Kaizen Metoden (Kaizen Filosofin)

Kunskapscenter

12manage is looking for
MBA students.

   

Gradvisa ständiga (inkrementella) förändrings(förbättringar). Förklaring till Kaizen.

Innehåll

Premium

Ramverket för Kaizen philosophy (Kaizen filosofin) 5SKaizen philosophy (Kaizen filosofin)Vad är Kaizen philosophy (Kaizen filosofin)? Definition

Kaizen metoden för ständiga inkrementella förbättringar är ursprungligen ett japanskt management koncept för gradvis ständig (inkrementell) förändring (förbättring).


Kaizen är faktiskt en typ av livfilosofi. Den utgår ifrån att varje aspekt av vårt liv förtjänar till att ständigt förbättras. Kaizen filosofin ligger bakom många japanska management koncept som t.ex.: TQM , kvalitetskontrollcirklar, små gruppaktiviteter, arbetskraftsrelationer.


Nyckelelementen i Kaizen är: kvalitet, insats, medverkan av alla anställda, villighet till att förändra och kommunikation.


Japanska företag skiljer på: Innovation, en radikal form av förändring och Kaizen philosophy (Kaizen filosofin), en ständig form av förändring. Kaizen betyder helt enkelt: Väg (kai) att bli Bra (zen), en strävan efter ständig förbättring.


De fem grundelementen i Kaizen

 1. Teamwork.
 2. Personlig disciplin.
 3. Förbättrad moral.
 4. Kvalitetscirklar.
 5. Förslag till förbättringar.

ur detta fundament uppstår tre nyckelfaktorer i Kaizen

 • Eliminering av slöseri, kassation, förluster (muda) och ineffektivitet.
 • Kaizens Fem-S ramverk för en god hushållning.
 •       1. Seiri - ordning
 •       2. Seiton - regelbundenhet
 •       3. Seiso - renlighet
 •       4. Seiketsu - standardiserad rengöring
 •       5. Shitsuke - disciplin
 • Standardisering.

När bör Kaizen filosofin tillämpas? Även om det är svårt att ge en allmäna råd, så är det tydligt att den passar väl in när det gäller gradvisa inkrementella förändringssituationer som kräver en långsiktig förändring och även i kollektiva kulturer. I flera enskilda kulturer som är mer fokuserade på kortfristig framgång, är ofta mer befrämjade av koncept såsom Business Process Reengineering.


Kaizen

När Kaizen jämförs med BPR-metoden så är det tydligt att Kaizen filosofin är mer personal-orienterad och lättare att genomföra, men kräver en långsiktig disciplin och erbjuder endast mindre steg i förändringen. Business Process Reengineerings tillvägagångssätt är å ena sidan mer krävande, teknologi-orienterat, och möjliggör för en radikal förändring, men det kräver mycket goda förändringsledningsfärdigheter.


Bok: Masaaki Imai - Kaizen -


Kaizen Metoden | Kaizen Filosofin Särskild Intressegrupp SIG


Särskild Intressegrupp SIG (56 medlemmar)


Kaizen Metoden | Kaizen Filosofin Forumet  

Nya ämnen

  Kaizen Prerequisites
I believe self-discipline is a mandatory prerequisite before one can hope to achieve success with Kaizen, just as it is in martial arts. The fo...
     
 
  Kaizen is a Way of Life
I believe that Kaizen has not been well understood by most of the occidental companies; Kaizen is not a specific program, Kaizen is not a special proj...
     
 
  Formal Kaizen Programs
Kaizen should be practised within a formal program with reward or recognition for successful efforts lest it may do in disarray. It was proven as a ve...
     
 
  Gauging Customer Satisfaction
Customer satisfaction has a direct effect on profit and profitability. To what extent can profit measures be used to gauge customer satisfaction? To w...
     
 
  Kaizen is Based on Kata
Kaizen is more than we can think in Japanese culture. Everything is based on 'Kata*' in their culture, so no one is supposed to do things outsi...
     
 
  Kaizen is a Philosophy | Kaizen Background
I am led to believe Kaizen is more of a philosophy than it is a management 'tool' - the description above may wish to include the definition of Kaizen...
     
 
  Kaizen is More than the Housekeeping techniques (5S) !
Kaizen 5S is not just housekeeping techniques...
We should always link it with performance and productivity enhancement....
     
 
  Loss Function Analysis
Loss function analysis can be used for controling loss incurred during production, the smaller the tolerance the less is the loss in production....
     
 
  Building Blocks of Kaizen, Continual Improvement
It's interesting to see the clarification we received from Anthony from India about continually improving quality, cost and delivery.
The ...
     
 
  Kaizen Action Must be Followed by Standardization
Your Kaizen action must be followed by standardization so you can see your improvement in the process.
My trigger for a Kaizen project is the re...
     
 
  Kaizen in Human Resources
I agree that Kaizen is the right way to increase organizational efficiency... Recently, an article came in my hands about Kaizen applied to human reso...
     
 
  Kaizen basis for Lean Six Sigma
I think the Kaizen is the same as Lean Six Sigma, if we want to get more sucessful in the manufacturing field, we need start from the Kaizen....
     
