Typer av Företagskultur (Deal och Kennedy)

Kunskapscenter

   

Att skilja på fyra generella typer av företagskultur. Förklaring till olika typer av företagskultur av Deal och Kennedy. (1982)

Innehåll

 1. Sammanfattning
 2. Forum
 3. Best Practices
 4. Expert Tips
 5. Resurser
 6. Utskrift

Kultur maskinskriver (Deal och Kennedy) Vad är de oilika kulturtyperna? Beskrivning

Terrence Deal och Allan Kennedy var bland de första att skriva om företagskultur. I deras bok 1982 företagskulturer: Riter och ritualer ur företagets liv, de definierar organisatorisk kultur, på det sätt som saker blir gjorda.


Deal och Kennedy förordar företagskultur som baseras på en sammankoppling av sex olika beståndsdelar: historia, värderingar och övertygelser, ritualer och ceremonier, berättelser, heroiska figurerer och det informella kulturella nätverket av historieberättare, skvallerbyttor, viskare, spioner och präster. Deras kulturtypsmodell visar på fyra företagskulturtyper som är baserat på två beståndsdelar:

 • Återkopplingshastighet: Hur snabb är återkopplingen och belöningen som erhålles, där personalen informeras att de gör ett gott eller dåligt jobb).
 • Graden av risk: Nivån på risktagande (graden av osäkerhet).

Kombinationen av dessa två beståndsdelar resulterar i fyra typer av företagskulturer:

 1. Tuff Macho kultur (snabb återkoppling och belöning, hög risk):
  • Betonar resultaten från en hög risk och den höga potentiella minskningen eller ökningen av belöning.
  • Fokusera på nuet, individualism rådande över teamwork.
  • Typiska exempel: reklam, mäklararvode, sport.
 2. Arbeta hårt spela tufft kultur (snabb återkoppling och belöning, låg risk):
  • Betonar resultaten från kvantitet av arbetsinsats i stället för osäkerhet.
  • Fokusera på en snabb handling, hög nivå av energi.
  • Typiska exempel: försäljning restauranger, programvaruföretag.
 3. Processkultur (långsam återkoppling och belöning, låg risk):
  • Betonar är allmänt låg, men kan komma från interna politik och dumhet till system.
  • Fokuserar på detaljer och processexcellens.
  • Typiska exempel: byråkratier banker, försäkringsbolag, offentlig tjänster.
 4. Vadslående (Bet your Company) företagskultur (långsam återkoppling och belöning, hög risk):
  • Betonar resultat från hög risk och försening, innan du vet om handlingar har betalat sig.
  • Fokuserar på långsiktighet, förberedelse och att planera.
  • Typiska exempel: farmaceutiska företag, flygplansproducenter, oljeprospekteringsföretag.

Bok: Terrence E. Deal, Allan A. Kennedy - företagskulturer: The Rites an Rituals of fCorporate Life (1982) -

Bok: Terrence E. Deal, Allan A. Kennedy - The New Corporate Cultures (2000) -


Typer av Företagskultur Forumet
  Innovation in a Target Culture
Many organizations today have a 'target culture', which is characterized by strong performance management, performance monitoring, individual target setting. Furthermore, such organizations are behold...
     
 
  Another Culture Type: the Yes Culture
Schmidt and Rosenberg recommend to establish a "Yes Culture" in order to establish an innovative firm. It is a culture in which the default answer to innovators asking if they may proceed with their idea is "yes".
It is the opposite of a No-Cult...
     
 
  Relationship of Leader Communication Style and Organization Culture on Organization Effectiveness
I am in the process of drafting proposal for my doctoral studies on the above subject. Would appreciate if one has developed a model or a framework to link the three parameters....
     
 
  Connecting Culture and the Dominant Strategy
The flaw in the Deal and Kennedy model is that it does not connect culture to the strategies being implemented by the organization.
In my book, The Alpha Strategies, Understanding Strategy, Risk, and Values in Any Organization, I argue that ther...
     
 
  12 Culture Factors of Drennan?
Has anyone heard of Drennan and his 12 factors in which you can recognize a corporate culture? He is the one who said culture is 'The way we do things around here'. There's so little on him and his theories on the net....
     
 
  The Effects of Leadership on Organizational Culture
Hi, I am currently researching on "The effects of leadership on organizational culture" for my thesis. I am enrolled for the MSc in leadership and change management.
Your ideas and comments will be highly appreciated.
Regards, George....
     
 
  High Performance Work Culture
Of what does a high performance work culture consists...?...
     
