Sex Tänkhattar
(de Bono)

Kunskapscenter

   

Undersöker olika perspektiv. Förklaring till Sex Tänkhattar (Six Thinking Hats) av Edward de Bono.

Innehåll

 1. Sammanfattning
 2. Forum
 3. Best Practices
 4. Expert Tips
 5. Resurser
 6. Utskrift

Sex Tänkhattar - de Bono Den Sex tänkhattars tekniken av Edward de Bono är en modell som kan användas för en undersökning av olika perspektiv inför komplexa situationer eller utmaningar. Att se saker på olika sätt är ofta en god idé i strategibildande- eller komplexa beslutsprocesser.


STH-tekniken är skapad för att hjälpa individer att avsiktligt undersöka en variation av perspektiv på ett område som kan vara mycket olikt från det som de naturligast skulle anta. Genom att ha på sig en särskild tänkande hatt, spelar personalen roller, eller ”som om” de själva sätter sig in i ett visst perspektiv. Till exempel, kan man spela djävulens advokat även om det är endast för sakens skull till att generera en diskussion. Syftet med djävulens försvar är avsiktligt för att utmana en idé: var kritisk sök efter vad det eventuellt skulle kunna vara för fel med den.

Varje hatt namnges med en färg som är en memoreringsteknik beskrivande de olika perspektiven, man adopterar när har på sig den särskilda hatten. Till exempel för djävulens advokat är när man har på sig den svart tänkande hatten.


De sex hattarna

 • Vit  (observatör) vitt papper; Neutral; fokus på tillgänglig information, sakliga FAKTA, vad är nödvändigt, hur kan det erhållas

 • Röd (själv, andra) Avfyrar, värme; EMOTIONER KÄNSLOR, intuition, föraningar; aktuella bilder utan förklaring, motivering

 • Svart (själv, andra) Barsk dömande, som har på sig den svarta dräkten; fördöma; kritisk; varför något är felaktigt; LOGISKT NEGATIV SYN.

 • Gul (själv, andra)  Solsken; optimism; LOGISK POSITIVT bild; söker efter fördelar, vilket är bra.

 • Grön (själv, andra) Vegetation; KREATIVT tänka; möjligheter och hypoteser; nya idéer

 • Blå (för observatör) Himlen; kylig; översikt; KONTROLLERA PROCESSEN, STEGEN, ANDRA HATTAR; ordförande organisatör; tänka om att tänka

De Bonos hattar visar på både emotionella tillstånd så väl som sinnesstämningar (dvs., de perspektiv som en frågeställning granskas utifrån). Han konstaterar: ”Emotioner är en nödvändig del av vår tänkande förmåga och inte bara något ytterligare fyller upp vårt tänkande” (1985, p27). En tänkande stil (eller hatt) är inte ”bättre till sin natur”än de andra. Ett till fullo balanserat lag medger behovet av alla hattar för att laget skall betrakta alla aspekter oavsett frågeställning de tar sig an.


Huvudsakliga fördelar med Sex tänkhattars metoden

 1. Tillåter alla att säga saker utan att riskera något. Mycket starkt metod för att förhindra Tystnadens spiral (Spiral of Silence.
 2. Skapa medvetenhet att det finns många olika perspektiv på en frågeställning räcker
 3. Lämplig mekanismen för ”att byta utrustning”
 4. Regler för leken med att tänka
 5. Fokuserar tänkandet
 6. Leder till mer kreativt tänkande
 7. Förbättrar kommunikationen
 8. Förbättrar beslutsfattandet

Att använda de sex hattarna

I de flesta gruppsammanhang tenderar ofta individer till känna sig begränsade av att konsekvent adoptera ett specifikt perspektiv (optimistiskt, pessimistiskt, sakligt, etc.). Detta begränsar sätten och i den utsträckning som varje individ och således gruppen i sin helhet kan undersöka en frågeställning. Att ha på sig en hatt betyder att man adopterar avsiktligt ett perspektiv som inte nödvändigtvis är ens eget. Hattarna är kategorier för det tänkande beteendet och inte av personer i sig själva. Syftet med hattar är att rikta tänkandet och att inte klassificera endera tänkandet eller tänkaren. Sannerligen genom att ha på sig en hatt, som är olik från den som man har på sig till vardags så är chansen större till en högre variation av nya idéer. Att ha på sig en hatt betyder att man adopterar avsiktligt ett perspektiv som inte nödvändigtvis är ens eget. Det är viktigt att alla gruppmedlemmar är medvetna om detta faktum. En gruppmedlem måste klart identifiera färgen  hatten som han har på sig medans han gör ett uttalande. När du har på dig en tydlig identifierad hatt avskiljer detta egot från utförandet. Sex tänk hattars metoden är användbar även för individer som inte har svårt för att tänka och uttrycka sig i grupp.


