Orsak- och Verkansdiagram (Fiskbensdiagram) - Ishikawa

Kunskapscenter

Identifierar och arrangerar orsaker till en händelse eller ett problem. Förklaring till orsak och verkansdiagrammet (fiskbendiagrammet) av Kaoru Ishikawa. (1943)


Kaoru Ishikawa FiskbensdiagramVad är en Orsak- och Verkansdiagram (Fiskbensdiagram) - Ishikawa? Beskrivning

Orsak och verkansdiagram (Orsak- och Verkansdiagram) (Ishikawa) (fiskbensdiagram) från japanska kvalitetskontrollstatistikern Kaoru Ishikawa är en grafisk teknik som kan användas i lag/team för att identifiera, och att ordna orsakerna till en händelse eller problem eller följder. Den illustrerar grafiskt det hierarkiska förhållandet mellan orsakerna enligt deras grad av betydelse eller detaljer och givna följder. Också kallad: Ishikawa diagram.
 

Ursprunget till fiskbensdiagrammet. Historia

Fiskbensdiagrammet uppfanns av Professor Kaoru Ishikawa från Tokyo universitetet en mycket högaktad japansk expert i kvalitetsledning. Han använde den först år 1943 för att hjälpa till att förklara för en grupp av ingenjörer på Kawasaki Steel Works hur en komplex uppsättning av faktorer kunde relateras till varandra för att hjälpa till att förstå ett problem.


Användningen av Orsak- och Verkansdiagram) (Ishikawa) | Fiskbensdiagram. Användningsområden

 • Koncentrerar på ett komplext problem i en teaminsats. Jämför: 8D Problemlösning (Åtta Discipliner)
 • Identifierar alla orsaker och grundorsaker för en specifik effekt, problem eller villkor.
 • Analyserar och relaterar några av de interageranden som finns bland faktorerna som påverkar en särskild process eller effekt.
 • Möjliggör för en korrigerande handling.

Stegen, i att skapa ett Ishikawa diagram. Process

 1. Förklara syftet med mötet. Identifierar därefter och tydligt beskriver och enas om problemet eller effekten som ska analyseras.
 2. Placera en whiteboard eller ett blädderblock, så att alla kan se. Rita en box som innehåller problemet eller effekten på höger sida av diagrammet med en horisontell rygg.

 3. Genomför en Idékläckning (Brainstorming)sövning. Som ett första förslag, för huvudförgreningen kan du använda dig av följande kategorier:
  • Serviceindustrin: 8:a P:n: Personal, Produkt/Tjänst, Pris, Promotion/Påverkan, Policys/Riktlinjer, Processer, Procedurer, Plats/Produktionsfabrik/ ProduktTeknologi.
  • Tillverkning: 6 M:s: Arbetskraft (Manpower), Metoder, Mått, Maskiner, Material, Moder natur, (Miljön)
  • Använd de ovannämnda kategorierna, genom att fråga till exampel: Vad är personalens problem som påverkar/orsakar problemet?
 4. Identifiera den huvudsakliga orsaken som bidrar till den effekt som är studerad. Detta kan göras genom att tillämpa en Pareto Analys(80/20 regel) eller en Grundorsaksanalys.

 5. Dessa huvudsakliga orsaker blir etiketterna för underförgreningarna i ditt diagram.

 6. För varje större underförgrening, identifiera andra specifika faktorer som kan vara orsaker till effekten. Fråga: Varför är det som orsakar denna händelse?
 7. Identifiera mer och mer mer specificerade nivåer av orsaker och fortsätt organisera dem under de relaterade orsakerna eller kategorier.
 8. Analysera diagrammet.
 9. Agera utifrån diagrammet. Ta bort orsakerna till problemet. Det allmänna systematiska angreppssättet för detta är Demings Cykler (PDSA / PDCA) eller RACI-Matris, RACI-Roller, RACI-Modell.

Styrkor med Orsak- och Verkansdiagrammet. Fördelar

 • Hjälper till att finna och överväga alla möjliga orsaker till problemet, snarare än just de som är uppenbara.
 • Hjälper till att bestämma grundorsaker till ett problem- eller kvalitetsegenskap på ett strukturerat sätt.
 • Uppmuntrar till gruppdeltagande och använder gruppkunskap i processen.
 • Hjälper till att fokusera på, orsaker till problem som kan tillgripas utan att få klagomål och en irrelevant diskussion.
 • Använder en välordnad och lätt-att-läsa format på diagrammet för orsak-och-verkans förhållandena.
 • Ökar på kunskapen om processen genom att hjälpa alla lära sig mer om viktiga faktorer på arbetet och hur de relaterar till varandra.
 • Identifierar områden som man kan göra ytterligare studier på där det finns en brist på tillräcklig information.

