Brainstorming (Idékläckning)

Kunskapscenter

Sammanfattning, forum, bästa praxis, experttips och resurser.


Idékläcka processBrainstorming (Idékläcknings-) metoden är en halv-strukturerad kreativ gruppaktivitet, den är ofta använd vid speciella tillfällen för att komma upp med nya idéer kring t.ex. innovation eller förbättringar. Medlemmarna i gruppen uppmuntras till att lägga fram idéer kring ett problem och även till hur det skulle kunna lösas och för att få fram så många idéer som möjligt även om de inte alltid är användbara alternativ. Idén bakom en brainstorming är att en grupp av personer kan uppnå en högre synergieffekt och nivå av kreativitet än vad summan av deltagarna kan åstadkomma var och en för sig.


Idékläckning (Brainstorming) regler

Tre viktiga regler för en lyckad brainstormövning är:

 1. Deltagare bör uppmuntras till att komma upp med så många idéer som möjligt, oavsett hur konstiga eller annorlunda de är (det finns inte några dåliga idéer).
 2. Ingen bedömning bör ges om någon idé, förrän i slutet  övningen. Varken negativa eller positiva.
 3. Deltagare bör uppmuntras till att bygga vidare på varandras idéer, skapa osannolika kombinationer och ta var och en i oväntade riktningar.

Idékläckning (Brainstorming) tips

Några tips för en lyckad brainstormövning är:

 • Använd en erfaren facilitator. Utifrån, utanför gruppen, företaget?
 • Utse en person till att skriva ned alla idéer som kommer ut ur brainstormövningen.
 • Använd ett anteckningsblock för att göra noteringar. Detta möjliggör för senare studier och utvärdering i slutet av övningen.
 • Identifiera ett så exakt ämne/problem som möjligt, som skall diskuteras (få övningen fokuserad på problemet).
 • Inte mer än 8-10 personer i en övningen. Om det finns fler deltagare dela då upp brainstormövningen och återrapporten till varandra efteråt.
 • Låt en person skriva ned allt.
 • Utvärdera idéerna i två steg: A: definiera kriterierna. B: sätt poäng enligt de definierade kriterierna.
 • I slutet på idékläckningövningen bör du diskutera de vidare stegen som behövs för att genomföra idéerna. Om detta upplevs som svårt, gör en annan brainstormingövning på hur man genomför idéerna.
 • Definiera det problemet som du önskar löst tydligt och lägg fram de kriterier som måste uppnås.
 • Se till att ingen kritiserar eller utvärderar idéerna under själva övningen. Kritik introducerar ett visst drag av risk/rädsla för gruppmedlemmarna under tiden som de tar fram en idé. Detta kväver kreativiteten och lamslår det fria rinnande flödet av ideer i en bra brainstormingövning.
 • Uppmuntra till en entusiastisk okritisk inställning bland medlemmarna i gruppen.
 • Försök att få med alla till att bidra och utveckla idéer, även de tystare medlemmarna i gruppen.
 • Låt deltagarna ha kul med brainstormingövningen.
 • Uppmuntra personer att komma upp med så många idéer som möjlighet. Både fast praktiska och de tokiga opraktiska är välkomna.
 • Välkomna kreativitet.
 • Se till att inget drev av tankar följs uppför allt för långt.
 • Uppmuntra gruppdeltagarna till att utveckla andras idéer eller till att använda varandras idéer för att skapa nya.

Effektiviteten av brainstorming

Även om brainstorming övningar har frekvent använts ute i världen under 70 år, så är effektiviteten på att generera nya idéer diskutabel. Brainstorming övningar är effektivast för att ta fram många idéer inom en kort tidsram. Gruppprocessen är också effektiv för utvärdering av existerande idéer. Hur som helst (intelligenta) individer sägs vara bättre på att skapa mer originella- och högkvalitativa idéer.


Bok: Michael Michalko - Thinkertoys (A Handbook of Business Creativity) -

Bok: Jason Rich - Brain Storm: Tap into Your Creativity to Generate Awesome Ideas and Remarkable Results -


Idékläckning (Brainstorming) Särskild Intressegrupp SIG


Särskild Intressegrupp SIG (65 medlemmar)


Forum om Idékläckning (Brainstorming)  

Diskussioner om Idékläckning (Brainstorming).


Examples of Ground Rules. Tips for Facilitators
What are Ground Rules? When you're going to participate in some form of group activity, it's a good idea to agree befor (...)
 
 
 
 
How to Measure the Effectiveness of Brainstorming Sessions?
Time and time again research shows that in general meetings are only 40% effective, with the rest of it being non-value (...)
 
 
 
 
Learning Canvas 3.0 for Brainstorming
The Learning Canvas (Alexandre Magno, "How Creative Workers Learn") might be useful as a tool for brainstorming sessions (...)
 
 
 
 

Best Practices om Idékläckning (Brainstorming)

Här hittar du de mest värdefulla diskussionerna från det förflutna.


🥇 Start Brainstorming Process Individually, Then Move to Group Process
When people work as a group to brainstorm it limits novelty to start as a group to early. People censor what they believ (...)
 
 
 
 
🥈 Tips to Prepare a Brainstorming Session
A good method to open the mind and stimulate creative thinking is to start with asking a simple question like "What can (...)
 
 
 
 
🥉 Do a Brainstorm Session to Make (or Prepare for) Major Decisions
It is adviseable to conduct a branstorm session before any big project for an effective decision making. In my long year (...)
 
 
 
 
Conditions for Brainstorming
A good brainstorming session is possible only if all the participants are: 1. Respecting each other and 2. Follow the (...)
 
 
 
 
Store your Brainstorming Ideas - They May be of Use Later
During brainstorming sessions, varied thoughts come out of the team which can be co related to "ideas" captured earlier. (...)
 
