RACI-Matris | RACI-Roller | RACI-Modell | RACI-Process

Kunskapscenter

   

Identifierarar roller och ansvar i förändringsprocesser. Förklaring av RACI-Matris, RACI-Roller, RACI-Modell. RASCI och RASIC.

Innehåll

 1. Sammanfattning
 2. Forum
 3. Best Practices
 4. Expert Tips
 5. Resurser
 6. Utskrift

RACI/RASCI matris Vad är en RACI-modell? Beskrivning

RACI-modellen är ett förhållandevis enkelt verktyg som kan användas för att identifiera roller och ansvar under en organisatorisk förändringsprocess. Självfallet fungerar inte omformningsprocesser automatiskt eller självständigt. Personer måste göra något så att förändringsprocesser kommer igång. Därför är det bra att kunna beskriva vad som bör göras och av vem så att en omformningsprocess kommer att ske.
 

I stället för till terminologin RACI, förekommer ibland också koncepten RASCI eller RASIC.


Betydelsen av förkortningen RACI. Akronym

 • R = Utförandeansvarig (Responsible). Personen ansvarar för utförandet, äger problemet/projektet.
 • A = till, vem ”R” är (med-) Ytterst ansvarig (Accountable). Beslutanderätt, undertecknar och godkänner arbete.
 • S = vara understödjande (Supportive). Kan erbjuda resurser eller kan spela en understödjande roll i genomförandet.
 • C = bör konsulteras (Consulted). Har information, resurser och/eller kapaciteter som är nödvändiga för att avsluta arbetetet.
 • I = bör Informeras (Informed). Måste meddelas resultaten, men behöver inte konsulteras.

Tekniken stöttas lämpligen av en RACI matris (se bilden) som hjälper till att diskutera, samtycka och att kommunicera rollerna och ansvaret.


Stegen i en RACI (RASCI) process

 1. Identifiera alla de berörda processerna/aktiviteterna och lista dem på vänster sida av arket.

 2. Identifiera alla rollerna och lista dem längst upp i matrisen.

 3. Avsluta alla cellerna i matrisen: identifiera vem har de olika rollerna R, A, S, C, I för varje process.

 4. Varje process bör helst ha en och endast en ”R” som en allmän princip. Ett mellanrum uppstår, när en process finns som inte har något ”R”. En överlappning uppstår, när flera roller finns som har ”ett R” för en viss given process.

 5. Försök att lösa upp överlappningar. Varje process i en rollansvarskartläggningskarta bör innehålla endast en ”R” som indikerar på en unik processägare. I fallet av flera R's finns det ett behov av att vidare specificera underprocesser, för att avskilja de individuella ansvaren.

 6. Lös upp gapen. Där ingen roll har identifierats som har ”R:t” för en process, individen med beslutanderätten för rolldefinitionen måste bestämma vilken existerande eller ny roll som är ansvarig. Uppdatera RASCI arket och klargör rollen med den individ som tar sig an den.


RACI-Matris | RACI-Roller | RACI-Modell | RACI-Process Forumet
  CAIRO Roles | RACIO Matrix
In my opinion, CAIRO is more complete: O stands for Omit, concerning incompatible roles.
The extra O improves governance. Everything else is good, provided it is lived within the organization and doesn't remain a paper....
     
 
  The PSCI Model on Role Clarity
Whats the difference between RASCI and PSCI Model?
PSCI stands for:
P - Primary
S - Shared
C - Contributory
I - Informed
My understanding is it's used to achieve role clarity (clarifying who is accountable for what?) and...
     
 
  RASCI for Construction Company
Hi Everybody, did anyone use this technique for construction processes, say constructing a large building or construction, to distribute the responsibilities between the different company roles?
Can we use MS Project showing a schedule for proj...
     
 
  Corporate Level RACI: Authority Matrix
We are trying to define a corporate level authority matrix, the RACI model was submitted and discussed in high level, but the argument is that RACI model is used for projects.
I am confused, kindly anyone can help me to clear this confusion....
     
 
  How do I Create a List of All Processes in a Company?
Hi everybody, I'm a new intern of a company and I need to develop a roles and responsibility matrix. My question is: how could I list all the processes within the whole company?
I'm trying to do it top down, but it seems to be a challenge...
     
 
  Responsibility versus Accountability
Lately I have been thinking about the difference of responsibility and accountability... Would like to listen to view points and thoughts... Here's mine:
Responsibility - I refer responsibility as u...
     
 
  DACI Matrix Instead of RACI
What I use as an acronym is DACI:
D - Doer,
A - Accountable
C - to be Consulted,
I - to be Informed.
Using the D instead of the R - Responsible, eliminates the confusion between these two roles when using the matrix.
I d...
     
