Teori om Planerat Beteende

Kunskapscenter

12manage is looking for students. Info

Förändring av personers beteenden. Förklaring till Teori om Planerat Beteende (Theory of Planned Behavior) (TPB) av Icek Ajzen. ('85)


Teori om Planerat Beteende (TPB) av Icek Ajzen (1985, 1991) hjälper till att förstå hur vi kan förändra personers beteenden. TPB är en teori som kan förutsäga avsiktliga beteenden, därför att beteenden kan planeras.


TPB är efterträdaren till den motsvarande Teori om Redogörat Aktion av Ajzen och Fishbein (1975, 1980). Övergången var ett resultat utifrån upptäckten att beteenden inte verkade att vara 100% frivilliga och under kontroll. Detta resulterade i tillägget med upplevd beteendekontroll. Med detta tillägg upplevd beteendekontroll kallades teorin för Teorin om Planerat Beteende/Theory of Planned Behavior.


De tre uppfattningarna i Teorin om Planerat Beteende

I korthet enligt TPB, är den mänsklig handling vägledd av tre sorters överväganden:

  1. Beteende Uppfattning och Attityd. Dessa är uppfattningar om de troliga konsekvenserna av beteenden.

  2. Normativ Uppfattning. Dessa är uppfattningar, benägenheter om de normativa förväntningarna hos andra.

  3. Kontroll Uppfattning. Dessa är uppfattningar om närvaron av faktorer som kan göra det lättare eller kan hindra resultatet av ett beteende.

Ajzen Teorin om Planerat Beteende TPB Det tre uppfattningarna av Ajzen är avgörande ikring omständigheter/projekt/program när beteendet hos personer behöver komma att förändras.


I deras respektive samling av beteendeuppfattningar visar på en fördelaktig eller ofördelaktig inställning till beteendet normativ uppfattning vilket resulterar i upplevt socialt tryck eller subjektiv norm och kontrolluppfattning som ger ökad upplevd beteendekontroll. Kombinerade så leder attityden mot beteendet den subjektiva normen och upplevelsen av beteendekontroll till bildandet av en beteende- avsikt. Som en generell regel, om attityden och den subjektiva normen är mer positiva så kommer den upplevda kontrollen att vara större och personens avsikt till att utföra beteendet i fråga bör vara starkare.


Resteffekter av tidigare och senare beteenden

För en tid sedan (2002) utforskade Ajzen rest effekter av tidigare och senare beteenden. Han kom fram till följande slutsats att denna faktor verkligen existerar men kan inte beskrivas till tillvänjning som många personer tror. En granskning av existerande bevis föreslår att den kvarvarande effekt av tidigare beteende kan dämpas, när mått på avsikt och beteende är kompatibelt. Och effekten försvinner när avsikter är starka och välgrundade, förväntningarna är realistiska och specifika planer för avsikts genomförandet har utvecklats.


Ett forskningprojekt inom reseindustrin resulterade i slutsatsen, att tidigare reseval, endast bidrar till förutsägelsen av senare beteenden om omständigheterna förblir förhållandevis stabila.


Exempel: Theory of Planned Behavior av Ajzen kan hjälpa till att förklara varför reklamkampanjer som bara ger information inte fungerar. Att endast höja kunskapen hjälper inte till att förändra beteendet speciellt mycket. Kampanjer som syftar på attityder, uppfattade normer och kontroll för att åstadkomma en förändring eller köp av en viss bestämd vara har bättre resultat.


På motsvarande sätt i ledningssammanhang har (förändrings)program som endast fokuserar på förklaring till betydelsen av något (kunskapsöverföring) kommer troligen inte att lyckas. Snarare bör man övertyga personalen om att förändra deras inställning till att förändra, genom att ge mycket uppmärksamhet till attityder, subjektiva normer och uppfattad beteendekontroll.


Bok: Icek Ajzen, Martin Fishbein - Understanding Attitudes and Predicting Social Behavior -


Särskild Intressegrupp SIG - Mänskligt beteende


Särskild Intressegrupp SIG (33 medlemmar)


Forum - Mänskligt beteende  

Här hittar du intressanta och pedagogiska diskussioner.


  Theory of Planned Behavior and Maslow (2 reaktioner)
I have read some of the remarks here and am now wondering ho...
 
 
 
 
  How to Apply TPB Theory in Marketing? (2 reaktioner)
I'm not familiar with the theory here, but am wondering how ...
 
 
 
 
  'Behaviourist' Management Theory? (1 reaktioner)
What is meant by: 'Behaviourist Management Theory'? I will a...
 
 
 
 
  How to Apply the Theory of Planned Behavior in Work Safety (5 reaktioner)
Safety in mining is of utmost importance and statistics show...
 
 
 
 
  Exceptions to Theory of Planned Behavior
Is there any known research about the exceptions of the Theo...
 
 
 
 
  Employee Maturity and Theory of Planned Behavior
If an employee is not mature enough to analyze his/her envir...
 
