Grundorsaksanalys

KunskapscenterSammanfattning, forum, bästa praxis, experttips och informationskällor.

71 itens • 575.775 visitas


Sammanfattning

Vad är Grundorsaksanalys? Beskrivning

Grundorsaksanalys/Root Cause Analysis (RCA) är en strukturerad steg-för-steg teknik, som fokuserar på att finna den verkliga grundorsaken till ett problem och att hand om det. I stället för att bara hand om dess symptom. Grundorsaksanalys är ett tillvägagångssätt för att förvissa sig om och analysera orsakerna till problemen, för att bestämma hur dessa problem kan lösas eller förhindras till att uppstå. Det är en process som hjälper nyckelpersoner att förstå orsakerna bakom problem tillräckligt nog för att kunna åstadkomma en permanent lösning på problemet.


Användningen av Grundorsaksanalys. Fördelar

De flesta problematiska situationer som uppstår inom organisationer, har ofta flera olika lösningar som kan ta hand om detta. Dessa olika lösningar kräver allmänt olika nivåer av resursåtagande för att utföra dem. På grund av den uppfattade omedelbarheten som finns i de flesta av dessa situationer, så finns det en tendens till att välja den lösning som är mest lämplig i termer av att snabbt kunna ta hand om situationen.

I och med att detta görs, så tenderar detta i allmänhet till att man behandlar symptomen i stället för det bakomliggande grundliga problemet som faktiskt är orsaken till att situationen uppstår (upphovsorsak). Fram tills nu då man valt detta snabba tillvägagångssätt för att hantera symptomen så kan den problematiska situationen troligen uppstå igen och måste då tas om hand igen och igen. Kostnaderna för dessa snabblösningar kan bli stora med tiden.


Målet med en Grundorsaksanalys är att finna ut följande:

  • Vad har hänt.
  • Varför det har hänt.
  • Vad kan göras för att förhindra problemet från att hända igen.

En  upphovsorsak är den mest grundläggande, eller fundamentala orsaken till situationen (villkor) som vi blir berörda med. Då situationen (villkoren), vanligtvis påverkas av många saker (fysiska villkor, mänskliga beteenden, systembeteenden eller processer), så kommer man vanligtvis att upptäcka flera grundorsaker. Jämför: Orsak- och Verkansdiagram (Fiskbensdiagram) - Ishikawa


Stegen i Grundorsaksanalys. Process

Den mest vanliga beståndsdelen av RCA-metodvarianter inkluderar att fråga varför dagens situationen (villkor) uppstod. Dessa svaren dokumenteras. Och därefter frågar man varför för varje svar, igen och igen. RCA-försöker att identifiera alla bidragande faktorer och orsaker. Detta tillåter dig för att fortsätta vidare, genom att fråga varför, tills det önskade målet om att finna ”upphovs” orsakerna uppnås.

När du finner grundorsaker kommer det att leda oss till nästa steg: för att utvärdera den bästa metoden till att förändra upphovsorsaken, så kan vi förbättra våra nuvarande villkor. Detta är en annan process som vanligtvis är bekant som: korrigerande och förebyggande handling. Medans som vi söker efter upphovsorsaker måste vi komma ihåg att granska varje funnen orsak och faktor för att korrigera, likväl som dessa sedan också kan erbjuda viktiga förbättringar.


Medans terminologin RCA är allmän, med vetskapen om att där finns många olika varianter  metodologier indikerar det att någon typ av strukturell metodologi kommer att användas på problemet.


Begränsningar med Grundorsaksanalys. Nackdelar

  • Denna metod antar att det är en enskild källa till problemet. I verkligheten kan situationen vara mer komplex.

Särskild Intressegrupp SIG

Gå med

Grundorsaksanalys Särskild Intressegrupp SIG.Särskild Intressegrupp SIG (15 medlemmar)

Forum

Nytt Ämne

Forum om Grundorsaksanalys.


🔥 NY Anpassad Utbildning I Grundorsaksanalys
Vill gärna ha tips och förslag på företag/kontakt som skulle kunna hålla bra, företagsanpassad hands-on utbildning /work (...)
0
 
1 kommentarer
Limitations of Root Cause Analysis
The RCA model assumes:
1. Linearity
2. The existence of cause and effect relationship
3. That a system ca (...)
13
 
6 kommentarer
Common Reasons for Root Cause Analysis?
Root cause analysis, as any other improvement initiative, should only be done if it brings benefits for the business.
8
 
2 kommentarer
The Problem with Management Pragmatism
Managers often hide behind the magic word "pragmatism" to justify their wrong quick-fix approach in handling issues.
(...)
7
 
1 kommentarer
Links between Root Cause Analysis and Business Process Improvement
Let's get some views on the interaction or link between RCA and Business Process Management (BPM) or Business Process Im (...)
7
 
2 kommentarer
You Root Cause, I Root Cause... we All Root Cause
So, what's special about the way you do Root Cause Analysis (RCA)?

1. What industry or domain is the setting (...)
2
 
1 kommentarer

 

Best Practices

Topprankade ämnen om Grundorsaksanalys. Här hittar du de mest värdefulla idéerna och praktiska förslagen.


The Ultimate Quotes on Root Cause Analysis
Do you know some deep, famous or funny quotes on Root Cause Analysis? Quotations? Proverbs? Please share them, mentionin (...)
47
 
1 kommentarer

Root Causes Categories in Financial Services
We operate in a Financial Services environment and would like to know if anyone has a set of basic categories that they (...)
17
 
1 kommentarer

What are Common Errors while Performing Root Cause Analysis (RCA)?
I would like to list out the common errors while performing an RCA. I feel this would really help project teams before s (...)
12
 
3 kommentarer

Other Names for Root Cause Analysis
Another term which is sometimes used for Root Cause Analysis is Critical Event Analysis. (...)
11
 
4 kommentarer

Follow-up on Root Cause Analysis (RCA)
Once the causes have been identified and recommendations are written, who becomes the owner of the RCA? Who is accountab (...)
10
 
4 kommentarer

Experttips

Avancerad insikt om Root Cause Analysis (Engelsk). Här hittar du professionella råd från experter.


