DICE Ramverk (BCG)

Kunskapscenter
Sammanfattning, forum, bästa praxis, experttips och informationskällor.

23 itens • 276.709 visitas


Sammanfattning

BCG Ramverket DICE Faktorer

Vad är DICE Ramverket? Beskrivning

DICE Ramverket är ett verktyg från Boston Consulting Group (BCG) som kan användas vid beräkningar av hur bra ett företag genomför dess förändringsinsatser, eller hur bra det kommert att kunna genomföra sina förändringsinsatser. Kan vi förvänta oss att vissa insatser kommer att vara lyckade, eller är de dömda till att misslyckas redan från deras påbörjande? Enligt en artikel av Harold L. Sirkin, Perry Keenan och Alan Jackson från BCG i Harvard Business Review från Oktober 2005, de mjuka faktorer som inverkar på framgången av ett förändringsprogram inkluderar: vision, ledarskap, den organisatoriska kulturen, anställdas motivation, toppstyrning eller som ett mer deltagande tillvägagångssätt. Men det finns också ett antal hårda faktorer som inte alltid får den uppmärksamhet som de förtjänar. Dessa hårda DICE faktorer är:

 • D: Varaktighet. För korta projekt: dess totala längd. För långa projekt: tiden mellan de formella granskningar av milstolparna.
 • I: Integritet. Projektlagets förmåga att lyckas att avsluta förändringen projektet i rätt tid.
 • C: Förpliktelse.
  • C1: Uppbackning från de mest inflytelserika ledarna (ofta, men inte nödvändigtvis bästa högsta ledningen).
  • C2: (Brist på) support från de anställda som påverkas av förändringen.
 • E: Försök. Hur mycket arbete kommer förändringsinsatsen att kräva av de anställda utöver den reguljära arbetsmängden som de anställda redan har.

DICE Ramverk bygger upp en sammanhängande enhet:

 • I den ena ytterligheten finns det ett kort projekt som är ledd av ett kompetent, motiverat och sammanhållet lag. De är försvarare för högsta ledningen. Och genomfört hos en avdelningen som är receptiv till förändringen och som behöver bara sätta in mycket lite ytterliggare insats. I sådana projekt är det mycket sannolikt att man lyckas.
 • I den andra ytterligheten finns det långa omfattande projekt som utförs av icke-sakkunniga, oentusiastiska och skiljda lag. Utan någon sponsor från högsta nivån och siktat in sig på en funktion som inte gillar förändring så kommer man att få spendera mycket extra arbete. Den typen av projekt kommer vanligtvis inte att lyckas.

Ursprunget  till DICE Ramverk. Historia

DICE Ramverk (BCG) baseras på en forskningsprojekt från 1992-1994 som gjordes av BCG och som analyserade 225 företag. Ramverket har använts på över 1100 företag sedan dess och bekräftar att dessa (de enda) faktorer är de som är korrelerade till att kunna förutsäga resultatet i ett förändringsprojekt.

 

Beräkningen i DICE ramverket. Formel

Genom att använda en uppsättning av enkla frågor, och varje faktor måste ges en poäng från 1 (mycket gynnsamt) till 4 (mycket osannolikt att den kommer att bidra till framgång). Därefter beräknas DICE poängen genom att applicera följande formel: DICE poäng = D + (2 x I) + (2 x C1) +C2 + E.

Sju (7) är den bästa möjliga poängen. 28 är den sämsta. Projekten mellan 7 till 14 är i ”den Vinnande Zonen” och det är mycket troligt att de kommer att lyckas. Projekten mellan 14 och 17 i ”Bekymmers zonen” är riskabla. Projekten med resultat över 17 är i ”Eländes zonen” och är mycket riskabla.


Användning av DICE ramverket. Användningsområden

 • Följa poäng i ett projekt över tiden.
 • Jämföra poängen i ett projekt med poängenresultatet från föregående projekt.
 • Jämför poängen i ett projekt före och efter det att man gjort ändringar i strukturen hos ett projekt.
 • Ledning och styrning av en portfölj av projekt. Bestäm vilka som bör motta den mesta uppmärksamheten och resurserna.
 • Erbjud ett gemensamt språk för att diskutera förändringar.
 • Upprätthåll konversationen/kommunikationen.

Styrkor med DICE Ramverket. Fördelar

 • Hårda faktorer såsom DICE faktorerna kan mätas, kommuniceras och påverkas.
 • Enkelhet. Möjliggör kommunikationen.
 • Samstämmighet. Ett standardiserat sätt till att bestämma projektets utförbarhet.
 • Att använda ett ramverk hjälper chefer till att utvärdera projekten medvetet.

Begränsningar med DICE ramverket. Nackdelar

 • Att bestämma resultatet är en subjektiv process.
 • Enkelhet. Metoden hanterar inte de mjuka förändringsfaktorerna även om de är viktiga.

