Begränsningsteorin, Teorin om Begränsningar
(Goldratt)

Kunskapscenter

   

Ledning under begränsning/tvång. Förklaring till Teorin om begränsningar av Eliyahu Goldratt.

Innehåll

Premium

Begränsningsteorin, Teorin om Begränsningar - flaskhalsHerbie

Läste du om ”målet?” Kommer du ihåg Herbie? Modellen om Teorin om begränsningar av Eliyahu Goldratt är ett praktiskt resultatet av Eli Goldratt arbete om ”hur man tänker”. I ett antal av böcker, beskrev Goldratt vissa typer av tankeprocesser och deras användningsområden.
 

Orsak och verkan i Teorin om begränsningar

Det centrala med TOC-konceptet är bekännelsen till orsak och verkan. Jämför: Orsak- och Verkansdiagram (Fiskbensdiagram) - Ishikawa. Tankeprocesser kring TOC ger oss en serie av steg som kombinerar orsak-verkan och vår erfarenhet och intuition till att erhålla kunskap. TOC är en verifierbar filosofi. Genom att veta, hur vi bör tänka, kan vi bättre förstå världen runt omkring oss; genom bättre förståelse kan vi förbättra.
 

Organisationer är komplexa nät av personer, utrustning, metoder, material och mått. Denna detaljkomplexitet är illa nog. Och lägg därtill den dynamiska komplexiteten av att förändra kunder, leverantörer, arbetsstyrkan, regleringar, etc. och du har en bild av den utmaning som dagens ledningsgrupper möter.


Traditionellt har ledningen delat in organisationen i mindre, mer hanterbara områden. Målsättningen är att maximera prestationen hos varje del. Den globala förbättringen antas att vara lika med summan på de lokala förbättringarna.


Fel! TOC hävdar att en förändring på de flesta variablerna i en organisation kommer endast att ha liten effekt på den globala prestationen - på den sista raden. Det finns mycket få variabler, kanske endast en där en betydande förbättring i lokal prestation orsakar en betydande förbättring i global prestation. En sådan variabel kallas för ”en begränsning”. Du kan jämföra den med den svagaste länken i en kedja. Jämför: Gantt Schema.


Stegen i Teorin om begränsningar. angreppssätt

Essensen med TOC angreppssätt är att om du önskar att uppnå mer av ditt satta mål, måste du:

 1. Identifiera dina begränsning.
 2. Fokusera på begränsningarna. Ett företag måste först veta dess mål och de nödvändiga villkoren för prestation. Därefter måste företaget identifiera begränsningen (-arna), det som begränsar nivån av prestationen av detta mål.
 3. Fullfölj det/Gå hela vägen. En process med kontinuerlig förbättring:

  1. Identifiera begränsningen.

  2. Utforska den.

  3. Underordna alla andra verksamheter till det nödvändigaste för att bearbeta begränsningen.

  4. Om det efter  #2 och #3 ggrs ökad kapacitet är nödvändigt att möta marknadsefterfrågan, lyft upp (eskalera) begränsningen.

  5. Gå tillbaka till #1, men låt inte tröghet bli systemets begränsning.

Användningsområden med Teorin om begränsningar

 • Fabriksmiljöer - Bok: "The Goal" by Goldratt -

 • Distribution och Leveranskedjan/Supply Chain - Bok: "It's Not Luck?" by Goldratt -

 • Marknadsföring - Bok: "Necessary But Not Sufficient" by Goldratt -

 • Projektledning - Bok: "Critical Chain" by Goldratt -

 • Teoretisk behandling - Bok: "Theory of Constraints" by Goldratt -


Begränsningsteorin | Teorin om Begränsningar Forumet
  Theory of Constraints Applied to Bonus Payments
Hi everyone, I guess we all agree that if we want ...
     
 
  Theory of Constraints in Mining
Hi All, I am currently pursuing a project on the a...
     
 
  What's the Difference Between Constraints and Bottlenecks?
Constraint and bottleneck are different concepts:<...
     
 
  Theory of Constraints in Education / Quality Assurance?
The Theory of Constraints has been applied in seve...
     
 
  New Book on Theory of Constraints & Deming Methodology
In 'Sechel: Logic, Language and Tools to Manage An...
     
 
  Big Box Retail - TOC Application at Store Level
I'm looking for any examples of Theory of Contrain...
     
 
  Theory of Constraints - PQ Game and GSIM Game
I have been using GSIM ad PQ games regularly to te...
     
 
  The Dice Game by Goldrat
I am using Goldrat's dice game in my classe...
     
 
  Impediments Analysis?
What is impediments analysis? Any help, please?
     
