Länka till 12manage


Tack för att du länkar till oss!


Tillstånd att länka till 12manage artiklar

Vi är glada att ge dig tillåtelse att länka till webbplatsen www.12manage.com så länge som din webbplats inte bryter mot någon lag, orsakar inte brott mot 12manage användare och skadar inte varumärket 12manage.

Vi förbehåller oss rätten att återkalla detta tillstånd om det enligt vår uppfattning är missbrukat.


Här är några exempel. Kopiera och klistra in till din webbplats:

 

I korthet

12manage – Kunskap nätverk för chefer, specialister och akademiker om företagsledning.

 

Logo

Du kan också kopiera och klistra in 12manage logon till din webbplats. En länk till 12manage är redan inkluderad.

 

100 x 30:234x30:234x40:234x60:


Omfattande

12manage - Kunskap nätverk för chefer, specialister och akademiker om företagsledning.

 

Alla management kunskapscentra delas in i 12managementdiscipliner: Förandring & Organisation, Kommunikation & Färdigheter, Beslutsfattande & Värdering, Etik & Ansvar, Ekonomi & Investera, Human Resources Personalfrågor, Kunskap & Immateriella Tillgångar, Ledarskap, Marknadsföring, Program- & Projektledning, Strategi och Supply Chain & Kvalitet.

 

Alla ledningsdiscipliner och kunskapscentra är tillgängliga på engelska, plus följande 12 språk: Arabiska Kinesiska , Holländska, Franska, Tyska, Italienska, Japanska, Koreanska, Portugisiska, Ryska, Spanska och Svenska.

 

12manage erbjuder också ett Managementlexikon med 2000 termer, ledningsfrågeställningar, och användbara management länkar. Vi skickar ut ett Management nyhetsbrev.

 

12manage medlemmar kan delta i våra intressegemenskaper och kan där knyta kontakt och utbyta information med jämlikar över hela världen. Det finns en intressegemenskap per ledningsdisciplin och språk.

 


Hur kan du citera artiklar av 12manage?

Du får hänvisa till 12manage offentligt tillgängligt material och använda en enda citat från dessa med upp till 100 ord i längd. Du får göra detta utan ytterligare tillstånd, så länge som följande punkter observeras:

  • Om inget annat anges ska 12manage.com nämnas som författare till materialet.
  • 12manage copyright bör erkännas i någon text, och en länk ska tillhandahållas till källartikeln.

Vi förbehåller oss rätten att återkalla tillstånd för användning av 12manage-material om antingen detta tillstånd eller materialet enligt vår uppfattning är missbrukat.

Om du refererar till en 12manage-resurs som en del av en bibliografilista rekommenderar vi att du använder Harvard-systemet enligt följande:

12manage.com. (År). Artikel / Resurs Titel. [Uppkopplad]. Tillgänglig från: https://www.12manage.com/fullständig webbadress. [Åtkomst: Datum].


Tack för ditt stödAbout 12manage | Advertising | Link to us / Cite us | Privacy | Suggestions | Terms of Service
© 2019 12manage - The Executive Fast Track. V15.2 - Last updated: 18-11-2019. All names ™ of their owners.