logo

Scenarioplanering

Kunskapscenter

Sammanfattning, forum, bästa praxis, experttips och informationskällor.

65 itens • 423.127 visitas

EnglishEnglishArabicChineseDutchFrenchGermanItalianJapaneseKoreanPortugueseRussianSpanish

Sammanfattning

Vad är Scenarioplanering? Beskrivning

Scenarioplanering

Scenarioplanering är en modell som kan användas till att undersöka och lära om framtiden och där en företagsstrategi kan bildas från. Den verkar genom att man beskriver ett mindre antal scenarion genom att skapa berättelser hur framtiden kan utvecklas och hur denna kan påverka en frågeställning som konfronterar företaget.


Royal Dutch Shell, en av de första användarna, definierar scenarion på följande sätt: Scenarion är noggrant ihopsnickrade berättelser om framtiden som innehållande en bred variation av idéer och integrerar dem på ett sätt som är kommunicerbart och användbart. Scenarion hjälper oss att koppla osäkerheter om framtiden till besluten som vi måste åstadkomma idag.
 

Scenarioplanering som metod, fungerar genom förståelse för karaktären och effekten av de flesta osäkra och viktiga drivkrafter som påverkar framtiden. Det är en gruppprocess som uppmuntrar till kunskapsutbyte och utveckling av ömsesidig djupare förståelse av centrala frågeställningar, som är viktiga inför framtiden av ditt företag. Målet är att skapa och sätta samman ett antal av divergerande berättelser genom extrapolering av osäkra och tungt påverkande drivkrafter. Berättelser, plus processer som skapar dem, har ett dubbelt syfte: till att öka kunskapen om företagets miljö och till att göra både mottagarens och deltagarens uppfattning syn vidare på möjliga framtida händelser. Metoden används mest som ett strategiskt ledningsverktyg, men den används också för att möjliggöra gruppdiskussion om en gemensam framtid.


Stegen i Scenarioplanering. Process

 1. Identifiera personer som kommer att bidra med mångfasetterade och kreativa perspektiv.

 2. Omfattande intervjuer/workshop om hur deltagarna ser på de stora förskjutningar som kan komma i samhället, ekonomi, politik, teknologi, etc.

 3. Gruppera (kluster) av dessas bilder i sammanhängande mönster.

 4. Gruppen skissar på en lista av prioriteter (de bästa idéerna).

 5. Skapa grova bilder av framtiden som baseras på dessa prioriteter. Berättelser och grova scenarion.

 6. Tillför ytterligare mer detaljer för att få påverkningsscenarion. Bestäm på vilket sätt varje scenario kommer att påverka företaget.

 7. Identifiera tidiga varningssignaler. Saker som vittnar om att ett särskilt scenario kommer att utveckla sig.

 8. Scenarion övervakas, utvärderas och granskas.

Några fällor som ska undvikas i Scenarioplanering

 1. Behandla scenarion som prognoser.
 2. Konstruera scenarion som baseras på en alltför förenklad skillnad. Liksom optimistiskt och pessimistiskt.
 3. Misslyckas med att skapa scenariot tillräckligt globalt nog i omfattning.
 4. Misslyckas med att fokusera scenarion på områden av potentiell effekt för företaget.
 5. Behandla scenarion som ett informativt eller undervisningsverktyg i stället för delaktighetslärande och/eller strategibildande.
 6. Har inte en adekvat process för att koppla in ledningsteam i scenarioplaneringsprocessen.
 7. Misslyckas med att sätta igång tillräckligt med fantasirik stimulans in i scenario skapandet.
 8. Använder inte en erfaren facilitator.

Särskild Intressegrupp SIG

Scenarioplanering Särskild Intressegrupp SIG.


Särskild Intressegrupp SIG
Särskild Intressegrupp SIG (13 medlemmar)

Forum

Forumdiskussioner om Scenarioplanering. Nedan kan du ställa en fråga om det här ämnet, dela dina erfarenheter, rapportera en ny utveckling eller förklara något.


