Minneskartor (Mind Mapping)

Kunskapscenter
Sammanfattning, forum, bästa praxis, experttips och informationskällor.

Bidraget kommer från: Cees van Halen

116 itens • 2.593.453 visitas


Sammanfattning

Vad är Minneskartor (Mind Mapping) - Mind mapVad är Minneskartor (Mind Mapping)? Beskrivning

Mind Mapping är ett populärt idékläckningsverktyg och en inlärningsteknik som visuellt strukturerar idéer och deras inbördes förhållande. Den kan användas till att grafiskt arrangera sambanden för något centralt koncept eller problem med andra koncept eller frågeställningar in i memorerbara trädlika diagram. Den tillåter dig att skapa, fånga upp, organisera och kommunicera klart förstådda och mycket mer interaktiva och visuella framställningar av komplexa idéer, information och data.


En mind map utgår alltid från något problem, ämne eller frågeställning som placerats i centrum. Exemplevis så innehåller den ord, uttryck, korta fraser och bilder, som är ihopkopplade till den centrala frågeställningen med hjälp av linjer.


De flesta personer är visuellt orienterade. Genom att använda struktur, uttryck, färg, bilder och hyperlänkar (och ljud), för kunna presentera fram ett koncept, Mind Mapping kopplar ett centralt koncept eller frågeställning med relaterade koncept eller frågeställningar. I motsats till det linjära tänkandets former (som du antagligen lärde dig i skolan) så stimulerar den till fantasi och kreativitet, genom att koppla ihop vänster och höger hjärntänkande. Alltså tros den till fullo utnyttja dina analytiska och kreativa färdigheter.


Ursprunget till Mind Mapping. Historia

Radiella teckningar har redan tidigare använts sedan århundraden tillbaka för att analysera alla sorters problem. Ett tidigt exempel är den grafiska framställningen av kategorier gjorda av Aristoteles och av Neoplatonist tänkaren Poephyry under 300-talet f Kr. Tony Buzan, en brittisk psykolog och en affärskreativitetsguru, sökte ett visuellt och snabbare sätt att skissera idéer på papper och att stötta ett lärande och att kunna memorera. Han gjorde dagens moderna Mind map populär under 60-talet.


Användning av mind maps. Användningsområden

Vanligtvis har följande funktioner beskrivits om Mind Mapping i litteraturen:

 1. Att visualisera det humana informationsutbytet (t.ex. workshops, projekt eller olika typer av möten, brainstorming övningar och strategiövningar).
 2. Organisera, omorganisera och filtrera tankarna och idéerna som insamlats.
 3. Användning av mind maps. Användningsområden Att analysera och strukturera informationen för att identifiera förhållanden mellan nyckelområden.
 4. Att förbättra kunskapshanteringssystemen. Mind map kan användas som en visuell kontakt som innehåller information eller externa kopplingar. Senaste mjukvaruprogrammen tillåter att man automatisk bygger upp Mind map med hjälp av sökmoterer och förnyelse genom att man gör en refresh uppfräschning av tidigare information.
 5. För att ta fram information om något och kunna presentera detta på ett bättre sätt. Mind maps kan automatiskt konverteras till andra former av media/program såsom: webbplatser MS Powerpoint presentationer, projektledningensinformation, MS Word dokument och MS Outlook uppgifter.
 6. För att bättre hantera information för möten, presentationer, projekt, förslag, forskning, kontakter, etc. Både i förberedelsefasen och utförandefasen och i uppföljningsfasen.

Mind maps kan användas för ett stort område av olika aktiviteter, däribland:

 • Att ta upp anteckningar och rapportering. Återge fakta.
 • Brainstorming, idékläckning. Förbättra kreativiteten. Fånga upp idéer. Jämför: Orsak- och Verkansdiagram (Fiskbensdiagram) - Ishikawa
 • Klargöra olika tankar. Sammanfatta. Få en översikt. Se ämnena i deras sammanhang. Presentationsunderlag.
 • Presentationsunderlag.
 • Planera.
 • Analysera och lösa komplexa problem.
 • Laguppbyggnad.
 • Fälla ihop eller expandera ämnen för att se mer eller mindre detaljer (med hjälp av programvara).
 • Stötta gruppkommunikationsprocesser (med hjälp av programvara).

Programvara för Minneskartor (Mind Mapping). Program

Du kan rita mind maps för hand, under en föreläsning eller ett möte, men processen kan också stöttas av en specialiserad Mind Mapping programvara och komma att resultera i extra fördelar och nya och intressanta användningsområden. Minneskartor (Mind Mapping)programvara kan användas på flera nivåer:

 • Individuell användning. För att öka den personliga effektiviteten (detaljutarbetande av idéer och planer, kontroller över komplex information, tid- och projektledningen).
 • Användning i grupper/lag. För att förhöja kreativiteten och lagarbetet (idékläckning, personal möten, projektmöten, projekthantering, kunskapshantering).
 • Användning på event. För att förhöja interaktion och nyckelpersoners kommunikation, visualisera diskussioner och möjliggöra för lättare rapporteringmekanism till uppföljningen av olika events,liksom konferenser, workshops och seminarier.
 • Företagsanvändning. Att skapa en öppen och samarbetande kultur och för att standardisera och stötta arbetsprocesser (projektledning, anskaffning, HRM, försäljning & marknadsföring, forskning & utveckling).

