Kraftfältsanalys
(Lewin)

Kunskapscenter

   

Analysering av förändringsfaktorer: de drivkrafterna och de hindrande/tillbakahållande krafterna. Förklaring till Kraftfältsanalys (Force Field Analysis) och Kraftfältsdiagram. Kurt Lewin.

Innehåll

Premium

Kurt Lewin

Kurt Lewin var en amerikansk socialpsykolog. Han har bidraget till vetenskapens gruppdynamik och aktionsforskning, och han betraktas som en av grundarna till den moderna psykologin. Men Lewin är kanske mest känd för att ha utvecklat Kraftfältsanalysen och Kraftfältsdiagrammen.


Kraftfältsanalysdiagram Lewin Lewins syn på organisationer

Enligt Kurt Lewin, så hålls en tvistefråga i balans genom samspelet mellan de två motsatta styrkegrupperingarna. De som söker att främja förändring: de drivande krafterna. Och de som försöker att underhålla status quo: de hindrande krafterna. Lewin betraktade organisationerna som systemen i vilket den aktuella situationen inte var ett statiskt mönster. Men en dynamisk balans (”jämviktsläge”) av styrkor som verkar i motsatta riktningar. För att någon förändring skall uppstå måste de drivande krafterna överväga de återhållande krafterna, således skiftar jämviktsläget. Jämför: Katastrofteori.


Kraftfältsdiagrammet

Kraftfältsdiagrammet är en modell som bygger på en idé att krafter både är drivande och hindrande i en förändring. Dessa krafter inkluderar: personer, levnadsvanor, sedbruk och attityder. Ett kraftfältsdiagram kan användas på vilken nivå som helst: till att knyta kontakt för att visualisera krafterna som kan fungera i favör och emot olika förändringsinsatser. Diagrammet hjälper dess användare till att föreställa sig ”kriget” mellan de olika krafterna runt om en given frågeställning. Vanligtvis är en planerad förändringsfrågeställning beskriven längst upp. Nedanför denna finns det två kolumner. De drivande krafterna listas i den vänstra kolumnen och de återhållande krafterna i högerkolumnen. Pilarna dras in mot mitten. Långa pilar indikerar starkare krafter. Idén är att förstå och att göra det tydligt och öppet alla de krafter som agerar mot en given frågeställning.


Användningen av kraftfältsanalys metoden

 • Utforska maktbalansen som är involverad i en viss frågeställning.
 • Identifiera de viktigaste parterna (nyckelpersonerna) och målgrupperna för en kampanj kring frågeställningen.
 • Identifiera opponenter och bundsförvanter.
 • Identifiera hur du kan påverka varje målgrupp

Stegen i en kraftfältsanalys? Process

 1. Beskriv nuläget.
 2. Beskriv den önskade situationen.
 3. Identifiera vad nuläget kommer att resultera i, om ingen handling görs.
 4. Lista alla de krafter som driver förändring mot det önskade läget.
 5. Lista alla de krafter som motstår sig en förändring mot det önskade läget.
 6. Diskutera och förhör alla krafterna: är de giltiga? Kan de förändras? Vilka är de kritiska?
 7. Tilldela poäng till varje kraft som använder en numerisk skala 1 t.ex. är extremt svagt, och 10 är extremt stark.
 8. Kartlägga krafterna. Lista de drivande krafterna till vänster. Och lista de hindrande styrkorna på höger hand.
 9. Bestäm huruvida förändring är möjligt och om framsteg kan uppnås.
 10. Diskutera hur förändringen kan påverkas genom att minska styrkan hos de hindrande krafterna eller genom att öka kraften hos de drivande krafterna.
 11. Minns att öka på de drivande krafterna eller att minska på de återhållande krafterna kan höja eller minska andra krafter eller även att skapa nya.

Kraftfältsanalys | Kraftfältsdiagram Forumet
  Measuring Driving and Restraining Forces - Metrics
I'm swearing off companies in crisis. I had an eng...
     
 
  Organizational Change: How to Increase Driving Forces and How to Decrease Restraining Forces?
I could do with some practical advice increasing d...
     
 
  Three Strategic Frameworks (Mulcaster)
Mulcaster (2008) developed 3 strategic frameworks ...
     
 
  The Human Factor in Force Field Analysis
The FFA is a great tool in analysing change. In a ...
     
 
  Using Force Field Analysis for Gender Analysis
Force field analysis is an appropriate tool for ge...
     
 
  Force Field Analysis Helps to Consider Barriers Before Embarking Change
Change is hard. Force field analysis helps to summ...
     
 
  Dynamism is the Interface to Change Issues
Change is must for all entities. It is part of eve...
     
 
  Identifying Change Drivers
This is my first communication on this amazing sit...
     
 
  Where does Power Come From?
What is the origin of power forces?...
     
 
  Unfreeze, Changing and Refreeze
I just wonder besides of "Force Field Analysis" , ...
     
 
  Be a Change Catalyst
If one has to make a choice that sees the benefits...
     
 
  Force Field Diagram Assumptions
I think that the model of Lewin is reducing the ...
     
