Scenarioplanering

Kunskapscenter

Sammanfattning, forum, bästa praxis, experttips och resurser.


Scenarioplanering

Vad är Scenarioplanering? Beskrivning

Scenarioplanering är en modell som kan användas till att undersöka och lära om framtiden och där en företagsstrategi kan bildas från. Den verkar genom att man beskriver ett mindre antal scenarion genom att skapa berättelser hur framtiden kan utvecklas och hur denna kan påverka en frågeställning som konfronterar företaget.


Royal Dutch Shell, en av de första användarna, definierar scenarion på följande sätt: Scenarion är noggrant ihopsnickrade berättelser om framtiden som innehållande en bred variation av idéer och integrerar dem på ett sätt som är kommunicerbart och användbart. Scenarion hjälper oss att koppla osäkerheter om framtiden till besluten som vi måste åstadkomma idag.
 

Scenarioplanering som metod, fungerar genom förståelse för karaktären och effekten av de flesta osäkra och viktiga drivkrafter som påverkar framtiden. Det är en gruppprocess som uppmuntrar till kunskapsutbyte och utveckling av ömsesidig djupare förståelse av centrala frågeställningar, som är viktiga inför framtiden av ditt företag. Målet är att skapa och sätta samman ett antal av divergerande berättelser genom extrapolering av osäkra och tungt påverkande drivkrafter. Berättelser, plus processer som skapar dem, har ett dubbelt syfte: till att öka kunskapen om företagets miljö och till att göra både mottagarens och deltagarens uppfattning syn vidare på möjliga framtida händelser. Metoden används mest som ett strategiskt ledningsverktyg, men den används också för att möjliggöra gruppdiskussion om en gemensam framtid.


Stegen i Scenarioplanering. Process

 1. Identifiera personer som kommer att bidra med mångfasetterade och kreativa perspektiv.

 2. Omfattande intervjuer/workshop om hur deltagarna ser på de stora förskjutningar som kan komma i samhället, ekonomi, politik, teknologi, etc.

 3. Gruppera (kluster) av dessas bilder i sammanhängande mönster.

 4. Gruppen skissar på en lista av prioriteter (de bästa idéerna).

 5. Skapa grova bilder av framtiden som baseras på dessa prioriteter. Berättelser och grova scenarion.

 6. Tillför ytterligare mer detaljer för att få påverkningsscenarion. Bestäm på vilket sätt varje scenario kommer att påverka företaget.

 7. Identifiera tidiga varningssignaler. Saker som vittnar om att ett särskilt scenario kommer att utveckla sig.

 8. Scenarion övervakas, utvärderas och granskas.

Några fällor som ska undvikas i Scenarioplanering

 1. Behandla scenarion som prognoser.
 2. Konstruera scenarion som baseras på en alltför förenklad skillnad. Liksom optimistiskt och pessimistiskt.
 3. Misslyckas med att skapa scenariot tillräckligt globalt nog i omfattning.
 4. Misslyckas med att fokusera scenarion på områden av potentiell effekt för företaget.
 5. Behandla scenarion som ett informativt eller undervisningsverktyg i stället för delaktighetslärande och/eller strategibildande.
 6. Har inte en adekvat process för att koppla in ledningsteam i scenarioplaneringsprocessen.
 7. Misslyckas med att sätta igång tillräckligt med fantasirik stimulans in i scenario skapandet.
 8. Använder inte en erfaren facilitator.

Scenarioplanering Särskild Intressegrupp SIG


Särskild Intressegrupp SIG (10 medlemmar)

Forum om Scenarioplanering  

De senaste ämnena om: Scenarioplanering.


Scenario Building Elements
Who can help me out with a basic structure for building future scenarios? Literature of theory around this theme is also (...)
5
3 reaktioner
 
Why Scenario Planning is Important
Most companies have their methods for planning - Some good, some not so good. But most don't take time to do effective s (...)
2
1 reaktioner
 
Exploring Possible Strategic Directions
It is a very good approach for identify two or more possible directions to judge what is right and what is wrong. By usi (...)
1
0 reaktioner
 
Best Practices om Scenarioplanering

Här hittar du de mest värdefulla idéerna och praktiska förslagen.