Råd för Minneskartor (Mind Mapping). ProcessTips för Minneskartor (Mind Mapping). Process

Några allmänna tips som skapar bra mind maps är följande:

 1. Placera den fokuserade idén i centrum. Helst med en bild av den.
 2. Använda mycket utrymme så att du kan lägga till mer saker senare .
 3. Att använda färger och stora bokstäver är mycket användbart. Personifiera kartlägga.
 4. Sök efter förhållanden.
 5. Skapa undernivåcentrum för underteman.

Styrkorna med Mind Mapping. Fördelar

 • Enkelhet. Enkel - att - använda.
 • Förenande. Någon idé har antagligen många kopplingar.
 • Visuell. Lätt att minnas.
 • Radiell. Tillåter dig för att arbeta i alla riktningar.
 • Översikt. Hjälper till att se den stora bilden och relationerna mellan frågeställningarna.

Styrkorna med Mind Mapping programvara. Fördelar

 • På en teknisk nivå.
  • En mind map kan fällas ihop (kollapsa), eller utvidgas för att snabbt öka eller att minska på detaljnivån.
  • En mind map kan filtreras (prioriteter, nyckeluttrycker, färger) för att ta fram skräddarsydda versioner av ”moder” Mind mappen.
  • Mind maps kan berikas med: texter, diagram, kalkylprogramsblad, info, kopplingar till filer, webbplatser och RSS-flöde.
  • Mind maps kan länkas för att ta fram många kartor.
  • Olika former av samarbete kan stöttas (liksom idékläckning, presentation, byggnad, skräddarsy, projekthantering, forskning).
  • Mind maps kan konverteras till nästan alla traditionella former av kommunikation(och omvänt).
 • På en funktionell nivå.
  • Flexibelt uppfångande av idéer och filtrerings mekanismer.
  • Olika former av presentationen (Mind map, webbplats, Powerpoint, etc.).
  • Rapporterande (Mind map, Word, Outlook, Visio, etc.).
  • Genomförande - projektledning.
 • På en kunskaps och informationshanteringsnivå.
  • Programvara som kan förbinda personal på ett direkt och effektfullt sätt till information.
  • Kunskap och informationsprocesser är bättre integrerad med arbetet hos personalen.
  • Information är bättre styrd och onödig fördubbling av information undviks eftersom informationen till Mind map kan omformas och synkroniseras mycket lätt.

Bok: Tony Buzan - The Mind Map book: How to Use Radiant Thinking to Maximize Your Brain's Untapped Potential


Särskild Intressegrupp SIG

Minneskartor (Mind Mapping) Särskild Intressegrupp SIG.Särskild Intressegrupp SIG (7 medlemmar)

Forum

Forumdiskussioner om Minneskartor (Mind Mapping). Nedan kan du ställa en fråga om det här ämnet, dela dina erfarenheter, rapportera en ny utveckling eller förklara något.


Starta ett nytt ämne om Minneskartor (Mind Mapping)

 

Why are Mind Maps So Easy to Remember?
Why are Mind Maps So Easy to Remember? Mindmaps and semantic networking tools are producing visual concept maps. Concept mapping is a study strategy that requires learners to draw visual maps of conc...
39
 
1 kommentarer
Mind Mapping Applications (usages)
You can use Mind Mapping to: - Plan and organize - Add structure to text and reports - Prepare information for learning - Brainstorm - Projektmanagement - Finding quality issues - Testing proto...
18
 
8 kommentarer
Mind Maps versus Concept Maps
Mind Maps and Concept Maps are fundamentally different information mapping methods. The most significant differences are that: 1. Mind maps are hierarchical, with subjects and sub-subjects all connec...
6
 
6 kommentarer
Mind Map for Mapping User Requirements to Software Features?
I am looking for suggestions to keep control of mapping the User Requirements to Software Features and Functional Testing Scenarios. Is a Mind Map a good tool for effectively describing the relationsh...
2
 
1 kommentarer

Best Practices

De bästa, högst rankade ämnena om Minneskartor (Mind Mapping). Här hittar du de mest värdefulla idéerna och praktiska förslagen.


