Kraftfältsanalys
(Lewin)

Kunskapscenter

12manage is looking for students. Info

Analysering av förändringsfaktorer: de drivkrafterna och de hindrande/tillbakahållande krafterna. Förklaring till Kraftfältsanalys (Force Field Analysis) och Kraftfältsdiagram. Kurt Lewin.


Kurt Lewin

Kurt Lewin var en amerikansk socialpsykolog. Han har bidraget till vetenskapens gruppdynamik och aktionsforskning, och han betraktas som en av grundarna till den moderna psykologin. Men Lewin är kanske mest känd för att ha utvecklat Kraftfältsanalysen och Kraftfältsdiagrammen.


Kraftfältsanalysdiagram Lewin Lewins syn på organisationer

Enligt Kurt Lewin, så hålls en tvistefråga i balans genom samspelet mellan de två motsatta styrkegrupperingarna. De som söker att främja förändring: de drivande krafterna. Och de som försöker att underhålla status quo: de hindrande krafterna. Lewin betraktade organisationerna som systemen i vilket den aktuella situationen inte var ett statiskt mönster. Men en dynamisk balans (”jämviktsläge”) av styrkor som verkar i motsatta riktningar. För att någon förändring skall uppstå måste de drivande krafterna överväga de återhållande krafterna, således skiftar jämviktsläget. Jämför: Katastrofteori.


Kraftfältsdiagrammet

Kraftfältsdiagrammet är en modell som bygger på en idé att krafter både är drivande och hindrande i en förändring. Dessa krafter inkluderar: personer, levnadsvanor, sedbruk och attityder. Ett kraftfältsdiagram kan användas på vilken nivå som helst: till att knyta kontakt för att visualisera krafterna som kan fungera i favör och emot olika förändringsinsatser. Diagrammet hjälper dess användare till att föreställa sig ”kriget” mellan de olika krafterna runt om en given frågeställning. Vanligtvis är en planerad förändringsfrågeställning beskriven längst upp. Nedanför denna finns det två kolumner. De drivande krafterna listas i den vänstra kolumnen och de återhållande krafterna i högerkolumnen. Pilarna dras in mot mitten. Långa pilar indikerar starkare krafter. Idén är att förstå och att göra det tydligt och öppet alla de krafter som agerar mot en given frågeställning.


Användningen av kraftfältsanalys metoden

 • Utforska maktbalansen som är involverad i en viss frågeställning.
 • Identifiera de viktigaste parterna (nyckelpersonerna) och målgrupperna för en kampanj kring frågeställningen.
 • Identifiera opponenter och bundsförvanter.
 • Identifiera hur du kan påverka varje målgrupp

Stegen i en kraftfältsanalys? Process

 1. Beskriv nuläget.
 2. Beskriv den önskade situationen.
 3. Identifiera vad nuläget kommer att resultera i, om ingen handling görs.
 4. Lista alla de krafter som driver förändring mot det önskade läget.
 5. Lista alla de krafter som motstår sig en förändring mot det önskade läget.
 6. Diskutera och förhör alla krafterna: är de giltiga? Kan de förändras? Vilka är de kritiska?
 7. Tilldela poäng till varje kraft som använder en numerisk skala 1 t.ex. är extremt svagt, och 10 är extremt stark.
 8. Kartlägga krafterna. Lista de drivande krafterna till vänster. Och lista de hindrande styrkorna på höger hand.
 9. Bestäm huruvida förändring är möjligt och om framsteg kan uppnås.
 10. Diskutera hur förändringen kan påverkas genom att minska styrkan hos de hindrande krafterna eller genom att öka kraften hos de drivande krafterna.
 11. Minns att öka på de drivande krafterna eller att minska på de återhållande krafterna kan höja eller minska andra krafter eller även att skapa nya.

Särskild Intressegrupp SIG - Kraftfältsanalys | Kraftfältsdiagram


Särskild Intressegrupp SIG (15 medlemmar)


Forum - Kraftfältsanalys | Kraftfältsdiagram  

Här hittar du intressanta och pedagogiska diskussioner.


  Quotes by Kurt Lewin (4 reaktioner)
If you want to truly understand something, try to change it....
 
 
 
 
  Decreasing Restraining Forces is easier (1 reaktioner)
I have used Force Field Analysis in the past in the Health, ...
 
 
 
 
  Implementation of Change in an Organisation (1 reaktioner)
This is a powerful tool of directing the change management p...
 
 
 
 
  Force Field Analysis Helps to Consider Barriers Before Embarking Change (1 reaktioner)
Change is hard. Force field analysis helps to summarize the ...
 
 
 
 
  Identifying Change Drivers
This is my first communication on this amazing site. Could ...
 
 
 
 
  Where does Power Come From? (3 reaktioner)
What is the origin of power forces?...
 
 
 
 
  Dynamism is the Interface to Change Issues
Change is must for all entities. It is part of every movemen...
 