 
 
 
  Are Beliefs and Attitudes a proxy for Behavior? (6 reaktioner)
I am studying nurses' attitudes and beliefs regarding open v...
 
 
 
 
  Three Components of an Attitude
Stephen P. Robbins and Timothy A. Judge, in their book 'Orga...
 
 
 
 
  Three Levels in Theory of Planned Behaviour
The theory provides a framework for implementing change wher...
 
 
 
 
  Sometimes we are Acting like Monkeys and we are Unwilling to Change (1 reaktioner)
Sometimes we find ourselves acting very similar to a monk...
 
 
 
 
  How Attitudes Influence Consumer Behavior
According to the Theory of Planned Behavior (TPB), behaviora...
 
 
 
 
  Applying the Theory of Planned Behavior to Perception
I would like to know if Ajzen's TPB can be applied to measur...
 
 
 
 
  Decomposed Theory of Planned Behavior (1 reaktioner)
I heard that there exist an extended version of the Theor...
 
 
 
 
  Theory of Planned Behavior and Dealing with Obstacles to Change
Some of the biggest obstacles to change initiatives are fear...
 
 
 
 
  Initital HR Presentation (4 reaktioner)
I need to make a presentation on how I will start my work in...
 
 
 
 
  Your Success is Primarily Dependent on the Rationality of your Beliefs (1 reaktioner)
Your response or reaction to any situation is governed by yo...
 
 
 
 
  The Role of Irrationality (Affect and Emotions) in Planned Behavior
A frequently mentioned argument against the TPB is that the ...
 
 
 
 
  Are you Planning your Behavior? (4 reaktioner)
How many of us are having the opportunity to plan our behavi...
 
 
 
 
  Planned Behaviour is based on REACT Method (3 reaktioner)
Planned Behaviour is a pattern based on the REACT method whi...
 
 
 
 
  Planned Group Behaviour? (2 reaktioner)
I wonder how dealing with group behaviour is different from ...
 
 
 
 
  Is Planned Behavior Theory Still Valid? (3 reaktioner)
I´m not sure about how much are important different behavior...
 
 
 
 
  Theory of Planned Behavior and Unsportsmanlike Conduct (2 reaktioner)
I am making a study regarding predicting unsportsmanlike con...
 
 
 
 

Best Practices - Mänskligt beteende

Här hittar du de mest värdefulla idéerna.


  POSITIVE Change Motivators (32 reaktioner)
Attempting to change behavior based solely on information...
 
 
 
 

Expert Tips (ENG) - Human Behavior

Här hittar du högkvalitativa råd från experter.


 

Changing Habits / Attitudes of People

Reframing Behavior...
 
 
 

Katz Functionalist Theory of Attitudes

Consumer Attitudes, Customer Attitudes, Buying Behavior, Advertising...
 
 
 

Ineffective Behavior

Analyzing Manager, Employee or Self Behavior...
 
 
 

The Influence of the Perceived Justice Climate on Employee Behavior

Employee Behavior, Theory of Planned Behavior, Behavioral Beliefs, Normative Beliefs...
 
 
 

4 Patterns of Behavior

Behavior is not only based on Reasoning and Beliefs...
 
 

Resurser - Mänskligt beteende

Här hittar du PowerPoint-presentationer, mikroinlärningsvideor och ytterligare informationskällor.


 

Nyheter om Mänskligt Beteende


     
 

Nyheter om Ajzen Beteende


     
 

Videor om Mänskligt Beteende


     
 

Videor om Ajzen Beteende


     
 

Presentationer om Mänskligt Beteende


     
 

Presentationer om Ajzen Beteende


     
 

Mer om Mänskligt Beteende


     
 

Mer om Ajzen Beteende


     

Jämför med: Förändringsfaser  |  Sex Angreppssätt vid Förändringar  |  Uppskattande Undersökningsmetodik Cooperrider  |  Positiv Avvikelse  |  Förändringsekvationen  |  Kraftfältsanalys  |  Grundval för Makt och Inflytande  |  Kärngruppsteorin Kleiner  |  Business Process Reengineeringmetoden Hammer och Champy  |  Kaizen Filosofin  |  Förändringsledning  |  Värdestyrning  |  Nivåer av Organisatorisk Kultur  |  Förändring av Organisationskulturer  |  Inramning, Framing (Tversky)  |  Attributionsteori  |  Kulturtyper


Retur till Management Start: Kommunikation och Färdigheter  |  Etik och Ansvar  |  HRM och Personalfrågor  |  Kunskap och Immateriella Tillgångar  |  Marknadsföring


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Special Interest Group Leader

Du här? Anmäl dig gratis


 


Om 12manage | Reklam | Länk till oss / Citera oss | Sekretess | Förslagen | Användningsvillkor
© 2019 12manage - The Executive Fast Track. V15.1 - Senast uppdaterad: 16-10-2019. Alla namn ™ av deras ägare.