Förändringsfaser
(Kotter)

Kunskapscenter

12manage is looking for students!

Förhindra vanliga fel vid förändringsprocesser. Förklaring av Change Phases / Förändringsfaser av John Kotter. ('90)


Vanligtvis vid värdeskapande krävs betydande förändringar. John Kotter sammanfattade i hans bok "A force for Change: How Leadership Differs from Management" (1990) att det finns åtta skäl varför många förändringsprocesser inte lyckas:


Åtta skäl till varför många förändringsprocesser inte lyckas

 • Att tillåta alltför mycket komplexitet.

 • Att misslyckas att bygga en betydande koalition.

 • Att inte ha förståelse för behovet av en tydlig vision.

 • Att misslyckas med att tydligt kommunicera ut visionen.

 • Att tillåta att vägspärrar sätts upp som hinder mot visionen.

 • Att inte planera för kortfristiga resultat och att realisera dem.

 • Att ta ut segern i förskott.

 • Att misslyckas med att förankra förändringar i företagskulturen.

Förändringsfasernas modell

För att förhindra att göra dessa fel skapade Kotter följande modell för Förändringsfaser. Den består också av åtta steg:

 1. Upprätta en känsla av skyndsamhet.

 2. Skapa en koalition.

 3. Utveckla en tydlig vision.

 4. Kommunicera visionen.

 5. Bemyndiga personer till att rensa bort hinder.

 6. Säkra kortfristiga segrar.

 7. Konsolidera och fortsätt framåt.

 8. Förankra förändringen.

Enligt Kotter är det viktigt att följa de åtta faserna vid förändring som i den ovan presenterade ordningsföljden.


Bok: John Kotter - A force for Change -


Särskild Intressegrupp SIG - Förändringsfaser


Särskild Intressegrupp SIG (21 medlemmar)


Forum - Förändringsfaser  

Här hittar du intressanta och pedagogiska diskussioner.


  Neglecting the Change Phases
I lead a change process where I was acutely aware of the fac...
 
 
 
 
  Using Kotter After Cameron and Quinn's Competing Values Framework (1 reaktioner)
At the moment I am describing the organisational situation u...
 
 
 
 
  How is the Change Presented and Communicated? (1 reaktioner)
Though I believe that with change management substance is im...
 
 
 
 
  How to Share / Communicate the Vision (Kotter)? Ideas
The 8-Step Change Model sets out the eight key phases of any...
 
 
 
 
  How to Develop a Clear Vision (Kotter)? Ideas
The 8-Step Change Model sets out the eight key phases of any...
 
 
 
 
  How to Create a Coalition (Kotter)? Ideas
The 8-Step Change Model sets out the eight key phases of any...
 
 
 
 
  How to Clear Obstacles (Kotter)? Ideas
The 8-Step Change Model sets out the eight key phases of any...
 
 
 
 
  Kotter Change Steps for Political Change (2 reaktioner)
Since I learned the 8 steps change approach of Kotter...
 
 
 
 
  Add Unlearning to Kotter's Change Phase Model (4 reaktioner)
Even when a lot has been discussed about why change process ...
 
 
 
 
  Our Iceberg Is Melting (1 reaktioner)
A recent book by Kotter is: Our Iceberg Is Melting: Changing...
 
 
 
 
  Organizational Change: Why Establish a Sense of Urgency First?
Let's focus on point number one of Kotter's Change Phases mo...
 
 
 
 
  Kotter's Dual Operating System
John Kotter in his book proposes a dual operating system: t...
 
 
 
 
  Kotter and Public Sector Change (1 reaktioner)
As a 2yr MBA student and a middle manager within the fire se...
 
 
 
 

Best Practices - Förändringsfaser

Här hittar du de mest värdefulla idéerna.


  Kotter's New 8 Accelerators for Strategic Change (26 reaktioner)
KOTTER'S ORIGINAL 8-STEP METHOD John Kotter published his “...
 
 
 
 
  Why do so Many Change Processes Fail? (45 reaktioner)
Most often change processes do not succeed because of some A...
 
 
 
 
  How to Establish a Sense of Urgency (Kotter)? Ideas
The 8-Step Change Model sets out the eight key phases of any...
 