🥇 What is a Scenario? Definition
A scenario is a description of a plausible future context in which a firm might find itself. Scenarios are typically pre (...)
4
0 reaktioner

 
🥈 Time Frame in Scenario Planning?
A scenario consist of a statement of an end state and a story explaining how the end state has developed, together with (...)
2
3 reaktioner

 
🥉 Scenario Planning Instruments
For the thesis of my MBA study I'm researching the influence of culture on the succesful implementation of scenario plan (...)
1
5 reaktioner

 
Uses of Scenario Planning
What exactly can we use scenario planning for? I mean what are common applications, purposes of scenario planning? (...)
1
2 reaktioner

 
Embracing Complexity
Scenario Planning is a strategic tool which can be used to understand or even embrace complexity, rather than avoid or n (...)
1
0 reaktioner

 
Decision makers disagree
One is always dealing with perceptions. One technique I have found quite useful is to populate a matrix with objective/s (...)
0
0 reaktioner

 
Experttips om Scenario Planning (Engelsk)

Här hittar du professionella råd från experter.


Defining Feasable / Probable Scenarios

Finding Driving Forces for Scenario Planning (...)
   
 
 
 

Change How Decision-makers See the World

The Impact upon Mental Models of Decision-makers (...)
   
 
 
 

Four Bad Practices in Scenario Planning

Scenario Planning, Scenaro Thinking, Scenario Analysis (...)
   
 
 
 

Describing and Analyzing Driving Forces

Scenario Planning (...)
   
 
 
 

What to do after the Scenarios have been Described?

The Next Steps to Take... (...)
   
 
 
 

Transformation Scenario Planning

Scenario Planning, Strategic Team Collaboration (...)
   
 
 
 

Why Society is More Risky than Before

Understanding New Risk Categories, Risk Management (...)
   
 
 
 

How to Build Strategic Agility?

4 Phase Framework of Johnson & Johnson (...)
   
 
 
 

Learning via the Case Method

Decision-making, Problem-solving (...)
   
 
 
 

The Advantages of Group Decision-Making

Group Decision-Making (...)
   
 
 
 

Ten Commandments for Strategic Forecasters

Strategic Forecasting, Strategic Vision, Scenario Planning, Predicting the Future, Wisdom of the Crowds (...)
   
 
 
 

Taking Risk Management from Control and Compliance into a Competitive Advantage

Strategic Risk Management (...)
   
 
 
 

Align Strategy and Risk Management

Performance-Aligned Risk Management (...)
   
 
 
 

How to Link Risk Management and Strategy?

Strategic Risk Management, Best Practices (...)
   
 
 
 

3 Causes of Disagreement in Team Decision-making Processes

Group Decision-making, Team Decision-making, Reasons for Disagreement, 3 Fs, Group Collaboration (...)
   
 
 
 

History of Scenario Planning

Decision-making (...)
   
 
 
 

From Scenario Planning to Scenario Thinking and Scenario Learning

Scenario Planning (...)
   
 
 
 

How to Use Counterintuition to Fight 5 Frequent Decision Making Errors

Strategic Decision Making, Dealing with Complexity, Dealing with Uncertainty, Strategy (...)
   
 
 
 

Narrative-based Scenario Planning

Scenario Planning, Strategic Agility, Anti-Fragility (...)
   
 
 
 

Meta-cognition (Meta-thinking) in Scenario Thinking

Schools of Thought, Strategic Thinking, Scenario Thinking, Strategic Assumptions, Strategic Reasoning (...)
   
 
 
 

The Disadvantages of Group Decision-Making

Group Decision-Making (...)
   
 
 
 

Having more than 1 Team in Scenario Planning

Scenario Planning (...)
   
 
 
 
Informationskällor om Scenarioplanering

Här hittar du powerpoints, videor, nyheter etc. som du kan använda i dina egna föreläsningar och workshops.Relaterat till Scenarioplanering: Kaosteori Lorenz  |  Delphimetoden)  |  Systemdynamik, Systemtänkande  |  PEST-analys  |  Intressentanalys  |  Intressentkartläggning, Intressentmappning  |  Strategisk Riskhantering Slywotzky  |  Kraftfältsanalys  |  Reala Optioner Luehrman  |  Minneskartor (Mind Mapping)  |  Idékläckning (Brainstorming)  |  Analogiskt Strategiskt Resonemang  |  Rimlighetsteori  |  Spelteori (Nash)  |  Grundorsaksanalys  |  Dialektisk Undersökning, Dialektik  |  OODA-modellen, OODA Loop  |  Kontingenttheori Vroom  |  Sex Tänkhattar


Retur till Management Start: Kommunikation och Färdigheter  |  Beslutsfattande och Värdering  |  Marknadsföring  |  Strategi


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Special Interest Group Leader

Är du expert på Scenarioplanering? Anmäl dig gratis

Länk till detta kunskapscenter

Kopiera den här koden till din webbplats:

 


Om 12manage | Reklam | Länk till oss / Citera oss | Sekretess | Förslagen | Användningsvillkor
© 2020 12manage - The Executive Fast Track. V15.6 - Senast uppdaterad: 28-9-2020. Alla namn ™ av deras ägare.