Spelteori | Game Theory (Nash)

Kunskapscenter

Att studera beslutsfattande genom att applicera matematiska modeller på hur personer påverkar varandra och vad de åstadkommer. Förklaring till Spelteorin | Game Theory av Von Neumann, Morgenstern och Nash.


Vad är spelteorin? Beskrivning

Spelteorin är en speciell förgrening inom matematiken som har utvecklats för att studera beslutsfattande under komplexa omständigheter. Spelteorin försöker att förutsäga ett resultat som baseras på de olika samverkande modellerna som påverkar besluten hos de andra parterna. Innebörden av själva ”spelet” här är att: ett drag av en spelare kommer att resultera i ett motdrag av den andra. Idéen har sitt historiska ursprung tilbaka till Talmud och SunTzus skrifter. Emellertid så kan samtidens kodifiering tillskrivas John von Neumann och Oskar Morgenstern. De publicerade spelteorin och det ekonomiska beteendet år 1944. Under det tidiga 50-talet så populariserade John Nash deras resultat och framlade grunden till den moderna tolkningen av Spelteorin. Ett snabbt ökande intresse för teoretiska utvecklingar ledde till grundandet av den första akademiska tidskriften som ägnades till detta området av Oskar Morgenstern år 1972. Det är få företag idag som funderar kring deras strategi utan att väga in eller ta i beaktande något ur olika spelteorimodeller eller spelelement för att väga in i deras strategiprocess.


Spelteorin kan definieras som studien av hur personer påverkar varandra och åstadkommer beslut. Denna vida definition kan appliceras inom de flesta sociala vetenskaper, men spelteorin tillämpas också på matematiska modeller som samverkan under antagandet att varje persons beteende får effekt på välbefinnandet hos alla de andra deltagarna i leken. Dessa modeller är ofta mycket förenklade abstraktioner av samverkan i vardagliga situationer. Då många spelteoretiker självklart tycker om att spela olika lekar, så är ett "spel" en abstrakt framställning av många allvarliga situationer och har ett allvarligt menat syfte.


Användningen av spelteorin. Användningsområden

  • Förbereda affärsförhandlingar.
  • Analysering av framtida marknadsförhållanden.
  • Strategiskt beslutsfattande.
  • Bedöma genomförbarheten hos ett nytt företag, affärsmodell, program, projekt, produkten, tjänsten eller teknologin.

Antaganden kring spelteorin

En viktiga frågeställning kring spelteorin är: att det är nödvändigt att kunna göra antaganden. Vilken modell som helst i den reella världen måste kunna göra antaganden som förenklar verkligheten, därför att den reella världen är allt för komplex att analysera med någon precision. Det är en ständig avvägning mellan realismen och den tekniska förmågan till att lösa problemen. Även om man skulle kunna skriva ned en modell som exakt beskriver hur personer tar beslut i allmänhet, så finns det ingen dator i världen som skulle kunna åstadkomma en beräkning för detta.

Vilka antaganden görs normalt? De vanliga antagandena är:

  • Förnuftighet. Personer handlar på det sätt vilket troligast gör att de kommer att känna sig mer nöjda. Och de vet vad som får dem att känna sig nöjda.
  • Allmän vetskap. Vi vet att alla strävar efter att kunna känna sig så nöjda som möjligt troligen på din bekostnad.

Dessa antaganden tar många matematiska former, från mycket övertygande (och troligen orealistiskt) mot en mycket svagare form i studien av den beteendemässiga spelteorin.

Experimentell ekonomi undersöker giltigheten för dessa antaganden genom att se hur riktiga personer agerar under kontrollerade förhållanden.


Exempel på spelteori

Det mest kända exemplet från spelteorin är antagligen den s.k. Fångens Dilemma: Ett nollsummespel kring samarbete som fick dess benämning från följande hypotetiska situation: föreställ dig två brottslingar som arresteras under misstanken av att ha begått ett brott tillsammans. Emellertid, så har inte polisen tillräckligt med säkra bevis som kan få dem att dömas. De två fångarna isoleras från varandra, och förses med en polis var som erbjuder dem ett likartat avtal: personen som erbjuder bevis mot den andra kommer att släppas fri. Om ingen av dem accepterar erbjudandet, så faktum är att de samarbetar mot polisen, och båda av dem kommer endast få lindrig bestraffning på grund av brist på tillräcklig bevisning. De kommer båda att vinna. Dock om en person förråder den andre, genom att bekänna för polisen, kommer han att tjäna mer på detta då han frias. Den som förblev tyst å andra sidan, kommert att få mottaga full bestraffning då han inte hjälpte polis, och det finns tillräckligt med bevis. Om båda förråder, kommer båda att  bli bestraffade och bara mindre strängt än om de båda hade vägrat att samtala. Dilemmat beror på det faktum att varje fånge har ett val mellan endast två alternativ. Men de kan inte göra ett gott beslut utan att är veta vad den andre personen kommera att göra.


