Förändringsfaser
(Kotter)

Kunskapscenter

Sammanfattning, forum, bästa praxis, experttips och resurser.


Vanligtvis vid värdeskapande krävs betydande förändringar. John Kotter sammanfattade i hans bok "A force for Change: How Leadership Differs from Management" (1990) att det finns åtta skäl varför många förändringsprocesser inte lyckas:


Åtta skäl till varför många förändringsprocesser inte lyckas

 • Att tillåta alltför mycket komplexitet.

 • Att misslyckas att bygga en betydande koalition.

 • Att inte ha förståelse för behovet av en tydlig vision.

 • Att misslyckas med att tydligt kommunicera ut visionen.

 • Att tillåta att vägspärrar sätts upp som hinder mot visionen.

 • Att inte planera för kortfristiga resultat och att realisera dem.

 • Att ta ut segern i förskott.

 • Att misslyckas med att förankra förändringar i företagskulturen.

Förändringsfasernas modell

För att förhindra att göra dessa fel skapade Kotter följande modell för Förändringsfaser. Den består också av åtta steg:

 1. Upprätta en känsla av skyndsamhet.

 2. Skapa en koalition.

 3. Utveckla en tydlig vision.

 4. Kommunicera visionen.

 5. Bemyndiga personer till att rensa bort hinder.

 6. Säkra kortfristiga segrar.

 7. Konsolidera och fortsätt framåt.

 8. Förankra förändringen.

Enligt Kotter är det viktigt att följa de åtta faserna vid förändring som i den ovan presenterade ordningsföljden.


Bok: John Kotter - A force for Change -


Förändringsfaser Särskild Intressegrupp SIG


Särskild Intressegrupp SIG (20 medlemmar)

Forum om Förändringsfaser  

De senaste ämnena om: Förändringsfaser.


Emotions During Organizational Change: the Change Curve
Swiss-American psychiatrist Kübler-Ross in her 1969 book "On Death and Dying" described 5 stages of grief to describe th (...)
32
 
13 reaktioner
 
How to Anchor the Change (Kotter)? Ideas
The 8-Step Change Model sets out the eight key phases of any major change effort, arguing that neglecting any of the ste (...)
10
 
0 reaktioner
 
How to Structure Large Scale Change Efforts
Hello All: For a textbook chapter that I am authoring, I am compiling a list of different change effort structures that (...)
1
 
7 reaktioner
 
Best Practices om Förändringsfaser

Här hittar du de mest värdefulla idéerna och praktiska förslagen.


🥇 Kotter's New 8 Accelerators for Strategic Change
KOTTER'S ORIGINAL 8-STEP METHOD John Kotter published his “Leading Change” article in the 1995 issue of HBR. He introdu (...)
52
 
26 reaktioner

 
🥈 Why do so Many Change Processes Fail?
Most often change processes do not succeed because of some ASSUMPTIONS we make before and during the change process. (...)
33
 
45 reaktioner

 
🥉 Neglecting the Change Phases
I lead a change process where I was acutely aware of the fact that the initiation of change was based on a positive visi (...)
17
 
0 reaktioner

 
How to Establish a Sense of Urgency (Kotter)? Ideas
The 8-Step Change Model sets out the eight key phases of any major change effort, arguing that neglecting any of the ste (...)
16
 
0 reaktioner

 
Disadvantages of the Kotter Change Theory
I would like to know If someone thinks there are disadvantages to using the Kotter Change Phases theory? (...)
15
 
11 reaktioner

 
Using Kotter After Cameron and Quinn's Competing Values Framework
At the moment I am describing the organisational situation using the (Cameron and Quinn) and would like to know if anyb (...)
13
 
1 reaktioner

 
How to Secure Short-term Wins (Kotter)? Ideas
The 8-Step Change Model sets out the eight key phases of any major change effort, arguing that neglecting any of the ste (...)
11
 
0 reaktioner

 
The Roles of Top and Middle Management in Change
Top management must commit itself in words and deeds to accomplish the planned change. We must go more for substance rat (...)
11
 
6 reaktioner

 
How is the Change Presented and Communicated?
Though I believe that with change management substance is important, I believe that form is also important. That which (...)
11
 
1 reaktioner

 
How to Consolidate and Keep Moving (Kotter)? Ideas
The 8-Step Change Model sets out the eight key phases of any major change effort, arguing that neglecting any of the ste (...)
9
 
0 reaktioner

 
How to Share / Communicate the Vision (Kotter)? Ideas
The 8-Step Change Model sets out the eight key phases of any major change effort, arguing that neglecting any of the ste (...)
9
 
0 reaktioner

 
How to Develop a Clear Vision (Kotter)? Ideas
The 8-Step Change Model sets out the eight key phases of any major change effort, arguing that neglecting any of the ste (...)
9
 
