Välkommen till 12manage


12manage är en global kunskapsplattform om management och företagsadministration. På 12 språk och i 12 discipliner.

  • Allt du behöver veta om ditt ledningsämne på en sida.

  • Hitta snabbt lösningar och tips för varje management fråga.

  • Diskutera frågor med chefer, konsulter och akademiker i våra affärsforum.

  • Utveckla dig själv inom företagsadministration och management.

Logga inManagementmetoder och Managementmodeller


Organisation och Förändring

14 Ledningsprinciper BPR metoden Kaizen Filosofin Kaosteorimer...

Kommunikation och Färdigheter

7 Goda Vanor Attributionsteori Coachning Strategiska Kartor, Strategikartormer...

Beslutsfattande och Värdering

Diskonterat Kassaflöde Minneskartor Steg-Grind-modellen WACCmer...

 

Etik och Ansvar

Moraliskt Syfte Strategisk Avsikt Verkligt Nyckelpersonsengagemangmer...

Ekonomi och Investera

ABC-Kalkyl, ABC-Metoden CAPM-modellen Ekonomiskt Mervärde, EVA Management Buyout EBITDA Vinst per Aktiemer...

HRM och Personalfrågor

Behovshierarki Förväntansteori Teori X Teori Y, Teori Zmer...

 

Kunskap och Immateriella Tillgångar

Balanserade Styrkort Mäta Kunskapsflöden Överbryggande Epistemologier SECI-modellenmer...

Ledarskap

Kontingenttheori Ledarskapsstilar Situationsledarskapmer...

Marknadsföring och Försäljning

Marknadsföringsmix Produktlivscykel Relationsmarknadsföring Varumärkespersonlighetmer...

 

Program- och Projektledning

Kraftfältsanalys Angreppssätt vid Förändringarmer...

Strategi & Innovation

7-S Ramverket, 7S McKinsey BCG Matrisen Fem Krafter Kärnkompetens Konkurrensfördelmer...

Supply Chain och Kvalitetsledning

Demings Cykler (PDSA / PDCA) SERVQUAL-metoden Sex Sigma-metodologi Värdekedjanmer...


Senaste Ämnen


Kultur: Vad Kännetecknar en Bra Medarbetare?  |  Anpassad Utbildning I Grundorsaksanalys  |  Innebörden Av Värde Och Kostnadsfördelar Inom Logistik  |  Nyckeltal eller mätetal  |  spelteori/kaosteori ekonomiDiskussioner

Recensioner av 12manage. Vad är din åsikt om 12manage?


Vad är din åsikt om 12manage?

 

Dynamic Source of Management Knowledge and Wisdom
I find 12manage a very different model of propagation of knowledge and wisdom. It is useful, refreshing, different and a...
331
 
21 kommentarer
Premium Membership of 12manage is Fantastic
I have also taken up the 12manage premium membership for 6 months and feel ecstatic to have access to even more interest...
275
 
21 kommentarer
12manage is Highly Relevant for Practicing Managers
It is a forum of practising managers - unlike others which are indulged in theoritical jargon which rarely works in a pr...
244
 
35 kommentarer
Splendid for Management Consultants
Splendid is the word to describe 12manage. I have always argued against Francis Bacon's submission that 'Knowledge is po...
218
 
46 kommentarer
Exceptional Management Content
12manage is a wonderful site. Thank you so much for creating this forum. The content is exceptional and the bantering be...
201
 
15 kommentarer
12manage Very Helpful Sources for MBA Students
12manage has helped me to do better in my MBA program because I get all I want from 12manage thanks so much......
196
 
38 kommentarer
Great Management Forums
12manage is a genius idea and in my opinion a great success on the net in the area of management forums. For me it is de...
175
 
37 kommentarer
Great Continuous Learning Site on Management
I like to share my knowledge and in doing so, I learn more. With this perspective, I am drawn closely to 12manage.com an...
167
 
22 kommentarer
Exchange Managerial Knowledge Globally
I want to congratulate you for this terrific initiative that is join and move managerial knowledge around the world. The...
166
 
