Supply Chain Management och KvalitetsledningSupply Chain (Leveranskedjan, Leverantörsstyrning, Försörjningskedjan) och Kvalitetsledning. Metoder-, modeller- och teorier (A-Ö)


Supply Chain och Kvalitetsledning

14 Punkter av Deming

3C Modellen av Ohmae

3PL

5 Krafter Porter

6 Sigma-metodologi

8D Problemlösning (Åtta Discipliner) Ford

ABC-Kalkyl, ABC-Metoden

Affärsprocessmodellerande

Begränsningsteorin, Teorin om Begränsningar Goldratt

Benchmarkingmetod

Bidragskalkylering

Bidragsredovisning

BPR Metoden Hammer och Champy


Business Process Reengineeringmetoden Hammer och Champy

CMM Kapacitetsmognadsmodell

CPFR - Gemensam Planering, Beräkning och Påfyllnad

Deltamodellen

Demings Cykler (PDSA / PDCA)

Diamant Modellen Porter

DuPontmodellen

EFQM-modell

Erfarenhetskurvan

Fem Krafter Porter

Fjorton Punkter av Deming

Fullständig Kostnadsredovisning

Horisontell Integration

Hosrin Kanri Policyuteveckling, Hosrin Kanri Planering

Industriförändring McGahan

Industriträning, Industriutbildning

Just-in-time Filosofin (JIT Filosofin)

Kaizen Filosofin

Kapacitetsmognadsmodell

Kluster Porter

Konkurrensfördel Porter

Konkurrensfördelar för Nationer Porter

Kraljic Modellen, Kraljic Matrisen

Kundnöjdhetsmodell Kano

Lean Manufacturing (JIT)


Leverantörsstyrda Lager, VMI

Marginalkostnad

Marknadsföringsmix, Marknadsmix, 4P-modellen McCarthy

Moderbolagsfördel, Koncernfördel Goold och Campbell

Moderbolagstilar, Koncernstilar Goold och Campbell


Lägga till en metod / modell


Nollpunktsanalys

Nyckelpersoners Värdeperspektiv

Operationsanalys

Organisatoriska Konfigurationer Mintzberg

Organisationskarta

Orsak- och Verkansdiagram, Fiskbensdiagram Ishikawa

PDSA, PDCA, Demings Cykler

Portföljanalys

Produktlivscykler (Produktlivscykel) Levitt

Quality Function Deployment, QFD-metod, QFD-process Akao

Relationsmarknadsföring Levitt

RFID-technologi

Samskapande Prahalad och Ramaswamy

SERVQUAL-metoden Zeithaml

Sex Sigma-metodologi

Simulering av Processer


Självkostnadsredovisning

Spelteori Nash

Strategiska Drivkrafter Wiseman

Strategiska Triangeln Ohmae

TDC-matris

Teorin om Begränsningar Goldratt

Teori X Teori Y McGregor

Teori Z Ouchi

Tillväxtfasermodell Greiner

Tolv Principer för Nätverksekonomin Kelly

TQM Total Quality Management Deming

Traditionell Handel och Internet

Tredjepartslogistik (3PL)

Vetenskaplig Ledning Taylor

Vinstpooler (Profit Pools) Gadiesh och Gilbert

Utkontraktering

Utvecklingsvägar för Förändring Inom en Industri

Value Engineering Miles

Vertikal Integration

VMI

Värde Discipliner Treacy och Wiersema

Värdekedjan Porter

Värdeflödeskartläggning

Åtta Discipliner Ford

mer

 

Intressegrupp

Supply Chain och Kvalitetsledning Intressegrupp.Intressegrupp (401 medlemmar)

Diskussioner

Forum om Supply Chain och Kvalitetsledning.


