Kaosteori
(Lorenz Poincaré)

Kunskapscenter
Sammanfattning, forum, bästa praxis, experttips och informationskällor.

Bidraget kommer från: Amita Paul

103 itens • 852.362 visitas


Sammanfattning

Fraktal (image som applicerar Chaos Theory (Kaosteori) (Lorenz))Vad är Kaosteori (Lorenz)? Beskrivning

Chaos Theory (Kaosteori) (Lorenz)metoden från Lorenz och Poincaré är en teknik som kan användas för att studera komplext, och dynamiska system som ska avslöjas, mönstrar av ordnade (ickekaos) ut ur till synes kaotiska beteenden.


”Kaosteorin är den kvalitativa studien av det instabila aperiodiska beteendet i det deterministiska ickelinjära dynamiska systemen” (Kellert, 1993, P. 2). Det aperiodiska beteendet observeras, när det inte finns någon variabel och att beskriva tillståndet hos systemet, som genomgår en regelbunden upprepning av värden. Det instabila aperiodiska beteendet är mycket komplext: det upprepar sig aldrig och det fortsätter att manifestera effekterna från någon typ av mindre störning.

Som i den för närvarande aktuella matematiska teorin är ett kaotiskt system definierat som ett som uppvisar ”en känslighet till ursprungliga förhållanden”. Med andra ord för att förutsäga det framtida tillståndet hos ett system med säkerhet, så behöver du veta det ursprungliga förhållandet med oerhört stor precision, eftersom flera fel mycket snabbt ökar och får en dramtisk påverkan på slutresultatet, även med den mest obetydliga felaktigheten.

Detta är skälet till varför väder är så svårt att förutse. Teorin har också varit tillämpad på till exempel konjunkturcykler och dynamiken hos djurs populationer, såväl som i vätske rörelser, planetariska banor, elektriska strömmar i halvledare, medicinska förhållanden (som t.ex. epileptiska anfall) och modellerandet av militär kapprustning.

Under 60-talet så arbetade meteorologen Edward Lorenz, MIT på ett projekt för att simulera väder mönster med hjälp av en dator. Han snubblade oavsiktligt på den s.k. fjärilseffekten, efter avvikelser i beräkningarna med tusendelar förändrades simuleringarna mycket. Fjärilseffekten visar på hur förändringar i liten skala, kan få inverkan på saker i en större skala. Det är det klassiska exemplet på kaos, där små förändringar kan orsaka stora förändringar. En fjärils vingslag i Hongkong, kan senare förändra en trombs mönster i Texas.

Kaosteorin betraktar organisationer/affärer som komplexa, dynamiska, ickelinjära, tvärkreativa samverkande och långt-ifrån-jämvikt i system. Deras framtida prestationer kan inte förutsägas genom det förflutna eller nuvarande händelser och handlingar. I ett tillstånd av kaos uppför sig organisationer på ett sätt som är samtidigt både oförutsägbart (kaotiskt) och mönstergillt (välordnat).
 

Ursprung till kaosteorin. Historia

Ett annat kaosteoriexempel (fraktalet) Ilya Prigogine belönat med Nobelpriset, visade att komplexa strukturer kunde resultera från mer enkla varianter. Detta är detsamma som att ordning kommer ur kaos. Henry Adam beskrev ftidigare detta fenomen med hans citat ”kaos giver liv, när ordning giver nya vanor”. Henri Poincaré egentligen ”fadern till kaos [teorin],” . Planeten Neptune upptäcktes år 1846 och hade förutsagts från de avvikelserna som observerats i Uranus' bana. Kungen Oscar II av Norge var villig att ge ett pris till någon som kunde bevisa eller motbevisa att sol systemet var stabilt. Poincaré erbjöd sin lösning, men när en vän upptäckte ett fel i hans beräkningar, togs priset tillbaka, tills han kunde komma upp med en ny lösning som fungerade. Han fann att det inte fanns någon lösning. Inte ens lagarna från Sir Isaac Newton erbjöd en lösning till detta stora problem. Poincaré hade prövat att finna ordning i ett system där det inte fanns någon att finna. Kaosteorin formulerades under 60-talet. Ett betydande och mer praktiskt arbetar gjordes av Edward Lorenz under 60-talet. kaosen myntades av Jim Yorke, en praktisk matematiker på Marylands universitet (Ruelle, 1991).


Beräkning till Chaos Theory (Kaosteori) (Lorenz)? Formel

För att tillämpa kaosteori, använder man en mätt variabel x(n) = x(t0 + nt) med en starttidpunkt, t0 och en ledtid t, erbjuder ett n-dimensionellt utrymme för eller fasutrymme, som representerar det till fullo multivarierade tillstånds utrymmet hos systemet; upp till 4 dimensioner kan krävas för att representera fasutrymmet för ett kaotiskt system. Således över en lång period av tid, kommer ett observerat system att utveckla mönster inom en ickelinjär tidserie som kan användas till att förutsäga framtida tillstånd (Solomatine et al, 2001).


