Begränsningsteorin, Teorin om Begränsningar
(Goldratt)

Kunskapscenter
Sammanfattning, forum, bästa praxis, experttips och informationskällor.

79 itens • 475.494 visitas


Sammanfattning

Begränsningsteorin, Teorin om Begränsningar - flaskhalsHerbie

Läste du om ”målet?” Kommer du ihåg Herbie? Modellen om Teorin om begränsningar av Eliyahu Goldratt är ett praktiskt resultatet av Eli Goldratt arbete om ”hur man tänker”. I ett antal av böcker, beskrev Goldratt vissa typer av tankeprocesser och deras användningsområden.
 

Orsak och verkan i Teorin om begränsningar

Det centrala med TOC-konceptet är bekännelsen till orsak och verkan. Jämför: Orsak- och Verkansdiagram (Fiskbensdiagram) - Ishikawa. Tankeprocesser kring TOC ger oss en serie av steg som kombinerar orsak-verkan och vår erfarenhet och intuition till att erhålla kunskap. TOC är en verifierbar filosofi. Genom att veta, hur vi bör tänka, kan vi bättre förstå världen runt omkring oss; genom bättre förståelse kan vi förbättra.
 

Organisationer är komplexa nät av personer, utrustning, metoder, material och mått. Denna detaljkomplexitet är illa nog. Och lägg därtill den dynamiska komplexiteten av att förändra kunder, leverantörer, arbetsstyrkan, regleringar, etc. och du har en bild av den utmaning som dagens ledningsgrupper möter.


Traditionellt har ledningen delat in organisationen i mindre, mer hanterbara områden. Målsättningen är att maximera prestationen hos varje del. Den globala förbättringen antas att vara lika med summan på de lokala förbättringarna.


Fel! TOC hävdar att en förändring på de flesta variablerna i en organisation kommer endast att ha liten effekt på den globala prestationen - på den sista raden. Det finns mycket få variabler, kanske endast en där en betydande förbättring i lokal prestation orsakar en betydande förbättring i global prestation. En sådan variabel kallas för ”en begränsning”. Du kan jämföra den med den svagaste länken i en kedja. Jämför: Gantt Schema.


Stegen i Teorin om begränsningar. angreppssätt

Essensen med TOC angreppssätt är att om du önskar att uppnå mer av ditt satta mål, måste du:

 1. Identifiera dina begränsning.
 2. Fokusera på begränsningarna. Ett företag måste först veta dess mål och de nödvändiga villkoren för prestation. Därefter måste företaget identifiera begränsningen (-arna), det som begränsar nivån av prestationen av detta mål.
 3. Fullfölj det/Gå hela vägen. En process med kontinuerlig förbättring:

  1. Identifiera begränsningen.

  2. Utforska den.

  3. Underordna alla andra verksamheter till det nödvändigaste för att bearbeta begränsningen.

  4. Om det efter  #2 och #3 ggrs ökad kapacitet är nödvändigt att möta marknadsefterfrågan, lyft upp (eskalera) begränsningen.

  5. Gå tillbaka till #1, men låt inte tröghet bli systemets begränsning.

Användningsområden med Teorin om begränsningar

 • Fabriksmiljöer - Bok: "The Goal" by Goldratt

 • Distribution och Leveranskedjan/Supply Chain - Bok: "It's Not Luck?" by Goldratt

 • Marknadsföring - Bok: "Necessary But Not Sufficient" by Goldratt

 • Projektledning - Bok: "Critical Chain" by Goldratt

 • Teoretisk behandling - Bok: "Theory of Constraints" by Goldratt


Särskild Intressegrupp SIG

Begränsningsteorin | Teorin om Begränsningar Särskild Intressegrupp SIG.Särskild Intressegrupp SIG (12 medlemmar)

Forum

Forumdiskussioner om Begränsningsteorin | Teorin om Begränsningar. Nedan kan du ställa en fråga om det här ämnet, dela dina erfarenheter, rapportera en ny utveckling eller förklara något.