 
  PP Stand Point in Agile Methodology
Hi, could anyone help me to understand the project manager's stand point in agile methodology where every individual in the delivery team has to be aligned with RACIs?...
     
 
  Books and Articles on RACI Method
Hi, I need information about existing books (literature) on RACI methodology....
     
 
  What is RASIC? Definition
After deliberating too much on support versus consult, we use the "S" to mean support, including providing supporting information or capabilities. And the "C" to mean "Consult" for the controlling document, i.e. policy, procedure, work instruction, ...
     
 
  Ratio of A to R's in disparate Sales territories
My recent experience is identifying too many "R's" in Sales positions who do their best but may underperform with limited review and/or recourse. This is especially true where ratio of "R's" to "A" is high in a large and/or disparate region e.g. ...
     
 
  Synonyms of RACI Chart
You may also encounter the term Accountability Matrix or Responsibility Matrix or CIDA Matrix (Consult, Inform, Doer, Accountable)....
     
 
  The big plus of using RACI
Without finding persons who agree to be responsible and/or accountable for an action, the day-to-day demands of our busy jobs will quickly win from the orginal good intentions we had at the moment the project was started....
     
 
  History of RACI - Who Invented it?
I have been using the RACI technique for some time (applying it to my work in information quality and data governance). I am currently writing a book and wanted to include the RACI technique as it applies to info quality work. I'm looking for the s...
     
 

RACI-Matris | RACI-Roller | RACI-Modell | RACI-Process Särskild Intressegrupp SIG


Särskild Intressegrupp SIG

RACI-Matris | RACI-Roller | RACI-Modell | RACI-Process Utbildning & Sammankomster


Hitta Träning, Seminarier och Sammankomster


Best Practices - RACI-Matris | RACI-Roller | RACI-Modell | RACI-Process Premium
  The RACI Technique for Business Analysts
The role of a Business Analyst within the project environment is to engage with a multitude of stakeholders (technical and business people) about their requirements and needs for a considered solution.
To avoid speaking with the wrong people or ...
     
 

Expert Tips (ENG) - RACI Method | RACI Roles | RACI Model | RACI Process Premium
 

Vertical RACI Analysis

If you find for any role:
* Lots of R's: Can or needs this person stay on top of so much? Can the decision/activity be broken into smaller, more ...
Usage (application): RACI Review
 
 
 

Horizontal RACI Analysis

If you find in any activity:
* No R's: Is the job getting done? Some roles may be awaiting approval, consultation or information. No one sees it ...
Usage (application): RACI Review
 
 
 

Extended RACI Variants

CAIRO or RACIO is another RACI-variant. The O meaning Omitted or Out of the Loop. Sometimes used to specify that certain individuals should NOT be inv...
Usage (application): Project Management, Assigning Responsibilities
 
 
 

Most Advanced Forms of RACI

More specific is: RASCI-VS.
- The 1st S stands for Supportive
- The V stands for Verifies
- The 2nd S stands for Signs.
No...
Usage (application): Project Management, Assigning Responsibilities
 
 

Resurser - RACI-Matris | RACI-Roller | RACI-Modell | RACI-Process Premium
 

Nyheter

Raci-matris
     
 

Nyheter

Raci-roller
     
 

Videor

Raci-matris
     
 

Videor

Raci-roller
     
 

Presentationer

Raci-matris
     
 

Presentationer

Raci-roller
     
 

Mer

Raci-matris
     
 

Mer

Raci-roller
     

Jämför RACI-modellen (RACI-matrisen) med :   Idékläckning (Brainstorming)  |  Kraftfältsanalys  |  Gantt Schema  |  Glömma, Låna och Lära Ramverk  |  Förändringsledningens Isberg  |  Förändringsekvationen  |  DICE Ramverk BCG  |  Förändring av Organisationskulturer  |  Förändringsdimensioner  |  Grundorsaksanalys  |  Kepner-Tregoe Matrisen  |  Ledarskapsstilar, Ledarstilar  |  SMART  |  Kritiska Framgångsfaktorer och Nyckelprestationsindikatorer  |  IPMA Competence Baseline (ICB)


Retur till Management Start: Kommunikation och Färdigheter  |  Beslutsfattande och Värdering  |  Ledarskap  |  Program- och Projektledning


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Special Interest Group Leader

Du här


Om 12manage | Reklam | Länka till oss | Sekretess | Användningsvillkor
Copyright 2017 12manage - E-Learning community med metoder inom ledning, ledarskap och organisation. V14.1 - Senast uppdaterad: 28-7-2017. Alla namn och TM tillhör dess innehavare.