Brainstorming (Idékläckning)

Kunskapscenter




Sammanfattning, forum, bästa praxis, experttips och informationskällor.

225 itens • 660.629 visitas


Sammanfattning

Idékläcka processBrainstorming (Idékläcknings-) metoden är en halv-strukturerad kreativ gruppaktivitet, den är ofta använd vid speciella tillfällen för att komma upp med nya idéer kring t.ex. innovation eller förbättringar. Medlemmarna i gruppen uppmuntras till att lägga fram idéer kring ett problem och även till hur det skulle kunna lösas och för att få fram så många idéer som möjligt även om de inte alltid är användbara alternativ. Idén bakom en brainstorming är att en grupp av personer kan uppnå en högre synergieffekt och nivå av kreativitet än vad summan av deltagarna kan åstadkomma var och en för sig.


Idékläckning (Brainstorming) regler

Tre viktiga regler för en lyckad brainstormövning är:

 1. Deltagare bör uppmuntras till att komma upp med så många idéer som möjligt, oavsett hur konstiga eller annorlunda de är (det finns inte några dåliga idéer).
 2. Ingen bedömning bör ges om någon idé, förrän i slutet  övningen. Varken negativa eller positiva.
 3. Deltagare bör uppmuntras till att bygga vidare på varandras idéer, skapa osannolika kombinationer och ta var och en i oväntade riktningar.

Idékläckning (Brainstorming) tips

Några tips för en lyckad brainstormövning är:

 • Använd en erfaren facilitator. Utifrån, utanför gruppen, företaget?
 • Utse en person till att skriva ned alla idéer som kommer ut ur brainstormövningen.
 • Använd ett anteckningsblock för att göra noteringar. Detta möjliggör för senare studier och utvärdering i slutet av övningen.
 • Identifiera ett så exakt ämne/problem som möjligt, som skall diskuteras (få övningen fokuserad på problemet).
 • Inte mer än 8-10 personer i en övningen. Om det finns fler deltagare dela då upp brainstormövningen och återrapporten till varandra efteråt.
 • Låt en person skriva ned allt.
 • Utvärdera idéerna i två steg: A: definiera kriterierna. B: sätt poäng enligt de definierade kriterierna.
 • I slutet på idékläckningövningen bör du diskutera de vidare stegen som behövs för att genomföra idéerna. Om detta upplevs som svårt, gör en annan brainstormingövning på hur man genomför idéerna.
 • Definiera det problemet som du önskar löst tydligt och lägg fram de kriterier som måste uppnås.
 • Se till att ingen kritiserar eller utvärderar idéerna under själva övningen. Kritik introducerar ett visst drag av risk/rädsla för gruppmedlemmarna under tiden som de tar fram en idé. Detta kväver kreativiteten och lamslår det fria rinnande flödet av ideer i en bra brainstormingövning.
 • Uppmuntra till en entusiastisk okritisk inställning bland medlemmarna i gruppen.
 • Försök att få med alla till att bidra och utveckla idéer, även de tystare medlemmarna i gruppen.
 • Låt deltagarna ha kul med brainstormingövningen.
 • Uppmuntra personer att komma upp med så många idéer som möjlighet. Både fast praktiska och de tokiga opraktiska är välkomna.
 • Välkomna kreativitet.
 • Se till att inget drev av tankar följs uppför allt för långt.
 • Uppmuntra gruppdeltagarna till att utveckla andras idéer eller till att använda varandras idéer för att skapa nya.

Effektiviteten av brainstorming

Även om brainstorming övningar har frekvent använts ute i världen under 70 år, så är effektiviteten på att generera nya idéer diskutabel. Brainstorming övningar är effektivast för att ta fram många idéer inom en kort tidsram. Gruppprocessen är också effektiv för utvärdering av existerande idéer. Hur som helst (intelligenta) individer sägs vara bättre på att skapa mer originella- och högkvalitativa idéer.


Bok: Michael Michalko - Thinkertoys (A Handbook of Business Creativity)

Bok: Jason Rich - Brain Storm: Tap into Your Creativity to Generate Awesome Ideas and Remarkable Results


Särskild Intressegrupp SIG

Idékläckning (Brainstorming) Särskild Intressegrupp SIG.



