Scenarioplanering

Kunskapscenter

   

Lärande om framtiden och där en företagsstrategi kan utformas från. Förklaring till Scenarioplanering (Scenario Planning).

Innehåll

Premium

Scenarioplanering

Vad är Scenarioplanering? Beskrivning

Scenarioplanering är en modell som kan användas till att undersöka och lära om framtiden och där en företagsstrategi kan bildas från. Den verkar genom att man beskriver ett mindre antal scenarion genom att skapa berättelser hur framtiden kan utvecklas och hur denna kan påverka en frågeställning som konfronterar företaget.


Royal Dutch Shell, en av de första användarna, definierar scenarion på följande sätt: Scenarion är noggrant ihopsnickrade berättelser om framtiden som innehållande en bred variation av idéer och integrerar dem på ett sätt som är kommunicerbart och användbart. Scenarion hjälper oss att koppla osäkerheter om framtiden till besluten som vi måste åstadkomma idag.
 

Scenarioplanering som metod, fungerar genom förståelse för karaktären och effekten av de flesta osäkra och viktiga drivkrafter som påverkar framtiden. Det är en gruppprocess som uppmuntrar till kunskapsutbyte och utveckling av ömsesidig djupare förståelse av centrala frågeställningar, som är viktiga inför framtiden av ditt företag. Målet är att skapa och sätta samman ett antal av divergerande berättelser genom extrapolering av osäkra och tungt påverkande drivkrafter. Berättelser, plus processer som skapar dem, har ett dubbelt syfte: till att öka kunskapen om företagets miljö och till att göra både mottagarens och deltagarens uppfattning syn vidare på möjliga framtida händelser. Metoden används mest som ett strategiskt ledningsverktyg, men den används också för att möjliggöra gruppdiskussion om en gemensam framtid.


Stegen i Scenarioplanering. Process

 1. Identifiera personer som kommer att bidra med mångfasetterade och kreativa perspektiv.

 2. Omfattande intervjuer/workshop om hur deltagarna ser på de stora förskjutningar som kan komma i samhället, ekonomi, politik, teknologi, etc.

 3. Gruppera (kluster) av dessas bilder i sammanhängande mönster.

 4. Gruppen skissar på en lista av prioriteter (de bästa idéerna).

 5. Skapa grova bilder av framtiden som baseras på dessa prioriteter. Berättelser och grova scenarion.

 6. Tillför ytterligare mer detaljer för att få påverkningsscenarion. Bestäm på vilket sätt varje scenario kommer att påverka företaget.

 7. Identifiera tidiga varningssignaler. Saker som vittnar om att ett särskilt scenario kommer att utveckla sig.

 8. Scenarion övervakas, utvärderas och granskas.

Några fällor som ska undvikas i Scenarioplanering

 1. Behandla scenarion som prognoser.
 2. Konstruera scenarion som baseras på en alltför förenklad skillnad. Liksom optimistiskt och pessimistiskt.
 3. Misslyckas med att skapa scenariot tillräckligt globalt nog i omfattning.
 4. Misslyckas med att fokusera scenarion på områden av potentiell effekt för företaget.
 5. Behandla scenarion som ett informativt eller undervisningsverktyg i stället för delaktighetslärande och/eller strategibildande.
 6. Har inte en adekvat process för att koppla in ledningsteam i scenarioplaneringsprocessen.
 7. Misslyckas med att sätta igång tillräckligt med fantasirik stimulans in i scenario skapandet.
 8. Använder inte en erfaren facilitator.

Scenarioplanering Särskild Intressegrupp SIG


Särskild Intressegrupp SIG (7 medlemmar)


Scenarioplanering Forumet  

Nya ämnen

  Scenario Building Elements
Who can help me out with a basic structure for building future scenarios? Literature of theory around this theme is also very welcome. So what element...
     
 
  Why Scenario Planning is Important
Most companies have their methods for planning - Some good, some not so good. But most don't take time to do effective scenario planning. Do they beli...
     
