Kepner-Tregoe Matrisen

Kunskapscenter

   

Medveten steg-för-steg approach och metod för komplext beslutsfattande . Förklaring av Kepner-Tregoe Matrisen.

Innehåll

Premium

Vad är Kepner-Tregoe Matrisen? Beskrivning

Kepner-Tregoe Matrix™ är en särskilt välstrukturerad, synkroniserad och dokumenterad metod för grundorsaksanalys (Root Cause Analysis) samt stöd för beslutsfattandet.

Det är ett angreppssätt med medvetna steg-för-steg systematisk lösning av problemet och att fatta bra beslut och att analysera potentiella risker och möjligheter. Den hjälper dig att maximera förmågor i kritiskt tänkande, att systematiskt organisera, och att prioritera information, fastställa målsättningar, att utvärdera alternativ och att analysera påverkan.


Kepner-Tregoe analysen erbjuder hjälp med ett opåverkat beslutsfattande. Det är en strukturerad metod för att identifiera och att rangordna alla faktorer som är kritiska för beslutet. Som ett verktyg är denna process i första hand använd därför att den begränsar både medvetna och omedvetna förutfattade meningar som eventuellt kan styra ett beslut bort från dess primära målsättningar. Denna metod kan tillämpas på nästan alla beslut som kan spänna från områden som produktmarknadsföring och till att välja plats.
Användare av Kepner-Tregoe analyser gör omfattande utvärderingar av de alternativa tillvägagångssätten för att optimera det bästa resultatet som baseras på tydliga målsättningar.


Kepner-Tregoe angreppssätt för beslutsanalys. Stegen

  1. Förbered en beslutsbeskrivning som har både en åtgärd/handling och en resultat del.
  2. Upprätta de strategiska krav (Måsten), operativa målsättningar (Önskningar) och tvång (Begränsningar),
  3. Rangordna målsättningarna och tilldela relativa vikter, prioriteringar.
  4. Generera alternativ.
  5. Tilldela en relativ poäng för varje alternativ efter ett mål per mål basis.
  6. Beräkna en viktad poängskala för varje alternativ och identifiera de bästa två eller tre.
  7. Lista motsatta följder för var och en av de bästa alternativen och utvärdera sannolikhet (hög, medel, låg) och påfrestning (hög, medel, låg).
  8. Åstadkomma ett slutligt val mellan de bästa alternativen.

Bok: Charles H. Kepner and Benjamin B. Tregoe - The New Rational Manager -

Bok: Dean L. Gano a.o. - Apollo Root Cause Analysis -


Kepner-Tregoe Matrisen Särskild Intressegrupp SIG


Särskild Intressegrupp SIG (7 medlemmar)


Kepner-Tregoe Matrisen Forumet  

Nya ämnenBest Practices - Kepner-Tregoe Matrisen

Expert Tips (ENG) - Kepner-Tregoe Matrix
 

An 8-Step Root Cause Analysis (RCA) Process

 
 
 

The 5 Whys Method. Definition and How to Apply

 
 
 

Leading RCA Activities

 
 
 

4 Steps in Root Cause Analyses

 
 
 

Root Cause Analysis Categories

 
 
 

3 Potential Categories of Root Causes

 
 
 

8-D Problem Solving Process

 
 Utveckla dig själv i företagsadministration och managementResurser - Kepner-Tregoe Matrisen
 

Nyheter om Kepner Tregoe


     
 

Nyheter om Grundorsak Analys


     
 

Videor om Kepner Tregoe


     
 

Videor om Grundorsak Analys


     
 

Presentationer om Kepner Tregoe


     
 

Presentationer om Grundorsak Analys


     
 

Mer om Kepner Tregoe


     
 

Mer om Grundorsak Analys


     Accelerera din managementkarriärJämför med: Grundorsaksanalys  |  Begränsningsteorin, Teorin om Begränsningar  |  Idékläckning (Brainstorming)  |  Krishantering  |  Scenarioplanering  |  Spelteori (Nash)  |  Reala Optioner Luehrman  |  Dialektisk Undersökning, Dialektik  |  Analogiskt Strategiskt Resonemang  |  RACI-Matris, RACI-Roller, RACI-Modell  |  Orsak- och Verkansdiagram (Fiskbensdiagram) - Ishikawa


Retur till Management Start: Kommunikation och Färdigheter  |  Beslutsfattande och Värdering  | Strategi


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Special Interest Group Leader

Om 12manage | Reklam | Länk till oss / Citera oss | Sekretess | Förslagen | Användningsvillkor
© 2018 12manage - The Executive Fast Track. V14.1 - Senast uppdaterad: 17-10-2018. Alla namn ™ av deras ägare.