Dela denna sida:


Välkommen till världens #1 webbplats om management:

  • Utveckla dina kunskaper om företagsekonomi och management.

  • Allt du behöver veta om din managementfråga på en sida.

  • Diskutera managementproblem med andra chefer, konsulter och akademiker.Managementmetoder och Managementmodeller


Organisation och Förändring

14 Ledningsprinciper BPR metoden Kaizen Filosofin Kaosteorimer...

Kommunikation och Färdigheter

7 Goda Vanor Attributionsteori Coachning Strategiska Kartor, Strategikartormer...

Beslutsfattande och Värdering

Diskonterat Kassaflöde Minneskartor Steg-Grind-modellen WACCmer...

 

Etik och Ansvar

Moraliskt Syfte Strategisk Avsikt Verkligt Nyckelpersonsengagemangmer...

Ekonomi och Investera

ABC-Kalkyl, ABC-Metoden CAPM-modellen Ekonomiskt Mervärde, EVA Management Buyout EBITDA Vinst per Aktiemer...

HRM och Personalfrågor

Behovshierarki Förväntansteori Teori X Teori Y, Teori Zmer...

 

Kunskap och Immateriella Tillgångar

Balanserade Styrkort Mäta Kunskapsflöden Överbryggande Epistemologier SECI-modellenmer...

Ledarskap

Kontingenttheori Ledarskapsstilar Situationsledarskapmer...

Marknadsföring

Marknadsföringsmix Produktlivscykel Relationsmarknadsföring Varumärkespersonlighetmer...

 

Program- och Projektledning

Kraftfältsanalys Angreppssätt vid Förändringarmer...

Strategi

7-S Ramverket, 7S McKinsey BCG Matrisen Fem Krafter Kärnkompetens Konkurrensfördelmer...

Supply Chain och Kvalitetsledning

Demings Cykler (PDSA / PDCA) SERVQUAL-metoden Sex Sigma-metodologi Värdekedjanmer...Introduktion till 12manage
Senaste Ämnen


Anpassad Utbildning I Grundorsaksanalys  |  Innebörden Av Värde Och Kostnadsfördelar Inom Logistik  |  Nyckeltal eller mätetal  |  spelteori/kaosteori ekonomi  |  SMART Akronymen Uttolkningar


Failed to execute CGI : Win32 Error Code = 32


Om 12manage | Reklam | Länk till oss / Citera oss | Sekretess | Förslagen | Användningsvillkor
© 2020 12manage - The Executive Fast Track. V15.4 - Senast uppdaterad: 7-4-2020. Alla namn ™ av deras ägare.


Failed to execute CGI : Win32 Error Code = 32