Sex Tänkhattar
(de Bono)

Kunskapscenter

Undersöker olika perspektiv. Förklaring till Sex Tänkhattar (Six Thinking Hats) av Edward de Bono.


Sex Tänkhattar - de Bono Den Sex tänkhattars tekniken av Edward de Bono är en modell som kan användas för en undersökning av olika perspektiv inför komplexa situationer eller utmaningar. Att se saker på olika sätt är ofta en god idé i strategibildande- eller komplexa beslutsprocesser.


STH-tekniken är skapad för att hjälpa individer att avsiktligt undersöka en variation av perspektiv på ett område som kan vara mycket olikt från det som de naturligast skulle anta. Genom att ha på sig en särskild tänkande hatt, spelar personalen roller, eller ”som om” de själva sätter sig in i ett visst perspektiv. Till exempel, kan man spela djävulens advokat även om det är endast för sakens skull till att generera en diskussion. Syftet med djävulens försvar är avsiktligt för att utmana en idé: var kritisk sök efter vad det eventuellt skulle kunna vara för fel med den.

Varje hatt namnges med en färg som är en memoreringsteknik beskrivande de olika perspektiven, man adopterar när har på sig den särskilda hatten. Till exempel för djävulens advokat är när man har på sig den svart tänkande hatten.


De sex hattarna

 • Vit  (observatör) vitt papper; Neutral; fokus på tillgänglig information, sakliga FAKTA, vad är nödvändigt, hur kan det erhållas

 • Röd (själv, andra) Avfyrar, värme; EMOTIONER KÄNSLOR, intuition, föraningar; aktuella bilder utan förklaring, motivering

 • Svart (själv, andra) Barsk dömande, som har på sig den svarta dräkten; fördöma; kritisk; varför något är felaktigt; LOGISKT NEGATIV SYN.

 • Gul (själv, andra)  Solsken; optimism; LOGISK POSITIVT bild; söker efter fördelar, vilket är bra.

 • Grön (själv, andra) Vegetation; KREATIVT tänka; möjligheter och hypoteser; nya idéer

 • Blå (för observatör) Himlen; kylig; översikt; KONTROLLERA PROCESSEN, STEGEN, ANDRA HATTAR; ordförande organisatör; tänka om att tänka

De Bonos hattar visar på både emotionella tillstånd så väl som sinnesstämningar (dvs., de perspektiv som en frågeställning granskas utifrån). Han konstaterar: ”Emotioner är en nödvändig del av vår tänkande förmåga och inte bara något ytterligare fyller upp vårt tänkande” (1985, p27). En tänkande stil (eller hatt) är inte ”bättre till sin natur”än de andra. Ett till fullo balanserat lag medger behovet av alla hattar för att laget skall betrakta alla aspekter oavsett frågeställning de tar sig an.


Huvudsakliga fördelar med Sex tänkhattars metoden

 1. Tillåter alla att säga saker utan att riskera något. Mycket starkt metod för att förhindra Tystnadens spiral (Spiral of Silence.
 2. Skapa medvetenhet att det finns många olika perspektiv på en frågeställning räcker
 3. Lämplig mekanismen för ”att byta utrustning”
 4. Regler för leken med att tänka
 5. Fokuserar tänkandet
 6. Leder till mer kreativt tänkande
 7. Förbättrar kommunikationen
 8. Förbättrar beslutsfattandet

Att använda de sex hattarna

I de flesta gruppsammanhang tenderar ofta individer till känna sig begränsade av att konsekvent adoptera ett specifikt perspektiv (optimistiskt, pessimistiskt, sakligt, etc.). Detta begränsar sätten och i den utsträckning som varje individ och således gruppen i sin helhet kan undersöka en frågeställning. Att ha på sig en hatt betyder att man adopterar avsiktligt ett perspektiv som inte nödvändigtvis är ens eget. Hattarna är kategorier för det tänkande beteendet och inte av personer i sig själva. Syftet med hattar är att rikta tänkandet och att inte klassificera endera tänkandet eller tänkaren. Sannerligen genom att ha på sig en hatt, som är olik från den som man har på sig till vardags så är chansen större till en högre variation av nya idéer. Att ha på sig en hatt betyder att man adopterar avsiktligt ett perspektiv som inte nödvändigtvis är ens eget. Det är viktigt att alla gruppmedlemmar är medvetna om detta faktum. En gruppmedlem måste klart identifiera färgen  hatten som han har på sig medans han gör ett uttalande. När du har på dig en tydlig identifierad hatt avskiljer detta egot från utförandet. Sex tänk hattars metoden är användbar även för individer som inte har svårt för att tänka och uttrycka sig i grupp.


