Överväganden vid Förändring av Organisationskulturer

Kunskapscenter

12manage is looking for
MBA students.

   

Åtta överväganden som ska beaktas, när du förändrar kulturen i en organisation. Förklaring av Changing Organization Cultures av Trice och Beyer. ('93)

Innehåll

Premium

”Därför att det innebär att introducera något nytt och väsentligen annorlunda från vad som idag pågår, i den existerande kulturen, kulturell innovation, förnyelse är (...) svårare än att underhålla en kultur. När innovation uppstår, så byts några saker ut eller ersätter andra…, Personalen motsätter sig ofta en sådan förändring. Det har de goda skäl till. Den lyckade ledningen för processerna för kulturförändring eller för kulturskapande innebär ofta ett övertygande av personalen att troligen så kommer vinsterna uppväga förlusterna”.


I deras utmärkta bok ”The Cultures of Work Organizations”, Harrison Trice och Janice Beyer erbjuder ett antal idéer som du bör komma ihåg och beakta, när du förändrar kulturen i en organisation:


Åtta överväganden man bör ha i åtanke, vid förändring av organisationskulturer

 1. Dra nytta av fördelaktiga förhållanden. Till exempel ett dåligt finansiellt resultat. Se till att personalen faktiskt uppfattar behovet av förändring.

 2. Kombinera försiktighet med optimism. Skapa en optimistisk syn om vad förändrings ansträngningarna kommer att bidra med.

 3. Förståelse för motståndet till en kulturförändring. Både på individnivån [skräck för det okända, egennyttan, den selektiva uppmärksamheten och kvarhållandet, vanan, beroendet, behovet av trygghet] och på den organisatoriska eller gruppens nivå [hot om makt och inflytande, brist på förtroende, olika uppfattningar och mål, social upplösning, resursbegränsningar, fastställda investeringar, tvärorganisationella överenskommelser].

 4. Förändra många olika beståndsdelar, men underhåll någon form kontinuitet. Identifiera till exempel de oförändrade principerna som kommer att finnas kvar.

 5. Erkänna betydelsen av genomförandet. Initialt godtagande och entusiasm är otillräckligt för att bära en förändring framåt:

  • godkänna
  • genomförande
  • inrättande.
 6. Välja, anpassa, och skapa lämpliga kulturella former. Använda symboler, ritualer, språk, berättelser, myter, metaforer, riter och ceremonier.

 7. Anpassa socialisationstaktiken. Den primära vägen, som personal, lär sig en företagskultur är med hjälp av socialisationsprocessen i början av deras anställning. På grund av detta, om dessa socialiseringprocesser förändras, så kommer organisationens kultur också att börja förändras.

 8. Finna och odla innovativt Ledarskap, Ledning. Medlemmarna ger osannolikt upp sin, vad det än är för en trygg stabilitet de härstammar från i de existerande kulturerna och följer en ledare i de nya riktningarna, såvida inte den ledaren utstrålar ett självförtroende, har stark övertygelse, en dominant personlighet och kan predika den nya visionen med drama och vältalighet.

Bok: Harrison Trice and Janice Beyer - The Cultures of Work Organizations -


Förändring av Organisationskulturer Särskild Intressegrupp SIG


Särskild Intressegrupp SIG (27 medlemmar)


Förändring av Organisationskulturer Forumet  

Nya ämnen

  How to Change Bad Norms or Behaviors of your Team?
I read an interesting article about changing bad norms or behavior. Suppose you're appointed as a new manager of a team that isn’t working hard enough...
     
 
  Culture Change and Coalitions
The drive for control of scarce resources forces a political frame in the process of a culture change among groups with diverse interests. The dominan...
     
 
  The LEADER's ROLE in Culture Change
The leadership in most cases craft and engineer the culture change. They need to demonstrate the aspects of the new culture. They begin to o...
     
 
  Change in 3rd World Countries Vs. Developed World
Although change is a must in an international context, the importance varies in some parts of our world, specially in the 3rd world countries. Here, t...
     
 
  Pro / Cons of a Strong Organisational Culture?
I think the summary provided is very useful, however I was seeking for the pros and cons of a strong organizational culture. Any ideas?...
     
 
  How to change unwanted behavior of employees?
Unwanted behavior of the employees does affect the performance of the organization. Ultimately the customer will be dissatisfied.
This, if not ma...
     
 
  What is `Organisational Culture`?
None of the post's here initially define what organisational culture is.
To include it: "Communication and behaviour that reflects the vir...
     
 
  Changing Culture Through Working on TRUST
It is my conviction that in practice changing a culture in a wanted direction starts and ends with the creation of trust-based relations between peopl...
     
 
  Cultural Change: from Where Into What?
I miss an important point, from where to change into what? Leaders and managers of today need a tool that they can use to establish the gap. Preferabl...
     
