Supply Chain Management och Kvalitetsledning

   

Supply Chain (Leveranskedjan, Leverantörsstyrning, Försörjningskedjan) och Kvalitetsledning. Metoder-, modeller- och teorier (A-Ö)

Supply Chain och Kvalitetsledning


14 Punkter av Deming

3C Modellen av Ohmae

3PL

5 Krafter Porter

6 Sigma-metodologi

8D Problemlösning (Åtta Discipliner) Ford

ABC-Kalkyl, ABC-Metoden

Affärsprocessmodellerande

Begränsningsteorin, Teorin om Begränsningar Goldratt

Benchmarkingmetod

Bidragskalkylering

Bidragsredovisning

BPR Metoden Hammer och Champy


Business Process Reengineeringmetoden Hammer och Champy

CMM Kapacitetsmognadsmodell

CPFR - Gemensam Planering, Beräkning och Påfyllnad

Deltamodellen

Demings Cykler (PDSA / PDCA)

Diamant Modellen Porter

DuPontmodellen

EFQM-modell

Erfarenhetskurvan

Fem Krafter Porter

Fjorton Punkter av Deming

Fullständig Kostnadsredovisning

Horisontell Integration

Hosrin Kanri Policyuteveckling, Hosrin Kanri Planering

Industriförändring McGahan

Industriträning, Industriutbildning

Just-in-time Filosofin (JIT Filosofin)

Kaizen Filosofin

Kapacitetsmognadsmodell

Kluster Porter

Konkurrensfördel Porter

Konkurrensfördelar för Nationer Porter

Kraljic Modellen, Kraljic Matrisen

Kundnöjdhetsmodell Kano

Lean Manufacturing (JIT)


Leverantörsstyrda Lager, VMI

Marginalkostnad

Marknadsföringsmix, Marknadsmix, 4P-modellen McCarthy

Moderbolagsfördel, Koncernfördel Goold och Campbell

Moderbolagstilar, Koncernstilar Goold och Campbell


Lägga till en metod / modell


Nollpunktsanalys

Nyckelpersoners Värdeperspektiv

Operationsanalys

Organisatoriska Konfigurationer Mintzberg

Organisationskarta

Orsak- och Verkansdiagram, Fiskbensdiagram Ishikawa

PDSA, PDCA, Demings Cykler

Portföljanalys

Produktlivscykler (Produktlivscykel) Levitt

Quality Function Deployment, QFD-metod, QFD-process Akao

Relationsmarknadsföring Levitt

RFID-technologi

Samskapande Prahalad och Ramaswamy

SERVQUAL-metoden Zeithaml

Sex Sigma-metodologi

Simulering av Processer


Självkostnadsredovisning

Spelteori Nash

Strategiska Drivkrafter Wiseman

Strategiska Triangeln Ohmae

TDC-matris

Teorin om Begränsningar Goldratt

Teori X Teori Y McGregor

Teori Z Ouchi

Tillväxtfasermodell Greiner

Tolv Principer för Nätverksekonomin Kelly

TQM Total Quality Management Deming

Traditionell Handel och Internet

Tredjepartslogistik (3PL)

Vetenskaplig Ledning Taylor

Vinstpooler (Profit Pools) Gadiesh och Gilbert

Utkontraktering

Utvecklingsvägar för Förändring Inom en Industri

Value Engineering Miles

Vertikal Integration

VMI

Värde Discipliner Treacy och Wiersema

Värdekedjan Porter

Värdeflödeskartläggning

Åtta Discipliner Ford

mer

 
Supply Chain och Kvalitetsledning Intressegrupp


Intressegrupp (386 medlemmar)


Supply Chain och Kvalitetsledning Forumet  

Nya ämnen

  When is Supply Chain Management More Important? Under what Circumstances?
Please explain in what circumstances SCM is more importan...
 
 
 
 
  Organizational Network versus Supply Chain
Can anyone tell me what are differences between organization...
 
