RACI-Matris | RACI-Roller | RACI-Modell | RACI-Process

Kunskapscenter

   

Identifierarar roller och ansvar i förändringsprocesser. Förklaring av RACI-Matris, RACI-Roller, RACI-Modell. RASCI och RASIC.

Innehåll

Premium

RACI/RASCI matris Vad är en RACI-modell? Beskrivning

RACI-modellen är ett förhållandevis enkelt verktyg som kan användas för att identifiera roller och ansvar under en organisatorisk förändringsprocess. Självfallet fungerar inte omformningsprocesser automatiskt eller självständigt. Personer måste göra något så att förändringsprocesser kommer igång. Därför är det bra att kunna beskriva vad som bör göras och av vem så att en omformningsprocess kommer att ske.
 

I stället för till terminologin RACI, förekommer ibland också koncepten RASCI eller RASIC.


Betydelsen av förkortningen RACI. Akronym

 • R = Utförandeansvarig (Responsible). Personen ansvarar för utförandet, äger problemet/projektet.
 • A = till, vem ”R” är (med-) Ytterst ansvarig (Accountable). Beslutanderätt, undertecknar och godkänner arbete.
 • S = vara understödjande (Supportive). Kan erbjuda resurser eller kan spela en understödjande roll i genomförandet.
 • C = bör konsulteras (Consulted). Har information, resurser och/eller kapaciteter som är nödvändiga för att avsluta arbetetet.
 • I = bör Informeras (Informed). Måste meddelas resultaten, men behöver inte konsulteras.

Tekniken stöttas lämpligen av en RACI matris (se bilden) som hjälper till att diskutera, samtycka och att kommunicera rollerna och ansvaret.


Stegen i en RACI (RASCI) process

 1. Identifiera alla de berörda processerna/aktiviteterna och lista dem på vänster sida av arket.

 2. Identifiera alla rollerna och lista dem längst upp i matrisen.

 3. Avsluta alla cellerna i matrisen: identifiera vem har de olika rollerna R, A, S, C, I för varje process.

 4. Varje process bör helst ha en och endast en ”R” som en allmän princip. Ett mellanrum uppstår, när en process finns som inte har något ”R”. En överlappning uppstår, när flera roller finns som har ”ett R” för en viss given process.

 5. Försök att lösa upp överlappningar. Varje process i en rollansvarskartläggningskarta bör innehålla endast en ”R” som indikerar på en unik processägare. I fallet av flera R's finns det ett behov av att vidare specificera underprocesser, för att avskilja de individuella ansvaren.

 6. Lös upp gapen. Där ingen roll har identifierats som har ”R:t” för en process, individen med beslutanderätten för rolldefinitionen måste bestämma vilken existerande eller ny roll som är ansvarig. Uppdatera RASCI arket och klargör rollen med den individ som tar sig an den.


RACI-Matris | RACI-Roller | RACI-Modell | RACI-Process Forumet
  CAIRO Roles | RACIO Matrix
In my opinion, CAIRO is more complete: O stands fo...
     
 
  The PSCI Model on Role Clarity
Whats the difference between RASCI and PSCI Model?...
     
 
  RASCI for Construction Company
Hi Everybody, did anyone use this technique for co...
     
 
  Corporate Level RACI: Authority Matrix
We are trying to define a corporate level authorit...
     
 
  How do I Create a List of All Processes in a Company?
Hi everybody, I'm a new intern of a company and I ...
     
 
  Responsibility versus Accountability
Lately I have been thinking about the difference o...
     
 
  DACI Matrix Instead of RACI
What I use as an acronym is DACI:
D - Doer,
     
 
  PP Stand Point in Agile Methodology
Hi, could anyone help me to understand the project...
     
 
  Books and Articles on RACI Method
Hi, I need information about existing books (liter...
     
 
  What is RASIC? Definition
After deliberating too much on support versus cons...
     
 
  Ratio of A to R's in disparate Sales territories
My recent experience is identifying too many "R's"...
     
 
  Synonyms of RACI Chart
You may also encounter the term Accountability ...
     
 
  The big plus of using RACI
Without finding persons who agree to be responsibl...
     
 
  History of RACI - Who Invented it?
I have been using the RACI technique for some time...
     
 

RACI-Matris | RACI-Roller | RACI-Modell | RACI-Process Särskild Intressegrupp SIG


Särskild Intressegrupp SIG

RACI-Matris | RACI-Roller | RACI-Modell | RACI-Process Utbildning & Sammankomster


Hitta Träning, Seminarier och Sammankomster


Best Practices - RACI-Matris | RACI-Roller | RACI-Modell | RACI-Process Premium
  The RACI Technique for Business Analysts
The role of a Business Analyst within the project ...
     
 

Expert Tips (ENG) - RACI Method | RACI Roles | RACI Model | RACI Process Premium
 

Vertical RACI AnalysisBli Medlem

If you find for any role:
* Lots of R's: Can ...
Usage (application): RACI Review
 
 
 

Horizontal RACI AnalysisBli Medlem

If you find in any activity:
* No R's: Is the...
Usage (application): RACI Review
 
 
 

Extended RACI VariantsBli Medlem

CAIRO or RACIO is another RACI-variant. The O mean...
Usage (application): Project Management, Assigning Responsibilities
 
 
 

Most Advanced Forms of RACIBli Medlem

More specific is: RASCI-VS.
- The 1st ...
Usage (application): Project Management, Assigning Responsibilities
 
 

Resurser - RACI-Matris | RACI-Roller | RACI-Modell | RACI-Process Premium
 

Nyheter om Raci-matris Bli Medlem


     
 

Nyheter om Raci-roller Bli Medlem


     
 

Videor om Raci-matris Bli Medlem


     
 

Videor om Raci-roller Bli Medlem


     
 

Presentationer om Raci-matris Bli Medlem


     
 

Presentationer om Raci-roller Bli Medlem


     
 

Mer om Raci-matris Bli Medlem


     
 

Mer om Raci-roller Bli Medlem


     

Jämför RACI-modellen (RACI-matrisen) med :   Idékläckning (Brainstorming)  |  Kraftfältsanalys  |  Gantt Schema  |  Glömma, Låna och Lära Ramverk  |  Förändringsledningens Isberg  |  Förändringsekvationen  |  DICE Ramverk BCG  |  Förändring av Organisationskulturer  |  Förändringsdimensioner  |  Grundorsaksanalys  |  Kepner-Tregoe Matrisen  |  Ledarskapsstilar, Ledarstilar  |  SMART  |  Kritiska Framgångsfaktorer och Nyckelprestationsindikatorer  |  IPMA Competence Baseline (ICB)


Retur till Management Start: Kommunikation och Färdigheter  |  Beslutsfattande och Värdering  |  Ledarskap  |  Program- och Projektledning


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Special Interest Group Leader

Du här
Om 12manage | Reklam | Länk till oss / Citera oss | Sekretess | Förslagen | Användningsvillkor
© 2018 12manage - The Executive Fast Track. V14.1 - Senast uppdaterad: 20-9-2018. Alla namn ™ av deras ägare.