Kaizen Metoden (Kaizen Filosofin)

Kunskapscenter

   

Gradvisa ständiga (inkrementella) förändrings(förbättringar). Förklaring till Kaizen.

Innehåll

Premium

Ramverket för Kaizen philosophy (Kaizen filosofin) 5SKaizen philosophy (Kaizen filosofin)Vad är Kaizen philosophy (Kaizen filosofin)? Definition

Kaizen metoden för ständiga inkrementella förbättringar är ursprungligen ett japanskt management koncept för gradvis ständig (inkrementell) förändring (förbättring).


Kaizen är faktiskt en typ av livfilosofi. Den utgår ifrån att varje aspekt av vårt liv förtjänar till att ständigt förbättras. Kaizen filosofin ligger bakom många japanska management koncept som t.ex.: TQM , kvalitetskontrollcirklar, små gruppaktiviteter, arbetskraftsrelationer.


Nyckelelementen i Kaizen är: kvalitet, insats, medverkan av alla anställda, villighet till att förändra och kommunikation.


Japanska företag skiljer på: Innovation, en radikal form av förändring och Kaizen philosophy (Kaizen filosofin), en ständig form av förändring. Kaizen betyder helt enkelt: Väg (kai) att bli Bra (zen), en strävan efter ständig förbättring.


De fem grundelementen i Kaizen

 1. Teamwork.
 2. Personlig disciplin.
 3. Förbättrad moral.
 4. Kvalitetscirklar.
 5. Förslag till förbättringar.

ur detta fundament uppstår tre nyckelfaktorer i Kaizen

 • Eliminering av slöseri, kassation, förluster (muda) och ineffektivitet.
 • Kaizens Fem-S ramverk för en god hushållning.
 •       1. Seiri - ordning
 •       2. Seiton - regelbundenhet
 •       3. Seiso - renlighet
 •       4. Seiketsu - standardiserad rengöring
 •       5. Shitsuke - disciplin
 • Standardisering.

När bör Kaizen filosofin tillämpas? Även om det är svårt att ge en allmäna råd, så är det tydligt att den passar väl in när det gäller gradvisa inkrementella förändringssituationer som kräver en långsiktig förändring och även i kollektiva kulturer. I flera enskilda kulturer som är mer fokuserade på kortfristig framgång, är ofta mer befrämjade av koncept såsom Business Process Reengineering.


Kaizen

När Kaizen jämförs med BPR-metoden så är det tydligt att Kaizen filosofin är mer personal-orienterad och lättare att genomföra, men kräver en långsiktig disciplin och erbjuder endast mindre steg i förändringen. Business Process Reengineerings tillvägagångssätt är å ena sidan mer krävande, teknologi-orienterat, och möjliggör för en radikal förändring, men det kräver mycket goda förändringsledningsfärdigheter.


Bok: Masaaki Imai - Kaizen -


Kaizen Metoden | Kaizen Filosofin Forumet
  Personal Experiences with Kaizen
Kaizen has been wonderful for me having practiced ...
     
 
  Kaizen Prerequisites
I believe self-discipline is a mandatory pr...
     
 
  Kaizen is Based on Kata
Kaizen is more than we can think in Japanese cultu...
     
 
  Formal Kaizen Programs
Kaizen should be practised within a formal program...
     
 
  Start the Change Within Yourself
The most important thing before starting Kaizen is...
     
 
  Kaizen and Quality and Toyota
Small incremental changes in quality can be accomp...
     
 
  Gauging Customer Satisfaction
Customer satisfaction has a direct effect on profi...
     
 

Få tillgång till detta diskussionsforum  Organizational Change Must Be Slow and Incremental
Change in organizations should be slow and increme...
     
 
  Linking Kaizen to Goals of the Organization
Linking Kaizen to goals is a sure way to ensure im...
     
 
  Kaizen is a Philosophy | Kaizen Background
I am led to believe Kaizen is more of a philosophy...
     
 
  The Kaizen Philosophy
Kaizen is really a way of life philosophy. ...
     
 
  Building Blocks of Kaizen, Continual Improvement
It's interesting to see the clarification we recei...
     
 
  Kaizen is More than the Housekeeping techniques (5S) !
Kaizen 5S is not just housekeeping techniques...
     
 
  One of the Best Management Practice that anyboy could have.
Kaizen is one of the excellent management practice...
     
 
  Kaizen in my Company
We use Kaizen to improve continuously. We also han...
     
 
  Kaizen in Human Resources
I agree that Kaizen is the right way to increase o...
     
 
  Kaizen basis for Lean Six Sigma
I think the Kaizen is the same as Lean Six Sigma, ...
     
 
  Loss Function Analysis
Loss function analysis can be used for controling ...
     
 
  Kaizen vs Business Process Reengineering
In ideas companies like film production, televisio...
     
