Teori om Planerat Beteende

Kunskapscenter

Sammanfattning, forum, bästa praxis, experttips och resurser.


Teori om Planerat Beteende (TPB) av Icek Ajzen (1985, 1991) hjälper till att förstå hur vi kan förändra personers beteenden. TPB är en teori som kan förutsäga avsiktliga beteenden, därför att beteenden kan planeras.


TPB är efterträdaren till den motsvarande Teori om Redogörat Aktion av Ajzen och Fishbein (1975, 1980). Övergången var ett resultat utifrån upptäckten att beteenden inte verkade att vara 100% frivilliga och under kontroll. Detta resulterade i tillägget med upplevd beteendekontroll. Med detta tillägg upplevd beteendekontroll kallades teorin för Teorin om Planerat Beteende/Theory of Planned Behavior.


De tre uppfattningarna i Teorin om Planerat Beteende

I korthet enligt TPB, är den mänsklig handling vägledd av tre sorters överväganden:

  1. Beteende Uppfattning och Attityd. Dessa är uppfattningar om de troliga konsekvenserna av beteenden.

  2. Normativ Uppfattning. Dessa är uppfattningar, benägenheter om de normativa förväntningarna hos andra.

  3. Kontroll Uppfattning. Dessa är uppfattningar om närvaron av faktorer som kan göra det lättare eller kan hindra resultatet av ett beteende.

Ajzen Teorin om Planerat Beteende TPB Det tre uppfattningarna av Ajzen är avgörande ikring omständigheter/projekt/program när beteendet hos personer behöver komma att förändras.


I deras respektive samling av beteendeuppfattningar visar på en fördelaktig eller ofördelaktig inställning till beteendet normativ uppfattning vilket resulterar i upplevt socialt tryck eller subjektiv norm och kontrolluppfattning som ger ökad upplevd beteendekontroll. Kombinerade så leder attityden mot beteendet den subjektiva normen och upplevelsen av beteendekontroll till bildandet av en beteende- avsikt. Som en generell regel, om attityden och den subjektiva normen är mer positiva så kommer den upplevda kontrollen att vara större och personens avsikt till att utföra beteendet i fråga bör vara starkare.


Resteffekter av tidigare och senare beteenden

För en tid sedan (2002) utforskade Ajzen rest effekter av tidigare och senare beteenden. Han kom fram till följande slutsats att denna faktor verkligen existerar men kan inte beskrivas till tillvänjning som många personer tror. En granskning av existerande bevis föreslår att den kvarvarande effekt av tidigare beteende kan dämpas, när mått på avsikt och beteende är kompatibelt. Och effekten försvinner när avsikter är starka och välgrundade, förväntningarna är realistiska och specifika planer för avsikts genomförandet har utvecklats.


Ett forskningprojekt inom reseindustrin resulterade i slutsatsen, att tidigare reseval, endast bidrar till förutsägelsen av senare beteenden om omständigheterna förblir förhållandevis stabila.


Exempel: Theory of Planned Behavior av Ajzen kan hjälpa till att förklara varför reklamkampanjer som bara ger information inte fungerar. Att endast höja kunskapen hjälper inte till att förändra beteendet speciellt mycket. Kampanjer som syftar på attityder, uppfattade normer och kontroll för att åstadkomma en förändring eller köp av en viss bestämd vara har bättre resultat.


På motsvarande sätt i ledningssammanhang har (förändrings)program som endast fokuserar på förklaring till betydelsen av något (kunskapsöverföring) kommer troligen inte att lyckas. Snarare bör man övertyga personalen om att förändra deras inställning till att förändra, genom att ge mycket uppmärksamhet till attityder, subjektiva normer och uppfattad beteendekontroll.


Bok: Icek Ajzen, Martin Fishbein - Understanding Attitudes and Predicting Social Behavior -


Mänskligt beteende Särskild Intressegrupp SIG


Särskild Intressegrupp SIG (35 medlemmar)


Forum om Mänskligt beteende  

Diskussioner om Mänskligt beteende.


How Attitudes Influence Consumer Behavior
According to the Theory of Planned Behavior (TPB), behavioral beliefs produce a favorable or unfavorable attitude toward (...)
 
 
 
 
Applying the Theory of Planned Behavior to Perception
I would like to know if Ajzen's TPB can be applied to measure perception. If it is positive, what is the argument that (...)
 
 
 
 
Your Success is Primarily Dependent on the Rationality of your Beliefs
Your response or reaction to any situation is governed by your thoughts, which, in turn, are governed by your belief sys (...)
 
 
 
 

Best Practices om Mänskligt beteende

Här hittar du de mest värdefulla diskussionerna från det förflutna.


🥇 POSITIVE Change Motivators
Attempting to change behavior based solely on information will not work. Many doctors try and fail to get their patients (...)
 
 
 
 
🥈 Theory of Planned Behavior and Maslow
I have read some of the remarks here and am now wondering how TPB relates to . Any ideas on this? (...)
 
