Scenarioplanering

Kunskapscenter

   

Lärande om framtiden och där en företagsstrategi kan utformas från. Förklaring till Scenarioplanering (Scenario Planning).

Innehåll

Premium

Scenarioplanering

Vad är Scenarioplanering? Beskrivning

Scenarioplanering är en modell som kan användas till att undersöka och lära om framtiden och där en företagsstrategi kan bildas från. Den verkar genom att man beskriver ett mindre antal scenarion genom att skapa berättelser hur framtiden kan utvecklas och hur denna kan påverka en frågeställning som konfronterar företaget.


Royal Dutch Shell, en av de första användarna, definierar scenarion på följande sätt: Scenarion är noggrant ihopsnickrade berättelser om framtiden som innehållande en bred variation av idéer och integrerar dem på ett sätt som är kommunicerbart och användbart. Scenarion hjälper oss att koppla osäkerheter om framtiden till besluten som vi måste åstadkomma idag.
 

Scenarioplanering som metod, fungerar genom förståelse för karaktären och effekten av de flesta osäkra och viktiga drivkrafter som påverkar framtiden. Det är en gruppprocess som uppmuntrar till kunskapsutbyte och utveckling av ömsesidig djupare förståelse av centrala frågeställningar, som är viktiga inför framtiden av ditt företag. Målet är att skapa och sätta samman ett antal av divergerande berättelser genom extrapolering av osäkra och tungt påverkande drivkrafter. Berättelser, plus processer som skapar dem, har ett dubbelt syfte: till att öka kunskapen om företagets miljö och till att göra både mottagarens och deltagarens uppfattning syn vidare på möjliga framtida händelser. Metoden används mest som ett strategiskt ledningsverktyg, men den används också för att möjliggöra gruppdiskussion om en gemensam framtid.


Stegen i Scenarioplanering. Process

 1. Identifiera personer som kommer att bidra med mångfasetterade och kreativa perspektiv.

 2. Omfattande intervjuer/workshop om hur deltagarna ser på de stora förskjutningar som kan komma i samhället, ekonomi, politik, teknologi, etc.

 3. Gruppera (kluster) av dessas bilder i sammanhängande mönster.

 4. Gruppen skissar på en lista av prioriteter (de bästa idéerna).

 5. Skapa grova bilder av framtiden som baseras på dessa prioriteter. Berättelser och grova scenarion.

 6. Tillför ytterligare mer detaljer för att få påverkningsscenarion. Bestäm på vilket sätt varje scenario kommer att påverka företaget.

 7. Identifiera tidiga varningssignaler. Saker som vittnar om att ett särskilt scenario kommer att utveckla sig.

 8. Scenarion övervakas, utvärderas och granskas.

Några fällor som ska undvikas i Scenarioplanering

 1. Behandla scenarion som prognoser.
 2. Konstruera scenarion som baseras på en alltför förenklad skillnad. Liksom optimistiskt och pessimistiskt.
 3. Misslyckas med att skapa scenariot tillräckligt globalt nog i omfattning.
 4. Misslyckas med att fokusera scenarion på områden av potentiell effekt för företaget.
 5. Behandla scenarion som ett informativt eller undervisningsverktyg i stället för delaktighetslärande och/eller strategibildande.
 6. Har inte en adekvat process för att koppla in ledningsteam i scenarioplaneringsprocessen.
 7. Misslyckas med att sätta igång tillräckligt med fantasirik stimulans in i scenario skapandet.
 8. Använder inte en erfaren facilitator.

Scenarioplanering Forumet
  Exploring Possible Strategic Directions
It is a very good approach for identify two or mor...
     
 
  Scenario Building Elements
Who can help me out with a basic structure for bui...
     
 
  Why Scenario Planning is Important
Most companies have their methods for planning - S...
     
 
  Scenario Planning Instruments
For the thesis of my MBA study I'm researching the...
     
 
  Uses of Scenario Planning
What exactly can we use scenario planning for? I m...
     
 
  Decision makers disagree
One is always dealing with perceptions. One techni...
     
 
  What is a Scenario? Definition
A scenario is a description of a plausible future ...
     
 
  Time Frame in Scenario Planning?
A scenario consist of a statement of an end state ...
     
 

Få tillgång till detta diskussionsforum  Embracing Complexity
Scenario Planning is a strategic tool which can be...
     
 

Scenarioplanering Särskild Intressegrupp SIG


Särskild Intressegrupp SIG

Scenarioplanering Utbildning & Sammankomster


Hitta Träning, Seminarier och Sammankomster


Best Practices - Scenarioplanering Premium

Expert Tips (ENG) - Scenario Planning Premium
 

Defining Feasable / Probable Scenarios

To investigate potential driving forces, you can p...
Usage (application): Finding Driving Forces for Scenario Planning
 
 
 

Change How Decision-makers See the World

A valuable insight by Pierre Wack on his pioneerin...
Usage (application): The Impact upon Mental Models of Decision-makers
 
 
 

Describing and Analyzing Driving Forces

Scenarios are caused by trends or driving forces. ...
Usage (application): Scenario Planning
 
 
 

Four Bad Practices in Scenario Planning

Harris (2014) mentions 4 common bad practices that...
Usage (application): Scenario Planning, Scenaro Thinking, Scenario Analysis
 
 
 

What to do after the Scenarios have been Described?

