Överväganden vid Förändring av Organisationskulturer

Kunskapscenter

Åtta överväganden som ska beaktas, när du förändrar kulturen i en organisation. Förklaring av Changing Organization Cultures av Trice och Beyer. ('93)


”Därför att det innebär att introducera något nytt och väsentligen annorlunda från vad som idag pågår, i den existerande kulturen, kulturell innovation, förnyelse är (...) svårare än att underhålla en kultur. När innovation uppstår, så byts några saker ut eller ersätter andra…, Personalen motsätter sig ofta en sådan förändring. Det har de goda skäl till. Den lyckade ledningen för processerna för kulturförändring eller för kulturskapande innebär ofta ett övertygande av personalen att troligen så kommer vinsterna uppväga förlusterna”.


I deras utmärkta bok ”The Cultures of Work Organizations”, Harrison Trice och Janice Beyer erbjuder ett antal idéer som du bör komma ihåg och beakta, när du förändrar kulturen i en organisation:


Åtta överväganden man bör ha i åtanke, vid förändring av organisationskulturer

 1. Dra nytta av fördelaktiga förhållanden. Till exempel ett dåligt finansiellt resultat. Se till att personalen faktiskt uppfattar behovet av förändring.

 2. Kombinera försiktighet med optimism. Skapa en optimistisk syn om vad förändrings ansträngningarna kommer att bidra med.

 3. Förståelse för motståndet till en kulturförändring. Både på individnivån [skräck för det okända, egennyttan, den selektiva uppmärksamheten och kvarhållandet, vanan, beroendet, behovet av trygghet] och på den organisatoriska eller gruppens nivå [hot om makt och inflytande, brist på förtroende, olika uppfattningar och mål, social upplösning, resursbegränsningar, fastställda investeringar, tvärorganisationella överenskommelser].

 4. Förändra många olika beståndsdelar, men underhåll någon form kontinuitet. Identifiera till exempel de oförändrade principerna som kommer att finnas kvar.

 5. Erkänna betydelsen av genomförandet. Initialt godtagande och entusiasm är otillräckligt för att bära en förändring framåt:

  • godkänna
  • genomförande
  • inrättande.
 6. Välja, anpassa, och skapa lämpliga kulturella former. Använda symboler, ritualer, språk, berättelser, myter, metaforer, riter och ceremonier.

 7. Anpassa socialisationstaktiken. Den primära vägen, som personal, lär sig en företagskultur är med hjälp av socialisationsprocessen i början av deras anställning. På grund av detta, om dessa socialiseringprocesser förändras, så kommer organisationens kultur också att börja förändras.

 8. Finna och odla innovativt Ledarskap, Ledning. Medlemmarna ger osannolikt upp sin, vad det än är för en trygg stabilitet de härstammar från i de existerande kulturerna och följer en ledare i de nya riktningarna, såvida inte den ledaren utstrålar ett självförtroende, har stark övertygelse, en dominant personlighet och kan predika den nya visionen med drama och vältalighet.

Bok: Harrison Trice and Janice Beyer - The Cultures of Work Organizations -


Särskild Intressegrupp SIG - Förändring av Organisationskulturer


Särskild Intressegrupp SIG (22 medlemmar)


Forum - Förändring av Organisationskulturer  

I detta forum hittar du intressanta diskussioner på senare tid.


  How can we MEASURE Mindset Change? (81 reaktioner)
To successfully change an organisation, one major step is of...
 
 
 
 
  Changing Organization Cultures: What is the Critical Element to Start? (27 reaktioner)
When you study the political culture of a country for instan...
 
 
 
 
  Why you should Change an Organizational Culture Slowly (25 reaktioner)
It is normally advisable to proceed slowly / gradually when ...
 
 
 
 
  Organisational Culture Change
The only way to change organisational culture is to a) Ensu...
 
 
 
 
  The Leader's Role in Culture Change (7 reaktioner)
The leadership in most cases craft and engineer the culture ...
 
 
 
 
  Pro / Cons of a Strong Organisational Culture? (1 reaktioner)
I think the summary provided is very useful, however I was s...
 
 
 
 
  Change in 3rd World Countries Vs. Developed World (2 reaktioner)
Although change is a must in an international context, the i...
 
 
 
 
  How to change unwanted behavior of employees? (3 reaktioner)
Unwanted behavior of the employees does affect the performan...
 
 
 
 
  Changing Culture Through Working on TRUST (6 reaktioner)
It is my conviction that in practice changing a culture in a...
 
 
 
 
  Shaping Organization Culture through Stories (2 reaktioner)
We can also look at culture as the daily set of stories that...
 
 
 
 
  Clean Up Counterproductive Policies (1 reaktioner)
In start-ups, people tend to love working with each other, h...
 
 
 
 
  Cultural Change: from Where Into What?
I miss an important point, from where to change into what? L...
 
 
 
 
  Engage People in Vision, Strategy and Culture Change (7 reaktioner)
Some very interesting observations and insights here. I agre...
 
 
 
 
  Unoffical Leaders and Cultural Change
Managers must identify and ensure unoffical leaders have ...
 
 
 
 
  Changing Countries with Army Leaders without any Management Know-how (2 reaktioner)
How does one bring change in third world countries like in P...
 
