Förändringsfaser
(Kotter)

KunskapscenterSammanfattning, forum, bästa praxis, experttips och informationskällor.


Sammanfattning

Vanligtvis vid värdeskapande krävs betydande förändringar. John Kotter sammanfattade i hans bok "A force for Change: How Leadership Differs from Management" (1990) att det finns åtta skäl varför många förändringsprocesser inte lyckas:


Åtta skäl till varför många förändringsprocesser inte lyckas

 • Att tillåta alltför mycket komplexitet.

 • Att misslyckas att bygga en betydande koalition.

 • Att inte ha förståelse för behovet av en tydlig vision.

 • Att misslyckas med att tydligt kommunicera ut visionen.

 • Att tillåta att vägspärrar sätts upp som hinder mot visionen.

 • Att inte planera för kortfristiga resultat och att realisera dem.

 • Att ta ut segern i förskott.

 • Att misslyckas med att förankra förändringar i företagskulturen.

Förändringsfasernas modell

För att förhindra att göra dessa fel skapade Kotter följande modell för Förändringsfaser. Den består också av åtta steg:

 1. Upprätta en känsla av skyndsamhet.

 2. Skapa en koalition.

 3. Utveckla en tydlig vision.

 4. Kommunicera visionen.

 5. Bemyndiga personer till att rensa bort hinder.

 6. Säkra kortfristiga segrar.

 7. Konsolidera och fortsätt framåt.

 8. Förankra förändringen.

Enligt Kotter är det viktigt att följa de åtta faserna vid förändring som i den ovan presenterade ordningsföljden.


Bok: John Kotter - A force for Change


Särskild Intressegrupp SIG

Gå med

Förändringsfaser Särskild Intressegrupp SIG.Särskild Intressegrupp SIG (20 medlemmar)

Forum

Nytt Ämne

Forum om Förändringsfaser.


Emotions During Organizational Change: the Change Curve
Swiss-American psychiatrist Kübler-Ross in her 1969 book "On Death and Dying" described 5 stages of grief to describe th (...)
36
 
15 kommentarer
Using Kotter After Cameron and Quinn's Competing Values Framework
At the moment I am describing the organisational situation using the competing values framework (Cameron and Quinn) and (...)
13
 
1 kommentarer
How is the Change Presented and Communicated?
Though I believe that with change management substance is important, I believe that form is also important.
That w (...)
11
 
1 kommentarer
How to Anchor the Change (Kotter)? Ideas
The 8-Step Change Model sets out the eight key phases of any major change effort, arguing that neglecting any of the ste (...)
10
 
How to Consolidate and Keep Moving (Kotter)? Ideas
The 8-Step Change Model sets out the eight key phases of any major change effort, arguing that neglecting any of the ste (...)
9
 
How to Share / Communicate the Vision (Kotter)? Ideas
The 8-Step Change Model sets out the eight key phases of any major change effort, arguing that neglecting any of the ste (...)
9
 
How to Develop a Clear Vision (Kotter)? Ideas
The 8-Step Change Model sets out the eight key phases of any major change effort, arguing that neglecting any of the ste (...)
9
 
How to Create a Coalition (Kotter)? Ideas
The 8-Step Change Model sets out the eight key phases of any major change effort, arguing that neglecting any of the ste (...)
9
 
Kotter's Dual Operating System
John Kotter in his book Accelerate proposes a dual operating system: the hierarchy to take care of business and the netw (...)
8
 
1 kommentarer
Organizational Change: Why Establish a Sense of Urgency First?
Let's focus on point number one of Kotter's Change Phases model.
The statement/phrase, "Establish a sense of urgenc (...)
6
 
Kotter Change Steps for Political Change
Since I learned the 8 steps change approach of Kotter, I've started following them in my business initiatives and I noti (...)
5
 
2 kommentarer
How to Clear Obstacles (Kotter)? Ideas
The 8-Step Change Model sets out the eight key phases of any major change effort, arguing that neglecting any of the ste (...)
5
 
Add Unlearning to Kotter's Change Phase Model
Even when a lot has been discussed about why change process don't succeed and various points have been outlined, but I f (...)
4
 
