Teori om Planerat Beteende

Kunskapscenter
Sammanfattning, forum, bästa praxis, experttips och informationskällor.

125 itens • 1.012.436 visitas


Sammanfattning

Teori om Planerat Beteende (TPB) av Icek Ajzen (1985, 1991) hjälper till att förstå hur vi kan förändra personers beteenden. TPB är en teori som kan förutsäga avsiktliga beteenden, därför att beteenden kan planeras.


TPB är efterträdaren till den motsvarande Teori om Redogörat Aktion av Ajzen och Fishbein (1975, 1980). Övergången var ett resultat utifrån upptäckten att beteenden inte verkade att vara 100% frivilliga och under kontroll. Detta resulterade i tillägget med upplevd beteendekontroll. Med detta tillägg upplevd beteendekontroll kallades teorin för Teorin om Planerat Beteende/Theory of Planned Behavior.


De tre uppfattningarna i Teorin om Planerat Beteende

I korthet enligt TPB, är den mänsklig handling vägledd av tre sorters överväganden:

  1. Beteende Uppfattning och Attityd. Dessa är uppfattningar om de troliga konsekvenserna av beteenden.

  2. Normativ Uppfattning. Dessa är uppfattningar, benägenheter om de normativa förväntningarna hos andra.

  3. Kontroll Uppfattning. Dessa är uppfattningar om närvaron av faktorer som kan göra det lättare eller kan hindra resultatet av ett beteende.

Ajzen Teorin om Planerat Beteende TPB Det tre uppfattningarna av Ajzen är avgörande ikring omständigheter/projekt/program när beteendet hos personer behöver komma att förändras.


I deras respektive samling av beteendeuppfattningar visar på en fördelaktig eller ofördelaktig inställning till beteendet normativ uppfattning vilket resulterar i upplevt socialt tryck eller subjektiv norm och kontrolluppfattning som ger ökad upplevd beteendekontroll. Kombinerade så leder attityden mot beteendet den subjektiva normen och upplevelsen av beteendekontroll till bildandet av en beteende- avsikt. Som en generell regel, om attityden och den subjektiva normen är mer positiva så kommer den upplevda kontrollen att vara större och personens avsikt till att utföra beteendet i fråga bör vara starkare.


Resteffekter av tidigare och senare beteenden

För en tid sedan (2002) utforskade Ajzen rest effekter av tidigare och senare beteenden. Han kom fram till följande slutsats att denna faktor verkligen existerar men kan inte beskrivas till tillvänjning som många personer tror. En granskning av existerande bevis föreslår att den kvarvarande effekt av tidigare beteende kan dämpas, när mått på avsikt och beteende är kompatibelt. Och effekten försvinner när avsikter är starka och välgrundade, förväntningarna är realistiska och specifika planer för avsikts genomförandet har utvecklats.


Ett forskningprojekt inom reseindustrin resulterade i slutsatsen, att tidigare reseval, endast bidrar till förutsägelsen av senare beteenden om omständigheterna förblir förhållandevis stabila.


Exempel: Theory of Planned Behavior av Ajzen kan hjälpa till att förklara varför reklamkampanjer som bara ger information inte fungerar. Att endast höja kunskapen hjälper inte till att förändra beteendet speciellt mycket. Kampanjer som syftar på attityder, uppfattade normer och kontroll för att åstadkomma en förändring eller köp av en viss bestämd vara har bättre resultat.


På motsvarande sätt i ledningssammanhang har (förändrings)program som endast fokuserar på förklaring till betydelsen av något (kunskapsöverföring) kommer troligen inte att lyckas. Snarare bör man övertyga personalen om att förändra deras inställning till att förändra, genom att ge mycket uppmärksamhet till attityder, subjektiva normer och uppfattad beteendekontroll.


Bok: Icek Ajzen, Martin Fishbein - Understanding Attitudes and Predicting Social Behavior


Särskild Intressegrupp SIG

Mänskligt beteende Särskild Intressegrupp SIG.Särskild Intressegrupp SIG (50 medlemmar)

Forum

Forumdiskussioner om Mänskligt beteende. Nedan kan du ställa en fråga om det här ämnet, dela dina erfarenheter, rapportera en ny utveckling eller förklara något.


