IJsberg van Verandermanagement

Kenniscentrum

   

Verklaring van de IJsberg van Verandermanagement van Wilfried Krüger.

Inhoud

Premium

De IJsberg van Verandermanagement van Wilfried Krüger is een sterke visualisatie van wat over het algemeen de essentie is van verandering in organisaties: het behandelen van barrières.


De bovenkant van de ijsberg

Volgens Krüger overwegen vele veranderingsmanagers slechts de bovenkant van de ijsberg: Kosten, Kwaliteit en Tijd („Issuemanagement“).


Onder de oppervlakte van de ijsberg

Maar onder de oppervlakte van het water zijn er nog twee extra dimensies van het Veranderingsmanagement en van de implementatie:

  • Het Management van Percepties en Geloven, en
  • Power (Macht) en Politiek Management.

Welke soort barrières zich voordoen, en welke soort Implementatie Management bij gevolg nodig is, hangt af van:

1. het soort Verandering

     - alleen harde dingen (informatiesystemen, processen) raken „slechts“ de oppervlakte,

     - de zachte dingen (waarden, denkrichtingen en mogelijkheden) zijn diepgaander.

2. de toegepaste Veranderingsstrategie

     - revolutionaire, dramatische verandering zoals in Business Process Reengineering (Herontwerpen van Bedrijfs Processen)

     - opeenvolgende, incrementele verandering zoals in Kaizen-filosofie


Mensen die betrokken zijn bij Verandering

  • Tegenstanders hebben zowel een negatieve algemene houding ten opzichte van verandering ALS als een negatief gedrag naar deze bepaalde persoonlijke verandering. Zij moeten door Management van Percepties en Overtuigingen worden gecontroleerd om hun meningen zo ver mogelijk te veranderen.
  • Promotors aan de andere kant, hebben zowel een positieve generieke houding ten opzichte van verandering EN zij zijn positief over deze specifieke verandering voor henzelf. Zij halen voordeel uit de verandering en zullen deze daarom steunen.
  • Verborgen Tegenstanders hebben een negatieve generieke houding ten opzichte van verandering, hoewel zij de verandering op oppervlakkig niveau schijnen te steunen („Opportunisten“). Hier is Management van Percepties en Geloven noodzakelijk om hun houding te veranderen, ondersteund door informatie (Issue management).
  • Potentiële Promotors hebben een generieke positieve houding ten opzichte van verandering, maar om bepaalde redenen zijn zij (nog) niet overtuigd van deze bepaalde verandering. Macht en Politiek management schijnt in dit geval passend te zijn.

Omgaan met verandering

Krüger zegt dat het algemene management een permanente taak en uitdaging heeft om met verandering om te gaan. Oppervlakkig Issue Management kan alleen resultaten op een niveau bereiken dat consistent is met de acceptatie die onder de oppervlakte ligt. De basis van Change Management ligt in zowel de inter-persoonlijke als in de gedragsdimensie en in de normatieve en culturele dimensie, en is onderworpen aan Macht en Politiek Management en aan het Management van Percepties en Geloven.

de ijsberg van het veranderingsmanagement

Artikel: Wilfried Krüger - Implementation: the Core Task of Change Management, CEMS Business Review, Vol. 1, 1996

Boek: Michael A. Beitler - Strategic Organizational change -

Boek: Linda Ackerman Anderson, Dean Anderson - The Change Leader's Roadmap -


IJsberg van Verandermanagement Special Interest Group


Special Interest Group (181 leden)


IJsberg van Verandermanagement Forum  

Recente onderwerpen

  Weerstand in Uw Team? Hef Eerst Uw Eigen Weerstand Op
Merkt u wel eens dat uw team weerstand biedt? Dat er momenten zijn dat het lijkt of niets goed aankomt? U krijgt uw mensen niet gemotiveerd en ze zett...
     
 
  Change Management Blijft Vaak Beperkt Tot de Managementlagen
Bij nogal wat bedrijven waar ik over de vloer kom, tref ik vaak de gevolgen van een mislukt of maar gedeeltelijk gelukt verander traject aan. Vaak bli...
     
 
  De Zin en Onzin van Aandacht voor Weerstand
Natuurlijk moet je observeren, waarnemen, weten wat er leeft binnen de uitvoeringsorganisatie. Maar als er werkelijk veranderingen nodig zijn, draal d...
     
 
  Achieving Change at the Individual Level
It is a known fact that in order to have an effective change implementation at the organisation level you need change at the individual level. Every i...
     
