IJsberg van Verandermanagement

Kenniscentrum

   

Verklaring van de IJsberg van Verandermanagement van Wilfried Krüger.

Inhoud

 1. Samenvatting
 2. Forum
 3. Best Practices
 4. Expert Tips
 5. Hulpbronnen
 6. Afdrukken

De IJsberg van Verandermanagement van Wilfried Krüger is een sterke visualisatie van wat over het algemeen de essentie is van verandering in organisaties: het behandelen van barričres.


De bovenkant van de ijsberg

Volgens Krüger overwegen vele veranderingsmanagers slechts de bovenkant van de ijsberg: Kosten, Kwaliteit en Tijd („Issuemanagement“).


Onder de oppervlakte van de ijsberg

Maar onder de oppervlakte van het water zijn er nog twee extra dimensies van het Veranderingsmanagement en van de implementatie:

 • Het Management van Percepties en Geloven, en
 • Power (Macht) en Politiek Management.

Welke soort barričres zich voordoen, en welke soort Implementatie Management bij gevolg nodig is, hangt af van:

1. het soort Verandering

     - alleen harde dingen (informatiesystemen, processen) raken „slechts“ de oppervlakte,

     - de zachte dingen (waarden, denkrichtingen en mogelijkheden) zijn diepgaander.

2. de toegepaste Veranderingsstrategie

     - revolutionaire, dramatische verandering zoals in Business Process Reengineering (Herontwerpen van Bedrijfs Processen)

     - opeenvolgende, incrementele verandering zoals in Kaizen-filosofie


Mensen die betrokken zijn bij Verandering

 • Tegenstanders hebben zowel een negatieve algemene houding ten opzichte van verandering ALS als een negatief gedrag naar deze bepaalde persoonlijke verandering. Zij moeten door Management van Percepties en Overtuigingen worden gecontroleerd om hun meningen zo ver mogelijk te veranderen.
 • Promotors aan de andere kant, hebben zowel een positieve generieke houding ten opzichte van verandering EN zij zijn positief over deze specifieke verandering voor henzelf. Zij halen voordeel uit de verandering en zullen deze daarom steunen.
 • Verborgen Tegenstanders hebben een negatieve generieke houding ten opzichte van verandering, hoewel zij de verandering op oppervlakkig niveau schijnen te steunen („Opportunisten“). Hier is Management van Percepties en Geloven noodzakelijk om hun houding te veranderen, ondersteund door informatie (Issue management).
 • Potentiële Promotors hebben een generieke positieve houding ten opzichte van verandering, maar om bepaalde redenen zijn zij (nog) niet overtuigd van deze bepaalde verandering. Macht en Politiek management schijnt in dit geval passend te zijn.

Omgaan met verandering

Krüger zegt dat het algemene management een permanente taak en uitdaging heeft om met verandering om te gaan. Oppervlakkig Issue Management kan alleen resultaten op een niveau bereiken dat consistent is met de acceptatie die onder de oppervlakte ligt. De basis van Change Management ligt in zowel de inter-persoonlijke als in de gedragsdimensie en in de normatieve en culturele dimensie, en is onderworpen aan Macht en Politiek Management en aan het Management van Percepties en Geloven.

de ijsberg van het veranderingsmanagement

Artikel: Wilfried Krüger - Implementation: the Core Task of Change Management, CEMS Business Review, Vol. 1, 1996

Boek: Michael A. Beitler - Strategic Organizational change -

Boek: Linda Ackerman Anderson, Dean Anderson - The Change Leader's Roadmap -


IJsberg van Verandermanagement Forum
  Change Management Blijft Vaak Beperkt Tot de Managementlagen
Bij nogal wat bedrijven waar ik over de vloer kom, tref ik vaak de gevolgen van een mislukt of maar gedeeltelijk gelukt verander traject aan. Vaak blijkt bij gesprekken met de diverse betrokken dat de verandering bedacht en geďnitieerd is in de manag...
     
 
  De Zin en Onzin van Aandacht voor Weerstand
Natuurlijk moet je observeren, waarnemen, weten wat er leeft binnen de uitvoeringsorganisatie. Maar als er werkelijk veranderingen nodig zijn, draal dan niet, leg uit waarom veranderingen nodig zijn, motiveer die en voer ze door.
Weerstand en...
     
 
  Reduceren Weerstand Tegen Verandering door Aanleren Zelfredzaamheid bij Werknemers
Wanneer een organisatie door de markt wordt gedwongen om te veranderen, blijkt dat weerstand tegen deze verandering bij medewerkers ontstaat. Deze weerstand wordt in hoge mate veroorzaakt door onzekerheid, dikwijls tengevolge van gebrekkige communica...
     
 
  Communicatie ter Voorkoming van Weerstand tegen Verandering
Mijn scriptie ging in op de vraag hoe organisatorische verandering succesvol kan worden gemaakt d.m.v. effectieve communicatie. In het algemeen mislukt 80% van alle organisatieveranderingen, wat voor 70% het gevolg is van slechte communicatie. Het mi...
     
