Kaizen Metoden (Kaizen Filosofin)

Kunskapscenter
Sammanfattning, forum, bästa praxis, experttips och informationskällor.

166 itens • 1.460.654 visitas


Sammanfattning

Ramverket för Kaizen philosophy (Kaizen filosofin) 5SKaizen philosophy (Kaizen filosofin)Vad är Kaizen philosophy (Kaizen filosofin)? Definition

Kaizen metoden för ständiga inkrementella förbättringar är ursprungligen ett japanskt management koncept för gradvis ständig (inkrementell) förändring (förbättring).


Kaizen är faktiskt en typ av livfilosofi. Den utgår ifrån att varje aspekt av vårt liv förtjänar till att ständigt förbättras. Kaizen filosofin ligger bakom många japanska management koncept som t.ex.: TQM , kvalitetskontrollcirklar, små gruppaktiviteter, arbetskraftsrelationer.


Nyckelelementen i Kaizen är: kvalitet, insats, medverkan av alla anställda, villighet till att förändra och kommunikation.


Japanska företag skiljer på: Innovation, en radikal form av förändring och Kaizen philosophy (Kaizen filosofin), en ständig form av förändring. Kaizen betyder helt enkelt: Väg (kai) att bli Bra (zen), en strävan efter ständig förbättring.


De fem grundelementen i Kaizen

 1. Teamwork.
 2. Personlig disciplin.
 3. Förbättrad moral.
 4. Kvalitetscirklar.
 5. Förslag till förbättringar.

ur detta fundament uppstår tre nyckelfaktorer i Kaizen

 • Eliminering av slöseri, kassation, förluster (muda) och ineffektivitet.
 • Kaizens Fem-S ramverk för en god hushållning.
 •       1. Seiri - ordning
 •       2. Seiton - regelbundenhet
 •       3. Seiso - renlighet
 •       4. Seiketsu - standardiserad rengöring
 •       5. Shitsuke - disciplin
 • Standardisering.

När bör Kaizen filosofin tillämpas? Även om det är svårt att ge en allmäna råd, så är det tydligt att den passar väl in när det gäller gradvisa inkrementella förändringssituationer som kräver en långsiktig förändring och även i kollektiva kulturer. I flera enskilda kulturer som är mer fokuserade på kortfristig framgång, är ofta mer befrämjade av koncept såsom Business Process Reengineering.


Kaizen

När Kaizen jämförs med BPR-metoden så är det tydligt att Kaizen filosofin är mer personal-orienterad och lättare att genomföra, men kräver en långsiktig disciplin och erbjuder endast mindre steg i förändringen. Business Process Reengineerings tillvägagångssätt är å ena sidan mer krävande, teknologi-orienterat, och möjliggör för en radikal förändring, men det kräver mycket goda förändringsledningsfärdigheter.


Bok: Masaaki Imai - Kaizen


Särskild Intressegrupp SIG

Kontinuerlig Förbättring (Kaizen) Särskild Intressegrupp SIG.Särskild Intressegrupp SIG (65 medlemmar)

Forum

Forumdiskussioner om Kontinuerlig Förbättring (Kaizen). Nedan kan du ställa en fråga om det här ämnet, dela dina erfarenheter, rapportera en ny utveckling eller förklara något.


Starta ett nytt ämne om Kontinuerlig Förbättring (Kaizen)

 

Kaizen Prerequisites
I believe self-discipline is a mandatory prerequisite before one can hope to achieve success with Kaizen, just as it is in martial arts. The focus and 'stillness' of thought required in martial arts h...
22
 
8 kommentarer
Formal Kaizen Programs
Kaizen should be practised within a formal program with reward or recognition for successful efforts lest it may do in disarray. It was proven as a very successful way of doing our daily jobs as had b...
12
 
The Kaizen Philosophy
Kaizen is really a way of life philosophy. It is change for betterment. We have to inculcate this concept in every student in different streams to make them understand the inevitable of change. Even w...
12
 
1 kommentarer
Kaizen is a Way of Life
I believe that Kaizen has not been well understood by most of the occidental companies; Kaizen is not a specific program, Kaizen is not a special project, Kaizen is not a quality circle activity... Ka...
11
 
2 kommentarer
Gauging Customer Satisfaction
Customer satisfaction has a direct effect on profit and profitability. To what extent can profit measures be used to gauge customer satisfaction? To what extent can the flow through the channels be us...
9
 
Personal Experiences with Kaizen
Kaizen has been wonderful for me having practiced it over 2 decades. It's like maths or physics (in fact any subject) in that if you want to you can see it being used in all aspects of everyday life. ...
7
 
