Reala Optioner (Luehrman)

Kunskapscenter

   

Behandling av strategiska investeringar som finansiella optioner. Förklaring till Reala Optioner (Real Options) av Timothy A. Luehrman. ('98)

Innehåll

Premium

Vad är Reala Optioner? Beskrivning

Reala optioner fångar upp värdet på styrelsens flexibilitet i att anpassa sina strategiska beslut som respons på oväntade marknadsutvecklingar. Ett företag skapar aktieägarevärde genom att identifiera Reala optioner, och styrning av Reala optioner och ett utövande av Reala optioner som är associerade med dess investeringsportfölj. Reala optionsmetoden tillämpar finansiell optionsteori för att kvantifiera värdet på ledningens flexibilitet, således omvandlas osäkerhet till dess fördel i en föränderlig värld.


Idén med att behandla strategiska investeringar som finansiella optioner framlades av Timothy A. Luehrman i två HBR artiklar: ”Investment Opportunities as Real Options: Getting Started on the Numbers” (Juli-augusti 1998) och ”Strategy as a Portfolio of Real Options” (September-Oktober 1998). I den sista artikeln säger Luehrman : ”I finansiella termer, är en affärsstrategi mycket mer lik en serie av optioner än en serie av statiska betalningsflöden”.


Användning av Reala Optioner. Fördelar

Som ett resultat av det ovannämnda när värderingar innebär betydande framtida flexibilitet, eller osäkerhet- och/eller framtida kassaflöden ensamma är nära break-even(nollpunkten), flexibilitet är en viktig källa för värde, och optionsvärde måste tas i beaktande. Notera att den först nämnda omständigheten är typisk för strategiska scenarion. Och till och med för strategiskt beslutsfattande i allmänhet.


Formel för Reala Optioner. Beräkning

Den använda formeln är Black-Scholes eller andra motsvarande. I allmänhet är det följande variabler som bestämmer värdet av att ha (en) option - optionsvärdet:

  • Tid till förfallodagen (varaktighet).

  • Graden av osäkerhet.

  • Kostnad av att förvärva optionen/-erna.

  • Potentiellt förlorade betalningsflöden, jämfört med att fullt ut förplikta sig i förskott.

  • Riskfri räntesats.

  • Förväntat aktuellt värde på framtida betalningsflöden.

Genom att introducera dessa faktorer i affärsbeslutsfattandet har Reala optionsmetoden har möjliggjort för företagens beslutsfattare att använda osäkerhet som en fördel för företaget, och att skapa en begränsning på den negativa risken.


Reala Optioner Forumet
  Real Options: Measures to Cut Costs
The problem with strategic cost cutting is it is b...
     
 
  Real Options Applied to Rapid Labour Mobilization
In some industries, the speed of mobilization of l...
     
 
  Applicability of Real Options in Oil and Gas Field Development
How to use the real option technique for the appra...
     
 

Reala Optioner Särskild Intressegrupp SIG


Särskild Intressegrupp SIG

Reala Optioner Utbildning & Sammankomster


Hitta Träning, Seminarier och Sammankomster


Best Practices - Reala Optioner Premium

Expert Tips (ENG) - Real Options Premium
 

How to Become a Self-tuning Enterprise: Advanced ExperimentersBli Medlem

In an HBR article of June 2015, Reeves, Zeng and V...
Usage (application): Organizational Agility, Strategic Agility, Real Options, Emergent Strategy
 
 
 

How to Design Experiments to Support Decision-making on Strategic InnovationsBli Medlem

The probability of success of a major innovatio...
Usage (application): Strategic Innovation, Strategic Decision-making, Strategic Experimenting, Experiments, Strategic Testing, Innovation Tes
 
 
 

How to Link Risk Management and Strategy?Bli Medlem

Firms practicing strategic risk management:
1...
Usage (application): Strategic Risk Management, Best Practices
 
 
 

Align Strategy and Risk ManagementBli Medlem

In a recent white paper titled "Foundations of GRC...
Usage (application): Performance-Aligned Risk Management
 
 
 

Taking Risk Management from Control and Compliance into a Competitive AdvantageBli Medlem

Since events tend to be repetitive over time, many...
Usage (application): Strategic Risk Management
 
 
 

Why Society is More Risky than BeforeBli Medlem

In his 1992 book "  
 
 

Real Options and Brand ValueBli Medlem

A brand can be considered as a feature that allows...
Usage (application): Exploiting Real Options
 
 

Resurser - Reala Optioner Premium
 

Nyheter om Reala OptionerBli Medlem


     
 

Nyheter om Strategisk BeslutsfattandeBli Medlem


     
 

Videor om Reala OptionerBli Medlem


     
 

Videor om Strategisk BeslutsfattandeBli Medlem


     
 

Presentationer om Reala OptionerBli Medlem


     
 

Presentationer om Strategisk BeslutsfattandeBli Medlem


     
 

Mer om Reala OptionerBli Medlem


     
 

Mer om Strategisk BeslutsfattandeBli Medlem


     

Jämför reala optioner med: Scenarioplanering  |  RAROC  |  Strategisk Riskhantering Slywotzky  |  PEST-analys  |  Analogiskt Strategiskt Resonemang  |  Grundorsaksanalys  |  CAPM-modellen  |  Dialektisk Undersökning, Dialektik  |  Rimlighetsteori  |  Begränsningsteorin, Teorin om Begränsningar  |  Operationsanalys


Retur till Management Start: Organisation och Förändring  |  Beslutsfattande och Värdering  |  Ekonomi och Investera  |  Kunskap och Immateriella Tillgångar  |  Strategi


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Special Interest Group Leader

Du här
Om 12manage | Reklam | Länk till oss / Citera oss | Sekretess | Förslagen | Användningsvillkor
© 2018 12manage - The Executive Fast Track. V14.1 - Senast uppdaterad: 20-9-2018. Alla namn ™ av deras ägare.