Spelteori | Game Theory (Nash)

Kunskapscenter
Sammanfattning, forum, bästa praxis, experttips och informationskällor.

45 itens • 425.299 visitas


Sammanfattning

Vad är spelteorin? Beskrivning

Spelteorin är en speciell förgrening inom matematiken som har utvecklats för att studera beslutsfattande under komplexa omständigheter. Spelteorin försöker att förutsäga ett resultat som baseras på de olika samverkande modellerna som påverkar besluten hos de andra parterna. Innebörden av själva ”spelet” här är att: ett drag av en spelare kommer att resultera i ett motdrag av den andra. Idéen har sitt historiska ursprung tilbaka till Talmud och SunTzus skrifter. Emellertid så kan samtidens kodifiering tillskrivas John von Neumann och Oskar Morgenstern. De publicerade spelteorin och det ekonomiska beteendet år 1944. Under det tidiga 50-talet så populariserade John Nash deras resultat och framlade grunden till den moderna tolkningen av Spelteorin. Ett snabbt ökande intresse för teoretiska utvecklingar ledde till grundandet av den första akademiska tidskriften som ägnades till detta området av Oskar Morgenstern år 1972. Det är få företag idag som funderar kring deras strategi utan att väga in eller ta i beaktande något ur olika spelteorimodeller eller spelelement för att väga in i deras strategiprocess.


Spelteorin kan definieras som studien av hur personer påverkar varandra och åstadkommer beslut. Denna vida definition kan appliceras inom de flesta sociala vetenskaper, men spelteorin tillämpas också på matematiska modeller som samverkan under antagandet att varje persons beteende får effekt på välbefinnandet hos alla de andra deltagarna i leken. Dessa modeller är ofta mycket förenklade abstraktioner av samverkan i vardagliga situationer. Då många spelteoretiker självklart tycker om att spela olika lekar, så är ett "spel" en abstrakt framställning av många allvarliga situationer och har ett allvarligt menat syfte.


Användningen av spelteorin. Användningsområden

  • Förbereda affärsförhandlingar.
  • Analysering av framtida marknadsförhållanden.
  • Strategiskt beslutsfattande.
  • Bedöma genomförbarheten hos ett nytt företag, affärsmodell, program, projekt, produkten, tjänsten eller teknologin.

Antaganden kring spelteorin

En viktiga frågeställning kring spelteorin är: att det är nödvändigt att kunna göra antaganden. Vilken modell som helst i den reella världen måste kunna göra antaganden som förenklar verkligheten, därför att den reella världen är allt för komplex att analysera med någon precision. Det är en ständig avvägning mellan realismen och den tekniska förmågan till att lösa problemen. Även om man skulle kunna skriva ned en modell som exakt beskriver hur personer tar beslut i allmänhet, så finns det ingen dator i världen som skulle kunna åstadkomma en beräkning för detta.

Vilka antaganden görs normalt? De vanliga antagandena är:

  • Förnuftighet. Personer handlar på det sätt vilket troligast gör att de kommer att känna sig mer nöjda. Och de vet vad som får dem att känna sig nöjda.
  • Allmän vetskap. Vi vet att alla strävar efter att kunna känna sig så nöjda som möjligt troligen på din bekostnad.

Dessa antaganden tar många matematiska former, från mycket övertygande (och troligen orealistiskt) mot en mycket svagare form i studien av den beteendemässiga spelteorin.

Experimentell ekonomi undersöker giltigheten för dessa antaganden genom att se hur riktiga personer agerar under kontrollerade förhållanden.


Exempel på spelteori

Det mest kända exemplet från spelteorin är antagligen den s.k. Fångens Dilemma: Ett nollsummespel kring samarbete som fick dess benämning från följande hypotetiska situation: föreställ dig två brottslingar som arresteras under misstanken av att ha begått ett brott tillsammans. Emellertid, så har inte polisen tillräckligt med säkra bevis som kan få dem att dömas. De två fångarna isoleras från varandra, och förses med en polis var som erbjuder dem ett likartat avtal: personen som erbjuder bevis mot den andra kommer att släppas fri. Om ingen av dem accepterar erbjudandet, så faktum är att de samarbetar mot polisen, och båda av dem kommer endast få lindrig bestraffning på grund av brist på tillräcklig bevisning. De kommer båda att vinna. Dock om en person förråder den andre, genom att bekänna för polisen, kommer han att tjäna mer på detta då han frias. Den som förblev tyst å andra sidan, kommert att få mottaga full bestraffning då han inte hjälpte polis, och det finns tillräckligt med bevis. Om båda förråder, kommer båda att  bli bestraffade och bara mindre strängt än om de båda hade vägrat att samtala. Dilemmat beror på det faktum att varje fånge har ett val mellan endast två alternativ. Men de kan inte göra ett gott beslut utan att är veta vad den andre personen kommera att göra.


Särskild Intressegrupp SIG

Spelteori | Game Theory Särskild Intressegrupp SIG.Särskild Intressegrupp SIG (3 medlemmar)

Forum

Forumdiskussioner om Spelteori | Game Theory. Nedan kan du ställa en fråga om det här ämnet, dela dina erfarenheter, rapportera en ny utveckling eller förklara något.


