Dialektisk Undersökning - Dialektik

Kunskapscenter
Sammanfattning, forum, bästa praxis, experttips och informationskällor.

50 itens • 462.482 visitas


Sammanfattning

Historian bakom Dialektisk Undersökning (Dialektik)

Dialektisk Undersökning eller Dialektik har en lång historia under vilken dess mening och förståelse om terminologin förändrades. I Asien där ideén om att allt består av sina motsatser, yin och yang, går tillbaka till I Ching för omkring 3.000 år sedan och Taoist ledaren Lao Tzu omkring 2.500 år sedan. Taoismen framhåller att förändring är det enda som är  konstant. Taoistisk filosofi lär också ut att ”gradvis förändring resulterar i en plötslig förändring i form av (hua)”. Dessutom för omkring 2.500 år sedan i det forntida Grekland, så hade Heraclites idén att all förändring kommer från att  kämpa med motsatser. Aztekerna höll  fast vid ideén att också jorden kommit till från sina motsatser. Lakotas i Nordamerika delade denna tilltro. I Platos dialoger så ”argumenterar” Socrates typiskt med hjälp av att korsförhöra någon annans påståenden. På detta sätt så får han fram de inneboende motsägelserna i den position hans opponent har. Aristoteles jämförde dialektik med retorik (konsten av att övertyga andra), som säger att dialektik hanterar med en uppriktighet som söker efter sanningen. Av ett okänt skäl så kom idén av att allt uppstod av motsatser att dö ut i den västinfluerade världen, tills Kant och Hegel som revitaliserade idén om dialektik under tiden då den industriella revolutionen började. Slutligen så gjorde Fichte den underförstådda triaden existerande i Hegel's arbete som tydligt, genom att klart särskilja mellan Tes, Antites och Syntes, och denna idé utvidgades därefter av Marx och Engels.
 

dialektisk undersökning dialektikVad är dialektik? Definitioner

  • En logisk process för att komma fram till sanningen genom att sätta in motsatt förslag i juxtapositionen; ett begrepp ofta använt i medeltida filosofi och teologi och även i skrifter av Hegel och Marx.
  • Ett filosofiskt begrepp tillämpat på metoder där debatt eller argumentation används och som söker att bevisa eller motbevisa sanningen genom logikregler eller av lagar om resonemang.
  • En tanke och kommunikationprocess som baseras på förändring genom konflikten med (till synes) motsättande styrkor (paradoxer)
  • Jämför med bilden på höger hand för att fullt inse den viktiga skillnaden mellan dialektik och en kompromiss (~mix), ett dilemma, ett pussel och ett genomsnittsvärde.

Fördelar med den dialektiska undersökningsmetoden

Strategi, Management och affärsetik är alla komplex genom sin beskaffenhet. Dialektik erbjuder ett antal fördelar till de som måste hantera denna naturliga komplexitet och med dessa till synes motstridande krafter (spänningar).


De With och Meyer (Strategi: Process, Innehåll, Sammanhang) omnämner följande fördelar till att ta ett dialektiskt tillvägagångssätt i strategiska paradoxer och komplexitet (i stället för att behandla spänningarna som pussel, dilemmas eller kompromisser eller att välja ett genomsnittsvärde):

  1. En räcka av idéer kan exploateras
  2. Hjälp fokuserar på fall av stridigheter (kritiska punkter)
  3. Erbjuder en stimulans för att överbrygga till synes oförenliga motsatser
  4. Erbjuder en stimulans för att pröva kreativitet (att finna en syntes som är bättre än kompromiss av motsatserna),

En metod som påminner om dialektik, är den om Djävulens advokat approachen. Denna metod är också användbar i exponering av underliggande antaganden, men har en tendens att betona det negativa, medans den dialektiska utredningen är ett mer allsidigt och mer harmoniskt tillvägagångssätt.


Bok: Bob de With and Ron Meyer - Strategy: Process, Content, Context

Bok: Alex Lowy and Phil Hood - The Power of the 2x2 Matrix - Using 2x2 Thinking.

Bok: Barry Johnson - Polarity Management: Identifying and Managing Unsolvable Problems

Bok: Charles M. Hampden-Turner, Fons Trompenaars - Building Cross-Cultural Competence.


Särskild Intressegrupp SIG

Dialektisk Undersökning - Dialectics Särskild Intressegrupp SIG.Särskild Intressegrupp SIG

Forum

Forumdiskussioner om Dialektisk Undersökning - Dialectics. Nedan kan du ställa en fråga om det här ämnet, dela dina erfarenheter, rapportera en ny utveckling eller förklara något.


Starta ett nytt ämne om Dialektisk Undersökning - Dialectics

 

Hypothesis Driven Approach to Strategy Consulting
An hypothesis is a testable statement about the relationship between two or more variables or a proposed explanation for some observed phenomenon. It can include the initial assumptions, or it may be ...
7
 
8 kommentarer
Paradoxes in Management
As pointed by Eisenhardt, a Paradox is the simultaneous existence in the organization of two (seemingly) inconsistent states, such as “empowerment and conformance”: “old and new” (Eisenhardt 2000:...
5
 
Consequences of a Dialectical Worldview
The essential characteristic of the dialectical method is that it considers historical and social phenomena in continuous movement. It explains the laws that govern economic and social structures, the...
3
 
Paradoxical Leadership
An interesting recent article on dialectics argues that good leaders should not focus so much on being consistent in their decision making, sticking to their commitments, and remaining on message. The...
3
 

Best Practices

De bästa, högst rankade ämnena om Dialektisk Undersökning - Dialectics. Här hittar du de mest värdefulla idéerna och praktiska förslagen.