De typiska stegen i en workshop med sex tänkhattar. Process

Hattarna kan användas i en strukturerad sekvens beroende på vilken typ av frågeställningen det är. Här är ett exempel på dagordning för en typisk workshop för 6 tänkhattar:

Steg 1: Framlägga fakta till fallet (vita hatten)
Steg 2: Generera idéer på hur fallet skulle kunna behandlas (den gröna hatten)
Steg 3: Utvärdera förtjänster med de olika idéerna - lista fördelar (gula hatten), lista avigsidor (svarta hatten)
Steg 4: Få allas magkänsla om alternativen (den röda hatten)
Steg 5: Sammanfatta och ajournera mötet (blåa hatten)
 


Särskild Intressegrupp SIG - Sex Tänkhattar


Särskild Intressegrupp SIG (11 medlemmar)


Forum - Sex Tänkhattar  

I detta forum hittar du intressanta diskussioner på senare tid.


  Clarification: Team Process
Keep in mind that all members of the team wear the same hat ...
 
 
 
 
  Everybody Should Wear More Than 1 Hat (1 reaktioner)
I think every individual on the discussion could take a diff...
 
 
 
 
  Six Hats Great for Teaching at University (3 reaktioner)
I am using a modified version of the 6 thinking hats when te...
 
 
 
 
  Switching Hats by Top Managers (1 reaktioner)
People at the top of the organisation on most occasions wear...
 
 
 
 
  Tools to Consider Multiple Perspectives (1 reaktioner)
Besides the 6 Thinking Hats, another great tool to explore m...
 
 
 
 
  Six Hats really great
It is a really great way of developing & generating thinking...
 
 
 
 
  Avoiding Groupthink with 6 Thinking Hats Process (1 reaktioner)
Kennedy appeared to use this process in his decision making ...
 
 
 
 
  Distorted Western Adversarial Thinking (2 reaktioner)
A colleague recently shared a story that Edward De Bono told...
 
 
 
 
  Can Myers-Briggs Type Indicator Improve Thinking? (1 reaktioner)
Suggestions have been made to use psychological instruments ...
 
 
 
 
  Current Status of Six Thinking Hats? Hot News (2 reaktioner)
On Friday, May 18, 2012, Edward De Bono was the keynote spea...
 
 
 
 
  The Role of the Group Facilitator in Six Thinking Hats
The role of the group facilitator is very important: ...
 
 
 
 
  Six Hats is Universally Applicable (1 reaktioner)
The Six Hats concept is civilized, nonconfrontational, democ...
 
 
 
 
  Conditions for 6 Thinking Hats. Assumptions
Having just completed the De Bono 6 hats course, I can hones...
 
 
 
 
  Six Thinking Hats for Instructional Design (1 reaktioner)
UPSIDE Learning has provided an interesting example of apply...
 
 
 
 
  How to Facilitate Mutual Understanding and Conflict Resolution
Conflict resolution means the reduction, elimination, or ter...
 
 
 
 
  Six Thinking Hats for Software Testing at Google
Our testing is only as good as our thinking--and all too oft...
 
 
 
 
  Six Hats Certification (1 reaktioner)
I live in Sweden and work with process management. I have al...
 
 
 
 
  Additional 7th Thinking Hat? (1 reaktioner)
A potential seventh thinking hat could be an Orange Hat: thi...
 
 
 
 
  Six Thinking Hats is Great for Exploring All Points of View
I think that the six thinking hats is a good method to make ...
 
 
 
 

Best Practices - Sex Tänkhattar

Här hittar du de mest värdefulla diskussionerna från det förflutna.


  Resolving a Business Argument (57 reaktioner)
We've all been in arguments, such as when one person wants t...
 
 
 
 
  Situational Thinking Hats? (5 reaktioner)
While each of us typically wears one of these same six hats,...
 
 
 
 
  Examples of Using Six Hats Thinking (4 reaktioner)
Please give more examples about the 6 hats in different indu...
 
 
 
 
  Telecom Example of Six Thinking Hats (1 reaktioner)
If a live subject can be discussed so that it is more clear ...
 