 
  Exploring Possible Strategic Directions
It is a very good approach for identify two or more possible directions to judge what is right and what is wrong. By using scenario planning, we can n...
     
 

Best Practices - Scenarioplanering
  What is a Scenario? Definition
A scenario is a description of a plausible future context in which a firm might find itself. Scenarios are typically presented as a small set of stori...
     
 
  Time Frame in Scenario Planning?
A scenario consist of a statement of an end state and a story explaining how the end state has developed, together with the underlying logic of extern...
     
 
  Scenario Planning Instruments
For the thesis of my MBA study I'm researching the influence of culture on the succesful implementation of scenario planning in organizations. As guid...
     
 Allt du behöver veta om management


  Uses of Scenario Planning
What exactly can we use scenario planning for? I mean what are common applications, purposes of scenario planning?...
     
 
  Embracing Complexity
Scenario Planning is a strategic tool which can be used to understand or even embrace complexity, rather than avoid or neglect or scare away from it....
     
 
  Decision makers disagree
One is always dealing with perceptions. One technique I have found quite useful is to populate a matrix with objective/subjective 'lens' on the one si...
     
 

Expert Tips (ENG) - Scenario Planning
 

Defining Feasable / Probable Scenarios

 
 
 

Change How Decision-makers See the World

 
 
 

Describing and Analyzing Driving Forces

 
 
 

Four Bad Practices in Scenario Planning

 
 
 

What to do after the Scenarios have been Described?

 
 
 

Transformation Scenario Planning

 
 
 

Why Society is More Risky than Before

 
 
 

How to Build Strategic Agility?

 
 
 

Learning via the Case Method

 
 
 

The Advantages of Group Decision-Making

 
 
 

Taking Risk Management from Control and Compliance into a Competitive Advantage

 
 
 

Align Strategy and Risk Management

 
 
 

How to Link Risk Management and Strategy?

 
 
 

3 Causes of Disagreement in Team Decision-making Processes

 
 
 

History of Scenario Planning

 
 
 

From Scenario Planning to Scenario Thinking and Scenario Learning

 
 
 

How to Use Counterintuition to Fight 5 Frequent Decision Making Errors

 
 
 

Narrative-based Scenario Planning

 
 
 

Meta-cognition (Meta-thinking) in Scenario Thinking

 
 
 

The Disadvantages of Group Decision-Making

 
 
 

Having more than 1 Team in Scenario Planning

 
 Utveckla dig själv i företagsadministration och managementResurser - Scenarioplanering
 

Nyheter om Scenario Planering


     
 

Nyheter om Scenarion Strategi


     
 

Videor om Scenario Planering


     
 

Videor om Scenarion Strategi


     
 

Presentationer om Scenario Planering


     
 

Presentationer om Scenarion Strategi


     
 

Mer om Scenario Planering


     
 

Mer om Scenarion Strategi


     Accelerera din managementkarriärRelaterat till Scenarioplanering: Kaosteori Lorenz  |  Delphimetoden)  |  Systemdynamik, Systemtänkande  |  PEST-analys  |  Intressentanalys  |  Intressentkartläggning, Intressentmappning  |  Strategisk Riskhantering Slywotzky  |  Kraftfältsanalys  |  Reala Optioner Luehrman  |  Minneskartor (Mind Mapping)  |  Idékläckning (Brainstorming)  |  Analogiskt Strategiskt Resonemang  |  Rimlighetsteori  |  Spelteori (Nash)  |  Grundorsaksanalys  |  Dialektisk Undersökning, Dialektik  |  OODA-modellen, OODA Loop  |  Kontingenttheori Vroom  |  Sex Tänkhattar


Retur till Management Start: Kommunikation och Färdigheter  |  Beslutsfattande och Värdering  |  Marknadsföring  |  Strategi


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Special Interest Group Leader

 


Om 12manage | Reklam | Länk till oss / Citera oss | Sekretess | Förslagen | Användningsvillkor
© 2018 12manage - The Executive Fast Track. V15.0 - Senast uppdaterad: 15-12-2018. Alla namn ™ av deras ägare.