Grundorsaksanalys

Kunskapscenter

   

Finna de verkliga orsakar till ett problem. Förklaring av Grundorsaksanalys (Root Cause Analysis).

Innehåll

Premium

Vad är Grundorsaksanalys? Beskrivning

Grundorsaksanalys/Root Cause Analysis (RCA) är en strukturerad steg-för-steg teknik, som fokuserar på att finna den verkliga grundorsaken till ett problem och att hand om det. I stället för att bara hand om dess symptom. Grundorsaksanalys är ett tillvägagångssätt för att förvissa sig om och analysera orsakerna till problemen, för att bestämma hur dessa problem kan lösas eller förhindras till att uppstå. Det är en process som hjälper nyckelpersoner att förstå orsakerna bakom problem tillräckligt nog för att kunna åstadkomma en permanent lösning på problemet.


Användningen av Grundorsaksanalys. Fördelar

De flesta problematiska situationer som uppstår inom organisationer, har ofta flera olika lösningar som kan ta hand om detta. Dessa olika lösningar kräver allmänt olika nivåer av resursåtagande för att utföra dem. På grund av den uppfattade omedelbarheten som finns i de flesta av dessa situationer, så finns det en tendens till att välja den lösning som är mest lämplig i termer av att snabbt kunna ta hand om situationen.

I och med att detta görs, så tenderar detta i allmänhet till att man behandlar symptomen i stället för det bakomliggande grundliga problemet som faktiskt är orsaken till att situationen uppstår (upphovsorsak). Fram tills nu då man valt detta snabba tillvägagångssätt för att hantera symptomen så kan den problematiska situationen troligen uppstå igen och måste då tas om hand igen och igen. Kostnaderna för dessa snabblösningar kan bli stora med tiden.


Målet med en Grundorsaksanalys är att finna ut följande:

  • Vad har hänt.
  • Varför det har hänt.
  • Vad kan göras för att förhindra problemet från att hända igen.

En  upphovsorsak är den mest grundläggande, eller fundamentala orsaken till situationen (villkor) som vi blir berörda med. Då situationen (villkoren), vanligtvis påverkas av många saker (fysiska villkor, mänskliga beteenden, systembeteenden eller processer), så kommer man vanligtvis att upptäcka flera grundorsaker. Jämför: Orsak- och Verkansdiagram (Fiskbensdiagram) - Ishikawa


Stegen i Grundorsaksanalys. Process

Den mest vanliga beståndsdelen av RCA-metodvarianter inkluderar att fråga varför dagens situationen (villkor) uppstod. Dessa svaren dokumenteras. Och därefter frågar man varför för varje svar, igen och igen. RCA-försöker att identifiera alla bidragande faktorer och orsaker. Detta tillåter dig för att fortsätta vidare, genom att fråga varför, tills det önskade målet om att finna ”upphovs” orsakerna uppnås.

När du finner grundorsaker kommer det att leda oss till nästa steg: för att utvärdera den bästa metoden till att förändra upphovsorsaken, så kan vi förbättra våra nuvarande villkor. Detta är en annan process som vanligtvis är bekant som: korrigerande och förebyggande handling. Medans som vi söker efter upphovsorsaker måste vi komma ihåg att granska varje funnen orsak och faktor för att korrigera, likväl som dessa sedan också kan erbjuda viktiga förbättringar.


Medans terminologin RCA är allmän, med vetskapen om att där finns många olika varianter  metodologier indikerar det att någon typ av strukturell metodologi kommer att användas på problemet.


Begränsningar med Grundorsaksanalys. Nackdelar

  • Denna metod antar att det är en enskild källa till problemet. I verkligheten kan situationen vara mer komplex.

Grundorsaksanalys Forumet
  Anpassad Utbildning I Grundorsaksanalys
Vill gärna ha tips och förslag på företag/kontakt ...
     
 
  You Root Cause, I Root Cause... we All Root Cause
So, what's special about the way you do Root Cause...
     
 
  The Problem with Management Pragmatism
Managers often hide behind the magic word "pragmat...
     
 
  Limitations of Root Cause Analysis
The RCA model assumes:
1. Linearity
     
 
  Common Reasons for Root Cause Analysis?
Root cause analysis, as any other improvement init...
     
 
  Root Causes Categories in Financial Services
We operate in a Financial Services environment and...
     
