Orsak- och Verkansdiagram (Fiskbensdiagram) - Ishikawa

Kunskapscenter

   

Identifierar och arrangerar orsaker till en händelse eller ett problem. Förklaring till orsak och verkansdiagrammet (fiskbendiagrammet) av Kaoru Ishikawa. (1943)

Innehåll

Premium

Kaoru Ishikawa FiskbensdiagramVad är en Orsak- och Verkansdiagram (Fiskbensdiagram) - Ishikawa? Beskrivning

Orsak och verkansdiagram (Orsak- och Verkansdiagram) (Ishikawa) (fiskbensdiagram) från japanska kvalitetskontrollstatistikern Kaoru Ishikawa är en grafisk teknik som kan användas i lag/team för att identifiera, och att ordna orsakerna till en händelse eller problem eller följder. Den illustrerar grafiskt det hierarkiska förhållandet mellan orsakerna enligt deras grad av betydelse eller detaljer och givna följder. Också kallad: Ishikawa diagram.
 

Ursprunget till fiskbensdiagrammet. Historia

Fiskbensdiagrammet uppfanns av Professor Kaoru Ishikawa från Tokyo universitetet en mycket högaktad japansk expert i kvalitetsledning. Han använde den först år 1943 för att hjälpa till att förklara för en grupp av ingenjörer på Kawasaki Steel Works hur en komplex uppsättning av faktorer kunde relateras till varandra för att hjälpa till att förstå ett problem.


Användningen av Orsak- och Verkansdiagram) (Ishikawa) | Fiskbensdiagram. Användningsområden

 • Koncentrerar på ett komplext problem i en teaminsats. Jämför: 8D Problemlösning (Åtta Discipliner)
 • Identifierar alla orsaker och grundorsaker för en specifik effekt, problem eller villkor.
 • Analyserar och relaterar några av de interageranden som finns bland faktorerna som påverkar en särskild process eller effekt.
 • Möjliggör för en korrigerande handling.

Stegen, i att skapa ett Ishikawa diagram. Process

 1. Förklara syftet med mötet. Identifierar därefter och tydligt beskriver och enas om problemet eller effekten som ska analyseras.
 2. Placera en whiteboard eller ett blädderblock, så att alla kan se. Rita en box som innehåller problemet eller effekten på höger sida av diagrammet med en horisontell rygg.

 3. Genomför en Idékläckning (Brainstorming)sövning. Som ett första förslag, för huvudförgreningen kan du använda dig av följande kategorier:
  • Serviceindustrin: 8:a P:n: Personal, Produkt/Tjänst, Pris, Promotion/Påverkan, Policys/Riktlinjer, Processer, Procedurer, Plats/Produktionsfabrik/ ProduktTeknologi.
  • Tillverkning: 6 M:s: Arbetskraft (Manpower), Metoder, Mått, Maskiner, Material, Moder natur, (Miljön)
  • Använd de ovannämnda kategorierna, genom att fråga till exampel: Vad är personalens problem som påverkar/orsakar problemet?
 4. Identifiera den huvudsakliga orsaken som bidrar till den effekt som är studerad. Detta kan göras genom att tillämpa en Pareto Analys(80/20 regel) eller en Grundorsaksanalys.

 5. Dessa huvudsakliga orsaker blir etiketterna för underförgreningarna i ditt diagram.

 6. För varje större underförgrening, identifiera andra specifika faktorer som kan vara orsaker till effekten. Fråga: Varför är det som orsakar denna händelse?
 7. Identifiera mer och mer mer specificerade nivåer av orsaker och fortsätt organisera dem under de relaterade orsakerna eller kategorier.
 8. Analysera diagrammet.
 9. Agera utifrån diagrammet. Ta bort orsakerna till problemet. Det allmänna systematiska angreppssättet för detta är Demings Cykler (PDSA / PDCA) eller RACI-Matris, RACI-Roller, RACI-Modell.

Styrkor med Orsak- och Verkansdiagrammet. Fördelar

 • Hjälper till att finna och överväga alla möjliga orsaker till problemet, snarare än just de som är uppenbara.
 • Hjälper till att bestämma grundorsaker till ett problem- eller kvalitetsegenskap på ett strukturerat sätt.
 • Uppmuntrar till gruppdeltagande och använder gruppkunskap i processen.
 • Hjälper till att fokusera på, orsaker till problem som kan tillgripas utan att få klagomål och en irrelevant diskussion.
 • Använder en välordnad och lätt-att-läsa format på diagrammet för orsak-och-verkans förhållandena.
 • Ökar på kunskapen om processen genom att hjälpa alla lära sig mer om viktiga faktorer på arbetet och hur de relaterar till varandra.
 • Identifierar områden som man kan göra ytterligare studier på där det finns en brist på tillräcklig information.