 
  Personal Experiences with Kaizen
Kaizen has been wonderful for me having practiced it over 2 decades. It's like maths or physics (in fact any subject) in that if you want to you can s...
     
 
  Linking Kaizen to Goals of the Organization
Linking Kaizen to goals is a sure way to ensure improvement within each process of the organization. These projects are reviewed internally and any bo...
     
 
  One of the Best Management Practice that anyboy could have.
Kaizen is one of the excellent management practice which especialy could use by Anybody in the world as it showcases the right, easy and most cost eff...
     
 
  Kaizen and Organisational Culture
Kaizen is indisputably one of the best methods of increasing efficiency and of introducing organizational change in an organization. However it requir...
     
 
  Kaizen vs Business Process Reengineering
In ideas companies like film production, television etc, business process re-engineering has been found very applicable because it involves the fundam...
     
 
  Kaizen in my Company
We use Kaizen to improve continuously. We also hang the tools on a board, but someone is working with it and they have to report to me. As a lean mana...
     
 

Best Practices - Kaizen Metoden | Kaizen Filosofin
  Quotes on Kaizen. Quotations
Do you know some deep, famous or funny quotes on Kaizen? Quotations? Proverbs? Please share them as a reaction to this posting and mention the author....
     
 
  Kaizen and Quality and Toyota
Small incremental changes in quality can be accomplished through solid statistical analysis. Through the use of p-charts and other variable control ch...
     
 
  The Kaizen Philosophy
Kaizen is really a way of life philosophy. It is change for betterment. We have to inculcate this concept in every student in different streams...
     
 
  Start the Change Within Yourself
The most important thing before starting Kaizen is, start the change within yourself. You cannot educate others about Kaizen if you yourself are not w...
     
 
  Organizational Change Must Be Slow and Incremental
Change in organizations should be slow and incremental in order to be really effective. This is applicable regardless of the approach used....
     
 

Expert Tips (ENG) - Kaizen Method | Kaizen Philosophy
 

Comparison Kaizen vs. Innovation

 
 
 

Tools to Attack Waste

 
 
 

Building blocks of Kaizen: QCD

 
 
 

Leadership Strategies for Change

 
 
 

Benefits of Kaizen

 
 
 

The 8 Wastes of Lean Explained

 
 
 

Alternate Process Improvement Model

 
 
 

Why Kaizen is Needed for Wastefree and Flexible Manufacturing

 
 
 

Types of Change. Classification

 
 
 

Kaizen The Keys to Continuous Improvement

 
 
 

How to Focus your Improvement Efforts?

 
 
 

Kaizen Best Practices

 
 
 

Kaizen: An Essential Tool

 
 

Resurser - Kaizen Metoden | Kaizen Filosofin
 

Nyheter om Kaizen Metod


     
 

Nyheter om Kaizen Kvalitetssyn


     
 

Videor om Kaizen Metod


     
 

Videor om Kaizen Kvalitetssyn


     
 

Presentationer om Kaizen Metod


     
 

Presentationer om Kaizen Kvalitetssyn


     
 

Mer om Kaizen Metod


     
 

Mer om Kaizen Kvalitetssyn


     

Jämför Kaizenmetoden med: Demings Cykler (PDSA / PDCA)  |  Hosrin Kanri Policyuteveckling, Hosrin Kanri Planering  |  Industriträning, Industriutbildning  |  8D Problemlösning (Åtta Discipliner)  |  Sex Sigma-metodologi  |  Quality Function Deployment, QFD-metod, QFD-process  |  Glömma, Låna och Lära Ramverk  |  Värdekedjan Porter  |  Just-in-time Filosofin (JIT Filosofin)  |  Organiska Organisationer  |  Uppskattande Undersökningsmetodik Cooperrider  |  Positiv Avvikelse  |  Förändringsfaser  |  Sex Angreppssätt vid Förändringar  |  Kärngruppsteorin Kleiner  |  Teori om Planerat Beteende  |  Business Process Reengineeringmetoden Hammer och Champy  |  Förändringsledning  |  Förändringsdimensioner  |  Kraftfältsanalys  |  Värdeflödeskartläggning  |  Åtta Attribut hos Framgångsrikt Ledda Företag  |  Femte Disciplinen, Fem Discipliner Senge  |  Tio Principer av Pånyttfödelse  |  Fjorton Punkter av Deming  |  Personalstyrkans Mognadsgrad (People CMM)


Retur till Management Start: Organisation och Förändring  |  Kommunikation och Färdigheter  |   Etik och Ansvar  |  HRM och Personalfrågor  |   Program- och Projektledning  |  Strategi  |  Supply Chain och Kvalitetsledning


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Special Interest Group Leader

Du här? Anmäl dig gratis


 


Om 12manage | Reklam | Länk till oss / Citera oss | Sekretess | Förslagen | Användningsvillkor
© 2019 12manage - The Executive Fast Track. V15.0 - Senast uppdaterad: 24-1-2019. Alla namn ™ av deras ägare.