Grundval för Makt och Inflytande

Kunskapscenter

Identifiera källor till makt(inflytande). Förklaring av Bases of Social Power (Sociala maktbaser) av French and Raven.


Grundval för makt och inflytandeProcesserna kring inflytande och makt är genomträngande, komplexa, och ofta maskerade i vårt samhälle. Bases of Social Power av French and Raven är en teori som identifierar de fem (sex) grunder eller källor till socialt (organisatoriskt) inflytande och makt:

  1. Belöningsmakt. Denna form baseras på den uppfattade möjligheten att få positiva följder eller att ta bort de negativa.

  2. Tvingande makt. Detta är den uppfattade möjligheten att tvinga eller straffa de som inte inordnar sig med dina idéer eller krav.

  3. Legitimerad makt (organisatorisk fullmakt). Denna form baseras på uppfattningen att någon har rätten/befogenheterna att föreskriva beteendekriterier vid val eller utnämning till en anvsarsroll. Även kallad Normativ makt. Jämför: Organisationskarta.

  4. Referensmakt. Detta är makt genom att andra associerar sig med den som innehar makten.

  5. Kunskaps makt. Denna typ baseras på att ha särskiljande kunskap, expertis, kapacitet eller kunskaper.

  6. Som i 5 ovan: Informationsmakt. Denna form är baserad på att kontrollera informationen som efterfrågas av andra för att nå ett viktigt mål.

Teorin kring de sociala maktbaserna (Bases of Social Power) utgår från antagandet att makt och inflytande gäller förbindelser mellan åtminstone två parter. Teorin förordar att reaktionen hos den mottagande parten är ett mer användbart fokus som förklaring av fenomenet av socialt inflytande och makt.


French and Raven undersökte effekten av makt som kunde härledas från de olika baserna av dragning och motstånd till bruket av makt. Lockelsen och motståndet är mottagarens känsla för den som använder medlet makt. De gör slutsatsen att bruket av makt i de olika maktbaserna har olika följder.

Till exempel den Tvingande makten minskar typiskt attraktionen och orsakar ett stort motstånd. Medans däremot Belöningsmakt förhöjer attraktionen och, skapar minimala nivåer av motstånd.


French and Raven gjorde också den slutsatsen att, "ju mer legitimt tvånget [uppfattades att vara], ju mindre kommer den att förorsaka motstånd och minskad uppmärksamhet".


Särskild Intressegrupp SIG - Baser av Social Makt


Särskild Intressegrupp SIG (10 medlemmar)


Forum - Baser av Social Makt  

I detta forum hittar du intressanta diskussioner på senare tid.


  A 7th Source of Power: Participative Power (2 reaktioner)
Achieve participative power by having: - Common goals - Cl...
 
 
 
 
  Composition of Power Bases (4 reaktioner)
I think several power bases can be required in one indivi...
 
 
 
 
  With Power Comes Responsibility! (1 reaktioner)
With real power comes responsibility. You need to exercise i...
 
 
 
 
  Is Charisma a Source of Social Power? (2 reaktioner)
What about or call it ? Certain people can be powerful thro...
 
 
 
 
  Synergistic Power is the Strongest
All power is secondary to synergistic power. The mathematic...
 
 
 
 
  Should See Power Differently...
The word "power" acts as deterrent for most of the employees...
 
 
 
 
  About Information Power (1 reaktioner)
I personally believe that information power is the most i...
 
 
 
 
  What is Power? Definitions (2 reaktioner)
French and Raven detail varieties of social power, but what ...
 
 
 
 
  How Leaders Influence Others? 6 Principles of Kaufman (1 reaktioner)
Influence refers to the power of an individual to impe...
 
 
 
 
  2 more Types of Power (7 reaktioner)
There are two other types of power. One is derived from depe...
 
 
 
 
  Mind Power - Power of Mind
Every one has power of mind, of which only around 17%...
 
 
 
 
  Social Power is Determined by the (Perception of the) Receiver
Note that the perception of the receiving agent on how effec...
 
 
 
 
  Bases of Social Power: What's Common? (1 reaktioner)
What do these Bases of Social Power have in common?...
 
 
 
 
  Desire to Have Power... (2 reaktioner)
Why do people desire social power?...
 
 
 
 
  Framing or Meaning Power (2 reaktioner)
An additional source of power in organizations can be to ...
 
 
 
 

Best Practices - Baser av Social Makt

Här hittar du de mest värdefulla diskussionerna från det förflutna.


  Assumed Power in a Void (23 reaktioner)
Another type of power is that which is created in a void (Ed...
 
 
 
 
  What is Referent Power? Definition and Examples (3 reaktioner)
The definition for “referent power” in the summary of the ba...
 
 
 
 

Expert Tips (ENG) - Bases of Social Power

Här hittar du högkvalitativa råd från experter.


 

Bases of Social Power in the Context of Change Initiatives

Why Acknowledging the Power of Employees is Important...
 
 
 

What precisely was Legitimate Power according to French and Raven? Definition

Precise Definition by French and Raven...
 
 
 

Mobilize the Expert Power in your Team Early On

Team Formation, Expert Power, Group Decision-making, Extroversion, Introversion...
 
 
 

Seventh Source of Social Power (French & Raven)

Leadership, Management, Change Management...
 
 
 

Positional and Personal Bases of Power

Leadership...
 
 
 

The Relationship between the Power of Leaders and Overconfidence

Leadership, Power, Leadership Development, Executive Education...
 
 

Resurser - Baser av Social Makt

Här hittar du PowerPoint-presentationer, mikroinlärningsvideor och ytterligare informationskällor.


 

Nyheter om Maktbaser Inflytande


     
 

Nyheter om Påverkan Organisation


     
 

Videor om Maktbaser Inflytande


     
 

Videor om Påverkan Organisation


     
 

Presentationer om Maktbaser Inflytande


     
 

Presentationer om Påverkan Organisation


     
 

Mer om Maktbaser Inflytande


     
 

Mer om Påverkan Organisation


     

Jämför Fem Baser för Inflytande och Makt (5 Bases of Social Power) med: Hagbergs Modell om Personlig Makt  |  Karismatiskt Ledarskap  |  Betjänanande Ledarskap  |  Förändringsledningens Isberg  |  Uppskattande Undersökningsmetodik Cooperrider  |  Positiv Avvikelse  |  Förändringsfaser  |  Kraftfältsanalys  |  Kärngruppsteorin Kleiner  |  Teori om Planerat Beteende  |  Grupptänkande  |  Afrikanskt Ledarskapsmodell av Banhegyi   |  Ledarskapsstilar, Ledarstilar  |  Ledningsmatris  |  Situationsanpassat Ledarskap  |  Nivå 5 Ledarskap  |  Centralisering och Decentralisering


Retur till Management Start: Organisation och Förändring  |  Kommunikation och Färdigheter  |  Beslutsfattande och Värdering  |  Ledarskap  |  Strategi


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Special Interest Group Leader

Du här? Anmäl dig gratis


 


Om 12manage | Reklam | Länk till oss / Citera oss | Sekretess | Förslagen | Användningsvillkor
© 2019 12manage - The Executive Fast Track. V15.2 - Senast uppdaterad: 19-11-2019. Alla namn ™ av deras ägare.