Begränsningar med Ishikawa diagrammet. Nackdelar

 • Inte mycket användbart för extremt komplexa problem, där många orsaker och många problem är besläktade med varandra.

Antaganden med fiskbensdiagrammet. Villkor

 • Ett problem består av ett begränsat antal orsaker, som i sin tur består av indirekta orsaker.
 • Särskilja dessa orsaker och indirekta orsaker är ett användbart första steg för att ta itu med problemet.

Bok: Kaoru Ishikawa - Guide to Quality Control -


Särskild Intressegrupp SIG - Orsak och Effektanalys


Särskild Intressegrupp SIG (4 medlemmar)


Forum - Orsak och Effektanalys  

I detta forum hittar du intressanta diskussioner på senare tid.


  Solution and Effect Diagram (1 reaktioner)
There exists also an inverted Ishikawa Diagram, with the Sol...
 
 
 
 
  Ishikawa System Limitations (1 reaktioner)
The Ishikawa system is a practical, solid tool for solutions...
 
 
 
 
  Complex Effect and Cause Relations (9 reaktioner)
Note that Effects and Causes of organizational problems are ...
 
 
 
 
  When Should we Use a Cause Effect Diagram?
In addition to the usage and application areas already menti...
 
 
 
 
  How to Apply Cause and Effect Analysis in a Processing Plant? (3 reaktioner)
I work in a process plant. I'm always facing breakdowns of m...
 
 
 
 
  Ishikawa Process in Quality Control and Quality Management (1 reaktioner)
Problem Analysis for quality control/management issues using...
 
 
 
 
  Only the Probable, Approximate Main Cause is Found!
Cause-effect diagram is one of methods determining the appro...
 
 
 
 
  The 4Ms Model to Name Ishikawa Main Causes (2 reaktioner)
I checked the internet to find out who and when used the ori...
 
 
 
 

Best Practices - Orsak och Effektanalys

Här hittar du de mest värdefulla diskussionerna från det förflutna.


  What is the Taguchi Principle? (15 reaktioner)
Has anyone heard of the Taguchi principle and can you please...
 
 
 
 
  Cause and Effect Diagram: Next Steps (2 reaktioner)
It is well known that C&E analysis is a good tool for troubl...
 
 
 
 
  Determining the Relevance of a Problem with an Ishikawa Diagram (4 reaktioner)
I use the fishbone to determine the relevance of a problem. ...
 
 
 
 
  Six Sigma and Fishbone Diagram (5 reaktioner)
Is there a relation between six-sigma and the fishbone diagr...
 
 
 
 
  Understanding Demand and Failure Demand (6 reaktioner)
I am an MSc student of Six Sigma for service. For my final p...
 
 
 
 

Expert Tips (ENG) - Cause and Effect Analysis

Här hittar du högkvalitativa råd från experter.


 

How to ApplyThe 5 Whys Method

Definition, Process, Best Practices, Limitations...
 
 
 

Approaches to Conducting RCA Activities

Root Cause Analysis Methods...
 
 
 

3 Potential Categories of (Root) Causes

Root Cause Analysis, Ishikawa, 8D, TOC...
 
 
 

Team-oriented Cause and Effect Analysis

Team-based RCA...
 
 

Resurser - Orsak och Effektanalys

Här hittar du PowerPoint-presentationer, mikroinlärningsvideor och ytterligare informationskällor.


 

Nyheter om Diagram


     
 

Nyheter om Fiskbensdiagram


     
 

Videor om Diagram


     
 

Videor om Fiskbensdiagram


     
 

Presentationer om Diagram


     
 

Presentationer om Fiskbensdiagram


     
 

Mer om Diagram


     
 

Mer om Fiskbensdiagram


     

Jämför med Orsak- och Verkansdiagram (Fiskbensdiagram) - Ishikawa: 8D Problemlösning (Åtta Discipliner)  |  Grundorsaksanalys  |  Begränsningsteorin, Teorin om Begränsningar  |  Dialektisk Undersökning, Dialektik  |  Minneskartor (Mind Mapping)  |  Pyramidprincipen  |  Delphimetoden)  |  Analogiskt Strategiskt Resonemang  |  Erfarenhetslärande  |  Idékläckning (Brainstorming)  |  Sex Tänkhattar  |  Kepner-Tregoe Matrisen  |  RACI-Matris, RACI-Roller, RACI-Modell   |  Gantt Schema


Retur till Management Start: Kommunikation och Färdigheter  |  Beslutsfattande och Värdering  |  Supply Chain och Kvalitetsledning


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Special Interest Group Leader

Du här? Anmäl dig gratis


 


Om 12manage | Reklam | Länk till oss / Citera oss | Sekretess | Förslagen | Användningsvillkor
© 2019 12manage - The Executive Fast Track. V15.2 - Senast uppdaterad: 14-11-2019. Alla namn ™ av deras ägare.