Begränsningsteorin, Teorin om Begränsningar
(Goldratt)

Kunskapscenter

Ledning under begränsning/tvång. Förklaring till Teorin om begränsningar av Eliyahu Goldratt.


Begränsningsteorin, Teorin om Begränsningar - flaskhalsHerbie

Läste du om ”målet?” Kommer du ihåg Herbie? Modellen om Teorin om begränsningar av Eliyahu Goldratt är ett praktiskt resultatet av Eli Goldratt arbete om ”hur man tänker”. I ett antal av böcker, beskrev Goldratt vissa typer av tankeprocesser och deras användningsområden.
 

Orsak och verkan i Teorin om begränsningar

Det centrala med TOC-konceptet är bekännelsen till orsak och verkan. Jämför: Orsak- och Verkansdiagram (Fiskbensdiagram) - Ishikawa. Tankeprocesser kring TOC ger oss en serie av steg som kombinerar orsak-verkan och vår erfarenhet och intuition till att erhålla kunskap. TOC är en verifierbar filosofi. Genom att veta, hur vi bör tänka, kan vi bättre förstå världen runt omkring oss; genom bättre förståelse kan vi förbättra.
 

Organisationer är komplexa nät av personer, utrustning, metoder, material och mått. Denna detaljkomplexitet är illa nog. Och lägg därtill den dynamiska komplexiteten av att förändra kunder, leverantörer, arbetsstyrkan, regleringar, etc. och du har en bild av den utmaning som dagens ledningsgrupper möter.


Traditionellt har ledningen delat in organisationen i mindre, mer hanterbara områden. Målsättningen är att maximera prestationen hos varje del. Den globala förbättringen antas att vara lika med summan på de lokala förbättringarna.


Fel! TOC hävdar att en förändring på de flesta variablerna i en organisation kommer endast att ha liten effekt på den globala prestationen - på den sista raden. Det finns mycket få variabler, kanske endast en där en betydande förbättring i lokal prestation orsakar en betydande förbättring i global prestation. En sådan variabel kallas för ”en begränsning”. Du kan jämföra den med den svagaste länken i en kedja. Jämför: Gantt Schema.


Stegen i Teorin om begränsningar. angreppssätt

Essensen med TOC angreppssätt är att om du önskar att uppnå mer av ditt satta mål, måste du:

 1. Identifiera dina begränsning.
 2. Fokusera på begränsningarna. Ett företag måste först veta dess mål och de nödvändiga villkoren för prestation. Därefter måste företaget identifiera begränsningen (-arna), det som begränsar nivån av prestationen av detta mål.
 3. Fullfölj det/Gå hela vägen. En process med kontinuerlig förbättring:

  1. Identifiera begränsningen.

  2. Utforska den.

  3. Underordna alla andra verksamheter till det nödvändigaste för att bearbeta begränsningen.

  4. Om det efter  #2 och #3 ggrs ökad kapacitet är nödvändigt att möta marknadsefterfrågan, lyft upp (eskalera) begränsningen.

  5. Gå tillbaka till #1, men låt inte tröghet bli systemets begränsning.

Användningsområden med Teorin om begränsningar

 • Fabriksmiljöer - Bok: "The Goal" by Goldratt -

 • Distribution och Leveranskedjan/Supply Chain - Bok: "It's Not Luck?" by Goldratt -

 • Marknadsföring - Bok: "Necessary But Not Sufficient" by Goldratt -

 • Projektledning - Bok: "Critical Chain" by Goldratt -

 • Teoretisk behandling - Bok: "Theory of Constraints" by Goldratt -


Särskild Intressegrupp SIG - Begränsningsteorin | Teorin om Begränsningar


Särskild Intressegrupp SIG (8 medlemmar)


Forum - Begränsningsteorin | Teorin om Begränsningar  

I detta forum hittar du intressanta diskussioner på senare tid.


  Quote by Eliyahu Goldratt (1 reaktioner)
An expert is not someone that gives you the answer, it is so...
 
 
 
 
  What's the Difference Between Constraints and Bottlenecks? (4 reaktioner)
Constraint and bottleneck are different concepts: - A const...
 
 
 
 
  Theory of Constraints - PQ Game and GSIM Game
I have been using GSIM ad PQ games regularly to teach TOC fu...
 
 
 
 
  The Dice Game by Goldrat (4 reaktioner)
I am using Goldrat's dice game in my classes. It is v...
 
