Reala Optioner (Luehrman)

Kunskapscenter

12manage is looking for students. Info

Behandling av strategiska investeringar som finansiella optioner. Förklaring till Reala Optioner (Real Options) av Timothy A. Luehrman. ('98)


Vad är Reala Optioner? Beskrivning

Reala optioner fångar upp värdet på styrelsens flexibilitet i att anpassa sina strategiska beslut som respons på oväntade marknadsutvecklingar. Ett företag skapar aktieägarevärde genom att identifiera Reala optioner, och styrning av Reala optioner och ett utövande av Reala optioner som är associerade med dess investeringsportfölj. Reala optionsmetoden tillämpar finansiell optionsteori för att kvantifiera värdet på ledningens flexibilitet, således omvandlas osäkerhet till dess fördel i en föränderlig värld.


Idén med att behandla strategiska investeringar som finansiella optioner framlades av Timothy A. Luehrman i två HBR artiklar: ”Investment Opportunities as Real Options: Getting Started on the Numbers” (Juli-augusti 1998) och ”Strategy as a Portfolio of Real Options” (September-Oktober 1998). I den sista artikeln säger Luehrman : ”I finansiella termer, är en affärsstrategi mycket mer lik en serie av optioner än en serie av statiska betalningsflöden”.


Användning av Reala Optioner. Fördelar

Som ett resultat av det ovannämnda när värderingar innebär betydande framtida flexibilitet, eller osäkerhet- och/eller framtida kassaflöden ensamma är nära break-even(nollpunkten), flexibilitet är en viktig källa för värde, och optionsvärde måste tas i beaktande. Notera att den först nämnda omständigheten är typisk för strategiska scenarion. Och till och med för strategiskt beslutsfattande i allmänhet.


Formel för Reala Optioner. Beräkning

Den använda formeln är Black-Scholes eller andra motsvarande. I allmänhet är det följande variabler som bestämmer värdet av att ha (en) option - optionsvärdet:

  • Tid till förfallodagen (varaktighet).

  • Graden av osäkerhet.

  • Kostnad av att förvärva optionen/-erna.

  • Potentiellt förlorade betalningsflöden, jämfört med att fullt ut förplikta sig i förskott.

  • Riskfri räntesats.

  • Förväntat aktuellt värde på framtida betalningsflöden.

Genom att introducera dessa faktorer i affärsbeslutsfattandet har Reala optionsmetoden har möjliggjort för företagens beslutsfattare att använda osäkerhet som en fördel för företaget, och att skapa en begränsning på den negativa risken.


Särskild Intressegrupp SIG - Reala Optioner


Särskild Intressegrupp SIG (3 medlemmar)


Forum - Reala Optioner  

Här hittar du intressanta och pedagogiska diskussioner.


  Applicability of Real Options in Oil and Gas Field Development (4 reaktioner)
How to use the real option technique for the appraisal of oi...
 
 
 
 
  Real Options: Measures to Cut Costs
The problem with strategic cost cutting is it is bounded fro...
 
 
 
 
  Real Options Applied to Rapid Labour Mobilization
In some industries, the speed of mobilization of labour coup...
 
 
 
 

Best Practices - Reala Optioner

Här hittar du de mest värdefulla idéerna.Expert Tips (ENG) - Real Options

Här hittar du högkvalitativa råd från experter.


 

How to Become a Self-tuning Enterprise: Advanced Experimenters

Organizational Agility, Strategic Agility, Real Options, Emergent Strategy...
 
 
 

How to Design Experiments to Support Decision-making on Strategic Innovations

Strategic Innovation, Strategic Decision-making, Strategic Experimenting, Experiments, Strategic Testing, Innovation Tes...
 
 
 

How to Link Risk Management and Strategy?

Strategic Risk Management, Best Practices...
 
 
 

Align Strategy and Risk Management

Performance-Aligned Risk Management...
 
 
 

Taking Risk Management from Control and Compliance into a Competitive Advantage

Strategic Risk Management...
 
 
 

Why Society is More Risky than Before

Understanding New Risk Categories, Risk Management...
 
 
 

Real Options and Brand Value

Exploiting Real Options...
 
 

Resurser - Reala Optioner

Här hittar du PowerPoint-presentationer, mikroinlärningsvideor och ytterligare informationskällor.


 

Nyheter om Reala Optioner


     
 

Nyheter om Strategisk Beslutsfattande


     
 

Videor om Reala Optioner


     
 

Videor om Strategisk Beslutsfattande


     
 

Presentationer om Reala Optioner


     
 

Presentationer om Strategisk Beslutsfattande


     
 

Mer om Reala Optioner


     
 

Mer om Strategisk Beslutsfattande


     

Jämför reala optioner med: Scenarioplanering  |  RAROC  |  Strategisk Riskhantering Slywotzky  |  PEST-analys  |  Analogiskt Strategiskt Resonemang  |  Grundorsaksanalys  |  CAPM-modellen  |  Dialektisk Undersökning, Dialektik  |  Rimlighetsteori  |  Begränsningsteorin, Teorin om Begränsningar  |  Operationsanalys


Retur till Management Start: Organisation och Förändring  |  Beslutsfattande och Värdering  |  Ekonomi och Investera  |  Kunskap och Immateriella Tillgångar  |  Strategi


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Special Interest Group Leader

Du här? Anmäl dig gratis


 


Om 12manage | Reklam | Länk till oss / Citera oss | Sekretess | Förslagen | Användningsvillkor
© 2019 12manage - The Executive Fast Track. V15.1 - Senast uppdaterad: 17-10-2019. Alla namn ™ av deras ägare.