RACI-Matris | RACI-Roller | RACI-Modell | RACI-Process

Kunskapscenter

Identifierarar roller och ansvar i förändringsprocesser. Förklaring av RACI-Matris, RACI-Roller, RACI-Modell. RASCI och RASIC.


RACI/RASCI matris Vad är en RACI-modell? Beskrivning

RACI-modellen är ett förhållandevis enkelt verktyg som kan användas för att identifiera roller och ansvar under en organisatorisk förändringsprocess. Självfallet fungerar inte omformningsprocesser automatiskt eller självständigt. Personer måste göra något så att förändringsprocesser kommer igång. Därför är det bra att kunna beskriva vad som bör göras och av vem så att en omformningsprocess kommer att ske.
 

I stället för till terminologin RACI, förekommer ibland också koncepten RASCI eller RASIC.


Betydelsen av förkortningen RACI. Akronym

 • R = Utförandeansvarig (Responsible). Personen ansvarar för utförandet, äger problemet/projektet.
 • A = till, vem ”R” är (med-) Ytterst ansvarig (Accountable). Beslutanderätt, undertecknar och godkänner arbete.
 • S = vara understödjande (Supportive). Kan erbjuda resurser eller kan spela en understödjande roll i genomförandet.
 • C = bör konsulteras (Consulted). Har information, resurser och/eller kapaciteter som är nödvändiga för att avsluta arbetetet.
 • I = bör Informeras (Informed). Måste meddelas resultaten, men behöver inte konsulteras.

Tekniken stöttas lämpligen av en RACI matris (se bilden) som hjälper till att diskutera, samtycka och att kommunicera rollerna och ansvaret.


Stegen i en RACI (RASCI) process

 1. Identifiera alla de berörda processerna/aktiviteterna och lista dem på vänster sida av arket.

 2. Identifiera alla rollerna och lista dem längst upp i matrisen.

 3. Avsluta alla cellerna i matrisen: identifiera vem har de olika rollerna R, A, S, C, I för varje process.

 4. Varje process bör helst ha en och endast en ”R” som en allmän princip. Ett mellanrum uppstår, när en process finns som inte har något ”R”. En överlappning uppstår, när flera roller finns som har ”ett R” för en viss given process.

 5. Försök att lösa upp överlappningar. Varje process i en rollansvarskartläggningskarta bör innehålla endast en ”R” som indikerar på en unik processägare. I fallet av flera R's finns det ett behov av att vidare specificera underprocesser, för att avskilja de individuella ansvaren.

 6. Lös upp gapen. Där ingen roll har identifierats som har ”R:t” för en process, individen med beslutanderätten för rolldefinitionen måste bestämma vilken existerande eller ny roll som är ansvarig. Uppdatera RASCI arket och klargör rollen med den individ som tar sig an den.


Särskild Intressegrupp SIG - RACI-Matris | RACI-Roller | RACI-Modell | RACI-Process


Särskild Intressegrupp SIG (34 medlemmar)


Forum - RACI-Matris | RACI-Roller | RACI-Modell | RACI-Process  

I detta forum hittar du intressanta diskussioner på senare tid.


  The big plus of using RACI (2 reaktioner)
Without finding persons who agree to be responsible and/or a...
 
 
 
 
  Books and Articles on RACI Method (3 reaktioner)
Hi, I need information about existing books (literature) on ...
 
 
 
 
  The Ratio of A to R's has to be in Balance (2 reaktioner)
My recent experience is that quite often too many "R's" are ...
 
 
 
 
  History of RACI - Who Invented it? (5 reaktioner)
I have been using the RACI technique for some time (applying...
 
 
 
 
  What is RASIC? Definition (1 reaktioner)
After deliberating too much on support versus consult, we us...
 
 
 
 
  DACI Matrix Instead of RACI
What I use as an acronym is DACI: D - Doer, A - Accountabl...
 
 
 
 
  PP Stand Point in Agile Methodology (1 reaktioner)
Hi, could anyone help me to understand the project manager's...
 
 
 
 
  Synonyms of RACI Chart
You may also encounter the term Accountability Matrix...
 
 
 
 
  Corporate Level RACI: Authority Matrix (1 reaktioner)
We are trying to define a corporate level authority matrix, ...
 
 
 
 
  CAIRO Roles | RACIO Matrix (1 reaktioner)
In my opinion, CAIRO is more complete: O stands for Omit, co...
 
 
 
 
  RASCI for Construction Company (1 reaktioner)
Hi Everybody, did anyone use this technique for construction...
 
 
 
 
  The PSCI Model on Role Clarity
Whats the difference between RASCI and PSCI Model? PSCI sta...
 
 
 
 
  Responsibility versus Accountability (1 reaktioner)
Lately I have been thinking about the difference of responsi...
 
 
 
 

Best Practices - RACI-Matris | RACI-Roller | RACI-Modell | RACI-Process

Här hittar du de mest värdefulla diskussionerna från det förflutna.


  The RACI Technique for Business Analysts (10 reaktioner)
The role of a Business Analyst within the project environmen...
 
 
 
 
  How do I Create a List of All Processes in a Company? (6 reaktioner)
Hi everybody, I'm a new intern of a company and I need to de...
 
 
 
 

Expert Tips (ENG) - RACI Method | RACI Roles | RACI Model | RACI Process

Här hittar du högkvalitativa råd från experter.


 

Vertical RACI Analysis

RACI Review...
 
 
 

Horizontal RACI Analysis

RACI Review...
 
 
 

Extended RACI Variants

Project Management, Assigning Responsibilities...
 
 
 

Most Advanced Forms of RACI

Project Management, Assigning Responsibilities...
 
 

Resurser - RACI-Matris | RACI-Roller | RACI-Modell | RACI-Process

Här hittar du PowerPoint-presentationer, mikroinlärningsvideor och ytterligare informationskällor.


 

Nyheter om Raci-matris


     
 

Nyheter om Raci-roller


     
 

Videor om Raci-matris


     
 

Videor om Raci-roller


     
 

Presentationer om Raci-matris


     
 

Presentationer om Raci-roller


     
 

Mer om Raci-matris


     
 

Mer om Raci-roller


     

Jämför RACI-modellen (RACI-matrisen) med :   Idékläckning (Brainstorming)  |  Kraftfältsanalys  |  Gantt Schema  |  Glömma, Låna och Lära Ramverk  |  Förändringsledningens Isberg  |  Förändringsekvationen  |  DICE Ramverk BCG  |  Förändring av Organisationskulturer  |  Förändringsdimensioner  |  Grundorsaksanalys  |  Kepner-Tregoe Matrisen  |  Ledarskapsstilar, Ledarstilar  |  SMART  |  Kritiska Framgångsfaktorer och Nyckelprestationsindikatorer  |  IPMA Competence Baseline (ICB)


Retur till Management Start: Kommunikation och Färdigheter  |  Beslutsfattande och Värdering  |  Ledarskap  |  Program- och Projektledning


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Special Interest Group Leader

Du här? Anmäl dig gratis


 


Om 12manage | Reklam | Länk till oss / Citera oss | Sekretess | Förslagen | Användningsvillkor
© 2019 12manage - The Executive Fast Track. V15.2 - Senast uppdaterad: 22-11-2019. Alla namn ™ av deras ägare.