Överväganden vid Förändring av Organisationskulturer

Kunskapscenter

   

Åtta överväganden som ska beaktas, när du förändrar kulturen i en organisation. Förklaring av Changing Organization Cultures av Trice och Beyer. ('93)

Innehåll

Premium

”Därför att det innebär att introducera något nytt och väsentligen annorlunda från vad som idag pågår, i den existerande kulturen, kulturell innovation, förnyelse är (...) svårare än att underhålla en kultur. När innovation uppstår, så byts några saker ut eller ersätter andra…, Personalen motsätter sig ofta en sådan förändring. Det har de goda skäl till. Den lyckade ledningen för processerna för kulturförändring eller för kulturskapande innebär ofta ett övertygande av personalen att troligen så kommer vinsterna uppväga förlusterna”.


I deras utmärkta bok ”The Cultures of Work Organizations”, Harrison Trice och Janice Beyer erbjuder ett antal idéer som du bör komma ihåg och beakta, när du förändrar kulturen i en organisation:


Åtta överväganden man bör ha i åtanke, vid förändring av organisationskulturer

 1. Dra nytta av fördelaktiga förhållanden. Till exempel ett dåligt finansiellt resultat. Se till att personalen faktiskt uppfattar behovet av förändring.

 2. Kombinera försiktighet med optimism. Skapa en optimistisk syn om vad förändrings ansträngningarna kommer att bidra med.

 3. Förståelse för motståndet till en kulturförändring. Både på individnivån [skräck för det okända, egennyttan, den selektiva uppmärksamheten och kvarhållandet, vanan, beroendet, behovet av trygghet] och på den organisatoriska eller gruppens nivå [hot om makt och inflytande, brist på förtroende, olika uppfattningar och mål, social upplösning, resursbegränsningar, fastställda investeringar, tvärorganisationella överenskommelser].

 4. Förändra många olika beståndsdelar, men underhåll någon form kontinuitet. Identifiera till exempel de oförändrade principerna som kommer att finnas kvar.

 5. Erkänna betydelsen av genomförandet. Initialt godtagande och entusiasm är otillräckligt för att bära en förändring framåt:

  • godkänna
  • genomförande
  • inrättande.
 6. Välja, anpassa, och skapa lämpliga kulturella former. Använda symboler, ritualer, språk, berättelser, myter, metaforer, riter och ceremonier.

 7. Anpassa socialisationstaktiken. Den primära vägen, som personal, lär sig en företagskultur är med hjälp av socialisationsprocessen i början av deras anställning. På grund av detta, om dessa socialiseringprocesser förändras, så kommer organisationens kultur också att börja förändras.

 8. Finna och odla innovativt Ledarskap, Ledning. Medlemmarna ger osannolikt upp sin, vad det än är för en trygg stabilitet de härstammar från i de existerande kulturerna och följer en ledare i de nya riktningarna, såvida inte den ledaren utstrålar ett självförtroende, har stark övertygelse, en dominant personlighet och kan predika den nya visionen med drama och vältalighet.

Bok: Harrison Trice and Janice Beyer - The Cultures of Work Organizations -


Förändring av Organisationskulturer Forumet
  How to Change Bad Norms or Behaviors of your Team?
I read an interesting article about changing bad n...
     
 
  Organizational Culture and Intellectual Capital System
According to Stewart (1997),  
   
 
  Changing Countries with Army Leaders without any Management Know-how
How does one bring change in third world countries...
     
 
  How to change unwanted behavior of employees?
Unwanted behavior of the employees does affect the...
     
 
  Cultural Change: from Where Into What?
I miss an important point, from where to change in...
     
 
  Organization Culture Change
I am bit involved in changing work place cultur...
     
 
  Unoffical Leaders and Cultural Change
Managers must identify and ensure unoffical lea...
     
 
  Pro / Cons of a Strong Organisational Culture?
I think the summary provided is very useful, howev...
     
 
  Change in 3rd World Countries Vs. Developed World
Although change is a must in an international cont...
     
 
  Drift or Step Response Change
In electronic control systems we learn about tw...
     
 
  Culture Change and Coalitions
The drive for control of scarce resources forces a...
     
 
  The LEADER's ROLE in Culture Change
The leadership in most cases craft and engineer th...
     
 
  Changing Culture Through Working on TRUST
It is my conviction that in practice changing a cu...
     
 
  What is `Organisational Culture`?
None of the post's here initially define what o...
     
 
  Engage People in Vision, Strategy and Culture Change
Some very interesting observations and insights he...
     
 
  Organisational Culture Change
The only way to change organisational culture is t...
     
 
  Organizational Development and Organizational Culture
How are  
   
 

Förändring av Organisationskulturer Särskild Intressegrupp SIG


Särskild Intressegrupp SIG

Förändring av Organisationskulturer Utbildning & Sammankomster


Hitta Träning, Seminarier och Sammankomster


Best Practices - Förändring av Organisationskulturer Premium
  How Can we MEASURE Mindset Change?
To successfully change an organisation, one major ...
     
