Supply Chain Management och Kvalitetsledning

   

Supply Chain (Leveranskedjan, Leverantörsstyrning, Försörjningskedjan) och Kvalitetsledning. Metoder-, modeller- och teorier (A-Ö)

Supply Chain och Kvalitetsledning


14 Punkter av Deming

3C Modellen av Ohmae

3PL

5 Krafter Porter

6 Sigma-metodologi

8D Problemlösning (Åtta Discipliner) Ford

ABC-Kalkyl, ABC-Metoden

Affärsprocessmodellerande

Begränsningsteorin, Teorin om Begränsningar Goldratt

Benchmarkingmetod

Bidragskalkylering

Bidragsredovisning

BPR Metoden Hammer och Champy


Business Process Reengineeringmetoden Hammer och Champy

CMM Kapacitetsmognadsmodell

CPFR - Gemensam Planering, Beräkning och Påfyllnad

Deltamodellen

Demings Cykler (PDSA / PDCA)

Diamant Modellen Porter

DuPontmodellen

EFQM-modell

Erfarenhetskurvan

Fem Krafter Porter

Fjorton Punkter av Deming

Fullständig Kostnadsredovisning

Horisontell Integration

Hosrin Kanri Policyuteveckling, Hosrin Kanri Planering

Industriförändring McGahan

Industriträning, Industriutbildning

Just-in-time Filosofin (JIT Filosofin)

Kaizen Filosofin

Kapacitetsmognadsmodell

Kluster Porter

Konkurrensfördel Porter

Konkurrensfördelar för Nationer Porter

Kraljic Modellen, Kraljic Matrisen

Kundnöjdhetsmodell Kano

Lean Manufacturing (JIT)


Leverantörsstyrda Lager, VMI

Marginalkostnad

Marknadsföringsmix, Marknadsmix, 4P-modellen McCarthy

Moderbolagsfördel, Koncernfördel Goold och Campbell

Moderbolagstilar, Koncernstilar Goold och Campbell


Lägga till en metod / modell


Nollpunktsanalys

Nyckelpersoners Värdeperspektiv

Operationsanalys

Organisatoriska Konfigurationer Mintzberg

Organisationskarta

Orsak- och Verkansdiagram, Fiskbensdiagram Ishikawa

PDSA, PDCA, Demings Cykler

Portföljanalys

Produktlivscykler (Produktlivscykel) Levitt

Quality Function Deployment, QFD-metod, QFD-process Akao

Relationsmarknadsföring Levitt

RFID-technologi

Samskapande Prahalad och Ramaswamy

SERVQUAL-metoden Zeithaml

Sex Sigma-metodologi

Simulering av Processer


Självkostnadsredovisning

Spelteori Nash

Strategiska Drivkrafter Wiseman

Strategiska Triangeln Ohmae

TDC-matris

Teorin om Begränsningar Goldratt

Teori X Teori Y McGregor

Teori Z Ouchi

Tillväxtfasermodell Greiner

Tolv Principer för Nätverksekonomin Kelly

TQM Total Quality Management Deming

Traditionell Handel och Internet

Tredjepartslogistik (3PL)

Vetenskaplig Ledning Taylor

Vinstpooler (Profit Pools) Gadiesh och Gilbert

Utkontraktering

Utvecklingsvägar för Förändring Inom en Industri

Value Engineering Miles

Vertikal Integration

VMI

Värde Discipliner Treacy och Wiersema

Värdekedjan Porter

Värdeflödeskartläggning

Åtta Discipliner Ford

mer

 
Supply Chain och Kvalitetsledning Forumet
  Fill Loss Analysis
Kindly inform about the Fill Loss Analysis method ...
     
 
  Calculation of the Inventory Cost in a Supply Chain
Hi, I'm trying to calculate the costs involved wit...
     
 
  Integrated Supply Chain Concepts: Theory Versus Reality
Tons of books and articles appear on various aspec...
     
 
  Its is not the STRONGEST That Survives. it is the FLEXIBLE That Survives
In the past people believed that the company with ...
     
 
  The 5 R's of Supply Chain Management
The main aim of SCM is a continuous supply of mate...
     
 
  Organizational Network versus Supply Chain
Can anyone tell me what are differences between or...
     
 
  Supply Chain Mapping Methods and Software
I am looking for suggestions on the best methods f...
     
 
  Dealing with Conflict Minerals in the Supply Chain
Conflict minerals entering a legitimate SC are goi...
     
 
  What is Trade Finance?
What is trade finance, what are TF methods, and wh...
     
 
  Supply Chain Management Implementation Strategies
What are the strategies for implementing SCM and w...
     
 
  Core Elements of the Supply Chain?
I am conduting some research regarding what are th...
     
 
  Impact of Climate Change on Logistic Management?
What is the impact of climate change on logistic m...
     
 
  Typical Enablers of Supply Chain Management
Can anyone tell me what are typical enablers of...
     
 
  Typical Barriers of Supply Chain Management
Can anyone tell me what are typical barriers of...
     
 
  Typical Supply Chain Management Opportunities
Please explain to me what are typical opportuni...
     
 
  Typical Supply Chain Management Challenges
Please explain to me what are typical challenge...
     
 

Supply Chain och Kvalitetsledning Intressegrupp


Intressegrupp

Supply Chain och Kvalitetsledning Utbildning & Sammankomster


Hitta Träning, Seminarier och Sammankomster


Best Practices - Supply Chain och Kvalitetsledning Premium
  What is Service Management?
What is service management? What is the role of te...
     
 
  Ethical Supply Chain Managemant
What can be considered principles and standards of...
     
 
  Why does Supply Chain Management have such a Low Profile?
Supply chain management and logistics are major pa...
     
 
  Can Wal-Mart SCM Model be Exported?
Can Wal-Mart’s supply chain model be copied in oth...
     
 
  Types of Logistics Strategies? Classifications
What kind of logistics strategies can be adopted?<...
     
 
  Supply Chain Management versus Logistics
What is the difference between supply chain manage...
     
 
  Operations Management
What is operations management? Is there a differen...
     
 
  Advantages and Disadvantages of Supply Chain Management
What are key advantages and disadvantages of SCM?...
     
 
  Quality Philosophies & Approaches
Hi I'm a Btech Quality student doing research o...
     
 Om 12manage | Reklam | Länk till oss / Citera oss | Sekretess | Förslagen | Användningsvillkor
© 2018 12manage - The Executive Fast Track. V14.1 - Senast uppdaterad: 22-9-2018. Alla namn ™ av deras ägare.