Rimlighetsteori (Plausibility Theory)

Kunskapscenter
Sammanfattning, forum, bästa praxis, experttips och informationskällor.

14 itens • 205.496 visitas


Sammanfattning

Enligt Collins & Michalski ” så är något sannolikt om det är konceptuellt stöttat av tidigare kunskap”. Sannolikhetsteorin av Wolfgang Spohn (1985-), Collins & Michalski (resonemang, 1989), Lemaire & Fayol (aritmetisk problemlösning, 1995), Connell & Keane (kognitiv modell om rimlighet, 2002) tillhandahåller nya insikter i beslutsfattandet med risker som inte är kända. Rimlighetär ett ofrånkomligt fenomen i vardagslivet och allmänt utbredd. Emellertid så ignorerades den inom den kognitiva vetenskapen under lång tid och behandlade endast som en operativ variabel, i stället för att förklaras eller studeras i sig självt.


Bayesian statistik

Tills uppkomsten av Rimlighetsteori så var den vanliga teorin som användes av forskare till att förklara och kunna förutsäga beslutsfattande, var Bayesian statistik. Namngett för Thomas Bayes, engelsk matematiker och presbyteriansk minister under 1700 talet. Bayes utvecklade regler för att väga rimligheten av olika händelser och deras förväntade resultat. Bayesian statistik populariserades under 1960-talet av Howard Raiffa för användning i affärsmiljöer. Enligt Bayesian teori fattar chefer beslut och chefer skall fatta beslut som alla baseras på beräkning av rimligheten av alla möjliga utfallsresultat i en given situationen. Genom att väga värdet på varje resultat med den rimligheten och en summering av totalen, Bayesian beslutsfattare beräknar ”förväntade värden” för ett beslut som måste tas. Om det förväntade värdet är positivt, då bör beslutet accepteras; om det är negativt, bör det undvikas.


Begränsningar med Bayesian statistik

Vid första anblicken kan detta verka likna en normalt fungerande metod. Emellertid tyvärr är det så att Bayesianska sättet att förklara beslut möter åtminstone två fenomen som är svåra att förklara:

  1. Värdering av avigsidornas risker. Människor tar normalt en risk på 50% chans att tjäna $10, när de måste betala $5 om de har otur. Men varför man i allmänhet vägrar att göra samma risktagande på en 50% chans till att de kan vinna $1.000.000 kontra en potentiell förlust av $500.000?
  2. Hur man hanterar man risker som inte är kända. Dessa sorters risker som inte innebär förutsägbara utsikter är typiska för affärssituationen!   Varför föredrar chefer risker som är kända, över risker som de inte har vetskap om eller är bekanta för dem?

Plausibility Theory (Rimlighetsteori)

Båda av dessa fenomen kan hanteras om Bayesian beräkningen av ”Förväntat värde” ersätts med "Risktröskelvärde" från Sannolikhetsteorin.  Som dess föregångare, Rimlighetsteorin bedömer ett urval av de möjliga resultaten, men fokuserar på sannolikheten av att kunna slå tröskelvärdespunkten - såsom en netto förlust - relativt till godtagbara risker. Till exempel: ett normalt lönsamt beslut rejektas, om det finns mer än, 2% risk med att det kan bli en (betydande) förlust. Klart är att rimlighet kan lösa båda svagheterna med Bayesian tänkande: tendensen hos chefer att undvika oacceptabla risker med avigsidor och tendensen hos chefer att undvika att ta risker som inte är kända.


Typiska exempel användningsområden av rimlighetsteorin är den nya Basel II reglerna för kapitalallokering i den finansiella tjänsteindustrin.


Särskild Intressegrupp SIG

Rimlighetsteori Särskild Intressegrupp SIG.Särskild Intressegrupp SIG (1 medlemmar)

Forum

Forumdiskussioner om Rimlighetsteori. Nedan kan du ställa en fråga om det här ämnet, dela dina erfarenheter, rapportera en ny utveckling eller förklara något.


Starta ett nytt ämne om Rimlighetsteori

 

Plausibility Theory and Taleb
See also the more recent work of Nassim Taleb (Black Swan theory). According to Taleb, we currently live in a world of opacity, where knowledge is overestimated and chance and uncertainty are underest...
14
 

Best Practices

De bästa, högst rankade ämnena om Rimlighetsteori. Här hittar du de mest värdefulla idéerna och praktiska förslagen.


Experttips

Avancerad insikt om Plausibility Theory (Engelsk). Här hittar du professionella råd från experter.


Pitfalls of Traditional Risk Analysis

Risk Management, Crisis Management
In their 2000 book "Managing Crises Before they happens" Mitroff and Anagnos explain their critics on traditional risks...

Plausibility of Consumer Behavior

Consumer Decision-making, Marketing
Prospect theory, a descriptive model of how people make choices, finds that utility is a function of gains and losses, a...

Why Society is More Risky than Before

Understanding New Risk Categories, Risk Management
In his 1992 book "Risk Society: Towards a New Modernity”, Ulrich Beck describes new risk scenarios that companies have t...
Informationskällor

Olika informationskällor om Rimlighetsteori. Här hittar du powerpoints, videor, nyheter etc. som du kan använda i dina egna föreläsningar och workshops.


How to Improve Strategic Decision Making?

Strategic Decision Making, Cognitive Bias, M&A, Corporate Finance
In this video Michael Mauboussin, Credit Suisse's Head of Financial Strategies, briefly explains parts of Philip E. Tetl...

The Six Basic Questions of Risk Management: Introduction to Risk Management

Initial Understanding of Risk Management, Risk Management Introduction
Managing risk is essentially a process of asking and answering six relatively easy questions no matter what setting (per...

Forskningslänkar

Hoppa till ytterligare forskningsresurser angående angående Rimlighetsteori.


Nyheter

Nyheter

Videor

Videor

Presentationer

Presentationer

 
Böcker

Böcker

Akademisk

Akademisk

Mer

Mer


Jämför Rimlighetsteori med:   Reala Optioner Luehrman  |  Kaosteori Lorenz  |  Strategisk Riskhantering Slywotzky  |  Kreditriskhantering  |  Scenarioplanering  |  Analogiskt Strategiskt Resonemang  |  Grundorsaksanalys  |  CAPM-modellen  |  Dialektisk Undersökning, Dialektik  |  Begränsningsteorin, Teorin om Begränsningar  |  Pyramidprincipen


Retur till Management Start: Beslutsfattande och Värdering  |  Ekonomi och Investera  |  Kunskap och Immateriella Tillgångar  |  Program- och Projektledning  |  Strategi & Innovation


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Särskild Intressegrupp SIG

Vet du mycket om Rimlighetsteori? Bli vår SIG-ledare och få världsomspännande erkännande som expert.Om 12manage | Reklam | Länk till oss / Citera oss | Sekretess | Förslagen | Användningsvillkor
© 2023 12manage - The Executive Fast Track. V16.1 - Senast uppdaterad: 27-3-2023. Alla namn ™ av deras ägare.