Orsak- och Verkansdiagram (Fiskbensdiagram) - Ishikawa

Kunskapscenter

Sammanfattning, forum, bästa praxis, experttips och resurser.


Kaoru Ishikawa FiskbensdiagramVad är en Orsak- och Verkansdiagram (Fiskbensdiagram) - Ishikawa? Beskrivning

Orsak och verkansdiagram (Orsak- och Verkansdiagram) (Ishikawa) (fiskbensdiagram) från japanska kvalitetskontrollstatistikern Kaoru Ishikawa är en grafisk teknik som kan användas i lag/team för att identifiera, och att ordna orsakerna till en händelse eller problem eller följder. Den illustrerar grafiskt det hierarkiska förhållandet mellan orsakerna enligt deras grad av betydelse eller detaljer och givna följder. Också kallad: Ishikawa diagram.
 

Ursprunget till fiskbensdiagrammet. Historia

Fiskbensdiagrammet uppfanns av Professor Kaoru Ishikawa från Tokyo universitetet en mycket högaktad japansk expert i kvalitetsledning. Han använde den först år 1943 för att hjälpa till att förklara för en grupp av ingenjörer på Kawasaki Steel Works hur en komplex uppsättning av faktorer kunde relateras till varandra för att hjälpa till att förstå ett problem.


Användningen av Orsak- och Verkansdiagram) (Ishikawa) | Fiskbensdiagram. Användningsområden

 • Koncentrerar på ett komplext problem i en teaminsats. Jämför: 8D Problemlösning (Åtta Discipliner)
 • Identifierar alla orsaker och grundorsaker för en specifik effekt, problem eller villkor.
 • Analyserar och relaterar några av de interageranden som finns bland faktorerna som påverkar en särskild process eller effekt.
 • Möjliggör för en korrigerande handling.

Stegen, i att skapa ett Ishikawa diagram. Process

 1. Förklara syftet med mötet. Identifierar därefter och tydligt beskriver och enas om problemet eller effekten som ska analyseras.
 2. Placera en whiteboard eller ett blädderblock, så att alla kan se. Rita en box som innehåller problemet eller effekten på höger sida av diagrammet med en horisontell rygg.

 3. Genomför en Idékläckning (Brainstorming)sövning. Som ett första förslag, för huvudförgreningen kan du använda dig av följande kategorier:
  • Serviceindustrin: 8:a P:n: Personal, Produkt/Tjänst, Pris, Promotion/Påverkan, Policys/Riktlinjer, Processer, Procedurer, Plats/Produktionsfabrik/ ProduktTeknologi.
  • Tillverkning: 6 M:s: Arbetskraft (Manpower), Metoder, Mått, Maskiner, Material, Moder natur, (Miljön)
  • Använd de ovannämnda kategorierna, genom att fråga till exampel: Vad är personalens problem som påverkar/orsakar problemet?
 4. Identifiera den huvudsakliga orsaken som bidrar till den effekt som är studerad. Detta kan göras genom att tillämpa en Pareto Analys(80/20 regel) eller en Grundorsaksanalys.

 5. Dessa huvudsakliga orsaker blir etiketterna för underförgreningarna i ditt diagram.

 6. För varje större underförgrening, identifiera andra specifika faktorer som kan vara orsaker till effekten. Fråga: Varför är det som orsakar denna händelse?
 7. Identifiera mer och mer mer specificerade nivåer av orsaker och fortsätt organisera dem under de relaterade orsakerna eller kategorier.
 8. Analysera diagrammet.
 9. Agera utifrån diagrammet. Ta bort orsakerna till problemet. Det allmänna systematiska angreppssättet för detta är Demings Cykler (PDSA / PDCA) eller RACI-Matris, RACI-Roller, RACI-Modell.

Styrkor med Orsak- och Verkansdiagrammet. Fördelar

 • Hjälper till att finna och överväga alla möjliga orsaker till problemet, snarare än just de som är uppenbara.
 • Hjälper till att bestämma grundorsaker till ett problem- eller kvalitetsegenskap på ett strukturerat sätt.
 • Uppmuntrar till gruppdeltagande och använder gruppkunskap i processen.
 • Hjälper till att fokusera på, orsaker till problem som kan tillgripas utan att få klagomål och en irrelevant diskussion.
 • Använder en välordnad och lätt-att-läsa format på diagrammet för orsak-och-verkans förhållandena.
 • Ökar på kunskapen om processen genom att hjälpa alla lära sig mer om viktiga faktorer på arbetet och hur de relaterar till varandra.
 • Identifierar områden som man kan göra ytterligare studier på där det finns en brist på tillräcklig information.

Begränsningar med Ishikawa diagrammet. Nackdelar

 • Inte mycket användbart för extremt komplexa problem, där många orsaker och många problem är besläktade med varandra.

Antaganden med fiskbensdiagrammet. Villkor

 • Ett problem består av ett begränsat antal orsaker, som i sin tur består av indirekta orsaker.
 • Särskilja dessa orsaker och indirekta orsaker är ett användbart första steg för att ta itu med problemet.

