Scenarioplanering

Kunskapscenter

   

Lärande om framtiden och där en företagsstrategi kan utformas från. Förklaring till Scenarioplanering (Scenario Planning).

Innehåll

Premium

Scenarioplanering

Vad är Scenarioplanering? Beskrivning

Scenarioplanering är en modell som kan användas till att undersöka och lära om framtiden och där en företagsstrategi kan bildas från. Den verkar genom att man beskriver ett mindre antal scenarion genom att skapa berättelser hur framtiden kan utvecklas och hur denna kan påverka en frågeställning som konfronterar företaget.


Royal Dutch Shell, en av de första användarna, definierar scenarion på följande sätt: Scenarion är noggrant ihopsnickrade berättelser om framtiden som innehållande en bred variation av idéer och integrerar dem på ett sätt som är kommunicerbart och användbart. Scenarion hjälper oss att koppla osäkerheter om framtiden till besluten som vi måste åstadkomma idag.
 

Scenarioplanering som metod, fungerar genom förståelse för karaktären och effekten av de flesta osäkra och viktiga drivkrafter som påverkar framtiden. Det är en gruppprocess som uppmuntrar till kunskapsutbyte och utveckling av ömsesidig djupare förståelse av centrala frågeställningar, som är viktiga inför framtiden av ditt företag. Målet är att skapa och sätta samman ett antal av divergerande berättelser genom extrapolering av osäkra och tungt påverkande drivkrafter. Berättelser, plus processer som skapar dem, har ett dubbelt syfte: till att öka kunskapen om företagets miljö och till att göra både mottagarens och deltagarens uppfattning syn vidare på möjliga framtida händelser. Metoden används mest som ett strategiskt ledningsverktyg, men den används också för att möjliggöra gruppdiskussion om en gemensam framtid.


Stegen i Scenarioplanering. Process

 1. Identifiera personer som kommer att bidra med mångfasetterade och kreativa perspektiv.

 2. Omfattande intervjuer/workshop om hur deltagarna ser på de stora förskjutningar som kan komma i samhället, ekonomi, politik, teknologi, etc.

 3. Gruppera (kluster) av dessas bilder i sammanhängande mönster.

 4. Gruppen skissar på en lista av prioriteter (de bästa idéerna).

 5. Skapa grova bilder av framtiden som baseras på dessa prioriteter. Berättelser och grova scenarion.

 6. Tillför ytterligare mer detaljer för att få påverkningsscenarion. Bestäm på vilket sätt varje scenario kommer att påverka företaget.

 7. Identifiera tidiga varningssignaler. Saker som vittnar om att ett särskilt scenario kommer att utveckla sig.

 8. Scenarion övervakas, utvärderas och granskas.

Några fällor som ska undvikas i Scenarioplanering

 1. Behandla scenarion som prognoser.
 2. Konstruera scenarion som baseras på en alltför förenklad skillnad. Liksom optimistiskt och pessimistiskt.
 3. Misslyckas med att skapa scenariot tillräckligt globalt nog i omfattning.
 4. Misslyckas med att fokusera scenarion på områden av potentiell effekt för företaget.
 5. Behandla scenarion som ett informativt eller undervisningsverktyg i stället för delaktighetslärande och/eller strategibildande.
 6. Har inte en adekvat process för att koppla in ledningsteam i scenarioplaneringsprocessen.
 7. Misslyckas med att sätta igång tillräckligt med fantasirik stimulans in i scenario skapandet.
 8. Använder inte en erfaren facilitator.

Scenarioplanering Särskild Intressegrupp SIG


Särskild Intressegrupp SIG (7 medlemmar)


Scenarioplanering Forumet  

Nya ämnen

  Scenario Building Elements
Who can help me out with a basic structure for building future scenarios? Literature of theory around this theme is also very welcome. So what element...
     
 
  What is a Scenario? Definition
A scenario is a description of a plausible future context in which a firm might find itself. Scenarios are typically presented as a small set of stori...
     
 
  Why Scenario Planning is Important
Most companies have their methods for planning - Some good, some not so good. But most don't take time to do effective scenario planning. Do they beli...
     
 
  Time Frame in Scenario Planning?
A scenario consist of a statement of an end state and a story explaining how the end state has developed, together with the underlying logic of extern...
     
 
  Exploring Possible Strategic Directions
It is a very good approach for identify two or more possible directions to judge what is right and what is wrong. By using scenario planning, we can n...
     
 
  Scenario Planning Instruments
For the thesis of my MBA study I'm researching the influence of culture on the succesful implementation of scenario planning in organizations. As guid...
     
 
  Uses of Scenario Planning
What exactly can we use scenario planning for? I mean what are common applications, purposes of scenario planning?...
     
 
  Embracing Complexity
Scenario Planning is a strategic tool which can be used to understand or even embrace complexity, rather than avoid or neglect or scare away from it....
     
 
  Decision makers disagree
One is always dealing with perceptions. One technique I have found quite useful is to populate a matrix with objective/subjective 'lens' on the one si...
     
 

Best Practices - Scenarioplanering

Expert Tips (ENG) - Scenario Planning
 

Defining Feasable / Probable Scenarios

Finding Driving Forces for Scenario Planning
To investigate potential driving forces, you can perform a PEST analysis (Political, Economic, Socie...
 