Starta ett nytt ämne om Begränsningsteorin | Teorin om Begränsningar

 

What's the Difference Between Constraints and Bottlenecks?
Constraint and bottleneck are different concepts: - A constraint is a restriction of a process, it might be, equipment, people, specifications, materials, enviroment, policies, suppliers. Being a re...
23
 
4 kommentarer
Theory of Constraints - PQ Game and GSIM Game
I have been using GSIM ad PQ games regularly to teach TOC fundamentals and concepts to my students in Business schools. Please use both games to understand and strategize how to generate operating ca...
8
 
Theory of Constraints Applied to Bonus Payments for Quantity Produced and Product Quality
Hi everyone, I guess we all agree that if we want to change things we need to use "system thinking"…! There is a "but"; at my factory in the (instrumental shop) workers get paid bonuses for how many ...
4
 
1 kommentarer
Theory of Constraints and Throughput Accounting
It is important to notice that the theory of constraints has given birth to a very important management accounting tool; throughput accounting. Throughput accounting challenges conventional wisdom in ...
4
 
2 kommentarer
New Book on Theory of Constraints & Deming Methodology
In 'Sechel: Logic, Language and Tools to Manage Any Organization as a Network' (January 2011), Dr. Domenico Lepore, co-author of 'Deming and Goldratt: the Decalogue' assesses the shortcomings of tradi...
3
 
1 kommentarer
Big Box Retail - TOC Application at Store Level
I'm looking for any examples of Theory of Contraints at the store level. Such as for Home Depot, Lowe's, Walmart. Success stores, logical trees, clouds, etc....
3
 
4 kommentarer
Theory of Constraints in Mining
Hi All, I am currently pursuing a project on the application of TOC in Underground Coal Mining in Australia. I am looking for ideas, best practices, case studies or other resources that could be of he...
2
 
4 kommentarer
Theory of Constraints in Education / Quality Assurance?
The Theory of Constraints has been applied in several areas such as the manufacturing environments, distribution and supply chain, marketing and project management. I am interested in the applicatio...
0
 
2 kommentarer
Neural Network In SCM?
Hi, (how) can the concept of Neural Networks be applied in the world of Supply Chain for managing the flow of orders between upstream and downstream systems?...
-1
 
2 kommentarer

Best Practices

De bästa, högst rankade ämnena om Begränsningsteorin | Teorin om Begränsningar. Här hittar du de mest värdefulla idéerna och praktiska förslagen.


🥇 Quote by Eliyahu Goldratt
An expert is not someone that gives you the answer, it is someone that asks you the right question....
36
 
1 kommentarer

🥈 Impediments Analysis?
What is impediments analysis? Any help, please?
Editor: An inpediment is something that impedes; a hindrance or obstruction, an obstacle, a bottleneck....
15
 
3 kommentarer

🥉 Current Reality Tree
A useful tool that Goldratt uses to identify bottlenecks is the Current Reality Tree (CRT). Similar to a Root Cause Analysis, a current reality tree is a statement of an underlying core problem and ...
7
 
5 kommentarer

The Dice Game by Goldrat
I am using Goldrat's dice game in my classes. It is very helpful for the students to understand variation and the 6 sides of a dice. Is there anybody using different variations?...
6
 
4 kommentarer

Experttips

Avancerad insikt om Theory of Constraints (Engelsk). Här hittar du professionella råd från experter.


Dealing with Changing Constraints

Theory of Constraints
Often Management and Business Consultants reported the feelings that Constraints are continuously changing over the spac...

What are Constraints?

Theory of Constraints Scientific Approach
A Constraint is something that limits an organization in reaching a higher level of performance. Generally, constraints ...

Constraints in the Business World

Practical Examples of Constraints
In the business world constraints can be categorized in three main different types. 1. Physical Constraints: those reso...

Three Dimensions of the Theory of Constraints (TOC)

Teaching the Theory of Constraints
There are basically three dimensions of the theory of constraints: mindset, measurements and methodology . 1. M...

Drum-Buffer-Rope Methodology and Time Buffers

Buffer Management
The Theory of Constraints is also built on the understanding that the combined effect of variation and interdependence d...

Time Buffers in Theory of Constraints

TOC Approach to Variability
Production Activities are characterized by perturbations that derive from casual events such as out of order machines, d...

