RACI-Matris | RACI-Roller | RACI-Modell | RACI-Process

Kunskapscenter
Sammanfattning, forum, bästa praxis, experttips och informationskällor.

64 itens • 777.804 visitas


Sammanfattning

RACI/RASCI matris Vad är en RACI-modell? Beskrivning

RACI-modellen är ett förhållandevis enkelt verktyg som kan användas för att identifiera roller och ansvar under en organisatorisk förändringsprocess. Självfallet fungerar inte omformningsprocesser automatiskt eller självständigt. Personer måste göra något så att förändringsprocesser kommer igång. Därför är det bra att kunna beskriva vad som bör göras och av vem så att en omformningsprocess kommer att ske.
 

I stället för till terminologin RACI, förekommer ibland också koncepten RASCI eller RASIC.


Betydelsen av förkortningen RACI. Akronym

 • R = Utförandeansvarig (Responsible). Personen ansvarar för utförandet, äger problemet/projektet.
 • A = till, vem ”R” är (med-) Ytterst ansvarig (Accountable). Beslutanderätt, undertecknar och godkänner arbete.
 • S = vara understödjande (Supportive). Kan erbjuda resurser eller kan spela en understödjande roll i genomförandet.
 • C = bör konsulteras (Consulted). Har information, resurser och/eller kapaciteter som är nödvändiga för att avsluta arbetetet.
 • I = bör Informeras (Informed). Måste meddelas resultaten, men behöver inte konsulteras.

Tekniken stöttas lämpligen av en RACI matris (se bilden) som hjälper till att diskutera, samtycka och att kommunicera rollerna och ansvaret.


Stegen i en RACI (RASCI) process

 1. Identifiera alla de berörda processerna/aktiviteterna och lista dem på vänster sida av arket.

 2. Identifiera alla rollerna och lista dem längst upp i matrisen.

 3. Avsluta alla cellerna i matrisen: identifiera vem har de olika rollerna R, A, S, C, I för varje process.

 4. Varje process bör helst ha en och endast en ”R” som en allmän princip. Ett mellanrum uppstår, när en process finns som inte har något ”R”. En överlappning uppstår, när flera roller finns som har ”ett R” för en viss given process.

 5. Försök att lösa upp överlappningar. Varje process i en rollansvarskartläggningskarta bör innehålla endast en ”R” som indikerar på en unik processägare. I fallet av flera R's finns det ett behov av att vidare specificera underprocesser, för att avskilja de individuella ansvaren.

 6. Lös upp gapen. Där ingen roll har identifierats som har ”R:t” för en process, individen med beslutanderätten för rolldefinitionen måste bestämma vilken existerande eller ny roll som är ansvarig. Uppdatera RASCI arket och klargör rollen med den individ som tar sig an den.


Särskild Intressegrupp SIG

RACI-Matris | RACI-Roller | RACI-Modell | RACI-Process Särskild Intressegrupp SIG.Särskild Intressegrupp SIG (50 medlemmar)

Forum

Forumdiskussioner om RACI-Matris | RACI-Roller | RACI-Modell | RACI-Process. Nedan kan du ställa en fråga om det här ämnet, dela dina erfarenheter, rapportera en ny utveckling eller förklara något.


Starta ett nytt ämne om RACI-Matris | RACI-Roller | RACI-Modell | RACI-Process

 

The Ratio of A to R's has to be in Balance
My recent experience is that quite often too many "R's" are identified in sales positions.
Even if the sales people do their best, they are likely to underperform when they are not given adequate...
14
 
2 kommentarer
The RACI Technique for Business Analysts
The role of a Business Analyst within the project environment is to engage with a multitude of stakeholders (technical and business people) about their requirements and needs for a considered solution...
12
 
10 kommentarer
DACI Matrix Instead of RACI
What I use as an acronym is DACI:
D - Doer,
A - Accountable
C - to be Consulted,
I - to be Informed.
Using the D instead of the R - Responsible, eliminates the confusion betwe...
10
 
What is RASIC? Definition
After deliberating too much on support versus consult, we use the "S" to mean support, including providing supporting information or capabilities.
And the "C" to mean "Consult" for the controllin...
10
 
1 kommentarer
PP Stand Point in Agile Methodology
Hi, could anyone help me to understand the project manager's stand point in agile methodology where every individual in the delivery team has to be aligned with RACIs?...
7
 
1 kommentarer
Synonyms of RACI Chart
You may also encounter the term Accountability Matrix or Responsibility Matrix or CIDA Matrix (Consult, Inform, Doer, Accountable)....
4
 
CAIRO Roles | RACIO Matrix
In my opinion, CAIRO is more complete: O stands for Omit, concerning incompatible roles.
The extra O improves governance. Everything else is good, provided it is lived within the organization and...
3
 
