Överväganden vid Förändring av Organisationskulturer

Kunskapscenter

Sammanfattning, forum, bästa praxis, experttips och resurser.


”Därför att det innebär att introducera något nytt och väsentligen annorlunda från vad som idag pågår, i den existerande kulturen, kulturell innovation, förnyelse är (...) svårare än att underhålla en kultur. När innovation uppstår, så byts några saker ut eller ersätter andra…, Personalen motsätter sig ofta en sådan förändring. Det har de goda skäl till. Den lyckade ledningen för processerna för kulturförändring eller för kulturskapande innebär ofta ett övertygande av personalen att troligen så kommer vinsterna uppväga förlusterna”.


I deras utmärkta bok ”The Cultures of Work Organizations”, Harrison Trice och Janice Beyer erbjuder ett antal idéer som du bör komma ihåg och beakta, när du förändrar kulturen i en organisation:


Åtta överväganden man bör ha i åtanke, vid förändring av organisationskulturer

 1. Dra nytta av fördelaktiga förhållanden. Till exempel ett dåligt finansiellt resultat. Se till att personalen faktiskt uppfattar behovet av förändring.

 2. Kombinera försiktighet med optimism. Skapa en optimistisk syn om vad förändrings ansträngningarna kommer att bidra med.

 3. Förståelse för motståndet till en kulturförändring. Både på individnivån [skräck för det okända, egennyttan, den selektiva uppmärksamheten och kvarhållandet, vanan, beroendet, behovet av trygghet] och på den organisatoriska eller gruppens nivå [hot om makt och inflytande, brist på förtroende, olika uppfattningar och mål, social upplösning, resursbegränsningar, fastställda investeringar, tvärorganisationella överenskommelser].

 4. Förändra många olika beståndsdelar, men underhåll någon form kontinuitet. Identifiera till exempel de oförändrade principerna som kommer att finnas kvar.

 5. Erkänna betydelsen av genomförandet. Initialt godtagande och entusiasm är otillräckligt för att bära en förändring framåt:

  • godkänna
  • genomförande
  • inrättande.
 6. Välja, anpassa, och skapa lämpliga kulturella former. Använda symboler, ritualer, språk, berättelser, myter, metaforer, riter och ceremonier.

 7. Anpassa socialisationstaktiken. Den primära vägen, som personal, lär sig en företagskultur är med hjälp av socialisationsprocessen i början av deras anställning. På grund av detta, om dessa socialiseringprocesser förändras, så kommer organisationens kultur också att börja förändras.

 8. Finna och odla innovativt Ledarskap, Ledning. Medlemmarna ger osannolikt upp sin, vad det än är för en trygg stabilitet de härstammar från i de existerande kulturerna och följer en ledare i de nya riktningarna, såvida inte den ledaren utstrålar ett självförtroende, har stark övertygelse, en dominant personlighet och kan predika den nya visionen med drama och vältalighet.

Bok: Harrison Trice and Janice Beyer - The Cultures of Work Organizations -


Förändring av Organisationskulturer Särskild Intressegrupp SIG


Särskild Intressegrupp SIG (22 medlemmar)

Forum om Förändring av Organisationskulturer  

De senaste ämnena om: Förändring av Organisationskulturer.


Why you should Change an Organizational Culture Slowly
It is normally advisable to proceed slowly / gradually when attempting to change an existing organizational culture. (...)
30
 
27 reaktioner
 
How to Change Bad Norms or Behaviors of your Team?
I read an interesting article about changing bad norms or behavior. Suppose you're appointed as a new manager of a team (...)
28
 
28 reaktioner
 
Shaping Organization Culture through Stories
We can also look at culture as the daily set of stories that people tell in a complex adaptive system. This means if you (...)
7
 
2 reaktioner
 
Best Practices om Förändring av Organisationskulturer

Här hittar du de mest värdefulla idéerna och praktiska förslagen.


🥇 How can we MEASURE Mindset Change?
To successfully change an organisation, one major step is often to change the mindset of the people. I am curious to you (...)
68
 
81 reaktioner

 
🥈 Changing Organization Cultures: What is the Critical Element to Start?
When you study the political culture of a country for instance, USSR from Tsarist Russia it took a revolution to change (...)
29
 
27 reaktioner

 
🥉 Is Culture Change not Manipulating Employees?
Is this way of planned dealing with (changing) organization cultures not in fact a way to manipulate the work, minds and (...)
25
 
16 reaktioner

 
Organization Cultures Have to Change
Changing organizational cultures is indeed hard but there is no other way out as besides the of the respective organiz (...)
12
 
23 reaktioner

 
Culture Change and Coalitions
The drive for control of scarce resources forces a political frame in the process of a culture change among groups with (...)
8
 
8 reaktioner

 
Engage People in Vision, Strategy and Culture Change
Some very interesting observations and insights here. I agree totally that the people within the organization have to be (...)
8
 
7 reaktioner

 
The Leader's Role in Culture Change
The leadership in most cases craft and engineer the culture change. They need to demonstrate the aspects of the new cult (...)
8
 
7 reaktioner

 
Change in 3rd World Countries Vs. Developed World
Although change is a must in an international context, the importance varies in some parts of our world, specially in th (...)
7
 
