Brainstorming (Idékläckning)

Kunskapscenter

12manage is looking for
MBA students.

   

Utveckling av nya idéer i en gruppaktivitet. Förklaring till Brainstorming.

Innehåll

Premium

Idékläcka processBrainstorming (Idékläcknings-) metoden är en halv-strukturerad kreativ gruppaktivitet, den är ofta använd vid speciella tillfällen för att komma upp med nya idéer kring t.ex. innovation eller förbättringar. Medlemmarna i gruppen uppmuntras till att lägga fram idéer kring ett problem och även till hur det skulle kunna lösas och för att få fram så många idéer som möjligt även om de inte alltid är användbara alternativ. Idén bakom en brainstorming är att en grupp av personer kan uppnå en högre synergieffekt och nivå av kreativitet än vad summan av deltagarna kan åstadkomma var och en för sig.


Idékläckning (Brainstorming) regler

Tre viktiga regler för en lyckad brainstormövning är:

 1. Deltagare bör uppmuntras till att komma upp med så många idéer som möjligt, oavsett hur konstiga eller annorlunda de är (det finns inte några dåliga idéer).
 2. Ingen bedömning bör ges om någon idé, förrän i slutet  övningen. Varken negativa eller positiva.
 3. Deltagare bör uppmuntras till att bygga vidare på varandras idéer, skapa osannolika kombinationer och ta var och en i oväntade riktningar.

Idékläckning (Brainstorming) tips

Några tips för en lyckad brainstormövning är:

 • Använd en erfaren facilitator. Utifrån, utanför gruppen, företaget?
 • Utse en person till att skriva ned alla idéer som kommer ut ur brainstormövningen.
 • Använd ett anteckningsblock för att göra noteringar. Detta möjliggör för senare studier och utvärdering i slutet av övningen.
 • Identifiera ett så exakt ämne/problem som möjligt, som skall diskuteras (få övningen fokuserad på problemet).
 • Inte mer än 8-10 personer i en övningen. Om det finns fler deltagare dela då upp brainstormövningen och återrapporten till varandra efteråt.
 • Låt en person skriva ned allt.
 • Utvärdera idéerna i två steg: A: definiera kriterierna. B: sätt poäng enligt de definierade kriterierna.
 • I slutet på idékläckningövningen bör du diskutera de vidare stegen som behövs för att genomföra idéerna. Om detta upplevs som svårt, gör en annan brainstormingövning på hur man genomför idéerna.
 • Definiera det problemet som du önskar löst tydligt och lägg fram de kriterier som måste uppnås.
 • Se till att ingen kritiserar eller utvärderar idéerna under själva övningen. Kritik introducerar ett visst drag av risk/rädsla för gruppmedlemmarna under tiden som de tar fram en idé. Detta kväver kreativiteten och lamslår det fria rinnande flödet av ideer i en bra brainstormingövning.
 • Uppmuntra till en entusiastisk okritisk inställning bland medlemmarna i gruppen.
 • Försök att få med alla till att bidra och utveckla idéer, även de tystare medlemmarna i gruppen.
 • Låt deltagarna ha kul med brainstormingövningen.
 • Uppmuntra personer att komma upp med så många idéer som möjlighet. Både fast praktiska och de tokiga opraktiska är välkomna.
 • Välkomna kreativitet.
 • Se till att inget drev av tankar följs uppför allt för långt.
 • Uppmuntra gruppdeltagarna till att utveckla andras idéer eller till att använda varandras idéer för att skapa nya.

Effektiviteten av brainstorming

Även om brainstorming övningar har frekvent använts ute i världen under 70 år, så är effektiviteten på att generera nya idéer diskutabel. Brainstorming övningar är effektivast för att ta fram många idéer inom en kort tidsram. Gruppprocessen är också effektiv för utvärdering av existerande idéer. Hur som helst (intelligenta) individer sägs vara bättre på att skapa mer originella- och högkvalitativa idéer.


Bok: Michael Michalko - Thinkertoys (A Handbook of Business Creativity) -

Bok: Jason Rich - Brain Storm: Tap into Your Creativity to Generate Awesome Ideas and Remarkable Results -


Idékläckning (Brainstorming) Särskild Intressegrupp SIG


Särskild Intressegrupp SIG (68 medlemmar)


Idékläckning (Brainstorming) Forumet  

Nya ämnen

  Examples of Ground Rules. Tips for Facilitators
What are Ground Rules?
When you're going to participate in some form of group activity, it's a good idea to agree beforehand upon some rul...
     
 
  How to Measure the Effectiveness of Brainstorming Sessions?
Time and time again research shows that in general meetings are only 40% effective, with the rest of it being non-value adding activities. How can we ...
     
 
  Use Six Thinking Hats to Structure Brainstorming Sessions
I suggest using the Six Thinking Hats method to organize thinking in a brainstorming session:
1...
     
 
  Group Composition for Successful Brainstorming
Make sure that the participants in the group do not think alike.
Have different personality types in the session.
Brainstorming has an eleme...
     
 
  Combine Brainstorming with Cause and Effect Diagram (Ishikawa)
I find that combining Brainstorming with a Cause and Effect Diagram (Ishikawa) helps to gener...
     
 
  Use Brainstorming as a New Leader
I used brainstorming sessions to generate ideas and also to get to know how my team thinks. When you're a new leader of an organization, get th...
     
 
  Brainstorming Outcome: the Next Step
Brainstorming is a creative strategy where individuals can squeeze their brains to think out of the box and obtain something novel with the rest of th...
     
 
  Meeting Types: Proposing Something New or Building on Another Idea?
There’s a relationship between two initiating behaviors and meeting success, namely, proposing
     
 
  Suggestion Boxes | Suggestion Schemes
I view brainstorming as a collection of 'suggestions' within a small group inside the four walls.
In our factory we had a "suggestion scheme". Su...
     