 
 
 
  Theory of Constraints Applied to Bonus Payments for Quantity Produced and Product Quality (1 reaktioner)
Hi everyone, I guess we all agree that if we want to change ...
 
 
 
 
  Theory of Constraints and Throughput Accounting (1 reaktioner)
It is important to notice that the theory of constraints has...
 
 
 
 
  New Book on Theory of Constraints & Deming Methodology (1 reaktioner)
In 'Sechel: Logic, Language and Tools to Manage Any Organiza...
 
 
 
 
  Big Box Retail - TOC Application at Store Level (4 reaktioner)
I'm looking for any examples of Theory of Contraints at the ...
 
 
 
 
  Theory of Constraints in Mining (4 reaktioner)
Hi All, I am currently pursuing a project on the application...
 
 
 
 
  Theory of Constraints in Education / Quality Assurance? (2 reaktioner)
The Theory of Constraints has been applied in several areas ...
 
 
 
 
  Neural Network In SCM? (2 reaktioner)
Hi, (how) can the concept of Neural Networks be applied in t...
 
 
 
 

Best Practices - Begränsningsteorin | Teorin om Begränsningar

Här hittar du de mest värdefulla diskussionerna från det förflutna.


  Impediments Analysis? (3 reaktioner)
What is impediments analysis? Any help, please?
Editor: A...
 
 
 
 
  Current Reality Tree (5 reaktioner)
A useful tool that Goldratt uses to identify bottlenecks is ...
 
 
 
 

Expert Tips (ENG) - Theory of Constraints

Här hittar du högkvalitativa råd från experter.


 

Dealing with Changing Constraints

Theory of Constraints...
 
 
 

What are Constraints?

Theory of Constraints Scientific Approach...
 
 
 

Constraints in the Business World

Practical Examples of Constraints...
 
 
 

Three Dimensions of the Theory of Constraints (TOC)

Teaching the Theory of Constraints...
 
 
 

Drum-Buffer-Rope Methodology and Time Buffers

Buffer Management...
 
 
 

Time Buffers in Theory of Constraints

TOC Approach to Variability...
 
 
 

Buffer Management in Theory of Constraints

TOC Approach to Variability...
 
 
 

3 Potential Categories of (Root) Causes

Root Cause Analysis, Ishikawa, 8D, TOC...
 
 
 

How to tackle Constraints?

Practical Tools from Theory of Constraints...
 
 
 

Theory of Constraints Key Indicators

Reaching The Final Goal...
 
 
 

Inventory

Estimate Investiments...
 
 
 

Throughput Accounting

TOC Controlling System...
 
 
 

Throughput Concept

Estimate Profits...
 
 
 

What is an Accurate Finance System in the TOC Perspective?

Finance...
 
 

Resurser - Begränsningsteorin | Teorin om Begränsningar

Här hittar du PowerPoint-presentationer, mikroinlärningsvideor och ytterligare informationskällor.


 

Nyheter om Teori Goldratt


     
 

Nyheter om Orsakssamband Begränsningar


     
 

Videor om Teori Goldratt


     
 

Videor om Orsakssamband Begränsningar


     
 

Presentationer om Teori Goldratt


     
 

Presentationer om Orsakssamband Begränsningar


     
 

Mer om Teori Goldratt


     
 

Mer om Orsakssamband Begränsningar


     

Jämför Teorin om begränsningar med: Grundorsaksanalys  |  8D Problemlösning (Åtta Discipliner)  |  Gantt Schema  |  Analogiskt Strategiskt Resonemang  |  Pyramidprincipen  |  Idékläckning (Brainstorming)  |  Kepner-Tregoe Matrisen  |  Krishantering  |  Spelteori (Nash)  |  Reala Optioner Luehrman  |  Dialektisk Undersökning, Dialektik  |  Delphimetoden)  |  Sex Tänkhattar  |  Rimlighetsteori  |  Minneskartor (Mind Mapping)


Retur till Management Start: Organisation och Förändring  | Beslutsfattande och Värdering  |   HRM och Personalfrågor  |   Ledarskap  |  Marknadsföring  |  Program- och Projektledning  |  Strategi  |  Supply Chain och Kvalitetsledning


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Special Interest Group Leader

Du här? Anmäl dig gratis


 


Om 12manage | Reklam | Länk till oss / Citera oss | Sekretess | Förslagen | Användningsvillkor
© 2019 12manage - The Executive Fast Track. V15.1 - Senast uppdaterad: 23-10-2019. Alla namn ™ av deras ägare.