 
  Achieving Change at the Individual Level
It is a known fact that in order to have an effective change implementation at the organisation level you need change at the individual level. Every individual aspiring to implement change spends his energy in the form of planning, debating, deciding...
     
 
  Why You should Embrace Change
Wildebeest that travel thousands of miles every year to get to water during the dry season will walk in a windy pattern a lot of the time. In fact, when they move around across the plains, they will continuously assess the environment they are in rig...
     
 
  Create Involvement and Communicate the Strategic Need to Change
Changes in general are difficult and, in most cases, we live them more like a threat than an opportunity. As we all know, these resistors are not random, but part of the deep survival mechanism that humans have developed over thousands of years.
...
     
 
  Avoiding Resistance to Change
There will always be change from time to time and management and staff apprehension will always be part of the issues to be dealt with.
Fear, guilt, threat, doubt and and all other motives fo...
     
 
  Checking Team Alignment: T4
I've recently piloted a strength-based approach to change using a free on-line tool combined with an appreciative approach. Initial output is very rich and teams are engaged.
Here’s the...
     
 
  Who Moved my Cheese?
The book 'WHO MOVED MY CHEESE' is a very good book for management student.
Who Moved My Cheese was published in 1998. A parable written by Spencer Johnson which describes change in one’s work and life. Who Moved My Cheese was included in the N...
     
 
  Overcoming Resistance? The Rapid Results Method by Schaffer
I have recently come across the interesting "Rapid Results" method of implementing change by Robert H. Schaffer ('Rapid Results!' (2005)).
A Rapid Results (RR) Project, in short, is an adrenaline-charged change, fast-moving, exciting, energizing...
     
 
  The Role of Conflicting Interests in Change Management
One reason change management in the private sector is complex is in the competing interests from owners, existing employees and patronage in the system....
     
 
  Dealing with Change is Not Always Problematic
I think there's a degree of over complexity here. In many instances humans do cope well with change, most usually when such change is under their control or when external influences are compatible with those things that genuinely motivate us -...
     
 
  Human Factors in Change Management
An important part of change management is dealing with human factors --- reactions to implementation which for both individuals and groups occur in phases. These can be laughing at the change, resisting it, accepting it, then taking it ...
     
 
  What are the Future Trends in Managing Organizational Change?
I am trying to findout what would be the future trends of managing organizational change, what they would be?...
     
 
  The Usefulness of Iceberg to Management?
What is the usefulness of the organisational iceberg model to the managers?...
     
 

IJsberg van Verandermanagement Special Interest Group


Special Interest Group

IJsberg van Verandermanagement Educatie & Evenementen


Vind opleidingen, seminars en evenementen


Best Practices - IJsberg van Verandermanagement Premium
  Weerstand in Uw Team? Hef Eerst Uw Eigen Weerstand Op
Merkt u wel eens dat uw team weerstand biedt? Dat er momenten zijn dat het lijkt of niets goed aankomt? U krijgt uw mensen niet gemotiveerd en ze zetten de hakken in het zand tegen veranderingen (ze lijken sowieso wel tegen elke verandering; om gek v...
     
 
  How to Make Employees LOVE Change?
Most of the discussions in this particular forum on the change iceberg are about RESISTANCE to change. My question is how to make people LOVE change... Why not create and exploit that situation? And what are the best options and approaches to ...
     
 
  What Leadership Style Reduces Resistance?
The importance of employees being committed to change cannot be underestimated nowadays, since more and more organizations are operating in a dynamic environment, both internally and externally.
How should leaders behave so as to maximize commit...
     
 
  Reasons and Motives to Resist Change
I'm trying to collect a list of all motives for resistance to change by employees.
Henk Kleijn and Fred Rorink in their book 'Change management' indicate that there are multiple psychological motives for showing resistance by employees or manage...
     
 
  What Punishment for Unwilling Employees?
My question is this: when an organization wants to bring change in the organization, we know that if employees are in favour of the change then we reward them and if they are not then they are punched.
So in what way we punish those employees...
     
 
  Bad Change Management Examples
Who can share a live example of a company implementing change management miserably? What went wrong and why? Thanks!...
     
 
  What are the Reasons for Change?
Why do we really need change in the first place? What are the sources / reasons for the need to change?...
     
 

Expert Tips (ENG) - Change Management Iceberg Premium
 

I'll never use the term 'Resistance to Change' again

I am working as a change manager in a German IT company. Somebody advised me the other day to read an article about resistance to change by Jeffrey an...
Usage (application): Resistance to Change is a Defensive Attitude...
 