 
  Brainstorming - Dealing with Excess of Information
My latest brainstorming meetings for SWOT analysis generated more (much more) material than I expected, directed to several companies areas.
I ha...
     
 
  Outsourcing Brainstorming
Here is a new tool for your team: get ideas in time for tomorrows meeting. Use a great new crowdsource service. Accesses thousands of brilliant minds...
     
 
  The Paradox of Brainstorming
Sadly, in most organisations that I have consulted to or worked in the managers leading brainstorms have not actually conducted them properly. Too oft...
     
 
  Branstorming session - No more Purpose - Time to stop.
A brainstroming session serves no more purpose when and after the particpants have nothing to say anymore about the issues at hand. It is then time to...
     
 
  Brainstorming is Team-building
Agreements on management issues and approaches strengthen team-spirit and enhance common values.
Differences in management issues a...
     
 
  Learning Canvas 3.0 for Brainstorming
The Learning Canvas (Alexandre Magno, "How Creative Workers Learn") might be useful as a tool for brainstorming sessions.
Since brainstorms ...
     
 
  Brainstorming Alone
What do you think of using a mobile tool for doing a brainstorm on your own? According to some studies it has better results than doing it in a...
     
 
  Brainstorming Difficulties
Brainstorming is a great idea. Staffs at all level and spectrum shall be engaged in the entire process of the exercise.
Dfficulties normally crop...
     
 
  Network Brainstorming (via Internet)
Network brainstorming (on the Internet) (electronic brainstorming) is as a process much more difficult than the traditional process cond...
     
 

Best Practices - Idékläckning (Brainstorming)
  Start Brainstorming Process Individually, Then Move to Group Process
When people work as a group to brainstorm it limits novelty to start as a group to early. People censor what they believe a group will accept (
     
 
  Tips to Prepare a Brainstorming Session
A good method to open the mind and stimulate creative thinking is to start with asking a simple question like "What can you do with a glass of ...
     
 
  Conditions for Brainstorming
A good brainstorming session is possible only if all the participants are:
1. Respecting each other and
2. Follow the etiquette of...
     
 
  Do a Brainstorm Session to Make (or Prepare for) Major Decisions
It is adviseable to conduct a branstorm session before any big project for an effective decision making. In my long years of industrial experience I h...
     
 
  Store your Brainstorming Ideas - They May be of Use Later
During brainstorming sessions, varied thoughts come out of the team which can be co related to "ideas" captured earlier. An idea that was conceived a ...
     
 
  Electronic Brainstorming (E-Brainstorming)
Who has any experiences to share on Electronic Brainstorming? Under what circumstances would you recommend using it?...
     
 
  How to Use Affinity Diagrams (KJ Diagrams) in Brainstorming
I have been using the Affinity Diagram method for a long time now and this has proven to be a hit when it comes to selecting criteria and then categor...
     
 
  Brainstorming is an Outlet for Hidden Ideas and Increases Employee Engagement
Brainstorming is a platform for free suggestions and a democratic way of solving completed complex problems in any industry. This creates an opportuni...
     
 

Expert Tips (ENG) - Brainstorming
 

What to do if your Brainstorm Process Got Stuck?

 
 
 

Variations of Brainstorming

 
 
 

The Advantages of Group Decision-Making

 
 
 

Evaluating Ideas

 
 
 

The Disadvantages of Group Decision-Making

 
 
 

Determining the Relevance of Ideas

 
 
 

Increasing the Quality of the Ideas in Brainstorming

 
 
 

Advantages of Brainstorming

 
 
 

Problems with Group Brainstorming. Resolutions

 
 
 

Brainstorming Sensitive Issues / Brainstorming Avoiding Groupthink

 
 
 

Affinity Diagram Technique

 
 
 

Disadvantages of Brainstorming

 
 
 

The Role of Diversity in Personal Traits on Innovation and Innovativeness

 
 

Resurser - Idékläckning (Brainstorming)
 

Nyheter om Idékläckning


     
 

Nyheter om Brainstorming Metod


     
 

Videor om Idékläckning


     
 

Videor om Brainstorming Metod


     
 

Presentationer om Idékläckning


     
 

Presentationer om Brainstorming Metod


     
 

Mer om Idékläckning


     
 

Mer om Brainstorming Metod


     

Jämför:  Grupptänkande  |  Tystnadens Spiral Noelle-Neumann  |  Orsak- och Verkansdiagram (Fiskbensdiagram) - Ishikawa  |  Minneskartor (Mind Mapping)  |  Sex Tänkhattar  |  Belbin Teamroller  |  Metaplan Metoden Schnelle  |  Steg-Grind-modellen  |  Scenarioplanering  |  Spelteori (Nash)  |  Grundorsaksanalys  |  Dialektisk Undersökning, Dialektik  |  Analogiskt Strategiskt Resonemang  |  Begränsningsteorin, Teorin om Begränsningar  |  Kraftfältsanalys  |  Katalytiska Mekanismer Collins  |  Johari Fönster  |  Delphimetoden)  |  Pyramidprincipen  |  Value Engineering Miles


Retur till Management Start: Organisation och Förändring  |  Kommunikation och Färdigheter  |  Beslutsfattande och Värdering  |  Strategi


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Special Interest Group Leader

Du här? Anmäl dig gratis


 


Om 12manage | Reklam | Länk till oss / Citera oss | Sekretess | Förslagen | Användningsvillkor
© 2019 12manage - The Executive Fast Track. V15.0 - Senast uppdaterad: 23-1-2019. Alla namn ™ av deras ägare.