Kaizen Metoden (Kaizen Filosofin)

Kunskapscenter

12manage is looking for students!

Gradvisa ständiga (inkrementella) förändrings(förbättringar). Förklaring till Kaizen.


Ramverket för Kaizen philosophy (Kaizen filosofin) 5SKaizen philosophy (Kaizen filosofin)Vad är Kaizen philosophy (Kaizen filosofin)? Definition

Kaizen metoden för ständiga inkrementella förbättringar är ursprungligen ett japanskt management koncept för gradvis ständig (inkrementell) förändring (förbättring).


Kaizen är faktiskt en typ av livfilosofi. Den utgår ifrån att varje aspekt av vårt liv förtjänar till att ständigt förbättras. Kaizen filosofin ligger bakom många japanska management koncept som t.ex.: TQM , kvalitetskontrollcirklar, små gruppaktiviteter, arbetskraftsrelationer.


Nyckelelementen i Kaizen är: kvalitet, insats, medverkan av alla anställda, villighet till att förändra och kommunikation.


Japanska företag skiljer på: Innovation, en radikal form av förändring och Kaizen philosophy (Kaizen filosofin), en ständig form av förändring. Kaizen betyder helt enkelt: Väg (kai) att bli Bra (zen), en strävan efter ständig förbättring.


De fem grundelementen i Kaizen

 1. Teamwork.
 2. Personlig disciplin.
 3. Förbättrad moral.
 4. Kvalitetscirklar.
 5. Förslag till förbättringar.

ur detta fundament uppstår tre nyckelfaktorer i Kaizen

 • Eliminering av slöseri, kassation, förluster (muda) och ineffektivitet.
 • Kaizens Fem-S ramverk för en god hushållning.
 •       1. Seiri - ordning
 •       2. Seiton - regelbundenhet
 •       3. Seiso - renlighet
 •       4. Seiketsu - standardiserad rengöring
 •       5. Shitsuke - disciplin
 • Standardisering.

När bör Kaizen filosofin tillämpas? Även om det är svårt att ge en allmäna råd, så är det tydligt att den passar väl in när det gäller gradvisa inkrementella förändringssituationer som kräver en långsiktig förändring och även i kollektiva kulturer. I flera enskilda kulturer som är mer fokuserade på kortfristig framgång, är ofta mer befrämjade av koncept såsom Business Process Reengineering.


Kaizen

När Kaizen jämförs med BPR-metoden så är det tydligt att Kaizen filosofin är mer personal-orienterad och lättare att genomföra, men kräver en långsiktig disciplin och erbjuder endast mindre steg i förändringen. Business Process Reengineerings tillvägagångssätt är å ena sidan mer krävande, teknologi-orienterat, och möjliggör för en radikal förändring, men det kräver mycket goda förändringsledningsfärdigheter.


Bok: Masaaki Imai - Kaizen -


Särskild Intressegrupp SIG - Kaizen Metoden | Kaizen Filosofin


Särskild Intressegrupp SIG (56 medlemmar)


Forum - Kaizen Metoden | Kaizen Filosofin  

Här hittar du intressanta och pedagogiska diskussioner.


  Quotes on Kaizen. Quotations (6 reaktioner)
Do you know some deep, famous or funny quotes on Kaizen? Quo...
 
 
 
 
  Kaizen and Quality and Toyota (1 reaktioner)
Small incremental changes in quality can be accomplished thr...
 
 
 
 
  The Kaizen Philosophy (1 reaktioner)
Kaizen is really a way of life philosophy. It is chan...
 
 
 
 
  Formal Kaizen Programs
Kaizen should be practised within a formal program with rewa...
 
 
 
 
  Start the Change Within Yourself (7 reaktioner)
The most important thing before starting Kaizen is, start th...
 
 
 
 
  Organizational Change Must Be Slow and Incremental (4 reaktioner)
Change in organizations should be slow and incremental in or...
 
 
 
 
  Gauging Customer Satisfaction
Customer satisfaction has a direct effect on profit and prof...
 
 
 
 
  Kaizen is Based on Kata (1 reaktioner)
Kaizen is more than we can think in Japanese culture. Everyt...
 
 
 
 
  Kaizen is a Philosophy | Kaizen Background (3 reaktioner)
I am led to believe Kaizen is more of a philosophy than it i...
 
 
 
 
  Kaizen is More than the Housekeeping techniques (5S) ! (1 reaktioner)
Kaizen 5S is not just housekeeping techniques... We should ...
 
 
 
 
  Loss Function Analysis
Loss function analysis can be used for controling loss incur...
 
 
 
 
  Building Blocks of Kaizen, Continual Improvement (1 reaktioner)
It's interesting to see the clarification we received from A...
 
 
 
 
  Kaizen Action Must be Followed by Standardization
Your Kaizen action must be followed by standardization so y...
 
 
 
 
  Kaizen in Human Resources
I agree that Kaizen is the right way to increase organizatio...
 
 
 
 
  Kaizen basis for Lean Six Sigma
I think the Kaizen is the same as Lean Six Sigma, if we want...
 