Lean Kaizen: Continuous Improvement in the Lean Direction
Traditional Kaizen came to the western world like lightening: people in industry got fascinated by the concept of "continuous improvement", a bit less - perhaps - by its "bottom-up" approach. Neverthe...
6
 
Building Blocks of Kaizen, Continual Improvement
It's interesting to see the clarification we received from Anthony from India about continually improving quality, cost and delivery.
The key word is continually (for the broad scope of the whole...
6
 
1 kommentarer
Linking Kaizen to Goals of the Organization
Linking Kaizen to the goals of the firm is a sure way to ensure improvement of each process of the organization. These projects are reviewed internally and any boondoggle (unnecessary, wasteful) activ...
6
 
Loss Function Analysis
Loss function analysis can be used for controling loss incurred during production, the smaller the tolerance the less is the loss in production....
5
 
Kaizen Action Must be Followed by Standardization
Your Kaizen action must be followed by standardization so you can see your improvement in the process.
My trigger for a Kaizen project is the result of my visual management what is based on the ...
5
 
How we Use Kaizen in my Company
We use Kaizen to improve continuously. We also hang the tools on a board, but someone is working with it and they have to report to me. As a lean manager I follow up on them and facilitate them.
...
4
 
1 kommentarer

Best Practices

De bästa, högst rankade ämnena om Kontinuerlig Förbättring (Kaizen). Här hittar du de mest värdefulla idéerna och praktiska förslagen.


Quotes on Kaizen. Quotations
Do you know some deep, famous or funny quotes on Kaizen? Quotations? Proverbs? Please share them as a reaction to this posting and mention the author. To get started, here's my favorite: 'Constant dri...
62
 
7 kommentarer

Kaizen and Quality and Toyota
Small incremental changes in quality can be accomplished through solid statistical analysis. Through the use of p-charts and other variable control charts a narrowing of the upper and lower limits inc...
17
 
1 kommentarer

Organizational Change Must Be Slow and Incremental
Change in organizations should be slow and incremental in order to be really effective. This is applicable regardless of the approach used....
11
 
4 kommentarer

Start the Change Within Yourself
The most important thing before starting Kaizen is, start the change within yourself. You cannot educate others about Kaizen if you yourself are not well educated enough about it....
11
 
7 kommentarer

Kaizen is Based on Kata
Kaizen is more than we can think in Japanese culture. Everything is based on 'Kata'* in their culture, so no one is supposed to do things outside of the context of the Kata.
Through Kata we reach...
10
 
4 kommentarer

Kaizen is More than the Housekeeping techniques (5S) !
Kaizen 5S is not just housekeeping techniques...
We should always link it with performance and productivity enhancement....
9
 
3 kommentarer

Kaizen is a Philosophy | Kaizen Background
I am led to believe Kaizen is more of a philosophy than it is a management 'tool' - the description above may wish to include the definition of Kaizen as it is understood with a Taoist appreciation of...
8
 
3 kommentarer

Experttips

Avancerad insikt om Continuous Improvement (Kaizen) (Engelsk). Här hittar du professionella råd från experter.


Comparison Kaizen vs. Innovation

Appreciate the Differences...
In 1992, A. Meckel made this useful comparison of Kaizen (K) versus Innovation (I): 1. EFFECT - K: long term and contin...

Tools to Attack Waste

Waste Management, Waste Tools Overview
What tools you can use for every waste you can find at your company? Before you try to implement these lean tools you h...

Building blocks of Kaizen: QCD

Kaizen
Imai mentions three main building blocks of Kaizen, known as QCD: 1. A continually improving Quality assurance system; ...

Leadership Strategies for Change

Initiate, implement, develop and sustain change
In response to the high rate of change failure, Ken Blanchard and his team have developed the Blanchard Leading Through ...

Benefits of Kaizen

Continuous Improvement
There are several benefits of using Kaizen or Kaizen events. These benefits can be categorized as either quantitative or...

The 8 Wastes of Lean Explained

Waste Management
T - Transport - Moving people, products & information I - Inventory - Storing parts, pieces, documentation ahead of req...

Alternate Process Improvement Model

Process Improvement, Continuous Improvement, Kaizen, CMM
The IDEAL Model. Originally, the IDEAL model was a life-cycle model for software process improvement based upon the Cap...

Why Kaizen is Needed for Wastefree and Flexible Manufacturing

Anecdote
According to Masaaki Imai, founder and chairman of the KAIZEN Institute: "Why can humans walk upright and apes cannot, ...

Types of Change. Classification

Change Management, Organizational Change, Expected/Unexpected Change, Incremental/Radical Change
Organizational change varies along at least to dimensions (expected-unexpected and incremental-radical) and can be manag...

