Teori om Planerat Beteende

Kunskapscenter

12manage is looking for students / contributors...

   

Förändring av personers beteenden. Förklaring till Teori om Planerat Beteende (Theory of Planned Behavior) (TPB) av Icek Ajzen. ('85)

Innehåll

  1. Sammanfattning
  2. Forum
  3. Best Practices
  4. Expert Tips
  5. Resurser
  6. Utskrift

Teori om Planerat Beteende (TPB) av Icek Ajzen (1985, 1991) hjälper till att förstå hur vi kan förändra personers beteenden. TPB är en teori som kan förutsäga avsiktliga beteenden, därför att beteenden kan planeras.


TPB är efterträdaren till den motsvarande Teori om Redogörat Aktion av Ajzen och Fishbein (1975, 1980). Övergången var ett resultat utifrån upptäckten att beteenden inte verkade att vara 100% frivilliga och under kontroll. Detta resulterade i tillägget med upplevd beteendekontroll. Med detta tillägg upplevd beteendekontroll kallades teorin för Teorin om Planerat Beteende/Theory of Planned Behavior.


De tre uppfattningarna i Teorin om Planerat Beteende

I korthet enligt TPB, är den mänsklig handling vägledd av tre sorters överväganden:

  1. Beteende Uppfattning och Attityd. Dessa är uppfattningar om de troliga konsekvenserna av beteenden.

  2. Normativ Uppfattning. Dessa är uppfattningar, benägenheter om de normativa förväntningarna hos andra.

  3. Kontroll Uppfattning. Dessa är uppfattningar om närvaron av faktorer som kan göra det lättare eller kan hindra resultatet av ett beteende.

Ajzen Teorin om Planerat Beteende TPB Det tre uppfattningarna av Ajzen är avgörande ikring omständigheter/projekt/program när beteendet hos personer behöver komma att förändras.


I deras respektive samling av beteendeuppfattningar visar på en fördelaktig eller ofördelaktig inställning till beteendet normativ uppfattning vilket resulterar i upplevt socialt tryck eller subjektiv norm och kontrolluppfattning som ger ökad upplevd beteendekontroll. Kombinerade så leder attityden mot beteendet den subjektiva normen och upplevelsen av beteendekontroll till bildandet av en beteende- avsikt. Som en generell regel, om attityden och den subjektiva normen är mer positiva så kommer den upplevda kontrollen att vara större och personens avsikt till att utföra beteendet i fråga bör vara starkare.


Resteffekter av tidigare och senare beteenden

För en tid sedan (2002) utforskade Ajzen rest effekter av tidigare och senare beteenden. Han kom fram till följande slutsats att denna faktor verkligen existerar men kan inte beskrivas till tillvänjning som många personer tror. En granskning av existerande bevis föreslår att den kvarvarande effekt av tidigare beteende kan dämpas, när mått på avsikt och beteende är kompatibelt. Och effekten försvinner när avsikter är starka och välgrundade, förväntningarna är realistiska och specifika planer för avsikts genomförandet har utvecklats.


Ett forskningprojekt inom reseindustrin resulterade i slutsatsen, att tidigare reseval, endast bidrar till förutsägelsen av senare beteenden om omständigheterna förblir förhållandevis stabila.


Exempel: Theory of Planned Behavior av Ajzen kan hjälpa till att förklara varför reklamkampanjer som bara ger information inte fungerar. Att endast höja kunskapen hjälper inte till att förändra beteendet speciellt mycket. Kampanjer som syftar på attityder, uppfattade normer och kontroll för att åstadkomma en förändring eller köp av en viss bestämd vara har bättre resultat.


På motsvarande sätt i ledningssammanhang har (förändrings)program som endast fokuserar på förklaring till betydelsen av något (kunskapsöverföring) kommer troligen inte att lyckas. Snarare bör man övertyga personalen om att förändra deras inställning till att förändra, genom att ge mycket uppmärksamhet till attityder, subjektiva normer och uppfattad beteendekontroll.


Bok: Icek Ajzen, Martin Fishbein - Understanding Attitudes and Predicting Social Behavior -


Teori om Planerat Beteende Forumet
  Theory of Planned Behavior and Perception
I would like to know if Ajzen's TPB can be applied...
     
 
  How Customer Attitudes are Created
According to the Theory of Planned Behavior (TPB),...
     
 
  The Effects of Isolated Island Cultures on Change
I am a temporary resident in the South Atlantic re...
     
 
  Your Success is Primarily Dependent on the Rationality of your Beliefs
Your response or reaction to any situation is gove...
     