 
 

Addressing Concerns Against Change and their Remedies

According to Ken Blanchard in the article “Mastering the Art of Change” (Training Journal, January 2010), it is important for leaders to address the f...
Usage (application): Change Management, Organizational Change, Turnaround Management
 
 
 

Personal Networks of Successful Change Agents

Organizational change is often difficult to achieve because it disturbs the hierarchical structures and the way to accomplish things. For this reason ...
Usage (application): Leading Major and Minor Change Initiatives
 
 
 

Leadership Strategies for Change

In response to the high rate of change failure, Ken Blanchard and his team have developed the Blanchard Leading Through Change program, in whic...
Usage (application): Initiate, implement, develop and sustain change
 
 
 

Understanding Why Resistance Occurs

The concept of bases of social power is very important for organizations in the context ...
Usage (application): Why Acknowledging the Power of Employees is Important
 
 
 

Key Success Factors when you're Designing your Change Management Program

In their article "Making Change Happen, and Making It Stick" (published in the online edition of strategy+business, December 20, 2010), Ashley Harshak...
Usage (application): Best Practices, Change Management, Organizational Change
 
 
 

What Change Agents Should I Use?

When choosing between internal or external change agents, organizations should consider following advantages and disadvantages of each o...
Usage (application): Change Management, Organizational Change, Turnaround Management
 
 
 

The Need to Communicate the REASONS for Change

1072 survey contributors commented on how improve their chances of thriving, by communicating in ways that build trust and engage people. For these co...
Usage (application): Change Management
 
 
 

Critical Leadership Skills

In order to tackle all six stages of concern mentioned by Ken Blanchard in the article “Mastering the Art of Change” (Training Journal, January 2010),...
Usage (application): Tackling the Six Stages of Concern
 
 
 

Role of Recruiting in Organization Culture So Hard? The ASA Model (Schneider)

Why is changing an organization culture so difficult? Because, once it is established, a culture has the tendency to strengthen itself, become more ho...
Usage (application): Organization Culture, Culture Change, Corporate Culture, Change Management, Recruitment
 
 
 

Assessing the Risks of Change and the Organization’s Capacity for Change

In their book "Transforming Public and Nonprofit Organization – Stewardship for Leading Change", James Edwin Kee and Kathryn E. Newcomer argue that th...
Usage (application): Leading Change
 
 
 

Six Crucial Mind Shifts for Strategy Execution / Implementation

Speculand (2009) suggests six mind shifts that people should consider when they're implementing new strategies in organizations. These are outlined an...
Usage (application): Change Management, Strategic Change, Resistance to CHange, Strategy Implementation
 
 
 

Strategic Change: Why, What, When, Who and How

If we need to change strategically, we need to think about why, what, when, who and how:
- Why do we want to change? - the constraints imp...
Usage (application): Preparing Strategic Change
 
 
 

The 7C Framework for Successful Personal and Professional Change

In the article 'Managing Yourself: How to Embrace Complex Change", Brimm (2015) provides a framework of seven C’s that can guide one successfully thro...
Usage (application): Personal Change, Professional Change, Personal Transition, Professional Transition, Embracing Change
 
 
 

The Role of the CEO in Strategic Change Initiation

In management literature the role of the CEO in formulating and implementing strategic change has often been emphasized.
An interesting view to s...
Usage (application): Communicating Strategic Change
 
 

Hulpbronnen - IJsberg van Verandermanagement Premium
 

Nieuws

Veranderingsmanagement Ijsberg
     
 

Nieuws

Weerstand Tegen Verandering
     
 

Video's

Veranderingsmanagement Ijsberg
     
 

Video's

Weerstand Tegen Verandering
     
 

Presentaties

Veranderingsmanagement Ijsberg
     
 

Presentaties

Weerstand Tegen Verandering
     
 

Meer

Veranderingsmanagement Ijsberg
     
 

Meer

Weerstand Tegen Verandering
     

Vergelijk met de IJsberg van Verandermanagement: Vergelijking voor VeranderingVeranderen van Organisatieculturen  |  Vergeet Leen Leer  |  Veranderingsfasen  |  Appreciatief Onderzoek  |  Positieve Deviatie  |  DICE-Raamwerk  |  Krachtenveldanalyse  |  Kerngroeptheorie  |  Bases van Sociale Macht  |  MSP  |  PMMM  |  Gepland GedragtheorieHerontwerpen van Bedrijfsprocessen  |  Kaizen  |  Dimensies van Verandering  |  Zeven Eigenschappen  | Cultuurniveaus  |  Cultuurtypes  |  RACI


Keer terug naar Management Discipline: Verandering & Organisatie  |  Communicatie & Vaardigheden  |  Human Resources  |  Leiderschap  |  Programma- & Projectmanagement


Meer Managementmethoden, managementmodellen en managementtheorie

Special Interest Group Leader

U hier


Over 12manage | Adverteren | Link naar 12manage | Privacy | Gebruiksvoorwaarden
Auteursrecht 2017 12manage - The Executive Fast Track. V14.1 - Laatst bijgewerkt op: 26-7-2017. Alle namen zijn tm van hun eigenaren.