 
  Changing Organization Cultures: What is the Critical Element to Start?
When you study the political culture of a country ...
     
 
  Organization Cultures Have to Change
Changing organizational cultures is indeed hard bu...
     
 
  Manipulating Employees?
Is this way of planned dealing with (changing) org...
     
 

Expert Tips (ENG) - Changing Organization Cultures Premium
 

Concerns Against Change and their Remedies

According to Ken Blanchard in the article “Masteri...
Usage (application): Change Management, Organizational Change
 
 
 

Establishing an Organizational Culture of Perpetual Crisis

An interesting article in the issue of Fortune (Se...
Usage (application): Corporate Culture Best Practice
 
 
 

Leadership Strategies for Change

In response to the high rate of change failure, Ke...
Usage (application): Initiate, implement, develop and sustain change
 
 
 

Other Organization Culture Frameworks

One reason so many constructs have been proposed i...
Usage (application): Comparing Organization Culture Constructs
 
 
 

Strategies to Change Employee Habits, Hearts and Heads

According to J.E. Kee and K.E. Newcomer ("Why Do C...
Usage (application): Changing Organization Cultures
 
 
 

3 Stages of Cultural Change

In his 1994 paper "Leadership and Strategic Intent...
Usage (application): Creating Cultural Change with Strategic Intent
 
 
 

Key Success Factors when you're Designing your Change Management Program

In their article "Making Change Happen, and Making...
Usage (application): Best Practices, Change Management, Organizational Change
 
 
 

Pitfalls and Best Practices in Culture Change

According to Jon Katzenbach and Ashley Harshak ("S...
Usage (application): Changing Organizational Cultures, What to DO and what NOT
 
 
 

What Change Agents Should I Use?

When choosing between internal or external chan...
Usage (application): Change Management, Organizational Change, Turnaround Management
 
 
 

Why is Changing an Organization Culture So Hard? The ASA Model (Schneider)

Why is changing an organization culture so difficu...
Usage (application): Organization Culture, Culture Change, Corporate Culture, Change Management, Recruitment
 
 
 

How Transforming an Organization Culture is Like Treating an Addiction

Ferrazi (2014) argues that changing organization c...
Usage (application): Organizational Culture Change, Transformation of Company Culture
 
 
 

7 Mechanisms to Change Corporate Cultures

Management can choose from this menu of actions...
Usage (application): Change Management, Organizational Change, Culture Change
 
 
 

The 7C Framework for Successful Personal and Professional Change

In the article 'Managing Yourself: How to Embrace ...
Usage (application): Personal Change, Professional Change, Personal Transition, Professional Transition, Embracing Change
 
 
 

A Closer Look at How Change and Innovation Decisions are Made

Kim, T (2015) elaborates on decision making on "no...
Usage (application): Decision-making on Organizational Change, Innovation Decision-making, Contingent, Participative Decision-making
 
 
 

PROs and CONs of a Strong Corporate Culture

Implementing a significant change is generally eas...
Usage (application): Corporate Culture Change, Change Management, Organizational Change
 
 


Resurser - Förändring av Organisationskulturer Premium
 

Nyheter om Kultur Förändring


     
 

Nyheter om Organisation Förändring


     
 

Videor om Kultur Förändring


     
 

Videor om Organisation Förändring


     
 

Presentationer om Kultur Förändring


     
 

Presentationer om Organisation Förändring


     
 

Mer om Kultur Förändring


     
 

Mer om Organisation Förändring


     


Jämför de Åtta överväganden vid förändring av organisationskulturer med:   Nivåer av Organisatorisk Kultur  |  Kulturtyper  |  Kulturell Intelligens (Early)  |  Organisatoriskt Minne Walsh Ungson  |  DICE Ramverk BCG  |  Förändringsledningens Isberg  |  Betjänanande Ledarskap  |  Uppskattande Undersökningsmetodik Cooperrider  |  Positiv Avvikelse  |  Förändringsfaser  |  Sex Angreppssätt vid Förändringar  |  Kraftfältsanalys  |  Kärngruppsteorin Kleiner  |  Teori om Planerat Beteende  |  Organisatoriskt Lärande Argyris och Schön  |  Ledarskapets Övergångsmodell Tannenbaum och Schmidt  |  Förändringsekvationen  |  Kontingenttheori Vroom  |  Grupptänkande  |  Tystnadens Spiral Noelle-Neumann  |  Glömma, Låna och Lära Ramverk  |  RACI-Matris, RACI-Roller, RACI-Modell  |  Positiv Avvikelse


Retur till Management Start: Organisation och Förändring  |  Kommunikation och Färdigheter  |  Etik och Ansvar  |  HRM och Personalfrågor  |  Ledarskap  |  Program- och Projektledning


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Special Interest Group Leader

Du här


Om 12manage | Reklam | Länk till oss / Citera oss | Sekretess | Förslagen | Användningsvillkor
© 2018 12manage - The Executive Fast Track. V14.1 - Senast uppdaterad: 22-9-2018. Alla namn ™ av deras ägare.