 
  The Role of Irrationality (Affect and Emotions) in Planned Behavior
A frequently mentioned argument against the TPB is...
     
 
  Three Components of an Attitude
Stephen P. Robbins and Timothy A. Judge, in their ...
     
 
  How to Apply the Theory of Planned Behavior in Work Safety
Safety in mining is of utmost importance and stati...
     
 
  Exceptions to Theory of Planned Behavior
Is there any known research about the exceptions o...
     
 
  'Behaviourist' Management Theory?
What is meant by: 'Behaviourist Management Theory'...
     
 
  Three Levels in Theory of Planned Behaviour
The theory provides a framework for implementing c...
     
 
  Employee Maturity and Theory of Planned Behavior
If an employee is not mature enough to analyze his...
     
 
  Theory of Planned Behavior and Maslow
I have read some of the remarks here and am now wo...
     
 
  How to Apply TPB Theory in Marketing?
I'm not familiar with the theory here, but am wond...
     
 
  Bahaviour is Natural
It is correct to assert that behaviour is "natural...
     
 
  How to Deal with Obstacles to Change?
Some of the biggest obstacles to change initiative...
     
 
  Planned Group Behaviour?
I wonder how dealing with group behaviour is diffe...
     
 
  Is Planned Behavior Theory Still Valid?
I´m not sure about how much are important differen...
     
 
  Are you Planning your Behavior?
How many of us are having the opportunity to plan ...
     
 
  Sometimes we are Acting like Monkeys
Sometimes we find ourselves acting very similar...
     
 

Teori om Planerat Beteende Särskild Intressegrupp SIG


Särskild Intressegrupp SIG

Teori om Planerat Beteende Utbildning & Sammankomster


Hitta Träning, Seminarier och Sammankomster


Best Practices - Teori om Planerat Beteende Premium
  POSITIVE Change Motivators
Attempting to change behavior based solely on i...
     
 

Expert Tips (ENG) - Theory of Planned Behavior Premium
 

Changing Habits / Attitudes of PeopleBli Medlem

In their article “That’s the Way We (Used to) Do T...
Usage (application): Reframing Behavior
 
 
 

Katz Functionalist Theory of AttitudesBli Medlem

Obtaining insights into attitudes of customers is ...
Usage (application): Consumer Attitudes, Customer Attitudes, Buying Behavior, Advertising
 
 
 

Ineffective BehaviorBli Medlem

There are many different forms or manifestations o...
Usage (application): Analyzing Manager, Employee or Self Behavior
 
 
 

The Influence of the Perceived Justice Climate on Employee BehaviorBli Medlem

Priesemuth et al. (2013) investigated the effects ...
Usage (application): Employee Behavior, Theory of Planned Behavior, Behavioral Beliefs, Normative Beliefs
 
 
 

4 Patterns of BehaviorBli Medlem

According to Ajzen, behavior is based on the way p...
Usage (application): Behavior is not only based on Reasoning and Beliefs
 
 

Resurser - Teori om Planerat Beteende Premium
 

Nyheter om Planerat BehovBli Medlem


     
 

Nyheter om Ajzen BeteendeBli Medlem


     
 

Videor om Planerat BehovBli Medlem


     
 

Videor om Ajzen BeteendeBli Medlem


     
 

Presentationer om Planerat BehovBli Medlem


     
 

Presentationer om Ajzen BeteendeBli Medlem


     
 

Mer om Planerat BehovBli Medlem


     
 

Mer om Ajzen BeteendeBli Medlem


     

Jämför med: Förändringsfaser  |  Sex Angreppssätt vid Förändringar  |  Uppskattande Undersökningsmetodik Cooperrider  |  Positiv Avvikelse  |  Förändringsekvationen  |  Kraftfältsanalys  |  Grundval för Makt och Inflytande  |  Kärngruppsteorin Kleiner  |  Business Process Reengineeringmetoden Hammer och Champy  |  Kaizen Filosofin  |  Förändringsledning  |  Värdestyrning  |  Nivåer av Organisatorisk Kultur  |  Förändring av Organisationskulturer  |  Inramning, Framing (Tversky)  |  Attributionsteori  |  Kulturtyper


Retur till Management Start: Kommunikation och Färdigheter  |  Etik och Ansvar  |  HRM och Personalfrågor  |  Kunskap och Immateriella Tillgångar  |  Marknadsföring


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Special Interest Group Leader

Du här
Om 12manage | Reklam | Länk till oss / Citera oss | Sekretess | Förslagen | Användningsvillkor
© 2018 12manage - The Executive Fast Track. V14.1 - Senast uppdaterad: 15-8-2018. Alla namn ™ av deras ägare.