Kraftfältsanalys
(Lewin)

Kunskapscenter

   

Analysering av förändringsfaktorer: de drivkrafterna och de hindrande/tillbakahållande krafterna. Förklaring till Kraftfältsanalys (Force Field Analysis) och Kraftfältsdiagram. Kurt Lewin.

Innehåll

 1. Sammanfattning
 2. Forum
 3. Best Practices
 4. Expert Tips
 5. Resurser
 6. Utskrift

Kurt Lewin

Kurt Lewin var en amerikansk socialpsykolog. Han har bidraget till vetenskapens gruppdynamik och aktionsforskning, och han betraktas som en av grundarna till den moderna psykologin. Men Lewin är kanske mest känd för att ha utvecklat Kraftfältsanalysen och Kraftfältsdiagrammen.


Kraftfältsanalysdiagram Lewin Lewins syn på organisationer

Enligt Kurt Lewin, så hålls en tvistefråga i balans genom samspelet mellan de två motsatta styrkegrupperingarna. De som söker att främja förändring: de drivande krafterna. Och de som försöker att underhålla status quo: de hindrande krafterna. Lewin betraktade organisationerna som systemen i vilket den aktuella situationen inte var ett statiskt mönster. Men en dynamisk balans (”jämviktsläge”) av styrkor som verkar i motsatta riktningar. För att någon förändring skall uppstå måste de drivande krafterna överväga de återhållande krafterna, således skiftar jämviktsläget. Jämför: Katastrofteori.


Kraftfältsdiagrammet

Kraftfältsdiagrammet är en modell som bygger på en idé att krafter både är drivande och hindrande i en förändring. Dessa krafter inkluderar: personer, levnadsvanor, sedbruk och attityder. Ett kraftfältsdiagram kan användas på vilken nivå som helst: till att knyta kontakt för att visualisera krafterna som kan fungera i favör och emot olika förändringsinsatser. Diagrammet hjälper dess användare till att föreställa sig ”kriget” mellan de olika krafterna runt om en given frågeställning. Vanligtvis är en planerad förändringsfrågeställning beskriven längst upp. Nedanför denna finns det två kolumner. De drivande krafterna listas i den vänstra kolumnen och de återhållande krafterna i högerkolumnen. Pilarna dras in mot mitten. Långa pilar indikerar starkare krafter. Idén är att förstå och att göra det tydligt och öppet alla de krafter som agerar mot en given frågeställning.


Användningen av kraftfältsanalys metoden

 • Utforska maktbalansen som är involverad i en viss frågeställning.
 • Identifiera de viktigaste parterna (nyckelpersonerna) och målgrupperna för en kampanj kring frågeställningen.
 • Identifiera opponenter och bundsförvanter.
 • Identifiera hur du kan påverka varje målgrupp

Stegen i en kraftfältsanalys? Process

 1. Beskriv nuläget.
 2. Beskriv den önskade situationen.
 3. Identifiera vad nuläget kommer att resultera i, om ingen handling görs.
 4. Lista alla de krafter som driver förändring mot det önskade läget.
 5. Lista alla de krafter som motstår sig en förändring mot det önskade läget.
 6. Diskutera och förhör alla krafterna: är de giltiga? Kan de förändras? Vilka är de kritiska?
 7. Tilldela poäng till varje kraft som använder en numerisk skala 1 t.ex. är extremt svagt, och 10 är extremt stark.
 8. Kartlägga krafterna. Lista de drivande krafterna till vänster. Och lista de hindrande styrkorna på höger hand.
 9. Bestäm huruvida förändring är möjligt och om framsteg kan uppnås.
 10. Diskutera hur förändringen kan påverkas genom att minska styrkan hos de hindrande krafterna eller genom att öka kraften hos de drivande krafterna.
 11. Minns att öka på de drivande krafterna eller att minska på de återhållande krafterna kan höja eller minska andra krafter eller även att skapa nya.

Kraftfältsanalys | Kraftfältsdiagram Forumet
  Measuring Driving and Restraining Forces - Metrics
I'm swearing off companies in crisis. I had an engagement blow up recently and it was painful.
What METRICS do you use to measure driving forces? How do you recognize when a change management program isn't a good fit?...
     
 
  Organizational Change: How to Increase Driving Forces and How to Decrease Restraining Forces?
I could do with some practical advice increasing driving / decreasing restraining forces.
How can one increase driving forces? And how can one decrease restraining forces?
Any ideas or experiences are welcome......
     
