Kepner-Tregoe Matrisen

Kunskapscenter

   

Medveten steg-för-steg approach och metod för komplext beslutsfattande . Förklaring av Kepner-Tregoe Matrisen.

Innehåll

 1. Sammanfattning
 2. Forum
 3. Best Practices
 4. Expert Tips
 5. Resurser
 6. Utskrift

Vad är Kepner-Tregoe Matrisen? Beskrivning

Kepner-Tregoe Matrix™ är en särskilt välstrukturerad, synkroniserad och dokumenterad metod för grundorsaksanalys (Root Cause Analysis) samt stöd för beslutsfattandet.

Det är ett angreppssätt med medvetna steg-för-steg systematisk lösning av problemet och att fatta bra beslut och att analysera potentiella risker och möjligheter. Den hjälper dig att maximera förmågor i kritiskt tänkande, att systematiskt organisera, och att prioritera information, fastställa målsättningar, att utvärdera alternativ och att analysera påverkan.


Kepner-Tregoe analysen erbjuder hjälp med ett opåverkat beslutsfattande. Det är en strukturerad metod för att identifiera och att rangordna alla faktorer som är kritiska för beslutet. Som ett verktyg är denna process i första hand använd därför att den begränsar både medvetna och omedvetna förutfattade meningar som eventuellt kan styra ett beslut bort från dess primära målsättningar. Denna metod kan tillämpas på nästan alla beslut som kan spänna från områden som produktmarknadsföring och till att välja plats.
Användare av Kepner-Tregoe analyser gör omfattande utvärderingar av de alternativa tillvägagångssätten för att optimera det bästa resultatet som baseras på tydliga målsättningar.


Kepner-Tregoe angreppssätt för beslutsanalys. Stegen

 1. Förbered en beslutsbeskrivning som har både en åtgärd/handling och en resultat del.
 2. Upprätta de strategiska krav (Måsten), operativa målsättningar (Önskningar) och tvång (Begränsningar),
 3. Rangordna målsättningarna och tilldela relativa vikter, prioriteringar.
 4. Generera alternativ.
 5. Tilldela en relativ poäng för varje alternativ efter ett mål per mål basis.
 6. Beräkna en viktad poängskala för varje alternativ och identifiera de bästa två eller tre.
 7. Lista motsatta följder för var och en av de bästa alternativen och utvärdera sannolikhet (hög, medel, låg) och påfrestning (hög, medel, låg).
 8. Åstadkomma ett slutligt val mellan de bästa alternativen.

Bok: Charles H. Kepner and Benjamin B. Tregoe - The New Rational Manager -

Bok: Dean L. Gano a.o. - Apollo Root Cause Analysis -


Kepner-Tregoe Matrisen Forumet

Kepner-Tregoe Matrisen Särskild Intressegrupp SIG


Särskild Intressegrupp SIG

Kepner-Tregoe Matrisen Utbildning & Sammankomster


Hitta Träning, Seminarier och Sammankomster


Best Practices - Kepner-Tregoe Matrisen Premium

Expert Tips (ENG) - Kepner-Tregoe Matrix Premium
 

An 8-Step Root Cause Analysis (RCA) Process

In an article, Roger Shaw mentions the following 8-stage Root Cause Analysis Process:
1. Preserve the site and evidence as far as possible. In ot...
Usage (application): Applying Root Cause Analysis
 
 
 

The 5 Whys Method. Definition and How to Apply

Definition
The 5 Whys Method was pioneered by Sakichi Toyoda and lately developed by the architect of Toyota Production System Taiichi Ohn...
Usage (application): Alternative to RCA
 
 
 

Leading RCA Activities

The reference to RCA leads to the conclusion that a completed RCA is the compilation of stakeholder views of "why" a situation occurred.
One can ...
Usage (application): Should one ask: Why? or What?
 
 
 

4 Steps in Root Cause Analyses

One can identify four steps in Root Cause Analyses. These steps are listed below:
1. Data Collection: the analysis of an event through dat...
Usage (application): Root Cause Analysis Process
 
 
 

Root Cause Analysis Categories

5 schools of RCA could be distinguished depending on their origin:
1. SAFETY-BASED RCA descends from the fields of accident analysis and occupati...
Usage (application): Understanding Root Cause Analysis
 
 
 

3 Potential Categories of Root Causes

Latino and Latino consider in a 1999-paper called 'Root Cause Analysis – Improving Performance for Bottom Line Results' that causes of problems can be...
Usage (application): Root Cause Analysis
 
 
 

8-D Problem Solving Process

The 8-D problem solving process, is a team-oriented method of problem solving. It applies process and statistical tools as its basis:
- Process t...
Usage (application): Team-oriented method
 
 

Resurser - Kepner-Tregoe Matrisen Premium
 

Nyheter

Kepner Tregoe
     
 

Nyheter

Grundorsak Analys
     
 

Videor

Kepner Tregoe
     
 

Videor

Grundorsak Analys
     
 

Presentationer

Kepner Tregoe
     
 

Presentationer

Grundorsak Analys
     
 

Mer

Kepner Tregoe
     
 

Mer

Grundorsak Analys
     

Jämför med: Grundorsaksanalys  |  Begränsningsteorin, Teorin om Begränsningar  |  Idékläckning (Brainstorming)  |  Krishantering  |  Scenarioplanering  |  Spelteori (Nash)  |  Reala Optioner Luehrman  |  Dialektisk Undersökning, Dialektik  |  Analogiskt Strategiskt Resonemang  |  RACI-Matris, RACI-Roller, RACI-Modell  |  Orsak- och Verkansdiagram (Fiskbensdiagram) - Ishikawa


Retur till Management Start: Kommunikation och Färdigheter  |  Beslutsfattande och Värdering  | Strategi


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Special Interest Group Leader

Du här


Om 12manage | Reklam | Länka till oss | Sekretess | Användningsvillkor
Copyright 2017 12manage - E-Learning community med metoder inom ledning, ledarskap och organisation. V14.1 - Senast uppdaterad: 22-7-2017. Alla namn och TM tillhör dess innehavare.