Starta ett nytt ämne om Mänskligt beteende

 

Theory of Planned Behavior and Maslow
I have read some of the remarks here and am now wondering how TPB relates to Maslow's Hierarchy of Needs. Any ideas on this?...
15
 
2 kommentarer
Moving from Self-Awareness to Self-Management to Self-Improvement
Why quit smoking is so difficult although most smokers are aware of its impact on health and well-being? Why we keep doing things that we know may not be appropriate or helpful? This is because knowin...
12
 
4 kommentarer
How to Apply TPB Theory in Marketing?
I'm not familiar with the theory here, but am wondering how its principles apply to marketing in the case where you are at a competitive disadvantage, and want to change your customer's behavior so th...
11
 
2 kommentarer
'Behaviourist' Management Theory?
What is meant by: 'Behaviourist Management Theory'? I will appreciate any information on this question. ...
7
 
1 kommentarer
Exceptions to Theory of Planned Behavior
Is there any known research about the exceptions of the Theory of Planned Behavior? Thanks for your tips......
6
 
Employee Maturity and Theory of Planned Behavior
If an employee is not mature enough to analyze his/her environment he/she may choose a totally wrong action. Therefore it will be important to consider the person´s maturity to ensure the person will...
6
 
How Attitudes Influence Consumer Behavior
According to the Theory of Planned Behavior (TPB), behavioral beliefs produce a favorable or unfavorable attitude toward the behavior. The attitude toward the behavior (plus 2 other things) then leads...
5
 
Three Components of an Attitude
Stephen P. Robbins and Timothy A. Judge, in their book 'Organizational Behavior' define an attitude as a predisposition or a tendency to respond positively or negatively towards a certain idea, object...
4
 
Three Levels in Theory of Planned Behaviour
The theory provides a framework for implementing change wherein 3 clear tiers (individual, group and organizational) can be identified and managed in order to achieve the desired change. - At the ind...
4
 
Sometimes we are Acting like Monkeys and we are Unwilling to Change
Sometimes we find ourselves acting very similar to a monkey. We hold on to what we believe is our prize, our goal, our direction, and we won't let go for anything. No matter what changes might be goin...
4
 
1 kommentarer
Initital HR Presentation
I need to make a presentation on how I will start my work in HR management. I'm thinking to start with 1- knowing the organization vision and make its organizational chart that meets that vision. 2-...
3
 
4 kommentarer
Decomposed Theory of Planned Behavior
I heard that there exist an extended version of the Theory of Planned Behavior (TPB) in the literature. The name is: Decomposed Theory of Planned Behavior or DTPB. I really want to know the decomposed...
3
 
1 kommentarer
Applying the Theory of Planned Behavior to Perception
I would like to know if Ajzen's TPB can be applied to measure perception. If it is positive, what is the argument that Ajzen's TPB can be used to measure perception? If it is negative, why can't Ajz...
3
 
Theory of Planned Behavior and Dealing with Obstacles to Change
Some of the biggest obstacles to change initiatives are fear of the unknown and safety in the known. Knowledge per se may not be enough to overcome the fear and propel one towards behaviour change. A...
3
 
Your Success is Primarily Dependent on the Rationality of your Beliefs
Your response or reaction to any situation is governed by your thoughts, which, in turn, are governed by your belief system. Thus, your resulting action is an indirect consequence of your beliefs. If...
3
 
1 kommentarer
Be Cautious with Shown Behaviour
We should avoid being caught up too much with the behavior of people, assuming that the behavior of persons represents their true character. Why? - This makes people mask their character. - If we al...
3
 
The Role of Irrationality (Affect and Emotions) in Planned Behavior
A frequently mentioned argument against the TPB is that the theory does not take into account sufficiently enough the cognitive and affective processes that often result in biased human evaluations an...
3
 
Are you Planning your Behavior?
How many of us are having the opportunity to plan our behaviour, or time for it?...
2
 
4 kommentarer
Planned Behaviour is based on REACT Method
Planned Behaviour is a pattern based on the REACT method which is more significant on planned method, whereas Resources, Environment, Attitude, Concentration and Timing and really two processes based ...
2
 
3 kommentarer
Is Planned Behavior Theory Still Valid?
I´m not sure about how much are important different behavioral theories in the present world in which all behavior concepts are changing dramatically, due to the special freedom given by modern media,...
1
 
3 kommentarer
Planned Group Behaviour?
I wonder how dealing with group behaviour is different from individual change behaviour? There is an 'energy' in groups which is capable of captivating an individual and bringing that individual into...
1
 
2 kommentarer
Theory of Planned Behavior and Unsportsmanlike Conduct
I am making a study regarding predicting unsportsmanlike conduct. I'm still not sure if I will include moral obligation and moral reasoning to the model since some sports actions may be deemed necessa...
0
 
2 kommentarer

Best Practices

De bästa, högst rankade ämnena om Mänskligt beteende. Här hittar du de mest värdefulla idéerna och praktiska förslagen.


