Kepner-Tregoe Matrisen

Kunskapscenter

12manage is looking for students / contributors...

   

Medveten steg-för-steg approach och metod för komplext beslutsfattande . Förklaring av Kepner-Tregoe Matrisen.

Innehåll

 1. Sammanfattning
 2. Forum
 3. Best Practices
 4. Expert Tips
 5. Resurser
 6. Utskrift

Vad är Kepner-Tregoe Matrisen? Beskrivning

Kepner-Tregoe Matrix™ är en särskilt välstrukturerad, synkroniserad och dokumenterad metod för grundorsaksanalys (Root Cause Analysis) samt stöd för beslutsfattandet.

Det är ett angreppssätt med medvetna steg-för-steg systematisk lösning av problemet och att fatta bra beslut och att analysera potentiella risker och möjligheter. Den hjälper dig att maximera förmågor i kritiskt tänkande, att systematiskt organisera, och att prioritera information, fastställa målsättningar, att utvärdera alternativ och att analysera påverkan.


Kepner-Tregoe analysen erbjuder hjälp med ett opåverkat beslutsfattande. Det är en strukturerad metod för att identifiera och att rangordna alla faktorer som är kritiska för beslutet. Som ett verktyg är denna process i första hand använd därför att den begränsar både medvetna och omedvetna förutfattade meningar som eventuellt kan styra ett beslut bort från dess primära målsättningar. Denna metod kan tillämpas på nästan alla beslut som kan spänna från områden som produktmarknadsföring och till att välja plats.
Användare av Kepner-Tregoe analyser gör omfattande utvärderingar av de alternativa tillvägagångssätten för att optimera det bästa resultatet som baseras på tydliga målsättningar.


Kepner-Tregoe angreppssätt för beslutsanalys. Stegen

 1. Förbered en beslutsbeskrivning som har både en åtgärd/handling och en resultat del.
 2. Upprätta de strategiska krav (Måsten), operativa målsättningar (Önskningar) och tvång (Begränsningar),
 3. Rangordna målsättningarna och tilldela relativa vikter, prioriteringar.
 4. Generera alternativ.
 5. Tilldela en relativ poäng för varje alternativ efter ett mål per mål basis.
 6. Beräkna en viktad poängskala för varje alternativ och identifiera de bästa två eller tre.
 7. Lista motsatta följder för var och en av de bästa alternativen och utvärdera sannolikhet (hög, medel, låg) och påfrestning (hög, medel, låg).
 8. Åstadkomma ett slutligt val mellan de bästa alternativen.

Bok: Charles H. Kepner and Benjamin B. Tregoe - The New Rational Manager -

Bok: Dean L. Gano a.o. - Apollo Root Cause Analysis -


Kepner-Tregoe Matrisen Forumet

Kepner-Tregoe Matrisen Särskild Intressegrupp SIG


Särskild Intressegrupp SIG

Kepner-Tregoe Matrisen Utbildning & Sammankomster


Hitta Träning, Seminarier och Sammankomster


Best Practices - Kepner-Tregoe Matrisen Premium

Expert Tips (ENG) - Kepner-Tregoe Matrix Premium
 

An 8-Step Root Cause Analysis (RCA) ProcessBli Medlem

In an article, Roger Shaw mentions the following 8...
Usage (application): Applying Root Cause Analysis
 
 
 

The 5 Whys Method. Definition and How to ApplyBli Medlem

Definition
The 5 Whys Method was pione...
Usage (application): Alternative to RCA
 
 
 

Leading RCA ActivitiesBli Medlem

The reference to RCA leads to the conclusion that ...
Usage (application): Should one ask: Why? or What?
 
 
 

4 Steps in Root Cause AnalysesBli Medlem

One can identify four steps in Root Cause Analyses...
Usage (application): Root Cause Analysis Process
 
 
 

Root Cause Analysis CategoriesBli Medlem

5 schools of RCA could be distinguished depending ...
Usage (application): Understanding Root Cause Analysis
 
 
 

3 Potential Categories of Root CausesBli Medlem

Latino and Latino consider in a 1999-paper called ...
Usage (application): Root Cause Analysis
 
 
 

8-D Problem Solving ProcessBli Medlem

The 8-D problem solving process, is a team-oriente...
Usage (application): Team-oriented method
 
 

Resurser - Kepner-Tregoe Matrisen Premium
 

Nyheter om Kepner TregoeBli Medlem


     
 

Nyheter om Grundorsak AnalysBli Medlem


     
 

Videor om Kepner TregoeBli Medlem


     
 

Videor om Grundorsak AnalysBli Medlem


     
 

Presentationer om Kepner TregoeBli Medlem


     
 

Presentationer om Grundorsak AnalysBli Medlem


     
 

Mer om Kepner TregoeBli Medlem


     
 

Mer om Grundorsak AnalysBli Medlem


     

Jämför med: Grundorsaksanalys  |  Begränsningsteorin, Teorin om Begränsningar  |  Idékläckning (Brainstorming)  |  Krishantering  |  Scenarioplanering  |  Spelteori (Nash)  |  Reala Optioner Luehrman  |  Dialektisk Undersökning, Dialektik  |  Analogiskt Strategiskt Resonemang  |  RACI-Matris, RACI-Roller, RACI-Modell  |  Orsak- och Verkansdiagram (Fiskbensdiagram) - Ishikawa


Retur till Management Start: Kommunikation och Färdigheter  |  Beslutsfattande och Värdering  | Strategi


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Special Interest Group Leader

Du här
Om 12manage | Reklam | Länk till oss / Citera oss | Sekretess | Förslagen | Användningsvillkor
© 2018 12manage - The Executive Fast Track. V14.1 - Senast uppdaterad: 19-8-2018. Alla namn ™ av deras ägare.