Delphimetoden (Delphi Metoden)
(Gordon, Helmer, Dalkey)

Kunskapscenter
Sammanfattning, forum, bästa praxis, experttips och informationskällor.

Bidraget kommer från: Mark Mattingley-Scott

31 itens • 451.174 visitas


Sammanfattning

Vad är Delphimetoden? Beskrivning

Delphimetoden från T.J. Gordon, Olaf Helmer och Norman Dalkey är en teknik som kan användas till att strukturera en gruppkommunikationsprocess som hanterar ett komplext problem. Delphi Method baseras på Dialectical Inquiry (Dialektalt frågebaserad) approach: Teori (upprätta en åsikt eller en bild), Motsatt teori (konflikterande åsikt eller bild) och slutligen syntes (en ny överenskommelse eller konsensus). Syntesen blir därefter den nya teorin. Den hjälper till att bygga ett konsensus om ett särskilt komplext ämne. Utan att bidragsgivarna ska behöva mötas personligen. En panel av experter formulerar en uppsättning av hypoteser om ett framtida tillstånd om ämnet i fråga. Dessa är utdelade till deltagarna. Deras anonyma kommentarer samlas därefter ihop in i nya förändrade hypoteser. Den iterativa processen fortsätter, tills konsensus uppnås kring hypoteserna.
 

Ursprunget till Delphi Metoden. Historia

Naturligtvis så härstämmar metoden från den arbetsmetod (modus operandi lat.)som kommer från det grekiska oraklet på Delphi. Det moderna Delphi konceptet är en spinoff från forskning om försvaret. ”Projektet Delphi” var det namn som gavs till en Rand Corporation studie, som startades under det tidiga 50-talet, och är sponsrat av USA's Flygvapen. Studien berörde användningen av de sakkunnigas åsikter. Målet med den ursprungliga studien var att ”erhåller den mest pålitligaste samlade bilden av olika åsikter från en grupp av experter… genom en serie av fördjupade frågeformulär som var kryddad med kontrollerad åsiktsåterkoppling”. En rapport år 1964 (av Gordon och Helmer) bedömde riktningen av långsiktiga trender i vetenskaps- och teknologiutveckling. Rapporten täckte sådana ämnen som vetenskapliga genombrott, befolkningkontroller, automation, rymdforsskingens fortskridande, krigsprevention och vapensystem.


Användning av Delphimetoden. Användningsområden

 • Förutse en specifik framtida endimensionell frågeställning.
 • Konsensusuppbyggnad.
 • Undvika Groupthink /en typ av solidariskt grupptänkande och Spiral of Silence/ den ökande tystnaden att utrycka åsikter om känslan är att man är relativt ensam om detta.
 • Generera kreativa idéer.

Stegen i Delphimetoden. Process

Fowles (1978) beskriver följande tio steg för Delphimetoden:

 1. Bildandet av ett Delphi lag som tar sig an och som övervakar projektet.
 2. Val av en eller flera paneler som deltar i övningen. deltagarna är experter inom utredningsområdet.
 3. Utveckling av den första omgången av Delphi-frågeformuläret.
 4. Testa frågeformuläret för att få rätt uttrryckt i skrift (t.ex., otydligheter och tveksamheter).
 5. Överföring av de första frågeformulären till panelmedlemmarna.
 6. Analys av den första rundan av svar.
 7. Förberedelser av andra rundar frågeformulär (och möjligheten som testar).
 8. Överföringen av andra rundans frågeformulär till panelmedlemmarna.
 9. Analys av andra rundans svar. (Steg 7 till 9 är upprepas, så länge som man önskar eller som det är nödvändigt för att uppnå en stabilitet i resultaten.)
 10. Förberedelse av en rapport från analysteamet som framlägger slutsatserna från övningen.

Styrkor med Delphimetoden. Fördelar

 • Snabb konsensus.
 • Deltagare kan bo var som helst i världen.
 • Täckning av en stor spännvidd av sakkunskap.
 • Undviker Groupthink/grupptänkande.
 • Förutser en specifik, endimensionell fråga.

Begränsningar med Delphimetoden. Nackdelar

 • Korsbefruktande försummas i dess ursprungliga form.
 • Klarar inte av att på ett bra sätt hantera  paradigmskiften.
 • Framgång hos metoden beror på förmågan hos deltagarna.
 • Man bör hålla ögonen öpnna för följande:
  • Imponeras av förutfattade meningar eller att spegla in egna perspektiv.
  • Ignorera och inte tillräckligt utforska motsättningar.
  • Att underskatta den krävande karaktär som en Delphi metod har.

Antaganden med Delphimetoden. Villkor

 • Kunniga individer, genom att använda deras insikter och erfarenheter, är bättre utrustade till att förutsäga framtiden än teoretisk angreppssätt eller extrapolering av trender.
 • Komplext problem.
 • Deltagande experter har ingen historia till adekvat kommunikation.
 • Experter bör representera olika bakgrunder med hänsyn till deras erfarenhet eller sakkunskap.
 • Idéutbyte i ett möte är omöjligt eller opraktiskt.
 • Motsättningar är mycket allvarliga eller politiskt opassande.