Bok: Kaoru Ishikawa - Guide to Quality Control -


Orsak och Effektanalys Särskild Intressegrupp SIG


Särskild Intressegrupp SIG (5 medlemmar)

Forum om Orsak och Effektanalys  

De senaste ämnena om: Orsak och Effektanalys.


When Should we Use a Cause Effect Diagram?
In addition to the usage and application areas already mentioned in the summary, the Ishikawa Diagram can be used in the (...)
5
 
0 reaktioner
 
How to Apply Cause and Effect Analysis in a Processing Plant?
I work in a process plant. I'm always facing breakdowns of machinery or even small defects. People including myself tend (...)
4
 
3 reaktioner
 
Using the Ishikawa Diagram in the Public Sector
What are the advantages to using a cause and effect diagram in the public sector rather than in the private sector? My t (...)
2
 
2 reaktioner
 
Best Practices om Orsak och Effektanalys

Här hittar du de mest värdefulla idéerna och praktiska förslagen.


🥇 What is the Taguchi Principle?
Has anyone heard of the Taguchi principle and can you please explain what it is in simple terms? What are the benefits i (...)
23
 
15 reaktioner

 
🥈 Cause and Effect Diagram: Next Steps
It is well known that C&E analysis is a good tool for trouble shooting. My point is there can be many causes while drawi (...)
18
 
2 reaktioner

 
🥉 Solution and Effect Diagram
There exists also an inverted Ishikawa Diagram, with the Solution on the left and a big arrow with branches pointing to (...)
14
 
1 reaktioner

 
Determining the Relevance of a Problem with an Ishikawa Diagram
I use the fishbone to determine the relevance of a problem. On the upper side of the fishbone I put the positive charact (...)
13
 
4 reaktioner

 
Six Sigma and Fishbone Diagram
Is there a relation between six-sigma and the fishbone diagram? (...)
12
 
5 reaktioner

 
Understanding Demand and Failure Demand
I am an MSc student of Six Sigma for service. For my final project I am evaluating the benefits of DMAIC lean "systems t (...)
8
 
6 reaktioner

 
Ishikawa System Limitations
The Ishikawa system is a practical, solid tool for solutions of the quantitative problems. But when getting into subject (...)
6
 
1 reaktioner

 
Complex Effect and Cause Relations
Note that Effects and Causes of organizational problems are often interlinked as when a child does not study and the mot (...)
5
 
9 reaktioner

 
Ishikawa Process in Quality Control and Quality Management
Problem Analysis for quality control/management issues using the Ishikawa process has a high degree of applicability. It (...)
4
 
1 reaktioner

 
Only the Probable, Approximate Main Cause is Found!
Cause-effect diagram is one of methods determining the approximate main cause not the exact one Because it depends on t (...)
3
 
0 reaktioner

 
The 4Ms Model to Name Ishikawa Main Causes
I checked the internet to find out who and when used the original 4Ms as names for the main cause categories (branches). (...)
2
 
2 reaktioner

 
Experttips om Cause and Effect Analysis (Engelsk)

Här hittar du professionella råd från experter.


How to ApplyThe 5 Whys Method

Definition, Process, Best Practices, Limitations (...)
   
 
 
 

Approaches to Conducting RCA Activities

Root Cause Analysis Methods (...)
   
 
 
 

3 Potential Categories of (Root) Causes

Root Cause Analysis, Ishikawa, 8D, TOC (...)
   
 
 
 

Team-oriented Cause and Effect Analysis

Team-based RCA (...)
   
 
 
 
Informationskällor om Orsak och Effektanalys

Här hittar du powerpoints, videor, nyheter etc. som du kan använda i dina egna föreläsningar och workshops.Jämför med Orsak- och Verkansdiagram (Fiskbensdiagram) - Ishikawa: 8D Problemlösning (Åtta Discipliner)  |  Grundorsaksanalys  |  Begränsningsteorin, Teorin om Begränsningar  |  Dialektisk Undersökning, Dialektik  |  Minneskartor (Mind Mapping)  |  Pyramidprincipen  |  Delphimetoden)  |  Analogiskt Strategiskt Resonemang  |  Erfarenhetslärande  |  Idékläckning (Brainstorming)  |  Sex Tänkhattar  |  Kepner-Tregoe Matrisen  |  RACI-Matris, RACI-Roller, RACI-Modell   |  Gantt Schema


Retur till Management Start: Kommunikation och Färdigheter  |  Beslutsfattande och Värdering  |  Supply Chain och Kvalitetsledning


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Special Interest Group Leader

Är du expert på Orsak och Effektanalys? Anmäl dig gratis

Länk till detta kunskapscenter

Kopiera den här koden till din webbplats:

 


Om 12manage | Reklam | Länk till oss / Citera oss | Sekretess | Förslagen | Användningsvillkor
© 2020 12manage - The Executive Fast Track. V15.6 - Senast uppdaterad: 27-9-2020. Alla namn ™ av deras ägare.