Dialektisk Undersökning - Dialektik

Kunskapscenter

   

Tes, Antites och Syntes. Förklaring till Dialektisk Undersökning. Dialektik.

Innehåll

Premium

Historian bakom Dialektisk Undersökning (Dialektik)

Dialektisk Undersökning eller Dialektik har en lång historia under vilken dess mening och förståelse om terminologin förändrades. I Asien där ideén om att allt består av sina motsatser, yin och yang, går tillbaka till I Ching för omkring 3.000 år sedan och Taoist ledaren Lao Tzu omkring 2.500 år sedan. Taoismen framhåller att förändring är det enda som är  konstant. Taoistisk filosofi lär också ut att ”gradvis förändring resulterar i en plötslig förändring i form av (hua)”. Dessutom för omkring 2.500 år sedan i det forntida Grekland, så hade Heraclites idén att all förändring kommer från att  kämpa med motsatser. Aztekerna höll  fast vid ideén att också jorden kommit till från sina motsatser. Lakotas i Nordamerika delade denna tilltro. I Platos dialoger så ”argumenterar” Socrates typiskt med hjälp av att korsförhöra någon annans påståenden. På detta sätt så får han fram de inneboende motsägelserna i den position hans opponent har. Aristoteles jämförde dialektik med retorik (konsten av att övertyga andra), som säger att dialektik hanterar med en uppriktighet som söker efter sanningen. Av ett okänt skäl så kom idén av att allt uppstod av motsatser att dö ut i den västinfluerade världen, tills Kant och Hegel som revitaliserade idén om dialektik under tiden då den industriella revolutionen började. Slutligen så gjorde Fichte den underförstådda triaden existerande i Hegel's arbete som tydligt, genom att klart särskilja mellan Tes, Antites och Syntes, och denna idé utvidgades därefter av Marx och Engels.
 

dialektisk undersökning dialektikVad är dialektik? Definitioner

  • En logisk process för att komma fram till sanningen genom att sätta in motsatt förslag i juxtapositionen; ett begrepp ofta använt i medeltida filosofi och teologi och även i skrifter av Hegel och Marx.
  • Ett filosofiskt begrepp tillämpat på metoder där debatt eller argumentation används och som söker att bevisa eller motbevisa sanningen genom logikregler eller av lagar om resonemang.
  • En tanke och kommunikationprocess som baseras på förändring genom konflikten med (till synes) motsättande styrkor (paradoxer)
  • Jämför med bilden på höger hand för att fullt inse den viktiga skillnaden mellan dialektik och en kompromiss (~mix), ett dilemma, ett pussel och ett genomsnittsvärde.

Fördelar med den dialektiska undersökningsmetoden

Strategi, Management och affärsetik är alla komplex genom sin beskaffenhet. Dialektik erbjuder ett antal fördelar till de som måste hantera denna naturliga komplexitet och med dessa till synes motstridande krafter (spänningar).


De With och Meyer (Strategi: Process, Innehåll, Sammanhang) omnämner följande fördelar till att ta ett dialektiskt tillvägagångssätt i strategiska paradoxer och komplexitet (i stället för att behandla spänningarna som pussel, dilemmas eller kompromisser eller att välja ett genomsnittsvärde):

  1. En räcka av idéer kan exploateras
  2. Hjälp fokuserar på fall av stridigheter (kritiska punkter)
  3. Erbjuder en stimulans för att överbrygga till synes oförenliga motsatser
  4. Erbjuder en stimulans för att pröva kreativitet (att finna en syntes som är bättre än kompromiss av motsatserna),

En metod som påminner om dialektik, är den om Djävulens advokat approachen. Denna metod är också användbar i exponering av underliggande antaganden, men har en tendens att betona det negativa, medans den dialektiska utredningen är ett mer allsidigt och mer harmoniskt tillvägagångssätt.


Bok: Bob de With and Ron Meyer - Strategy: Process, Content, Context -

Bok: Alex Lowy and Phil Hood - The Power of the 2x2 Matrix - Using 2x2 Thinking. -

Bok: Barry Johnson - Polarity Management: Identifying and Managing Unsolvable Problems -

Bok: Charles M. Hampden-Turner, Fons Trompenaars - Building Cross-Cultural Competence. -


Dialektisk Undersökning - Dialectics Forumet
  Reflective Urgency: Critical Thinking AND Acting Quickly
The best way to respond depends on the situation.<...
     
 
  Paradoxical Leadership
An interesting recent article on dialectics argues...
     
 
  Paradox Management
As pointed by Eisenhardt, Paradox is the simultane...
     
 
  Dealing with Paradoxes in Organizations
Organizations are paradoxical in lots of ways and ...
     
 
  Dialectics Business Case: Toyota
3 professors of Hitotsubashi University Graduate S...
     
 
  What is Dialectic Ability? Definition
Is the ability to hold 2 seemingly opposing ideas ...
     
 

Dialektisk Undersökning - Dialectics Särskild Intressegrupp SIG


Särskild Intressegrupp SIG

Dialektisk Undersökning - Dialectics Utbildning & Sammankomster


Hitta Träning, Seminarier och Sammankomster


Best Practices - Dialektisk Undersökning - Dialectics Premium

Expert Tips (ENG) - Dialectical Enquiry - Dialectics Premium
 

Stages of Decision-makingBli Medlem

In "The Opposable Mind: How Succesful Leaders Thin...
Usage (application): Integrative versus Convential Thinkers, Differences in Decision-making
 
 
 

How to Select the RIGHT Tensions to Manage?Bli Medlem

How do you make sure you manage the RIGHT seemingl...
Usage (application): Setting Strategic Priorities
 
 

Resurser - Dialektisk Undersökning - Dialectics Premium
 

Nyheter om Dialektisk FrågeundersökningBli Medlem


     
 

Nyheter om Frågebaserad SyntesBli Medlem


     
 

Videor om Dialektisk FrågeundersökningBli Medlem


     
 

Videor om Frågebaserad SyntesBli Medlem


     
 

Presentationer om Dialektisk FrågeundersökningBli Medlem


     
 

Presentationer om Frågebaserad SyntesBli Medlem


     
 

Mer om Dialektisk FrågeundersökningBli Medlem


     
 

Mer om Frågebaserad SyntesBli Medlem


     

Jämför Dialektisk Undersökning - Dialektik med: Delphimetoden)  |  Grundorsaksanalys  |  Analogiskt Strategiskt Resonemang  |  Pyramidprincipen  |  Begränsningsteorin, Teorin om Begränsningar  |  Idékläckning (Brainstorming)  |  Orsak- och Verkansdiagram (Fiskbensdiagram) - Ishikawa  |  Sex Tänkhattar  |  Systemdynamik, Systemtänkande  |  Scenarioplanering  |  Spelteori (Nash)  |  Spiral Dynamics Modell  |  Reala Optioner Luehrman  |  Kepner-Tregoe Matrisen  |  Rimlighetsteori  |  Kaosteori Lorenz  |  Soft Systems-metodik  |  Minneskartor (Mind Mapping)


Retur till Management Start: Kommunikation och Färdigheter  |  Etik och Ansvar  |  Strategi


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Special Interest Group Leader

Du här
Om 12manage | Reklam | Länk till oss / Citera oss | Sekretess | Förslagen | Användningsvillkor
© 2018 12manage - The Executive Fast Track. V14.1 - Senast uppdaterad: 20-9-2018. Alla namn ™ av deras ägare.