Spiral Dynamics Modell
(Graves)

Kunskapscenter
Sammanfattning, forum, bästa praxis, experttips och informationskällor.

30 itens • 385.802 visitas


Sammanfattning

Teorin om utveckling, cykliskhet, nivåer av existens av Clare Graves (också: Teorin om nivåer i mänsklig utveckling, tillvaro) myntades efter hans död (1986) ”Spiral Dynamics” av hans studenter Beck och Chris Cowan i deras bok Spiral Dynamics…,


Bok: "Spiral Dynamics: Mastering Values, Leadership, and Change (1996)


Vad är Spiral Dynamics? Definition

En kort resumé om hans teori, ges utav Graves själv:

Psykologin för den mogna människan är en outvecklad, frambrytande och uppsvängande, spiralryggrad kraftigt stigande process som markerats av progressiv underordning av äldre lägre-rang beteendesystem till nyare, högre rang system, då ens tillvaro problem förändras.

Och mer omfattande:

På varje steg i det mänskliga livet är den vuxna mannen ute på hans sökande av hans heliga Graal/önsketänkande och det typ av liv som han söker att leva efter.

På hans första nivå är han på ett sökande efter automatisk fysiologisk tillfredsställelse [ER Beige]. På den andra nivån söker han efter ett tryggt typ av leverne [BO Purpur ] och detta följs i sin tur av ett sökande efter heroisk status och makt och gloria [CP-Rött], genom ett sökande för den ultimata friheten [DQ-Blått], ett sökande efter materiell tillfredsställelse [ER Orange], ett sökande efter kärleksfulla relationer [FS-Grön], ett sökande efter självrespekt [GT-Gult] och ett sökande efter frihet i en obegriplig värld [HU-Turkos]. Och när han upptäcker att han inte kommer att finna denna frihet, kommer han att befinna sig på sitt nionde nivåsökande. Medans han ger sig iväg på varje spaning, sökande, så tror han att han kommer att finna svaret till hans livsexistens. Till sist och hans stora förvåning och bestörtning finner han att i varje steg att lösningen på livet inte är den lösningen som han har kommit för att finna. Varje steg som han når, lämnar honom förbryllad och förvirrad. Det är helt enkelt så att medans han löser en uppsättning av mänskliga problem finner han en ny uppsättning i deras ställe. Sökandet som han upptäckt tar aldrig slut.


Ursprunget till Spiral Dynamics Modell (Graves). Historia


En tidig artikel av Graves var: ”En utvecklande teori av det etiska beteendet som baseras på en Epigenetisk modell” (1959). Hans teori blev bredare bekant efter publikation i Harvard Business Review, i en artikel kallad: ”Deterioration of Work Standards (Försämring av arbetsvillkoren)” (HBR September/Oktober 1966).


Fem nyckelpunkter i Spiraldynamiken

 1. Den mänskliga naturen är inte statisk, och inte heller har den ett slut. Den mänskliga naturen förändras då villkoren för livet förändras, således smidande nya system. Och ännu är det äldre system med oss.
 2. När ett nytt system eller nivå aktiveras, förändrar vi vår psykologi och regler för att leva och anpassa till de nya förhållandena.
 3. Vi bor i ett potentiellt öppet system av värderingar med ett oändligt antal former och sätt att leva på som är tillgängliga för oss. Det finns inte något sista tillstånd som vi alla måste aspirera mot. [Det är här där Graves skiljer sig åt från Maslow och de flesta andra psykologer. Maslow berättade för Graves före sin död att (Graves) hade rätt och han (Maslow) var fel ute vad gällde tänkandet kring mänsklig utveckling som ett stängt tillstånd.
 4. En individ, ett företag eller ett helt samhälle kan reagera positivt endast på de ledningsprinciper, motivationsdragningskrafter, utbildningsrecept, och juridiska eller etiska koder som är lämpliga på den nuvarande nivån av mänskligt liv. Jämför: Hagbergs Modell om Personlig Makt
 5. En spiral virvel visar bäst på denna form av utveckling av mänskliga system då de utvecklas genom nivåer av en ökande komplexitet. Varje uppåtriktad varv i spiralen markerar uppvaknandet av en mer utarbetad version överst av vad som redan fanns. Den mänskliga spiralen består därefter av en ihoprullad sträng av värdesystem, världsåskådningar och sinnestillstånd som var och en är en produkt för dess tid och villkor. Med andra ord nya tider producerar nya medvetanden.

