Grundorsaksanalys

Kunskapscenter

Sammanfattning, forum, bästa praxis, experttips och resurser.


Vad är Grundorsaksanalys? Beskrivning

Grundorsaksanalys/Root Cause Analysis (RCA) är en strukturerad steg-för-steg teknik, som fokuserar på att finna den verkliga grundorsaken till ett problem och att hand om det. I stället för att bara hand om dess symptom. Grundorsaksanalys är ett tillvägagångssätt för att förvissa sig om och analysera orsakerna till problemen, för att bestämma hur dessa problem kan lösas eller förhindras till att uppstå. Det är en process som hjälper nyckelpersoner att förstå orsakerna bakom problem tillräckligt nog för att kunna åstadkomma en permanent lösning på problemet.


Användningen av Grundorsaksanalys. Fördelar

De flesta problematiska situationer som uppstår inom organisationer, har ofta flera olika lösningar som kan ta hand om detta. Dessa olika lösningar kräver allmänt olika nivåer av resursåtagande för att utföra dem. På grund av den uppfattade omedelbarheten som finns i de flesta av dessa situationer, så finns det en tendens till att välja den lösning som är mest lämplig i termer av att snabbt kunna ta hand om situationen.

I och med att detta görs, så tenderar detta i allmänhet till att man behandlar symptomen i stället för det bakomliggande grundliga problemet som faktiskt är orsaken till att situationen uppstår (upphovsorsak). Fram tills nu då man valt detta snabba tillvägagångssätt för att hantera symptomen så kan den problematiska situationen troligen uppstå igen och måste då tas om hand igen och igen. Kostnaderna för dessa snabblösningar kan bli stora med tiden.


Målet med en Grundorsaksanalys är att finna ut följande:

  • Vad har hänt.
  • Varför det har hänt.
  • Vad kan göras för att förhindra problemet från att hända igen.

En  upphovsorsak är den mest grundläggande, eller fundamentala orsaken till situationen (villkor) som vi blir berörda med. Då situationen (villkoren), vanligtvis påverkas av många saker (fysiska villkor, mänskliga beteenden, systembeteenden eller processer), så kommer man vanligtvis att upptäcka flera grundorsaker. Jämför: Orsak- och Verkansdiagram (Fiskbensdiagram) - Ishikawa


Stegen i Grundorsaksanalys. Process

Den mest vanliga beståndsdelen av RCA-metodvarianter inkluderar att fråga varför dagens situationen (villkor) uppstod. Dessa svaren dokumenteras. Och därefter frågar man varför för varje svar, igen och igen. RCA-försöker att identifiera alla bidragande faktorer och orsaker. Detta tillåter dig för att fortsätta vidare, genom att fråga varför, tills det önskade målet om att finna ”upphovs” orsakerna uppnås.

När du finner grundorsaker kommer det att leda oss till nästa steg: för att utvärdera den bästa metoden till att förändra upphovsorsaken, så kan vi förbättra våra nuvarande villkor. Detta är en annan process som vanligtvis är bekant som: korrigerande och förebyggande handling. Medans som vi söker efter upphovsorsaker måste vi komma ihåg att granska varje funnen orsak och faktor för att korrigera, likväl som dessa sedan också kan erbjuda viktiga förbättringar.


Medans terminologin RCA är allmän, med vetskapen om att där finns många olika varianter  metodologier indikerar det att någon typ av strukturell metodologi kommer att användas på problemet.


Begränsningar med Grundorsaksanalys. Nackdelar

  • Denna metod antar att det är en enskild källa till problemet. I verkligheten kan situationen vara mer komplex.

Grundorsaksanalys Särskild Intressegrupp SIG


Särskild Intressegrupp SIG (14 medlemmar)

Forum om Grundorsaksanalys  

De senaste ämnena om: Grundorsaksanalys.


🔥 NY Anpassad Utbildning I Grundorsaksanalys
Vill gärna ha tips och förslag på företag/kontakt som skulle kunna hålla bra, företagsanpassad hands-on utbildning /work (...)
0
 
 
Limitations of Root Cause Analysis
The RCA model assumes: 1. Linearity 2. The existence of cause and effect relationship 3. That a system can be broken (...)
13
 
 
The Problem with Management Pragmatism
Managers often hide behind the magic word "pragmatism" to justify their wrong quick-fix approach in handling issues. Th (...)
7
 
 
You Root Cause, I Root Cause... we All Root Cause
So, what's special about the way you do Root Cause Analysis (RCA)? 1. What industry or domain is the setting for your (...)
2
 
 
Best Practices om Grundorsaksanalys

Här hittar du de mest värdefulla idéerna och praktiska förslagen.