 
  Engage People in Vision, Strategy and Culture Change
Some very interesting observations and insights here. I agree totally that the people within the organization have to be engaged in its vision ...
     
 
  Unoffical Leaders and Cultural Change
Managers must identify and ensure unoffical leaders have ownership in the cultural change process of the company. Unofficial leaders are those ...
     
 
  Changing Countries with Army Leaders without any Management Know-how
How does one bring change in third world countries like in Pakistan when the top management (CEO/COO) are army personnel while the staff are from diff...
     
 
  Organizational Culture and Intellectual Capital System
According to Stewart (1997), intellectual capital (IC) consists of information, intellectual property, intellectua...
     
 
  Drift or Step Response Change
In electronic control systems we learn about two types of changes:
- Drift is a gradual change which happens due to small effects o...
     
 
  Organizational Development and Organizational Culture
How are organizational development and organizational culture interrelated, of what va...
     
 
  Organization Culture Change
I am bit involved in changing work place culture. I am active member of various committees formed of employee representatives. I am giving my c...
     
 

Best Practices - Förändring av Organisationskulturer
  How Can we MEASURE Mindset Change?
To successfully change an organisation, one major step is often to change the mindset of the people. I am curious to your insights / knowledge:...
     
 
  Manipulating Employees?
Is this way of planned dealing with (changing) organization cultures not in fact a way to manipulate the work, minds and values of employees?
     
 
  Organisational Culture Change
The only way to change organisational culture is to
a) ensure that there is a strong leadership vision and
b) to then engage with ...
     
 
  Changing Organization Cultures: What is the Critical Element to Start?
When you study the political culture of a country for instance, USSR from Tsarist Russia it took a revolution to change a culture. The only thing that...
     
 
  Organization Cultures Have to Change
Changing organizational cultures is indeed hard but there is no other way out as organizations ex...
     
 

Expert Tips (ENG) - Changing Organization Cultures
 

Concerns Against Change and their Remedies

 
 
 

Establishing an Organizational Culture of Perpetual Crisis

 
 
 

Leadership Strategies for Change

 
 
 

Other Organization Culture Frameworks

 
 
 

Strategies to Change Employee Habits, Hearts and Heads

 
 
 

3 Stages of Cultural Change

 
 
 

Key Success Factors when you're Designing your Change Management Program

 
 
 

Pitfalls and Best Practices in Culture Change

 
 
 

What Change Agents Should I Use?

 
 
 

Why is Changing an Organization Culture So Hard? The ASA Model (Schneider)

 
 
 

How Transforming an Organization Culture is Like Treating an Addiction

 
 
 

7 Mechanisms to Change Corporate Cultures

 
 
 

The 7C Framework for Successful Personal and Professional Change

 
 
 

A Closer Look at How Change and Innovation Decisions are Made

 
 
 

PROs and CONs of a Strong Corporate Culture

 
 

Resurser - Förändring av Organisationskulturer
 

Nyheter om Kultur Förändring


     
 

Nyheter om Organisation Förändring


     
 

Videor om Kultur Förändring


     
 

Videor om Organisation Förändring


     
 

Presentationer om Kultur Förändring


     
 

Presentationer om Organisation Förändring


     
 

Mer om Kultur Förändring


     
 

Mer om Organisation Förändring


     

Jämför de Åtta överväganden vid förändring av organisationskulturer med:   Nivåer av Organisatorisk Kultur  |  Kulturtyper  |  Kulturell Intelligens (Early)  |  Organisatoriskt Minne Walsh Ungson  |  DICE Ramverk BCG  |  Förändringsledningens Isberg  |  Betjänanande Ledarskap  |  Uppskattande Undersökningsmetodik Cooperrider  |  Positiv Avvikelse  |  Förändringsfaser  |  Sex Angreppssätt vid Förändringar  |  Kraftfältsanalys  |  Kärngruppsteorin Kleiner  |  Teori om Planerat Beteende  |  Organisatoriskt Lärande Argyris och Schön  |  Ledarskapets Övergångsmodell Tannenbaum och Schmidt  |  Förändringsekvationen  |  Kontingenttheori Vroom  |  Grupptänkande  |  Tystnadens Spiral Noelle-Neumann  |  Glömma, Låna och Lära Ramverk  |  RACI-Matris, RACI-Roller, RACI-Modell  |  Positiv Avvikelse


Retur till Management Start: Organisation och Förändring  |  Kommunikation och Färdigheter  |  Etik och Ansvar  |  HRM och Personalfrågor  |  Ledarskap  |  Program- och Projektledning


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Special Interest Group Leader

Du här? Anmäl dig gratis


 


Om 12manage | Reklam | Länk till oss / Citera oss | Sekretess | Förslagen | Användningsvillkor
© 2019 12manage - The Executive Fast Track. V15.0 - Senast uppdaterad: 18-1-2019. Alla namn ™ av deras ägare.