Sex Tänkhattar
(de Bono)

KunskapscenterSammanfattning, forum, bästa praxis, experttips och informationskällor.

215 itens • 1.034.120 visitas


Sammanfattning

Sex Tänkhattar - de Bono Den Sex tänkhattars tekniken av Edward de Bono är en modell som kan användas för en undersökning av olika perspektiv inför komplexa situationer eller utmaningar. Att se saker på olika sätt är ofta en god idé i strategibildande- eller komplexa beslutsprocesser.


STH-tekniken är skapad för att hjälpa individer att avsiktligt undersöka en variation av perspektiv på ett område som kan vara mycket olikt från det som de naturligast skulle anta. Genom att ha på sig en särskild tänkande hatt, spelar personalen roller, eller ”som om” de själva sätter sig in i ett visst perspektiv. Till exempel, kan man spela djävulens advokat även om det är endast för sakens skull till att generera en diskussion. Syftet med djävulens försvar är avsiktligt för att utmana en idé: var kritisk sök efter vad det eventuellt skulle kunna vara för fel med den.

Varje hatt namnges med en färg som är en memoreringsteknik beskrivande de olika perspektiven, man adopterar när har på sig den särskilda hatten. Till exempel för djävulens advokat är när man har på sig den svart tänkande hatten.


De sex hattarna

 • Vit  (observatör) vitt papper; Neutral; fokus på tillgänglig information, sakliga FAKTA, vad är nödvändigt, hur kan det erhållas

 • Röd (själv, andra) Avfyrar, värme; EMOTIONER KÄNSLOR, intuition, föraningar; aktuella bilder utan förklaring, motivering

 • Svart (själv, andra) Barsk dömande, som har på sig den svarta dräkten; fördöma; kritisk; varför något är felaktigt; LOGISKT NEGATIV SYN.

 • Gul (själv, andra)  Solsken; optimism; LOGISK POSITIVT bild; söker efter fördelar, vilket är bra.

 • Grön (själv, andra) Vegetation; KREATIVT tänka; möjligheter och hypoteser; nya idéer

 • Blå (för observatör) Himlen; kylig; översikt; KONTROLLERA PROCESSEN, STEGEN, ANDRA HATTAR; ordförande organisatör; tänka om att tänka

De Bonos hattar visar på både emotionella tillstånd så väl som sinnesstämningar (dvs., de perspektiv som en frågeställning granskas utifrån). Han konstaterar: ”Emotioner är en nödvändig del av vår tänkande förmåga och inte bara något ytterligare fyller upp vårt tänkande” (1985, p27). En tänkande stil (eller hatt) är inte ”bättre till sin natur”än de andra. Ett till fullo balanserat lag medger behovet av alla hattar för att laget skall betrakta alla aspekter oavsett frågeställning de tar sig an.


Huvudsakliga fördelar med Sex tänkhattars metoden

 1. Tillåter alla att säga saker utan att riskera något. Mycket starkt metod för att förhindra Tystnadens spiral (Spiral of Silence.
 2. Skapa medvetenhet att det finns många olika perspektiv på en frågeställning räcker
 3. Lämplig mekanismen för ”att byta utrustning”
 4. Regler för leken med att tänka
 5. Fokuserar tänkandet
 6. Leder till mer kreativt tänkande
 7. Förbättrar kommunikationen
 8. Förbättrar beslutsfattandet

Att använda de sex hattarna

I de flesta gruppsammanhang tenderar ofta individer till känna sig begränsade av att konsekvent adoptera ett specifikt perspektiv (optimistiskt, pessimistiskt, sakligt, etc.). Detta begränsar sätten och i den utsträckning som varje individ och således gruppen i sin helhet kan undersöka en frågeställning. Att ha på sig en hatt betyder att man adopterar avsiktligt ett perspektiv som inte nödvändigtvis är ens eget. Hattarna är kategorier för det tänkande beteendet och inte av personer i sig själva. Syftet med hattar är att rikta tänkandet och att inte klassificera endera tänkandet eller tänkaren. Sannerligen genom att ha på sig en hatt, som är olik från den som man har på sig till vardags så är chansen större till en högre variation av nya idéer. Att ha på sig en hatt betyder att man adopterar avsiktligt ett perspektiv som inte nödvändigtvis är ens eget. Det är viktigt att alla gruppmedlemmar är medvetna om detta faktum. En gruppmedlem måste klart identifiera färgen  hatten som han har på sig medans han gör ett uttalande. När du har på dig en tydlig identifierad hatt avskiljer detta egot från utförandet. Sex tänk hattars metoden är användbar även för individer som inte har svårt för att tänka och uttrycka sig i grupp.