Färgerna i Spiraldynamikmodellen

Clare Graves använde inte färger. I stället förlitade Graves generellt sig på hans ursprungliga par av bokstäver, så väl som siffror och namn vid tillfällen. Färgschemat var anpassat till Dr.Graves olika nivåer av existens på 70-talet av Chris Cowan för att göra rubriker till overheadbilder för användande i att lära ut teorin. Färgkoden skapades som ett designelement för träningsmaterial och blev ett gemensamt språk, när den är inkluderad som en del av publikation av Spiraldynamike/Spiral Dynamics boken av Beck och Cowan år 1996. Medans där fanns en metafor/tanke bakom denna, så fanns det inte någon självklar påtänkt metafysisk betydelse, och inte heller härstammar den från chakras eller något annat. Färgkoderna har tagit sin egen väg och levt sitt eget liv. Ibland till skada för modellen eftersom det har gjort diskussion om övergångsstadium nästan omöjligt.


Är Spiral Dynamics en typologi?

Teorin av Graves är en typ av process under utveckling, inte en uppsättning av kategorier eller boxar för personer och inte heller en serie av nödvändiga utvecklingssteg. Detta är system inom personen eller gruppen, inte typer av personer eller grupper. I teorin så finns potentialen för alla dessa system hos alla med en normal begåvning och detta omfattar majoriteten av alla personer. Emellertid så är inte alla system medvetna därför att teorin är en process av en växelverkan mellan neurobiologin hos personen (eller gruppen) och med de existentiella problem och förhållanden dom finns i den yttre miljön. Fråga inte: Hur du skall hantera denna typ av person? I stället för att söka att förstå hur man kan styra formen av att tänka och beteendet, som det utspelas av personen, angående något särskilt, under denna tid, under dessa villkor. Fråga därför: Hur jag klarar av ER-Orange hos denna person?


Teorin om mänskligt/(GRUppens) liv - Clare Graves

vMEME

Lärande system

Tänkande

Struktur

Motiveringssystem

Specifik motivation

Syften
Värderingar

Slutvärderingar

Värderingssystem

Problem med tillvaron

AN Beige Tillvänjande Automatiskt Lösa band Fysiologiskt Periodiska fysiologiska behov Inget medvetet värderingssystem Inget medvetet värderingssystem Automatiskt/instinktivt Bibehållande  fysiologisk stabilitet
 BO Purpur Klassiska omständigheter Autistiskt Stam-liknande grupper Försäkran Aperiodiska fysiologiska behov Traditionalism Trygghet Animistisk/stamkänsla Uppnåelse av relativ säkerhet
Cp-Röd Verkande omständigheter Egocentrisk Herravälden Överlevnad Psykologisk överlevnad Exploatering Makt Egocentriskt/Exploaterare Lever med självkännedom
DQ-Blått Undvikande lärande Absolutistisk Pyramidalt Trygghet Ordning, mening Offra Frälsning Fullkomlig/Helgonlikt Uppnå en evig sinnesfrid
ER Orange Förväntan Multiplistisk Delegerande Självständighet / Oberoende Lämplighet kompetent Forskning Materialism Materialistiskt/Genomförare Erövra det fysiska universum
Fs-Grön Observera Relativistiskt Jämlikhetskämpe Upptagande Förälskelse anslutning Sociocentriskhet Gemenskap Relativistiskt/sociocentrisk Lever med den mänskliga tillvaron
GT-Gul Alla lärande system är öppna Systemisk /Stora Kretsloppet Flexibel & Integritet Existentiell Egenvärde Accepterande Förekomst Stora kretsloppet/Integritet Återställande av livskraft i en oordnad värld
HU-Turkos Alla lärande system är öppna Utmärkande Holistiskt & Globalt Erfarenhet ?????? Upplever Nattvardsgång Holistiskt/Experimentellt Accepterar tillvarons delningar

Egenskaperna hos vMEMES

 • vMEMES bör ses som: en sorts typ av värderingssystem. Världsåskådningar. Nivåer av psykologisk existens.  Övertygelse strukturer. Organisatoriska principer.  Sätt att tänka på eller former av reglering.
 • vMEMES representerar en begåvningsgrund som bildar system och riktar mänskligt beteende.
 • vMEMES får effekt på alla livsval och som ett beslutsfattande ramverk.
 • vMEMES-kan manifestera sig själv i både sund och sjukliga former.
 • vMEMES är en åtskild struktur i att tänka, inte bara en uppsättning av idéer, värderingar eller orsak.
 • vMEME kan ljusna och bli dunkelt när livsvillkor förändras (livsförhållanden består av historiska tider, geografiska platser, existentiella problem och samhälleliga omständigheter).