 
 
 
🥉 How to Apply TPB Theory in Marketing?
I'm not familiar with the theory here, but am wondering how its principles apply to marketing in the case where you are (...)
 
 
 
 
How to Apply the Theory of Planned Behavior in Work Safety
Safety in mining is of utmost importance and statistics show that the behaviour of people is part of the causes. How ca (...)
 
 
 
 
'Behaviourist' Management Theory?
What is meant by: 'Behaviourist Management Theory'? I will appreciate any information on this question. (...)
 
 
 
 
Exceptions to Theory of Planned Behavior
Is there any known research about the exceptions of the Theory of Planned Behavior? Thanks for your tips... (...)
 
 
 
 
Employee Maturity and Theory of Planned Behavior
If an employee is not mature enough to analyze his/her environment he/she may choose a totally wrong action. Therefore (...)
 
 
 
 
Are Beliefs and Attitudes a proxy for Behavior?
I am studying nurses' attitudes and beliefs regarding open visitation in the adult ICU atmosphere. Several studies have (...)
 
 
 
 
Three Components of an Attitude
Stephen P. Robbins and Timothy A. Judge, in their book 'Organizational Behavior' define an attitude as a predisposition (...)
 
 
 
 
Three Levels in Theory of Planned Behaviour
The theory provides a framework for implementing change wherein 3 clear tiers (individual, group and organizational) can (...)
 
 
 
 
Sometimes we are Acting like Monkeys and we are Unwilling to Change
Sometimes we find ourselves acting very similar to a monkey. We hold on to what we believe is our prize, our goal, our d (...)
 
 
 
 
Decomposed Theory of Planned Behavior
I heard that there exist an extended version of the Theory of Planned Behavior (TPB) in the literature. The name is: Dec (...)
 
 
 
 
Theory of Planned Behavior and Dealing with Obstacles to Change
Some of the biggest obstacles to change initiatives are fear of the unknown and safety in the known. Knowledge per se ma (...)
 
 
 
 
Initital HR Presentation
I need to make a presentation on how I will start my work in HR management. I'm thinking to start with 1- knowing the o (...)
 
 
 
 
The Role of Irrationality (Affect and Emotions) in Planned Behavior
A frequently mentioned argument against the TPB is that the theory does not take into account sufficiently enough the co (...)
 
 
 
 
Are you Planning your Behavior?
How many of us are having the opportunity to plan our behaviour, or time for it? (...)
 
 
 
 
Planned Behaviour is based on REACT Method
Planned Behaviour is a pattern based on the REACT method which is more significant on planned method, whereas Resources, (...)
 
 
 
 
Planned Group Behaviour?
I wonder how dealing with group behaviour is different from individual change behaviour? There is an 'energy' in groups (...)
 
 
 
 
Is Planned Behavior Theory Still Valid?
I´m not sure about how much are important different behavioral theories in the present world in which all behavior conce (...)
 
 
 
 
Theory of Planned Behavior and Unsportsmanlike Conduct
I am making a study regarding predicting unsportsmanlike conduct. I'm still not sure if I will include moral obligation (...)
 
 
 
 

Experttips om Human Behavior (Engelsk)

Här hittar du råd från experter.


Changing Habits / Attitudes of People

Reframing Behavior (...)
   
 
 
 

Katz Functionalist Theory of Attitudes

Consumer Attitudes, Customer Attitudes, Buying Behavior, Advertising (...)
   
 
 
 

Ineffective Behavior

Analyzing Manager, Employee or Self Behavior (...)
   
 
 
 

The Influence of the Perceived Justice Climate on Employee Behavior

Employee Behavior, Theory of Planned Behavior, Behavioral Beliefs, Normative Beliefs (...)
   
 
 
 

4 Patterns of Behavior

Behavior is not only based on Reasoning and Beliefs (...)
   
 
 
 

Informationskällor om Mänskligt beteende

Här hittar du powerpoints, videor, nyheter etc.Jämför med: Förändringsfaser  |  Sex Angreppssätt vid Förändringar  |  Uppskattande Undersökningsmetodik Cooperrider  |  Positiv Avvikelse  |  Förändringsekvationen  |  Kraftfältsanalys  |  Grundval för Makt och Inflytande  |  Kärngruppsteorin Kleiner  |  Business Process Reengineeringmetoden Hammer och Champy  |  Kaizen Filosofin  |  Förändringsledning  |  Värdestyrning  |  Nivåer av Organisatorisk Kultur  |  Förändring av Organisationskulturer  |  Inramning, Framing (Tversky)  |  Attributionsteori  |  Kulturtyper


Retur till Management Start: Kommunikation och Färdigheter  |  Etik och Ansvar  |  HRM och Personalfrågor  |  Kunskap och Immateriella Tillgångar  |  Marknadsföring


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Special Interest Group Leader

Är du en expert på detta område? Anmäl dig gratis


 


Om 12manage | Reklam | Länk till oss / Citera oss | Sekretess | Förslagen | Användningsvillkor
© 2020 12manage - The Executive Fast Track. V15.5 - Senast uppdaterad: 12-7-2020. Alla namn ™ av deras ägare.