 
 
 
  Post-Merger Force Fields
In Post-Merger relationships restraining forces will include...
 
 
 
 
  Origin of Force Field Analysis (4 reaktioner)
I seem to remember from my early days in OD that Lewin based...
 
 
 
 
  Using Force Field Analysis for Gender Analysis
Force field analysis is an appropriate tool for gender analy...
 
 
 
 
  The Human Factor in Force Field Analysis
The FFA is a great tool in analysing change. In a practical ...
 
 
 
 
  Three Strategic Frameworks (Mulcaster)
Mulcaster (2008) developed 3 strategic frameworks that can b...
 
 
 
 
  Measuring Driving and Restraining Forces - Metrics
I'm swearing off companies in crisis. I had an engagement bl...
 
 
 
 
  Force Field Diagram Assumptions (1 reaktioner)
I think that the model of Lewin is reducing the dimensions...
 
 
 
 
  MSCS Concept in Force Field Analysis
In the force field analysis I use the MSCS (Magnitude, Sympt...
 
 
 
 
  Be a Change Catalyst
If one has to make a choice that sees the benefits of the gr...
 
 
 
 

Best Practices - Kraftfältsanalys | Kraftfältsdiagram

Här hittar du de mest värdefulla idéerna.


  Organizational Change: How to Increase Driving Forces and How to Decrease Restraining Forces? (17 reaktioner)
I could do with some practical advice increasing driving / d...
 
 
 
 
  Unfreeze, Changing and Refreeze (3 reaktioner)
I just wonder besides of "Force Field Analysis" , Kurt Lewin...
 
 
 
 

Expert Tips (ENG) - Force Field Analysis

Här hittar du högkvalitativa råd från experter.


 

Concerns Against Change and their Remedies

Change Management, Organizational Change...
 
 
 

Leadership Strategies for Change

Initiate, implement, develop and sustain change...
 
 
 

The Next Steps when FFA is Done...

Actions to Take after a Force Field Analysis, FFA Implementation...
 
 
 

The Force of Employees in Change Inititiaves

Why Acknowledging the Power of Employees is Important...
 
 
 

Implementing Force Field Analysis in the Strategy Process

Practical Guidelines, Best Practices...
 
 
 

Industry’s Driving Forces

Organizational Change...
 
 
 

Describing and Analyzing Driving Forces

FFA Implementation...
 
 
 

Assessing the Risks of Change and the Organization’s Capacity for Change

Leading Change...
 
 
 

Unfreezing, Moving, Freezing

Change Management...
 
 
 

Strategic Change: Why, What, When, Who and How

Preparing Strategic Change...
 
 
 

Typical Driving Forces

Examples...
 
 
 

Typical Restraining Forces

Examples...
 
 

Resurser - Kraftfältsanalys | Kraftfältsdiagram

Här hittar du PowerPoint-presentationer, mikroinlärningsvideor och ytterligare informationskällor.


 

Nyheter om Kraft Analys


     
 

Nyheter om Förändring Krafter


     
 

Videor om Kraft Analys


     
 

Videor om Förändring Krafter


     
 

Presentationer om Kraft Analys


     
 

Presentationer om Förändring Krafter


     
 

Mer om Kraft Analys


     
 

Mer om Förändring Krafter


     

Jämför Kraftfältsanalys/Kraftfältsdiagram med: Förändringsledningens Isberg  |  Katastrofteori  |  Intressentanalys  |  Intressentkartläggning, Intressentmappning  |  RACI-Matris, RACI-Roller, RACI-Modell  |  Förändringsekvationen  |  Grundval för Makt och Inflytande  |  DICE Ramverk BCG  |  Krishantering  |  Förändring av Organisationskulturer  |  Kulturtyper  |  Kärngruppsteorin Kleiner  |  Teori om Planerat Beteende  |  Business Process Reengineeringmetoden Hammer och Champy  |  Kaizen Filosofin  |  Förändringsdimensioner  |  Grundorsaksanalys  |  Idékläckning (Brainstorming)  |  Sex Tänkhattar  |  Scenarioplanering  |  Spelteori (Nash)  |  Analogiskt Strategiskt Resonemang  |  Reala Optioner Luehrman  |  Kepner-Tregoe Matrisen  |  OODA-modellen, OODA Loop  | Nivåer av Organisatorisk Kultur  |  Uppskattande Undersökningsmetodik Cooperrider  |  Positiv Avvikelse


Retur till Management Start: Organisation och Förändring  |  Kommunikation och Färdigheter  |  Beslutsfattande och Värdering  |  Etik och Ansvar  |  HRM och Personalfrågor  |  Ledarskap  |  Program- och Projektledning  |  Strategi


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Special Interest Group Leader

Du här? Anmäl dig gratis


 


Om 12manage | Reklam | Länk till oss / Citera oss | Sekretess | Förslagen | Användningsvillkor
© 2019 12manage - The Executive Fast Track. V15.1 - Senast uppdaterad: 17-10-2019. Alla namn ™ av deras ägare.