 
 
 
  Personal Experiences with Kaizen
Kaizen has been wonderful for me having practiced it over 2 ...
 
 
 
 
  Linking Kaizen to Goals of the Organization
Linking Kaizen to goals is a sure way to ensure improvement ...
 
 
 
 
  One of the Best Management Practice that anyboy could have.
Kaizen is one of the excellent management practice which esp...
 
 
 
 
  Kaizen and Organisational Culture (1 reaktioner)
Kaizen is indisputably one of the best methods of increasing...
 
 
 
 
  Kaizen vs Business Process Reengineering
In ideas companies like film production, television etc, bus...
 
 
 
 
  Kaizen in my Company (1 reaktioner)
We use Kaizen to improve continuously. We also hang the tool...
 
 
 
 

Best Practices - Kaizen Metoden | Kaizen Filosofin

Här hittar du de mest värdefulla idéerna.


  Kaizen Prerequisites (3 reaktioner)
I believe self-discipline is a mandatory prerequisite...
 
 
 
 
  Kaizen is a Way of Life (2 reaktioner)
I believe that Kaizen has not been well understood by most o...
 
 
 
 

Expert Tips (ENG) - Kaizen Method | Kaizen Philosophy

Här hittar du högkvalitativa råd från experter.


 

Comparison Kaizen vs. Innovation

Appreciate the Differences......
 
 
 

Tools to Attack Waste

Waste Management, Waste Tools Overview...
 
 
 

Building blocks of Kaizen: QCD

Kaizen...
 
 
 

Leadership Strategies for Change

Initiate, implement, develop and sustain change...
 
 
 

Benefits of Kaizen

Continuous Improvement...
 
 
 

The 8 Wastes of Lean Explained

Waste Management...
 
 
 

Alternate Process Improvement Model

Process Improvement, Continuous Improvement, Kaizen, CMM...
 
 
 

Why Kaizen is Needed for Wastefree and Flexible Manufacturing

Anecdote...
 
 
 

Types of Change. Classification

Change Management, Organizational Change, Expected/Unexpected Change, Incremental/Radical Change...
 
 
 

Kaizen The Keys to Continuous Improvement

Facilitating a Kaizen Workshop...
 
 
 

How to Focus your Improvement Efforts?

Achieve More With Less, Kaizen, BPR, JIT, Lean, Value Chain...
 
 
 

Kaizen Best Practices

Preparing a Kaizen program...
 
 
 

Kaizen: An Essential Tool

Kaizen = Continuous Improvement in Every Facet of Life...
 
 

Resurser - Kaizen Metoden | Kaizen Filosofin

Här hittar du PowerPoint-presentationer, mikroinlärningsvideor och ytterligare informationskällor.


 

Nyheter om Kaizen Metod


     
 

Nyheter om Kaizen Kvalitetssyn


     
 

Videor om Kaizen Metod


     
 

Videor om Kaizen Kvalitetssyn


     
 

Presentationer om Kaizen Metod


     
 

Presentationer om Kaizen Kvalitetssyn


     
 

Mer om Kaizen Metod


     
 

Mer om Kaizen Kvalitetssyn


     

Jämför Kaizenmetoden med: Demings Cykler (PDSA / PDCA)  |  Hosrin Kanri Policyuteveckling, Hosrin Kanri Planering  |  Industriträning, Industriutbildning  |  8D Problemlösning (Åtta Discipliner)  |  Sex Sigma-metodologi  |  Quality Function Deployment, QFD-metod, QFD-process  |  Glömma, Låna och Lära Ramverk  |  Värdekedjan Porter  |  Just-in-time Filosofin (JIT Filosofin)  |  Organiska Organisationer  |  Uppskattande Undersökningsmetodik Cooperrider  |  Positiv Avvikelse  |  Förändringsfaser  |  Sex Angreppssätt vid Förändringar  |  Kärngruppsteorin Kleiner  |  Teori om Planerat Beteende  |  Business Process Reengineeringmetoden Hammer och Champy  |  Förändringsledning  |  Förändringsdimensioner  |  Kraftfältsanalys  |  Värdeflödeskartläggning  |  Åtta Attribut hos Framgångsrikt Ledda Företag  |  Femte Disciplinen, Fem Discipliner Senge  |  Tio Principer av Pånyttfödelse  |  Fjorton Punkter av Deming  |  Personalstyrkans Mognadsgrad (People CMM)


Retur till Management Start: Organisation och Förändring  |  Kommunikation och Färdigheter  |   Etik och Ansvar  |  HRM och Personalfrågor  |   Program- och Projektledning  |  Strategi  |  Supply Chain och Kvalitetsledning


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Special Interest Group Leader

Du här? Anmäl dig gratis


 


Om 12manage | Reklam | Länk till oss / Citera oss | Sekretess | Förslagen | Användningsvillkor
© 2019 12manage - The Executive Fast Track. V15.1 - Senast uppdaterad: 19-9-2019. Alla namn ™ av deras ägare.