1 kommentarer
Corporate Level RACI: Authority Matrix
We are trying to define a corporate level authority matrix, the RACI model was submitted and discussed in high level, but the argument is that RACI model is used for projects.
I am confused, kind...
3
 
1 kommentarer
The PSCI Model on Role Clarity
Whats the difference between RASCI and PSCI Model?
PSCI stands for:
P - Primary
S - Shared
C - Contributory
I - Informed
My understanding is it's used to achieve role cla...
2
 
RASCI for Construction Company
Hi Everybody, did anyone use this technique for construction processes, say constructing a large building or construction, to distribute the responsibilities between the different company roles?
...
2
 
1 kommentarer
Responsibility versus Accountability
Lately I have been thinking about the difference of responsibility and accountability... Would like to listen to view points and thoughts... Here's mine:
Responsibility - I refer responsibility a...
0
 
1 kommentarer

Best Practices

De bästa, högst rankade ämnena om RACI-Matris | RACI-Roller | RACI-Modell | RACI-Process. Här hittar du de mest värdefulla idéerna och praktiska förslagen.


The big plus of using RACI
Without finding persons who agree to be responsible and/or accountable for an action, the day-to-day demands of our busy jobs will quickly win from the original good intentions we had at the moment th...
24
 
2 kommentarer

Books and Articles on RACI Method
Hi, I need information about existing books (literature) on RACI methodology....
15
 
3 kommentarer

History of RACI - Who Invented it?
I have been using the RACI technique for some time (applying it to my work in information quality and data governance). I am currently writing a book and wanted to include the RACI technique as it ap...
11
 
5 kommentarer

How do I Create a List of All Processes in a Company?
Hi everybody, I'm a new intern of a company and I need to develop a roles and responsibility matrix. My question is: how could I list all the processes within the whole company?
I'm trying to do ...
8
 
6 kommentarer

Experttips

Avancerad insikt om RACI Method | RACI Roles | RACI Model | RACI Process (Engelsk). Här hittar du professionella råd från experter.


Vertical RACI Analysis

RACI Review
If you find for any role: * Lots of R's: Can or needs this person stay on top of so much? Can the decision/activity be ...

Horizontal RACI Analysis

RACI Review
If you find in any activity: * No R's: Is the job getting done? Some roles may be awaiting approval, consultation or in...

Extended RACI Variants

Project Management, Assigning Responsibilities
CAIRO or RACIO is another RACI-variant. The O meaning Omitted or Out of the Loop. Sometimes used to specify that certain...

Most Advanced Forms of RACI

Project Management, Assigning Responsibilities
More specific is: RASCI-VS. - The 1st S stands for Supportive - The V stands for Verifies - The 2nd S stands for Sig...
Informationskällor

Olika informationskällor om RACI-Matris | RACI-Roller | RACI-Modell | RACI-Process. Här hittar du powerpoints, videor, nyheter etc. som du kan använda i dina egna föreläsningar och workshops.


RACI presentation

Project Management
Good presentation on many aspects of the RACI method....

Introduction to RACI

Basic Understanding of the RACI Definitions
Introduction to the RACI tool which is aimed at strengthening accountability and decision-making practices in teams. The...

RACI Diagram

Assigning Project Responsibilities
Download and edit this 12manage PowerPoint graphic for limited personal, educational and business use. Republishing in ...

Forskningslänkar

Hoppa till ytterligare forskningsresurser angående angående RACI-Matris | RACI-Roller | RACI-Modell | RACI-Process.


Nyheter

Nyheter

Videor

Videor

Presentationer

Presentationer

 
Böcker

Böcker

Akademisk

Akademisk

Mer

Mer


Jämför RACI-modellen (RACI-matrisen) med :   Idékläckning (Brainstorming)  |  Kraftfältsanalys  |  Gantt Schema  |  Glömma, Låna och Lära Ramverk  |  Förändringsledningens Isberg  |  Förändringsekvationen  |  DICE Ramverk BCG  |  Förändring av Organisationskulturer  |  Förändringsdimensioner  |  Grundorsaksanalys  |  Kepner-Tregoe Matrisen  |  Ledarskapsstilar, Ledarstilar  |  SMART  |  Kritiska Framgångsfaktorer och Nyckelprestationsindikatorer  |  IPMA Competence Baseline (ICB)


Retur till Management Start: Kommunikation och Färdigheter  |  Beslutsfattande och Värdering  |  Ledarskap  |  Program- och Projektledning


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Särskild Intressegrupp SIG

Vet du mycket om RACI-Matris | RACI-Roller | RACI-Modell | RACI-Process? Bli vår SIG-ledareOm 12manage | Reklam | Länk till oss / Citera oss | Sekretess | Förslagen | Användningsvillkor
© 2023 12manage - The Executive Fast Track. V16.0 - Senast uppdaterad: 29-1-2023. Alla namn ™ av deras ägare.