Kepner-Tregoe Matrisen

Kunskapscenter

Sammanfattning, forum, bästa praxis, experttips och resurser.


Vad är Kepner-Tregoe Matrisen? Beskrivning

Kepner-Tregoe Matrix™ är en särskilt välstrukturerad, synkroniserad och dokumenterad metod för grundorsaksanalys (Root Cause Analysis) samt stöd för beslutsfattandet.

Det är ett angreppssätt med medvetna steg-för-steg systematisk lösning av problemet och att fatta bra beslut och att analysera potentiella risker och möjligheter. Den hjälper dig att maximera förmågor i kritiskt tänkande, att systematiskt organisera, och att prioritera information, fastställa målsättningar, att utvärdera alternativ och att analysera påverkan.


Kepner-Tregoe analysen erbjuder hjälp med ett opåverkat beslutsfattande. Det är en strukturerad metod för att identifiera och att rangordna alla faktorer som är kritiska för beslutet. Som ett verktyg är denna process i första hand använd därför att den begränsar både medvetna och omedvetna förutfattade meningar som eventuellt kan styra ett beslut bort från dess primära målsättningar. Denna metod kan tillämpas på nästan alla beslut som kan spänna från områden som produktmarknadsföring och till att välja plats.
Användare av Kepner-Tregoe analyser gör omfattande utvärderingar av de alternativa tillvägagångssätten för att optimera det bästa resultatet som baseras på tydliga målsättningar.


Kepner-Tregoe angreppssätt för beslutsanalys. Stegen

  1. Förbered en beslutsbeskrivning som har både en åtgärd/handling och en resultat del.
  2. Upprätta de strategiska krav (Måsten), operativa målsättningar (Önskningar) och tvång (Begränsningar),
  3. Rangordna målsättningarna och tilldela relativa vikter, prioriteringar.
  4. Generera alternativ.
  5. Tilldela en relativ poäng för varje alternativ efter ett mål per mål basis.
  6. Beräkna en viktad poängskala för varje alternativ och identifiera de bästa två eller tre.
  7. Lista motsatta följder för var och en av de bästa alternativen och utvärdera sannolikhet (hög, medel, låg) och påfrestning (hög, medel, låg).
  8. Åstadkomma ett slutligt val mellan de bästa alternativen.

Bok: Charles H. Kepner and Benjamin B. Tregoe - The New Rational Manager -

Bok: Dean L. Gano a.o. - Apollo Root Cause Analysis -


Kepner-Tregoe Problemlösning Särskild Intressegrupp SIG


Särskild Intressegrupp SIG (7 medlemmar)

Forum om Kepner-Tregoe Problemlösning  

De senaste ämnena om: Kepner-Tregoe Problemlösning.


Recent Developments in Kepner Thinking and Tools
Here's some further background on Dr. Charles (Chuck) Kepner and recent developments. Dr. Kepner and some of the consul (...)
2
 
0 reaktioner
 
Best Practices om Kepner-Tregoe Problemlösning

Här hittar du de mest värdefulla idéerna och praktiska förslagen.


Experttips om Kepner-Tregoe Problem-solving (Engelsk)

Här hittar du professionella råd från experter.


An 8-Step Root Cause Analysis (RCA) Process

Applying Root Cause Analysis (...)
   
 
 
 

The 5 Whys Method. Definition and How to Apply

Alternative to RCA (...)
   
 
 
 

Leading RCA Activities

Should one ask: Why? or What? (...)
   
 
 
 

4 Steps in Root Cause Analyses

Root Cause Analysis Process (...)
   
 
 
 

Root Cause Analysis Categories

Understanding Root Cause Analysis (...)
   
 
 
 

3 Potential Categories of Root Causes

Root Cause Analysis (...)
   
 
 
 

8-D Problem Solving Process

Team-oriented method (...)
   
 
 
 
Informationskällor om Kepner-Tregoe Problemlösning

Här hittar du powerpoints, videor, nyheter etc. som du kan använda i dina egna föreläsningar och workshops.Jämför med: Grundorsaksanalys  |  Begränsningsteorin, Teorin om Begränsningar  |  Idékläckning (Brainstorming)  |  Krishantering  |  Scenarioplanering  |  Spelteori (Nash)  |  Reala Optioner Luehrman  |  Dialektisk Undersökning, Dialektik  |  Analogiskt Strategiskt Resonemang  |  RACI-Matris, RACI-Roller, RACI-Modell  |  Orsak- och Verkansdiagram (Fiskbensdiagram) - Ishikawa


Retur till Management Start: Kommunikation och Färdigheter  |  Beslutsfattande och Värdering  | Strategi


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Special Interest Group Leader

Är du expert på Kepner-Tregoe Problemlösning? Anmäl dig gratis

Länk till detta kunskapscenter

Kopiera den här koden till din webbplats:

 


Om 12manage | Reklam | Länk till oss / Citera oss | Sekretess | Förslagen | Användningsvillkor
© 2020 12manage - The Executive Fast Track. V15.6 - Senast uppdaterad: 29-9-2020. Alla namn ™ av deras ägare.