 
  Why You should Embrace Change
Wildebeest that travel thousands of miles every year to get to water during the dry season will walk in a windy pattern a lot of the time. In fact, wh...
     
 
  Dealing with Toxic Employees
In modern society and organizations, very negative, destructive, "toxic" team members may damage an entire organization or a team.
Typical examp...
     
 

Best Practices - IJsberg van Verandermanagement
  Communicatie ter Voorkoming van Weerstand tegen Verandering
Mijn scriptie ging in op de vraag hoe organisatorische verandering succesvol kan worden gemaakt d.m.v. effectieve communicatie. In het algemeen misluk...
     
 
  Reduceren Weerstand Tegen Verandering door Aanleren Zelfredzaamheid bij Werknemers
Wanneer een organisatie door de markt wordt gedwongen om te veranderen, blijkt dat weerstand tegen deze verandering bij medewerkers ontstaat. Deze wee...
     
 
  Reasons and Motives to Resist Change
I'm trying to collect a list of all motives for resistance to change by employees.
Henk Kleijn and Fred Rorink in their book 'Change management' ...
     
 Alles wat u moet weten over management


  The ADKAR model by Prosci
The ADKAR model by Prosci (1998) helps to deal with the people dimension of change. It can be used to:
1. Diagnose employee resista...
     
 
  How to Make Employees LOVE Change?
Most of the discussions in this particular forum on the change iceberg are about RESISTANCE to change. My question is how to make people LOVE chang...
     
 
  What are the Reasons for Change?
Why do we really need change in the first place? What are the sources / reasons for the need to change?...
     
 
  Hidden Resistance to Change
It is very important to recognize that the most powerful resistance does NOT come from those who openly disagree with you. For such people you ...
     
 
  Bad Change Management Examples
Who can share a live example of a company implementing change management miserably? What went wrong and why? Thanks!...
     
 
  Transparancy Needed in Change Management
I think everyone who is involved in change processes needs to practice "transparency" in a way to abstain from misunderstanding, mis-communication and...
     
 
  Is it Possible to Manage Change If the Right Approaches Are NOT Used?
Hi all, I've been focussing on this question for a week now and I find that unless if the right approaches, like that of implementing, communication a...
     
 
  What Punishment for Unwilling Employees?
My question is this: when an organization wants to bring change in the organization, we know that if employees are in favour of the change then we rew...
     
 
  What Leadership Style Reduces Resistance?
The importance of employees being committed to change cannot be underestimated nowadays, since more and more organizations are operating in a dynamic ...
     
 
  6 Images of Managing Change (Palmer, Dunford and Akin)
Palmer, Dunford and Akin provide vision and direction for managers to think about their role in managing organizational change. They suggest th...
     
 
  My Way to Deal with Resistance to Change
I am a head teacher in a large secondary school in Scotland. Here the trade unions are very powerful and automatically resist any proposed improvement...
     
 
  Dealing with Change is Not Always Problematic
I think there's a degree of over complexity here. In many instances humans do cope well with change, most usually when such change is under the...
     
 
  Engage the Opponents
When you engage the "tough nuts" on your team and get them involved from the outset, your chance of successfully implementing change is more assured a...
     
 
  Types of Change and Corresponding Resistance Levels
Change may be a evolved or evolutionary change. Or a revolutionary, or forced, top down or bottom up. Technology or market induced changes.
No...
     
 
  Characteristics of Organizations That are Open to Change
To what extent should an organisation be open to regular change management initiatives. Are certain types of organisations more receptive to succes...
     
 
  Automatic Defense Mechanisms to Change
What I think is that human beings are reluctant for change by nature. When there is a change taking place around themselves, they will either cope wit...
     
 
  Avoiding Resistance to Change
There will always be change from time to time and management and staff apprehension will always be part of the issues to be dealt with.
Fear, gui...
     
 
  Managing Change is in the Essence of Management
If there are no needs to change, why do we need management? Managing change is in the essence of management. A daily routine (almost impossible...
     
 
  Good Change Management Examples
Who can share a live example of a company implementing change management effectively? What are the key reasons for this success? Thanks!...
     
 
  Create Involvement and Communicate the Strategic Need to Change
Changes in general are difficult and, in most cases, we live them more like a threat than an opportunity. As we all know, these resistors are not rand...
     
 
  Human Factors in Change Management
An important part of change management is dealing with human factors --- reactions to implementation which for both individuals and groups o...
     
 
  Communicating Change to Top Management
What are the different ways of communicating change to top management?...
     
 
  Change is Most of the Times Selfish
The problem I find with change is that in most cases, it favors the organization more than the employees....
     
