Grundval för Makt och Inflytande

Kunskapscenter

12manage is looking for
MBA students.

   

Identifiera källor till makt(inflytande). Förklaring av Bases of Social Power (Sociala maktbaser) av French and Raven.

Innehåll

Premium

Grundval för makt och inflytandeProcesserna kring inflytande och makt är genomträngande, komplexa, och ofta maskerade i vårt samhälle. Bases of Social Power av French and Raven är en teori som identifierar de fem (sex) grunder eller källor till socialt (organisatoriskt) inflytande och makt:

  1. Belöningsmakt. Denna form baseras på den uppfattade möjligheten att få positiva följder eller att ta bort de negativa.

  2. Tvingande makt. Detta är den uppfattade möjligheten att tvinga eller straffa de som inte inordnar sig med dina idéer eller krav.

  3. Legitimerad makt (organisatorisk fullmakt). Denna form baseras på uppfattningen att någon har rätten/befogenheterna att föreskriva beteendekriterier vid val eller utnämning till en anvsarsroll. Även kallad Normativ makt. Jämför: Organisationskarta.

  4. Referensmakt. Detta är makt genom att andra associerar sig med den som innehar makten.

  5. Kunskaps makt. Denna typ baseras på att ha särskiljande kunskap, expertis, kapacitet eller kunskaper.

  6. Som i 5 ovan: Informationsmakt. Denna form är baserad på att kontrollera informationen som efterfrågas av andra för att nå ett viktigt mål.

Teorin kring de sociala maktbaserna (Bases of Social Power) utgår från antagandet att makt och inflytande gäller förbindelser mellan åtminstone två parter. Teorin förordar att reaktionen hos den mottagande parten är ett mer användbart fokus som förklaring av fenomenet av socialt inflytande och makt.


French and Raven undersökte effekten av makt som kunde härledas från de olika baserna av dragning och motstånd till bruket av makt. Lockelsen och motståndet är mottagarens känsla för den som använder medlet makt. De gör slutsatsen att bruket av makt i de olika maktbaserna har olika följder.

Till exempel den Tvingande makten minskar typiskt attraktionen och orsakar ett stort motstånd. Medans däremot Belöningsmakt förhöjer attraktionen och, skapar minimala nivåer av motstånd.


French and Raven gjorde också den slutsatsen att, "ju mer legitimt tvånget [uppfattades att vara], ju mindre kommer den att förorsaka motstånd och minskad uppmärksamhet".


Grundval för Makt Särskild Intressegrupp SIG


Särskild Intressegrupp SIG (11 medlemmar)


Grundval för Makt Forumet  

Nya ämnen

  A 7th Source of Power: Participative Power
Achieve participative power by having:
- Common goals
- Clear vision
- Constant communication
- Everyone is involved
- Consen...
     
 
  Composition of Power Bases
I think several power bases can be required in one individual, and suggest to focus on the composition of all power bases in making an a...
     
 
  About Information Power
I personally believe that information power is the most influential form of power. All other powers especially legitimate power needs to feed o...
     
 
  What is Power? Definitions
French and Raven detail varieties of social power, but what is 'power', is it Foucault's action that requires two consenting parties - where th...
     
 
  Mind Power - Power of Mind
Every one has power of mind, of which only around 17% is active. We need to activate the unconscious mind power to energize. Ince we succeed to...
     
 
  2 more Types of Power
There are two other types of power. One is derived from dependency relationship. Any dependency for anything else makes one powerful over the dependen...
     
 
  What is Referent Power? Definition and Examples
The definition for “referent power” in the summary of the basis of social power is not 100% clear when it says: "referent power is power through assoc...
     
 
  Bases of Social Power: What's Common?
What do these Bases of Social Power have in common?...
     
 
  Social Power is a Reality
Just as social intelligence is a recognized intelligence, so also social power is a reality. Through social power, people are able to do many t...
     
 
  The Role of Influence in Leadership
Influence refers to the power of an individual to impel another person to action by either intangible or indirect means. Therefore it plays an i...
     
 
  Perception of Receiver
The perception of the receiving agent on how effective power can be used goes a long way in defining the social relationship....
     
 
  Desire to Have Power...
Why do people desire social power?...
     
 
  Framing or Meaning Power
An additional source of power in organizations can be to establish the framework within which issues will be viewed and decided (J. Pfeffer - M...
     
 

Best Practices - Grundval för Makt
  Assumed Power in a Void
Another type of power is that which is created in a void (Ed: ~ empty space) of leadership, that is assumed power. No one is exerting power in an area...
     
 
  With Power Comes Responsibility!
With real power comes responsibility. You need to exercise it with an objective in mind. Power without responsibility will make you answerable one day...
     
 
  Is Charisma a Source of Social Power?
What about personal power or call it ch...
     
 
  Synergistic Power is the Strongest
All power is secondary to synergistic power.
The mathematics of synergistic power is this: 1 + 1 = 11!
There is a proverb that states: 'Plan...
     
 
  Should See Power Differently...
The word "power" acts as deterrent for most of the employees to perform and leaves a negative and rebellious feeling in them. Power should be seen ...
     
 

Expert Tips (ENG) - Bases of Social Power
 

Bases of Social Power in the Context of Change Initiatives

 
 
 

What precisely was Legitimate Power according to French and Raven? Definition

 
 
 

Mobilize the Expert Power in your Team Early On

 
 
 

Seventh Source of Social Power (French & Raven)

 
 
 

Positional and Personal Bases of Power

 
 
 

The Relationship between the Power of Leaders and Overconfidence

 
 

Resurser - Grundval för Makt
 

Nyheter om Maktbaser Inflytande


     
 

Nyheter om Påverkan Organisation


     
 

Videor om Maktbaser Inflytande


     
 

Videor om Påverkan Organisation


     
 

Presentationer om Maktbaser Inflytande


     
 

Presentationer om Påverkan Organisation


     
 

Mer om Maktbaser Inflytande


     
 

Mer om Påverkan Organisation


     

Jämför Fem Baser för Inflytande och Makt (5 Bases of Social Power) med: Hagbergs Modell om Personlig Makt  |  Karismatiskt Ledarskap  |  Betjänanande Ledarskap  |  Förändringsledningens Isberg  |  Uppskattande Undersökningsmetodik Cooperrider  |  Positiv Avvikelse  |  Förändringsfaser  |  Kraftfältsanalys  |  Kärngruppsteorin Kleiner  |  Teori om Planerat Beteende  |  Grupptänkande  |  Afrikanskt Ledarskapsmodell av Banhegyi   |  Ledarskapsstilar, Ledarstilar  |  Ledningsmatris  |  Situationsanpassat Ledarskap  |  Nivå 5 Ledarskap  |  Centralisering och Decentralisering


Retur till Management Start: Organisation och Förändring  |  Kommunikation och Färdigheter  |  Beslutsfattande och Värdering  |  Ledarskap  |  Strategi


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Special Interest Group Leader

Du här? Anmäl dig gratis


 


Om 12manage | Reklam | Länk till oss / Citera oss | Sekretess | Förslagen | Användningsvillkor
© 2019 12manage - The Executive Fast Track. V15.0 - Senast uppdaterad: 23-1-2019. Alla namn ™ av deras ägare.