Kraftfältsanalys
(Lewin)

Kunskapscenter

12manage is looking for
MBA students.

   

Analysering av förändringsfaktorer: de drivkrafterna och de hindrande/tillbakahållande krafterna. Förklaring till Kraftfältsanalys (Force Field Analysis) och Kraftfältsdiagram. Kurt Lewin.

Innehåll

Premium

Kurt Lewin

Kurt Lewin var en amerikansk socialpsykolog. Han har bidraget till vetenskapens gruppdynamik och aktionsforskning, och han betraktas som en av grundarna till den moderna psykologin. Men Lewin är kanske mest känd för att ha utvecklat Kraftfältsanalysen och Kraftfältsdiagrammen.


Kraftfältsanalysdiagram Lewin Lewins syn på organisationer

Enligt Kurt Lewin, så hålls en tvistefråga i balans genom samspelet mellan de två motsatta styrkegrupperingarna. De som söker att främja förändring: de drivande krafterna. Och de som försöker att underhålla status quo: de hindrande krafterna. Lewin betraktade organisationerna som systemen i vilket den aktuella situationen inte var ett statiskt mönster. Men en dynamisk balans (”jämviktsläge”) av styrkor som verkar i motsatta riktningar. För att någon förändring skall uppstå måste de drivande krafterna överväga de återhållande krafterna, således skiftar jämviktsläget. Jämför: Katastrofteori.


Kraftfältsdiagrammet

Kraftfältsdiagrammet är en modell som bygger på en idé att krafter både är drivande och hindrande i en förändring. Dessa krafter inkluderar: personer, levnadsvanor, sedbruk och attityder. Ett kraftfältsdiagram kan användas på vilken nivå som helst: till att knyta kontakt för att visualisera krafterna som kan fungera i favör och emot olika förändringsinsatser. Diagrammet hjälper dess användare till att föreställa sig ”kriget” mellan de olika krafterna runt om en given frågeställning. Vanligtvis är en planerad förändringsfrågeställning beskriven längst upp. Nedanför denna finns det två kolumner. De drivande krafterna listas i den vänstra kolumnen och de återhållande krafterna i högerkolumnen. Pilarna dras in mot mitten. Långa pilar indikerar starkare krafter. Idén är att förstå och att göra det tydligt och öppet alla de krafter som agerar mot en given frågeställning.


Användningen av kraftfältsanalys metoden

 • Utforska maktbalansen som är involverad i en viss frågeställning.
 • Identifiera de viktigaste parterna (nyckelpersonerna) och målgrupperna för en kampanj kring frågeställningen.
 • Identifiera opponenter och bundsförvanter.
 • Identifiera hur du kan påverka varje målgrupp

Stegen i en kraftfältsanalys? Process

 1. Beskriv nuläget.
 2. Beskriv den önskade situationen.
 3. Identifiera vad nuläget kommer att resultera i, om ingen handling görs.
 4. Lista alla de krafter som driver förändring mot det önskade läget.
 5. Lista alla de krafter som motstår sig en förändring mot det önskade läget.
 6. Diskutera och förhör alla krafterna: är de giltiga? Kan de förändras? Vilka är de kritiska?
 7. Tilldela poäng till varje kraft som använder en numerisk skala 1 t.ex. är extremt svagt, och 10 är extremt stark.
 8. Kartlägga krafterna. Lista de drivande krafterna till vänster. Och lista de hindrande styrkorna på höger hand.
 9. Bestäm huruvida förändring är möjligt och om framsteg kan uppnås.
 10. Diskutera hur förändringen kan påverkas genom att minska styrkan hos de hindrande krafterna eller genom att öka kraften hos de drivande krafterna.
 11. Minns att öka på de drivande krafterna eller att minska på de återhållande krafterna kan höja eller minska andra krafter eller även att skapa nya.

Kraftfältsanalys | Kraftfältsdiagram Särskild Intressegrupp SIG


Särskild Intressegrupp SIG (15 medlemmar)


Kraftfältsanalys | Kraftfältsdiagram Forumet  

Nya ämnen

  Organizational Change: How to Increase Driving Forces and How to Decrease Restraining Forces?
I could do with some practical advice increasing driving / decreasing restraining forces.
How can one increase driving forces? And how can one de...
     
 
  Post-Merger Force Fields
In Post-Merger relationships restraining forces will include creation of 5th columnists within the organisation, and instigation of negative press by ...
     
 
  Origin of Force Field Analysis
I seem to remember from my early days in OD that Lewin based his model on engineering principles of force analysis taught in Statics and Dynamics of F...
     
 
  Using Force Field Analysis for Gender Analysis
Force field analysis is an appropriate tool for gender analysis to identify the deprived class womens short comings, and to show direction how to redu...
     
 
  Three Strategic Frameworks (Mulcaster)
Mulcaster (2008) developed 3 strategic frameworks that can be useful both in decision making and in strategy. All three frameworks will be briefly exp...
     
