Överväganden vid Förändring av Organisationskulturer

Kunskapscenter

   

Åtta överväganden som ska beaktas, när du förändrar kulturen i en organisation. Förklaring av Changing Organization Cultures av Trice och Beyer. ('93)

Innehåll

 1. Sammanfattning
 2. Forum
 3. Best Practices
 4. Expert Tips
 5. Resurser
 6. Utskrift

”Därför att det innebär att introducera något nytt och väsentligen annorlunda från vad som idag pågår, i den existerande kulturen, kulturell innovation, förnyelse är (...) svårare än att underhålla en kultur. När innovation uppstår, så byts några saker ut eller ersätter andra…, Personalen motsätter sig ofta en sådan förändring. Det har de goda skäl till. Den lyckade ledningen för processerna för kulturförändring eller för kulturskapande innebär ofta ett övertygande av personalen att troligen så kommer vinsterna uppväga förlusterna”.


I deras utmärkta bok ”The Cultures of Work Organizations”, Harrison Trice och Janice Beyer erbjuder ett antal idéer som du bör komma ihåg och beakta, när du förändrar kulturen i en organisation:


Åtta överväganden man bör ha i åtanke, vid förändring av organisationskulturer

 1. Dra nytta av fördelaktiga förhållanden. Till exempel ett dåligt finansiellt resultat. Se till att personalen faktiskt uppfattar behovet av förändring.

 2. Kombinera försiktighet med optimism. Skapa en optimistisk syn om vad förändrings ansträngningarna kommer att bidra med.

 3. Förståelse för motståndet till en kulturförändring. Både på individnivån [skräck för det okända, egennyttan, den selektiva uppmärksamheten och kvarhållandet, vanan, beroendet, behovet av trygghet] och på den organisatoriska eller gruppens nivå [hot om makt och inflytande, brist på förtroende, olika uppfattningar och mål, social upplösning, resursbegränsningar, fastställda investeringar, tvärorganisationella överenskommelser].

 4. Förändra många olika beståndsdelar, men underhåll någon form kontinuitet. Identifiera till exempel de oförändrade principerna som kommer att finnas kvar.

 5. Erkänna betydelsen av genomförandet. Initialt godtagande och entusiasm är otillräckligt för att bära en förändring framåt:

  • godkänna
  • genomförande
  • inrättande.
 6. Välja, anpassa, och skapa lämpliga kulturella former. Använda symboler, ritualer, språk, berättelser, myter, metaforer, riter och ceremonier.

 7. Anpassa socialisationstaktiken. Den primära vägen, som personal, lär sig en företagskultur är med hjälp av socialisationsprocessen i början av deras anställning. På grund av detta, om dessa socialiseringprocesser förändras, så kommer organisationens kultur också att börja förändras.

 8. Finna och odla innovativt Ledarskap, Ledning. Medlemmarna ger osannolikt upp sin, vad det än är för en trygg stabilitet de härstammar från i de existerande kulturerna och följer en ledare i de nya riktningarna, såvida inte den ledaren utstrålar ett självförtroende, har stark övertygelse, en dominant personlighet och kan predika den nya visionen med drama och vältalighet.

Bok: Harrison Trice and Janice Beyer - The Cultures of Work Organizations -


Förändring av Organisationskulturer Forumet
  How to Change Bad Norms or Behaviors of your Team?
I read an interesting article about effective ways to change bad norms/behaviors in organizational teams while honoring your fundamental duty with minimal resistance, for example when you're appointed as a new manager of a team that isn’t working har...
     
 
  Organizational Culture and Intellectual Capital System
According to Stewart (1997), intellectual capital (IC) consists of information, intellectual property, intellectual material, knowledge and experience that can be utilized to create wealth.
Schein (1984) defin...
     
 
  Changing Countries with Army Leaders without any Management Know-how
How does one bring change in third world countries like in Pakistan when the top management (CEO/COO) are army personnel while the staff are from different schools of thought i.e. fresh graduates of university and highly professional....
     
 
  How to change unwanted behavior of employees?
Unwanted behavior of the employees does affect the performance of the organization. Ultimately the customer will be dissatisfied.
This, if not managed, will bring the company down. How does one go about changing unwanted behavior of the emplo...
     
 
  Cultural Change: from Where Into What?
I miss an important point, from where to change into what? Leaders and managers of today need a tool that they can use to establish the gap. Preferably with the help of a large part of the organisational population. Our Conlibrio Colours of Cultur...
     
 
  Organization Culture Change
I am bit involved in changing work place culture. I am active member of various committees formed of employee representatives. I am giving my constructive feedback which is leading to employee satisfaction in the workplace. I am happy that oth...
     