Principerna bakomliggande Spiraldynamiken

 1. Den mänskliga naturen inkluderar kapacitet för en ny vMEMES som ska väckas upp utan att avlägsna de gamla.
 2. När du förändrar livsförhållanden kan detta aktivera vMEME som kan dyka upp, plötsligt, regrediera eller blekna i gensvar.
 3. Den totala spiralen är svetsad vid ett klockpendel-liknande alternerande mellan: det själv-uttrycksfulla, interna som kontrollerar ”mig”; överlevnad, makt, prestation, flexibilitet). Och: det själv-offrande, externt-förankrade ”oss”; närbesläktade, målmedvetet, samförstånd, global).
 4. Varje vMEME kommer fasvis, endera som en personlig passage, eller historisk epok, liknande vågor på en badstrand. Träder in plötsligt och dominerar scenen som en stark krafthöjning och därefter gå ut från den framträdande ställningen. Att bli ersatt av någon annan.
 5. Utvecklingen med att tänka utmed spiralens bana är från mindre komplexitet mot större komplexitet.
 6. vMEMES samexisterar som blandningar. Till exempel: en allmänt samförstånds grön-orienterad karaktär kan aktivera han eller hennes makt som söker RÖD aspekt inom sporter och efterfrågar en ORANGE prestationsorientering i att marknadsföra möten.

Särskild Intressegrupp SIG

Spiral Dynamics Modell Särskild Intressegrupp SIG.Särskild Intressegrupp SIG (17 medlemmar)

Forum

Forumdiskussioner om Spiral Dynamics Modell. Nedan kan du ställa en fråga om det här ämnet, dela dina erfarenheter, rapportera en ny utveckling eller förklara något.


Starta ett nytt ämne om Spiral Dynamics Modell

 

Turquoise Specific Motivation in Spiral Dynamics
Where in the table it says ? for the specific motivation of a turquoise behavior, perhaps it could be something like: "Pursuit of excellence or perfection"....
6
 
1 kommentarer
Recommended Books on Spiral Dynamics
Who can recommend books on spiral dynamics, discussing the theory and providing further examples, cases etc.?
Please indicate the level (beginner/advanced/expert)? Much appreciated....
2
 
2 kommentarer
Adressering a Red (Blue) Manager
In addressing an authority figure with red (and hints of blue) consciousness, what is the lever? So far I have used: 'That strategy many not allow us to survive in the future'. Is there a better on...
2
 
3 kommentarer
Assessing Leaders Using Spiral Dynamics
Good day,
How can I assess my personal leadership and leaders at my organization using Spiral Dynamics?...
1
 
2 kommentarer

Best Practices

De bästa, högst rankade ämnena om Spiral Dynamics Modell. Här hittar du de mest värdefulla idéerna och praktiska förslagen.


Experttips

Avancerad insikt om Spiral Dynamics (Engelsk). Här hittar du professionella råd från experter.


Drivers and Levers of Employees

Improving Employee Motivation
In their 2002 book "Driven: How Human Nature Shapes our Choices", Paul R. Lawrence and Nitin Nohria mention 4 drives und...

Alternate Classifications of Human Needs (Employees, Consumers)

Motivation, Marketing, Human Needs
One of possible ways to classify human (employee, consumer) needs is to break them down into: - Biogenic Needs (essenti...
Informationskällor

Olika informationskällor om Spiral Dynamics Modell. Här hittar du powerpoints, videor, nyheter etc. som du kan använda i dina egna föreläsningar och workshops.


Announcement of the Emergent Cyclical Level of Existence Theory of Human Behavior

Graves 1975
Audio clip (1975) of Graves introducing the 'Emergent Cyclical Level of Existence Theory of Human Behavior'....

NLP: The 6 Neurological Levels

6 layers to view at the reality of a person or issue
Neuro Linguistic Programming (NLP) is used increasingly by businesses and individuals in HR, marketing, sales and organi...

Forskningslänkar

Hoppa till ytterligare forskningsresurser angående angående Spiral Dynamics Modell.


Nyheter

Nyheter

Videor

Videor

Presentationer

Presentationer

 
Böcker

Böcker

Akademisk

Akademisk

Mer

Mer


Jämför Spiral Dynamics med:   Behovshierarki av Maslow  |  Hagbergs Modell om Personlig Makt  |  Behovsteorin (McClelland)  |  Ledarskapsutveckling Charan och Drotter  |  Hela Hjärnmodellen från Herrmann  |  Coaching, Coachande, Coachning, Rådgivare  |  Mentoring (Mentorskap)  |  Moraliskt Syfte  |  Ashridge Missionsmodell  |  Tvåfaktorsteorin Herzberg  |  Teori X Teori Y  |  ERG Teori Alderfer  |  Förväntansteori  |  Kulturdimensioner  |  Kaosteori Lorenz  |  Tystnadens Spiral Noelle-Neumann


Retur till Management Start: Kommunikation och Färdigheter  |  Beslutsfattande och Värdering  |  Etik och Ansvar  |  HRM och Personalfrågor  |  Kunskap och Immateriella Tillgångar  |  Ledarskap  |  Strategi & Innovation


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Särskild Intressegrupp SIG

Vet du mycket om Spiral Dynamics Modell? Bli vår SIG-ledareOm 12manage | Reklam | Länk till oss / Citera oss | Sekretess | Förslagen | Användningsvillkor
© 2023 12manage - The Executive Fast Track. V16.0 - Senast uppdaterad: 1-2-2023. Alla namn ™ av deras ägare.