🥇 The Ultimate Quotes on Root Cause Analysis
Do you know some deep, famous or funny quotes on Root Cause Analysis? Quotations? Proverbs? Please share them, mentionin (...)
47
 
 
🥈 Root Causes Categories in Financial Services
We operate in a Financial Services environment and would like to know if anyone has a set of basic categories that they (...)
17
 
 
🥉 What are Common Errors while Performing Root Cause Analysis (RCA)?
I would like to list out the common errors while performing an RCA. I feel this would really help project teams before s (...)
12
 
 
Other Names for Root Cause Analysis
Another term which is sometimes used for Root Cause Analysis is Critical Event Analysis. (...)
11
 
 
Follow-up on Root Cause Analysis (RCA)
Once the causes have been identified and recommendations are written, who becomes the owner of the RCA? Who is accountab (...)
10
 
 
Common Reasons for Root Cause Analysis?
Root cause analysis, as any other improvement initiative, should only be done if it brings benefits for the business. I (...)
8
 
 
Links between Root Cause Analysis and Business Process Improvement
Let's get some views on the interaction or link between RCA and Business Process Management (BPM) or Business Process Im (...)
7
 
 
Experttips om Root Cause Analysis (Engelsk)

Här hittar du professionella råd från experter.


8-Step Root Cause Analysis (RCA) Process

Implementing Root Cause Analysis, RCA Process (...)
   
 
 
 

The 5 Whys Method. Definition and How to Apply

Alternative to RCA (...)
   
 
 
 

Approaches to Conducting RCA Activities

Root Cause Analysis Methods (...)
   
 
 
 

4-Step Root Cause Analysis (RCA) Process

Root Cause Analysis Process (...)
   
 
 
 

5 Root Cause Analysis Schools

Understanding Root Cause Analysis (...)
   
 
 
 

3 Root Causes of Disagreement in Team Decision-making Processes

Group Decision-making, Team Decision-making, Reasons for Disagreement, 3 Fs, Group Collaboration (...)
   
 
 
 

3 Potential Categories of (Root) Causes

Root Cause Analysis, Ishikawa, 8D, TOC (...)
   
 
 
 

Team-oriented Root Cause Analysis

Team-oriented RCA (...)
   
 
 
 
Informationskällor om Grundorsaksanalys

Här hittar du powerpoints, videor, nyheter etc. som du kan använda i dina egna föreläsningar och workshops.Jämför Grundorsaksanalys med: Begränsningsteorin, Teorin om Begränsningar  |  Orsak- och Verkansdiagram (Fiskbensdiagram) - Ishikawa  |  8D Problemlösning (Åtta Discipliner)  |  Dialektisk Undersökning, Dialektik  |  Minneskartor (Mind Mapping)  |  Pyramidprincipen  |  Delphimetoden)  |  Analogiskt Strategiskt Resonemang  |  Erfarenhetslärande  |  Idékläckning (Brainstorming)  |  Sex Tänkhattar  |  Kepner-Tregoe Matrisen  |  Krishantering  |  Scenarioplanering  |  Spelteori (Nash)  |  Reala Optioner Luehrman  |  Rimlighetsteori  |  RACI-Matris, RACI-Roller, RACI-Modell   |  Hosrin Kanri Policyuteveckling, Hosrin Kanri Planering  |  Turnaround Management


Retur till Management Start: Kommunikation och Färdigheter  |  Beslutsfattande och Värdering  |  Strategi


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Special Interest Group Leader

Är du expert på Grundorsaksanalys? Anmäl dig gratis

Länk till detta kunskapscenter

Kopiera den här koden till din webbplats:

 


Om 12manage | Reklam | Länk till oss / Citera oss | Sekretess | Förslagen | Användningsvillkor
© 2020 12manage - The Executive Fast Track. V15.6 - Senast uppdaterad: 30-9-2020. Alla namn ™ av deras ägare.