Särskild Intressegrupp SIG - Spelteori | Game Theory


Särskild Intressegrupp SIG (3 medlemmar)


Forum - Spelteori | Game Theory  

Här hittar du intressanta och pedagogiska diskussioner.


  spelteori/kaosteori ekonomi
Lorentz "fjärilseffekt" är den inte mer gångbar än spelteori...
 
 
 
 
  Game Theory vs. SWOT Analysis in the Strategy Process
A major advantage of Game Theory over SWOT analysis when pre...
 
 
 
 
  Game Theory Cases in Strategy? (3 reaktioner)
Though I have heard of game theory being used in a few parti...
 
 
 
 
  Game Theory and Oligopolistic Competition
Game theory can be used to analyze decision-making process o...
 
 
 
 
  Types of Game Theory (2 reaktioner)
Are there different types of game theory? If yes, what are t...
 
 
 
 
  What are the Uses of Game Theory? List of Usages
According to Luis Garicano (Professor Economics and Strategy...
 
 
 
 
  Is Business Strategy a Non-Zero-Sum Game? (7 reaktioner)
I found that a ZERO-SUM GAME is a game with a clear winner a...
 
 
 
 
  Using Game Theory for Making Investments
How can we use Game Theory in making investment decisions? H...
 
 
 
 
  Can Game Theory deal with Bounded Rationality? (1 reaktioner)
A key assumption of Game Theory, as mentioned in the article...
 
 
 
 
  What is Dominance Theory? (1 reaktioner)
Can anybody explain to me the concepts of dominance theory v...
 
 
 
 
  Shapley Value (1 reaktioner)
Hi, I have the following exercise and I am not sure about t...
 
 
 
 

Best Practices - Spelteori | Game Theory

Här hittar du de mest värdefulla idéerna.


  Game Theory in Business (1 reaktioner)
Issue #46 of S+B has an interview with Prof. Nalebuff, well ...
 
 
 
 

Expert Tips (ENG) - Game Theory

Här hittar du högkvalitativa råd från experter.Resurser - Spelteori | Game Theory

Här hittar du PowerPoint-presentationer, mikroinlärningsvideor och ytterligare informationskällor.


 

Nyheter om Spel Teori


     
 

Nyheter om Strategi Beslutsfattande


     
 

Videor om Spel Teori


     
 

Videor om Strategi Beslutsfattande


     
 

Presentationer om Spel Teori


     
 

Presentationer om Strategi Beslutsfattande


     
 

Mer om Spel Teori


     
 

Mer om Strategi Beslutsfattande


     

Jämför spelteori med: Simulering  |  Systemdynamik, Systemtänkande  |  Kaosteori Lorenz  |  Benchmarkingmetod  |  Strategisk Riskhantering Slywotzky  |  Idékläckning (Brainstorming)  |  Sex Tänkhattar  |  Kraftfältsanalys  |  Exponentiell Utjämning  |  Scenarioplanering  |  Delphimetoden)  |  Analogiskt Strategiskt Resonemang  |  Dialektisk Undersökning, Dialektik  |  Begränsningsteorin, Teorin om Begränsningar  |  Operationsanalys  |  Värdenätet, Co-opetition


Retur till Management Start: Beslutsfattande och Värdering  |  Ekonomi och Investera  |  Strategi  |  Supply Chain och Kvalitetsledning


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Special Interest Group Leader

Du här? Anmäl dig gratis


 


Om 12manage | Reklam | Länk till oss / Citera oss | Sekretess | Förslagen | Användningsvillkor
© 2019 12manage - The Executive Fast Track. V15.1 - Senast uppdaterad: 21-8-2019. Alla namn ™ av deras ägare.