Begränsningar med Ishikawa diagrammet. Nackdelar

 • Inte mycket användbart för extremt komplexa problem, där många orsaker och många problem är besläktade med varandra.

Antaganden med fiskbensdiagrammet. Villkor

 • Ett problem består av ett begränsat antal orsaker, som i sin tur består av indirekta orsaker.
 • Särskilja dessa orsaker och indirekta orsaker är ett användbart första steg för att ta itu med problemet.

Bok: Kaoru Ishikawa - Guide to Quality Control -


Orsak- och Verkansdiagram (Fiskbensdiagram) - Ishikawa Forumet
  When Should we Use a Cause Effect Diagram?
In addition to the usage and application areas alr...
     
 
  How to Apply Cause and Effect Analysis in a Processing Plant?
I work in a process plant. I'm always facing break...
     
 
  Cause and Effect Diagram: Next Steps
It is well known that C&E analysis is a good tool ...
     
 
  Ishikawa System Limitations
The Ishikawa system is a practical, solid tool for...
     
 
  Approximate Main Cause
Cause-effect diagram is one of methods determining...
     
 
  Understanding Demand and Failure Demand
I am an MSc student of Six Sigma for service. For ...
     
 
  The 4Ms Model to Name Ishikawa Main Causes
I checked the internet to find out who and when us...
     
 
  Ishikawa Process in Quality Control and Quality Management
Problem Analysis for quality control/management is...
     
 
  Determining the Relevance of a Problem with an Ishikawa Diagram
I use the fishbone to determine the relevance of a...
     
 
  Complex Effect and Cause Relations
Note that Effects and Causes of organizational pro...
     
 
  Solution and Effect Diagram
There exists also an inverted Ishikawa Diagram, wi...
     
 

Orsak- och Verkansdiagram (Fiskbensdiagram) - Ishikawa Särskild Intressegrupp SIG


Särskild Intressegrupp SIG

Orsak- och Verkansdiagram (Fiskbensdiagram) - Ishikawa Utbildning & Sammankomster


Hitta Träning, Seminarier och Sammankomster


Best Practices - Orsak- och Verkansdiagram (Fiskbensdiagram) - Ishikawa Premium
  Six Sigma and Fishbone Diagram
Is there a relation between six-sigma and the fish...
     
 
  What is the Taguchi Principle?
Has anyone heard of the Taguchi principle and can ...
     
 

Expert Tips (ENG) - Cause and Effect Diagram (Fishbone Diagram) - Ishikawa Premium
 

How to ApplyThe 5 Whys Method

Definition
The 5 Whys Method was pione...
Usage (application): Definition, Process, Best Practices, Limitations
 
 
 

Approaches to Conducting RCA Activities

One might be tempted to conclude that a completed ...
Usage (application): Root Cause Analysis Methods
 
 
 

3 Potential Categories of (Root) Causes

Latino and Latino consider in a 1999-paper called ...
Usage (application): Root Cause Analysis, Ishikawa, 8D, TOC
 
 
 

Team-oriented Cause and Effect Analysis

The 8-D problem solving process, is a team-oriente...
Usage (application): Team-based RCA
 
 


Resurser - Orsak- och Verkansdiagram (Fiskbensdiagram) - Ishikawa Premium
 

Nyheter om Orsak Och Verkans Diagram


     
 

Nyheter om Fiskbensdiagram


     
 

Videor om Orsak Och Verkans Diagram


     
 

Videor om Fiskbensdiagram


     
 

Presentationer om Orsak Och Verkans Diagram


     
 

Presentationer om Fiskbensdiagram


     
 

Mer om Orsak Och Verkans Diagram


     
 

Mer om Fiskbensdiagram


     


Jämför med Orsak- och Verkansdiagram (Fiskbensdiagram) - Ishikawa: 8D Problemlösning (Åtta Discipliner)  |  Grundorsaksanalys  |  Begränsningsteorin, Teorin om Begränsningar  |  Dialektisk Undersökning, Dialektik  |  Minneskartor (Mind Mapping)  |  Pyramidprincipen  |  Delphimetoden)  |  Analogiskt Strategiskt Resonemang  |  Erfarenhetslärande  |  Idékläckning (Brainstorming)  |  Sex Tänkhattar  |  Kepner-Tregoe Matrisen  |  RACI-Matris, RACI-Roller, RACI-Modell   |  Gantt Schema


Retur till Management Start: Kommunikation och Färdigheter  |  Beslutsfattande och Värdering  |  Supply Chain och Kvalitetsledning


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Special Interest Group Leader

Du här


Om 12manage | Reklam | Länk till oss / Citera oss | Sekretess | Förslagen | Användningsvillkor
© 2018 12manage - The Executive Fast Track. V14.1 - Senast uppdaterad: 22-9-2018. Alla namn ™ av deras ägare.