Utveckla dina kunskaper om företagsekonomi och management

  • Välkommen till världens #1 webbplats om management.

  • Upptäck tusentals kunskapscentra. Allt du behöver veta om din managementfråga på en sida.

  • Diskutera managementproblem med andra chefer, konsulter och akademiker

  • Dra nytta av våra managementverktyg

Anmäl dig gratis


Managementmetoder och Managementmodeller


Organisation och Förändring

14 Ledningsprinciper Fayol |  Business Process Reengineeringmetoden Hammer och Champy  |  Kaizen Filosofin  |  Kaosteori Lorenz  |  mer...

Kommunikation och Färdigheter

7 Goda Vanor Covey  |  Attributionsteori Heider  |  Coaching, Coachande, Coachning, Rådgivare  |  Strategiska Kartor, Strategikartor  |  mer...

Beslutsfattande och Värdering

Diskonterat Kassaflöde  |  Minneskartor, Mind Mapping  |  Steg-Grind-modellen Cooper  |  Vägd Genomsnittlig Kapitalkostnad, WACC  |  mer...

 

Etik och Ansvar

Moraliskt Syfte Mourkogiannis  |  Strategisk Intention, Strategisk Avsikt Hamel  |  Verkligt Nyckelpersonsengagemang, Det Normativa Angreppssättet  |  mer...

Ekonomi och Investera

ABC-Kalkyl, ABC-Metoden  |  CAPM-modellen  |  Ekonomiskt Mervärde, EVA  |  Företagsledningens Utköp, Management Buyout  |  Resultat före Ränta, Skatt, Avskrivningar och Amortering, EBITDA  |  Vinst per Aktie  |  mer...

HRM och Personalfrågor

Behovshierarki Maslow  |  Förväntansteori Vroom  |  Teori X Teori Y, Teori Z McGregor, Ouchi  |  mer...

 

Kunskap och Immateriella Tillgångar

Balanserade Styrkort Kaplan och Norton  |  Mäta Kunskapsflöden Sveiby  |  Överbryggande Epistemologier, Kunskapsskapande Cook och Brown  |  SECI-modellen Nonaka Takeuchi  |  mer...

Ledarskap

Kontingenttheori Vroom  |  Ledarskapsstilar Goleman  |  Situationsanpassat Ledarskap Hersey och Blanchard  |  mer...

Marknadsföring

Marknadsföringsmix, 4P-modellen Kotler  |  Produktlivscykler, Produktlivscykel Levitt  |  Relationsmarknadsföring  |  Varumärkespersonlighet  |  mer...

 

Program- och Projektledning

Kraftfältsanalys Lewin  |  Angreppssätt vid Förändringar Kotter  |  mer...

Strategi

7-S Ramverket, 7S McKinsey  |  BCG Matrisen  |  Fem Krafter Porter  |  Kärnkompetens Hamel och Prahalad  |  Konkurrensfördel Porter  |  mer...

Supply Chain och Kvalitetsledning

Demings Cykler (PDSA / PDCA)  |  SERVQUAL-metoden Zeithaml  |  Sex Sigma-metodologi  |  Värdekedjan Porter  |  mer...

Introduktion till 12manage


Senaste Kommentarerna:  Anpassad Utbildning I Grundorsaksanalys Innebörden Av Värde Och Kostnadsfördelar Inom Logistik Nyckeltal eller mätetal spelteori/kaosteori ekonomi SMART Akronymen Uttolkningar


Recensioner av 12manage
  12manage Highly Recommended for Teachers, Lecturers and Professors
Excellent. Recommended for those who teach or rese...
     
 
  Great Continuous Learning Site on Management
I like to share my knowledge and in doing so, I le...
     
 
  Key Role of 12manage in Facilitating Management Sciences Globally
Since I have been a member of this global and uniq...
     
 
  12manage Reveals and Helps with the Complexity of Management
I find the website most intriguing in that the poi...
     
 
  Learn Management from Many Perspectives
12manage lets me learn different perspectives and ...
     
 
  12manage Also Helpful for Beginners
Besides for managers, students, academics, and exp...
     
 
  12manage Very Good Research Source
12manage is a very good research engine that can g...
     
 
  12manage is Hard to Find in Google
I stumbled across this site when googling a theori...
     
 
  12manage is Relevant for Practicing Managers
It is a forum of practising managers - unlike othe...
     
 
  Contributing to 12manage is Fun
I enjoy contributing to 12manage and appreciate yo...
     
 
  Everybody Manages Each Day!
It is more than 5 years since I started with 12man...
     
 
  12manage Gives Quick Access to your Interest Area
What I like so far is the seamless interface to on...
     
 
  A Compendium of Knowledge
I see 12manage as a compendium of knowledge, a did...
     
 
  Dynamic Source of Management Knowledge and Wisdom
I find 12manage a very different model of propagat...
     
 
  Splendid for Management Consultants
Splendid is the word to describe 12manage. I have ...
     
 
  Incredibly Useful Social Network for Managers
12manage is simply awesome! It stands out from any...
     
 
  Fantastic Tool for Management Executives
Thanks for providing such an intriguing online man...
     
 
  12manage is Very Helpful for MBA Students
12manage has helped me to do better in my MBA prog...
     
 
  Premium Membership of 12manage is Fantastic
I have also taken up the 12manage premium membersh...
     
 
  12manage, many thanks...!
Warm wishes to Jaap and the 12manage team. The sit...
     
 


Om 12manage | Reklam | Länk till oss / Citera oss | Sekretess | Användningsvillkor
© 2018 12manage - The Executive Fast Track. V14.1 - Senast uppdaterad: 19-3-2018. Alla namn ™ av deras ägare.