 
  Three Strategic Frameworks (Mulcaster)
Mulcaster (2008) developed 3 strategic frameworks that can be useful both in decision making and in strategy. All three frameworks will be briefly explained below:
1. OPPOSING FORCES APPROACH: This is an approach in which the advantages and disa...
     
 
  The Human Factor in Force Field Analysis
The FFA is a great tool in analysing change. In a practical sense, the human factor is the most controversial force in either driving change or restraining change.
We are talking about apathy, ignorance, power, self interests, and antagonism amo...
     
 
  Using Force Field Analysis for Gender Analysis
Force field analysis is an appropriate tool for gender analysis to identify the deprived class womens short comings, and to show direction how to reduce restraining forces and increase driving forces for more effective gender relationships....
     
 
  Force Field Analysis Helps to Consider Barriers Before Embarking Change
Change is hard. Force field analysis helps to summarize the barriers. Thus, all phases must be understood before embarking organisational change. The aspects of the future state need to be considered before moving towards the transition. The need ...
     
 
  Dynamism is the Interface to Change Issues
Change is must for all entities. It is part of every movement, nothing stays standing on the same start point. It is a law of life. So, dynamism is the interface sticked to all change issues. If we see the organization as a complex whole, any changes...
     
 
  Identifying Change Drivers
This is my first communication on this amazing site.
Could anyone suggest a suitable framework/theory to identify the drivers of change that actually caused that change? I have applied a force field analysis, which has rendered a good result. I ...
     
 
  Where does Power Come From?
What is the origin of power forces?...
     
 
  Unfreeze, Changing and Refreeze
I just wonder besides of "Force Field Analysis" , Kurt Lewin Change Model should also involved with "unfreeze, change, refreeze" part. Could anyone talk about this point?...
     
 
  Be a Change Catalyst
If one has to make a choice that sees the benefits of the greatest majority, then try to be a catalyst in any organization and that I believe can spell the difference after all!...
     
 
  Force Field Diagram Assumptions
I think that the model of Lewin is reducing the dimensions of changes to conflict and opposition between two classes. According to this conception the changes in organsations are fatal and and operate by force and not by peaceful way. This is why ...
     
 
  Implementation of Change in an Organisation
This is a powerful tool of directing the change management process but it is not good enough for implementing the change and integrate it in the management system of an organisation. Other tools such as the balanced scorecard are required to reinforc...
     
 
  Origin of Force Field Analysis
I seem to remember from my early days in OD that Lewin based his model on engineering principles of force analysis taught in Statics and Dynamics of Forces in Mechanical Design. For example, in designing a bridge and determining how to support it yo...
     
 
  MSCS Concept in Force Field Analysis
In the force field analysis I use the MSCS (Magnitude, Symptoms, Causes and Solutions) concept for both the driving forces and the restraining forces. This is effective to make the process very simple....
     
 
  Decreasing Restraining Forces is easier
I have used Force Field Analysis in the past in the Health, Safety and Environment field. Sometimes I find less effort is required to remove Restraining Forces than to reinforce the Driving Forces in order to get the ball rolling in the right directi...
     
 
  Quotes by Kurt Lewin
If you want to truly understand something, try to change it....
     
 
  Post-Merger Force Fields
In Post-Merger relationships restraining forces will include creation of 5th columnists within the organisation, and instigation of negative press by parties who don't want to expose the horrors of their balance sheet that was not identified during d...
     
 

Kraftfältsanalys | Kraftfältsdiagram Särskild Intressegrupp SIG


Särskild Intressegrupp SIG

Kraftfältsanalys | Kraftfältsdiagram Utbildning & Sammankomster


Hitta Träning, Seminarier och Sammankomster


Best Practices - Kraftfältsanalys | Kraftfältsdiagram Premium

Expert Tips (ENG) - Force Field Analysis Premium
 

Concerns Against Change and their Remedies

According to Ken Blanchard in the article “Mastering the Art of Change” (Training Journal, January 2010), it is important for leaders to address the f...
Usage (application): Change Management, Organizational Change
 
 
 

Leadership Strategies for Change

In response to the high rate of change failure, Ken Blanchard and his team have developed the Blanchard Leading Through Change program, in whic...
Usage (application): Initiate, implement, develop and sustain change
 
 
 

The Next Steps when FFA is Done...