Användning av kaosteorin. Användningsområden

Principerna kring kaosteorin har varit framgångsrikt använt till att beskriva och förklara olika naturliga och konstgjorda fenomen. Liksom:

  • Förutsäga epileptiska anfall.
  • Förutsägelser för finansiella marknader.
  • Modellerande av fabrikssystem.
  • Att åstadkomma väder prognoser.
  • Skapa (bild)fraktaler. Datorgenererade bilder som tillämpar kaosteorins principer. (Se bilderna på denna sida.)

I ett scenario, där företagen verkarar inom turbulenta, komplexa och oförutsägbara miljöer, lärosatserna i kaosteorin kan vara extremt värdefulla. Användingsområden kan omfatta:

Stegen i kaosteorin. Processen

För att kontrollera kaos systemet eller processen bakom ett kaos måste kontrolleras. För att kontrollera ett system, det som är nödvändigt är följande:

  1. Ett mål, en målsättning eller ett resultat som systemet bör uppnå. För ett system med förutsägbart beteende (deterministisk) kan detta vara ett särskilt tillstånd hos systemet.
  2. Ett system som är kapabelt att uppnå målet eller resultatet.
  3. Några betydande påverkningar på systembeteendet. Dessa är följande styrparametrar (beslut, beslutsregler, eller initiala tillstånd).

Styrkor med kaosteorin. Fördelar

Kaosteorin har ett brett användningsområde inom dagens era av modern vetenskap och teknologi. Kommunikation och ledning kan komma att få se ett paradigmskifte, så som flera andra affärsområden kommer att göra. Forskning och studier inom detta område av akademiker kan vara extremt användbart för affärsvärlden och den finansiella världen.


Begränsningar med kaosteorin. Nackdelar

Begränsningarna med att applicera kaosteorin är i  mestadels från att välja styrparametrarna. Metoderna som väljs för att beräkna dessa parametrarna, beror på den bakomliggande dynamiken underliggande data och på den påtänkta sorten av analys, som i de flesta fallen är myckett komplex och inte alltid säkerställd.

Kaosteorin är inte alltför enkelt att finna ut omgående och direkt användningsområden för i affärsmiljön, men kartläggningen av affärsmiljön och att använda sig av kunskapen kring kaos är definitivt,meningsfullt att studera.


Antaganden med kaosteorin. Villkor

  • Små åtgärder tar snarare fram stora konsekvenser vilket skapar en kaotisk atmosfär.

Bok: James Geick - Chaos-Making a new Science

Bok: Ali Bulent Cambel - Applied Chaos Theory: A Paradigm for Complexity

Bok: Richard Tiplady - World of Difference

Bok: Garnett P. Williams - Chaos Theory Tamed


Särskild Intressegrupp SIG

Komplexa förändringar Särskild Intressegrupp SIG.Särskild Intressegrupp SIG (3 medlemmar)

Forum

Forumdiskussioner om Komplexa förändringar. Nedan kan du ställa en fråga om det här ämnet, dela dina erfarenheter, rapportera en ny utveckling eller förklara något.


Starta ett nytt ämne om Komplexa förändringar

 

COVID-19 and its Butterfly Effect on Supply Chains and the World Economy
In chaos theory, the butterfly effect is the sensitive dependence on initial conditions in which a small change in one state of a deterministic nonlinear system can result in large differences in a la...
31
 
23 kommentarer
Books on Managing Chaotic Systems
I have read a lot of descriptions, definitions of chaotic (complex) systems. However I have not seen in the literature any proposition on how to manage or control or cope with (undesirable) chaotic sy...
14
 
2 kommentarer
Coexistence of Chaos
All things are relative to one another. "Chaos" is one of the ways to predict the events of a particle under observation....
11
 
Chaos Theory in Relationships
Hi I do not get along with a relative, in fact we used to live together in same house but we have not spoken now for a good few years. Recently we spoke on the phone and she said to me that the reason...
10
 
2 kommentarer
Chaos Theory and the Future
Every choice you make whether it is to drink a cup of coffee or drive to the supermarket, you are creating a reality, you are creating a chain. You choose what happens to you. If you could learn how t...
10
 
2 kommentarer
Ways to Deal with Chaotic Systems
We are increasingly unable to predict "infinite conditions with infinite accuracy." So we have two choices:
One, we can SIMPLIFY THE SYSTEM WE MANAGE, and try to close it off from the complexitie...
9
 
1 kommentarer
Lord Buddha on Chaos...
All things appear and disappear because of the concurrence of causes and conditions. Nothing ever exists entirely alone; everything is in relation to everything else....
9
 
1 kommentarer
Is Chaos So Chaotic?
The French mathematician Poincarre demonstrated Chaos Theory by plotting the orbit of the Earth round the Sun. He imagined a huge card at right angles to the Earth's orbit and calculated the holes pun...
7
 
