Begränsningsteorin, Teorin om Begränsningar
(Goldratt)

Kunskapscenter

Sammanfattning, forum, bästa praxis, experttips och resurser.


Begränsningsteorin, Teorin om Begränsningar - flaskhalsHerbie

Läste du om ”målet?” Kommer du ihåg Herbie? Modellen om Teorin om begränsningar av Eliyahu Goldratt är ett praktiskt resultatet av Eli Goldratt arbete om ”hur man tänker”. I ett antal av böcker, beskrev Goldratt vissa typer av tankeprocesser och deras användningsområden.
 

Orsak och verkan i Teorin om begränsningar

Det centrala med TOC-konceptet är bekännelsen till orsak och verkan. Jämför: Orsak- och Verkansdiagram (Fiskbensdiagram) - Ishikawa. Tankeprocesser kring TOC ger oss en serie av steg som kombinerar orsak-verkan och vår erfarenhet och intuition till att erhålla kunskap. TOC är en verifierbar filosofi. Genom att veta, hur vi bör tänka, kan vi bättre förstå världen runt omkring oss; genom bättre förståelse kan vi förbättra.
 

Organisationer är komplexa nät av personer, utrustning, metoder, material och mått. Denna detaljkomplexitet är illa nog. Och lägg därtill den dynamiska komplexiteten av att förändra kunder, leverantörer, arbetsstyrkan, regleringar, etc. och du har en bild av den utmaning som dagens ledningsgrupper möter.


Traditionellt har ledningen delat in organisationen i mindre, mer hanterbara områden. Målsättningen är att maximera prestationen hos varje del. Den globala förbättringen antas att vara lika med summan på de lokala förbättringarna.


Fel! TOC hävdar att en förändring på de flesta variablerna i en organisation kommer endast att ha liten effekt på den globala prestationen - på den sista raden. Det finns mycket få variabler, kanske endast en där en betydande förbättring i lokal prestation orsakar en betydande förbättring i global prestation. En sådan variabel kallas för ”en begränsning”. Du kan jämföra den med den svagaste länken i en kedja. Jämför: Gantt Schema.


Stegen i Teorin om begränsningar. angreppssätt

Essensen med TOC angreppssätt är att om du önskar att uppnå mer av ditt satta mål, måste du:

 1. Identifiera dina begränsning.
 2. Fokusera på begränsningarna. Ett företag måste först veta dess mål och de nödvändiga villkoren för prestation. Därefter måste företaget identifiera begränsningen (-arna), det som begränsar nivån av prestationen av detta mål.
 3. Fullfölj det/Gå hela vägen. En process med kontinuerlig förbättring:

  1. Identifiera begränsningen.

  2. Utforska den.

  3. Underordna alla andra verksamheter till det nödvändigaste för att bearbeta begränsningen.

  4. Om det efter  #2 och #3 ggrs ökad kapacitet är nödvändigt att möta marknadsefterfrågan, lyft upp (eskalera) begränsningen.

  5. Gå tillbaka till #1, men låt inte tröghet bli systemets begränsning.

Användningsområden med Teorin om begränsningar

 • Fabriksmiljöer - Bok: "The Goal" by Goldratt -

 • Distribution och Leveranskedjan/Supply Chain - Bok: "It's Not Luck?" by Goldratt -

 • Marknadsföring - Bok: "Necessary But Not Sufficient" by Goldratt -

 • Projektledning - Bok: "Critical Chain" by Goldratt -

 • Teoretisk behandling - Bok: "Theory of Constraints" by Goldratt -


Begränsningsteorin | Teorin om Begränsningar Särskild Intressegrupp SIG


Särskild Intressegrupp SIG (8 medlemmar)

Forum om Begränsningsteorin | Teorin om Begränsningar  

De senaste ämnena om: Begränsningsteorin | Teorin om Begränsningar.


What's the Difference Between Constraints and Bottlenecks?
Constraint and bottleneck are different concepts: - A constraint is a restriction of a process, it might be, equipment, (...)
21
 
4 reaktioner
 
Theory of Constraints Applied to Bonus Payments for Quantity Produced and Product Quality
Hi everyone, I guess we all agree that if we want to change things we need to use "system thinking"…! There is a "but"; (...)
4
 
1 reaktioner
 
Theory of Constraints in Mining
Hi All, I am currently pursuing a project on the application of TOC in Underground Coal Mining in Australia. I am lookin (...)
2
 
4 reaktioner
 
Best Practices om Begränsningsteorin | Teorin om Begränsningar

Här hittar du de mest värdefulla idéerna och praktiska förslagen.