ämne Scenario Building Elements
Who can help me out with a basic structure for building future scenarios? Literature of theory around this theme is also very welcome. So what elements are relevant to use as a guideline for using fut...
Betyg5
 
Kommentarer3 kommentarer
ämne What is a Scenario? Definition
A scenario is a description of a plausible future context in which a firm might find itself. Scenarios are typically presented as a small set of stories about how the surrounding environment might hav...
Betyg4
 
ämne Why Scenario Planning is Important
Most companies have their methods for planning - Some good, some not so good. But most don't take time to do effective scenario planning. Do they believe it takes time off from the key activities of m...
Betyg2
 
Kommentarer1 kommentarer
ämne Time Frame in Scenario Planning?
A scenario consist of a statement of an end state and a story explaining how the end state has developed, together with the underlying logic of external environment and internal forces in the industry...
Betyg2
 
Kommentarer4 kommentarer
ämne Exploring Possible Strategic Directions
It is a very good approach for identify two or more possible directions to judge what is right and what is wrong. By using scenario planning, we can narrow the decision making down to a smaller scope....
Betyg1
 
ämne Scenario Planning Instruments
For the thesis of my MBA study I'm researching the influence of culture on the succesful implementation of scenario planning in organizations. As guideline for my research I'm looking for a theory, me...
Betyg1
 
Kommentarer5 kommentarer
ämne Uses of Scenario Planning
What exactly can we use scenario planning for? I mean what are common applications, purposes of scenario planning?...
Betyg1
 
Kommentarer2 kommentarer
ämne Embracing Complexity
Scenario Planning is a strategic tool which can be used to understand or even embrace complexity, rather than avoid or neglect or scare away from it....
Betyg1
 
ämne Decision makers disagree
One is always dealing with perceptions. One technique I have found quite useful is to populate a matrix with objective/subjective 'lens' on the one side and finance/non-finance 'impact' on the other. ...
Betyg0
 

Starta ett nytt ämne

Starta ett nytt ämne om Scenarioplanering

Best Practices

De bästa, högst rankade ämnena om Scenarioplanering. Här hittar du de mest värdefulla idéerna och praktiska förslagen.


Experttips

Avancerad insikt om Scenario Planning (Engelsk). Här hittar du professionella råd från experter.


Subject

Defining Feasable / Probable Scenarios

Finding Driving Forces for Scenario Planning
To investigate potential driving forces, you can perform a PEST analysis (Political, Economic, Society, Technology) or S...
Subject

Change How Decision-makers See the World

The Impact upon Mental Models of Decision-makers
A valuable insight by Pierre Wack on his pioneering work at Royal Dutch Shell was that scenarios had to connect with man...
Subject

Four Bad Practices in Scenario Planning

Scenario Planning, Scenaro Thinking, Scenario Analysis
Harris (2014) mentions 4 common bad practices that should be avoided when conducting scenario analysis. These are the fo...
Subject

Describing and Analyzing Driving Forces

Scenario Planning
Scenarios are caused by trends or driving forces. When analyzing potential trends or driving forces, for them to be rele...
Subject

What to do after the Scenarios have been Described?

The Next Steps to Take...
According to Jeremy Kourdi, once you selected a relevant future scenario that you can work through to evaluate your orga...
Subject

Transformation Scenario Planning

Scenario Planning, Strategic Team Collaboration
Transformational Scenario Planning is not about adapting to certain possible situations; rather it focuses on the partic...
Subject

Why Society is More Risky than Before

Understanding New Risk Categories, Risk Management
In his 1992 book "Risk Society: Towards a New Modernity”, Ulrich Beck describes new risk scenarios that companies have t...
Subject

How to Build Strategic Agility?

4 Phase Framework of Johnson & Johnson
In order to get strategic flexibility you can use the Johnson & Johnson “four-phase framework": 1. “Anticipate” – Ident...
Subject

Learning via the Case Method

Decision-making, Problem-solving
The case method in business education has often been criticized, although it can be an appropriate and powerful approach...
Subject

The Advantages of Group Decision-Making

Group Decision-Making
The benefits of group decision-making include: - Synergy: Group decisions tend to combine and improve on the knowledge...
Subject

Ten Commandments for Strategic Forecasters

Strategic Forecasting, Strategic Vision, Scenario Planning, Predicting the Future, Wisdom of the Crowds
Philip Tetlock and Dan Gardner researched forecasting the future in "the Good Judgment Project". The idea behind this pr...
Subject

Taking Risk Management from Control and Compliance into a Competitive Advantage

Strategic Risk Management
Since events tend to be repetitive over time, many management experts support the idea that an effective risk management...
Subject

Align Strategy and Risk Management

Performance-Aligned Risk Management
In a recent white paper titled "Foundations of GRC: Enhancing Business Performance Through Risk Management", which was p...
Subject

How to Link Risk Management and Strategy?

