RACI-Matris | RACI-Roller | RACI-Modell | RACI-Process

Kunskapscenter

Sammanfattning, forum, bästa praxis, experttips och resurser.


RACI/RASCI matris Vad är en RACI-modell? Beskrivning

RACI-modellen är ett förhållandevis enkelt verktyg som kan användas för att identifiera roller och ansvar under en organisatorisk förändringsprocess. Självfallet fungerar inte omformningsprocesser automatiskt eller självständigt. Personer måste göra något så att förändringsprocesser kommer igång. Därför är det bra att kunna beskriva vad som bör göras och av vem så att en omformningsprocess kommer att ske.
 

I stället för till terminologin RACI, förekommer ibland också koncepten RASCI eller RASIC.


Betydelsen av förkortningen RACI. Akronym

 • R = Utförandeansvarig (Responsible). Personen ansvarar för utförandet, äger problemet/projektet.
 • A = till, vem ”R” är (med-) Ytterst ansvarig (Accountable). Beslutanderätt, undertecknar och godkänner arbete.
 • S = vara understödjande (Supportive). Kan erbjuda resurser eller kan spela en understödjande roll i genomförandet.
 • C = bör konsulteras (Consulted). Har information, resurser och/eller kapaciteter som är nödvändiga för att avsluta arbetetet.
 • I = bör Informeras (Informed). Måste meddelas resultaten, men behöver inte konsulteras.

Tekniken stöttas lämpligen av en RACI matris (se bilden) som hjälper till att diskutera, samtycka och att kommunicera rollerna och ansvaret.


Stegen i en RACI (RASCI) process

 1. Identifiera alla de berörda processerna/aktiviteterna och lista dem på vänster sida av arket.

 2. Identifiera alla rollerna och lista dem längst upp i matrisen.

 3. Avsluta alla cellerna i matrisen: identifiera vem har de olika rollerna R, A, S, C, I för varje process.

 4. Varje process bör helst ha en och endast en ”R” som en allmän princip. Ett mellanrum uppstår, när en process finns som inte har något ”R”. En överlappning uppstår, när flera roller finns som har ”ett R” för en viss given process.

 5. Försök att lösa upp överlappningar. Varje process i en rollansvarskartläggningskarta bör innehålla endast en ”R” som indikerar på en unik processägare. I fallet av flera R's finns det ett behov av att vidare specificera underprocesser, för att avskilja de individuella ansvaren.

 6. Lös upp gapen. Där ingen roll har identifierats som har ”R:t” för en process, individen med beslutanderätten för rolldefinitionen måste bestämma vilken existerande eller ny roll som är ansvarig. Uppdatera RASCI arket och klargör rollen med den individ som tar sig an den.


RACI-Matris | RACI-Roller | RACI-Modell | RACI-Process Särskild Intressegrupp SIG


Särskild Intressegrupp SIG (39 medlemmar)

Forum om RACI-Matris | RACI-Roller | RACI-Modell | RACI-Process  

De senaste ämnena om: RACI-Matris | RACI-Roller | RACI-Modell | RACI-Process.


The RACI Technique for Business Analysts
The role of a Business Analyst within the project environment is to engage with a multitude of stakeholders (technical a (...)
12
 
 
CAIRO Roles | RACIO Matrix
In my opinion, CAIRO is more complete: O stands for Omit, concerning incompatible roles. The extra O improves governanc (...)
3
 
 
The PSCI Model on Role Clarity
Whats the difference between RASCI and PSCI Model? PSCI stands for: P - Primary S - Shared C - Contributory I - Inf (...)
2
 
 
Best Practices om RACI-Matris | RACI-Roller | RACI-Modell | RACI-Process

Här hittar du de mest värdefulla idéerna och praktiska förslagen.


🥇 The big plus of using RACI
Without finding persons who agree to be responsible and/or accountable for an action, the day-to-day demands of our busy (...)
24
 
 
🥈 Books and Articles on RACI Method
Hi, I need information about existing books (literature) on RACI methodology. (...)
15
 
 
🥉 The Ratio of A to R's has to be in Balance
My recent experience is that quite often too many "R's" are identified in sales positions. Even if the sales people do (...)
13
 
 
History of RACI - Who Invented it?
I have been using the RACI technique for some time (applying it to my work in information quality and data governance). (...)
11
 
 
DACI Matrix Instead of RACI
What I use as an acronym is DACI: D - Doer, A - Accountable C - to be Consulted, I - to be Informed. Using the D in (...)
10
 
 
What is RASIC? Definition
After deliberating too much on support versus consult, we use the "S" to mean support, including providing supporting in (...)
10
 
 
How do I Create a List of All Processes in a Company?
Hi everybody, I'm a new intern of a company and I need to develop a roles and responsibility matrix. My question is: how (...)
8
 
 
PP Stand Point in Agile Methodology
Hi, could anyone help me to understand the project manager's stand point in agile methodology where every individual in (...)
7
 
 
Synonyms of RACI Chart
You may also encounter the term Accountability Matrix or Responsibility Matrix or CIDA Matrix (Consult, Inform, Doer, Ac (...)
4
 
 
Corporate Level RACI: Authority Matrix
We are trying to define a corporate level authority matrix, the RACI model was submitted and discussed in high level, bu (...)
3
 
 
RASCI for Construction Company
Hi Everybody, did anyone use this technique for construction processes, say constructing a large building or constructi (...)
2
 
 
Responsibility versus Accountability
Lately I have been thinking about the difference of responsibility and accountability... Would like to listen to view po (...)
0
 
 
Experttips om RACI Method | RACI Roles | RACI Model | RACI Process (Engelsk)

Här hittar du professionella råd från experter.


Vertical RACI Analysis

RACI Review (...)
   
 
 
 

Horizontal RACI Analysis

RACI Review (...)
   
 
 
 

Extended RACI Variants

Project Management, Assigning Responsibilities (...)
   
 
 
 

Most Advanced Forms of RACI

Project Management, Assigning Responsibilities (...)
   
 
 
 
Informationskällor om RACI-Matris | RACI-Roller | RACI-Modell | RACI-Process

Här hittar du powerpoints, videor, nyheter etc. som du kan använda i dina egna föreläsningar och workshops.Jämför RACI-modellen (RACI-matrisen) med :   Idékläckning (Brainstorming)  |  Kraftfältsanalys  |  Gantt Schema  |  Glömma, Låna och Lära Ramverk  |  Förändringsledningens Isberg  |  Förändringsekvationen  |  DICE Ramverk BCG  |  Förändring av Organisationskulturer  |  Förändringsdimensioner  |  Grundorsaksanalys  |  Kepner-Tregoe Matrisen  |  Ledarskapsstilar, Ledarstilar  |  SMART  |  Kritiska Framgångsfaktorer och Nyckelprestationsindikatorer  |  IPMA Competence Baseline (ICB)


Retur till Management Start: Kommunikation och Färdigheter  |  Beslutsfattande och Värdering  |  Ledarskap  |  Program- och Projektledning


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Special Interest Group Leader

Är du expert på RACI-Matris | RACI-Roller | RACI-Modell | RACI-Process? Anmäl dig gratis

Länk till detta kunskapscenter

Kopiera den här koden till din webbplats:

 


Om 12manage | Reklam | Länk till oss / Citera oss | Sekretess | Förslagen | Användningsvillkor
© 2020 12manage - The Executive Fast Track. V15.6 - Senast uppdaterad: 1-10-2020. Alla namn ™ av deras ägare.