Scenarioplanering

Kunskapscenter

   

Lärande om framtiden och där en företagsstrategi kan utformas från. Förklaring till Scenarioplanering (Scenario Planning).

Innehåll

 1. Sammanfattning
 2. Forum
 3. Best Practices
 4. Expert Tips
 5. Resurser
 6. Utskrift

Scenarioplanering

Vad är Scenarioplanering? Beskrivning

Scenarioplanering är en modell som kan användas till att undersöka och lära om framtiden och där en företagsstrategi kan bildas från. Den verkar genom att man beskriver ett mindre antal scenarion genom att skapa berättelser hur framtiden kan utvecklas och hur denna kan påverka en frågeställning som konfronterar företaget.


Royal Dutch Shell, en av de första användarna, definierar scenarion på följande sätt: Scenarion är noggrant ihopsnickrade berättelser om framtiden som innehållande en bred variation av idéer och integrerar dem på ett sätt som är kommunicerbart och användbart. Scenarion hjälper oss att koppla osäkerheter om framtiden till besluten som vi måste åstadkomma idag.
 

Scenarioplanering som metod, fungerar genom förståelse för karaktären och effekten av de flesta osäkra och viktiga drivkrafter som påverkar framtiden. Det är en gruppprocess som uppmuntrar till kunskapsutbyte och utveckling av ömsesidig djupare förståelse av centrala frågeställningar, som är viktiga inför framtiden av ditt företag. Målet är att skapa och sätta samman ett antal av divergerande berättelser genom extrapolering av osäkra och tungt påverkande drivkrafter. Berättelser, plus processer som skapar dem, har ett dubbelt syfte: till att öka kunskapen om företagets miljö och till att göra både mottagarens och deltagarens uppfattning syn vidare på möjliga framtida händelser. Metoden används mest som ett strategiskt ledningsverktyg, men den används också för att möjliggöra gruppdiskussion om en gemensam framtid.


Stegen i Scenarioplanering. Process

 1. Identifiera personer som kommer att bidra med mångfasetterade och kreativa perspektiv.

 2. Omfattande intervjuer/workshop om hur deltagarna ser på de stora förskjutningar som kan komma i samhället, ekonomi, politik, teknologi, etc.

 3. Gruppera (kluster) av dessas bilder i sammanhängande mönster.

 4. Gruppen skissar på en lista av prioriteter (de bästa idéerna).

 5. Skapa grova bilder av framtiden som baseras på dessa prioriteter. Berättelser och grova scenarion.

 6. Tillför ytterligare mer detaljer för att få påverkningsscenarion. Bestäm på vilket sätt varje scenario kommer att påverka företaget.

 7. Identifiera tidiga varningssignaler. Saker som vittnar om att ett särskilt scenario kommer att utveckla sig.

 8. Scenarion övervakas, utvärderas och granskas.

Några fällor som ska undvikas i Scenarioplanering

 1. Behandla scenarion som prognoser.
 2. Konstruera scenarion som baseras på en alltför förenklad skillnad. Liksom optimistiskt och pessimistiskt.
 3. Misslyckas med att skapa scenariot tillräckligt globalt nog i omfattning.
 4. Misslyckas med att fokusera scenarion på områden av potentiell effekt för företaget.
 5. Behandla scenarion som ett informativt eller undervisningsverktyg i stället för delaktighetslärande och/eller strategibildande.
 6. Har inte en adekvat process för att koppla in ledningsteam i scenarioplaneringsprocessen.
 7. Misslyckas med att sätta igång tillräckligt med fantasirik stimulans in i scenario skapandet.
 8. Använder inte en erfaren facilitator.

Scenarioplanering Forumet
  Exploring Possible Strategic Directions
It is a very good approach for identify two or more possible directions to judge what is right and what is wrong. By using scenario planning, we can narrow the decision making down to a smaller scope. Usually, before taking action to get a strategy p...
     
 
  Scenario Building Elements
Who can help me out with a basic structure for building future scenarios? Literature of theory around this theme is also very welcome. So what elements are relevant to use as a guideline for using future scenarios?
Thanks in advance....
     