0 reaktioner

 
How to Create a Coalition (Kotter)? Ideas
The 8-Step Change Model sets out the eight key phases of any major change effort, arguing that neglecting any of the ste (...)
9
 
0 reaktioner

 
Kotter's Dual Operating System
John Kotter in his book proposes a dual operating system: the hierarchy to take care of business and the network to res (...)
8
 
1 reaktioner

 
Organizational Change: Why Establish a Sense of Urgency First?
Let's focus on point number one of Kotter's Change Phases model. The statement/phrase, "Establish a sense of urgency", (...)
6
 
0 reaktioner

 
Kotter Change Steps for Political Change
Since I learned the 8 steps change approach of Kotter, I've started following them in my business initiatives and I noti (...)
5
 
2 reaktioner

 
How to Clear Obstacles (Kotter)? Ideas
The 8-Step Change Model sets out the eight key phases of any major change effort, arguing that neglecting any of the ste (...)
5
 
0 reaktioner

 
Add Unlearning to Kotter's Change Phase Model
Even when a lot has been discussed about why change process don't succeed and various points have been outlined, but I f (...)
4
 
4 reaktioner

 
Kotter and Public Sector Change
As a 2yr MBA student and a middle manager within the fire service, I'm investigating an organisational change programme (...)
3
 
1 reaktioner

 
Our Iceberg Is Melting
A recent book by Kotter is: Our Iceberg Is Melting: Changing and Succeeding Under Any Conditions. In this light, quick r (...)
3
 
1 reaktioner

 
Experttips om Change Phases (Engelsk)

Här hittar du professionella råd från experter.


Creating the Right Conditions Before Implementing the 8 Steps

Things to do Before Starting a Major Change Initiative (...)
   
 
 
 

Personal Networks of Successful Change Agents

Leading Major and Minor Change Initiatives (...)
   
 
 
 

Leadership Strategies for Change

Initiate, implement, develop and sustain change (...)
   
 
 
 

Why Employee Involvement (Phases 1-5) is so Important

Acknowledging the Power of Employees (...)
   
 
 
 

Strategic Change is Acausal and Subject to Equifinality

Understanding the True Complexity of Organizational Change (...)
   
 
 
 

Key Success Factors when you're Designing your Change Management Program

Best Practices, Change Management, Organizational Change (...)
   
 
 
 

Innovating Under the Radar

Avoiding 5 Obstacles to Major Innovation (...)
   
 
 
 

Assessing the Risks of Change and the Organization’s Capacity for Change

Leading Change (...)
   
 
 
 

Causes for Resistance Behavior

Identify Forces Against Change (...)
   
 
 
 

Unfreezing, Moving, Freezing

Change Management (...)
   
 
 
 

Strategic Change: Why, What, When, Who and How

Preparing Strategic Change (...)
   
 
 
 

A Closer Look at How Change and Innovation Decisions are Made

Decision-making on Organizational Change, Innovation Decision-making, Contingent, Participative Decision-making (...)
   
 
 
 

The Role of the CEO in Strategic Change Initiation

Communicating Strategic Change (...)
   
 
 
 

The 7C Framework for Successful Personal and Professional Change

Personal Change, Professional Change, Personal Transition, Professional Transition, Embracing Change (...)
   
 
 
 
Informationskällor om Förändringsfaser

Här hittar du powerpoints, videor, nyheter etc. som du kan använda i dina egna föreläsningar och workshops.Jämför Förändringsfaser med:  Sex Angreppssätt vid Förändringar  |  Glömma, Låna och Lära Ramverk  |  Organiska Organisationer  |  Kraftfältsanalys  |  Uppskattande Undersökningsmetodik Cooperrider  |  Positiv Avvikelse  |  Förändring av Organisationskulturer  |  Kulturtyper  |  Kärngruppsteorin Kleiner  |  Teori om Planerat Beteende  |  Business Process Reengineeringmetoden Hammer och Champy  |  Kaizen Filosofin  |  Förändringsledning  |  DICE Ramverk BCG  |  Förändringsekvationen  |  Förändringsdimensioner  |  Resultatorienterad Ledarskap  |  Orsaksmässigaa modell av det organisatorisk resultat och förändring


Retur till Management Start: Organisation och Förändring  |  HRM och Personalfrågor  |  Ledarskap  |  Program- och Projektledning  |  Strategi


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Special Interest Group Leader

Är du expert på Förändringsfaser? Anmäl dig gratis

Länk till detta kunskapscenter

Kopiera den här koden till din webbplats:

 


Om 12manage | Reklam | Länk till oss / Citera oss | Sekretess | Förslagen | Användningsvillkor
© 2020 12manage - The Executive Fast Track. V15.6 - Senast uppdaterad: 29-9-2020. Alla namn ™ av deras ägare.