 
  Do Competitive Work Cultures Lead to Better Performance?
I am searching for information and sources (books or articles) to give me information about differences between competitive and cooperation cultures at work. And what types of cultures are competitive ? Thanks for your help....
     
 
  Culture Types Useful Model
This model on culture types makes it easy to understand why certain results can be attained, particularly when efforts are made to enforce cultural change....
     
 
  International Culture Types
I think that the four culture types model has now become too limited. Not many of the types work well for third-world country or current developing nation cultures..
Who knows of a corporate culture model like the one from Kennedy and Deal, but ...
     
 

Typer av Företagskultur Särskild Intressegrupp SIG


Särskild Intressegrupp SIG

Typer av Företagskultur Utbildning & Sammankomster


Hitta Träning, Seminarier och Sammankomster


Best Practices - Typer av Företagskultur Premium

Expert Tips (ENG) - Culture Types Premium
 

Establishing an Organizational Culture of Perpetual Crisis

An interesting article in the issue of Fortune (Sept. 5, 2005, no. 15) explains how Jong-Yong Yun, CEO of Samsung, is relentlessly building a culture ...
Usage (application): Corporate Culture Best Practice
 
 
 

Strategies to Change Employee Habits, Hearts and Heads

According to J.E. Kee and K.E. Newcomer ("Why Do Change Efforts Fail? What Can Leaders Do About It?", The Public Manager, Fall 2008), the key to chang...
Usage (application): Changing Organization Cultures
 
 
 

Pitfalls and Best Practices in Culture Change

According to Jon Katzenbach and Ashley Harshak ("Stop Blaming Your Culture", strategy+business, Spring 2011, Issue 62), following myths of culture cha...
Usage (application): Changing Organizational Cultures, What to DO and what NOT
 
 
 

Why is Changing an Organization Culture So Hard? The ASA Model (Schneider)

Why is changing an organization culture so difficult? Because, once it is established, a culture has the tendency to strengthen itself, become more ho...
Usage (application): Organization Culture, Culture Change, Corporate Culture, Change Management, Recruitment
 
 
 

How Culture Levels Explain Failures in Organizational Learning and Innovation

Schein (as cited by Bertagni et al., 2010) tries to elaborate on the question why organizational innovations often fail or are only successful in the ...
Usage (application): Improving Organizational Learning, Organizational Innovation, Changing Organization Cultures
 
 
 

The Importance of Culture in Organizational Performance

John Connolly, former CEO of Deloitte UK, argues that one of the most critical determinants of organizational performance is culture. Culture refers t...
Usage (application): Organizational Culture, Corporate Culture, Employee Behavior, Organizational Performance
 
 
 

7 Mechanisms to Change Corporate Cultures

Management can choose from this menu of actions to change a problematic corporate culture:
1. Making a compelling case for why the organi...
Usage (application): Change Management, Organizational Change, Culture Change
 
 
 

PROs and CONs of a Strong Corporate Culture

Implementing a significant change is generally easier when the corporate culture is not strong. By strong Corporate Culture is meant that values an...
Usage (application): Corporate Culture Change, Change Management, Organizational Change
 
 

Resurser - Typer av Företagskultur Premium
 

Nyheter

Typer Av Företagskultur Deal Och Kennedy
     
 

Nyheter

Företag Kultur
     
 

Videor

Typer Av Företagskultur Deal Och Kennedy
     
 

Videor

Företag Kultur
     
 

Presentationer

Typer Av Företagskultur Deal Och Kennedy
     
 

Presentationer

Företag Kultur
     
 

Mer

Typer Av Företagskultur Deal Och Kennedy
     
 

Mer

Företag Kultur
     

Jämför kulturtyper med: Nivåer av Organisatorisk Kultur  |  Förändring av Organisationskulturer  |  Kulturdimensioner  |  Grupptänkande  |  Kärngruppsteorin Kleiner  |  Kontingenttheori Vroom  |  Förändringsledningens Isberg  |  Förändringsfaser  |  Kraftfältsanalys  |  Teori om Planerat Beteende  |  Ledarskapets Övergångsmodell Tannenbaum och Schmidt  |  Kulturell Intelligens (Early)


Retur till Management Start: Organisation och Förändring  |  Kommunikation och Färdigheter  |  Beslutsfattande och Värdering  |  HRM och Personalfrågor


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Special Interest Group Leader

Du här


Om 12manage | Reklam | Länka till oss | Sekretess | Användningsvillkor
Copyright 2017 12manage - E-Learning community med metoder inom ledning, ledarskap och organisation. V14.1 - Senast uppdaterad: 22-7-2017. Alla namn och TM tillhör dess innehavare.