 
 
 
  Disadvantages of the Kotter Change Theory (11 reaktioner)
I would like to know If someone thinks there are disadvantag...
 
 
 
 
  How to Secure Short-term Wins (Kotter)? Ideas
The 8-Step Change Model sets out the eight key phases of any...
 
 
 
 
  The Roles of Top and Middle Management in Change (6 reaktioner)
Top management must commit itself in words and deeds ...
 
 
 
 
  How to Anchor the Change (Kotter)? Ideas
The 8-Step Change Model sets out the eight key phases of any...
 
 
 
 
  How to Consolidate and Keep Moving (Kotter)? Ideas
The 8-Step Change Model sets out the eight key phases of any...
 
 
 
 

Expert Tips (ENG) - Change Phases

Här hittar du högkvalitativa råd från experter.


 

Creating the Right Conditions Before Implementing the 8 Steps

Things to do Before Starting a Major Change Initiative...
 
 
 

Personal Networks of Successful Change Agents

Leading Major and Minor Change Initiatives...
 
 
 

Leadership Strategies for Change

Initiate, implement, develop and sustain change...
 
 
 

Why Employee Involvement (Phases 1-5) is so Important

Acknowledging the Power of Employees...
 
 
 

Strategic Change is Acausal and Subject to Equifinality

Understanding the True Complexity of Organizational Change...
 
 
 

Key Success Factors when you're Designing your Change Management Program

Best Practices, Change Management, Organizational Change...
 
 
 

Innovating Under the Radar

Avoiding 5 Obstacles to Major Innovation...
 
 
 

Assessing the Risks of Change and the Organization’s Capacity for Change

Leading Change...
 
 
 

Causes for Resistance Behavior

Identify Forces Against Change...
 
 
 

Unfreezing, Moving, Freezing

Change Management...
 
 
 

Strategic Change: Why, What, When, Who and How

Preparing Strategic Change...
 
 
 

A Closer Look at How Change and Innovation Decisions are Made

Decision-making on Organizational Change, Innovation Decision-making, Contingent, Participative Decision-making...
 
 
 

The Role of the CEO in Strategic Change Initiation

Communicating Strategic Change...
 
 
 

The 7C Framework for Successful Personal and Professional Change

Personal Change, Professional Change, Personal Transition, Professional Transition, Embracing Change...
 
 

Resurser - Förändringsfaser

Här hittar du PowerPoint-presentationer, mikroinlärningsvideor och ytterligare informationskällor.


 

Nyheter om Förändring Faser


     
 

Nyheter om Förändringsledning Kotter


     
 

Videor om Förändring Faser


     
 

Videor om Förändringsledning Kotter


     
 

Presentationer om Förändring Faser


     
 

Presentationer om Förändringsledning Kotter


     
 

Mer om Förändring Faser


     
 

Mer om Förändringsledning Kotter


     

Jämför Förändringsfaser med:  Sex Angreppssätt vid Förändringar  |  Glömma, Låna och Lära Ramverk  |  Organiska Organisationer  |  Kraftfältsanalys  |  Uppskattande Undersökningsmetodik Cooperrider  |  Positiv Avvikelse  |  Förändring av Organisationskulturer  |  Kulturtyper  |  Kärngruppsteorin Kleiner  |  Teori om Planerat Beteende  |  Business Process Reengineeringmetoden Hammer och Champy  |  Kaizen Filosofin  |  Förändringsledning  |  DICE Ramverk BCG  |  Förändringsekvationen  |  Förändringsdimensioner  |  Resultatorienterad Ledarskap  |  Orsaksmässigaa modell av det organisatorisk resultat och förändring


Retur till Management Start: Organisation och Förändring  |  HRM och Personalfrågor  |  Ledarskap  |  Program- och Projektledning  |  Strategi


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Special Interest Group Leader

Du här? Anmäl dig gratis


 


Om 12manage | Reklam | Länk till oss / Citera oss | Sekretess | Förslagen | Användningsvillkor
© 2019 12manage - The Executive Fast Track. V15.1 - Senast uppdaterad: 20-9-2019. Alla namn ™ av deras ägare.