After the analysis is done and the existing forces have been identified and rated, action can be planned and undertaken to change the current status i...
Usage (application): Actions to Take after a Force Field Analysis, FFA Implementation
 
 
 

The Force of Employees in Change Inititiaves

The concept of bases of social power is very important for organizations in the context ...
Usage (application): Why Acknowledging the Power of Employees is Important
 
 
 

Implementing Force Field Analysis in the Strategy Process

In his article "Force Field Analysis: A New Way to Evaluate Your Strategy", J. Thomas established seven guidelines useful when implementing a force fi...
Usage (application): Practical Guidelines, Best Practices
 
 
 

Industry’s Driving Forces

Many events can affect an industry powerfully enough to qualify as driving forces. Some are unique and specific to a particular industry, but most ...
Usage (application): Organizational Change
 
 
 

Describing and Analyzing Driving Forces

When analyzing potential trends or driving forces, for them to be relevant they must have at least one effect on the terrain of your focal issue. This...
Usage (application): FFA Implementation
 
 
 

Assessing the Risks of Change and the Organization’s Capacity for Change

In their book "Transforming Public and Nonprofit Organization – Stewardship for Leading Change", James Edwin Kee and Kathryn E. Newcomer argue that th...
Usage (application): Leading Change
 
 
 

Unfreezing, Moving, Freezing

In the early 20th century, psychologist Kurt Lewin identified three phases/stages of change that are still the basis of many change management approac...
Usage (application): Change Management
 
 
 

Strategic Change: Why, What, When, Who and How

If we need to change strategically, we need to think about why, what, when, who and how:
- Why do we want to change? - the constraints imp...
Usage (application): Preparing Strategic Change
 
 
 

Typical Driving Forces

Typical driving forces include: felt need for change, regulation change, decreasing results, organizational crisis, bonusses, employee development opp...
Usage (application): Examples
 
 
 

Typical Restraining Forces

Typical restraining forces include: inertia, apathy, technology, IT, rigidity, fear for the new, budgets, hostility, distrust, conflicting objectives....
Usage (application): Examples
 
 

Resurser - Kraftfältsanalys | Kraftfältsdiagram Premium
 

Nyheter

Kraft Analys
     
 

Nyheter

Förändring Krafter
     
 

Videor

Kraft Analys
     
 

Videor

Förändring Krafter
     
 

Presentationer

Kraft Analys
     
 

Presentationer

Förändring Krafter
     
 

Mer

Kraft Analys
     
 

Mer

Förändring Krafter
     

Jämför Kraftfältsanalys/Kraftfältsdiagram med: Förändringsledningens Isberg  |  Katastrofteori  |  Intressentanalys  |  Intressentkartläggning, Intressentmappning  |  RACI-Matris, RACI-Roller, RACI-Modell  |  Förändringsekvationen  |  Grundval för Makt och Inflytande  |  DICE Ramverk BCG  |  Krishantering  |  Förändring av Organisationskulturer  |  Kulturtyper  |  Kärngruppsteorin Kleiner  |  Teori om Planerat Beteende  |  Business Process Reengineeringmetoden Hammer och Champy  |  Kaizen Filosofin  |  Förändringsdimensioner  |  Grundorsaksanalys  |  Idékläckning (Brainstorming)  |  Sex Tänkhattar  |  Scenarioplanering  |  Spelteori (Nash)  |  Analogiskt Strategiskt Resonemang  |  Reala Optioner Luehrman  |  Kepner-Tregoe Matrisen  |  OODA-modellen, OODA Loop  | Nivåer av Organisatorisk Kultur  |  Uppskattande Undersökningsmetodik Cooperrider  |  Positiv Avvikelse


Retur till Management Start: Organisation och Förändring  |  Kommunikation och Färdigheter  |  Beslutsfattande och Värdering  |  Etik och Ansvar  |  HRM och Personalfrågor  |  Ledarskap  |  Program- och Projektledning  |  Strategi


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Special Interest Group Leader

Du här


Om 12manage | Reklam | Länka till oss | Sekretess | Användningsvillkor
Copyright 2017 12manage - E-Learning community med metoder inom ledning, ledarskap och organisation. V14.1 - Senast uppdaterad: 21-8-2017. Alla namn och TM tillhör dess innehavare.