8-Step Root Cause Analysis (RCA) Process

Implementing Root Cause Analysis, RCA Process
In an article, Roger Shaw mentions the following 8-stage Root Cause Analysis Process: 1. Preserve the site and evidence (...)

The 5 Whys Method. Definition and How to Apply

Alternative to RCA
Definition The 5 Whys Method was pioneered by Sakichi Toyoda and lately developed by the architect of Toyota Production (...)

Approaches to Conducting RCA Activities

Root Cause Analysis Methods
One might be tempted to conclude that a completed RCA is the compilation of stakeholder views of "why" a situation occur (...)

4-Step Root Cause Analysis (RCA) Process

Root Cause Analysis Process
One can identify four steps in Root Cause Analyses. These steps are listed below: 1. Data Collection: the analysis of a (...)

5 Root Cause Analysis Schools

Understanding Root Cause Analysis
5 schools of RCA could be distinguished depending on their origin: 1. SAFETY-BASED RCA descends from the fields of acci (...)

3 Root Causes of Disagreement in Team Decision-making Processes

Group Decision-making, Team Decision-making, Reasons for Disagreement, 3 Fs, Group Collaboration
According to Freeman and Haskins (2014), there are three main categories of potential root causes for disagreements with (...)

3 Potential Categories of (Root) Causes

Root Cause Analysis, Ishikawa, 8D, TOC
Latino and Latino consider in a 1999-paper called 'Root Cause Analysis – Improving Performance for Bottom Line Results' (...)

Team-oriented Root Cause Analysis

Team-oriented RCA
The 8-D problem solving process, is a team-oriented method of problem solving. It applies process and statistical tools (...)
Informationskällor

Olika informationskällor om Grundorsaksanalys. Här hittar du powerpoints, videor, nyheter etc. som du kan använda i dina egna föreläsningar och workshops.


Personal Problem Solving: Process, Principles and Efficiency

Problem Solving Process, Problem Solving Stages, Problem Solving Steps, Interpersonal Problem Solving
A brief but excellent presentation about some key aspects of effective (personal) problem solving. The presentation incl (...)

Comparison 3 RCA tools

Effectiveness CED / ID / CRT
Article by By Dr. Anthony Mark Doggett compares Cause-and-Effect Diagram (CED), the Interrelationship Diagram (ID), and (...)

Example of Root Cause Analysis: The Jefferson Memorial

Root Cause Analysis, RCA, 5 Whys, Ishikawa Diagram, Cause and Effect Analysis
The stone of the Jefferson Memorial in Washington DC was deteriorating quickly. Using Root Cause Analysis (more in parti (...)

How to Use the 5 Whys in Root Cause Analysis

Root Cause Analysis, RCA, 5 Whys Technique, Why-Why Analysis, Ishikawa Diagram
This video explains how you can use the 5 Whys Technique as part of Root Cause Analysis, as is done at Toyota. Whenever (...)

Determining the Root Cause of a Problem

Root Cause Analysis, Problem Solving, Analysing
Presentation about the Root Cause Analysis by 1. Why determine Root Cause? 2. What is a Root Cause? 3. What is RCA? (...)

Using the Whys Method

Six Sigma, Toyoda, Toyota, Lean Production, Root Cause Analysis
To solve a problem effectively, you need to drill down through the symptoms to the underlying cause. Sakichi Toyoda, one (...)

First Introduction to 8D Problem Solving and Root Cause Analysis

Initial Understanding of Causes of Problems, Workshops, Trainings
In this video Adrian Gundy explains 3 important terms or principles you need to understand about the 8 Disciplines or 8D (...)

Forskningslänkar

Hoppa automatiskt in i ytterligare användbara källor angående Grundorsaksanalys.


Nyheter Videor Presentationer Böcker Mer

Nyheter

Videor

Presentationer

Böcker

Mer


Jämför Grundorsaksanalys med: Begränsningsteorin, Teorin om Begränsningar  |  Orsak- och Verkansdiagram (Fiskbensdiagram) - Ishikawa  |  8D Problemlösning (Åtta Discipliner)  |  Dialektisk Undersökning, Dialektik  |  Minneskartor (Mind Mapping)  |  Pyramidprincipen  |  Delphimetoden)  |  Analogiskt Strategiskt Resonemang  |  Erfarenhetslärande  |  Idékläckning (Brainstorming)  |  Sex Tänkhattar  |  Kepner-Tregoe Matrisen  |  Krishantering  |  Scenarioplanering  |  Spelteori (Nash)  |  Reala Optioner Luehrman  |  Rimlighetsteori  |  RACI-Matris, RACI-Roller, RACI-Modell   |  Hosrin Kanri Policyuteveckling, Hosrin Kanri Planering  |  Turnaround Management


Retur till Management Start: Kommunikation och Färdigheter  |  Beslutsfattande och Värdering  |  Strategi & Innovation


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Särskild Intressegrupp SIG

Har du ett stort intresse för Grundorsaksanalys? Bli vår SIG-ledare

 


Om 12manage | Reklam | Länk till oss / Citera oss | Sekretess | Förslagen | Användningsvillkor
© 2021 12manage - The Executive Fast Track. V15.8 - Senast uppdaterad: 22-10-2021. Alla namn ™ av deras ägare.