Sex Tänkhattar
(de Bono)

Kunskapscenter

   

Undersöker olika perspektiv. Förklaring till Sex Tänkhattar (Six Thinking Hats) av Edward de Bono.

Innehåll

Premium

Sex Tänkhattar - de Bono Den Sex tänkhattars tekniken av Edward de Bono är en modell som kan användas för en undersökning av olika perspektiv inför komplexa situationer eller utmaningar. Att se saker på olika sätt är ofta en god idé i strategibildande- eller komplexa beslutsprocesser.


STH-tekniken är skapad för att hjälpa individer att avsiktligt undersöka en variation av perspektiv på ett område som kan vara mycket olikt från det som de naturligast skulle anta. Genom att ha på sig en särskild tänkande hatt, spelar personalen roller, eller ”som om” de själva sätter sig in i ett visst perspektiv. Till exempel, kan man spela djävulens advokat även om det är endast för sakens skull till att generera en diskussion. Syftet med djävulens försvar är avsiktligt för att utmana en idé: var kritisk sök efter vad det eventuellt skulle kunna vara för fel med den.

Varje hatt namnges med en färg som är en memoreringsteknik beskrivande de olika perspektiven, man adopterar när har på sig den särskilda hatten. Till exempel för djävulens advokat är när man har på sig den svart tänkande hatten.


De sex hattarna

 • Vit  (observatör) vitt papper; Neutral; fokus på tillgänglig information, sakliga FAKTA, vad är nödvändigt, hur kan det erhållas

 • Röd (själv, andra) Avfyrar, värme; EMOTIONER KÄNSLOR, intuition, föraningar; aktuella bilder utan förklaring, motivering

 • Svart (själv, andra) Barsk dömande, som har på sig den svarta dräkten; fördöma; kritisk; varför något är felaktigt; LOGISKT NEGATIV SYN.

 • Gul (själv, andra)  Solsken; optimism; LOGISK POSITIVT bild; söker efter fördelar, vilket är bra.

 • Grön (själv, andra) Vegetation; KREATIVT tänka; möjligheter och hypoteser; nya idéer

 • Blå (för observatör) Himlen; kylig; översikt; KONTROLLERA PROCESSEN, STEGEN, ANDRA HATTAR; ordförande organisatör; tänka om att tänka

De Bonos hattar visar på både emotionella tillstånd så väl som sinnesstämningar (dvs., de perspektiv som en frågeställning granskas utifrån). Han konstaterar: ”Emotioner är en nödvändig del av vår tänkande förmåga och inte bara något ytterligare fyller upp vårt tänkande” (1985, p27). En tänkande stil (eller hatt) är inte ”bättre till sin natur”än de andra. Ett till fullo balanserat lag medger behovet av alla hattar för att laget skall betrakta alla aspekter oavsett frågeställning de tar sig an.


Huvudsakliga fördelar med Sex tänkhattars metoden

 1. Tillåter alla att säga saker utan att riskera något. Mycket starkt metod för att förhindra Tystnadens spiral (Spiral of Silence.
 2. Skapa medvetenhet att det finns många olika perspektiv på en frågeställning räcker
 3. Lämplig mekanismen för ”att byta utrustning”
 4. Regler för leken med att tänka
 5. Fokuserar tänkandet
 6. Leder till mer kreativt tänkande
 7. Förbättrar kommunikationen
 8. Förbättrar beslutsfattandet

Att använda de sex hattarna

I de flesta gruppsammanhang tenderar ofta individer till känna sig begränsade av att konsekvent adoptera ett specifikt perspektiv (optimistiskt, pessimistiskt, sakligt, etc.). Detta begränsar sätten och i den utsträckning som varje individ och således gruppen i sin helhet kan undersöka en frågeställning. Att ha på sig en hatt betyder att man adopterar avsiktligt ett perspektiv som inte nödvändigtvis är ens eget. Hattarna är kategorier för det tänkande beteendet och inte av personer i sig själva. Syftet med hattar är att rikta tänkandet och att inte klassificera endera tänkandet eller tänkaren. Sannerligen genom att ha på sig en hatt, som är olik från den som man har på sig till vardags så är chansen större till en högre variation av nya idéer. Att ha på sig en hatt betyder att man adopterar avsiktligt ett perspektiv som inte nödvändigtvis är ens eget. Det är viktigt att alla gruppmedlemmar är medvetna om detta faktum. En gruppmedlem måste klart identifiera färgen  hatten som han har på sig medans han gör ett uttalande. När du har på dig en tydlig identifierad hatt avskiljer detta egot från utförandet. Sex tänk hattars metoden är användbar även för individer som inte har svårt för att tänka och uttrycka sig i grupp.


De typiska stegen i en workshop med sex tänkhattar. Process

Hattarna kan användas i en strukturerad sekvens beroende på vilken typ av frågeställningen det är. Här är ett exempel på dagordning för en typisk workshop för 6 tänkhattar:

Steg 1: Framlägga fakta till fallet (vita hatten)
Steg 2: Generera idéer på hur fallet skulle kunna behandlas (den gröna hatten)
Steg 3: Utvärdera förtjänster med de olika idéerna - lista fördelar (gula hatten), lista avigsidor (svarta hatten)
Steg 4: Få allas magkänsla om alternativen (den röda hatten)
Steg 5: Sammanfatta och ajournera mötet (blåa hatten)
 


Sex Tänkhattar Forumet
  How to Facilitate Mutual Understanding and Conflict Resolution
Conflict resolution means the reduction, eliminati...
     
 
  Techniques for Real Dialogue in Organisations
How does one get people to see the difference b...
     
 
  Additional 7th Thinking Hat?
A potential seventh thinking hat could be an Orang...
     