 
  Unoffical Leaders and Cultural Change
Managers must identify and ensure unoffical leaders have ownership in the cultural change process of the company. Unofficial leaders are those who have perceptions of authority or have natural leadership within the organization. Ofthen these p...
     
 
  Pro / Cons of a Strong Organisational Culture?
I think the summary provided is very useful, however I was seeking for the pros and cons of a strong organizational culture. Any ideas?...
     
 
  Change in 3rd World Countries Vs. Developed World
Although change is a must in an international context, the importance varies in some parts of our world, specially in the 3rd world countries. Here, the speed of change is slow and sometimes there is no change in some countries in the 3rd world count...
     
 
  Drift or Step Response Change
In electronic control systems we learn about two types of changes:
- Drift is a gradual change which happens due to small effects of many factors.
- Step response is a major change that happens due to step change signal...
     
 
  Culture Change and Coalitions
The drive for control of scarce resources forces a political frame in the process of a culture change among groups with diverse interests. The dominant coalitions (old guards, stewards, partisans) play a role in the directions of change. The o...
     
 
  The LEADER's ROLE in Culture Change
The leadership in most cases craft and engineer the culture change. They need to demonstrate the aspects of the new culture. They begin to own and dispense the new ways. A new culture must be learnt and learning is a process. The leader...
     
 
  Changing Culture Through Working on TRUST
It is my conviction that in practice changing a culture in a wanted direction starts and ends with the creation of trust-based relations between people and within teams. Trust results in better communication and feedback. How to create trust? One way...
     
 
  What is `Organisational Culture`?
None of the post's here initially define what organisational culture is.
To include it: "Communication and behaviour that reflects the virtues, values and beliefs of the group being considered".
Then we must naturally consider the
     
 
  Engage People in Vision, Strategy and Culture Change
Some very interesting observations and insights here. I agree totally that the people within the organization have to be engaged in its vision and strategy - and to find their place in it - and how they will contribute. For a culture to exist ...
     
 
  Organisational Culture Change
The only way to change organisational culture is to
a) ensure that there is a strong leadership vision and
b) to then engage with the entire organisation, bottom up, around that vision towards defining what factors, principles...
     
 
  Organizational Development and Organizational Culture
How are organizational development and organizational culture interrelated, of what value is the knowledge of this interrelationship to managers?...
     
 

Förändring av Organisationskulturer Särskild Intressegrupp SIG


Särskild Intressegrupp SIG

Förändring av Organisationskulturer Utbildning & Sammankomster


Hitta Träning, Seminarier och Sammankomster


Best Practices - Förändring av Organisationskulturer Premium
  How Can we MEASURE Mindset Change?
To successfully change an organisation, one major step is often to change the mindset of the people. I am curious to your insights / knowledge:
1. How can we measure the improvements made on changing the mindset? (interviewing, ob...
     
 
  Changing Organization Cultures: What is the Critical Element to Start?
When you study the political culture of a country for instance, USSR from Tsarist Russia it took a revolution to change a culture. The only thing that revolutionaries forget is the innate culture of people. It never goes away completely.
Same wi...
     
 
  Organization Cultures Have to Change
Changing organizational cultures is indeed hard but there is no other way out as organizations exist to serve the interest of the society besides the  
   
 
  Manipulating Employees?
Is this way of planned dealing with (changing) organization cultures not in fact a way to manipulate the work, minds and values of employees?
If yes, is this manipulation allowed, as changing the culture of an organization can be s...
     
 

Expert Tips (ENG) - Changing Organization Cultures Premium
 

Concerns Against Change and their Remedies

According to Ken Blanchard in the article “Mastering the Art of Change” (Training Journal, January 2010), it is important for leaders to address the f...
Usage (application): Change Management, Organizational Change
 
 
 

Establishing an Organizational Culture of Perpetual Crisis

An interesting article in the issue of Fortune (Sept. 5, 2005, no. 15) explains how Jong-Yong Yun, CEO of Samsung, is relentlessly building a culture ...
Usage (application): Corporate Culture Best Practice
 
 
 

Leadership Strategies for Change

In response to the high rate of change failure, Ken Blanchard and his team have developed the Blanchard Leading Through Change program, in whic...
Usage (application): Initiate, implement, develop and sustain change
 
 
 

Other Organization Culture Frameworks

One reason so many constructs have been proposed is that organizational culture is so vast and inclusive in scope.
Cameron and Ettington (1988), ...
Usage (application): Comparing Organization Culture Constructs
 
 
 

Strategies to Change Employee Habits, Hearts and Heads

According to J.E. Kee and K.E. Newcomer ("Why Do Change Efforts Fail? What Can Leaders Do About It?", The Public Manager, Fall 2008), the key to chang...
Usage (application): Changing Organization Cultures
 