🥇 Best Mind Mapping Software
MindMapping has been very helpful for my entire team at my company. We use a popular software package to map out our projects as well as communicate to other groups. Our sales team also uses maps to ...
37
 
4 kommentarer

🥈 Mind Mapping - Still Can't Get It!
I've read books, attended Tony Buzan's course, but still cant seem to get it. What could I be doing wrong? I know mind mapping can be very helpful, it just hasn't worked for me... (yet). Please advise...
27
 
9 kommentarer

🥉 Steps in Mind Mapping Process
What are the main steps of Mind Mapping? I mean the order in which the main steps should be taken?...
27
 
3 kommentarer

Tools for Mind Mapping
Mindmapping makes communication easier when translating vague ideas and visions into concrete projects. I personally love the software "Personal Brain", because it allows me to use several mindmaps si...
19
 
1 kommentarer

'Mind Mapping' or 'Idea Mapping'?
I started Mind Mapping in 1992 and was the only Senior Master Trainer for the Buzan Centre until 2006. I've authored a book titled, "Idea Mapping" and have trained 17,000+ professionals world-wide. I...
19
 
5 kommentarer

Mind Mapping for Trainers
I have been using mind maps when giving adult training. It is a great way to know where you are in your training and what is coming next, without having to look in your papers. I now use it a lot in m...
18
 
1 kommentarer

Mind Mapping in Science
I think that the mind mapping method is useful. Also, I hope to ask some questions about it: (i)How can i write mind maps for experimental procedures, since science subjects must follow the steps and...
18
 
Mind Mapping and Decomposition
I find mind mapping a rather simplistic technique as it is based on two basic ideas which underpin analytical thinking. Functional decompostion and classification. These two techniques are inherently ...
14
 
1 kommentarer

Experttips

Avancerad insikt om Mind Mapping (Engelsk). Här hittar du professionella råd från experter.


8 More Practical Mind Mapping Hints

5 + 8 Mind Mapping Tips, Mind Mapping Best Practices, Teaching Mind Mapping
Besides the tips already given in the article: 1. Position the main idea in the center. Preferably a picture of it. 2...

Checklist to Evaluate Ideas

Brainstorming, Creativity
Princeton Creativity Research has developed the following 12 steps checklist to accurately evaluate ideas: 1. Have you ...

Recommendations for Mind Mapping by Buzan

Tips for Mind Mapping
In the book “The Mind Map Book”, the authors describe 10 steps and recommendations for optimal Mind Mapping. These steps...

Creation a Web of Linked and Interrelated Ideas

Mind Mapping Variants
Clustering is a different approach to brainstorming which seems to be more down to earth when compared with traditional,...
Informationskällor

Olika informationskällor om Minneskartor (Mind Mapping). Här hittar du powerpoints, videor, nyheter etc. som du kan använda i dina egna föreläsningar och workshops.


Mind Map as an Interactive Learning Tool

Teaching Mind Mapping
This is a presentation about Mind Mapping as an interactive learning tool, thereby focusing on geography education. Neve...

My Journey with Mind maps

Getting More Organized
Nice article by Betty Kan describes how Mind Maps help to focus your mind as you would need to search and consider the m...

Mind Mapping: First Introduction and Guidelines

Teaching Mind Mapping
This presentation gives a brief introduction into the concept of Mind Mapping and offers some first guidelines in Mind ...

Mind Mapping: Interview Buzan

Developing a Broader Perspective Towards Mind Mapping
Interview with Buzan, in which he present several interesting ideas around mind mapping: - A MM is like a photograph or...

How to Mindmap

Instruction video by Buzan
Instruction video in which Tony Buzan explains what a Mind Map is. Also some useful advice is given on how to create goo...

Mind Mapping Diagrams

Mind Mapping
Download and edit this 12manage PowerPoint graphic for limited personal, educational and business use. Republishing in ...

Forskningslänkar

Hoppa till ytterligare forskningsresurser angående angående Minneskartor (Mind Mapping).


Nyheter

Videor

Presentationer

 

Böcker

Akademisk

Mer


Jämför Mind Mapping med: Idékläckning (Brainstorming)  |  Hela Hjärnmodellen från Herrmann  |  Sex Tänkhattar  |  Metaplan Metoden Schnelle  |  Scenarioplanering  |  Grundorsaksanalys  |  Dialektisk Undersökning, Dialektik  |  Analogiskt Strategiskt Resonemang  |  Begränsningsteorin, Teorin om Begränsningar  |  Katalytiska Mekanismer Collins  |  Delphimetoden)  |  Pyramidprincipen


Retur till Management Start: Kommunikation och Färdigheter  |  Beslutsfattande och Värdering  |  Kunskap och Immateriella Tillgångar  |  Program- och Projektledning  |  Strategi & Innovation


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Särskild Intressegrupp SIG

Vet du mycket om Minneskartor (Mind Mapping)? Bli vår SIG-ledare och få världsomspännande erkännande som expert.Om 12manage | Reklam | Länk till oss / Citera oss | Sekretess | Förslagen | Användningsvillkor
© 2023 12manage - The Executive Fast Track. V16.1 - Senast uppdaterad: 6-6-2023. Alla namn ™ av deras ägare.