 
 
 
Electronic Brainstorming (E-Brainstorming)
Who has any experiences to share on Electronic Brainstorming? Under what circumstances would you recommend using it? (...)
 
 
 
 
How to Use Affinity Diagrams (KJ Diagrams) in Brainstorming
I have been using the Affinity Diagram method for a long time now and this has proven to be a hit when it comes to selec (...)
 
 
 
 
Use Six Thinking Hats to Structure Brainstorming Sessions
I suggest using the method to organize thinking in a brainstorming session: 1. Start by wearing a Blue hat as a facili (...)
 
 
 
 
Brainstorming is an Outlet for Hidden Ideas and Increases Employee Engagement
Brainstorming is a platform for free suggestions and a democratic way of solving completed complex problems in any indus (...)
 
 
 
 
Combine Brainstorming with Cause and Effect Diagram (Ishikawa)
I find that combining Brainstorming with a (Ishikawa) helps to generate ideas while the structure of the diagram helps (...)
 
 
 
 
Brainstorming - Dealing with Excess of Information
My latest brainstorming meetings for SWOT analysis generated more (much more) material than I expected, directed to seve (...)
 
 
 
 
Use Brainstorming as a New Leader
I used brainstorming sessions to generate ideas and also to get to know how my team thinks. When you're a new leader of (...)
 
 
 
 
Brainstorming Outcome: the Next Step
Brainstorming is a creative strategy where individuals can squeeze their brains to think out of the box and obtain somet (...)
 
 
 
 
The Paradox of Brainstorming
Sadly, in most organisations that I have consulted to or worked in the managers leading brainstorms have not actually co (...)
 
 
 
 
Brainstorming is Team-building
Agreements on management issues and approaches strengthen team-spirit and enhance common values. Differences in managem (...)
 
 
 
 
Suggestion Boxes | Suggestion Schemes
I view brainstorming as a collection of 'suggestions' within a small group inside the four walls. In our factory we had (...)
 
 
 
 
Network Brainstorming (via Internet)
Network brainstorming (on the Internet) (electronic brainstorming) is as a process much more difficult than the traditio (...)
 
 
 
 
Branstorming session - No more Purpose - Time to stop.
A brainstroming session serves no more purpose when and after the particpants have nothing to say anymore about the issu (...)
 
 
 
 
Brainstorming Difficulties
Brainstorming is a great idea. Staffs at all level and spectrum shall be engaged in the entire process of the exercise. (...)
 
 
 
 

Experttips om Brainstorming (Engelsk)

Här hittar du råd från experter.


What to do if your Brainstorm Process Got Stuck?

Brainstorming session did not provided enough good ideas… (...)
   
 
 
 

Variations of Brainstorming

Creative thinking, Decision-making, Brainwriting, Nominal Group Technique, Group Passing Technique, Team Idea Mapping (...)
   
 
 
 

Evaluating Ideas

Checklist to Evaluate Ideas (...)
   
 
 
 

Group Composition for Successful Brainstorming

(...)
   
 
 
 

The Advantages of Group Decision-Making

Group Decision-Making (...)
   
 
 
 

The Disadvantages of Group Decision-Making

Group Decision-Making (...)
   
 
 
 

The Paradox of Brainstorming

Rules and No Rules (...)
   
 
 
 

Determining the Relevance of Ideas

Brainstorming (...)
   
 
 
 

Problems with Group Brainstorming. Resolutions

Group Creative Thinking, Group Brainstorming, Group Decision-making (...)
   
 
 
 

Advantages of Brainstorming

Creative thinking, Decision-m. (...)
   
 
 
 

Increasing the Quality of the Ideas in Brainstorming

Better Brainstorming (...)
   
 
 
 

Meeting Types: Proposing Something New or Building on Another Idea?

Brainstorm Meeting Types (...)
   
 
 
 

Brainstorming Sensitive Issues / Brainstorming Avoiding Groupthink

Brainstorming Variants, Brainstorming (...)
   
 
 
 

Affinity Diagram Technique

Structuring Brainstorming (...)
   
 
 
 

Disadvantages of Brainstorming

Creative thinking, Decision-m. (...)
   
 
 
 

The Role of Diversity in Personal Traits on Innovation and Innovativeness

Innovation, Increasing Organizational Innovativeness (...)
   
 
 
 

Informationskällor om Idékläckning (Brainstorming)

Här hittar du powerpoints, videor, nyheter etc.Jämför:  Grupptänkande  |  Tystnadens Spiral Noelle-Neumann  |  Orsak- och Verkansdiagram (Fiskbensdiagram) - Ishikawa  |  Minneskartor (Mind Mapping)  |  Sex Tänkhattar  |  Belbin Teamroller  |  Metaplan Metoden Schnelle  |  Steg-Grind-modellen  |  Scenarioplanering  |  Spelteori (Nash)  |  Grundorsaksanalys  |  Dialektisk Undersökning, Dialektik  |  Analogiskt Strategiskt Resonemang  |  Begränsningsteorin, Teorin om Begränsningar  |  Kraftfältsanalys  |  Katalytiska Mekanismer Collins  |  Johari Fönster  |  Delphimetoden)  |  Pyramidprincipen  |  Value Engineering Miles


Retur till Management Start: Organisation och Förändring  |  Kommunikation och Färdigheter  |  Beslutsfattande och Värdering  |  Strategi


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Special Interest Group Leader

Är du en expert på detta område? Anmäl dig gratis


 


Om 12manage | Reklam | Länk till oss / Citera oss | Sekretess | Förslagen | Användningsvillkor
© 2020 12manage - The Executive Fast Track. V15.5 - Senast uppdaterad: 4-8-2020. Alla namn ™ av deras ägare.