12manage is looking for students. Info
Dela denna sida:Välkommen till världens #1 webbplats om management:

  • Utveckla dina kunskaper om företagsekonomi och management.

  • Allt du behöver veta om din managementfråga på en sida.

  • Diskutera managementproblem med andra chefer, konsulter och akademiker.

Anmäl dig gratis


Managementmetoder och Managementmodeller


Organisation och Förändring

14 Ledningsprinciper BPR metoden Kaizen Filosofin Kaosteorimer...

Kommunikation och Färdigheter

7 Goda Vanor Attributionsteori Coachning Strategiska Kartor, Strategikartormer...

Beslutsfattande och Värdering

Diskonterat Kassaflöde Minneskartor Steg-Grind-modellen WACCmer...

 

Etik och Ansvar

Moraliskt Syfte Strategisk Avsikt Verkligt Nyckelpersonsengagemangmer...

Ekonomi och Investera

ABC-Kalkyl, ABC-Metoden CAPM-modellen Ekonomiskt Mervärde, EVA Management Buyout EBITDA Vinst per Aktiemer...

HRM och Personalfrågor

Behovshierarki Förväntansteori Teori X Teori Y, Teori Zmer...

 

Kunskap och Immateriella Tillgångar

Balanserade Styrkort Mäta Kunskapsflöden Överbryggande Epistemologier SECI-modellenmer...

Ledarskap

Kontingenttheori Ledarskapsstilar Situationsledarskapmer...

Marknadsföring

Marknadsföringsmix Produktlivscykel Relationsmarknadsföring Varumärkespersonlighetmer...

 

Program- och Projektledning

Kraftfältsanalys Angreppssätt vid Förändringarmer...

Strategi

7-S Ramverket, 7S McKinsey BCG Matrisen Fem Krafter Kärnkompetens Konkurrensfördelmer...

Supply Chain och Kvalitetsledning

Demings Cykler (PDSA / PDCA) SERVQUAL-metoden Sex Sigma-metodologi Värdekedjanmer...Introduktion till 12manage
Senaste Ämnen


Anpassad Utbildning I Grundorsaksanalys  |  Innebörden Av Värde Och Kostnadsfördelar Inom Logistik  |  Nyckeltal eller mätetal  |  spelteori/kaosteori ekonomi  |  SMART Akronymen UttolkningarRecensioner av 12manage  

Vad är din åsikt om 12manage?


  Dynamic Source of Management Knowledge and Wisdom (16 reaktioner)
I find 12manage a very different model of propagation of kno...
 
 
 
 
  Premium Membership of 12manage is Fantastic (14 reaktioner)
I have also taken up the 12manage premium membership for 6 m...
 
 
 
 
  12manage is Highly Relevant for Practicing Managers (28 reaktioner)
It is a forum of practising managers - unlike others which a...
 
 
 
 
  Splendid for Management Consultants (35 reaktioner)
Splendid is the word to describe 12manage. I have always arg...
 
 
 
 
  Exceptional Management Content (10 reaktioner)
12manage is a wonderful site. Thank you so much for creating...
 
 
 
 
  12manage Very Helpful Sources for MBA Students (37 reaktioner)
12manage has helped me to do better in my MBA program becaus...
 
 
 
 
  Great Management Forums (35 reaktioner)
12manage is a genius idea and in my opinion a great success ...
 
 
 
 
  Exchange Managerial Knowledge Globally (25 reaktioner)
I want to congratulate you for this terrific initiative that...
 
 
 
 
  Fantastic Tool for Management Executives (17 reaktioner)
Thanks for providing such an intriguing online management le...
 
 
 
 
  Best Management Science Open Knowledge Base (8 reaktioner)
I've been an attendee of 12manage for about 1,5 years. To be...
 
 
 
 
  12manage, many thanks...! (5 reaktioner)
Warm wishes to Jaap and the 12manage team. The site is incre...
 
 
 
 
  Great Continuous Learning Site on Management (19 reaktioner)
I like to share my knowledge and in doing so, I learn more. ...
 
 
 
 
  A Dream for All Lovers of Management and Administration (4 reaktioner)
A unique site, the dream of all lovers of administration and...
 
 
 
 
  Incredibly Useful Social Network for Managers (18 reaktioner)
12manage is simply awesome! It stands out from any other net...
 
 
 
 
  Key Role of 12manage in Facilitating Management Sciences Globally (5 reaktioner)
Since I have been a member of this global and unique network...
 
 
 
 
  A Compendium of Knowledge (6 reaktioner)
I see 12manage as a compendium of knowledge, a didactic rend...
 
 
 
 
  Excellent Source for Preparing any Management Project (3 reaktioner)
12manage is an excellent resource to prepare for the use of ...
 
 
 
 
  Great E-Learning Network on Management (13 reaktioner)
A great elearning network on management. Glad to be sharing ...
 
 
 
 
  Contributing to 12manage is Fun (2 reaktioner)
I enjoy contributing to 12manage and appreciate your efforts...
 
 
 
 
  12manage Gives Quick Access to your Interest Area (5 reaktioner)
What I like so far is the seamless interface to one's specia...
 
 
 
 
  12manage Very Good PhD / Research Source (15 reaktioner)
12manage is a very good research engine that can give you un...
 
 
 
 
  12manage Highly Recommended for Teachers, Lecturers and Professors (15 reaktioner)
Excellent. Recommended for those who teach or research in or...
 
 
 
 
  Sounding Board for Management Ideas and Concepts (11 reaktioner)
I am finding 12manage to an interesting sounding board for i...
 
 
 
 
  12manage Also Helpful for Beginners (4 reaktioner)
Besides for managers, students, academics, and experts, 12ma...
 
 
 
 
  Everybody Manages Each Day! (2 reaktioner)
It is more than 5 years since I started with 12manage, I gai...
 
 
 
 
  12manage is Hard to Find in Google (1 reaktioner)
I stumbled across this site when googling a theorist for my ...
 
 
 
 
  Learn Management from Many Perspectives (6 reaktioner)
12manage lets me learn different perspectives and trends in ...
 
 
 
 
  12manage Reveals and Helps with the Complexity of Management (2 reaktioner)
I find the website most intriguing in that the points raised...
 
 
 
 
  Great Sources for University Students (7 reaktioner)
As a university student, I found 12manage's explanations abo...
 
 
 
 
  Methodologies for Managing Different Situations
12manage is a good help to understand that there are structu...
 
 
 
 


Om 12manage | Reklam | Länk till oss / Citera oss | Sekretess | Förslagen | Användningsvillkor
© 2019 12manage - The Executive Fast Track. V15.1 - Senast uppdaterad: 16-10-2019. Alla namn ™ av deras ägare.