Kepner-Tregoe Matrisen

Kunskapscenter
Sammanfattning, forum, bästa praxis, experttips och informationskällor.

24 itens • 326.149 visitas


Sammanfattning

Vad är Kepner-Tregoe Matrisen? Beskrivning

Kepner-Tregoe Matrix™ är en särskilt välstrukturerad, synkroniserad och dokumenterad metod för grundorsaksanalys (Root Cause Analysis) samt stöd för beslutsfattandet.

Det är ett angreppssätt med medvetna steg-för-steg systematisk lösning av problemet och att fatta bra beslut och att analysera potentiella risker och möjligheter. Den hjälper dig att maximera förmågor i kritiskt tänkande, att systematiskt organisera, och att prioritera information, fastställa målsättningar, att utvärdera alternativ och att analysera påverkan.


Kepner-Tregoe analysen erbjuder hjälp med ett opåverkat beslutsfattande. Det är en strukturerad metod för att identifiera och att rangordna alla faktorer som är kritiska för beslutet. Som ett verktyg är denna process i första hand använd därför att den begränsar både medvetna och omedvetna förutfattade meningar som eventuellt kan styra ett beslut bort från dess primära målsättningar. Denna metod kan tillämpas på nästan alla beslut som kan spänna från områden som produktmarknadsföring och till att välja plats.
Användare av Kepner-Tregoe analyser gör omfattande utvärderingar av de alternativa tillvägagångssätten för att optimera det bästa resultatet som baseras på tydliga målsättningar.


Kepner-Tregoe angreppssätt för beslutsanalys. Stegen

  1. Förbered en beslutsbeskrivning som har både en åtgärd/handling och en resultat del.
  2. Upprätta de strategiska krav (Måsten), operativa målsättningar (Önskningar) och tvång (Begränsningar),
  3. Rangordna målsättningarna och tilldela relativa vikter, prioriteringar.
  4. Generera alternativ.
  5. Tilldela en relativ poäng för varje alternativ efter ett mål per mål basis.
  6. Beräkna en viktad poängskala för varje alternativ och identifiera de bästa två eller tre.
  7. Lista motsatta följder för var och en av de bästa alternativen och utvärdera sannolikhet (hög, medel, låg) och påfrestning (hög, medel, låg).
  8. Åstadkomma ett slutligt val mellan de bästa alternativen.

Bok: Charles H. Kepner and Benjamin B. Tregoe - The New Rational Manager

Bok: Dean L. Gano a.o. - Apollo Root Cause Analysis


Särskild Intressegrupp SIG

Kepner-Tregoe Problemlösning Särskild Intressegrupp SIG.Särskild Intressegrupp SIG (6 medlemmar)

Forum

Forumdiskussioner om Kepner-Tregoe Problemlösning. Nedan kan du ställa en fråga om det här ämnet, dela dina erfarenheter, rapportera en ny utveckling eller förklara något.


Starta ett nytt ämne om Kepner-Tregoe Problemlösning

 

Recent Developments in Kepner Thinking and Tools
Here's some further background on Dr. Charles (Chuck) Kepner and recent developments.
Dr. Kepner and some of the consultants working with the traditional Kepner processes started to experience th...
2
 

Best Practices

De bästa, högst rankade ämnena om Kepner-Tregoe Problemlösning. Här hittar du de mest värdefulla idéerna och praktiska förslagen.


Experttips

Avancerad insikt om Kepner-Tregoe Problem-solving (Engelsk). Här hittar du professionella råd från experter.


An 8-Step Root Cause Analysis (RCA) Process

Applying Root Cause Analysis
In an article, Roger Shaw mentions the following 8-stage Root Cause Analysis Process: 1. Preserve the site and evidence...

The 5 Whys Method. Definition and How to Apply

Alternative to RCA
Definition The 5 Whys Method was pioneered by Sakichi Toyoda and lately developed by the architect of Toyota Production...

Leading RCA Activities

Should one ask: Why? or What?
The reference to RCA leads to the conclusion that a completed RCA is the compilation of stakeholder views of "why" a sit...

4 Steps in Root Cause Analyses

Root Cause Analysis Process
One can identify four steps in Root Cause Analyses. These steps are listed below: 1. Data Collection: the analysis of a...

Root Cause Analysis Categories

Understanding Root Cause Analysis
5 schools of RCA could be distinguished depending on their origin: 1. SAFETY-BASED RCA descends from the fields of acci...

3 Potential Categories of Root Causes

Root Cause Analysis
Latino and Latino consider in a 1999-paper called 'Root Cause Analysis – Improving Performance for Bottom Line Results' ...

8-D Problem Solving Process

Team-oriented method
The 8-D problem solving process, is a team-oriented method of problem solving. It applies process and statistical tools ...
Informationskällor

Olika informationskällor om Kepner-Tregoe Problemlösning. Här hittar du powerpoints, videor, nyheter etc. som du kan använda i dina egna föreläsningar och workshops.


Introduction Into Kepner-Tregoe: Processes and Steps

Kepner-Tregoe
This presentation is an introduction into Kepter-Tregoe and includes the following sections: 1. Development of Kepter-T...

Kepner-Tregoe Process (2nd part)

Kepner-Tregoe Process
Summary explanation of the Kepner-Tregoe® approach as applied to the Oregon Industrial Site Certification Program. Part ...

Kepner-Tregoe Process (1st part)

Kepner-Tregoe Process
Summary explanation of the Kepner-Tregoe® approach as applied to the Oregon Industrial Site Certification Program. Part...

Forskningslänkar

Hoppa till ytterligare forskningsresurser angående angående Kepner-Tregoe Problemlösning.


Nyheter

Nyheter

Videor

Videor

Presentationer

Presentationer

 
Böcker

Böcker

Akademisk

Akademisk

Mer

Mer


Jämför med: Grundorsaksanalys  |  Begränsningsteorin, Teorin om Begränsningar  |  Idékläckning (Brainstorming)  |  Krishantering  |  Scenarioplanering  |  Spelteori (Nash)  |  Reala Optioner Luehrman  |  Dialektisk Undersökning, Dialektik  |  Analogiskt Strategiskt Resonemang  |  RACI-Matris, RACI-Roller, RACI-Modell  |  Orsak- och Verkansdiagram (Fiskbensdiagram) - Ishikawa


Retur till Management Start: Kommunikation och Färdigheter  |  Beslutsfattande och Värdering  | Strategi & Innovation


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Särskild Intressegrupp SIG

Vet du mycket om Kepner-Tregoe Problemlösning? Bli vår SIG-ledareOm 12manage | Reklam | Länk till oss / Citera oss | Sekretess | Förslagen | Användningsvillkor
© 2023 12manage - The Executive Fast Track. V16.0 - Senast uppdaterad: 27-1-2023. Alla namn ™ av deras ägare.