Kaizen The Keys to Continuous Improvement

Facilitating a Kaizen Workshop
This learning package provides you with everything you need to facilitate a learning group in your company. The basic ...

How to Focus your Improvement Efforts?

Achieve More With Less, Kaizen, BPR, JIT, Lean, Value Chain
Very often organizations consider continuous improvement as committing on improvement efforts, and thus creating project...

Kaizen Best Practices

Preparing a Kaizen program
When starting a Kaizen program, remember to: A. Establish the QCD processes B. Ensure top management commitment C. Pl...

Kaizen: An Essential Tool

Kaizen = Continuous Improvement in Every Facet of Life
According to Imai, founder and chairman of the KAIZEN Institute (1986), Kaizen means “continuous improvement”. Not just ...
Informationskällor

Olika informationskällor om Kontinuerlig Förbättring (Kaizen). Här hittar du powerpoints, videor, nyheter etc. som du kan använda i dina egna föreläsningar och workshops.


What is 5S

Workplace Organization
5S, abbreviated from the Japanese words Seiri, Seiton, Seison, Seiketsu, and Shitsuke, are simple but effective methods ...

5S Framework

5S House Keeping
In depth presentation by GREAVES LIMITED....

5S Strategy for Performance Excellence

Kaizen
5S is the foundation, the building blocks, for a “Kaizen” approach to incremental improvement....

5S Program

Workplace Organization
Presentation on implementing the 5S-es....

The Nature and Complexity of Organizational Change

Change Management, Organizational Change
Presentation about organizational change. The presentation discusses and highlights the complexity and multi-dimensional...

5S Game: Introducing 5S Before You Start

Kaizen Method, 5S Exercise
Before you start a 5-S on a GEMBA use this Numbers Game to energize the participants. Fun to do and after this everyone...

Masaaki Imai Redefines KAIZEN

Initial Understanding of Kaizen, Kaizen Definition
In this video Masaaki Imai, founder of the KAIZEN institute explains his interpretation of Kaizen. According to Imai, K...

8 Wastes Assessment and 5S Analysis in Office Environments

Lean, 5S , WASTE
In the office environment, our work does not take place on our desks, but on our computers and in our digital networks. ...

Kaizen Diagrams

Change Management, TQM
Download and edit these 12manage PowerPoint graphics for limited personal, educational and business use. Republishing i...

Forskningslänkar

Hoppa till ytterligare forskningsresurser angående angående Kontinuerlig Förbättring (Kaizen).


Nyheter

Nyheter

Videor

Videor

Presentationer

Presentationer

 
Böcker

Böcker

Akademisk

Akademisk

Mer

Mer


Jämför Kaizenmetoden med: Demings Cykler (PDSA / PDCA)  |  Hosrin Kanri Policyuteveckling, Hosrin Kanri Planering  |  Industriträning, Industriutbildning  |  8D Problemlösning (Åtta Discipliner)  |  Sex Sigma-metodologi  |  Quality Function Deployment, QFD-metod, QFD-process  |  Glömma, Låna och Lära Ramverk  |  Värdekedjan Porter  |  Just-in-time Filosofin (JIT Filosofin)  |  Organiska Organisationer  |  Uppskattande Undersökningsmetodik Cooperrider  |  Positiv Avvikelse  |  Förändringsfaser  |  Sex Angreppssätt vid Förändringar  |  Kärngruppsteorin Kleiner  |  Teori om Planerat Beteende  |  Business Process Reengineeringmetoden Hammer och Champy  |  Förändringsledning  |  Förändringsdimensioner  |  Kraftfältsanalys  |  Värdeflödeskartläggning  |  Åtta Attribut hos Framgångsrikt Ledda Företag  |  Femte Disciplinen, Fem Discipliner Senge  |  Tio Principer av Pånyttfödelse  |  Fjorton Punkter av Deming  |  Personalstyrkans Mognadsgrad (People CMM)


Retur till Management Start: Organisation och Förändring  |  Kommunikation och Färdigheter  |   Etik och Ansvar  |  HRM och Personalfrågor  |   Program- och Projektledning  |  Strategi & Innovation  |  Supply Chain och Kvalitetsledning


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Särskild Intressegrupp SIG

Vet du mycket om Kontinuerlig Förbättring (Kaizen)? Bli vår SIG-ledareOm 12manage | Reklam | Länk till oss / Citera oss | Sekretess | Förslagen | Användningsvillkor
© 2023 12manage - The Executive Fast Track. V16.0 - Senast uppdaterad: 27-1-2023. Alla namn ™ av deras ägare.