Delphimetoden (Delphi Metoden)
(Gordon, Helmer, Dalkey)

Kunskapscenter

   

Strukturerar en grupps kommunikationprocess att hantera ett komplext problem. Förklaring till Delphimetoden av T.J. Gordon, Olaf Helmer, Norman Dalkey. (50-talet)

Bidraget kommer från: Mark Mattingley-Scott

Innehåll

Premium

Vad är Delphimetoden? Beskrivning

Delphimetoden från T.J. Gordon, Olaf Helmer och Norman Dalkey är en teknik som kan användas till att strukturera en gruppkommunikationsprocess som hanterar ett komplext problem. Delphi Method baseras på Dialectical Inquiry (Dialektalt frågebaserad) approach: Teori (upprätta en åsikt eller en bild), Motsatt teori (konflikterande åsikt eller bild) och slutligen syntes (en ny överenskommelse eller konsensus). Syntesen blir därefter den nya teorin. Den hjälper till att bygga ett konsensus om ett särskilt komplext ämne. Utan att bidragsgivarna ska behöva mötas personligen. En panel av experter formulerar en uppsättning av hypoteser om ett framtida tillstånd om ämnet i fråga. Dessa är utdelade till deltagarna. Deras anonyma kommentarer samlas därefter ihop in i nya förändrade hypoteser. Den iterativa processen fortsätter, tills konsensus uppnås kring hypoteserna.
 

Ursprunget till Delphi Metoden. Historia

Naturligtvis så härstämmar metoden från den arbetsmetod (modus operandi lat.)som kommer från det grekiska oraklet på Delphi. Det moderna Delphi konceptet är en spinoff från forskning om försvaret. ”Projektet Delphi” var det namn som gavs till en Rand Corporation studie, som startades under det tidiga 50-talet, och är sponsrat av USA's Flygvapen. Studien berörde användningen av de sakkunnigas åsikter. Målet med den ursprungliga studien var att ”erhåller den mest pålitligaste samlade bilden av olika åsikter från en grupp av experter… genom en serie av fördjupade frågeformulär som var kryddad med kontrollerad åsiktsåterkoppling”. En rapport år 1964 (av Gordon och Helmer) bedömde riktningen av långsiktiga trender i vetenskaps- och teknologiutveckling. Rapporten täckte sådana ämnen som vetenskapliga genombrott, befolkningkontroller, automation, rymdforsskingens fortskridande, krigsprevention och vapensystem.


Användning av Delphimetoden. Användningsområden

 • Förutse en specifik framtida endimensionell frågeställning.
 • Konsensusuppbyggnad.
 • Undvika Groupthink /en typ av solidariskt grupptänkande och Spiral of Silence/ den ökande tystnaden att utrycka åsikter om känslan är att man är relativt ensam om detta.
 • Generera kreativa idéer.

Stegen i Delphimetoden. Process

Fowles (1978) beskriver följande tio steg för Delphimetoden:

 1. Bildandet av ett Delphi lag som tar sig an och som övervakar projektet.
 2. Val av en eller flera paneler som deltar i övningen. deltagarna är experter inom utredningsområdet.
 3. Utveckling av den första omgången av Delphi-frågeformuläret.
 4. Testa frågeformuläret för att få rätt uttrryckt i skrift (t.ex., otydligheter och tveksamheter).
 5. Överföring av de första frågeformulären till panelmedlemmarna.
 6. Analys av den första rundan av svar.
 7. Förberedelser av andra rundar frågeformulär (och möjligheten som testar).
 8. Överföringen av andra rundans frågeformulär till panelmedlemmarna.
 9. Analys av andra rundans svar. (Steg 7 till 9 är upprepas, så länge som man önskar eller som det är nödvändigt för att uppnå en stabilitet i resultaten.)
 10. Förberedelse av en rapport från analysteamet som framlägger slutsatserna från övningen.

Styrkor med Delphimetoden. Fördelar

 • Snabb konsensus.
 • Deltagare kan bo var som helst i världen.
 • Täckning av en stor spännvidd av sakkunskap.
 • Undviker Groupthink/grupptänkande.
 • Förutser en specifik, endimensionell fråga.