Buffer Management in Theory of Constraints

TOC Approach to Variability
What is the right size of the Time Buffer? According to TOC, the higher is the variability the bigger should be the Time...

3 Potential Categories of (Root) Causes

Root Cause Analysis, Ishikawa, 8D, TOC
Latino and Latino consider in a 1999-paper called 'Root Cause Analysis – Improving Performance for Bottom Line Results' ...

How to tackle Constraints?

Practical Tools from Theory of Constraints
Over the years, TOC School of Thought developed a set of tools to tackle constraints of different nature and in the dif...

Theory of Constraints Key Indicators

Reaching The Final Goal
In TOC vision any action made by an organization is valued in respect of its impact on the final goal of the organizatio...

Inventory

Estimate Investiments
To analyze the amount of a company cash out- flow TOC raised the following question: how much money is invested in a com...

Throughput Accounting

TOC Controlling System
From the disruptive Theory of Constraints descends a new Management Accounting methodology known as Throughput Accountin...

Throughput Concept

Estimate Profits
According to the TOC Measurement System, the first question every manager should answer is: how many profits does a comp...

What is an Accurate Finance System in the TOC Perspective?

Finance
TOC is a methodology and a set of processes to maximize a system’s ROI/ROCE equation. By employing solutions that ident...
Informationskällor

Olika informationskällor om Begränsningsteorin | Teorin om Begränsningar. Här hittar du powerpoints, videor, nyheter etc. som du kan använda i dina egna föreläsningar och workshops.


Introduction to Goldratt's Theory of Constraints

Theory of Constraints, TOC, Just-in-time, Drum-Buffer-Rope, Shop Floor, Decision Making
Presentation about TOC, that briefly discusses the traditional approach to managing organizations and making decisions a...

Theory of Constraints 101

TOC, Theory of Constraints, Eliyahu Goldratt, Focus on the Bottleneck
Concise 3-minute intro to the 5 main steps in Eliyahu Goldratt's Theory of Constraints....

Theory of Constraints vs. ABC

Compare TOC and ABC
Two system-based views exist regarding managerial value chain analysis: Theory of Constraints (TOC) and Activity-Based C...

Supply Chain Collaboration

SCC, Theory of Constraints
Successful supply chain collaboration (SCC) practices are rather exceptional, yet collaboration is believed to be the si...

TOC Reference Sheet

TOC Reference Guide
Here is a TOC reference guide from an expert in TOC, David Camp. I hope you find it useful....

Distribution TOC way

Managing Distribution According to TOC Principles
The Theory of Constraints (TOC) analyzes the impact of supply together with the demand over the management of the supply...

Forskningslänkar

Hoppa till ytterligare forskningsresurser angående angående Begränsningsteorin | Teorin om Begränsningar.


Nyheter

Videor

Presentationer

 

Böcker

Akademisk

Mer


Jämför Teorin om begränsningar med: Grundorsaksanalys  |  8D Problemlösning (Åtta Discipliner)  |  Gantt Schema  |  Analogiskt Strategiskt Resonemang  |  Pyramidprincipen  |  Idékläckning (Brainstorming)  |  Kepner-Tregoe Matrisen  |  Krishantering  |  Spelteori (Nash)  |  Reala Optioner Luehrman  |  Dialektisk Undersökning, Dialektik  |  Delphimetoden)  |  Sex Tänkhattar  |  Rimlighetsteori  |  Minneskartor (Mind Mapping)


Retur till Management Start: Organisation och Förändring  | Beslutsfattande och Värdering  |   HRM och Personalfrågor  |   Ledarskap  |  Marknadsföring och Försäljning  |  Program- och Projektledning  |  Strategi & Innovation  |  Supply Chain och Kvalitetsledning


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Särskild Intressegrupp SIG

Vet du mycket om Begränsningsteorin | Teorin om Begränsningar? Bli vår SIG-ledare och få världsomspännande erkännande som expert.Om 12manage | Reklam | Länk till oss / Citera oss | Sekretess | Förslagen | Användningsvillkor
© 2023 12manage - The Executive Fast Track. V16.1 - Senast uppdaterad: 3-6-2023. Alla namn ™ av deras ägare.