De typiska stegen i en workshop med sex tänkhattar. Process

Hattarna kan användas i en strukturerad sekvens beroende på vilken typ av frågeställningen det är. Här är ett exempel på dagordning för en typisk workshop för 6 tänkhattar:

Steg 1: Framlägga fakta till fallet (vita hatten)
Steg 2: Generera idéer på hur fallet skulle kunna behandlas (den gröna hatten)
Steg 3: Utvärdera förtjänster med de olika idéerna - lista fördelar (gula hatten), lista avigsidor (svarta hatten)
Steg 4: Få allas magkänsla om alternativen (den röda hatten)
Steg 5: Sammanfatta och ajournera mötet (blåa hatten)
 


Särskild Intressegrupp SIG

Gå med

Sex Tänkhattar Särskild Intressegrupp SIG.Särskild Intressegrupp SIG (10 medlemmar)

Forum

Nytt Ämne

Forum om Sex Tänkhattar.


Techniques for Real Dialogue in Organisations
How does one get people to see the difference between advocacy and dialogue? Many conversations that take place in organ (...)
21
 
9 kommentarer
Six Thinking Hats is Parallel Thinking
The Six Hats method is one simple and practical example of carrying out 'Parallel Thinking', described first by de Bono (...)
14
 
Instilling Constructive Participation: 15-minute Soliloquy
Another complementary possibility (besides the Six Thinking Hats) to instill constructive participation is to allow each (...)
11
 
2 kommentarer
Everybody Should Wear More Than 1 Hat
I think every individual on the discussion could take a different role at a time (per session). Or maybe should. But the (...)
9
 
1 kommentarer
Switching Hats by Top Managers
People at the top of the organisation on most occasions wear just one of these hats. It would be interesting to see more (...)
8
 
1 kommentarer
Tools to Consider Multiple Perspectives
Besides the 6 Thinking Hats, another great tool to explore many perspectives is the Thinker's Keys by Ryan. This tool ma (...)
7
 
1 kommentarer
Business Conflict Resolution
Under an earlier forum topic entitled "Resolving a Business Argument", there was a great discussion using Six Thinking H (...)
7
 
2 kommentarer
Seventh Thinking Hat: Grey for Wisdom
Educator Michael Hewitt-Gleeson has suggested to add a 7th thinking hat: the Grey Hat for Wisdom.
Why the colour gr (...)
7
 
1 kommentarer
Avoiding Groupthink with 6 Thinking Hats Process
Kennedy appeared to use this process in his decision making during 13 days in the Cuba crisis. (...)
6
 
1 kommentarer
Six Hats really great
It is a really great way of developing & generating thinking concepts in a way that guarantees positive results. (...)
6
 
Distorted Western Adversarial Thinking
A colleague recently shared a story that Edward De Bono told him at a lunch meeting. Apparently Edward was approached by (...)
6
 
2 kommentarer
Current Status of Six Thinking Hats? Hot News
On Friday, May 18, 2012, Edward De Bono was the keynote speaker at the FinanceMalta annual conference.
"Thinking s (...)
5
 
2 kommentarer
Can Myers-Briggs Type Indicator Improve Thinking?
Suggestions have been made to use psychological instruments such as Myers-Briggs Type Indicator as an aid in resolving b (...)
5
 
1 kommentarer
The Role of the Group Facilitator in Six Thinking Hats
The role of the group facilitator is very important: he distributes the hats and chooses the debate orientation to explo (...)
4
 
Conditions for 6 Thinking Hats. Assumptions
Having just completed the De Bono 6 hats course, I can honestly say it is a good tool if administered, not only in a mat (...)
4
 
Six Thinking Hats for Instructional Design
UPSIDE Learning has provided an interesting example of applying the six thinking hats for instructional design (link). T (...)
4
 
1 kommentarer
Edward de Bono Obituary
Edward de Bono died on June 09, 2021. He was 88. De Bono was a highly respected authority on creative thinking with an i (...)
3
 