Begränsningar med Delphimetoden. Nackdelar

 • Korsbefruktande försummas i dess ursprungliga form.
 • Klarar inte av att på ett bra sätt hantera  paradigmskiften.
 • Framgång hos metoden beror på förmågan hos deltagarna.
 • Man bör hålla ögonen öpnna för följande:
  • Imponeras av förutfattade meningar eller att spegla in egna perspektiv.
  • Ignorera och inte tillräckligt utforska motsättningar.
  • Att underskatta den krävande karaktär som en Delphi metod har.

Antaganden med Delphimetoden. Villkor

 • Kunniga individer, genom att använda deras insikter och erfarenheter, är bättre utrustade till att förutsäga framtiden än teoretisk angreppssätt eller extrapolering av trender.
 • Komplext problem.
 • Deltagande experter har ingen historia till adekvat kommunikation.
 • Experter bör representera olika bakgrunder med hänsyn till deras erfarenhet eller sakkunskap.
 • Idéutbyte i ett möte är omöjligt eller opraktiskt.
 • Motsättningar är mycket allvarliga eller politiskt opassande.

Delphimetoden Forumet
  Conditions for using the Delphi Technique?
I want to use the Delphi technique for my PhD diss...
     
 
  Minimal Number of Experts in Delphi
What are the minimum acceptable numbers of experts...
     
 
  Why is it Called: Delphi Method?
Question: Why did they name it the Delphi Method?...
     
 

Delphimetoden Särskild Intressegrupp SIG


Särskild Intressegrupp SIG

Delphimetoden Utbildning & Sammankomster


Hitta Träning, Seminarier och Sammankomster


Best Practices - Delphimetoden Premium

Expert Tips (ENG) - Delphi Method Premium
 

Implementing Delphi in a Business EnvironmentBli Medlem

The Delphi technique can only be applied successfu...
Usage (application): Simplified Delphi Implementation
 
 
 

Other Delphi Techniques, Delphi VariantsBli Medlem

Originally the Delphi method has aimed to achieve ...
Usage (application): Applying the Delphi Method
 
 
 

The Advantages of Group Decision-MakingBli Medlem

The benefits of group decision-making inclu...
Usage (application): Group Decision-Making
 
 
 

Concerns and Pitfalls in Applying the Delphi MethodBli Medlem

Makridakis and Wheelright (1978), as well as Marti...
Usage (application): Delphi Method Implementation
 
 
 

The Disadvantages of Group Decision-MakingBli Medlem

The drawbacks of group decision-making incl...
Usage (application): Group Decision-Making
 
 
 

Application Areas of Delphi MethodBli Medlem

In addition to the traditional use of the Delphi m...
Usage (application): Usages and Ideas for Applying Delphi Approach
 
 

Resurser - Delphimetoden Premium
 

Nyheter om Delphi MetodenBli Medlem


     
 

Nyheter om Delphi UndersökningsmetodikBli Medlem


     
 

Videor om Delphi MetodenBli Medlem


     
 

Videor om Delphi UndersökningsmetodikBli Medlem


     
 

Presentationer om Delphi MetodenBli Medlem


     
 

Presentationer om Delphi UndersökningsmetodikBli Medlem


     
 

Mer om Delphi MetodenBli Medlem


     
 

Mer om Delphi UndersökningsmetodikBli Medlem


     

Jämför Delphimetoden med: Idékläckning (Brainstorming)  |  Minneskartor (Mind Mapping)  |  Grupptänkande  |  Tystnadens Spiral Noelle-Neumann  |  Sex Tänkhattar  |  Metaplan Metoden Schnelle  |  Scenarioplanering  |  Spelteori (Nash)  |  Orsak- och Verkansdiagram (Fiskbensdiagram) - Ishikawa  |  Grundorsaksanalys  |  8D Problemlösning (Åtta Discipliner)  |  Dialektisk Undersökning, Dialektik  |  Analogiskt Strategiskt Resonemang  |  Pyramidprincipen  |  Begränsningsteorin, Teorin om Begränsningar  |  Johari Fönster


Retur till Management Start: Kommunikation och Färdigheter  |  Beslutsfattande och Värdering  |  Strategi


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Special Interest Group Leader

Du här
Om 12manage | Reklam | Länk till oss / Citera oss | Sekretess | Förslagen | Användningsvillkor
© 2018 12manage - The Executive Fast Track. V14.1 - Senast uppdaterad: 19-9-2018. Alla namn ™ av deras ägare.