Förändringsfaser
(Kotter)

Kunskapscenter

   

Förhindra vanliga fel vid förändringsprocesser. Förklaring av Change Phases / Förändringsfaser av John Kotter. ('90)

Innehåll

Premium

Vanligtvis vid värdeskapande krävs betydande förändringar. John Kotter sammanfattade i hans bok "A force for Change: How Leadership Differs from Management" (1990) att det finns åtta skäl varför många förändringsprocesser inte lyckas:


Åtta skäl till varför många förändringsprocesser inte lyckas

 • Att tillåta alltför mycket komplexitet.

 • Att misslyckas att bygga en betydande koalition.

 • Att inte ha förståelse för behovet av en tydlig vision.

 • Att misslyckas med att tydligt kommunicera ut visionen.

 • Att tillåta att vägspärrar sätts upp som hinder mot visionen.

 • Att inte planera för kortfristiga resultat och att realisera dem.

 • Att ta ut segern i förskott.

 • Att misslyckas med att förankra förändringar i företagskulturen.

Förändringsfasernas modell

För att förhindra att göra dessa fel skapade Kotter följande modell för Förändringsfaser. Den består också av åtta steg:

 1. Upprätta en känsla av skyndsamhet.

 2. Skapa en koalition.

 3. Utveckla en tydlig vision.

 4. Kommunicera visionen.

 5. Bemyndiga personer till att rensa bort hinder.

 6. Säkra kortfristiga segrar.

 7. Konsolidera och fortsätt framåt.

 8. Förankra förändringen.

Enligt Kotter är det viktigt att följa de åtta faserna vid förändring som i den ovan presenterade ordningsföljden.


Bok: John Kotter - A force for Change -


Förändringsfaser Särskild Intressegrupp SIG


Särskild Intressegrupp SIG (21 medlemmar)


Förändringsfaser Forumet  

Nya ämnen

  How to Establish a Sense of Urgency (Kotter)? Ideas      
 
  How to Secure Short-term Wins (Kotter)? Ideas      
 
  How to Anchor the Change (Kotter)? Ideas      
 
  How to Consolidate and Keep Moving (Kotter)? Ideas      
 
  How to Share / Communicate the Vision (Kotter)? Ideas      
 
  How to Develop a Clear Vision (Kotter)? Ideas      
 
  How to Create a Coalition (Kotter)? Ideas      
 
  How to Clear Obstacles (Kotter)? Ideas      
 
  Kotter's Dual Operating System      
 

Best Practices - Förändringsfaser
  Kotter's New 8 Accelerators for Strategic Change
     
 
  Why do so Many Change Processes Fail?
     
 
  Neglecting the Change Phases
     
 
  Disadvantages of the Kotter Change Theory
     
 
  Using Kotter After Cameron and Quinn's Competing Values Framework
     
 Allt du behöver veta om management


  The Roles of Top and Middle Management in Change
     
 
  How is the Change Presented and Communicated?
     
 
  Kotter Change Steps for Political Change
     
 
  Add Unlearning to Kotter's Change Phase Model
     
 
  Our Iceberg Is Melting
     
 
  Organizational Change: Why Establish a Sense of Urgency First?
     
 
  Kotter and Public Sector Change
     
 

Expert Tips (ENG) - Change Phases
 

Creating the Right Conditions Before Implementing the 8 Steps

 
 
 

Personal Networks of Successful Change Agents

 
 
 

Leadership Strategies for Change

 
 
 

Why Employee Involvement (Phases 1-5) is so Important

 
 
 

Strategic Change is Acausal and Subject to Equifinality

 
 
 

Key Success Factors when you're Designing your Change Management Program

 
 
 

Innovating Under the Radar

 
 
 

Assessing the Risks of Change and the Organization’s Capacity for Change

 
 
 

Causes for Resistance Behavior

 
 
 

Unfreezing, Moving, Freezing

 
 
 

Strategic Change: Why, What, When, Who and How

 
 
 

The 7C Framework for Successful Personal and Professional Change

 
 
 

A Closer Look at How Change and Innovation Decisions are Made

 
 
 

The Role of the CEO in Strategic Change Initiation

 
 Utveckla dig själv i företagsadministration och managementResurser - Förändringsfaser
 

Nyheter om Förändring Faser


     
 

Nyheter om Förändringsledning Kotter


     
 

Videor om Förändring Faser


     
 

Videor om Förändringsledning Kotter


     
 

Presentationer om Förändring Faser


     
 

Presentationer om Förändringsledning Kotter


     
 

Mer om Förändring Faser


     
 

Mer om Förändringsledning Kotter


     Accelerera din managementkarriärJämför Förändringsfaser med:  Sex Angreppssätt vid Förändringar  |  Glömma, Låna och Lära Ramverk  |  Organiska Organisationer  |  Kraftfältsanalys  |  Uppskattande Undersökningsmetodik Cooperrider  |  Positiv Avvikelse  |  Förändring av Organisationskulturer  |  Kulturtyper  |  Kärngruppsteorin Kleiner  |  Teori om Planerat Beteende  |  Business Process Reengineeringmetoden Hammer och Champy  |  Kaizen Filosofin  |  Förändringsledning  |  DICE Ramverk BCG  |  Förändringsekvationen  |  Förändringsdimensioner  |  Resultatorienterad Ledarskap  |  Orsaksmässigaa modell av det organisatorisk resultat och förändring


Retur till Management Start: Organisation och Förändring  |  HRM och Personalfrågor  |  Ledarskap  |  Program- och Projektledning  |  Strategi


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Special Interest Group Leader

Om 12manage | Reklam | Länk till oss / Citera oss | Sekretess | Förslagen | Användningsvillkor
© 2018 12manage - The Executive Fast Track. V14.1 - Senast uppdaterad: 17-10-2018. Alla namn ™ av deras ägare.