 
  Links between Root Cause Analysis and Business Process Improvement
Let's get some views on the interaction or link be...
     
 
  Follow-up on Root Cause Analysis (RCA)
Once the causes have been identified and recommend...
     
 
  What are Common Errors while Performing Root Cause Analysis (RCA)?
I would like to list out the common errors while p...
     
 
  The Ultimate Quotes on Root Cause Analysis
Do you know some deep, famous or funny quotes on R...
     
 
  Other Names for Root Cause Analysis
Another term which is sometimes used for Root Caus...
     
 

Grundorsaksanalys Särskild Intressegrupp SIG


Särskild Intressegrupp SIG

Grundorsaksanalys Utbildning & Sammankomster


Hitta Träning, Seminarier och Sammankomster


Best Practices - Grundorsaksanalys Premium

Expert Tips (ENG) - Root Cause Analysis Premium
 

8-Step Root Cause Analysis (RCA) ProcessBli Medlem

In an article, Roger Shaw mentions the following 8...
Usage (application): Implementing Root Cause Analysis, RCA Process
 
 
 

The 5 Whys Method. Definition and How to ApplyBli Medlem

Definition
The 5 Whys Method was pione...
Usage (application): Alternative to RCA
 
 
 

Approaches to Conducting RCA ActivitiesBli Medlem

One might be tempted to conclude that a completed ...
Usage (application): Root Cause Analysis Methods
 
 
 

4-Step Root Cause Analysis (RCA) ProcessBli Medlem

One can identify four steps in Root Cause Analyses...
Usage (application): Root Cause Analysis Process
 
 
 

5 Root Cause Analysis SchoolsBli Medlem

5 schools of RCA could be distinguished depending ...
Usage (application): Understanding Root Cause Analysis
 
 
 

3 Root Causes of Disagreement in Team Decision-making ProcessesBli Medlem

According to Freeman and Haskins (2014), there are...
Usage (application): Group Decision-making, Team Decision-making, Reasons for Disagreement, 3 Fs, Group Collaboration
 
 
 

3 Potential Categories of (Root) CausesBli Medlem

Latino and Latino consider in a 1999-paper called ...
Usage (application): Root Cause Analysis, Ishikawa, 8D, TOC
 
 
 

Team-oriented Root Cause AnalysisBli Medlem

The 8-D problem solving process, is a team-oriente...
Usage (application): Team-oriented RCA
 
 

Resurser - Grundorsaksanalys Premium
 

Nyheter om Grundorsaksanalys AnalysBli Medlem


     
 

Nyheter om Orsaker VerkanBli Medlem


     
 

Videor om Grundorsaksanalys AnalysBli Medlem


     
 

Videor om Orsaker VerkanBli Medlem


     
 

Presentationer om Grundorsaksanalys AnalysBli Medlem


     
 

Presentationer om Orsaker VerkanBli Medlem


     
 

Mer om Grundorsaksanalys AnalysBli Medlem


     
 

Mer om Orsaker VerkanBli Medlem


     

Jämför Grundorsaksanalys med: Begränsningsteorin, Teorin om Begränsningar  |  Orsak- och Verkansdiagram (Fiskbensdiagram) - Ishikawa  |  8D Problemlösning (Åtta Discipliner)  |  Dialektisk Undersökning, Dialektik  |  Minneskartor (Mind Mapping)  |  Pyramidprincipen  |  Delphimetoden)  |  Analogiskt Strategiskt Resonemang  |  Erfarenhetslärande  |  Idékläckning (Brainstorming)  |  Sex Tänkhattar  |  Kepner-Tregoe Matrisen  |  Krishantering  |  Scenarioplanering  |  Spelteori (Nash)  |  Reala Optioner Luehrman  |  Rimlighetsteori  |  RACI-Matris, RACI-Roller, RACI-Modell   |  Hosrin Kanri Policyuteveckling, Hosrin Kanri Planering  |  Turnaround Management


Retur till Management Start: Kommunikation och Färdigheter  |  Beslutsfattande och Värdering  |  Strategi


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Special Interest Group Leader

Du här
Om 12manage | Reklam | Länk till oss / Citera oss | Sekretess | Förslagen | Användningsvillkor
© 2018 12manage - The Executive Fast Track. V14.1 - Senast uppdaterad: 21-9-2018. Alla namn ™ av deras ägare.