 
 
 
  Techniques for Real Dialogue in Organisations (9 reaktioner)
How does one get people to see the difference between adv...
 
 
 
 
  Wearing the Blue Hat (2 reaktioner)
One 'rule' no-one has mentioned: when using the six thinking...
 
 
 
 
  Challenging Plans or Ideas: The Ritual Dissent Approach (6 reaktioner)
When facilitating strategic planning sessions, I often will ...
 
 
 
 
  Systematic, Deliberate Thinking is not Easy to Do (2 reaktioner)
Your friend Joe calls you to say a recruiter from another co...
 
 
 
 
  6 Thinking Hats are Rubbish (16 reaktioner)
De Bono's 'Lateral thinking' was great stuff! The 'Thinking ...
 
 
 
 
  Six Thinking Hats is Parallel Thinking
The Six Hats method is one simple and practical example of c...
 
 
 
 
  Instilling Constructive Participation: 15-minute Soliloquy (2 reaktioner)
Another complementary possibility (besides the Six Thinking ...
 
 
 
 
  Taking Advantage of Conflicts in Group Decision Making (30 reaktioner)
In past research it was often argued that group decision mak...
 
 
 
 
  Business Conflict Resolution (2 reaktioner)
Under an earlier forum topic entitled "", there was a great ...
 
 
 
 
  Seventh Thinking Hat: Grey for Wisdom (1 reaktioner)
Educator Michael Hewitt-Gleeson has suggested to add a 7th t...
 
 
 
 

Expert Tips (ENG) - Six Thinking Hats

Här hittar du högkvalitativa råd från experter.


 

The Advantages of Group Decision-Making

Group Decision-Making...
 
 
 

Checklist to Evaluate Ideas

Brainstorming, Creativity...
 
 
 

The Disadvantages of Group Decision-Making

Group Decision-Making...
 
 
 

3 Causes of Disagreement in Team Decision-making Processes

Group Decision-making, Team Decision-making, Reasons for Disagreement, 3 Fs, Group Collaboration...
 
 
 

Brainstorming Sensitive Issues / Brainstorming Avoiding Groupthink

Brainstorming Variants, Brainstorming...
 
 
 

Concise Biography of Edward de Bono

STH Background...
 
 
 

The Role of Diversity in Personal Traits on Innovation and Innovativeness

Innovation, Increasing Organizational Innovativeness...
 
 

Resurser - Sex Tänkhattar

Här hittar du PowerPoint-presentationer, mikroinlärningsvideor och ytterligare informationskällor.


 

Nyheter om Sex Tänkhattar Bono


     
 

Nyheter om Perspektiv Sätta Sig In I En Annans Roll


     
 

Videor om Sex Tänkhattar Bono


     
 

Videor om Perspektiv Sätta Sig In I En Annans Roll


     
 

Presentationer om Sex Tänkhattar Bono


     
 

Presentationer om Perspektiv Sätta Sig In I En Annans Roll


     
 

Mer om Sex Tänkhattar Bono


     
 

Mer om Perspektiv Sätta Sig In I En Annans Roll


     

Jämför Sex Tänkhattar med :   Grupptänkande  |  Tystnadens Spiral Noelle-Neumann  |  Team Management Profilen, Teamkomposition  |  Belbin Teamroller  |  Metaplan Metoden Schnelle  |  Kärngruppsteorin Kleiner  |  Minneskartor (Mind Mapping)  |  Idékläckning (Brainstorming)  |  Delphimetoden)  |  Katalytiska Mekanismer Collins  |  Hela Hjärnmodellen från Herrmann  |  Scenarioplanering  |  Spelteori (Nash)  |  Grundorsaksanalys  |  Dialektisk Undersökning, Dialektik  |  Begränsningsteorin, Teorin om Begränsningar  |  Kraftfältsanalys  |  Emotionell Intelligens Goleman  |  Analogiskt Strategiskt Resonemang  |  Steg-Grind-modellen


Retur till Management Start: Organisation och Förändring  |  Kommunikation och Färdigheter  |  Beslutsfattande och Värdering  |  Etik och Ansvar  |  Strategi


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Special Interest Group Leader

Du här? Anmäl dig gratis


 


Om 12manage | Reklam | Länk till oss / Citera oss | Sekretess | Förslagen | Användningsvillkor
© 2019 12manage - The Executive Fast Track. V15.2 - Senast uppdaterad: 13-11-2019. Alla namn ™ av deras ägare.