Antagandet med DICE ramverket. Villkor

 • Organisationer bör ha uppmärksamhet till fyra hårda förändringsfaktorer, innan de betraktar de mjuka förändringsbeståndsdelarna, när de betraktar eller utvärderar en förändringsinsats.

Särskild Intressegrupp SIG

Projektportföljhantering Särskild Intressegrupp SIG.Särskild Intressegrupp SIG (7 medlemmar)

Forum

Forumdiskussioner om Projektportföljhantering. Nedan kan du ställa en fråga om det här ämnet, dela dina erfarenheter, rapportera en ny utveckling eller förklara något.


Starta ett nytt ämne om Projektportföljhantering

 

DICE Framework Criticisms
1. The DICE framework is a good effort to measure a change process more objectively. However, the DICE factors such as duration, integrity, commitment and effort which are termed as hard factors are e...
11
 
How to Implement DICE?
The DICE analysis sounds interesting to be implemented and catches my attention for a couple of projects running in my organization. I would like to have some tips on how to prepare a DICE questionnai...
7
 
DICE Questions List Needed
For this to be considered even reasonably objective need a list of questions that can be used to objectively measure the dice factors. As currently described here these factors are not at all hard b...
6
 
1 kommentarer

Best Practices

De bästa, högst rankade ämnena om Projektportföljhantering. Här hittar du de mest värdefulla idéerna och praktiska förslagen.


Experttips

Avancerad insikt om Project Portfolio Management (Engelsk). Här hittar du professionella råd från experter.


Assessing the Risks of Change and the Organization’s Capacity for Change

Leading Change
In their book "Transforming Public and Nonprofit Organization – Stewardship for Leading Change", James Edwin Kee and Kat...

Creating Organizations to Produce Breakthrough Innovations

Best Practices, Critical Factors, Creating an Organization to lead Radical Innovation
Since 50 years, the Pentagon’s Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA) has been very successful in producing a...

Strategic Change: Why, What, When, Who and How

Preparing Strategic Change
If we need to change strategically, we need to think about why, what, when, who and how: - Why do we want to change? - ...

A Closer Look at How Change and Innovation Decisions are Made

Decision-making on Organizational Change, Innovation Decision-making, Contingent, Participative Decision-making
Kim, T (2015) elaborates on decision making on "non-routines" or innovations. According to him, non-routines can be seen...

PROs and CONs of a Strong Corporate Culture

Corporate Culture Change, Change Management, Organizational Change
Implementing a significant change is generally easier when the corporate culture is not strong. By strong Corporate Cult...

DICE Scoring Guidelines for your Change Inititatives

Calculating DICE Scores
With the help of following scoring GUIDELINES, change initiatives can be rated effectively: - Duration (D): If the time...

DICE Scoring Questions for your Change Inititatives

Calculating DICE scores
With the help of following QUESTIONS, change initiatives can be rated effectively: - Duration (D): Do formal project ov...
Informationskällor

Olika informationskällor om Projektportföljhantering. Här hittar du powerpoints, videor, nyheter etc. som du kan använda i dina egna föreläsningar och workshops.


DICE-framework Overview

Change Management, Decision Making, Project Portfolio Management
Presentation about the DICE-framework that is based on the HBR-article “The Hard Side of Change Management” in HBR 2005....

Evaluating Organizational Change: Approaches, Reasons, Types and Processes

Change Management, Success of Organizational Change, Organizational Learning
This presentation elaborates on how to evaluate organizational change. The presentation includes the main known approach...

DICE Framework Diagram

Change Initiatives Assessment
Download and edit this 12manage PowerPoint graphic for limited personal, educational and business use. Republishing in ...

Forskningslänkar

Hoppa till ytterligare forskningsresurser angående angående Projektportföljhantering.


Nyheter

Videor

Presentationer

 

Böcker

Akademisk

Mer


Jämför DICE Ramverket med: Change equation  |  Kraftfältsanalys  |  Steg-Grind-modellen Cooper  |  Förändring av Organisationskulturer  |  Uppskattande Undersökningsmetodik Cooperrider  |  Positiv Avvikelse  |  RACI-Matris, RACI-Roller, RACI-Modell  |  Change Iceberg  |  Förändringsfaser  |  Förändringsdimensioner  |  Balanserade Styrkort Kaplan och Norton


Retur till Management Start: Organisation och Förändring  |  Kommunikation och Färdigheter  |  Beslutsfattande och Värdering  |  Program- och Projektledning


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Särskild Intressegrupp SIG

Vet du mycket om Projektportföljhantering? Bli vår SIG-ledare och få världsomspännande erkännande som expert.Om 12manage | Reklam | Länk till oss / Citera oss | Sekretess | Förslagen | Användningsvillkor
© 2023 12manage - The Executive Fast Track. V16.1 - Senast uppdaterad: 31-5-2023. Alla namn ™ av deras ägare.