Dealing with Paradoxes in Organizations
Organizations are paradoxical in lots of ways and executives have to decide what to do with the intrinsically contradicting nature of many managerial issues.
It's useful to distinguish two (parad...
32
 
5 kommentarer

Reflective Urgency: Critical Thinking AND Acting Quickly
The best way to respond to situations depends. One should avoid:
Responding (too) quickly to particular situations bears the risk of overseeing important information that could generate coll...
31
 
8 kommentarer

Dialectics Business Case: Toyota
3 professors of Hitotsubashi University Graduate School of International Corporate Strategy in Tokio claim that the immense succes of Toyota is as much due to its ability to embrace contradictions as ...
22
 
What is Dialectic Ability? Definition
Is the ability to hold 2 seemingly opposing ideas in mind, and to combine and to resolve them in an unexpected, creative way innate, or can it be learned?...
16
 
1 kommentarer

Experttips

Avancerad insikt om Dialectical Enquiry - Dialectics (Engelsk). Här hittar du professionella råd från experter.


Stages of Decision-making

Integrative versus Convential Thinkers, Differences in Decision-making
In "The Opposable Mind: How Succesful Leaders Think" in HBR (June 2007, Vol 85, Nr 6), Roger Martin describes a 4-stage ...

How to Select the RIGHT Tensions to Manage?

Setting Strategic Priorities
How do you make sure you manage the RIGHT seemingly contradicting forces (tensions)? Marakon consultants Dodd and Favaro...

A Dualistic Mindset is Required for Strategic Thinking, Strategic Alliances and Co-Opetition Agreements

Strategy Formation, Strategic Alliances and Co-Opetition
It's important that people involved in strategy formulation and in establishing, negotiating or closing a Co-opetition a...
Informationskällor

Olika informationskällor om Dialektisk Undersökning - Dialectics. Här hittar du powerpoints, videor, nyheter etc. som du kan använda i dina egna föreläsningar och workshops.


Integrative Thinking In-depth

Integrative Thinking, Opposable Mind, Integrative Thinkers, Paradox, Synthesis
Extensive presentation about integrative thinking, including the following sections: 1. Learning objective 2. Structur...

Management Dialectics

Thesis, Antithesis, Synthesis
According to Miguel Pina E Cunha a.o. managers are increasingly living in a world of paradox. For instance, they are tol...

Individual Decision Making and Group Decision Making

Decision Making Process, Groupthink, Decision Making Styles, Vroom-Yetton Method
Presentation about Decision Making by groups and individuals. The presentation includes the following sections: 1. Know...

Overview of Reasoning Types and Models

Reasoning
This comprehensive presentation clearly outlines the different models used in reasoning processes. The presentation incl...

Controversial Choices

Strategic Decision-making
Paper by Aneel G. Karnani. The essence of strategy is to make controversial choices; this is the only way to gain a comp...

Introduction and Summary of Integrative Thinking

Initial Understanding of Integrative Thinking, Trainings, Workshops
Video with brief opinions about what Integrative Thinking is and what are its main benefits....

Dialectical Enquiry Diagram

Reconciliating Complex Forces
Download and edit the 12manage PowerPoint model for limited personal, educational and business use. Republishing in int...

Forskningslänkar

Hoppa till ytterligare forskningsresurser angående angående Dialektisk Undersökning - Dialectics.


Nyheter

Nyheter

Videor

Videor

Presentationer

Presentationer

 
Böcker

Böcker

Akademisk

Akademisk

Mer

Mer


Jämför Dialektisk Undersökning - Dialektik med: Delphimetoden)  |  Grundorsaksanalys  |  Analogiskt Strategiskt Resonemang  |  Pyramidprincipen  |  Begränsningsteorin, Teorin om Begränsningar  |  Idékläckning (Brainstorming)  |  Orsak- och Verkansdiagram (Fiskbensdiagram) - Ishikawa  |  Sex Tänkhattar  |  Systemdynamik, Systemtänkande  |  Scenarioplanering  |  Spelteori (Nash)  |  Spiral Dynamics Modell  |  Reala Optioner Luehrman  |  Kepner-Tregoe Matrisen  |  Rimlighetsteori  |  Kaosteori Lorenz  |  Soft Systems-metodik  |  Minneskartor (Mind Mapping)


Retur till Management Start: Kommunikation och Färdigheter  |  Etik och Ansvar  |  Strategi & Innovation


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Särskild Intressegrupp SIG

Vet du mycket om Dialektisk Undersökning - Dialectics? Bli vår SIG-ledareOm 12manage | Reklam | Länk till oss / Citera oss | Sekretess | Förslagen | Användningsvillkor
© 2023 12manage - The Executive Fast Track. V16.1 - Senast uppdaterad: 8-2-2023. Alla namn ™ av deras ägare.