Reala Optioner (Luehrman)

Kunskapscenter

   

Behandling av strategiska investeringar som finansiella optioner. Förklaring till Reala Optioner (Real Options) av Timothy A. Luehrman. ('98)

Innehåll

 1. Sammanfattning
 2. Forum
 3. Best Practices
 4. Expert Tips
 5. Resurser
 6. Utskrift

Vad är Reala Optioner? Beskrivning

Reala optioner fångar upp värdet på styrelsens flexibilitet i att anpassa sina strategiska beslut som respons på oväntade marknadsutvecklingar. Ett företag skapar aktieägarevärde genom att identifiera Reala optioner, och styrning av Reala optioner och ett utövande av Reala optioner som är associerade med dess investeringsportfölj. Reala optionsmetoden tillämpar finansiell optionsteori för att kvantifiera värdet på ledningens flexibilitet, således omvandlas osäkerhet till dess fördel i en föränderlig värld.


Idén med att behandla strategiska investeringar som finansiella optioner framlades av Timothy A. Luehrman i två HBR artiklar: ”Investment Opportunities as Real Options: Getting Started on the Numbers” (Juli-augusti 1998) och ”Strategy as a Portfolio of Real Options” (September-Oktober 1998). I den sista artikeln säger Luehrman : ”I finansiella termer, är en affärsstrategi mycket mer lik en serie av optioner än en serie av statiska betalningsflöden”.


Användning av Reala Optioner. Fördelar

Som ett resultat av det ovannämnda när värderingar innebär betydande framtida flexibilitet, eller osäkerhet- och/eller framtida kassaflöden ensamma är nära break-even(nollpunkten), flexibilitet är en viktig källa för värde, och optionsvärde måste tas i beaktande. Notera att den först nämnda omständigheten är typisk för strategiska scenarion. Och till och med för strategiskt beslutsfattande i allmänhet.


Formel för Reala Optioner. Beräkning

Den använda formeln är Black-Scholes eller andra motsvarande. I allmänhet är det följande variabler som bestämmer värdet av att ha (en) option - optionsvärdet:

 • Tid till förfallodagen (varaktighet).

 • Graden av osäkerhet.

 • Kostnad av att förvärva optionen/-erna.

 • Potentiellt förlorade betalningsflöden, jämfört med att fullt ut förplikta sig i förskott.

 • Riskfri räntesats.

 • Förväntat aktuellt värde på framtida betalningsflöden.

Genom att introducera dessa faktorer i affärsbeslutsfattandet har Reala optionsmetoden har möjliggjort för företagens beslutsfattare att använda osäkerhet som en fördel för företaget, och att skapa en begränsning på den negativa risken.


Reala Optioner Forumet
  Real Options: Measures to Cut Costs
The problem with strategic cost cutting is it is bounded from below by zero. A crisis to one is an opportunity to another if only one knows how to embrace risks....
     
 
  Real Options Applied to Rapid Labour Mobilization
In some industries, the speed of mobilization of labour coupled with the ready availability of skilled labour is a determinant of success, e.g. Oil and gas drilling when prices rise. I would be interested in any applications folks have heard about wh...
     
 
  Applicability of Real Options in Oil and Gas Field Development
How to use the real option technique for the appraisal of oil & gas field development projects?...
     
 

Reala Optioner Särskild Intressegrupp SIG


Särskild Intressegrupp SIG

Reala Optioner Utbildning & Sammankomster


Hitta Träning, Seminarier och Sammankomster


Best Practices - Reala Optioner Premium

Expert Tips (ENG) - Real Options Premium
 

How to Become a Self-tuning Enterprise: Advanced Experimenters

In an HBR article of June 2015, Reeves, Zeng and Venjara argue there's a new way to apply algorithmic principles that enables organizations to constan...
Usage (application): Organizational Agility, Strategic Agility, Real Options, Emergent Strategy
 
 
 

How to Design Experiments to Support Decision-making on Strategic Innovations

The probability of success of a major innovation is difficult to assess. Statistics and other datasets only provide information about past beha...
Usage (application): Strategic Innovation, Strategic Decision-making, Strategic Experimenting, Experiments, Strategic Testing, Innovation Tes
 
 
 

How to Link Risk Management and Strategy?

Firms practicing strategic risk management:
1. Create value by embracing risks, shaping risks, and exploiting flexibility to deliver uniqu...
Usage (application): Strategic Risk Management, Best Practices
 
 
 

Align Strategy and Risk Management

In a recent white paper titled "Foundations of GRC: Enhancing Business Performance Through Risk Management", which was published by Corporate Integrit...
Usage (application): Performance-Aligned Risk Management
 
 
 

Taking Risk Management from Control and Compliance into a Competitive Advantage

Since events tend to be repetitive over time, many management experts support the idea that an effective risk management policy strongly takes into...
Usage (application): Strategic Risk Management
 
 
 

Why Society is More Risky than Before

In his 1992 book "  
 
 

Real Options and Brand Value

A brand can be considered as a feature that allows a firm to gain a unitary profit margin higher than those of products without any brand, and a highe...
Usage (application): Exploiting Real Options
 
 

Resurser - Reala Optioner Premium
 

Nyheter

Reala Optioner
     
 

Nyheter

Strategisk Beslutsfattande
     
 

Videor

Reala Optioner
     
 

Videor

Strategisk Beslutsfattande
     
 

Presentationer

Reala Optioner
     
 

Presentationer

Strategisk Beslutsfattande
     
 

Mer

Reala Optioner
     
 

Mer

Strategisk Beslutsfattande
     

Jämför reala optioner med: Scenarioplanering  |  RAROC  |  Strategisk Riskhantering Slywotzky  |  PEST-analys  |  Analogiskt Strategiskt Resonemang  |  Grundorsaksanalys  |  CAPM-modellen  |  Dialektisk Undersökning, Dialektik  |  Rimlighetsteori  |  Begränsningsteorin, Teorin om Begränsningar  |  Operationsanalys


Retur till Management Start: Organisation och Förändring  |  Beslutsfattande och Värdering  |  Ekonomi och Investera  |  Kunskap och Immateriella Tillgångar  |  Strategi


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Special Interest Group Leader

Du här


Om 12manage | Reklam | Länka till oss | Sekretess | Användningsvillkor
Copyright 2017 12manage - E-Learning community med metoder inom ledning, ledarskap och organisation. V14.1 - Senast uppdaterad: 18-8-2017. Alla namn och TM tillhör dess innehavare.