28 kommentarer
Fantastic Tool for Management Executives
Thanks for providing such an intriguing online management learning website for managers and executives! The articles an...
165
 
17 kommentarer
A Dream for All Lovers of Management and Administration
A unique site, the dream of all lovers of administration and management. This is my way to thank for it in the middle of...
153
 
5 kommentarer
Best Management Science Open Knowledge Base
I've been an attendee of 12manage for about 1,5 years. To be honest, 12manage is the best 'management science' open know...
146
 
10 kommentarer
12manage, many thanks...!
Warm wishes to Jaap and the 12manage team. The site is incredible. This virtual platform is the meeting of "great minds"...
141
 
6 kommentarer
Incredibly Useful Social Network for Managers
12manage is simply awesome! It stands out from any other network I belong to: valuable insights, great advice from other...
125
 
19 kommentarer
Key Role of 12manage in Facilitating Management Sciences Globally
Since I have been a member of this global and unique network of managers, business students, academics, and professional...
120
 
5 kommentarer
A Compendium of Knowledge
I see 12manage as a compendium of knowledge, a didactic rendezvous packaged in a modest and compelling village square pa...
118
 
7 kommentarer
Excellent Source for Preparing any Management Project
12manage is an excellent resource to prepare for the use of a management approach or concept in some business project....
93
 
3 kommentarer
Great E-Learning Platform on Business and Management
A great e-learning network on management and/or business. Glad to be sharing know-how and meeting you here!...
91
 
14 kommentarer
Contributing to 12manage is Fun
I enjoy contributing to 12manage and appreciate your efforts in creating this forum for practitioners like myself to sha...
91
 
2 kommentarer
12manage Gives Quick Access to your Interest Area
What I like so far is the seamless interface to one's specialty... Compared to other business networks. What's crucial i...
89
 
7 kommentarer
12manage Very Good PhD / Research Source
12manage is a very good research engine that can give you unconventional understanding of various topics. Once you becom...
86
 
17 kommentarer
12manage Highly Recommended for Teachers, Lecturers and Professors
Excellent. Recommended for those who teach or research in organizational field.
As a lecturer I will use these summ...
79
 
18 kommentarer
Sounding Board for Management Ideas and Concepts
I am finding 12manage to an interesting sounding board for ideas and concepts. The remarkable thing I see is the global ...
78
 
12 kommentarer
12manage Also Helpful for Beginners
Besides for managers, students, academics, and experts, 12manage is also the greatest sharing and online education site ...
74
 
4 kommentarer
Everybody Manages Each Day!
It is more than 5 years since I started with 12manage, I gained a lot of knowledge in different aspects of business and ...
64
 
2 kommentarer
12manage is Hard to Find in Google
I stumbled across this site when googling a theorist for my MBA - why could I not find it earlier as it is an ace at get...
57
 
4 kommentarer
Learn Management from Many Perspectives
12manage lets me learn different perspectives and trends in M.
I have found some of the entries and comments on man...
42
 
6 kommentarer
12manage Reveals and Helps with the Complexity of Management
I find the website most intriguing in that the points raised quite often seem simple at first glance, but are then expo...
42
 
2 kommentarer
Great Sources for University Students
As a university student, I found 12manage's explanations about finance concepts enabled me to think about homework probl...
41
 
14 kommentarer
12manage Encourages Learning on Management
12manage is a tool that encourages learning at the comfort of your home. The wealth of experiences and knowledge it expo...
14
 
1 kommentarer
Management Education for Those with Lower Financial Capacity
I love the concept of 12manage. It brings management education to the reach of those with lower financial capacity. That...
8
 
Methodologies for Managing Different Situations
12manage is a good help to understand that there are structured methodologies for managing different situations and what...
7
 


Om 12manage | Reklam | Länk till oss / Citera oss | Sekretess | Förslagen | Användningsvillkor
© 2022 12manage - The Executive Fast Track. V15.8 - Senast uppdaterad: 5-7-2022. Alla namn ™ av deras ägare.