 

Kaizen Metoden | Kaizen Filosofin Särskild Intressegrupp SIG


Särskild Intressegrupp SIG

Kaizen Metoden | Kaizen Filosofin Utbildning & Sammankomster


Hitta Träning, Seminarier och Sammankomster


Best Practices - Kaizen Metoden | Kaizen Filosofin Premium
  Kaizen is a Way of Life
I believe that Kaizen has not been well understood...
     
 
  Quotes on Kaizen. Quotations
Do you know some deep, famous or funny quotes on K...
     
 

Expert Tips (ENG) - Kaizen Method | Kaizen Philosophy Premium
 

Comparison Kaizen vs. Innovation

In 1992, A. Meckel made this useful comparison of ...
Usage (application): Appreciate the Differences...
 
 
 

Tools to Attack Waste

What tools you can use for every waste you can fin...
Usage (application): Waste Management, Waste Tools Overview
 
 
 

Building blocks of Kaizen: QCD

Imai mentions three main building blocks of Kaizen...
Usage (application): Kaizen
 
 
 

Leadership Strategies for Change

In response to the high rate of change failure, Ke...
Usage (application): Initiate, implement, develop and sustain change
 
 
 

Benefits of Kaizen

There are several benefits of using Kaizen or K...
Usage (application): Continuous Improvement
 
 
 

The 8 Wastes of Lean Explained

T - Transport - Moving people, products & informat...
Usage (application): Waste Management
 
 
 

Alternate Process Improvement Model

The IDEAL Model.
Originally, the IDEAL model ...
Usage (application): Process Improvement, Continuous Improvement, Kaizen, CMM
 
 
 

Why Kaizen is Needed for Wastefree and Flexible Manufacturing

According to Masaaki Imai, founder and chairman of...
Usage (application): Anecdote
 
 
 

Types of Change. Classification

Organizational change varies along at least to dim...
Usage (application): Change Management, Organizational Change, Expected/Unexpected Change, Incremental/Radical Change
 
 
 

Kaizen The Keys to Continuous Improvement

This learning package provides you with everything...
Usage (application): Facilitating a Kaizen Workshop
 
 
 

How to Focus your Improvement Efforts?

Very often organizations consider continuous impro...
Usage (application): Achieve More With Less, Kaizen, BPR, JIT, Lean, Value Chain
 
 
 

Kaizen Best Practices

When starting a Kaizen program, remember to:
...
Usage (application): Preparing a Kaizen program
 
 
 

Kaizen: An Essential Tool

According to Imai, founder and chairman of the KAI...
Usage (application): Kaizen = Continuous Improvement in Every Facet of Life
 
 

Utveckla dig själv i företagsadministration och management
Resurser - Kaizen Metoden | Kaizen Filosofin Premium
 

Nyheter om Kaizen Metod


     
 

Nyheter om Kaizen Kvalitetssyn


     
 

Videor om Kaizen Metod


     
 

Videor om Kaizen Kvalitetssyn


     
 

Presentationer om Kaizen Metod


     
 

Presentationer om Kaizen Kvalitetssyn


     
 

Mer om Kaizen Metod


     
 

Mer om Kaizen Kvalitetssyn


     

Accelerera din managementkarriär
Jämför Kaizenmetoden med: Demings Cykler (PDSA / PDCA)  |  Hosrin Kanri Policyuteveckling, Hosrin Kanri Planering  |  Industriträning, Industriutbildning  |  8D Problemlösning (Åtta Discipliner)  |  Sex Sigma-metodologi  |  Quality Function Deployment, QFD-metod, QFD-process  |  Glömma, Låna och Lära Ramverk  |  Värdekedjan Porter  |  Just-in-time Filosofin (JIT Filosofin)  |  Organiska Organisationer  |  Uppskattande Undersökningsmetodik Cooperrider  |  Positiv Avvikelse  |  Förändringsfaser  |  Sex Angreppssätt vid Förändringar  |  Kärngruppsteorin Kleiner  |  Teori om Planerat Beteende  |  Business Process Reengineeringmetoden Hammer och Champy  |  Förändringsledning  |  Förändringsdimensioner  |  Kraftfältsanalys  |  Värdeflödeskartläggning  |  Åtta Attribut hos Framgångsrikt Ledda Företag  |  Femte Disciplinen, Fem Discipliner Senge  |  Tio Principer av Pånyttfödelse  |  Fjorton Punkter av Deming  |  Personalstyrkans Mognadsgrad (People CMM)


Retur till Management Start: Organisation och Förändring  |  Kommunikation och Färdigheter  |   Etik och Ansvar  |  HRM och Personalfrågor  |   Program- och Projektledning  |  Strategi  |  Supply Chain och Kvalitetsledning


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Special Interest Group Leader

Du här


Om 12manage | Reklam | Länk till oss / Citera oss | Sekretess | Förslagen | Användningsvillkor
© 2018 12manage - The Executive Fast Track. V14.1 - Senast uppdaterad: 26-9-2018. Alla namn ™ av deras ägare.