Strategies in Chaos? Consider Goldratt's Thinking Processes
The theory of constraints thinking processes of E. Goldratt are effective generic tools useful in both normal and chaotic situations.
- Goldratt's current reality tree diagnoses the core conflic...
6
 
1 kommentarer
Chaos Theory and Organisational Structure
The number of structures (rules and regulations) determines the performance of organizations inversely; organizational structure is determined by by external factors.
For instance, in a complex e...
2
 
7 kommentarer
Why does Chaos Improve Evolutionary Algorithms?
I have presented an evolutionary algorithm using chaos theory (chaotic numbers) to solve an optimization problem. The results of the experiments show that this algorithm is much better than the same e...
2
 
2 kommentarer
Oneness Model and Principles
What if we choose the Oneness Model instead of the Chaos Model…
These are the principles of the Oneness Model:
1. Everything is linked to others.
2. All things belong to a bigger one....
1
 
The Initial Conditions Used by Lorenz
I need the initial conditions used by Lorenz, and an explanation why he used those.
In Chaos Theory, we consider the equations system from Lorenz enunciate, and we don't know why he used them, bu...
0
 
Chaos is one of Physics Foibles
Chaos is one of “Physics Foibles”. Recognizing the physics foibles has led to greater understanding....
-1
 

Best Practices

De bästa, högst rankade ämnena om Komplexa förändringar. Här hittar du de mest värdefulla idéerna och praktiska förslagen.


Quotes on Chaos Theory
Do you know some deep, famous or funny quotes on Chaos Theory? Quotations? Proverbs? Please share them as a reaction to this posting and mention the author. To get started, here's my favorite:
'C...
47
 
8 kommentarer

High Performance Teams
Based on chaos theory, Dr. Marcial Losada has developed a method to improve High Performance Teams and has established the "Losada Line" using non linear mathematics. The results are much more efectiv...
27
 
2 kommentarer

Forces Creating Internal and External Chaos
Note that not only the circumstances INSIDE the firm can be chaotic, but also its ENVIRONMENT, and even the RELATIONSHIPS between markets and organizations can be nonlinear.
Tetenbaum (Shifting P...
21
 
Keep your Eye on the Big Picture
To a water molecule, whether in a glass of water or in a raging river, everything appears random and chaotic.
Thus, the only prudent way to lead, is to never, ever, lose sight of the big picture....
16
 
1 kommentarer

Relevance and Implications of Chaos Theory for Strategy (Levy)
Industries are complex, dynamic and nonlinear systems, in which interdependence occurs between firms, as well as between firms and other actors in the same environment such as consumers, the governmen...
11
 
Using Chaos Theory to Achieve a Desired Outcome
How does one start using chaos theory to achieve a desired outcome? I can think of using an attractor for defining the result and I can use a force field diagram to describe the change I want.
...
11
 
4 kommentarer

Experttips

Avancerad insikt om Chaos Theory (Engelsk). Här hittar du professionella råd från experter.


Complex Adaptive Systems

Organizational Theory
Definition and qualifications of complex adaptive systems capable of successfully coping with chaos: 1. A system must b...

Structure your Organization at the Edge of Chaos

Organizational Development
Although chaos theory was discovered decades ago, it only has emerged in recent years as a model for explaining the chao...

Complexity Principles

Organizational theory
Charasteristics of a conducive environemnt for complex adaptive systems: 1. Complex adaptive systems are at risk when i...
Informationskällor

Olika informationskällor om Komplexa förändringar. Här hittar du powerpoints, videor, nyheter etc. som du kan använda i dina egna föreläsningar och workshops.


History of Chaos Theory

Developing a Broader Perspective Towards Chaos Theory
In this video an explanation of the Chaos Theory of Henri Poincarė (1903) is given. The three body problem is expl...

Forskningslänkar

Hoppa till ytterligare forskningsresurser angående angående Komplexa förändringar.


Nyheter

Nyheter

Videor

Videor

Presentationer

Presentationer

 
Böcker

Böcker

Akademisk

Akademisk

Mer

Mer


Jämför kaosteori med: Katastrofteori  |  Orsaksmässigaa modell av det organisatorisk resultat och förändring  |  Spelteori (Nash)  |  Tio Strategiskolor  |  Scenarioplanering  |  Dialektisk Undersökning, Dialektik  |  Analogiskt Strategiskt Resonemang  |  Rimlighetsteori  |  Spiral Dynamics Modell  |  Organisationskarta  |  Centralisering och Decentralisering


Retur till Management Start: Organisation och Förändring  |  Beslutsfattande och Värdering  |  Ekonomi och Investera  |  Kunskap och Immateriella Tillgångar  |  Strategi & Innovation


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Särskild Intressegrupp SIG

Vet du mycket om Komplexa förändringar? Bli vår SIG-ledareOm 12manage | Reklam | Länk till oss / Citera oss | Sekretess | Förslagen | Användningsvillkor
© 2023 12manage - The Executive Fast Track. V16.0 - Senast uppdaterad: 29-1-2023. Alla namn ™ av deras ägare.