Typer av Företagskultur (Deal och Kennedy)

Kunskapscenter

12manage is looking for students / contributors...

   

Att skilja på fyra generella typer av företagskultur. Förklaring till olika typer av företagskultur av Deal och Kennedy. (1982)

Innehåll

 1. Sammanfattning
 2. Forum
 3. Best Practices
 4. Expert Tips
 5. Resurser
 6. Utskrift

Kultur maskinskriver (Deal och Kennedy) Vad är de oilika kulturtyperna? Beskrivning

Terrence Deal och Allan Kennedy var bland de första att skriva om företagskultur. I deras bok 1982 företagskulturer: Riter och ritualer ur företagets liv, de definierar organisatorisk kultur, på det sätt som saker blir gjorda.


Deal och Kennedy förordar företagskultur som baseras på en sammankoppling av sex olika beståndsdelar: historia, värderingar och övertygelser, ritualer och ceremonier, berättelser, heroiska figurerer och det informella kulturella nätverket av historieberättare, skvallerbyttor, viskare, spioner och präster. Deras kulturtypsmodell visar på fyra företagskulturtyper som är baserat på två beståndsdelar:

 • Återkopplingshastighet: Hur snabb är återkopplingen och belöningen som erhålles, där personalen informeras att de gör ett gott eller dåligt jobb).
 • Graden av risk: Nivån på risktagande (graden av osäkerhet).

Kombinationen av dessa två beståndsdelar resulterar i fyra typer av företagskulturer:

 1. Tuff Macho kultur (snabb återkoppling och belöning, hög risk):
  • Betonar resultaten från en hög risk och den höga potentiella minskningen eller ökningen av belöning.
  • Fokusera på nuet, individualism rådande över teamwork.
  • Typiska exempel: reklam, mäklararvode, sport.
 2. Arbeta hårt spela tufft kultur (snabb återkoppling och belöning, låg risk):
  • Betonar resultaten från kvantitet av arbetsinsats i stället för osäkerhet.
  • Fokusera på en snabb handling, hög nivå av energi.
  • Typiska exempel: försäljning restauranger, programvaruföretag.
 3. Processkultur (långsam återkoppling och belöning, låg risk):
  • Betonar är allmänt låg, men kan komma från interna politik och dumhet till system.
  • Fokuserar på detaljer och processexcellens.
  • Typiska exempel: byråkratier banker, försäkringsbolag, offentlig tjänster.
 4. Vadslående (Bet your Company) företagskultur (långsam återkoppling och belöning, hög risk):
  • Betonar resultat från hög risk och försening, innan du vet om handlingar har betalat sig.
  • Fokuserar på långsiktighet, förberedelse och att planera.
  • Typiska exempel: farmaceutiska företag, flygplansproducenter, oljeprospekteringsföretag.

Bok: Terrence E. Deal, Allan A. Kennedy - företagskulturer: The Rites an Rituals of fCorporate Life (1982) -

Bok: Terrence E. Deal, Allan A. Kennedy - The New Corporate Cultures (2000) -


Typer av Företagskultur Forumet
  Innovation in a Target Culture
Many organizations today have a 'target culture', ...
     
 
  Another Culture Type: the Yes Culture
Schmidt and Rosenberg recommend to establish a "Ye...
     
 
  Relationship of Leader Communication Style and Organization Culture on Organization Effectiveness
I am in the process of drafting proposal for my do...
     
 
  Connecting Culture and the Dominant Strategy
The flaw in the Deal and Kennedy model is that it ...
     
 
  12 Culture Factors of Drennan?
Has anyone heard of Drennan and his 12 factors in ...
     
 
  The Effects of Leadership on Organizational Culture
Hi, I am currently researching on "The effects of ...
     
 
  High Performance Work Culture
Of what does a high performance work culture consi...
     
 
  Do Competitive Work Cultures Lead to Better Performance?
I am searching for information and sources (books ...
     
 
  Culture Types Useful Model
This model on culture types makes it easy to under...
     
 
  International Culture Types
I think that the four culture types model has now ...
     
 

Typer av Företagskultur Särskild Intressegrupp SIG


Särskild Intressegrupp SIG

Typer av Företagskultur Utbildning & Sammankomster


Hitta Träning, Seminarier och Sammankomster


Best Practices - Typer av Företagskultur Premium

Expert Tips (ENG) - Culture Types Premium
 

Establishing an Organizational Culture of Perpetual CrisisBli Medlem

An interesting article in the issue of Fortune (Se...
Usage (application): Corporate Culture Best Practice
 
 
 

Strategies to Change Employee Habits, Hearts and HeadsBli Medlem

According to J.E. Kee and K.E. Newcomer ("Why Do C...
Usage (application): Changing Organization Cultures
 
 
 

Pitfalls and Best Practices in Culture ChangeBli Medlem

According to Jon Katzenbach and Ashley Harshak ("S...
Usage (application): Changing Organizational Cultures, What to DO and what NOT
 
 
 

Why is Changing an Organization Culture So Hard? The ASA Model (Schneider)Bli Medlem

Why is changing an organization culture so difficu...
Usage (application): Organization Culture, Culture Change, Corporate Culture, Change Management, Recruitment
 
 
 

How Culture Levels Explain Failures in Organizational Learning and InnovationBli Medlem

Schein (as cited by Bertagni et al., 2010) tries t...
Usage (application): Improving Organizational Learning, Organizational Innovation, Changing Organization Cultures
 
 
 

The Importance of Culture in Organizational PerformanceBli Medlem

John Connolly, former CEO of Deloitte UK, argues t...
Usage (application): Organizational Culture, Corporate Culture, Employee Behavior, Organizational Performance
 
 
 

7 Mechanisms to Change Corporate CulturesBli Medlem

Management can choose from this menu of actions...
Usage (application): Change Management, Organizational Change, Culture Change
 
 
 

PROs and CONs of a Strong Corporate CultureBli Medlem

Implementing a significant change is generally eas...
Usage (application): Corporate Culture Change, Change Management, Organizational Change
 
 

Resurser - Typer av Företagskultur Premium
 

Nyheter om Typer Av Företagskultur Deal Och KennedyBli Medlem


     
 

Nyheter om Företag KulturBli Medlem


     
 

Videor om Typer Av Företagskultur Deal Och KennedyBli Medlem


     
 

Videor om Företag KulturBli Medlem


     
 

Presentationer om Typer Av Företagskultur Deal Och KennedyBli Medlem


     
 

Presentationer om Företag KulturBli Medlem


     
 

Mer om Typer Av Företagskultur Deal Och KennedyBli Medlem


     
 

Mer om Företag KulturBli Medlem


     

Jämför kulturtyper med: Nivåer av Organisatorisk Kultur  |  Förändring av Organisationskulturer  |  Kulturdimensioner  |  Grupptänkande  |  Kärngruppsteorin Kleiner  |  Kontingenttheori Vroom  |  Förändringsledningens Isberg  |  Förändringsfaser  |  Kraftfältsanalys  |  Teori om Planerat Beteende  |  Ledarskapets Övergångsmodell Tannenbaum och Schmidt  |  Kulturell Intelligens (Early)


Retur till Management Start: Organisation och Förändring  |  Kommunikation och Färdigheter  |  Beslutsfattande och Värdering  |  HRM och Personalfrågor


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Special Interest Group Leader

Du här
Om 12manage | Reklam | Länk till oss / Citera oss | Sekretess | Förslagen | Användningsvillkor
© 2018 12manage - The Executive Fast Track. V14.1 - Senast uppdaterad: 17-8-2018. Alla namn ™ av deras ägare.