Pyramidprincipen
(Minto)

Kunskapscenter




Sammanfattning, forum, bästa praxis, experttips och informationskällor.

34 itens • 665.746 visitas


Sammanfattning

Vad är Pyramidprincipen? Beskrivning

Pyramidprincipen (Minto) Barbara Minto Pyramidprincipen är en hierarkiskt strukturerad teknik kring tänkande och kommunikation som kan användas till att föregå med ett bra strukturerat skrivande. Mintos Pyramidprincip antar att du redan vet hur man skriver bra meningar och avsnitt. Den koncentrerar sig i stället på själva tankeprocessen som bör komma före skrivandet.


Kärnan i Mintos tankemetod är att gruppera idéerna i presentatörens tankeprocess i små kluster som stöttar den huvudsakliga tesen med en ökande detaljgrad (finkornighet). Se bilden på höger hand. Understödjande argument kan baseras på:

 • Induktivt resonemang: tankeprocess i vilken förutsättningen för ett argumentet stöder slutsatsen men säkerställer den inte. Var och en av elementen i raden två på pyramiden svarar på en fråga (t.ex. varför, hur, hur vet du), om teorin runt den.
 • Deduktivt resonemang: tankeprocess i vilken som slutsatsen är nödvändiggjord  på grund av tidigare kända fakta. En beståndsdel leder logiskt vidare till nästa.

Det bästa sättet att framlägga en ståndpunkt eller argument är att strukturera tänkandet på detta sätt, säger Barbara .


Metoden förklarar hur man använder SCQ (Situation, Question, Answer)-ramverket (Situationen, Komplikationen, Frågan, Svaret) för att bestämma exakt den idén som du önskar kommunicera och i den ordning som du bör göra dina punkter:

 • En vanligt situationen är att kunskapsarbetare snabbt måste ta fram en text om en komplex frågeställning.
 • Ett exempel på en komplikation i ovannämnda situation är att skaparna av dessa texter har en tendens till att hamna på ett sidospår. De har också begränsat med tillgänglig tid. Och läsarna hatar tjocka rapporter.
 • Frågan blir sålunda: hur kan de korta, koncisa och tydliga rapporter skapas under en kort tidsram?
 • Svaret är, använd tekniken som erbjuds av Minto.

Ursprunget till Pyramidprincipen. Historia

Barbara Minto utvecklade Minto Pyramidprincipen genom hennes tidigare arbete som konsulent på McKinsey & Company, Inc.


Användningen av Pyramidprincipen. Användningsområden

Tekniken är mest användbar för de personer i en organisation som måste skriva analytiska dokument med utgångspunkt från att högre chefer sen måste fatta beslut utifrån detta. Antagligen klagar dessa högre chefer på att det tar för långt tid att komma fram till slutsatsen. Modellen kan appliceras på alla typer av skrivande där ditt syfte är att framlägga ditt tänkande för läsaren - från 1 sidas anteckningar till 50 sidors rapporter till 300 sidors böcker, från enkla overheadpresentationer till multi-media framställningar. Specifikt hjälper den dess användare att:

 1. Tänka kreativt, resonera överskådligt och uttrycka idéer med en klar tydlighet.
 2. Definiera komplexa problem och upprätta målsättningar för alla typer av dokumentet.
 3. Bedöma idéer och upptäcka deras relativa betydelse.
 4. Strukturera ett resonemang till ett sammanhängande samt ett klart och tydligt argument.
 5. Analysera argumentet för att bekräfta dess verkningsfullhet.

Stegen i Pyramidprincipen. Process

Det finns flera delar i den totala metoden:

 1. Bygg Mintopyramiden.
 2. Strukturera idéer att kommuniceras inom ”Situationen, Komplikation, Frågan, Svaret” (SCQ) ramverket.
 3. Skapa övertygande översikter och lister av objekt.

Enligt bokens författare Barbara Minto (Minto Pyramid Principle), finns det generell fyra delar i studien:

 • Del 1 förklarar nödvändigheten med att gruppera och sammanfatta idéer i en pyramid under en enda idé som riktas mot en enda fråga. Även hur man kan använda denna förståelse till att finna dina läsares fråga/frågor och som strukturerar dina idéer till att svara på den. Starten av SCQ-ramverket
 • Del 2 berättar för dig hur man kritiskt skall se på detaljerna i ditt tänkande. På så sätt du kan se till att idéerna som du har inkluderat både är relevanta och färdiga. Du kan också verifiera att dina summariska ståndpunkter faktiskt reflekterar de insikterna som innefattas i de olika idégrupperingarna.
 • Del 3 förklarar hur man använder en variation på analytiska ramverk för att strukturera din analys i olika skeden av problemlösnings processen. På så sätt kan resultaten av analysen i själva verket förorganiseras för att enkelt passa in i pyramidstrukturen.
 • Del 4 diskuterar tekniker för att se till att pyramidstrukturen inte tappar läsarens uppmärksamhet när du överför dina idéer från pyramiden, endera till skriftlig text eller till presenationsblad eller i en muntlig presentation.