 
 

3 Stages of Cultural Change

In his 1994 paper "Leadership and Strategic Intent" Charles E. Smith identified three main stages in the process of cultural change using the Strategi...
Usage (application): Creating Cultural Change with Strategic Intent
 
 
 

Key Success Factors when you're Designing your Change Management Program

In their article "Making Change Happen, and Making It Stick" (published in the online edition of strategy+business, December 20, 2010), Ashley Harshak...
Usage (application): Best Practices, Change Management, Organizational Change
 
 
 

Pitfalls and Best Practices in Culture Change

According to Jon Katzenbach and Ashley Harshak ("Stop Blaming Your Culture", strategy+business, Spring 2011, Issue 62), following myths of culture cha...
Usage (application): Changing Organizational Cultures, What to DO and what NOT
 
 
 

What Change Agents Should I Use?

When choosing between internal or external change agents, organizations should consider following advantages and disadvantages of each o...
Usage (application): Change Management, Organizational Change, Turnaround Management
 
 
 

Why is Changing an Organization Culture So Hard? The ASA Model (Schneider)

Why is changing an organization culture so difficult? Because, once it is established, a culture has the tendency to strengthen itself, become more ho...
Usage (application): Organization Culture, Culture Change, Corporate Culture, Change Management, Recruitment
 
 
 

How Transforming an Organization Culture is Like Treating an Addiction

Ferrazi (2014) argues that changing organization cultures and treating drugs addiction have a lot in common. Indeed this  
 
 

7 Mechanisms to Change Corporate Cultures

Management can choose from this menu of actions to change a problematic corporate culture:
1. Making a compelling case for why the organi...
Usage (application): Change Management, Organizational Change, Culture Change
 
 
 

The 7C Framework for Successful Personal and Professional Change

In the article 'Managing Yourself: How to Embrace Complex Change", Brimm (2015) provides a framework of seven C’s that can guide one successfully thro...
Usage (application): Personal Change, Professional Change, Personal Transition, Professional Transition, Embracing Change
 
 
 

A Closer Look at How Change and Innovation Decisions are Made

Kim, T (2015) elaborates on decision making on "non-routines" or innovations. According to him, non-routines can be seen as innovation in the sense th...
Usage (application): Decision-making on Organizational Change, Innovation Decision-making, Contingent, Participative Decision-making
 
 
 

PROs and CONs of a Strong Corporate Culture

Implementing a significant change is generally easier when the corporate culture is not strong. By strong Corporate Culture is meant that values an...
Usage (application): Corporate Culture Change, Change Management, Organizational Change
 
 

Resurser - Förändring av Organisationskulturer Premium
 

Nyheter

Kultur Förändring
     
 

Nyheter

Organisation Förändring
     
 

Videor

Kultur Förändring
     
 

Videor

Organisation Förändring
     
 

Presentationer

Kultur Förändring
     
 

Presentationer

Organisation Förändring
     
 

Mer

Kultur Förändring
     
 

Mer

Organisation Förändring
     

Jämför de Åtta överväganden vid förändring av organisationskulturer med:   Nivåer av Organisatorisk Kultur  |  Kulturtyper  |  Kulturell Intelligens (Early)  |  Organisatoriskt Minne Walsh Ungson  |  DICE Ramverk BCG  |  Förändringsledningens Isberg  |  Betjänanande Ledarskap  |  Uppskattande Undersökningsmetodik Cooperrider  |  Positiv Avvikelse  |  Förändringsfaser  |  Sex Angreppssätt vid Förändringar  |  Kraftfältsanalys  |  Kärngruppsteorin Kleiner  |  Teori om Planerat Beteende  |  Organisatoriskt Lärande Argyris och Schön  |  Ledarskapets Övergångsmodell Tannenbaum och Schmidt  |  Förändringsekvationen  |  Kontingenttheori Vroom  |  Grupptänkande  |  Tystnadens Spiral Noelle-Neumann  |  Glömma, Låna och Lära Ramverk  |  RACI-Matris, RACI-Roller, RACI-Modell  |  Positiv Avvikelse


Retur till Management Start: Organisation och Förändring  |  Kommunikation och Färdigheter  |  Etik och Ansvar  |  HRM och Personalfrågor  |  Ledarskap  |  Program- och Projektledning


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Special Interest Group Leader

Du här


Om 12manage | Reklam | Länka till oss | Sekretess | Användningsvillkor
Copyright 2017 12manage - E-Learning community med metoder inom ledning, ledarskap och organisation. V14.1 - Senast uppdaterad: 26-7-2017. Alla namn och TM tillhör dess innehavare.