1 kommentarer
Six Thinking Hats for Software Testing at Google
Our testing is only as good as our thinking--and all too often we are hampered by limiting ideas, poor communication, an (...)
3
 
Six Hats Certification
I live in Sweden and work with process management. I have already worked with the "Six Thinking Hats" model which I beli (...)
3
 
1 kommentarer
Additional 7th Thinking Hat?
A potential seventh thinking hat could be an Orange Hat: thinking of moving forward in a such way as climbing a ladder o (...)
3
 
1 kommentarer
How to Facilitate Mutual Understanding and Conflict Resolution
Conflict resolution means the reduction, elimination, or termination of opposing views. Interest-based negotiation and m (...)
3
 
Six Thinking Hats is Great for Exploring All Points of View
I think that the six thinking hats is a good method to make sense and authorize all the thinking of the peoples in meeti (...)
1
 

 

Best Practices

Topprankade ämnen om Sex Tänkhattar. Här hittar du de mest värdefulla idéerna och praktiska förslagen.


Clarification: Team Process
Keep in mind that all members of the team wear the same hat at the same time. For the method to be successful, team memb (...)
46
 
Resolving a Business Argument
We've all been in arguments, such as when one person wants to proceed with something, but the other wants to stop.
(...)
46
 
57 kommentarer

Situational Thinking Hats?
While each of us typically wears one of these same six hats, we do not realise it. I am wondering: can a manager at diff (...)
34
 
5 kommentarer

Examples of Using Six Hats Thinking
Please give more examples about the 6 hats in different industries, especialy the IT field. (...)
32
 
4 kommentarer

Telecom Example of Six Thinking Hats
If a live subject can be discussed so that it is more clear how to use the Six Hat Thinking. May be some case from Telec (...)
24
 
1 kommentarer

Wearing the Blue Hat
One 'rule' no-one has mentioned: when using the six thinking hats for a group thinking session or meeting - while there (...)
20
 
2 kommentarer

Challenging Plans or Ideas: The Ritual Dissent Approach
When facilitating strategic planning sessions, I often will use a Cognitive-Edge Inc. workshop method called: 'Ritual Di (...)
14
 
6 kommentarer

6 Thinking Hats are Rubbish
De Bono's 'Lateral thinking' was great stuff! The 'Thinking Hats' (and 'Different Kinds of Shoes', if I remember right) (...)
13
 
16 kommentarer

Systematic, Deliberate Thinking is not Easy to Do
Your friend Joe calls you to say a recruiter from another company has unexpectedly called and presented him with a very (...)
13
 
2 kommentarer

Six Hats Great for Teaching at University
I am using a modified version of the 6 thinking hats when teaching at the university. And it works very well. The studen (...)
9
 
3 kommentarer

Taking Advantage of Conflicts in Group Decision Making
In past research it was often argued that group decision making (GDM) improves if task-conflicts are present.
Task- (...)
8
 
30 kommentarer

Six Hats is Universally Applicable
The Six Hats concept is civilized, nonconfrontational, democratic, modern and universally acceptable for the right ideas (...)
8
 
3 kommentarer

Experttips

Avancerad insikt om Six Thinking Hats (Engelsk). Här hittar du professionella råd från experter.


The Advantages of Group Decision-Making

Group Decision-Making
The benefits of group decision-making include: - Synergy: Group decisions tend to combine and improve on the knowledge (...)

Checklist to Evaluate Ideas

Brainstorming, Creativity
Princeton Creativity Research has developed the following 12 steps checklist to accurately evaluate ideas: 1. Have you (...)

The Disadvantages of Group Decision-Making

Group Decision-Making
The drawbacks of group decision-making include: - Longer time frame: Groups generally need more time to make decisions (...)

3 Causes of Disagreement in Team Decision-making Processes

Group Decision-making, Team Decision-making, Reasons for Disagreement, 3 Fs, Group Collaboration
According to Freeman and Haskins (2014), there are three main categories of potential root causes for disagreements with (...)

Brainstorming Sensitive Issues / Brainstorming Avoiding Groupthink

Brainstorming Variants, Brainstorming
Cardstorming is a creativity tool, similar to Brainstorming, allowing people to share ideas. It can be used as an altern (...)

