizen has been wonderful for me having practiced it over 2 decades. It's like maths or physics (in fact any subject) in (...)
7
 
 
Best Practices om Kontinuerlig Förbättring (Kaizen)

Här hittar du de mest värdefulla idéerna och praktiska förslagen.


🥇 Quotes on Kaizen. Quotations
Do you know some deep, famous or funny quotes on Kaizen? Quotations? Proverbs? Please share them as a reaction to this p (...)
62
 
 
🥈 Kaizen and Quality and Toyota
Small incremental changes in quality can be accomplished through solid statistical analysis. Through the use of p-charts (...)
17
 
 
🥉 The Kaizen Philosophy
Kaizen is really a way of life philosophy. It is change for betterment. We have to inculcate this concept in every stude (...)
12
 
 
Formal Kaizen Programs
Kaizen should be practised within a formal program with reward or recognition for successful efforts lest it may do in d (...)
12
 
 
Organizational Change Must Be Slow and Incremental
Change in organizations should be slow and incremental in order to be really effective. This is applicable regardless of (...)
11
 
 
Start the Change Within Yourself
The most important thing before starting Kaizen is, start the change within yourself. You cannot educate others about Ka (...)
11
 
 
Kaizen is a Way of Life
I believe that Kaizen has not been well understood by most of the occidental companies; Kaizen is not a specific program (...)
11
 
 
Gauging Customer Satisfaction
Customer satisfaction has a direct effect on profit and profitability. To what extent can profit measures be used to gau (...)
9
 
 
Kaizen is More than the Housekeeping techniques (5S) !
Kaizen 5S is not just housekeeping techniques... We should always link it with performance and productivity enhancement (...)
9
 
 
Kaizen is a Philosophy | Kaizen Background
I am led to believe Kaizen is more of a philosophy than it is a management 'tool' - the description above may wish to in (...)
8
 
 
Building Blocks of Kaizen, Continual Improvement
It's interesting to see the clarification we received from Anthony from India about continually improving quality, cost (...)
6
 
 
Linking Kaizen to Goals of the Organization
Linking Kaizen to the goals of the firm is a sure way to ensure improvement of each process of the organization. These p (...)
6
 
 
Loss Function Analysis
Loss function analysis can be used for controling loss incurred during production, the smaller the tolerance the less is (...)
5
 
 
How we Use Kaizen in my Company
We use Kaizen to improve continuously. We also hang the tools on a board, but someone is working with it and they have t (...)
4
 
 
Kaizen Action Must be Followed by Standardization
Your Kaizen action must be followed by standardization so you can see your improvement in the process. My trigger for (...)
4
 
 
Experttips om Continuous Improvement (Kaizen) (Engelsk)

Här hittar du professionella råd från experter.


Comparison Kaizen vs. Innovation

Appreciate the Differences... (...)
   
 
 
 

Tools to Attack Waste

Waste Management, Waste Tools Overview (...)
   
 
 
 

Building blocks of Kaizen: QCD

Kaizen (...)
   
 
 
 

Leadership Strategies for Change

Initiate, implement, develop and sustain change (...)
   
 
 
 

Benefits of Kaizen

Continuous Improvement (...)
   
 
 
 

The 8 Wastes of Lean Explained

Waste Management (...)
   
 
 
 

Alternate Process Improvement Model

Process Improvement, Continuous Improvement, Kaizen, CMM (...)
   
 
 
 

Why Kaizen is Needed for Wastefree and Flexible Manufacturing

Anecdote (...)
   
 
 
 

Types of Change. Classification

Change Management, Organizational Change, Expected/Unexpected Change, Incremental/Radical Change (...)
   
 
 
 

Kaizen The Keys to Continuous Improvement

Facilitating a Kaizen Workshop (...)
   
 
 
 

How to Focus your Improvement Efforts?

Achieve More With Less, Kaizen, BPR, JIT, Lean, Value Chain (...)
   
 
 
 

Kaizen Best Practices

Preparing a Kaizen program (...)
   
 
 
 

Kaizen: An Essential Tool

Kaizen = Continuous Improvement in Every Facet of Life (...)
   
 
 
 
Informationskällor om Kontinuerlig Förbättring (Kaizen)

Här hittar du powerpoints, videor, nyheter etc. som du kan använda i dina egna föreläsningar och workshops.Jämför Kaizenmetoden med: Demings Cykler (PDSA / PDCA)  |  Hosrin Kanri Policyuteveckling, Hosrin Kanri Planering  |  Industriträning, Industriutbildning  |  8D Problemlösning (Åtta Discipliner)  |  Sex Sigma-metodologi  |  Quality Function Deployment, QFD-metod, QFD-process  |  Glömma, Låna och Lära Ramverk  |  Värdekedjan Porter  |  Just-in-time Filosofin (JIT Filosofin)  |  Organiska Organisationer  |  Uppskattande Undersökningsmetodik Cooperrider  |  Positiv Avvikelse  |  Förändringsfaser  |  Sex Angreppssätt vid Förändringar  |  Kärngruppsteorin Kleiner  |  Teori om Planerat Beteende  |  Business Process Reengineeringmetoden Hammer och Champy  |  Förändringsledning  |  Förändringsdimensioner  |  Kraftfältsanalys  |  Värdeflödeskartläggning  |  Åtta Attribut hos Framgångsrikt Ledda Företag  |  Femte Disciplinen, Fem Discipliner Senge  |  Tio Principer av Pånyttfödelse  |  Fjorton Punkter av Deming  |  Personalstyrkans Mognadsgrad (People CMM)


Retur till Management Start: Organisation och Förändring  |  Kommunikation och Färdigheter  |   Etik och Ansvar  |  HRM och Personalfrågor  |   Program- och Projektledning  |  Strategi  |  Supply Chain och Kvalitetsledning


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Special Interest Group Leader

Är du expert på Kontinuerlig Förbättring (Kaizen)? Anmäl dig gratis

Länk till detta kunskapscenter

Kopiera den här koden till din webbplats:

 


Om 12manage | Reklam | Länk till oss / Citera oss | Sekretess | Förslagen | Användningsvillkor
© 2020 12manage - The Executive Fast Track. V15.6 - Senast uppdaterad: 1-10-2020. Alla namn ™ av deras ägare.