Särskild Intressegrupp SIG

Delphimetoden Särskild Intressegrupp SIG.Särskild Intressegrupp SIG (10 medlemmar)

Forum

Forumdiskussioner om Delphimetoden. Nedan kan du ställa en fråga om det här ämnet, dela dina erfarenheter, rapportera en ny utveckling eller förklara något.


Starta ett nytt ämne om Delphimetoden

 

Conditions for using the Delphi Technique?
I want to use the Delphi technique for my PhD dissertation in the banking sector with the title "Setting up a retail banking model in Vietnam". Do you think Delphi is a well suited method for my job?...
5
 
1 kommentarer
Minimal Number of Experts in Delphi
What are the minimum acceptable numbers of experts in the first round up to the final round?...
4
 
2 kommentarer
Why is it Called: Delphi Method?
Question: Why did they name it the Delphi Method?...
3
 
2 kommentarer
Can we Have Two Expert Panels in Delphi?
When we would like to create a Minimum Data Set, is it OK if we send a list of items with a Likert scale to a group of researchers, then analyze the results and run the second Round of Delphi with cli...
1
 

Best Practices

De bästa, högst rankade ämnena om Delphimetoden. Här hittar du de mest värdefulla idéerna och praktiska förslagen.


Experttips

Avancerad insikt om Delphi Method (Engelsk). Här hittar du professionella råd från experter.


Implementing Delphi in a Business Environment

Simplified Delphi Implementation
The Delphi technique can only be applied successfully in the business world when: - The experts clearly understand the...

Other Delphi Techniques, Delphi Variants

Applying the Delphi Method
Originally the Delphi method has aimed to achieve a group consensus of the most probable future by iteration. Since then...

The Advantages of Group Decision-Making

Group Decision-Making
The benefits of group decision-making include: - Synergy: Group decisions tend to combine and improve on the knowledge...

Concerns and Pitfalls in Applying the Delphi Method

Delphi Method Implementation
Makridakis and Wheelright (1978), as well as Martino (1978), have mentioned following major concerns about the Delphi me...

The Disadvantages of Group Decision-Making

Group Decision-Making
The drawbacks of group decision-making include: - Longer time frame: Groups generally need more time to make decisions ...

Application Areas of Delphi Method

Usages and Ideas for Applying Delphi Approach
In addition to the traditional use of the Delphi method as a forecasting procedure, a variety of other application areas...
Informationskällor

Olika informationskällor om Delphimetoden. Här hittar du powerpoints, videor, nyheter etc. som du kan använda i dina egna föreläsningar och workshops.


Delphi Technique

Delphi Method Education
Presentation by Roger Lee on the Delphi Method includes: 1: Definitions 2: Historical Perspective 3: Usage of the Del...

Integrative Thinking In-depth

Integrative Thinking, Opposable Mind, Integrative Thinkers, Paradox, Synthesis
Extensive presentation about integrative thinking, including the following sections: 1. Learning objective 2. Structur...

Applying Creative Thinking to Complex Business Problem Solving

Creative Thinking, Problem Solving, Complex Problem Solving Techniques
This presentation focuses on creative thinking as a useful tool for dealing with complex business issues. It includes th...

Individual Decision Making and Group Decision Making

Decision Making Process, Groupthink, Decision Making Styles, Vroom-Yetton Method
Presentation about Decision Making by groups and individuals. The presentation includes the following sections: 1. Know...

Forskningslänkar

Hoppa till ytterligare forskningsresurser angående angående Delphimetoden.


Nyheter

Videor

Presentationer

 

Böcker

Akademisk

Mer


Jämför Delphimetoden med: Idékläckning (Brainstorming)  |  Minneskartor (Mind Mapping)  |  Grupptänkande  |  Tystnadens Spiral Noelle-Neumann  |  Sex Tänkhattar  |  Metaplan Metoden Schnelle  |  Scenarioplanering  |  Spelteori (Nash)  |  Orsak- och Verkansdiagram (Fiskbensdiagram) - Ishikawa  |  Grundorsaksanalys  |  8D Problemlösning (Åtta Discipliner)  |  Dialektisk Undersökning, Dialektik  |  Analogiskt Strategiskt Resonemang  |  Pyramidprincipen  |  Begränsningsteorin, Teorin om Begränsningar  |  Johari Fönster


Retur till Management Start: Kommunikation och Färdigheter  |  Beslutsfattande och Värdering  |  Strategi & Innovation


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Särskild Intressegrupp SIG

Vet du mycket om Delphimetoden? Bli vår SIG-ledare och få världsomspännande erkännande som expert.Om 12manage | Reklam | Länk till oss / Citera oss | Sekretess | Förslagen | Användningsvillkor
© 2023 12manage - The Executive Fast Track. V16.1 - Senast uppdaterad: 30-5-2023. Alla namn ™ av deras ägare.