 
  Why Scenario Planning is Important
Most companies have their methods for planning - Some good, some not so good. But most don't take time to do effective scenario planning. Do they believe it takes time off from the key activities of making money?
It's important that scenarios ar...
     
 
  Scenario Planning Instruments
For the thesis of my MBA study I'm researching the influence of culture on the succesful implementation of scenario planning in organizations. As guideline for my research I'm looking for a theory, method, instrument or model for scenario planning or...
     
 
  Uses of Scenario Planning
What exactly can we use scenario planning for? I mean what are common applications, purposes of scenario planning?...
     
 
  Decision makers disagree
One is always dealing with perceptions. One technique I have found quite useful is to populate a matrix with objective/subjective 'lens' on the one side and finance/non-finance 'impact' on the other. The subjective and non-financial quadrant is where...
     
 
  What is a Scenario? Definition
A scenario is a description of a plausible future context in which a firm might find itself. Scenarios are typically presented as a small set of stories about how the surrounding environment might have evolved into the future. They are produced by ca...
     
 
  Time Frame in Scenario Planning?
A scenario consist of a statement of an end state and a story explaining how the end state has developed, together with the underlying logic of external environment and internal forces in the industry / firm.
Did a write up on scenario planning ...
     
 
  Embracing Complexity
Scenario Planning is a strategic tool which can be used to understand or even embrace complexity, rather than avoid or neglect or scare away from it....
     
 

Scenarioplanering Särskild Intressegrupp SIG


Särskild Intressegrupp SIG

Scenarioplanering Utbildning & Sammankomster


Hitta Träning, Seminarier och Sammankomster


Best Practices - Scenarioplanering Premium

Expert Tips (ENG) - Scenario Planning Premium
 

Defining Feasable / Probable Scenarios

To investigate potential driving forces, you can perform a PEST analysis (Political, Economic, Society, Technology) or STEEPLE VARIANT (id + Legal, Et...
Usage (application): Finding Driving Forces for Scenario Planning
 
 
 

Change How Decision-makers See the World

A valuable insight by Pierre Wack on his pioneering work at Royal Dutch Shell was that scenarios had to connect with managers' assumptions, beliefs...
Usage (application): The Impact upon Mental Models of Decision-makers
 
 
 

Describing and Analyzing Driving Forces

Scenarios are caused by trends or driving forces. When analyzing potential trends or driving forces, for them to be relevant they must have at least o...
Usage (application): Scenario Planning
 
 
 

Four Bad Practices in Scenario Planning

Harris (2014) mentions 4 common bad practices that should be avoided when conducting scenario analysis. These are the following:
1. Mistaking ...
Usage (application): Scenario Planning, Scenaro Thinking, Scenario Analysis
 
 
 

What to do after the Scenarios have been Described?

According to Jeremy Kourdi, once you selected a relevant future scenario that you can work through to evaluate your organization’s future, you should ...
Usage (application): The Next Steps to Take...
 
 
 

Transformation Scenario Planning

Transformational Scenario Planning is not about adapting to certain possible situations; rather it focuses on the participants (actors) to change them...
Usage (application): Scenario Planning, Strategic Team Collaboration
 
 
 

Why Society is More Risky than Before

In his 1992 book "  
 
 

How to Build Strategic Agility?

In order to get strategic flexibility you can use the Johnson & Johnson “four-phase framework":
1. “Anticipate” – Identify change d...
Usage (application): 4 Phase Framework of Johnson & Johnson
 
 
 

Learning via the Case Method

The case method in business education has often been criticized, although it can be an appropriate and powerful approach for situations in whic...
Usage (application): Decision-making, Problem-solving
 
 
 

The Advantages of Group Decision-Making

The benefits of group decision-making include:
- Synergy: Group decisions tend to combine and improve on the knowledge of the grou...
Usage (application): Group Decision-Making
 
 
 

Taking Risk Management from Control and Compliance into a Competitive Advantage

Since events tend to be repetitive over time, many management experts support the idea that an effective risk management policy strongly takes into...
Usage (application): Strategic Risk Management
 
 
 

Align Strategy and Risk Management

In a recent white paper titled "Foundations of GRC: Enhancing Business Performance Through Risk Management", which was published by Corporate Integrit...
Usage (application): Performance-Aligned Risk Management
 
 
 

How to Link Risk Management and Strategy?