De typiska stegen i en workshop med sex tänkhattar. Process

Hattarna kan användas i en strukturerad sekvens beroende på vilken typ av frågeställningen det är. Här är ett exempel på dagordning för en typisk workshop för 6 tänkhattar:

Steg 1: Framlägga fakta till fallet (vita hatten)
Steg 2: Generera idéer på hur fallet skulle kunna behandlas (den gröna hatten)
Steg 3: Utvärdera förtjänster med de olika idéerna - lista fördelar (gula hatten), lista avigsidor (svarta hatten)
Steg 4: Få allas magkänsla om alternativen (den röda hatten)
Steg 5: Sammanfatta och ajournera mötet (blåa hatten)
 


Sex Tänkhattar Forumet
  How to Facilitate Mutual Understanding and Conflict Resolution
Conflict resolution means the reduction, elimination, or termination of opposing views. Interest-based negotiation and mutual bargaining are win-win conflict resolution methods.
Don’t feel that a conflict must be necessarily resolved. Not all co...
     
 
  Techniques for Real Dialogue in Organisations
How does one get people to see the difference between advocacy and dialogue? Many conversations that take place in organisations are designed to have (or at least result in having) a winner i.e. "My argument or idea is better than yours…", or ...
     
 
  Additional 7th Thinking Hat?
A potential seventh thinking hat could be an Orange Hat: thinking of moving forward in a such way as climbing a ladder of successes, SMART leadership, result-oriented....
     
 
  Taking Advantage of Conflicts in Group Decision Making
In past research it was often argued that group decision making (GDM)...
     
 
  Business Conflict Resolution
Under an earlier forum topic entitled "Resolving a Business Argument", there was a great discussion using Six Thinking Hats. This posting is a more advanced version and describes how Stephen C...
     
 
  Distorted Western Adversarial Thinking
A colleague recently shared a story that Edward De Bono told him at a lunch meeting. Apparently Edward was approached by a lawyer who asked: "How can I use Six Thinking Hats to argue and win my case in court?"
Edward's reply was: "You can't. Six T...
     
 
  Six Thinking Hats for Instructional Design
UPSIDE Learning has provided an interesting example of applying the six thinking hats for instructional design (link). The authors have chosen the following hat sequence: White, Black,...
     
 
  Six Thinking Hats Helps Speedo Create New Record-breaking Swimsuit
In 2009, Speedo’s research team began to brainstorm innovative ways to help swimmers go faster. They tried the Six Thinking Hats method of brainstorming, a green hat for creative ways to attack a problem, a black one to look at the feasibility of tho...
     
 
  Instilling Constructive Participation: 15-minute Soliloquy
Another complementary possibility (besides the Six Thinking Hats) to instill constructive participation is to allow each member of the group on separate days to lead the discussion in the form of a fifteen minute soliloquy about a related subj...
     
 
  Current Status of Six Thinking Hats? Hot News
On Friday, May 18, 2012, Edward De Bono was the keynote speaker at the FinanceMalta annual conference.
"Thinking skills expert Edward De Bono shared anecdotes and some jokes to demonstrate the effectiveness of parallel thinking and humour to pr...
     
 
  Six Hats Certification
I live in Sweden and work with process management. I have already worked with the "Six Thinking Hats" model which I believe is fantastic.
Now I would like to learn the method even deeper and also get a certification. What types of certification...
     
 
  Six Thinking Hats for Software Testing at Google
Our testing is only as good as our thinking--and all too often we are hampered by limiting ideas, poor communication, and pre-set roles and responsibilities. Based on the work of Edward de Bono, the Six Thinking Hats for software testers have helped ...
     
 
  Seventh Thinking Hat: Grey for Wisdom
Educator Michael Hewitt-Gleeson has suggested to add a 7th thinking hat: the Grey Hat for Wisdom.
Why the colour grey? Grey-haired seniors due to their time on earth gather a lot of wisdom, a combination of knowledge and experience. The brain is...
     
 
  Can Myers-Briggs Type Indicator Improve Thinking?
Suggestions have been made to use psychological instruments such as Myers-Briggs Type Indicator as an aid in resolving business arguments
     
 
  Conditions for 6 Thinking Hats. Assumptions
Having just completed the De Bono 6 hats course, I can honestly say it is a good tool if administered, not only in a mature organizational enviroment, but crucially, an environment where there is trust amongst colleague as well as trust between manag...
     
 
  Six Thinking Hats is Great for Exploring All Points of View
I think that the six thinking hats is a good method to make sense and authorize all the thinking of the peoples in meeting. Each answer is always a good answer and gives value for everyone.
Also it is a formidable way of progress for all, becaus...
     
 
  Six Hats Great for Teaching at University
I am using a modified version of the 6 thinking hats when teaching at the university. And it works very well. The students are not afraid of saying things because they are just playing a role......
     
