Kraftfältsanalys
(Lewin)

KunskapscenterSammanfattning, forum, bästa praxis, experttips och informationskällor.


Sammanfattning

Kurt Lewin

Kurt Lewin var en amerikansk socialpsykolog. Han har bidraget till vetenskapens gruppdynamik och aktionsforskning, och han betraktas som en av grundarna till den moderna psykologin. Men Lewin är kanske mest känd för att ha utvecklat Kraftfältsanalysen och Kraftfältsdiagrammen.


Kraftfältsanalysdiagram Lewin Lewins syn på organisationer

Enligt Kurt Lewin, så hålls en tvistefråga i balans genom samspelet mellan de två motsatta styrkegrupperingarna. De som söker att främja förändring: de drivande krafterna. Och de som försöker att underhålla status quo: de hindrande krafterna. Lewin betraktade organisationerna som systemen i vilket den aktuella situationen inte var ett statiskt mönster. Men en dynamisk balans (”jämviktsläge”) av styrkor som verkar i motsatta riktningar. För att någon förändring skall uppstå måste de drivande krafterna överväga de återhållande krafterna, således skiftar jämviktsläget. Jämför: Katastrofteori.


Kraftfältsdiagrammet

Kraftfältsdiagrammet är en modell som bygger på en idé att krafter både är drivande och hindrande i en förändring. Dessa krafter inkluderar: personer, levnadsvanor, sedbruk och attityder. Ett kraftfältsdiagram kan användas på vilken nivå som helst: till att knyta kontakt för att visualisera krafterna som kan fungera i favör och emot olika förändringsinsatser. Diagrammet hjälper dess användare till att föreställa sig ”kriget” mellan de olika krafterna runt om en given frågeställning. Vanligtvis är en planerad förändringsfrågeställning beskriven längst upp. Nedanför denna finns det två kolumner. De drivande krafterna listas i den vänstra kolumnen och de återhållande krafterna i högerkolumnen. Pilarna dras in mot mitten. Långa pilar indikerar starkare krafter. Idén är att förstå och att göra det tydligt och öppet alla de krafter som agerar mot en given frågeställning.


Användningen av kraftfältsanalys metoden

 • Utforska maktbalansen som är involverad i en viss frågeställning.
 • Identifiera de viktigaste parterna (nyckelpersonerna) och målgrupperna för en kampanj kring frågeställningen.
 • Identifiera opponenter och bundsförvanter.
 • Identifiera hur du kan påverka varje målgrupp

Stegen i en kraftfältsanalys? Process

 1. Beskriv nuläget.
 2. Beskriv den önskade situationen.
 3. Identifiera vad nuläget kommer att resultera i, om ingen handling görs.
 4. Lista alla de krafter som driver förändring mot det önskade läget.
 5. Lista alla de krafter som motstår sig en förändring mot det önskade läget.
 6. Diskutera och förhör alla krafterna: är de giltiga? Kan de förändras? Vilka är de kritiska?
 7. Tilldela poäng till varje kraft som använder en numerisk skala 1 t.ex. är extremt svagt, och 10 är extremt stark.
 8. Kartlägga krafterna. Lista de drivande krafterna till vänster. Och lista de hindrande styrkorna på höger hand.
 9. Bestäm huruvida förändring är möjligt och om framsteg kan uppnås.
 10. Diskutera hur förändringen kan påverkas genom att minska styrkan hos de hindrande krafterna eller genom att öka kraften hos de drivande krafterna.
 11. Minns att öka på de drivande krafterna eller att minska på de återhållande krafterna kan höja eller minska andra krafter eller även att skapa nya.

Särskild Intressegrupp SIG

Gå med

Kraftfältsanalys | Kraftfältsdiagram Särskild Intressegrupp SIG.Särskild Intressegrupp SIG (16 medlemmar)

Forum

Nytt Ämne

Forum om Kraftfältsanalys | Kraftfältsdiagram.


