Analogiskt Strategiskt Resonemang
(Gavetti Rivkin)

Kunskapscenter
Sammanfattning, forum, bästa praxis, experttips och informationskällor.

35 itens • 262.970 visitas


Sammanfattning

Vad är ett Analogiskt Strategiskt Resonemang (Analogical Strategic Reasoning? Beskrivning

Analogiskt strategiskt resonemang beskrivs av Giovanni Gavetti och Jan W. Rivkin i den fascinerande artikeln i HBR, April 2005. Även om författarna absolut inte uppfunnit det analogiska resonemanget, så förtjänar de ändå ett erkännande för att ha förklarat hur det används och hur de bäst kommer till användning inom strategiskt beslutsfattande. Enligt författarna så kan chefer dra fördel av att förstå deras egna resonemang med hjälp av analogi. Utsatt för ett obekant, nytt, problem eller en möjlighet, så tänker erfarna chefer ofta tillbaka på någon liknande situation som de har sett eller hört om tidigare och drar slutsatser utifrån detta, och applicerar samt överför därefter de lärdomarna till den nuvarande situationen. Strategiskt resonemang genom att använda analogi kan vara mycket kraftfullt om använt på rätt sätt, men har tyvärr också viktiga fallgropar. Jämfört med till exemplevis härledningen och genom att pröva sig fram, så har Analogiskt Strategiskt Resonemang (enligt Gavetti och Rivkin) fördelen att strategiska problem är ingendera så nya och komplexa att man endast genom att pröva sig fram kan erbjuda hjälp, och inte är de så kända och modulära att de tillåter härledning. Här är skälet till varför Analogiskt Strategiskt Resonemang ofta används av strategiska beslutsfattare

 • Mängden av information som är tillgänglig i många strategiska situationer, är mycket lik den information som krävs för att definiera analogier.
 • Tillgången på styrelsekompetens matchar behovet av erfarenhet i ett analogiskt resonemang.
 • Behovet av kreativa strategier kan uppfyllas genom analogiers förmåga att tända kreativiteten.

Ursprunget till Analogiskt Strategiskt Resonemang. Historia

De politiska forskarna Ernest May och Richard Neustadt fann ut, att det analogiska resonemanget ofta vilseleder de politiskt ansvariga.


Användningen av Analogical Strategic Reasoning. Användningsområden

 1. Verktyg för att välja mellan möjliga lösningar för strategiska problem (men följ de 4 stegen härnedan),
 2. Agera som katalysator för utveckling av kreativa alternativ (och att tänka utanför ramarna).
 3. Snabbt kommunicerande av komplexa meddelanden (personer förstår lätt enkla analogier).

Styrkor med Analogiskt Strategiskt Resonemang. Fördelar

 • Jämfört med till exemplevis härledningen och genom att pröva sig fram, så har Analogiskt Strategiskt Resonemang (enligt Gavetti och Rivkin) fördelen att strategiska problem är ingendera så nya och komplexa att man endast genom att pröva sig fram kan erbjuda hjälp, och inte är de så kända och modulära att de tillåter härledning.
 • Mängden av information som är tillgänglig i många strategiska situationer, är mycket lik den information som krävs för att definiera analogier.
 • Tillgången på styrelsekompetens matchar behovet av erfarenhet i ett analogiskt resonemang.
 • Behovet av kreativa strategier kan uppfyllas genom analogiers förmåga att tända kreativiteten.
   

Begränsningar med Analogiskt Strategiskt Resonemang. Nackdelar

 • Faran består i att dra slutsats från en analogi på baserat på en alltför ytlig liknelse, och att inte ha gått på djupet i den orsaksmässiga grunden.
 • Att skilja ut djupa likheter från ytliga överensstämmanden är mycket svårt. Personer tenderar att inte göra alltför stora ansträngningar till att göra dessa åtskillnader. Detta orsakas, genom förankringen (en gång använt, en analogi som förankrar sig själv och är svår att bryta loss) och orsakat av bekräftelse på tidigare antaganden (beslutsfattare söker sig till information som bekräftar deras preferenser och uppfattningar och samtidigt ignorerar motstridiga uppgifter).

De fyra stegen i Analogical Strategic Reasoning. Process

För att undvika begränsningarna eller fallgroparna av analogiskt strategiskt resonemang Gavetti och Rivkin rekommenderar följande fyra stegen:

 1. Känn igen analogin och identifiera dess syfte. Används analogi och hur används den?
 2. Förstå källan. Varför fungerade strategin i den förra uppsättningen?
 3. Bedöma likhet. Är likheten mer än ytlig? Var är skillnaderna?
 4. Översätt, avgör och anpassa. Kommer den riktigt översatta strategin att fungera i den fokuserade industrin?

Antaganden med Analogiskt Strategiskt Resonemang. Förhållanden

 • Strategiska problem är varken så nya och komplexa att endast genom att pröva sig fram kan ge hjälp, inte är de så kända och modulära att de tillåter härledning.
 • Tidigare erfarenhet kan vara en användbar strategi.
 • Det är möjligt att skilja ut de goda analogierna (på förhand) från de ytliga.
 • Författarna nämner endast härledningen och genom att pröva sig fram, som alternativ till strategiskt resonemang genom analogi. Emellertid finns det många mer tillvägagångssätt. Hitta exempel härnedan.