 
  Ethics in Change Management
What does one do when as a change agent, one realizes that what is being asked will finally be damaging to the growth or health of the organization?
     
 
  Managing the Change Within Oneself
What about the change we manage within ourselves everyday, everytime? Can anyone please share any experience about how they manage the changes ...
     
 
  Adding Two More Hats in People Involved
Krueger takes cognizance of four types of major players involved or appear to be directly involved in change management.  
   
 
  Overcoming Resistance? The Rapid Results Method by Schaffer
I have recently come across the interesting "Rapid Results" method of implementing change by Robert H. Schaffer ('Rapid Results!' (2005)).
A Rapi...
     
 
  Who Moved my Cheese?
The book 'WHO MOVED MY CHEESE' is a very good book for management student.
Who Moved My Cheese was published in 1998. A parable written by Spenc...
     
 
  Checking Team Alignment: T4
I've recently piloted a strength-based approach to change using a free on-line tool combined with an  
   
 
  What are the Future Trends in Managing Organizational Change?
I am trying to findout what would be the future trends of managing organizational change, what they would be?...
     
 
  The Role of Conflicting Interests in Change Management
One reason change management in the private sector is complex is in the competing interests from owners, existing employees and patronage in the syste...
     
 
  Equilibrium of System
Managers should not forget that they are part of a system they work in. Even minor changes will have effects on how the system reacts, i.c. it ...
     
 
  The Usefulness of Iceberg to Management?
What is the usefulness of the organisational iceberg model to the managers?...
     
 
  Change is the Essence of Human Being Evolution
For me change is the essence of human being evolution. But I'd like to clarify what I mean by change; how to recognize it: when destructive emo...
     
 

Expert Tips (ENG) - Change Management Iceberg
 

I'll never use the term 'Resistance to Change' again

 
 
 

Addressing Concerns Against Change and their Remedies

 
 
 

Personal Networks of Successful Change Agents

 
 
 

Leadership Strategies for Change

 
 
 

Understanding Why Resistance Occurs

 
 
 

Key Success Factors when you're Designing your Change Management Program

 
 
 

What Change Agents Should I Use?

 
 
 

The Need to Communicate the REASONS for Change

 
 
 

Critical Leadership Skills

 
 
 

Role of Recruiting in Organization Culture So Hard? The ASA Model (Schneider)

 
 
 

Assessing the Risks of Change and the Organization’s Capacity for Change

 
 
 

Six Crucial Mind Shifts for Strategy Execution / Implementation

 
 
 

Strategic Change: Why, What, When, Who and How

 
 
 

The 7C Framework for Successful Personal and Professional Change

 
 
 

The Role of the CEO in Strategic Change Initiation

 
 Ontwikkel uzelf in bedrijfskunde en managementHulpbronnen - IJsberg van Verandermanagement
 

Nieuws over Veranderingsmanagement Ijsberg


     
 

Nieuws over Weerstand Tegen Verandering


     
 

Video's over Veranderingsmanagement Ijsberg


     
 

Video's over Weerstand Tegen Verandering


     
 

Presentaties over Veranderingsmanagement Ijsberg


     
 

Presentaties over Weerstand Tegen Verandering


     
 

Meer over Veranderingsmanagement Ijsberg


     
 

Meer over Weerstand Tegen Verandering


     Versnel uw managementcarrièreVergelijk met de IJsberg van Verandermanagement: Vergelijking voor VeranderingVeranderen van Organisatieculturen  |  Vergeet Leen Leer  |  Veranderingsfasen  |  Appreciatief Onderzoek  |  Positieve Deviatie  |  DICE-Raamwerk  |  Krachtenveldanalyse  |  Kerngroeptheorie  |  Bases van Sociale Macht  |  MSP  |  PMMM  |  Gepland GedragtheorieHerontwerpen van Bedrijfsprocessen  |  Kaizen  |  Dimensies van Verandering  |  Zeven Eigenschappen  | Cultuurniveaus  |  Cultuurtypes  |  RACI


Keer terug naar Management Discipline: Verandering & Organisatie  |  Communicatie & Vaardigheden  |  Human Resources  |  Leiderschap  |  Programma- & Projectmanagement


Meer Managementmethoden, managementmodellen en managementtheorie

Special Interest Group Leader

 


Over 12manage | Adverteren | Link naar 12manage / Citeer ons | Privacy | Suggesties | Gebruiksvoorwaarden
© 2018 12manage - The Executive Fast Track. V15.0 - Laatst bijgewerkt op: 12-12-2018. Alle namen ™ van hun eigenaren.