 

Sex Tänkhattar Särskild Intressegrupp SIG


Särskild Intressegrupp SIG

Sex Tänkhattar Utbildning & Sammankomster


Hitta Träning, Seminarier och Sammankomster


Best Practices - Sex Tänkhattar Premium
  Challenging Plans or Ideas: The Ritual Dissent Approach
When facilitating strategic planning sessions, I often will use a Cognitive-Edge Inc. workshop method called: 'Ritual Dissent'.
It is designed to test and enhance proposals, ideas, plans through cha...
     
 
  Systematic, Deliberate Thinking is not Easy to Do
Your friend Joe calls you to say a recruiter from another company has unexpectedly called and presented him with a very attractive offer to head up a new department. He almost said yes right away, but he replied "Let me think this over and I'll get b...
     
 
  Resolving a Business Argument
We've all been in arguments, such as when one person wants to proceed with something, but the other wants to stop.
A resolution requires empathic listening, the ability to put yourself in the "other person's shoes" and view an issue from the oth...
     
 
  Situational Thinking Hats?
While each of us typically wears one of these same six hats, we do not realise it. I am wondering: can a manager at different stages wear each of them seperately to suit the situation?...
     
 
  6 Thinking Hats are Rubbish
De Bono's 'Lateral thinking' was great stuff! The 'Thinking Hats' (and 'Different Kinds of Shoes', if I remember right) were rubbish, I'm afraid. Can justify in detail if required....
     
 

Expert Tips (ENG) - Six Thinking Hats Premium
 

The Advantages of Group Decision-Making

The benefits of group decision-making include:
- Synergy: Group decisions tend to combine and improve on the knowledge of the grou...
Usage (application): Group Decision-Making
 
 
 

Checklist to Evaluate Ideas

Princeton Creativity Research has developed the following 12 steps checklist to accurately evaluate ideas:
1. Have you considered all advantages ...
Usage (application): Brainstorming, Creativity
 
 
 

The Disadvantages of Group Decision-Making

The drawbacks of group decision-making include:
- Longer time frame: Groups generally need more time to make decisions than individ...
Usage (application): Group Decision-Making
 
 
 

3 Causes of Disagreement in Team Decision-making Processes

According to Freeman and Haskins (2014), there are three main categories of potential root causes for disagreements within teams. When such a disagree...
Usage (application): Group Decision-making, Team Decision-making, Reasons for Disagreement, 3 Fs, Group Collaboration
 
 
 

Brainstorming Sensitive Issues / Brainstorming Avoiding Groupthink

Cardstorming is a creativity tool, similar to Brainstorming, allowing people to share ideas. It can be used as an alternative to brainstorming ...
Usage (application): Brainstorming Variants, Brainstorming
 
 
 

Concise Biography of Edward de Bono

Italian-American psychologist Edward de Bono is seen as a worldwide recognized authority in creative thinking domain. Born in Malta in 1993, wh...
Usage (application): STH Background
 
 
 

The Role of Diversity in Personal Traits on Innovation and Innovativeness

New research by Hewlett, Marshall and Sherbin proves that diversity (of personal and team traits) drives innovation and fuels market growth, although ...
Usage (application): Innovation, Increasing Organizational Innovativeness
 
 

Resurser - Sex Tänkhattar Premium
 

Nyheter

Sex Tänkhattar Bono
     
 

Nyheter

Perspektiv Sätta Sig In I En Annans Roll
     
 

Videor

Sex Tänkhattar Bono
     
 

Videor

Perspektiv Sätta Sig In I En Annans Roll
     
 

Presentationer

Sex Tänkhattar Bono
     
 

Presentationer

Perspektiv Sätta Sig In I En Annans Roll
     
 

Mer

Sex Tänkhattar Bono
     
 

Mer

Perspektiv Sätta Sig In I En Annans Roll
     

Jämför Sex Tänkhattar med :   Grupptänkande  |  Tystnadens Spiral Noelle-Neumann  |  Team Management Profilen, Teamkomposition  |  Belbin Teamroller  |  Metaplan Metoden Schnelle  |  Kärngruppsteorin Kleiner  |  Minneskartor (Mind Mapping)  |  Idékläckning (Brainstorming)  |  Delphimetoden)  |  Katalytiska Mekanismer Collins  |  Hela Hjärnmodellen från Herrmann  |  Scenarioplanering  |  Spelteori (Nash)  |  Grundorsaksanalys  |  Dialektisk Undersökning, Dialektik  |  Begränsningsteorin, Teorin om Begränsningar  |  Kraftfältsanalys  |  Emotionell Intelligens Goleman  |  Analogiskt Strategiskt Resonemang  |  Steg-Grind-modellen


Retur till Management Start: Organisation och Förändring  |  Kommunikation och Färdigheter  |  Beslutsfattande och Värdering  |  Etik och Ansvar  |  Strategi


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Special Interest Group Leader

Du här


Om 12manage | Reklam | Länka till oss | Sekretess | Användningsvillkor
Copyright 2017 12manage - E-Learning community med metoder inom ledning, ledarskap och organisation. V14.1 - Senast uppdaterad: 20-8-2017. Alla namn och TM tillhör dess innehavare.