Delphimetoden (Delphi Metoden)
(Gordon, Helmer, Dalkey)

Kunskapscenter

Sammanfattning, forum, bästa praxis, experttips och resurser.

Bidraget kommer från: Mark Mattingley-Scott


Vad är Delphimetoden? Beskrivning

Delphimetoden från T.J. Gordon, Olaf Helmer och Norman Dalkey är en teknik som kan användas till att strukturera en gruppkommunikationsprocess som hanterar ett komplext problem. Delphi Method baseras på Dialectical Inquiry (Dialektalt frågebaserad) approach: Teori (upprätta en åsikt eller en bild), Motsatt teori (konflikterande åsikt eller bild) och slutligen syntes (en ny överenskommelse eller konsensus). Syntesen blir därefter den nya teorin. Den hjälper till att bygga ett konsensus om ett särskilt komplext ämne. Utan att bidragsgivarna ska behöva mötas personligen. En panel av experter formulerar en uppsättning av hypoteser om ett framtida tillstånd om ämnet i fråga. Dessa är utdelade till deltagarna. Deras anonyma kommentarer samlas därefter ihop in i nya förändrade hypoteser. Den iterativa processen fortsätter, tills konsensus uppnås kring hypoteserna.
 

Ursprunget till Delphi Metoden. Historia

Naturligtvis så härstämmar metoden från den arbetsmetod (modus operandi lat.)som kommer från det grekiska oraklet på Delphi. Det moderna Delphi konceptet är en spinoff från forskning om försvaret. ”Projektet Delphi” var det namn som gavs till en Rand Corporation studie, som startades under det tidiga 50-talet, och är sponsrat av USA's Flygvapen. Studien berörde användningen av de sakkunnigas åsikter. Målet med den ursprungliga studien var att ”erhåller den mest pålitligaste samlade bilden av olika åsikter från en grupp av experter… genom en serie av fördjupade frågeformulär som var kryddad med kontrollerad åsiktsåterkoppling”. En rapport år 1964 (av Gordon och Helmer) bedömde riktningen av långsiktiga trender i vetenskaps- och teknologiutveckling. Rapporten täckte sådana ämnen som vetenskapliga genombrott, befolkningkontroller, automation, rymdforsskingens fortskridande, krigsprevention och vapensystem.


Användning av Delphimetoden. Användningsområden

 • Förutse en specifik framtida endimensionell frågeställning.
 • Konsensusuppbyggnad.
 • Undvika Groupthink /en typ av solidariskt grupptänkande och Spiral of Silence/ den ökande tystnaden att utrycka åsikter om känslan är att man är relativt ensam om detta.
 • Generera kreativa idéer.

Stegen i Delphimetoden. Process

Fowles (1978) beskriver följande tio steg för Delphimetoden:

 1. Bildandet av ett Delphi lag som tar sig an och som övervakar projektet.
 2. Val av en eller flera paneler som deltar i övningen. deltagarna är experter inom utredningsområdet.
 3. Utveckling av den första omgången av Delphi-frågeformuläret.
 4. Testa frågeformuläret för att få rätt uttrryckt i skrift (t.ex., otydligheter och tveksamheter).
 5. Överföring av de första frågeformulären till panelmedlemmarna.
 6. Analys av den första rundan av svar.
 7. Förberedelser av andra rundar frågeformulär (och möjligheten som testar).
 8. Överföringen av andra rundans frågeformulär till panelmedlemmarna.
 9. Analys av andra rundans svar. (Steg 7 till 9 är upprepas, så länge som man önskar eller som det är nödvändigt för att uppnå en stabilitet i resultaten.)
 10. Förberedelse av en rapport från analysteamet som framlägger slutsatserna från övningen.

Styrkor med Delphimetoden. Fördelar

 • Snabb konsensus.
 • Deltagare kan bo var som helst i världen.
 • Täckning av en stor spännvidd av sakkunskap.
 • Undviker Groupthink/grupptänkande.
 • Förutser en specifik, endimensionell fråga.

