Typer av Företagskultur (Deal och Kennedy)

Kunskapscenter

Sammanfattning, forum, bästa praxis, experttips och resurser.


Kultur maskinskriver (Deal och Kennedy) Vad är de oilika kulturtyperna? Beskrivning

Terrence Deal och Allan Kennedy var bland de första att skriva om företagskultur. I deras bok 1982 företagskulturer: Riter och ritualer ur företagets liv, de definierar organisatorisk kultur, på det sätt som saker blir gjorda.


Deal och Kennedy förordar företagskultur som baseras på en sammankoppling av sex olika beståndsdelar: historia, värderingar och övertygelser, ritualer och ceremonier, berättelser, heroiska figurerer och det informella kulturella nätverket av historieberättare, skvallerbyttor, viskare, spioner och präster. Deras kulturtypsmodell visar på fyra företagskulturtyper som är baserat på två beståndsdelar:

 • Återkopplingshastighet: Hur snabb är återkopplingen och belöningen som erhålles, där personalen informeras att de gör ett gott eller dåligt jobb).
 • Graden av risk: Nivån på risktagande (graden av osäkerhet).

Kombinationen av dessa två beståndsdelar resulterar i fyra typer av företagskulturer:

 1. Tuff Macho kultur (snabb återkoppling och belöning, hög risk):
  • Betonar resultaten från en hög risk och den höga potentiella minskningen eller ökningen av belöning.
  • Fokusera på nuet, individualism rådande över teamwork.
  • Typiska exempel: reklam, mäklararvode, sport.
 2. Arbeta hårt spela tufft kultur (snabb återkoppling och belöning, låg risk):
  • Betonar resultaten från kvantitet av arbetsinsats i stället för osäkerhet.
  • Fokusera på en snabb handling, hög nivå av energi.
  • Typiska exempel: försäljning restauranger, programvaruföretag.
 3. Processkultur (långsam återkoppling och belöning, låg risk):
  • Betonar är allmänt låg, men kan komma från interna politik och dumhet till system.
  • Fokuserar på detaljer och processexcellens.
  • Typiska exempel: byråkratier banker, försäkringsbolag, offentlig tjänster.
 4. Vadslående (Bet your Company) företagskultur (långsam återkoppling och belöning, hög risk):
  • Betonar resultat från hög risk och försening, innan du vet om handlingar har betalat sig.
  • Fokuserar på långsiktighet, förberedelse och att planera.
  • Typiska exempel: farmaceutiska företag, flygplansproducenter, oljeprospekteringsföretag.

Bok: Terrence E. Deal, Allan A. Kennedy - företagskulturer: The Rites an Rituals of fCorporate Life (1982) -

Bok: Terrence E. Deal, Allan A. Kennedy - The New Corporate Cultures (2000) -


Företagskultur Särskild Intressegrupp SIG


Särskild Intressegrupp SIG (1 medlemmar)

Forum om Företagskultur  

De senaste ämnena om: Företagskultur.


Perfect Definition of Corporate Culture (Uttal, 1983)
In an article in Fortune magazine (Oct. 17, 1983 - pp. 66-72), writer Bro Uttal defined 'corporate culture' as follows: (...)
9
 
13 reaktioner
 
Creating an Innovative Organizational Culture
Innovative cultures are greatly valued because they are not only good for a company's bottom line, but also largely depi (...)
8
 
7 reaktioner
 
Culture of Accountability
Any experience with a Culture of Accountability? There are different books and suppliers of the concept, workshops and (...)
6
 
9 reaktioner
 
12 Culture Factors of Drennan?
Has anyone heard of Drennan and his 12 factors in which you can recognize a corporate culture? He is the one who said cu (...)
5
 
3 reaktioner
 
Best Practices om Företagskultur

Här hittar du de mest värdefulla idéerna och praktiska förslagen.