Organizational Change: How to Increase Driving Forces and How to Decrease Restraining Forces?
I could do with some practical advice increasing driving / decreasing restraining forces. How can one increase driving (...)
23
 
17 reaktioner
Implementation of Change in an Organisation
This is a powerful tool of directing the change management process but it is not good enough for implementing the change (...)
13
 
1 reaktioner
Force Field Analysis Helps to Consider Barriers Before Embarking Change
Change is hard. Force field analysis helps to summarize the barriers. Thus, all phases must be understood before embarki (...)
13
 
1 reaktioner
Identifying Change Drivers
This is my first communication on this amazing site. Could anyone suggest a suitable framework/theory to identify the d (...)
11
 
0 reaktioner
Dynamism is the Interface to Change Issues
Change is must for all entities. It is part of every movement, nothing stays standing on the same start point. It is a l (...)
10
 
0 reaktioner
Post-Merger Force Fields
In Post-Merger relationships restraining forces will include creation of 5th columnists within the organisation, and ins (...)
7
 
0 reaktioner
Using Force Field Analysis for Gender Analysis
Force field analysis is an appropriate tool for gender analysis to identify the deprived class womens short comings, and (...)
4
 
0 reaktioner
Measuring Driving and Restraining Forces - Metrics
I'm swearing off companies in crisis. I had an engagement blow up recently and it was painful. What METRICS do you use (...)
3
 
0 reaktioner
The Human Factor in Force Field Analysis
The FFA is a great tool in analysing change. In a practical sense, the human factor is the most controversial force in e (...)
3
 
0 reaktioner
Three Strategic Frameworks (Mulcaster)
Mulcaster (2008) developed 3 strategic frameworks that can be useful both in decision making and in strategy. All three (...)
3
 
0 reaktioner
Force Field Diagram Assumptions
I think that the model of Lewin is reducing the dimensions of changes to conflict and opposition between two classes. (...)
2
 
1 reaktioner
MSCS Concept in Force Field Analysis
In the force field analysis I use the MSCS (Magnitude, Symptoms, Causes and Solutions) concept for both the driving forc (...)
2
 
0 reaktioner
Be a Change Catalyst
If one has to make a choice that sees the benefits of the greatest majority, then try to be a catalyst in any organizati (...)
2
 
0 reaktioner
Best Practices

Bli Medlem

Topprankade ämnen om Kraftfältsanalys | Kraftfältsdiagram. Här hittar du de mest värdefulla idéerna och praktiska förslagen.


Quotes by Kurt Lewin
If you want to truly understand something, try to change it. (...)
35
 
4 reaktioner

Unfreeze, Changing and Refreeze
I just wonder besides of "Force Field Analysis" , Kurt Lewin Change Model should also involved with "unfreeze, change, r (...)
17
 
3 reaktioner

Decreasing Restraining Forces is easier
I have used Force Field Analysis in the past in the Health, Safety and Environment field. Sometimes I find less effort i (...)
17
 
1 reaktioner

Where does Power Come From?
What is the origin of power forces? (...)
10
 
3 reaktioner

Origin of Force Field Analysis
I seem to remember from my early days in OD that Lewin based his model on engineering principles of force analysis taugh (...)
6
 
4 reaktioner

Experttips

Bli Medlem

Avancerad insikt om Force Field Analysis (Engelsk). Här hittar du professionella råd från experter.


Concerns Against Change and their Remedies

Change Management, Organizational Change
According to Ken Blanchard in the article “Mastering the Art of Change” (Training Journal, January 2010), it is importan (...)

Leadership Strategies for Change

Initiate, implement, develop and sustain change
In response to the high rate of change failure, Ken Blanchard and his team have developed the Blanchard Leading Through (...)

The Next Steps when FFA is Done...

Actions to Take after a Force Field Analysis, FFA Implementation
After the analysis is done and the existing forces have been identified and rated, action can be planned and undertaken (...)

