Förändringsfaser
(Kotter)

Kunskapscenter

12manage is looking for students / contributors...

   

Förhindra vanliga fel vid förändringsprocesser. Förklaring av Change Phases / Förändringsfaser av John Kotter. ('90)

Innehåll

 1. Sammanfattning
 2. Forum
 3. Best Practices
 4. Expert Tips
 5. Resurser
 6. Utskrift

Vanligtvis vid värdeskapande krävs betydande förändringar. John Kotter sammanfattade i hans bok "A force for Change: How Leadership Differs from Management" (1990) att det finns åtta skäl varför många förändringsprocesser inte lyckas:


Åtta skäl till varför många förändringsprocesser inte lyckas

 • Att tillåta alltför mycket komplexitet.

 • Att misslyckas att bygga en betydande koalition.

 • Att inte ha förståelse för behovet av en tydlig vision.

 • Att misslyckas med att tydligt kommunicera ut visionen.

 • Att tillåta att vägspärrar sätts upp som hinder mot visionen.

 • Att inte planera för kortfristiga resultat och att realisera dem.

 • Att ta ut segern i förskott.

 • Att misslyckas med att förankra förändringar i företagskulturen.

Förändringsfasernas modell

För att förhindra att göra dessa fel skapade Kotter följande modell för Förändringsfaser. Den består också av åtta steg:

 1. Upprätta en känsla av skyndsamhet.

 2. Skapa en koalition.

 3. Utveckla en tydlig vision.

 4. Kommunicera visionen.

 5. Bemyndiga personer till att rensa bort hinder.

 6. Säkra kortfristiga segrar.

 7. Konsolidera och fortsätt framåt.

 8. Förankra förändringen.

Enligt Kotter är det viktigt att följa de åtta faserna vid förändring som i den ovan presenterade ordningsföljden.


Bok: John Kotter - A force for Change -


Förändringsfaser Forumet
  Organizational Change: Why Establish a Sense of Urgency First?
Let's focus on point number one of Kotter's Change...
     
 
  Why do so Many Change Processes Fail?
Most often change processes do not succeed because...
     
 
  Kotter's New 8 Accelerators for Strategic Change
KOTTER'S ORIGINAL 8-STEP METHOD
John Kotter p...
     
 
  Add Unlearning to Kotter's Change Phase Model
Even when a lot has been discussed about why chang...
     
 
  Kotter and Public Sector Change
As a 2yr MBA student and a middle manager within t...
     
 
  How is the Change Presented and Communicated?
Though I believe that with change management subst...
     
 
  Kotter Change Steps for Political Change
Since I learned the 8 steps change approach of ...
     
 
  Using Kotter After Cameron and Quinn's Competing Values Framework
At the moment I am describing the organisational s...
     
 
  Neglecting the Change Phases
I lead a change process where I was acutely aware ...
     
 
  Our Iceberg Is Melting
A recent book by Kotter is: Our Iceberg Is Melting...
     
 

Förändringsfaser Särskild Intressegrupp SIG


Särskild Intressegrupp SIG

Förändringsfaser Utbildning & Sammankomster


Hitta Träning, Seminarier och Sammankomster


Best Practices - Förändringsfaser Premium
  The Roles of Top and Middle Management in Change
Top management must commit itself in words ...
     
 
  Disadvantages of the Kotter Change Theory
I would like to know If someone thinks there are d...
     
 

Expert Tips (ENG) - Change Phases Premium
 

Creating the Right Conditions Before Implementing the 8 StepsBli Medlem

Kotter's 8-Step Change Process is clear, concise a...
Usage (application): Things to do Before Starting a Major Change Initiative
 
 
 

Personal Networks of Successful Change AgentsBli Medlem

Organizational change is often difficult to achiev...
Usage (application): Leading Major and Minor Change Initiatives
 
 
 

Leadership Strategies for ChangeBli Medlem

In response to the high rate of change failure, Ke...
Usage (application): Initiate, implement, develop and sustain change
 
 
 

Why Employee Involvement (Phases 1-5) is so ImportantBli Medlem

The concept of  
 
 

Strategic Change is Acausal and Subject to EquifinalityBli Medlem

The change phases concept by Kotter represents a t...
Usage (application): Understanding the True Complexity of Organizational Change
 
 
 

Key Success Factors when you're Designing your Change Management ProgramBli Medlem

In their article "Making Change Happen, and Making...
Usage (application): Best Practices, Change Management, Organizational Change
 
 
 

Innovating Under the RadarBli Medlem

If somewhere below in a large corporation an innov...
Usage (application): Avoiding 5 Obstacles to Major Innovation
 
 
 

Assessing the Risks of Change and the Organization’s Capacity for ChangeBli Medlem

In their book "Transforming Public and Nonprofit O...
Usage (application): Leading Change
 
 
 

Causes for Resistance BehaviorBli Medlem

Identifying the forces against change invol...
Usage (application): Identify Forces Against Change
 
 
 

Unfreezing, Moving, FreezingBli Medlem

Kotter's Change Phases are a further refinement of...
Usage (application): Change Management
 
 
 

Strategic Change: Why, What, When, Who and HowBli Medlem

If we need to change strategically, we need to thi...
Usage (application): Preparing Strategic Change
 
 
 

The 7C Framework for Successful Personal and Professional ChangeBli Medlem

In the article 'Managing Yourself: How to Embrace ...
Usage (application): Personal Change, Professional Change, Personal Transition, Professional Transition, Embracing Change
 
 
 

A Closer Look at How Change and Innovation Decisions are MadeBli Medlem

Kim, T (2015) elaborates on decision making on "no...
Usage (application): Decision-making on Organizational Change, Innovation Decision-making, Contingent, Participative Decision-making
 
 
 

The Role of the CEO in Strategic Change InitiationBli Medlem

In management literature the role of the CEO in fo...
Usage (application): Communicating Strategic Change
 
 

Resurser - Förändringsfaser Premium
 

Nyheter om Förändring FaserBli Medlem


     
 

Nyheter om Förändringsledning KotterBli Medlem


     
 

Videor om Förändring FaserBli Medlem


     
 

Videor om Förändringsledning KotterBli Medlem


     
 

Presentationer om Förändring FaserBli Medlem


     
 

Presentationer om Förändringsledning KotterBli Medlem


     
 

Mer om Förändring FaserBli Medlem


     
 

Mer om Förändringsledning KotterBli Medlem


     

Jämför Förändringsfaser med:  Sex Angreppssätt vid Förändringar  |  Glömma, Låna och Lära Ramverk  |  Organiska Organisationer  |  Kraftfältsanalys  |  Uppskattande Undersökningsmetodik Cooperrider  |  Positiv Avvikelse  |  Förändring av Organisationskulturer  |  Kulturtyper  |  Kärngruppsteorin Kleiner  |  Teori om Planerat Beteende  |  Business Process Reengineeringmetoden Hammer och Champy  |  Kaizen Filosofin  |  Förändringsledning  |  DICE Ramverk BCG  |  Förändringsekvationen  |  Förändringsdimensioner  |  Resultatorienterad Ledarskap  |  Orsaksmässigaa modell av det organisatorisk resultat och förändring


Retur till Management Start: Organisation och Förändring  |  HRM och Personalfrågor  |  Ledarskap  |  Program- och Projektledning  |  Strategi


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Special Interest Group Leader

Du här
Om 12manage | Reklam | Länk till oss / Citera oss | Sekretess | Förslagen | Användningsvillkor
© 2018 12manage - The Executive Fast Track. V14.1 - Senast uppdaterad: 19-8-2018. Alla namn ™ av deras ägare.