🥇 Quote by Eliyahu Goldratt
An expert is not someone that gives you the answer, it is someone that asks you the right question. (...)
34
 
1 reaktioner

 
🥈 Impediments Analysis?
What is impediments analysis? Any help, please?
Editor: An inpediment is something that impedes; a hindrance or obstr (...)
15
 
3 reaktioner

 
🥉 Theory of Constraints - PQ Game and GSIM Game
I have been using GSIM ad PQ games regularly to teach TOC fundamentals and concepts to my students in Business schools. (...)
8
 
0 reaktioner

 
Current Reality Tree
A useful tool that Goldratt uses to identify bottlenecks is the Current Reality Tree (CRT). Similar to a , a current r (...)
7
 
5 reaktioner

 
The Dice Game by Goldrat
I am using Goldrat's dice game in my classes. It is very helpful for the students to understand variation and the 6 side (...)
6
 
4 reaktioner

 
Theory of Constraints and Throughput Accounting
It is important to notice that the theory of constraints has given birth to a very important management accounting tool; (...)
4
 
1 reaktioner

 
New Book on Theory of Constraints & Deming Methodology
In 'Sechel: Logic, Language and Tools to Manage Any Organization as a Network' (January 2011), Dr. Domenico Lepore, co-a (...)
3
 
1 reaktioner

 
Big Box Retail - TOC Application at Store Level
I'm looking for any examples of Theory of Contraints at the store level. Such as for Home Depot, Lowe's, Walmart. Succes (...)
3
 
4 reaktioner

 
Theory of Constraints in Education / Quality Assurance?
The Theory of Constraints has been applied in several areas such as the manufacturing environments, distribution and sup (...)
0
 
2 reaktioner

 
Neural Network In SCM?
Hi, (how) can the concept of Neural Networks be applied in the world of Supply Chain for managing the flow of orders bet (...)
-1
 
2 reaktioner

 
Experttips om Theory of Constraints (Engelsk)

Här hittar du professionella råd från experter.


Dealing with Changing Constraints

Theory of Constraints (...)
   
 
 
 

What are Constraints?

Theory of Constraints Scientific Approach (...)
   
 
 
 

Constraints in the Business World

Practical Examples of Constraints (...)
   
 
 
 

Three Dimensions of the Theory of Constraints (TOC)

Teaching the Theory of Constraints (...)
   
 
 
 

Drum-Buffer-Rope Methodology and Time Buffers

Buffer Management (...)
   
 
 
 

Time Buffers in Theory of Constraints

TOC Approach to Variability (...)
   
 
 
 

Buffer Management in Theory of Constraints

TOC Approach to Variability (...)
   
 
 
 

3 Potential Categories of (Root) Causes

Root Cause Analysis, Ishikawa, 8D, TOC (...)
   
 
 
 

How to tackle Constraints?

Practical Tools from Theory of Constraints (...)
   
 
 
 

Theory of Constraints Key Indicators

Reaching The Final Goal (...)
   
 
 
 

Inventory

Estimate Investiments (...)
   
 
 
 

Throughput Accounting

TOC Controlling System (...)
   
 
 
 

Throughput Concept

Estimate Profits (...)
   
 
 
 

What is an Accurate Finance System in the TOC Perspective?

Finance (...)
   
 
 
 
Informationskällor om Begränsningsteorin | Teorin om Begränsningar

Här hittar du powerpoints, videor, nyheter etc. som du kan använda i dina egna föreläsningar och workshops.Jämför Teorin om begränsningar med: Grundorsaksanalys  |  8D Problemlösning (Åtta Discipliner)  |  Gantt Schema  |  Analogiskt Strategiskt Resonemang  |  Pyramidprincipen  |  Idékläckning (Brainstorming)  |  Kepner-Tregoe Matrisen  |  Krishantering  |  Spelteori (Nash)  |  Reala Optioner Luehrman  |  Dialektisk Undersökning, Dialektik  |  Delphimetoden)  |  Sex Tänkhattar  |  Rimlighetsteori  |  Minneskartor (Mind Mapping)


Retur till Management Start: Organisation och Förändring  | Beslutsfattande och Värdering  |   HRM och Personalfrågor  |   Ledarskap  |  Marknadsföring  |  Program- och Projektledning  |  Strategi  |  Supply Chain och Kvalitetsledning


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Special Interest Group Leader

Är du expert på Begränsningsteorin | Teorin om Begränsningar? Anmäl dig gratis

Länk till detta kunskapscenter

Kopiera den här koden till din webbplats:

 


Om 12manage | Reklam | Länk till oss / Citera oss | Sekretess | Förslagen | Användningsvillkor
© 2020 12manage - The Executive Fast Track. V15.6 - Senast uppdaterad: 22-10-2020. Alla namn ™ av deras ägare.