 
  Current Reality Tree
A useful tool that Goldratt uses to identify bottl...
     
 
  Neural Network In SCM?
Hi, (how) can the concept of Neural Networks be ap...
     
 
  Throughput Accounting
It is important to notice that the theory of const...
     
 
  Quote by Eliyahu Goldratt
An expert is not someone that gives you the answer...
     
 

Begränsningsteorin | Teorin om Begränsningar Särskild Intressegrupp SIG


Särskild Intressegrupp SIG

Begränsningsteorin | Teorin om Begränsningar Utbildning & Sammankomster


Hitta Träning, Seminarier och Sammankomster


Best Practices - Begränsningsteorin | Teorin om Begränsningar Premium

Expert Tips (ENG) - Theory of Constraints Premium
 

Dealing with Changing ConstraintsBli Medlem

Often Management and Business Consultants reported...
Usage (application): Theory of Constraints
 
 
 

What are Constraints?Bli Medlem

A Constraint is something that limits an or...
Usage (application): Theory of Constraints Scientific Approach
 
 
 

Constraints in the Business WorldBli Medlem

In the business world constraints can be categoriz...
Usage (application): Practical Examples of Constraints
 
 
 

Three Dimensions of the Theory of Constraints (TOC)Bli Medlem

There are basically three dimensions of the theory...
Usage (application): Teaching the Theory of Constraints
 
 
 

Drum-Buffer-Rope Methodology and Time BuffersBli Medlem

The Theory of Constraints is also built on the und...
Usage (application): Buffer Management
 
 
 

Time Buffers in Theory of ConstraintsBli Medlem

Production Activities are characterized by pert...
Usage (application): TOC Approach to Variability
 
 
 

Buffer Management in Theory of ConstraintsBli Medlem

What is the right size of the Time Buffer? ...
Usage (application): TOC Approach to Variability
 
 
 

3 Potential Categories of (Root) CausesBli Medlem

Latino and Latino consider in a 1999-paper called ...
Usage (application): Root Cause Analysis, Ishikawa, 8D, TOC
 
 
 

How to tackle Constraints?Bli Medlem

Over the years, TOC School of Thought devel...
Usage (application): Practical Tools from Theory of Constraints
 
 
 

Theory of Constraints Key IndicatorsBli Medlem

In TOC vision any action made by an organization i...
Usage (application): Reaching The Final Goal
 
 
 

InventoryBli Medlem

To analyze the amount of a company cash out- flow ...
Usage (application): Estimate Investiments
 
 
 

Throughput AccountingBli Medlem

From the disruptive Theory of Constraints descends...
Usage (application): TOC Controlling System
 
 
 

Throughput ConceptBli Medlem

According to the TOC Measurement System, the first...
Usage (application): Estimate Profits
 
 
 

What is an Accurate Finance System in the TOC Perspective?Bli Medlem

TOC is a methodology and a set of processes to max...
Usage (application): Finance
 
 

Resurser - Begränsningsteorin | Teorin om Begränsningar Premium
 

Nyheter om Teori GoldrattBli Medlem


     
 

Nyheter om Orsakssamband BegränsningarBli Medlem


     
 

Videor om Teori GoldrattBli Medlem


     
 

Videor om Orsakssamband BegränsningarBli Medlem


     
 

Presentationer om Teori GoldrattBli Medlem


     
 

Presentationer om Orsakssamband BegränsningarBli Medlem


     
 

Mer om Teori GoldrattBli Medlem


     
 

Mer om Orsakssamband BegränsningarBli Medlem


     

Jämför Teorin om begränsningar med: Grundorsaksanalys  |  8D Problemlösning (Åtta Discipliner)  |  Gantt Schema  |  Analogiskt Strategiskt Resonemang  |  Pyramidprincipen  |  Idékläckning (Brainstorming)  |  Kepner-Tregoe Matrisen  |  Krishantering  |  Spelteori (Nash)  |  Reala Optioner Luehrman  |  Dialektisk Undersökning, Dialektik  |  Delphimetoden)  |  Sex Tänkhattar  |  Rimlighetsteori  |  Minneskartor (Mind Mapping)


Retur till Management Start: Organisation och Förändring  | Beslutsfattande och Värdering  |   HRM och Personalfrågor  |   Ledarskap  |  Marknadsföring  |  Program- och Projektledning  |  Strategi  |  Supply Chain och Kvalitetsledning


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Special Interest Group Leader

Du här
Om 12manage | Reklam | Länk till oss / Citera oss | Sekretess | Förslagen | Användningsvillkor
© 2018 12manage - The Executive Fast Track. V14.1 - Senast uppdaterad: 19-9-2018. Alla namn ™ av deras ägare.