According to Jeremy Kourdi, once you selected a re...
Usage (application): The Next Steps to Take...
 
 
 

Transformation Scenario Planning

Transformational Scenario Planning is not about ad...
Usage (application): Scenario Planning, Strategic Team Collaboration
 
 
 

Why Society is More Risky than Before

In his 1992 book "  
 
 

How to Build Strategic Agility?

In order to get strategic flexibility you c...
Usage (application): 4 Phase Framework of Johnson & Johnson
 
 
 

Learning via the Case Method

The case method in business education has o...
Usage (application): Decision-making, Problem-solving
 
 
 

The Advantages of Group Decision-Making

The benefits of group decision-making inclu...
Usage (application): Group Decision-Making
 
 
 

Taking Risk Management from Control and Compliance into a Competitive Advantage

Since events tend to be repetitive over time, many...
Usage (application): Strategic Risk Management
 
 
 

Align Strategy and Risk Management

In a recent white paper titled "Foundations of GRC...
Usage (application): Performance-Aligned Risk Management
 
 
 

How to Link Risk Management and Strategy?

Firms practicing strategic risk management:
1...
Usage (application): Strategic Risk Management, Best Practices
 
 
 

3 Causes of Disagreement in Team Decision-making Processes

According to Freeman and Haskins (2014), there are...
Usage (application): Group Decision-making, Team Decision-making, Reasons for Disagreement, 3 Fs, Group Collaboration
 
 
 

History of Scenario Planning

- The scenario planning approach was first introdu...
Usage (application): Decision-making
 
 
 

From Scenario Planning to Scenario Thinking and Scenario Learning

Recently you can also encounter the terms scenario...
Usage (application): Scenario Planning
 
 
 

How to Use Counterintuition to Fight 5 Frequent Decision Making Errors

Mauboussin describes five mistakes in decision mak...
Usage (application): Strategic Decision Making, Dealing with Complexity, Dealing with Uncertainty, Strategy
 
 
 

Narrative-based Scenario Planning

Traditional scenario-planning generally provides a...
Usage (application): Scenario Planning, Strategic Agility, Anti-Fragility
 
 
 

Meta-cognition (Meta-thinking) in Scenario Thinking

Most businesses are primarily concerned with the t...
Usage (application): Schools of Thought, Strategic Thinking, Scenario Thinking, Strategic Assumptions, Strategic Reasoning
 
 
 

The Disadvantages of Group Decision-Making

The drawbacks of group decision-making incl...
Usage (application): Group Decision-Making
 
 
 

Having more than 1 Team in Scenario Planning

HBR March 2007 has an interesting short article on...
Usage (application): Scenario Planning
 
 

Utveckla dig själv i företagsadministration och management
Resurser - Scenarioplanering Premium
 

Nyheter om Scenario Planering


     
 

Nyheter om Scenarion Strategi


     
 

Videor om Scenario Planering


     
 

Videor om Scenarion Strategi


     
 

Presentationer om Scenario Planering


     
 

Presentationer om Scenarion Strategi


     
 

Mer om Scenario Planering


     
 

Mer om Scenarion Strategi


     

Accelerera din managementkarriär
Relaterat till Scenarioplanering: Kaosteori Lorenz  |  Delphimetoden)  |  Systemdynamik, Systemtänkande  |  PEST-analys  |  Intressentanalys  |  Intressentkartläggning, Intressentmappning  |  Strategisk Riskhantering Slywotzky  |  Kraftfältsanalys  |  Reala Optioner Luehrman  |  Minneskartor (Mind Mapping)  |  Idékläckning (Brainstorming)  |  Analogiskt Strategiskt Resonemang  |  Rimlighetsteori  |  Spelteori (Nash)  |  Grundorsaksanalys  |  Dialektisk Undersökning, Dialektik  |  OODA-modellen, OODA Loop  |  Kontingenttheori Vroom  |  Sex Tänkhattar


Retur till Management Start: Kommunikation och Färdigheter  |  Beslutsfattande och Värdering  |  Marknadsföring  |  Strategi


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Special Interest Group Leader

Du här


Om 12manage | Reklam | Länk till oss / Citera oss | Sekretess | Förslagen | Användningsvillkor
© 2018 12manage - The Executive Fast Track. V14.1 - Senast uppdaterad: 26-9-2018. Alla namn ™ av deras ägare.