Firms practicing strategic risk management:
1. Create value by embracing risks, shaping risks, and exploiting flexibility to deliver uniqu...
Usage (application): Strategic Risk Management, Best Practices
 
 
 

3 Causes of Disagreement in Team Decision-making Processes

According to Freeman and Haskins (2014), there are three main categories of potential root causes for disagreements within teams. When such a disagree...
Usage (application): Group Decision-making, Team Decision-making, Reasons for Disagreement, 3 Fs, Group Collaboration
 
 
 

History of Scenario Planning

- The scenario planning approach was first introduced after World War II, as a tool for military planning. The U.S. Air Force searched for what its en...
Usage (application): Decision-making
 
 
 

From Scenario Planning to Scenario Thinking and Scenario Learning

Recently you can also encounter the terms scenario thinking, scenario analysis and scenario learning. These terms are reflecting the change in perspec...
Usage (application): Scenario Planning
 
 
 

How to Use Counterintuition to Fight 5 Frequent Decision Making Errors

Mauboussin describes five mistakes in decision making that are often made and result in making the wrong decisions. These five mistakes are:
1...
Usage (application): Strategic Decision Making, Dealing with Complexity, Dealing with Uncertainty, Strategy
 
 
 

Narrative-based Scenario Planning

Traditional scenario-planning generally provides a bigger picture in which trends and shocks are revealed. Such scenarios are effective in detecting t...
Usage (application): Scenario Planning, Strategic Agility, Anti-Fragility
 
 
 

Meta-cognition (Meta-thinking) in Scenario Thinking

Most businesses are primarily concerned with the type of thinking that tries to make complex problems or interconnected and multidimensional issues ma...
Usage (application): Schools of Thought, Strategic Thinking, Scenario Thinking, Strategic Assumptions, Strategic Reasoning
 
 
 

The Disadvantages of Group Decision-Making

The drawbacks of group decision-making include:
- Longer time frame: Groups generally need more time to make decisions than individ...
Usage (application): Group Decision-Making
 
 
 

Having more than 1 Team in Scenario Planning

HBR March 2007 has an interesting short article on Coevolutionary War Gaming by Alidade consultants Jeff Cares and Jim Miskel. They stress the impo...
Usage (application): Scenario Planning
 
 

Resurser - Scenarioplanering Premium
 

Nyheter

Scenario Planering
     
 

Nyheter

Scenarion Strategi
     
 

Videor

Scenario Planering
     
 

Videor

Scenarion Strategi
     
 

Presentationer

Scenario Planering
     
 

Presentationer

Scenarion Strategi
     
 

Mer

Scenario Planering
     
 

Mer

Scenarion Strategi
     

Relaterat till Scenarioplanering: Kaosteori Lorenz  |  Delphimetoden)  |  Systemdynamik, Systemtänkande  |  PEST-analys  |  Intressentanalys  |  Intressentkartläggning, Intressentmappning  |  Strategisk Riskhantering Slywotzky  |  Kraftfältsanalys  |  Reala Optioner Luehrman  |  Minneskartor (Mind Mapping)  |  Idékläckning (Brainstorming)  |  Analogiskt Strategiskt Resonemang  |  Rimlighetsteori  |  Spelteori (Nash)  |  Grundorsaksanalys  |  Dialektisk Undersökning, Dialektik  |  OODA-modellen, OODA Loop  |  Kontingenttheori Vroom  |  Sex Tänkhattar


Retur till Management Start: Kommunikation och Färdigheter  |  Beslutsfattande och Värdering  |  Marknadsföring  |  Strategi


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Special Interest Group Leader

Du här


Om 12manage | Reklam | Länka till oss | Sekretess | Användningsvillkor
Copyright 2017 12manage - E-Learning community med metoder inom ledning, ledarskap och organisation. V14.1 - Senast uppdaterad: 25-7-2017. Alla namn och TM tillhör dess innehavare.