 

Why does Supply Chain Management have such a Low Profile?
Supply chain management and logistics are major part of most organisations activities and yet they have a low profile in...
405
 
14 kommentarer
Ethical Supply Chain Managemant
What can be considered principles and standards of ethical supply management conduct? Thank you for your input!...
394
 
7 kommentarer
Implementing Supply Chain Management - Strategies
What are the strategies for implementing SCM and what are their merits and demerits?...
380
 
2 kommentarer
Core Elements of the Supply Chain?
I am conduting some research regarding what are the core elements of a supply chain and I will then also critically revi...
337
 
4 kommentarer
What is Service Management?
What is service management? What is the role of technology in service management?...
303
 
11 kommentarer
What is Trade Finance?
What is trade finance, what are TF methods, and what is the role of banks in trade finance?...
282
 
3 kommentarer
Operations Management versus SCM
What is operations management? Is there a difference between supply chain management and operation management?...
135
 
24 kommentarer
Barriers of Supply Chain Management
Can anyone tell me what are typical barriers of supply chain management?...
69
 
3 kommentarer
Supply Chain Management versus Logistics
What is the difference between supply chain management and logistics?...
33
 
14 kommentarer
Influence of ICT on Supply Chain Trust Levels
I am looking for information on the influence of recent electronic supply chain methods and technologies such as the Int...
22
 
1 kommentarer
Quality Philosophies & Approaches
Hi I'm a Btech Quality student doing research on Quality Philosophies and Quality Approaches. I've been searching ...
20
 
6 kommentarer
The 5 or 7 Rights of Logistics and Supply Chain Management
The main aim of SCM is a continuous supply of materials at 5 "rights" (5 Rs) which are:
1. The Right Place
2. ...
16
 
19 kommentarer
Advantages and Disadvantages of Supply Chain Management
What are key advantages and disadvantages of SCM?...
14
 
7 kommentarer
How to Create a Logistics or Supply Chain Management Vision?
I am looking for some examples of a Vision of Logistics. Most companies publish their company vision. But are divisions ...
12
 
6 kommentarer
Darwin and Supply Chain Management
In the past people believed that the company with the strongest supply chains would be the leaders. But it's not the str...
9
 
1 kommentarer
Five Metrics for Operations: QCDSM
The big 5 metrics for operations are found in the acronym : QCDSM.
The Toyota Way: Measuring the Big Five in Metric...
8
 
1 kommentarer
Opportunities of Supply Chain Management
Please explain: what are the typical opportunities of supply chain management?...
5
 
1 kommentarer
Supply Chain Mapping Methods and Software
I am looking for suggestions on the best methods for mapping Bulk Commodity Supply Chains.
I am trying to map some ...
5
 
3 kommentarer
Integrated Supply Chains
Tons of books and articles appear on various aspects of global supply chains and their integration to achieve perfection...
5
 
2 kommentarer
Importance of Supply Chain Management
Can anyone explain to me: What are the reasons why SCM is important?...
5
 
2 kommentarer
High-Level Analysis of a Supply Chain
Hi, I'm searching for a investigation method to capture the current situation of a Supply Chain. Are there any methods t...
4
 
2 kommentarer
Organizational Network versus Supply Chain
Can anyone tell me what are differences between organizational networks and supply chains?...
3
 
3 kommentarer

Best Practices

Topprankade ämnen om Supply Chain och Kvalitetsledning. Här hittar du de mest värdefulla idéerna och praktiska förslagen.


Typical Enablers of Supply Chain Management
Can anyone tell me what are typical enablers of supply chain management (SCM)?...
167
 
3 kommentarer

Types of Logistics Strategies? Classifications
What kind of logistics strategies can be adopted?
How can they be classified into types of logistic / supply chain ...
13
 
5 kommentarer
Om 12manage | Reklam | Länk till oss / Citera oss | Sekretess | Förslagen | Användningsvillkor
© 2022 12manage - The Executive Fast Track. V15.8 - Senast uppdaterad: 18-5-2022. Alla namn ™ av deras ägare.