 
 
 
  Organizational Culture and Intellectual Capital System (20 reaktioner)
According to Stewart (1997), (IC) consists of information, ...
 
 
 
 
  Use a Systems Approach for Culture Change
To change a culture you need to crack the organisation’s cul...
 
 
 
 
  Drift or Step Response Change
In electronic control systems we learn about two types of...
 
 
 
 
  Organizational Development and Organizational Culture (2 reaktioner)
How are organizational development and organizational cultur...
 
 
 
 

Best Practices - Förändring av Organisationskulturer

Här hittar du de mest värdefulla diskussionerna från det förflutna.


  How to Change Bad Norms or Behaviors of your Team? (28 reaktioner)
I read an interesting article about changing bad norms or be...
 
 
 
 
  Manipulating Employees? (16 reaktioner)
Is this way of planned dealing with (changing) organization ...
 
 
 
 
  Organization Cultures Have to Change (23 reaktioner)
Changing organizational cultures is indeed hard but there is...
 
 
 
 
  Culture Change and Coalitions (8 reaktioner)
The drive for control of scarce resources forces a political...
 
 
 
 
  What is Organisational Culture? (5 reaktioner)
None of the post's here initially define what organisatio...
 
 
 
 

Expert Tips (ENG) - Changing Organization Cultures

Här hittar du högkvalitativa råd från experter.


 

Concerns Against Change and their Remedies

Change Management, Organizational Change...
 
 
 

Establishing an Organizational Culture of Perpetual Crisis

Corporate Culture Best Practice...
 
 
 

Leadership Strategies for Change

Initiate, implement, develop and sustain change...
 
 
 

Other Organization Culture Frameworks

Comparing Organization Culture Constructs...
 
 
 

Strategies to Change Employee Habits, Hearts and Heads

Changing Organization Cultures...
 
 
 

3 Stages of Cultural Change

Creating Cultural Change with Strategic Intent...
 
 
 

Key Success Factors when you're Designing your Change Management Program

Best Practices, Change Management, Organizational Change...
 
 
 

Pitfalls and Best Practices in Culture Change

Changing Organizational Cultures, What to DO and what NOT...
 
 
 

What Change Agents Should I Use?

Change Management, Organizational Change, Turnaround Management...
 
 
 

Why is Changing an Organization Culture So Hard? The ASA Model (Schneider)

Organization Culture, Culture Change, Corporate Culture, Change Management, Recruitment...
 
 
 

How Transforming an Organization Culture is Like Treating an Addiction

Organizational Culture Change, Transformation of Company Culture...
 
 
 

7 Mechanisms to Change Corporate Cultures

Change Management, Organizational Change, Culture Change...
 
 
 

The 7C Framework for Successful Personal and Professional Change

Personal Change, Professional Change, Personal Transition, Professional Transition, Embracing Change...
 
 
 

A Closer Look at How Change and Innovation Decisions are Made

Decision-making on Organizational Change, Innovation Decision-making, Contingent, Participative Decision-making...
 
 
 

PROs and CONs of a Strong Corporate Culture

Corporate Culture Change, Change Management, Organizational Change...
 
 

Resurser - Förändring av Organisationskulturer

Här hittar du PowerPoint-presentationer, mikroinlärningsvideor och ytterligare informationskällor.


 

Nyheter om Kultur Förändring


     
 

Nyheter om Organisation Förändring


     
 

Videor om Kultur Förändring


     
 

Videor om Organisation Förändring


     
 

Presentationer om Kultur Förändring


     
 

Presentationer om Organisation Förändring


     
 

Mer om Kultur Förändring


     
 

Mer om Organisation Förändring


     

Jämför de Åtta överväganden vid förändring av organisationskulturer med:   Nivåer av Organisatorisk Kultur  |  Kulturtyper  |  Kulturell Intelligens (Early)  |  Organisatoriskt Minne Walsh Ungson  |  DICE Ramverk BCG  |  Förändringsledningens Isberg  |  Betjänanande Ledarskap  |  Uppskattande Undersökningsmetodik Cooperrider  |  Positiv Avvikelse  |  Förändringsfaser  |  Sex Angreppssätt vid Förändringar  |  Kraftfältsanalys  |  Kärngruppsteorin Kleiner  |  Teori om Planerat Beteende  |  Organisatoriskt Lärande Argyris och Schön  |  Ledarskapets Övergångsmodell Tannenbaum och Schmidt  |  Förändringsekvationen  |  Kontingenttheori Vroom  |  Grupptänkande  |  Tystnadens Spiral Noelle-Neumann  |  Glömma, Låna och Lära Ramverk  |  RACI-Matris, RACI-Roller, RACI-Modell  |  Positiv Avvikelse


Retur till Management Start: Organisation och Förändring  |  Kommunikation och Färdigheter  |  Etik och Ansvar  |  HRM och Personalfrågor  |  Ledarskap  |  Program- och Projektledning


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Special Interest Group Leader

Du här? Anmäl dig gratis


 


Om 12manage | Reklam | Länk till oss / Citera oss | Sekretess | Förslagen | Användningsvillkor
© 2019 12manage - The Executive Fast Track. V15.2 - Senast uppdaterad: 17-11-2019. Alla namn ™ av deras ägare.