Concise Biography of Edward de Bono

STH Background
Italian-American psychologist Edward de Bono is seen as a worldwide recognized authority in creative thinking domain. Bo (...)

The Role of Diversity in Personal Traits on Innovation and Innovativeness

Innovation, Increasing Organizational Innovativeness
New research by Hewlett, Marshall and Sherbin proves that diversity (of personal and team traits) drives innovation and (...)
Informationskällor

Olika informationskällor om Sex Tänkhattar. Här hittar du powerpoints, videor, nyheter etc. som du kan använda i dina egna föreläsningar och workshops.


Six Thinking Hats

Short Presentation
Another presentation introducing the various hats and their uses. (...)

Overview Presentation

Explaining the Technique
Presentation introduces the various hats and their uses (...)

Interview E. de Bono on Parallel Thinking and the 6 Thinking Hats

Initial Understanding of the 6 Thinking Hats in Trainings, Workshops
E. de Bono describes the basics of his six thinking hats model and why it is a superior alternative to traditional ARGUM (...)

Applying Creative Thinking to Complex Business Problem Solving

Creative Thinking, Problem Solving, Complex Problem Solving Techniques
This presentation focuses on creative thinking as a useful tool for dealing with complex business issues. It includes th (...)

Group Conflicts, Group Cohesion and Groupthink in Decision Making

Group Decision Making, Conflicts in Groups, Cohesion of Groups, Groupthink
Presentation about conflicts and cohesion in groups, and how it influences decision making. The presentation includes th (...)

Individual Decision Making and Group Decision Making

Decision Making Process, Groupthink, Decision Making Styles, Vroom-Yetton Method
Presentation about Decision Making by groups and individuals. The presentation includes the following sections: 1. Know (...)

Group Decision Making: Using Team Conflict to Drive Performance

Group Decison Making, Group Dynamics, Conflict Management, Team Conflicts
Mark de Rond of Judge Business School explains why and how we should get more comfortable with team conflicts. Many peo (...)

Increasing Group Participation: The 3 I's of Participation

Increase Participation in Groups (Workshops, Trainings, Project Teams)
Steve Davis explains his model to increase Group Participation. There are three types of participation: 1. Physical (...)

Benefits of the 6 Thinking Hats

Initial Understanding of Benefits of the 6 Thinking Hats
Overview of the benefits of the 6 thinking hats. Explains how Edward de Bono's Six Thinking Hats process saves time and (...)

Six Thinking Hats Diagram

Exploring Different Perspectives
Download and edit this 12manage PowerPoint graphic for limited personal, educational and business use. Republishing in (...)

Forskningslänkar

Hoppa automatiskt in i ytterligare användbara källor angående Sex Tänkhattar.


Nyheter Videor Presentationer Böcker Mer

Nyheter

Videor

Presentationer

Böcker

Mer


Jämför Sex Tänkhattar med :   Grupptänkande  |  Tystnadens Spiral Noelle-Neumann  |  Team Management Profilen, Teamkomposition  |  Belbin Teamroller  |  Metaplan Metoden Schnelle  |  Kärngruppsteorin Kleiner  |  Minneskartor (Mind Mapping)  |  Idékläckning (Brainstorming)  |  Delphimetoden)  |  Katalytiska Mekanismer Collins  |  Hela Hjärnmodellen från Herrmann  |  Scenarioplanering  |  Spelteori (Nash)  |  Grundorsaksanalys  |  Dialektisk Undersökning, Dialektik  |  Begränsningsteorin, Teorin om Begränsningar  |  Kraftfältsanalys  |  Emotionell Intelligens Goleman  |  Analogiskt Strategiskt Resonemang  |  Steg-Grind-modellen


Retur till Management Start: Organisation och Förändring  |  Kommunikation och Färdigheter  |  Beslutsfattande och Värdering  |  Etik och Ansvar  |  Strategi & Innovation


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Särskild Intressegrupp SIG

Har du ett stort intresse för Sex Tänkhattar? Bli vår SIG-ledare

 


Om 12manage | Reklam | Länk till oss / Citera oss | Sekretess | Förslagen | Användningsvillkor
© 2021 12manage - The Executive Fast Track. V15.8 - Senast uppdaterad: 24-9-2021. Alla namn ™ av deras ägare.