Rimlighetsteori (Plausibility Theory)

Kunskapscenter

12manage is looking for students!

Beslutsfattande med risker som inte är kända. Förklaring till Rimlighetsteori (Plausibility Theory).


Enligt Collins & Michalski ” så är något sannolikt om det är konceptuellt stöttat av tidigare kunskap”. Sannolikhetsteorin av Wolfgang Spohn (1985-), Collins & Michalski (resonemang, 1989), Lemaire & Fayol (aritmetisk problemlösning, 1995), Connell & Keane (kognitiv modell om rimlighet, 2002) tillhandahåller nya insikter i beslutsfattandet med risker som inte är kända. Rimlighetär ett ofrånkomligt fenomen i vardagslivet och allmänt utbredd. Emellertid så ignorerades den inom den kognitiva vetenskapen under lång tid och behandlade endast som en operativ variabel, i stället för att förklaras eller studeras i sig självt.


Bayesian statistik

Tills uppkomsten av Rimlighetsteori så var den vanliga teorin som användes av forskare till att förklara och kunna förutsäga beslutsfattande, var Bayesian statistik. Namngett för Thomas Bayes, engelsk matematiker och presbyteriansk minister under 1700 talet. Bayes utvecklade regler för att väga rimligheten av olika händelser och deras förväntade resultat. Bayesian statistik populariserades under 1960-talet av Howard Raiffa för användning i affärsmiljöer. Enligt Bayesian teori fattar chefer beslut och chefer skall fatta beslut som alla baseras på beräkning av rimligheten av alla möjliga utfallsresultat i en given situationen. Genom att väga värdet på varje resultat med den rimligheten och en summering av totalen, Bayesian beslutsfattare beräknar ”förväntade värden” för ett beslut som måste tas. Om det förväntade värdet är positivt, då bör beslutet accepteras; om det är negativt, bör det undvikas.


Begränsningar med Bayesian statistik

Vid första anblicken kan detta verka likna en normalt fungerande metod. Emellertid tyvärr är det så att Bayesianska sättet att förklara beslut möter åtminstone två fenomen som är svåra att förklara:

  1. Värdering av avigsidornas risker. Människor tar normalt en risk på 50% chans att tjäna $10, när de måste betala $5 om de har otur. Men varför man i allmänhet vägrar att göra samma risktagande på en 50% chans till att de kan vinna $1.000.000 kontra en potentiell förlust av $500.000?
  2. Hur man hanterar man risker som inte är kända. Dessa sorters risker som inte innebär förutsägbara utsikter är typiska för affärssituationen!   Varför föredrar chefer risker som är kända, över risker som de inte har vetskap om eller är bekanta för dem?

Plausibility Theory (Rimlighetsteori)

Båda av dessa fenomen kan hanteras om Bayesian beräkningen av ”Förväntat värde” ersätts med "Risktröskelvärde" från Sannolikhetsteorin.  Som dess föregångare, Rimlighetsteorin bedömer ett urval av de möjliga resultaten, men fokuserar på sannolikheten av att kunna slå tröskelvärdespunkten - såsom en netto förlust - relativt till godtagbara risker. Till exempel: ett normalt lönsamt beslut rejektas, om det finns mer än, 2% risk med att det kan bli en (betydande) förlust. Klart är att rimlighet kan lösa båda svagheterna med Bayesian tänkande: tendensen hos chefer att undvika oacceptabla risker med avigsidor och tendensen hos chefer att undvika att ta risker som inte är kända.


Typiska exempel användningsområden av rimlighetsteorin är den nya Basel II reglerna för kapitalallokering i den finansiella tjänsteindustrin.


Särskild Intressegrupp SIG - Rimlighetsteori


Särskild Intressegrupp SIG (0 medlemmar)


Forum - Rimlighetsteori  

Här hittar du intressanta och pedagogiska diskussioner.


  Plausibility Theory and Taleb
See also the more recent work of Nassim Taleb (). According ...
 
 
 
 

Best Practices - Rimlighetsteori

Här hittar du de mest värdefulla idéerna.Expert Tips (ENG) - Plausibility Theory

Här hittar du högkvalitativa råd från experter.


 

Pitfalls of Traditional Risk Analysis

Risk Management, Crisis Management...
 
 
 

Plausibility of Consumer Behavior

Consumer Decision-making, Marketing...
 
 
 

Why Society is More Risky than Before

Understanding New Risk Categories, Risk Management...
 
 

Resurser - Rimlighetsteori

Här hittar du PowerPoint-presentationer, mikroinlärningsvideor och ytterligare informationskällor.


 

Nyheter om Rimlighetsteori


     
 

Nyheter om Beslutsfattande


     
 

Videor om Rimlighetsteori


     
 

Videor om Beslutsfattande


     
 

Presentationer om Rimlighetsteori


     
 

Presentationer om Beslutsfattande


     
 

Mer om Rimlighetsteori


     
 

Mer om Beslutsfattande


     

Jämför Rimlighetsteori med:   Reala Optioner Luehrman  |  Kaosteori Lorenz  |  Strategisk Riskhantering Slywotzky  |  RAROC  |  Scenarioplanering  |  Analogiskt Strategiskt Resonemang  |  Grundorsaksanalys  |  CAPM-modellen  |  Dialektisk Undersökning, Dialektik  |  Begränsningsteorin, Teorin om Begränsningar  |  Pyramidprincipen


Retur till Management Start: Beslutsfattande och Värdering  |  Ekonomi och Investera  |  Kunskap och Immateriella Tillgångar  |  Program- och Projektledning  |  Strategi


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Special Interest Group Leader

Du här? Anmäl dig gratis


 


Om 12manage | Reklam | Länk till oss / Citera oss | Sekretess | Förslagen | Användningsvillkor
© 2019 12manage - The Executive Fast Track. V15.1 - Senast uppdaterad: 19-9-2019. Alla namn ™ av deras ägare.