Bok: Ingen ännu!


Särskild Intressegrupp SIG

Analog Strategisk Resonemang Särskild Intressegrupp SIG.Särskild Intressegrupp SIG (7 medlemmar)

Forum

Forumdiskussioner om Analog Strategisk Resonemang. Nedan kan du ställa en fråga om det här ämnet, dela dina erfarenheter, rapportera en ny utveckling eller förklara något.


Starta ett nytt ämne om Analog Strategisk Resonemang

 

Experience is not Always an Asset on Decision-Making
Most of us believe that we stay rational when deciding upon some news we received. However, Staats, KC and Gino (2018) argue that experience affects an individual's response to negative news, and thus...
17
 
15 kommentarer

Best Practices

De bästa, högst rankade ämnena om Analog Strategisk Resonemang. Här hittar du de mest värdefulla idéerna och praktiska förslagen.


Experttips

Avancerad insikt om Analogical Strategic Reasoning (Engelsk). Här hittar du professionella råd från experter.


How to Avoid Being Misguided by Experience-based Biases

Analogical Strategic Reasoning, Decision-making, Cognitive Bias, Bandwagon Effect, Confirmation Bias, Anchoring
We often make decisions based on past experiences and judge the future. However, our past experience can sometimes misgu...

One More Assumption Behind Analogical Strategic Reasoning

Things to Realize when Reasoning Analogically
Farjoun mentions another fundamental assumption in the analogical strategic reasoning model as described by Gavetti and ...

Dangers of Categorical Thinking

Decision-making, Strategy, Strategic Thinking
Categorization, taking in voluminous amounts of messy data and then simplifying and structuring it so that you can make ...

How to Design Experiments to Support Decision-making on Strategic Innovations

Strategic Innovation, Strategic Decision-making, Strategic Experimenting, Experiments, Strategic Testing, Innovation Tes
The probability of success of a major innovation is difficult to assess. Statistics and other datasets only provide info...

Learning via the Case Method

Decision-making, Problem-solving
The case method in business education has often been criticized, although it can be an appropriate and powerful approach...

Meta-cognition (Meta-thinking) in Strategic Thinking

Schools of Thought, Strategic Thinking, Scenario Thinking, Strategic Assumptions, Strategic Reasoning
Most businesses are primarily concerned with the type of thinking that tries to make complex problems or interconnected ...
Informationskällor

Olika informationskällor om Analog Strategisk Resonemang. Här hittar du powerpoints, videor, nyheter etc. som du kan använda i dina egna föreläsningar och workshops.


Personal Problem Solving: Process, Principles and Efficiency

Problem Solving Process, Problem Solving Stages, Problem Solving Steps, Interpersonal Problem Solving
A brief but excellent presentation about some key aspects of effective (personal) problem solving. The presentation incl...

Analogical Training

Negotiation
Paper by SImone Moran, Yoella Bereby-Meyer and Max H. Bazerman describes how specific analogical training, wherein negot...

Analogical Reasoning in Problem Solving

Reasoning, Problem Solving
Comparison of well-defined and ill-defined problems. Following sections: 1. Heuristics for problem solving (including a...

Top 5 Strategy Pitfalls

Strategy Errors, Strategy Traps, Strategy Barriers, Strategic Planning, Strategy Process
Strategy is complex and companies are making many mistakes while working on it. Stuart Cross identified 5 frequent strat...

Overview of Reasoning Types and Models

Reasoning
This comprehensive presentation clearly outlines the different models used in reasoning processes. The presentation incl...

Analogical R. as Translation

Decision-making
Paper by Jonathan Yovel attempts to examine the underlying structure of analogical reasoning in decision making. The imm...

Forskningslänkar

Hoppa till ytterligare forskningsresurser angående angående Analog Strategisk Resonemang.


Nyheter

Nyheter

Videor

Videor

Presentationer

Presentationer

 
Böcker

Böcker

Akademisk

Akademisk

Mer

Mer


Jämför med Gavetti och Rivkin Analogiskt Strategiskt Resonemang: Dialektikundersökning  |  Grundorsaksanalys  |  Orsak- och Verkansdiagram (Fiskbensdiagram) - Ishikawa  |  Pyramidprincipen  |  Kaosteori Lorenz  |  Erfarenhetslärande  |  Begränsningsteorin, Teorin om Begränsningar  |  Idékläckning (Brainstorming)  |  Sex Tänkhattar  |  Minneskartor (Mind Mapping)  |  Systemdynamik, Systemtänkande  |  Scenarioplanering  |  Spelteori (Nash)  |  Reala Optioner Luehrman  |  Kepner-Tregoe Matrisen  |  Rimlighetsteori  |  Grupptänkande  |  Delphimetoden)  |  Kraftfältsanalys  |  Metaplan Metoden Schnelle


Retur till Management Start: Kommunikation och Färdigheter  |  Beslutsfattande och Värdering  |  Strategi & Innovation


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Särskild Intressegrupp SIG

Vet du mycket om Analog Strategisk Resonemang? Bli vår SIG-ledare och få världsomspännande erkännande som expert.Om 12manage | Reklam | Länk till oss / Citera oss | Sekretess | Förslagen | Användningsvillkor
© 2023 12manage - The Executive Fast Track. V16.1 - Senast uppdaterad: 1-4-2023. Alla namn ™ av deras ägare.