Strategic Risk Management, Best Practices
Firms practicing strategic risk management: 1. Create value by embracing risks, shaping risks, and exploiting flexibili...
Subject

3 Causes of Disagreement in Team Decision-making Processes

Group Decision-making, Team Decision-making, Reasons for Disagreement, 3 Fs, Group Collaboration
According to Freeman and Haskins (2014), there are three main categories of potential root causes for disagreements with...
Subject

History of Scenario Planning

Decision-making
- The scenario planning approach was first introduced after World War II, as a tool for military planning. The U.S. Air ...
Subject

From Scenario Planning to Scenario Thinking and Scenario Learning

Scenario Planning
Recently you can also encounter the terms scenario thinking, scenario analysis and scenario learning. These terms are re...
Subject

How to Use Counterintuition to Fight 5 Frequent Decision Making Errors

Strategic Decision Making, Dealing with Complexity, Dealing with Uncertainty, Strategy
Mauboussin describes five mistakes in decision making that are often made and result in making the wrong decisions. Thes...
Subject

Narrative-based Scenario Planning

Scenario Planning, Strategic Agility, Anti-Fragility
Traditional scenario-planning generally provides a bigger picture in which trends and shocks are revealed. Such scenario...
Subject

Meta-cognition (Meta-thinking) in Scenario Thinking

Schools of Thought, Strategic Thinking, Scenario Thinking, Strategic Assumptions, Strategic Reasoning
Most businesses are primarily concerned with the type of thinking that tries to make complex problems or interconnected ...
Subject

The Disadvantages of Group Decision-Making

Group Decision-Making
The drawbacks of group decision-making include: - Longer time frame: Groups generally need more time to make decisions ...
Subject

Having more than 1 Team in Scenario Planning

Scenario Planning
HBR March 2007 has an interesting short article on Coevolutionary War Gaming by Alidade consultants Jeff Cares and Jim M...
Informationskällor

Olika informationskällor om Scenarioplanering. Här hittar du powerpoints, videor, nyheter etc. som du kan använda i dina egna föreläsningar och workshops.


Presentation

Comprehensive Introduction to Scenario Planning

Scenario-planning, Storytelling
Presentation with comprehensive speaking notes about scenario-planning includes the following sections: 1. Definitions ...
Video

How to Improve Strategic Decision Making?

Strategic Decision Making, Cognitive Bias, M&A, Corporate Finance
In this video Michael Mauboussin, Credit Suisse's Head of Financial Strategies, briefly explains parts of Philip E. Tetl...
Presentation

Scenario Planning and Risk Management in Uncertain Business Enviroment

Scenario Planning, Risk Management, Strategic Uncertainty
Extensive and detailed presentation. about scenarios, risk and uncertainty. Topics: - Integrated Risk Management Framew...
Artikel

An Explorer's Guide to SP

Scenario Planning
Guidance and ideas by Shell for those interested in scenario thinking. Contains two parallel streams: one explains the i...
Presentation

Scenario Planning Diagram

Exploring, Challenging Future Options
Download and edit this 12manage PowerPoint graphic for limited personal, educational and business use. Republishing in ...

Forskningslänkar

Hoppa till ytterligare forskningsresurser angående angående Scenarioplanering.


NWS

Nyheter

VID

Videor

PRS

Presentationer

 
BKS

Böcker

ACA

Akademisk

WIK

Mer


Relaterat till Scenarioplanering: Kaosteori Lorenz  |  Delphimetoden)  |  Systemdynamik, Systemtänkande  |  PEST-analys  |  Intressentanalys  |  Intressentkartläggning, Intressentmappning  |  Strategisk Riskhantering Slywotzky  |  Kraftfältsanalys  |  Reala Optioner Luehrman  |  Minneskartor (Mind Mapping)  |  Idékläckning (Brainstorming)  |  Analogiskt Strategiskt Resonemang  |  Rimlighetsteori  |  Spelteori (Nash)  |  Grundorsaksanalys  |  Dialektisk Undersökning, Dialektik  |  OODA-modellen, OODA Loop  |  Kontingenttheori Vroom  |  Sex Tänkhattar


Retur till Management Start: Kommunikation och Färdigheter  |  Beslutsfattande och Värdering  |  Marknadsföring och Försäljning  |  Strategi & Innovation


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Särskild Intressegrupp SIG

Särskild Intressegrupp SIG

Vet du mycket om Scenarioplanering? Bli vår SIG-ledare och få världsomspännande erkännande som expert.Om 12manage | Reklam | Länk till oss / Citera oss | Sekretess | Förslagen | Användningsvillkor
© 2023 12manage - The Executive Fast Track. V16.3 - Senast uppdaterad: 26-9-2023. Alla namn ™ av deras ägare.
12manage is looking for BA/MBA students. More info.