 
 

Change How Decision-makers See the World

The Impact upon Mental Models of Decision-makers
A valuable insight by Pierre Wack on his pioneering work at Royal Dutch Shell was that scenarios had...
 
 
 

Describing and Analyzing Driving Forces

Scenario Planning
Scenarios are caused by trends or driving forces. When analyzing potential trends or driving forces,...
 
 
 

Four Bad Practices in Scenario Planning

Scenario Planning, Scenaro Thinking, Scenario Analysis
Harris (2014) mentions 4 common bad practices that should be avoided when conducting scenario analys...
 
 
 

What to do after the Scenarios have been Described?

The Next Steps to Take...
According to Jeremy Kourdi, once you selected a relevant future scenario that you can work through t...
 
 
 

Transformation Scenario Planning

Scenario Planning, Strategic Team Collaboration
Transformational Scenario Planning is not about adapting to certain possible situations; rather it f...
 
 
 

Why Society is More Risky than Before

Understanding New Risk Categories, Risk Management
In his 1992 book "Risk Socie...
 
 
 

How to Build Strategic Agility?

4 Phase Framework of Johnson & Johnson
In order to get strategic flexibility you can use the Johnson & Johnson “four-phase framework...
 
 
 

Learning via the Case Method

Decision-making, Problem-solving
The case method in business education has often been criticized, although it can be an approp...
 
 
 

The Advantages of Group Decision-Making

Group Decision-Making
The benefits of group decision-making include:
- Synergy: Group decisions tend t...
 
 
 

Taking Risk Management from Control and Compliance into a Competitive Advantage

Strategic Risk Management
Since events tend to be repetitive over time, many management experts support the idea that an ef...
 
 
 

Align Strategy and Risk Management

Performance-Aligned Risk Management
In a recent white paper titled "Foundations of GRC: Enhancing Business Performance Through Risk Mana...
 
 
 

How to Link Risk Management and Strategy?

Strategic Risk Management, Best Practices
Firms practicing strategic risk management:
1. Create value by embracing risks, shaping ...
 
 
 

3 Causes of Disagreement in Team Decision-making Processes

Group Decision-making, Team Decision-making, Reasons for Disagreement, 3 Fs, Group Collaboration
According to Freeman and Haskins (2014), there are three main categories of potential root causes fo...
 
 
 

History of Scenario Planning

Decision-making
- The scenario planning approach was first introduced after World War II, as a tool for military pla...
 
 
 

From Scenario Planning to Scenario Thinking and Scenario Learning

Scenario Planning
Recently you can also encounter the terms scenario thinking, scenario analysis and scenario learning...
 
 
 

How to Use Counterintuition to Fight 5 Frequent Decision Making Errors

Strategic Decision Making, Dealing with Complexity, Dealing with Uncertainty, Strategy
Mauboussin describes five mistakes in decision making that are often made and result in making the w...
 
 
 

Narrative-based Scenario Planning

Scenario Planning, Strategic Agility, Anti-Fragility
Traditional scenario-planning generally provides a bigger picture in which trends and shocks are rev...
 
 
 

Meta-cognition (Meta-thinking) in Scenario Thinking

Schools of Thought, Strategic Thinking, Scenario Thinking, Strategic Assumptions, Strategic Reasoning
Most businesses are primarily concerned with the type of thinking that tries to make complex problem...
 
 
 

The Disadvantages of Group Decision-Making

Group Decision-Making
The drawbacks of group decision-making include:
- Longer time frame: Groups gener...
 
 
 

Having more than 1 Team in Scenario Planning

Scenario Planning
HBR March 2007 has an interesting short article on Coevolutionary War Gaming by Alidade consultants ...
 
 

Resurser - Scenarioplanering
 

Nyheter om Scenario Planering


     
 

Nyheter om Scenarion Strategi


     
 

Videor om Scenario Planering


     
 

Videor om Scenarion Strategi


     
 

Presentationer om Scenario Planering


     
 

Presentationer om Scenarion Strategi


     
 

Mer om Scenario Planering


     
 

Mer om Scenarion Strategi


     

Relaterat till Scenarioplanering: Kaosteori Lorenz  |  Delphimetoden)  |  Systemdynamik, Systemtänkande  |  PEST-analys  |  Intressentanalys  |  Intressentkartläggning, Intressentmappning  |  Strategisk Riskhantering Slywotzky  |  Kraftfältsanalys  |  Reala Optioner Luehrman  |  Minneskartor (Mind Mapping)  |  Idékläckning (Brainstorming)  |  Analogiskt Strategiskt Resonemang  |  Rimlighetsteori  |  Spelteori (Nash)  |  Grundorsaksanalys  |  Dialektisk Undersökning, Dialektik  |  OODA-modellen, OODA Loop  |  Kontingenttheori Vroom  |  Sex Tänkhattar


Retur till Management Start: Kommunikation och Färdigheter  |  Beslutsfattande och Värdering  |  Marknadsföring  |  Strategi


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Special Interest Group Leader

Du här? Anmäl dig gratis


 


Om 12manage | Reklam | Länk till oss / Citera oss | Sekretess | Förslagen | Användningsvillkor
© 2019 12manage - The Executive Fast Track. V15.0 - Senast uppdaterad: 18-2-2019. Alla namn ™ av deras ägare.