Grundval för Makt och Inflytande

Kunskapscenter

   

Identifiera källor till makt(inflytande). Förklaring av Bases of Social Power (Sociala maktbaser) av French and Raven.

Innehåll

Premium

Grundval för makt och inflytandeProcesserna kring inflytande och makt är genomträngande, komplexa, och ofta maskerade i vårt samhälle. Bases of Social Power av French and Raven är en teori som identifierar de fem (sex) grunder eller källor till socialt (organisatoriskt) inflytande och makt:

  1. Belöningsmakt. Denna form baseras på den uppfattade möjligheten att få positiva följder eller att ta bort de negativa.

  2. Tvingande makt. Detta är den uppfattade möjligheten att tvinga eller straffa de som inte inordnar sig med dina idéer eller krav.

  3. Legitimerad makt (organisatorisk fullmakt). Denna form baseras på uppfattningen att någon har rätten/befogenheterna att föreskriva beteendekriterier vid val eller utnämning till en anvsarsroll. Även kallad Normativ makt. Jämför: Organisationskarta.

  4. Referensmakt. Detta är makt genom att andra associerar sig med den som innehar makten.

  5. Kunskaps makt. Denna typ baseras på att ha särskiljande kunskap, expertis, kapacitet eller kunskaper.

  6. Som i 5 ovan: Informationsmakt. Denna form är baserad på att kontrollera informationen som efterfrågas av andra för att nå ett viktigt mål.

Teorin kring de sociala maktbaserna (Bases of Social Power) utgår från antagandet att makt och inflytande gäller förbindelser mellan åtminstone två parter. Teorin förordar att reaktionen hos den mottagande parten är ett mer användbart fokus som förklaring av fenomenet av socialt inflytande och makt.


French and Raven undersökte effekten av makt som kunde härledas från de olika baserna av dragning och motstånd till bruket av makt. Lockelsen och motståndet är mottagarens känsla för den som använder medlet makt. De gör slutsatsen att bruket av makt i de olika maktbaserna har olika följder.

Till exempel den Tvingande makten minskar typiskt attraktionen och orsakar ett stort motstånd. Medans däremot Belöningsmakt förhöjer attraktionen och, skapar minimala nivåer av motstånd.


French and Raven gjorde också den slutsatsen att, "ju mer legitimt tvånget [uppfattades att vara], ju mindre kommer den att förorsaka motstånd och minskad uppmärksamhet".


Grundval för Makt Forumet
  The Role of Influence in Leadership
Influence refers to the power of an individu...
     
 
  A 7th Source of Power: Participative Power
Achieve participative power by having:
- Comm...
     
 
  Composition of Power Bases
I think several power bases can be required in ...
     
 
  What is Power? Definitions
French and Raven detail varieties of social power,...
     
 
  About Information Power
I personally believe that information power is ...
     
 
  Should See Power Differently...
The word "power" acts as deterrent for most of the...
     
 
  With Power Comes Responsibility!
With real power comes responsibility. You need to ...
     
 
  Mind Power - Power of Mind
Every one has power of mind, of which only ...
     
 
  Synergistic Power is the Strongest
All power is secondary to synergistic power.
...
     
 
  Bases of Social Power: What's Common?
What do these Bases of Social Power have in common...
     
 
  Perception of Receiver
The perception of the receiving agent on how effec...
     
 
  Desire to Have Power...
Why do people desire social power?...
     
 
  2 more Types of Power
There are two other types of power. One is derived...
     
 
  What is Referent Power? Definition and Examples
The definition for “referent power” in the summary...
     
 
  Social Power is a Reality
Just as social intelligence is a recognized intell...
     
 
  Is Charisma a Source of Social Power?
What about  
   
 
  Framing or Meaning Power
An additional source of power in organizations can...
     
 

Grundval för Makt Särskild Intressegrupp SIG


Särskild Intressegrupp SIG

Grundval för Makt Utbildning & Sammankomster


Hitta Träning, Seminarier och Sammankomster


Best Practices - Grundval för Makt Premium
  Assumed Power in a Void
Another type of power is that which is created in ...
     
 

Expert Tips (ENG) - Bases of Social Power Premium
 

Bases of Social Power in the Context of Change Initiatives

The concept of bases of social power is very im...
Usage (application): Why Acknowledging the Power of Employees is Important
 
 
 

What precisely was Legitimate Power according to French and Raven? Definition

While I appreciate and aknowledge that the defi...
Usage (application): Precise Definition by French and Raven
 
 
 

Mobilize the Expert Power in your Team Early On

In a short article, Bonner and Bolinger describe a...
Usage (application): Team Formation, Expert Power, Group Decision-making, Extroversion, Introversion
 
 
 

Seventh Source of Social Power (French & Raven)

In addition to the above mentioned bases or source...
Usage (application): Leadership, Management, Change Management
 
 
 

Positional and Personal Bases of Power

In “The Power Theory of Leadership”, Hayden analys...
Usage (application): Leadership
 
 
 

The Relationship between the Power of Leaders and Overconfidence

Fast et al. (2012) researched the relationship bet...
Usage (application): Leadership, Power, Leadership Development, Executive Education
 
 


Resurser - Grundval för Makt Premium
 

Nyheter om Maktbaser Inflytande


     
 

Nyheter om Påverkan Organisation


     
 

Videor om Maktbaser Inflytande


     
 

Videor om Påverkan Organisation


     
 

Presentationer om Maktbaser Inflytande


     
 

Presentationer om Påverkan Organisation


     
 

Mer om Maktbaser Inflytande


     
 

Mer om Påverkan Organisation


     


Jämför Fem Baser för Inflytande och Makt (5 Bases of Social Power) med: Hagbergs Modell om Personlig Makt  |  Karismatiskt Ledarskap  |  Betjänanande Ledarskap  |  Förändringsledningens Isberg  |  Uppskattande Undersökningsmetodik Cooperrider  |  Positiv Avvikelse  |  Förändringsfaser  |  Kraftfältsanalys  |  Kärngruppsteorin Kleiner  |  Teori om Planerat Beteende  |  Grupptänkande  |  Afrikanskt Ledarskapsmodell av Banhegyi   |  Ledarskapsstilar, Ledarstilar  |  Ledningsmatris  |  Situationsanpassat Ledarskap  |  Nivå 5 Ledarskap  |  Centralisering och Decentralisering


Retur till Management Start: Organisation och Förändring  |  Kommunikation och Färdigheter  |  Beslutsfattande och Värdering  |  Ledarskap  |  Strategi


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Special Interest Group Leader

Du här


Om 12manage | Reklam | Länk till oss / Citera oss | Sekretess | Förslagen | Användningsvillkor
© 2018 12manage - The Executive Fast Track. V14.1 - Senast uppdaterad: 23-9-2018. Alla namn ™ av deras ägare.