 
 
 
  Why is Supply Chain Management Important?
Can anyone explain to me why SCM is important?...
 
 
 
 
  Typical Supply Chain Management Opportunities
Please explain to me what are typical opportunities of su...
 
 
 
 
  Fill Loss Analysis
Kindly inform about the Fill Loss Analysis method adopted in...
 
 
 
 
  Typical Supply Chain Management Challenges
Please explain to me what are typical challenges of suppl...
 
 
 
 
  Supply Chain Operations Reference Model (SCOR Model)
May anyone share with us how to conduct SCOR (Supply Chain O...
 
 
 
 
  Methods for Analyzing a Supply Chain
Hi, I'm searching for a investigation method to capture the ...
 
 
 
 
  Calculation of the Inventory Cost in a Supply Chain
Hi, I'm trying to calculate the costs involved with keeping ...
 
 
 
 
  Its is not the STRONGEST That Survives. it is the FLEXIBLE That Survives
In the past people believed that the company with the strong...
 
 
 
 

Best Practices - Supply Chain och Kvalitetsledning
  Why does Supply Chain Management have such a Low Profile?
Supply chain management and logistics are major part of most...
 
 
 
 
  Ethical Supply Chain Managemant
What can be considered principles and standards of ethical s...
 
 
 
 
  Supply Chain Management Implementation Strategies
What are the strategies for implementing SCM and what are th...
 
 
 
 
  Core Elements of the Supply Chain?
I am conduting some research regarding what are the core ...
 
 
 
 
  What is Service Management?
What is service management? What is the role of technology i...
 
 
 
 
  What is Trade Finance?
What is trade finance, what are TF methods, and what is the ...
 
 
 
 
  Impact of Climate Change on Logistic Management?
What is the impact of climate change on logistic management?...
 
 
 
 
  Can Wal-Mart SCM Model be Exported?
Can Wal-Mart’s supply chain model be copied in other countri...
 
 
 
 
  Typical Enablers of Supply Chain Management
Can anyone tell me what are typical enablers of supply ch...
 
 
 
 
  Operations Management
What is operations management? Is there a difference between...
 
 
 
 
  Typical Barriers of Supply Chain Management
Can anyone tell me what are typical barriers of supply ch...
 
 
 
 
  Supply Chain Management versus Logistics
What is the difference between supply chain management and l...
 
 
 
 
  Quality Philosophies & Approaches
Hi I'm a Btech Quality student doing research on Quality ...
 
 
 
 
  Influence of EDI, JIT, etc on SC Trust
I am looking for information on the influence of recent elec...
 
 
 
 
  The 5 R's of Supply Chain Management
The main aim of SCM is a continuous supply of materials at 5...
 
 
 
 
  Dealing with Conflict Minerals in the Supply Chain
Conflict minerals entering a legitimate SC are going to come...
 
 
 
 
  Advantages and Disadvantages of Supply Chain Management
What are key advantages and disadvantages of SCM?...
 
 
 
 
  Types of Logistics Strategies? Classifications
What kind of logistics strategies can be adopted?
How c...
 
 
 
 
  How to Create a Logistics or Supply Chain Management Vision?
I am looking for some examples of a Vision of Logistics
 
 
 
 
  The Big five Metrics for Operations: QCDSM
The Toyota Way: Measuring the Big Five in Metrics Quality,...
 
 
 
 
  Integrated Supply Chain Concepts: Theory Versus Reality
Tons of books and articles appear on various aspects of glob...
 
 
 
 
  Supply Chain Mapping Methods and Software
I am looking for suggestions on the best methods for mapping...
 
 
 
 Om 12manage | Reklam | Länk till oss / Citera oss | Sekretess | Förslagen | Användningsvillkor
© 2019 12manage - The Executive Fast Track. V15.0 - Senast uppdaterad: 21-3-2019. Alla namn ™ av deras ägare.