Begränsningar med Delphimetoden. Nackdelar

 • Korsbefruktande försummas i dess ursprungliga form.
 • Klarar inte av att på ett bra sätt hantera  paradigmskiften.
 • Framgång hos metoden beror på förmågan hos deltagarna.
 • Man bör hålla ögonen öpnna för följande:
  • Imponeras av förutfattade meningar eller att spegla in egna perspektiv.
  • Ignorera och inte tillräckligt utforska motsättningar.
  • Att underskatta den krävande karaktär som en Delphi metod har.

Antaganden med Delphimetoden. Villkor

 • Kunniga individer, genom att använda deras insikter och erfarenheter, är bättre utrustade till att förutsäga framtiden än teoretisk angreppssätt eller extrapolering av trender.
 • Komplext problem.
 • Deltagande experter har ingen historia till adekvat kommunikation.
 • Experter bör representera olika bakgrunder med hänsyn till deras erfarenhet eller sakkunskap.
 • Idéutbyte i ett möte är omöjligt eller opraktiskt.
 • Motsättningar är mycket allvarliga eller politiskt opassande.

Delphimetoden Särskild Intressegrupp SIG


Särskild Intressegrupp SIG (6 medlemmar)

Forum om Delphimetoden  

De senaste ämnena om: Delphimetoden.


Conditions for using the Delphi Technique?
I want to use the Delphi technique for my PhD dissertation in the banking sector with the title "Setting up a retail ban (...)
5
 
1 reaktioner
 
Minimal Number of Experts in Delphi
What are the minimum acceptable numbers of experts in the first round up to the final round? (...)
4
 
2 reaktioner
 
Can we Have Two Expert Panels in Delphi?
When we would like to create a Minimum Data Set, is it OK if we send a list of items with a Likert scale to a group of r (...)
1
 
0 reaktioner
 
Best Practices om Delphimetoden

Här hittar du de mest värdefulla idéerna och praktiska förslagen.


🥇 Why is it Called: Delphi Method?
Question: Why did they name it the Delphi Method? (...)
3
 
2 reaktioner

 
Experttips om Delphi Method (Engelsk)

Här hittar du professionella råd från experter.


Implementing Delphi in a Business Environment

Simplified Delphi Implementation (...)
   
 
 
 

Other Delphi Techniques, Delphi Variants

Applying the Delphi Method (...)
   
 
 
 

The Advantages of Group Decision-Making

Group Decision-Making (...)
   
 
 
 

Concerns and Pitfalls in Applying the Delphi Method

Delphi Method Implementation (...)
   
 
 
 

The Disadvantages of Group Decision-Making

Group Decision-Making (...)
   
 
 
 

Application Areas of Delphi Method

Usages and Ideas for Applying Delphi Approach (...)
   
 
 
 
Informationskällor om Delphimetoden

Här hittar du powerpoints, videor, nyheter etc. som du kan använda i dina egna föreläsningar och workshops.Jämför Delphimetoden med: Idékläckning (Brainstorming)  |  Minneskartor (Mind Mapping)  |  Grupptänkande  |  Tystnadens Spiral Noelle-Neumann  |  Sex Tänkhattar  |  Metaplan Metoden Schnelle  |  Scenarioplanering  |  Spelteori (Nash)  |  Orsak- och Verkansdiagram (Fiskbensdiagram) - Ishikawa  |  Grundorsaksanalys  |  8D Problemlösning (Åtta Discipliner)  |  Dialektisk Undersökning, Dialektik  |  Analogiskt Strategiskt Resonemang  |  Pyramidprincipen  |  Begränsningsteorin, Teorin om Begränsningar  |  Johari Fönster


Retur till Management Start: Kommunikation och Färdigheter  |  Beslutsfattande och Värdering  |  Strategi


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Special Interest Group Leader

Är du expert på Delphimetoden? Anmäl dig gratis

Länk till detta kunskapscenter

Kopiera den här koden till din webbplats:

 


Om 12manage | Reklam | Länk till oss / Citera oss | Sekretess | Förslagen | Användningsvillkor
© 2020 12manage - The Executive Fast Track. V15.6 - Senast uppdaterad: 24-10-2020. Alla namn ™ av deras ägare.