Styrkor med Pyramidprincipen. Fördelar

 • Skär ned på tiden som normalt är nödvändig för att ta fram en första version av förslaget .
 • Öka på dess tydlighet.
 • Minska på dess längd.
 • Det generellt resultatet  denna metod är att idéer hoppar från sidan direkt in  i läsarens medvetande. Med en minimal ansträngning för läsarens del.

Begränsningar med Pyramidprincipen. Nackdelar

 • Den tarvar mycket disciplin att både lära sig och konsekvent applicera metoden.
 • Några kritiker säger att originalboken framställer mindre övertygande argument för att ta sig tid med att använda metoderna.

Bok: Barbara Minto - den Minto Pyramidprincipen


Särskild Intressegrupp SIG

Pyramidprincipen Särskild Intressegrupp SIG.



Särskild Intressegrupp SIG (6 medlemmar)

Forum

Forumdiskussioner om Pyramidprincipen. Nedan kan du ställa en fråga om det här ämnet, dela dina erfarenheter, rapportera en ny utveckling eller förklara något.


Starta ett nytt ämne om Pyramidprincipen

 

6 Cs of Writing a Professional Email
No matter how many new digital means of communications exist, the old-school email still has an important place in professional and personal settings. Those of us who use email regularly know that som...
8
 
10 kommentarer
Careful with Inductive Reasoning
We are filled with ideas, but rarely test them... Shooting from the hip, as we often do, and defending our point of view to the death, without first testing, is radical inductive thinking. We start w...
6
 
1 kommentarer
Pyramid Minto = McKinsey Problem Solving?
Is it same as the McKinsey problem solving method?...
5
 
1 kommentarer
4 Steps in Writing an Article
How to write an article…? Always remember that writing involves four main steps: 1. DISCOVERING A POINT... Often through prewriting. 2. Developing solid SUPPORT for the point... Often through more p...
4
 
Minto Pyramid Principle Books
Your page references the "Pyramid Principle" book via Amazon. The later and much better Minto Pyramid Principle book was self published by Barbara and is only available from her web site: barbaramint...
4
 
3 kommentarer

Best Practices

De bästa, högst rankade ämnena om Pyramidprincipen. Här hittar du de mest värdefulla idéerna och praktiska förslagen.


Experttips

Avancerad insikt om Pyramid Principle (Engelsk). Här hittar du professionella råd från experter.


Importance of Stage Presence in Pitching an Idea

Storytelling, Corporate Pitch, Pitching an Idea, Entrepreneurship, Assessing Pitches, Showrunners, Artists, Neophytes
How do you deliver a very good pitch for some business idea or venture you want to sell? Kimberly D. Elsbach, who has a...

How to Use Why and How Statements in Pyramid Thinking

Organizing your Presentation
Constructing a pyramid schematic to organize your document or presentation requires starting with your overall recommend...
Informationskällor

Olika informationskällor om Pyramidprincipen. Här hittar du powerpoints, videor, nyheter etc. som du kan använda i dina egna föreläsningar och workshops.


Business Communication: How to Write a Well-organized Message

Business Communication, Message Writing, Communication a Message
This extensive presentation contains multiple advises and recommendations for the Organization of a Message, including w...

Minto's Pyramid Principle in Practice

Writing, Presenting
This PowerPoint put Minto's Pyramid Principle in practice and makes clear how the Pyramid can be used. To do this, three...

Pyramid Principle Diagram

Structured Thinking / Writing
Download and edit this 12manage PowerPoint graphic for limited personal, educational and business use. Republishing in ...

Forskningslänkar

Hoppa till ytterligare forskningsresurser angående angående Pyramidprincipen.


Nyheter

Videor

Presentationer

 

Böcker

Akademisk

Mer


Jämför Pyramidprincipen med: Minneskartor (Mind Mapping)  |  Orsak- och Verkansdiagram (Fiskbensdiagram) - Ishikawa  |  Grundorsaksanalys  |  Hela Hjärnmodellen från Herrmann  |  Analogiskt Strategiskt Resonemang  |  Erfarenhetslärande  |  Idékläckning (Brainstorming)  |  Dialektisk Undersökning, Dialektik  |  Begränsningsteorin, Teorin om Begränsningar  |  Katalytiska Mekanismer Collins  |  Delphimetoden)  |  Rimlighetsteori


Retur till Management Start: Kommunikation och Färdigheter  |  Kunskap och Immateriella Tillgångar


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Särskild Intressegrupp SIG

Vet du mycket om Pyramidprincipen? Bli vår SIG-ledare och få världsomspännande erkännande som expert.



Om 12manage | Reklam | Länk till oss / Citera oss | Sekretess | Förslagen | Användningsvillkor
© 2023 12manage - The Executive Fast Track. V16.1 - Senast uppdaterad: 7-6-2023. Alla namn ™ av deras ägare.