 
  Measuring Driving and Restraining Forces - Metrics
I'm swearing off companies in crisis. I had an engagement blow up recently and it was painful.
What METRICS do you use to measure driving forces?...
     
 
  Force Field Diagram Assumptions
I think that the model of Lewin is reducing the dimensions of changes to conflict and opposition between two classes. According to this conception ...
     
 
  MSCS Concept in Force Field Analysis
In the force field analysis I use the MSCS (Magnitude, Symptoms, Causes and Solutions) concept for both the driving forces and the restraining forces....
     
 
  The Human Factor in Force Field Analysis
The FFA is a great tool in analysing change. In a practical sense, the human factor is the most controversial force in either driving change or restra...
     
 
  Be a Change Catalyst
If one has to make a choice that sees the benefits of the greatest majority, then try to be a catalyst in any organization and that I believe can spel...
     
 

Best Practices - Kraftfältsanalys | Kraftfältsdiagram
  Quotes by Kurt Lewin
If you want to truly understand something, try to change it....
     
 
  Unfreeze, Changing and Refreeze
I just wonder besides of "Force Field Analysis" , Kurt Lewin Change Model should also involved with "unfreeze, change, refreeze" part. Could anyone ta...
     
 
  Decreasing Restraining Forces is easier
I have used Force Field Analysis in the past in the Health, Safety and Environment field. Sometimes I find less effort is required to remove Restraini...
     
 
  Implementation of Change in an Organisation
This is a powerful tool of directing the change management process but it is not good enough for implementing the change and integrate it in the manag...
     
 
  Force Field Analysis Helps to Consider Barriers Before Embarking Change
Change is hard. Force field analysis helps to summarize the barriers. Thus, all phases must be understood before embarking organisational change. The ...
     
 
  Identifying Change Drivers
This is my first communication on this amazing site.
Could anyone suggest a suitable framework/theory to identify the drivers of change that actu...
     
 
  Where does Power Come From?
What is the origin of power forces?...
     
 
  Dynamism is the Interface to Change Issues
Change is must for all entities. It is part of every movement, nothing stays standing on the same start point. It is a law of life. So, dynamism is th...
     
 

Expert Tips (ENG) - Force Field Analysis
 

Concerns Against Change and their Remedies

 
 
 

Leadership Strategies for Change

 
 
 

The Next Steps when FFA is Done...

 
 
 

The Force of Employees in Change Inititiaves

 
 
 

Implementing Force Field Analysis in the Strategy Process

 
 
 

Industry’s Driving Forces

 
 
 

Describing and Analyzing Driving Forces

 
 
 

Assessing the Risks of Change and the Organization’s Capacity for Change

 
 
 

Unfreezing, Moving, Freezing

 
 
 

Strategic Change: Why, What, When, Who and How

 
 
 

Typical Driving Forces

 
 
 

Typical Restraining Forces

 
 

Resurser - Kraftfältsanalys | Kraftfältsdiagram
 

Nyheter om Kraft Analys


     
 

Nyheter om Förändring Krafter


     
 

Videor om Kraft Analys


     
 

Videor om Förändring Krafter


     
 

Presentationer om Kraft Analys


     
 

Presentationer om Förändring Krafter


     
 

Mer om Kraft Analys


     
 

Mer om Förändring Krafter


     

Jämför Kraftfältsanalys/Kraftfältsdiagram med: Förändringsledningens Isberg  |  Katastrofteori  |  Intressentanalys  |  Intressentkartläggning, Intressentmappning  |  RACI-Matris, RACI-Roller, RACI-Modell  |  Förändringsekvationen  |  Grundval för Makt och Inflytande  |  DICE Ramverk BCG  |  Krishantering  |  Förändring av Organisationskulturer  |  Kulturtyper  |  Kärngruppsteorin Kleiner  |  Teori om Planerat Beteende  |  Business Process Reengineeringmetoden Hammer och Champy  |  Kaizen Filosofin  |  Förändringsdimensioner  |  Grundorsaksanalys  |  Idékläckning (Brainstorming)  |  Sex Tänkhattar  |  Scenarioplanering  |  Spelteori (Nash)  |  Analogiskt Strategiskt Resonemang  |  Reala Optioner Luehrman  |  Kepner-Tregoe Matrisen  |  OODA-modellen, OODA Loop  | Nivåer av Organisatorisk Kultur  |  Uppskattande Undersökningsmetodik Cooperrider  |  Positiv Avvikelse


Retur till Management Start: Organisation och Förändring  |  Kommunikation och Färdigheter  |  Beslutsfattande och Värdering  |  Etik och Ansvar  |  HRM och Personalfrågor  |  Ledarskap  |  Program- och Projektledning  |  Strategi


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Special Interest Group Leader

Du här? Anmäl dig gratis


 


Om 12manage | Reklam | Länk till oss / Citera oss | Sekretess | Förslagen | Användningsvillkor
© 2019 12manage - The Executive Fast Track. V15.0 - Senast uppdaterad: 17-1-2019. Alla namn ™ av deras ägare.