4 kommentarer
Kotter and Public Sector Change
As a 2yr MBA student and a middle manager within the fire service, I'm investigating an organisational change programme (...)
3
 
1 kommentarer
Our Iceberg Is Melting
A recent book by Kotter is: Our Iceberg Is Melting: Changing and Succeeding Under Any Conditions. In this light, quick r (...)
3
 
1 kommentarer
How to Structure Large Scale Change Efforts
Hello All: For a textbook chapter that I am authoring, I am compiling a list of different change effort structures that (...)
2
 
7 kommentarer

 

Best Practices

Bli Medlem

Topprankade ämnen om Förändringsfaser. Här hittar du de mest värdefulla idéerna och praktiska förslagen.


Kotter's New 8 Accelerators for Strategic Change
KOTTER'S ORIGINAL 8-STEP METHOD
John Kotter published his “Leading Change” article in the 1995 issue of HBR. He int (...)
52
 
26 kommentarer

Why do so Many Change Processes Fail?
Most often change processes do not succeed because of some ASSUMPTIONS we make before and during the change process.
(...)
33
 
45 kommentarer

Neglecting the Change Phases
I lead a change process where I was acutely aware of the fact that the initiation of change was based on a positive visi (...)
17
 
How to Establish a Sense of Urgency (Kotter)? Ideas
The 8-Step Change Model sets out the eight key phases of any major change effort, arguing that neglecting any of the ste (...)
17
 
Disadvantages of the Kotter Change Theory
I would like to know If someone thinks there are disadvantages to using the Kotter Change Phases theory? (...)
15
 
11 kommentarer

How to Secure Short-term Wins (Kotter)? Ideas
The 8-Step Change Model sets out the eight key phases of any major change effort, arguing that neglecting any of the ste (...)
11
 
The Roles of Top and Middle Management in Change
Top management must commit itself in words and deeds to accomplish the planned change. We must go more for substance rat (...)
11
 
6 kommentarer

Experttips

Bli Medlem

Avancerad insikt om Change Phases (Engelsk). Här hittar du professionella råd från experter.


Creating the Right Conditions Before Implementing the 8 Steps

Things to do Before Starting a Major Change Initiative
Kotter's 8-Step Change Process is clear, concise and simple to implement. It is a superb framework for change.Before im (...)

Personal Networks of Successful Change Agents

Leading Major and Minor Change Initiatives
Organizational change is often difficult to achieve because it disturbs the hierarchical structures and the way to accom (...)

Leadership Strategies for Change

Initiate, implement, develop and sustain change
In response to the high rate of change failure, Ken Blanchard and his team have developed the Blanchard Leading Through (...)

Why Employee Involvement (Phases 1-5) is so Important

Acknowledging the Power of Employees
The concept of bases of social power is very important for organizations in the context of change initiatives. The sour (...)

Strategic Change is Acausal and Subject to Equifinality

Understanding the True Complexity of Organizational Change
The change phases concept by Kotter represents a traditional reflection on the problem of strategic change, the construc (...)

Key Success Factors when you're Designing your Change Management Program

Best Practices, Change Management, Organizational Change
In their article "Making Change Happen, and Making It Stick" (published in the online edition of strategy+business, Dece (...)

Innovating Under the Radar

Avoiding 5 Obstacles to Major Innovation
If somewhere below in a large corporation an innovator has a very bright, daring, promising but for some perhaps also th (...)

Assessing the Risks of Change and the Organization’s Capacity for Change

Leading Change
In their book "Transforming Public and Nonprofit Organization – Stewardship for Leading Change", James Edwin Kee and Kat (...)

Causes for Resistance Behavior

Identify Forces Against Change
Identifying the forces against change involves a two-step approach. First, the change agent needs to identify resistance (...)

Unfreezing, Moving, Freezing

Change Management
Kotter's Change Phases are a further refinement of the 3 phases/stages of change identified by early 20th century psycho (...)

Strategic Change: Why, What, When, Who and How

Preparing Strategic Change
If we need to change strategically, we need to think about why, what, when, who and how: - Why do we want to change? - (...)