 
  Taking Advantage of Conflicts in Group Decision Making
 
   
 
  Business Conflict Resolution
Under an earlier forum topic entitled " 
   
 
  Distorted Western Adversarial Thinking
A colleague recently shared a story that Edward De...
     
 
  Six Thinking Hats for Instructional Design
UPSIDE Learning has provided an interesting exampl...
     
 
  Six Thinking Hats Helps Speedo Create New Record-breaking Swimsuit
In 2009, Speedo’s research team began to brainstor...
     
 
  Instilling Constructive Participation: 15-minute Soliloquy
Another complementary possibility (besides the Six...
     
 
  Current Status of Six Thinking Hats? Hot News
On Friday, May 18, 2012, Edward De Bono was the ke...
     
 
  Six Hats Certification
I live in Sweden and work with process management....
     
 
  Six Thinking Hats for Software Testing at Google
Our testing is only as good as our thinking--and a...
     
 
  Seventh Thinking Hat: Grey for Wisdom
Educator Michael Hewitt-Gleeson has suggested to a...
     
 
  Can Myers-Briggs Type Indicator Improve Thinking?
Suggestions have been made to use psychological in...
     
 
  Conditions for 6 Thinking Hats. Assumptions
Having just completed the De Bono 6 hats course, I...
     
 
  Six Thinking Hats is Great for Exploring All Points of View
I think that the six thinking hats is a good metho...
     
 
  Six Hats Great for Teaching at University
I am using a modified version of the 6 thinking ha...
     
 

Sex Tänkhattar Särskild Intressegrupp SIG


Särskild Intressegrupp SIG

Sex Tänkhattar Utbildning & Sammankomster


Hitta Träning, Seminarier och Sammankomster


Best Practices - Sex Tänkhattar Premium
  Challenging Plans or Ideas: The Ritual Dissent Approach
When facilitating strategic planning sessions, I o...
     
 
  Systematic, Deliberate Thinking is not Easy to Do
Your friend Joe calls you to say a recruiter from ...
     
 
  Resolving a Business Argument
We've all been in arguments, such as when one pers...
     
 
  Situational Thinking Hats?
While each of us typically wears one of these same...
     
 
  6 Thinking Hats are Rubbish
De Bono's 'Lateral thinking' was great stuff! The ...
     
 

Expert Tips (ENG) - Six Thinking Hats Premium
 

The Advantages of Group Decision-MakingBli Medlem

The benefits of group decision-making inclu...
Usage (application): Group Decision-Making
 
 
 

Checklist to Evaluate IdeasBli Medlem

Princeton Creativity Research has developed the fo...
Usage (application): Brainstorming, Creativity
 
 
 

The Disadvantages of Group Decision-MakingBli Medlem

The drawbacks of group decision-making incl...
Usage (application): Group Decision-Making
 
 
 

3 Causes of Disagreement in Team Decision-making ProcessesBli Medlem

According to Freeman and Haskins (2014), there are...
Usage (application): Group Decision-making, Team Decision-making, Reasons for Disagreement, 3 Fs, Group Collaboration
 
 
 

Brainstorming Sensitive Issues / Brainstorming Avoiding GroupthinkBli Medlem

Cardstorming is a creativity tool, similar ...
Usage (application): Brainstorming Variants, Brainstorming
 
 
 

Concise Biography of Edward de BonoBli Medlem

Italian-American psychologist Edward de Bono is se...
Usage (application): STH Background
 
 
 

The Role of Diversity in Personal Traits on Innovation and InnovativenessBli Medlem

New research by Hewlett, Marshall and Sherbin prov...
Usage (application): Innovation, Increasing Organizational Innovativeness
 
 

Resurser - Sex Tänkhattar Premium
 

Nyheter om Sex Tänkhattar BonoBli Medlem


     
 

Nyheter om Perspektiv Sätta Sig In I En Annans RollBli Medlem


     
 

Videor om Sex Tänkhattar BonoBli Medlem


     
 

Videor om Perspektiv Sätta Sig In I En Annans RollBli Medlem


     
 

Presentationer om Sex Tänkhattar BonoBli Medlem


     
 

Presentationer om Perspektiv Sätta Sig In I En Annans RollBli Medlem


     
 

Mer om Sex Tänkhattar BonoBli Medlem


     
 

Mer om Perspektiv Sätta Sig In I En Annans RollBli Medlem


     

Jämför Sex Tänkhattar med :   Grupptänkande  |  Tystnadens Spiral Noelle-Neumann  |  Team Management Profilen, Teamkomposition  |  Belbin Teamroller  |  Metaplan Metoden Schnelle  |  Kärngruppsteorin Kleiner  |  Minneskartor (Mind Mapping)  |  Idékläckning (Brainstorming)  |  Delphimetoden)  |  Katalytiska Mekanismer Collins  |  Hela Hjärnmodellen från Herrmann  |  Scenarioplanering  |  Spelteori (Nash)  |  Grundorsaksanalys  |  Dialektisk Undersökning, Dialektik  |  Begränsningsteorin, Teorin om Begränsningar  |  Kraftfältsanalys  |  Emotionell Intelligens Goleman  |  Analogiskt Strategiskt Resonemang  |  Steg-Grind-modellen


Retur till Management Start: Organisation och Förändring  |  Kommunikation och Färdigheter  |  Beslutsfattande och Värdering  |  Etik och Ansvar  |  Strategi


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Special Interest Group Leader

Du här
Om 12manage | Reklam | Länk till oss / Citera oss | Sekretess | Förslagen | Användningsvillkor
© 2018 12manage - The Executive Fast Track. V14.1 - Senast uppdaterad: 19-9-2018. Alla namn ™ av deras ägare.