2 reaktioner

 
What is Organisational Culture?
None of the post's here initially define what organisational culture is. To include it: "Communication and behaviour th (...)
7
 
5 reaktioner

 
Organizational Culture and Intellectual Capital System
According to Stewart (1997), (IC) consists of information, intellectual property, intellectual material, knowledge and (...)
7
 
20 reaktioner

 
Changing Culture Through Working on TRUST
It is my conviction that in practice changing a culture in a wanted direction starts and ends with the creation of trust (...)
7
 
7 reaktioner

 
Unoffical Leaders and Cultural Change
Managers must identify and ensure unoffical leaders have ownership in the cultural change process of the company. Unoffi (...)
1
 
0 reaktioner

 
Organizational Development and Organizational Culture
How are organizational development and organizational culture interrelated, of what value is the knowledge of this inter (...)
0
 
2 reaktioner

 
Experttips om Changing Organization Cultures (Engelsk)

Här hittar du professionella råd från experter.


Concerns Against Change and their Remedies

Change Management, Organizational Change (...)
   
 
 
 

Leadership Strategies for Change

Initiate, implement, develop and sustain change (...)
   
 
 
 

Establishing an Organizational Culture of Perpetual Crisis

Corporate Culture Best Practice (...)
   
 
 
 

Strategies to Change Employee Habits, Hearts and Heads

Changing Organization Cultures (...)
   
 
 
 

Other Organization Culture Frameworks

Comparing Organization Culture Constructs (...)
   
 
 
 

Pitfalls and Best Practices in Culture Change

Changing Organizational Cultures, What to DO and what NOT (...)
   
 
 
 

Key Success Factors when you're Designing your Change Management Program

Best Practices, Change Management, Organizational Change (...)
   
 
 
 

3 Stages of Cultural Change

Creating Cultural Change with Strategic Intent (...)
   
 
 
 

Building an Organizational Coaching Capacity

Developing an Organizational Coaching Capacity, Learning Organization, Developing Coaching as an Organizational Capacity (...)
   
 
 
 

What Change Agents Should I Use?

Change Management, Organizational Change, Turnaround Management (...)
   
 
 
 

How Transforming an Organization Culture is Like Treating an Addiction

Organizational Culture Change, Transformation of Company Culture (...)
   
 
 
 

Why is Changing an Organization Culture So Hard? The ASA Model (Schneider)

Organization Culture, Culture Change, Corporate Culture, Change Management, Recruitment (...)
   
 
 
 

Key Behaviors of Innovative Organizations

Innovation Management, Culture Change, Organizational Change, Innovative Culture, Organizational Culture (...)
   
 
 
 

How Should CEOs Manage and Communicate the Main Messages?

Strategic Communication, Leader Skills, Communication Skills, Leader Perspective (...)
   
 
 
 

7 Mechanisms to Change Corporate Cultures

Change Management, Organizational Change, Culture Change (...)
   
 
 
 

A Closer Look at How Change and Innovation Decisions are Made

Decision-making on Organizational Change, Innovation Decision-making, Contingent, Participative Decision-making (...)
   
 
 
 

The 7C Framework for Successful Personal and Professional Change

Personal Change, Professional Change, Personal Transition, Professional Transition, Embracing Change (...)
   
 
 
 

PROs and CONs of a Strong Corporate Culture

Corporate Culture Change, Change Management, Organizational Change (...)
   
 
 
 
Informationskällor om Förändring av Organisationskulturer

Här hittar du powerpoints, videor, nyheter etc. som du kan använda i dina egna föreläsningar och workshops.Jämför de Åtta överväganden vid förändring av organisationskulturer med:   Nivåer av Organisatorisk Kultur  |  Kulturtyper  |  Kulturell Intelligens (Early)  |  Organisatoriskt Minne Walsh Ungson  |  DICE Ramverk BCG  |  Förändringsledningens Isberg  |  Betjänanande Ledarskap  |  Uppskattande Undersökningsmetodik Cooperrider  |  Positiv Avvikelse  |  Förändringsfaser  |  Sex Angreppssätt vid Förändringar  |  Kraftfältsanalys  |  Kärngruppsteorin Kleiner  |  Teori om Planerat Beteende  |  Organisatoriskt Lärande Argyris och Schön  |  Ledarskapets Övergångsmodell Tannenbaum och Schmidt  |  Förändringsekvationen  |  Kontingenttheori Vroom  |  Grupptänkande  |  Tystnadens Spiral Noelle-Neumann  |  Glömma, Låna och Lära Ramverk  |  RACI-Matris, RACI-Roller, RACI-Modell  |  Positiv Avvikelse


Retur till Management Start: Organisation och Förändring  |  Kommunikation och Färdigheter  |  Etik och Ansvar  |  HRM och Personalfrågor  |  Ledarskap  |  Program- och Projektledning


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Special Interest Group Leader

Är du expert på Förändring av Organisationskulturer? Anmäl dig gratis

Länk till detta kunskapscenter

Kopiera den här koden till din webbplats:

 


Om 12manage | Reklam | Länk till oss / Citera oss | Sekretess | Förslagen | Användningsvillkor
© 2020 12manage - The Executive Fast Track. V15.6 - Senast uppdaterad: 29-9-2020. Alla namn ™ av deras ägare.