A Closer Look at How Change and Innovation Decisions are Made

Decision-making on Organizational Change, Innovation Decision-making, Contingent, Participative Decision-making
Kim, T (2015) elaborates on decision making on "non-routines" or innovations. According to him, non-routines can be seen (...)

The Role of the CEO in Strategic Change Initiation

Communicating Strategic Change
In management literature the role of the CEO in formulating and implementing strategic change has often been emphasized. (...)

The 7C Framework for Successful Personal and Professional Change

Personal Change, Professional Change, Personal Transition, Professional Transition, Embracing Change
In the article 'Managing Yourself: How to Embrace Complex Change", Brimm (2015) provides a framework of seven C’s that c (...)
Informationskällor

Bli Medlem

Olika informationskällor om Förändringsfaser. Här hittar du powerpoints, videor, nyheter etc. som du kan använda i dina egna föreläsningar och workshops.


Your Organization Needs to Change its Strategy Implementation Method

Strategy Execution, Strategic Change, Change Management, Strategy Implementation
Dr. John Kotter explains most clearly how the rate of change of events, technology, globalization, products and markets (...)

Effective Change Leadership and Management: Principles, Frameworks and Tools

Change Management, Change Leadership
Comprehensive presentation on leadership and management in a change context. 1. Introduction and Overview 2. What is t (...)

The Nature and Complexity of Organizational Change

Change Management, Organizational Change
Presentation about organizational change. The presentation discusses and highlights the complexity and multi-dimensional (...)

Change Management or Change Leadership?

Understanding the Difference Between Change Management and Change Leadership
This video explores and explains some differences between Change Management and Change Leadership: CHANGE MANAGEMENT (...)

Managing Organizational Change

Change Management, Leading Change, Organizational Development
This is a presentation about the ways to manage change. The presentation includes the following sections: 1. Introducti (...)

What is Change Management?

Initial Understanding of Change Management
In this video Elissa Farrow from About Your Transition explains the relatively new concept of Organizational Change Mana (...)

22 Best Practices in Change Management

Change Management, Organizational Change
Presentation starts with short introduction of managing organizational change and then outlines 22 best practices in cha (...)

Dealing with Roadblocks…

Dealing with Resistance to Change, Change Management, Training, Workshop
Dr. John Kotter gives remarkable advice on dealing with "No, No, People" (strong resisters in change initiatives). Acco (...)

Tips for Successful Change Management

Initial Understanding of How to Manage Change Successfully
Gavin Wedell explains that to change one's organization, one must change one's inner being. In today's world market con (...)

Forskningslänkar

Bli Medlem

Hoppa automatiskt in i ytterligare användbara källor angående Förändringsfaser.


Nyheter Videor Presentationer Böcker Mer

Nyheter

Videor

Presentationer

Böcker

Mer


Jämför Förändringsfaser med:  Sex Angreppssätt vid Förändringar  |  Glömma, Låna och Lära Ramverk  |  Organiska Organisationer  |  Kraftfältsanalys  |  Uppskattande Undersökningsmetodik Cooperrider  |  Positiv Avvikelse  |  Förändring av Organisationskulturer  |  Kulturtyper  |  Kärngruppsteorin Kleiner  |  Teori om Planerat Beteende  |  Business Process Reengineeringmetoden Hammer och Champy  |  Kaizen Filosofin  |  Förändringsledning  |  DICE Ramverk BCG  |  Förändringsekvationen  |  Förändringsdimensioner  |  Resultatorienterad Ledarskap  |  Orsaksmässigaa modell av det organisatorisk resultat och förändring


Retur till Management Start: Organisation och Förändring  |  HRM och Personalfrågor  |  Ledarskap  |  Program- och Projektledning  |  Strategi


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Särskild Intressegrupp SIG

Är du intresserad av Förändringsfaser? Anmäl dig gratis

Meddela dina studenter

Kopiera detta till ditt studiematerial:

och lägg till en hyperlänk till:

Länk till detta kunskapscenter

Kopiera den här HTML-koden till din webbplats:

 


Om 12manage | Reklam | Länk till oss / Citera oss | Sekretess | Förslagen | Användningsvillkor
© 2021 12manage - The Executive Fast Track. V15.8 - Senast uppdaterad: 20-4-2021. Alla namn ™ av deras ägare.