🥇 Eight Types of Organizational Culture (Groysberg)
Culture is the social order of an organisation. It forms people's attitudes and behaviours in a wide range of ways. Cult (...)
8
 
5 reaktioner

 
🥈 How to Deal with a Culture of Gossip and Backbiting?
Hi all, I am in the following situation: - I am the deputy of a Team Manager (TM). - The team consists of people with (...)
4
 
2 reaktioner

 
🥉 Innovation in a Target / Performance Culture
Many organizations today have a 'target culture', which is characterized by strong , performance monitoring, individual (...)
4
 
0 reaktioner

 
Another Culture Type: the Yes Culture
Schmidt and Rosenberg recommend to establish a "Yes Culture" in order to establish an innovative firm. It is a culture i (...)
4
 
0 reaktioner

 
Do Competitive Work Cultures Lead to Better Performance?
I am searching for information and sources (books or articles) to give me information about differences between competit (...)
4
 
2 reaktioner

 
The Effects of Leadership on Organizational Culture
Hi, I am currently researching on "The effects of leadership on organizational culture" for my thesis. I am enrolled for (...)
3
 
1 reaktioner

 
Culture Types Useful Model
This model on culture types makes it easy to understand why certain results can be attained, particularly when efforts a (...)
3
 
1 reaktioner

 
High Performance Work Culture
Of what does a high performance work culture consists...? (...)
2
 
0 reaktioner

 
Connecting Culture and the Dominant Strategy
The flaw in the Deal and Kennedy model is that it does not connect culture to the strategies being implemented by the or (...)
1
 
2 reaktioner

 
International Culture Types
I think that the four culture types model has now become too limited. Not many of the types work well for third-world co (...)
1
 
3 reaktioner

 
Experttips om Corporate Culture (Engelsk)

Här hittar du professionella råd från experter.


Establishing an Organizational Culture of Perpetual Crisis

Corporate Culture Best Practice (...)
   
 
 
 

Strategies to Change Employee Habits, Hearts and Heads

Changing Organization Cultures (...)
   
 
 
 

Pitfalls and Best Practices in Culture Change

Changing Organizational Cultures, What to DO and what NOT (...)
   
 
 
 

Why is Changing an Organization Culture So Hard? The ASA Model (Schneider)

Organization Culture, Culture Change, Corporate Culture, Change Management, Recruitment (...)
   
 
 
 

How Culture Levels Explain Failures in Organizational Learning and Innovation

Improving Organizational Learning, Organizational Innovation, Changing Organization Cultures (...)
   
 
 
 

Top-5 Reasons for Burnouts are All Management-related!

Burnout Causes, Burnout Reasons, Causes of Burnouts (...)
   
 
 
 

The Importance of Culture in Organizational Performance

Organizational Culture, Corporate Culture, Employee Behavior, Organizational Performance (...)
   
 
 
 

7 Mechanisms to Change Corporate Cultures

Change Management, Organizational Change, Culture Change (...)
   
 
 
 

PROs and CONs of a Strong Corporate Culture

Corporate Culture Change, Change Management, Organizational Change (...)
   
 
 
 
Informationskällor om Företagskultur

Här hittar du powerpoints, videor, nyheter etc. som du kan använda i dina egna föreläsningar och workshops.Jämför kulturtyper med: Nivåer av Organisatorisk Kultur  |  Förändring av Organisationskulturer  |  Kulturdimensioner  |  Grupptänkande  |  Kärngruppsteorin Kleiner  |  Kontingenttheori Vroom  |  Förändringsledningens Isberg  |  Förändringsfaser  |  Kraftfältsanalys  |  Teori om Planerat Beteende  |  Ledarskapets Övergångsmodell Tannenbaum och Schmidt  |  Kulturell Intelligens (Early)


Retur till Management Start: Organisation och Förändring  |  Kommunikation och Färdigheter  |  Beslutsfattande och Värdering  |  HRM och Personalfrågor


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Special Interest Group Leader

Är du expert på Företagskultur? Anmäl dig gratis

Länk till detta kunskapscenter

Kopiera den här koden till din webbplats:

 


Om 12manage | Reklam | Länk till oss / Citera oss | Sekretess | Förslagen | Användningsvillkor
© 2020 12manage - The Executive Fast Track. V15.6 - Senast uppdaterad: 28-9-2020. Alla namn ™ av deras ägare.