The Force of Employees in Change Inititiaves

Why Acknowledging the Power of Employees is Important
The concept of bases of social power is very important for organizations in the context of change initiatives. The sour (...)

Implementing Force Field Analysis in the Strategy Process

Practical Guidelines, Best Practices
In his article "Force Field Analysis: A New Way to Evaluate Your Strategy", J. Thomas established seven guidelines usefu (...)

Industry’s Driving Forces

Organizational Change
Many events can affect an industry powerfully enough to qualify as driving forces. Some are unique and specific to a par (...)

Describing and Analyzing Driving Forces

FFA Implementation
When analyzing potential trends or driving forces, for them to be relevant they must have at least one effect on the ter (...)

Assessing the Risks of Change and the Organization’s Capacity for Change

Leading Change
In their book "Transforming Public and Nonprofit Organization – Stewardship for Leading Change", James Edwin Kee and Kat (...)

Unfreezing, Moving, Freezing

Change Management
In the early 20th century, psychologist Kurt Lewin identified three phases/stages of change that are still the basis of (...)

Strategic Change: Why, What, When, Who and How

Preparing Strategic Change
If we need to change strategically, we need to think about why, what, when, who and how: - Why do we want to change? - (...)

Typical Driving Forces

Examples
Typical driving forces include: felt need for change, regulation change, decreasing results, organizational crisis, bonu (...)

Typical Restraining Forces

Examples
Typical restraining forces include: inertia, apathy, technology, IT, rigidity, fear for the new, budgets, hostility, dis (...)
Informationskällor

Bli Medlem

Olika informationskällor om Kraftfältsanalys | Kraftfältsdiagram. Här hittar du powerpoints, videor, nyheter etc. som du kan använda i dina egna föreläsningar och workshops.


NyheterVideorPresentationerBöckerMer

Jämför Kraftfältsanalys/Kraftfältsdiagram med: Förändringsledningens Isberg  |  Katastrofteori  |  Intressentanalys  |  Intressentkartläggning, Intressentmappning  |  RACI-Matris, RACI-Roller, RACI-Modell  |  Förändringsekvationen  |  Grundval för Makt och Inflytande  |  DICE Ramverk BCG  |  Krishantering  |  Förändring av Organisationskulturer  |  Kulturtyper  |  Kärngruppsteorin Kleiner  |  Teori om Planerat Beteende  |  Business Process Reengineeringmetoden Hammer och Champy  |  Kaizen Filosofin  |  Förändringsdimensioner  |  Grundorsaksanalys  |  Idékläckning (Brainstorming)  |  Sex Tänkhattar  |  Scenarioplanering  |  Spelteori (Nash)  |  Analogiskt Strategiskt Resonemang  |  Reala Optioner Luehrman  |  Kepner-Tregoe Matrisen  |  OODA-modellen, OODA Loop  | Nivåer av Organisatorisk Kultur  |  Uppskattande Undersökningsmetodik Cooperrider  |  Positiv Avvikelse


Retur till Management Start: Organisation och Förändring  |  Kommunikation och Färdigheter  |  Beslutsfattande och Värdering  |  Etik och Ansvar  |  HRM och Personalfrågor  |  Ledarskap  |  Program- och Projektledning  |  Strategi


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Särskild Intressegrupp SIG

Är du intresserad av Kraftfältsanalys | Kraftfältsdiagram? Anmäl dig gratis

Meddela dina studenter

Kopiera detta till ditt studiematerial:

och lägg till en hyperlänk till:

Länk till detta kunskapscenter

Kopiera den här HTML-koden till din webbplats:

 


Om 12manage | Reklam | Länk till oss / Citera oss | Sekretess | Förslagen | Användningsvillkor
© 2021 12manage - The Executive Fast Track. V15.7 - Senast uppdaterad: 20-1-2021. Alla namn ™ av deras ägare.