Starta ett nytt ämne om Spelteori | Game Theory

 

🔥 NY spelteori/kaosteori ekonomi
Lorentz "fjärilseffekt" är den inte mer gångbar än spelteori när det gäller makroekonomiska förutsägelser?...
4
 
Game Theory vs. SWOT Analysis in the Strategy Process
A major advantage of Game Theory over SWOT analysis when preparing a business strategy is the possibility of INTERACTION between your own firm and other firms. Reactions of competitors on a potential...
12
 
Game Theory and Oligopolistic Competition
Game theory can be used to analyze decision-making process of firms in oligopolistic competition. When there are few firms in a market, it is easy for each firm to guess (predict) what the other firms...
9
 
Types of Game Theory
Are there different types of game theory? If yes, what are they and how one can we use them?...
7
 
2 kommentarer
Gamification in Business and Management
Have you ever wondered why some games such as Fortnite, PUBG, Clash of Clans are so much engaging (and also addictive) that it just needs a person to start the game and forget everything else? This i...
6
 
1 kommentarer
What are the Uses of Game Theory? List of Usages
According to Luis Garicano (Professor Economics and Strategy) Game Theory is not particular useful to analyze business problems in an exact, numerical way. Rather it is useful to get insight in the ...
6
 
Using Game Theory for Making Investments
How can we use Game Theory in making investment decisions? How can it be useful in this?...
5
 
Can Game Theory deal with Bounded Rationality?
A key assumption of Game Theory, as mentioned in the article, is rationality. In reality of course individuals and companies may differ from each other in terms of how effectively they can observe a ...
5
 
1 kommentarer
What is Dominance Theory?
Can anybody explain to me the concepts of dominance theory vs. the prisoners dilemma?...
4
 
1 kommentarer
Shapley Value
Hi, I have the following exercise and I am not sure about the calculation, if you could help me out, that would be awesome. Consider the following characteristic function game: N = {1, 2, 3} and v({...
3
 
1 kommentarer

Best Practices

De bästa, högst rankade ämnena om Spelteori | Game Theory. Här hittar du de mest värdefulla idéerna och praktiska förslagen.


🥇 Game Theory in Business
Issue #46 of S+B has an interview with Prof. Nalebuff, well known for bringing game theory into the realm of business. According to N. there are 2 reasons why extending game theory to business require...
32
 
1 kommentarer

🥈 Game Theory Cases in Strategy?
Though I have heard of game theory being used in a few particular and special cases (e.g. the auctioning of 3G cellphone licenses) I have not seen anything of it being used in general strategy or busi...
11
 
3 kommentarer

🥉 Is Business Strategy a Non-Zero-Sum Game?
I found that a ZERO-SUM GAME is a game with a clear winner and one or more clear losers. The more outcomes or results one player receives, the fewer outcomes or results are available for the other pla...
6
 
7 kommentarer

Experttips

Avancerad insikt om Game Theory (Engelsk). Här hittar du professionella råd från experter.


Informationskällor

Olika informationskällor om Spelteori | Game Theory. Här hittar du powerpoints, videor, nyheter etc. som du kan använda i dina egna föreläsningar och workshops.


Co-opetition, PARTS and Changing the Strategic Game

Business Strategy, Innovation Strategy
Comprehensive presentation about the concept of co-opetition based on Brandenburger and Nalebuff (1998), including the f...

Decisions and Games

Negotiation Analysis
Paper by James K, Sebenius. Conceptually located between decision analysis and game theory, the emergent field of "negot...

Introduction to Simulation: Definition, Terminology and Process Steps

Simulation, Complex Systems
Presentation about Simulation that includes the following sections: 1. Definition of Simulation 2. Applications of Sim...

Forskningslänkar

Hoppa till ytterligare forskningsresurser angående angående Spelteori | Game Theory.


Nyheter

Videor

Presentationer

 

Böcker

Akademisk

Mer


Jämför spelteori med: Simulering  |  Systemdynamik, Systemtänkande  |  Kaosteori Lorenz  |  Benchmarkingmetod  |  Strategisk Riskhantering Slywotzky  |  Idékläckning (Brainstorming)  |  Sex Tänkhattar  |  Kraftfältsanalys  |  Exponentiell Utjämning  |  Scenarioplanering  |  Delphimetoden)  |  Analogiskt Strategiskt Resonemang  |  Dialektisk Undersökning, Dialektik  |  Begränsningsteorin, Teorin om Begränsningar  |  Operationsanalys  |  Värdenätet, Co-opetition


Retur till Management Start: Beslutsfattande och Värdering  |  Ekonomi och Investera  |  Strategi & Innovation  |  Supply Chain och Kvalitetsledning


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Särskild Intressegrupp SIG

Vet du mycket om Spelteori | Game Theory? Bli vår SIG-ledare och få världsomspännande erkännande som expert.Om 12manage | Reklam | Länk till oss / Citera oss | Sekretess | Förslagen | Användningsvillkor
© 2023 12manage - The Executive Fast Track. V16.1 - Senast uppdaterad: 7-6-2023. Alla namn ™ av deras ägare.