 
  Implementation of Change in an Organisation
This is a powerful tool of directing the change ma...
     
 
  Origin of Force Field Analysis
I seem to remember from my early days in OD that L...
     
 
  MSCS Concept in Force Field Analysis
In the force field analysis I use the MSCS (Magnit...
     
 
  Decreasing Restraining Forces is easier
I have used Force Field Analysis in the past in th...
     
 
  Quotes by Kurt Lewin
If you want to truly understand something, try to ...
     
 
  Post-Merger Force Fields
In Post-Merger relationships restraining forces wi...
     
 

Kraftfältsanalys | Kraftfältsdiagram Särskild Intressegrupp SIG


Särskild Intressegrupp SIG

Kraftfältsanalys | Kraftfältsdiagram Utbildning & Sammankomster


Hitta Träning, Seminarier och Sammankomster


Best Practices - Kraftfältsanalys | Kraftfältsdiagram Premium

Expert Tips (ENG) - Force Field Analysis Premium
 

Concerns Against Change and their RemediesBli Medlem

According to Ken Blanchard in the article “Masteri...
Usage (application): Change Management, Organizational Change
 
 
 

Leadership Strategies for ChangeBli Medlem

In response to the high rate of change failure, Ke...
Usage (application): Initiate, implement, develop and sustain change
 
 
 

The Next Steps when FFA is Done...Bli Medlem

After the analysis is done and the existing forces...
Usage (application): Actions to Take after a Force Field Analysis, FFA Implementation
 
 
 

The Force of Employees in Change InititiavesBli Medlem

The concept of  
 
 

Implementing Force Field Analysis in the Strategy ProcessBli Medlem

In his article "Force Field Analysis: A New Way to...
Usage (application): Practical Guidelines, Best Practices
 
 
 

Industry’s Driving ForcesBli Medlem

Many events can affect an industry powerfully enou...
Usage (application): Organizational Change
 
 
 

Describing and Analyzing Driving ForcesBli Medlem

When analyzing potential trends or driving forces,...
Usage (application): FFA Implementation
 
 
 

Assessing the Risks of Change and the Organization’s Capacity for ChangeBli Medlem

In their book "Transforming Public and Nonprofit O...
Usage (application): Leading Change
 
 
 

Unfreezing, Moving, FreezingBli Medlem

In the early 20th century, psychologist Kurt Lewin...
Usage (application): Change Management
 
 
 

Strategic Change: Why, What, When, Who and HowBli Medlem

If we need to change strategically, we need to thi...
Usage (application): Preparing Strategic Change
 
 
 

Typical Driving ForcesBli Medlem

Typical driving forces include: felt need for chan...
Usage (application): Examples
 
 
 

Typical Restraining ForcesBli Medlem

Typical restraining forces include: inertia, apath...
Usage (application): Examples
 
 

Resurser - Kraftfältsanalys | Kraftfältsdiagram Premium
 

Nyheter om Kraft AnalysBli Medlem


     
 

Nyheter om Förändring KrafterBli Medlem


     
 

Videor om Kraft AnalysBli Medlem


     
 

Videor om Förändring KrafterBli Medlem


     
 

Presentationer om Kraft AnalysBli Medlem


     
 

Presentationer om Förändring KrafterBli Medlem


     
 

Mer om Kraft AnalysBli Medlem


     
 

Mer om Förändring KrafterBli Medlem


     

Jämför Kraftfältsanalys/Kraftfältsdiagram med: Förändringsledningens Isberg  |  Katastrofteori  |  Intressentanalys  |  Intressentkartläggning, Intressentmappning  |  RACI-Matris, RACI-Roller, RACI-Modell  |  Förändringsekvationen  |  Grundval för Makt och Inflytande  |  DICE Ramverk BCG  |  Krishantering  |  Förändring av Organisationskulturer  |  Kulturtyper  |  Kärngruppsteorin Kleiner  |  Teori om Planerat Beteende  |  Business Process Reengineeringmetoden Hammer och Champy  |  Kaizen Filosofin  |  Förändringsdimensioner  |  Grundorsaksanalys  |  Idékläckning (Brainstorming)  |  Sex Tänkhattar  |  Scenarioplanering  |  Spelteori (Nash)  |  Analogiskt Strategiskt Resonemang  |  Reala Optioner Luehrman  |  Kepner-Tregoe Matrisen  |  OODA-modellen, OODA Loop  | Nivåer av Organisatorisk Kultur  |  Uppskattande Undersökningsmetodik Cooperrider  |  Positiv Avvikelse


Retur till Management Start: Organisation och Förändring  |  Kommunikation och Färdigheter  |  Beslutsfattande och Värdering  |  Etik och Ansvar  |  HRM och Personalfrågor  |  Ledarskap  |  Program- och Projektledning  |  Strategi


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Special Interest Group Leader

Du här
Om 12manage | Reklam | Länk till oss / Citera oss | Sekretess | Förslagen | Användningsvillkor
© 2018 12manage - The Executive Fast Track. V14.1 - Senast uppdaterad: 21-9-2018. Alla namn ™ av deras ägare.