🥇 POSITIVE Change Motivators
Attempting to change behavior based solely on information will not work. Many doctors try and fail to get their patients to make life-style changes (heart attack as example) solely on the facts and pr...
29
 
32 kommentarer

🥈 How to Apply the Theory of Planned Behavior in Work Safety
Safety in mining is of utmost importance and statistics show that the behaviour of people is part of the causes. How can I apply the TPB to help change the behaviour from unsafe to safe?...
8
 
5 kommentarer

🥉 Are Beliefs and Attitudes a proxy for Behavior?
I am studying nurses' attitudes and beliefs regarding open visitation in the adult ICU atmosphere. Several studies have measured nurses' beliefs and attitudes pre and post implementation of liberalize...
6
 
6 kommentarer

Experttips

Avancerad insikt om Human Behavior (Engelsk). Här hittar du professionella råd från experter.


Changing Habits / Attitudes of People

Reframing Behavior
In their article “That’s the Way We (Used to) Do Things Around Here” (strategy+business, Spring 2011, Issue 62), Jeffrey...

Katz Functionalist Theory of Attitudes

Consumer Attitudes, Customer Attitudes, Buying Behavior, Advertising
Obtaining insights into attitudes of customers is important for organizations, because attitudes influence customer beha...

Ineffective Behavior

Analyzing Manager, Employee or Self Behavior
There are many different forms or manifestations of ineffective behavior, such as - Finding it difficult to say 'no'. ...

The Influence of the Perceived Justice Climate on Employee Behavior

Employee Behavior, Theory of Planned Behavior, Behavioral Beliefs, Normative Beliefs
Priesemuth et al. (2013) investigated the effects of group-level perceptions of the justice climate within an organizati...

4 Patterns of Behavior

Behavior is not only based on Reasoning and Beliefs
According to Ajzen, behavior is based on the way people consider and react to 3 beliefs. Implicitely Ajzen seems to assu...
Informationskällor

Olika informationskällor om Mänskligt beteende. Här hittar du powerpoints, videor, nyheter etc. som du kan använda i dina egna föreläsningar och workshops.


Attitudes: Definition, Functions, Models and Application to Business and Marketing

Attitudes
This presentation elaborates on the concept and models related to attitudes, including the following sections: 1. What ...

Attitude, Motivation and Persuasion

Persuasion Theory, Managing Behavior
This presentation by S.J. Grant is about attitudes, motivation and how affects persuasion. The following sections are in...

Introduction to the Theory of Planned Behaviour

Understanding the Roles our Beliefs are Playing in our Behavior
Explanation of the Essence of the Theory of Planned Behaviour (TPB), which sees intention as the predictor of behavior. ...

The Importance of Adapting to Change

Change Management, Need to Change, Change Management
Dave Weber reveals that Charles Darwin never said that the strongest of the species survives. What he actually said was...

Theory of Planned Behavior Diagram

Human Behavior
Download and edit the 12manage PowerPoint model for limited personal, educational and business use. Republishing in int...

Forskningslänkar

Hoppa till ytterligare forskningsresurser angående angående Mänskligt beteende.


Nyheter

Videor

Presentationer

 

Böcker

Akademisk

Mer


Jämför med: Förändringsfaser  |  Sex Angreppssätt vid Förändringar  |  Uppskattande Undersökningsmetodik Cooperrider  |  Positiv Avvikelse  |  Förändringsekvationen  |  Kraftfältsanalys  |  Grundval för Makt och Inflytande  |  Kärngruppsteorin Kleiner  |  Business Process Reengineeringmetoden Hammer och Champy  |  Kaizen Filosofin  |  Förändringsledning  |  Värdestyrning  |  Nivåer av Organisatorisk Kultur  |  Förändring av Organisationskulturer  |  Inramning, Framing (Tversky)  |  Attributionsteori  |  Kulturtyper


Retur till Management Start: Kommunikation och Färdigheter  |  Etik och Ansvar  |  HRM och Personalfrågor  |  Kunskap och Immateriella Tillgångar  |  Marknadsföring och Försäljning


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Särskild Intressegrupp SIG

Vet du mycket om Mänskligt beteende? Bli vår SIG-ledare och få världsomspännande erkännande som expert.Om 12manage | Reklam | Länk till oss / Citera oss | Sekretess | Förslagen | Användningsvillkor
© 2023 12manage - The Executive Fast Track. V16.1 - Senast uppdaterad: 8-6-2023. Alla namn ™ av deras ägare.