Länka till 12manage


Tillstånd att länka till 12manage artiklar

Vi är glada att ge dig tillåtelse att länka till webbplatsen www.12manage.com så länge som din webbplats inte bryter mot någon lag, orsakar inte brott mot 12manage användare och skadar inte varumärket 12manage.

Vi förbehåller oss rätten att återkalla detta tillstånd om det enligt vår uppfattning är missbrukat.


Kopiera och klistra in till din webbplats:

12manage - Kunskap nätverk för chefer, specialister och akademiker om företagsledning.

Alla management kunskapscentra delas in i 12managementdiscipliner: Förandring & Organisation, Kommunikation & Färdigheter, Beslutsfattande & Värdering, Etik & Ansvar, Ekonomi & Investera, Human Resources Personalfrågor, Kunskap & Immateriella Tillgångar, Ledarskap, Marknadsföring & Försäljning, Program- & Projektledning, Strateg & Innovation och Supply Chain & Kvalitet.


Hur kan du citera artiklar av 12manage?

Du får hänvisa till 12manage offentligt tillgängligt material och använda en enda citat från dessa med upp till 100 ord i längd. Du får göra detta utan ytterligare tillstånd, så länge som följande punkter observeras:

  • Om inget annat anges ska 12manage.com nämnas som författare till materialet.
  • 12manage copyright bör erkännas i någon text, och en länk ska tillhandahållas till källartikeln.

Vi förbehåller oss rätten att återkalla tillstånd för användning av 12manage-material om antingen detta tillstånd eller materialet enligt vår uppfattning är missbrukat.

Om du refererar till en 12manage-resurs som en del av en bibliografilista rekommenderar vi att du använder Harvard-systemet enligt följande:

12manage.com. (År). Artikel / Resurs Titel. [Uppkopplad]. Tillgänglig från: https://www.12manage.com/fullständig webbadress. [Åtkomst: Datum].


Tack för ditt stöd!Om 12manage | Reklam | Länk till oss / Citera oss | Sekretess | Förslagen | Användningsvillkor
© 2023 12manage - The Executive Fast Track. V16.0 - Senast uppdaterad: 30-1-2023. Alla namn ™ av deras ägare.