Särskild Intressegrupp SIG (65 medlemmar)

Forum

Forumdiskussioner om Idékläckning (Brainstorming). Nedan kan du ställa en fråga om det här ämnet, dela dina erfarenheter, rapportera en ny utveckling eller förklara något.


Starta ett nytt ämne om Idékläckning (Brainstorming)

 

Examples of Ground Rules. Tips for Facilitators
What are Ground Rules?
When you're going to participate in some form of group activity, it's a good idea to agree beforehand upon some rules all participants must follow. Such agreements are call...
22
 
22 kommentarer
How to Measure the Effectiveness of Brainstorming Sessions?
Time and time again research shows that in general meetings are only 40% effective, with the rest of it being non-value adding activities. How can we measure the effectiveness of a brainstorming sessi...
13
 
34 kommentarer
Brainstorming is an Outlet for Hidden Ideas and Increases Employee Engagement
Brainstorming is a platform for free suggestions and a democratic way of solving completed complex problems in any industry. This creates an opportunity for hidden ideas to come to fore.
The memb...
10
 
2 kommentarer
Brainstorming - Dealing with Excess of Information
My latest brainstorming meetings for SWOT analysis generated more (much more) material than I expected, directed to several companies areas.
I have now a great deal of information to treat.
...
7
 
2 kommentarer
Use Brainstorming as a New Leader
I used brainstorming sessions to generate ideas and also to get to know how my team thinks. When you're a new leader of an organization, get the team together and brainstorm about what needs to be imp...
7
 
1 kommentarer
Brainstorming Outcome: the Next Step
Brainstorming is a creative strategy where individuals can squeeze their brains to think out of the box and obtain something novel with the rest of the team. After the brainstorming session is done, o...
7
 
1 kommentarer
The Paradox of Brainstorming
Sadly, in most organisations that I have consulted to or worked in the managers leading brainstorms have not actually conducted them properly. Too often they have descended into untimed, chart lists a...
7
 
1 kommentarer
Brainstorming is Team-building
Agreements on management issues and approaches strengthen team-spirit and enhance common values.
Differences in management issues and approaches when positively taken for the good of an organizat...
6
 
2 kommentarer
Suggestion Boxes | Suggestion Schemes
I view brainstorming as a collection of 'suggestions' within a small group inside the four walls.
In our factory we had a "suggestion scheme". Suggestions were invited from the workmen on product...
5
 
1 kommentarer
Learning Canvas 3.0 for Brainstorming
The Learning Canvas (Alexandre Magno, "How Creative Workers Learn") might be useful as a tool for brainstorming sessions.
Since brainstorms meetings do not exclude any idea or judge any suggesti...
4
 
1 kommentarer
Branstorming session - No more Purpose - Time to stop.
A brainstroming session serves no more purpose when and after the particpants have nothing to say anymore about the issues at hand. It is then time to stop....
3
 
3 kommentarer
Brainstorming Difficulties
Brainstorming is a great idea. Staffs at all level and spectrum shall be engaged in the entire process of the exercise.
Dfficulties normally cropped up in such sessions are the absense of shared ...
3
 
1 kommentarer

Best Practices

De bästa, högst rankade ämnena om Idékläckning (Brainstorming). Här hittar du de mest värdefulla idéerna och praktiska förslagen.


Start Brainstorming Process Individually, Then Move to Group Process
When people work as a group to brainstorm it limits novelty to start as a group to early. People censor what they believe a group will accept (Groupthink).
Research has found that brainstorming ...
37
 
21 kommentarer

Tips to Prepare a Brainstorming Session
A good method to open the mind and stimulate creative thinking is to start with asking a simple question like "What can you do with a glass of water".
Just go around in the group and let everyone...
34
 
2 kommentarer

Do a Brainstorm Session to Make (or Prepare for) Major Decisions
It is adviseable to conduct a branstorm session before any big project for an effective decision making. In my long years of industrial experience I have found it is useful and wise to do brainstormin...
17
 
42 kommentarer

Conditions for Brainstorming
A good brainstorming session is possible only if all the participants are:
1. Respecting each other and
2. Follow the etiquette of discussion, i.e. listening to the others without interrupti...
16
 
6 kommentarer

Store your Brainstorming Ideas - They May be of Use Later
During brainstorming sessions, varied thoughts come out of the team which can be co related to "ideas" captured earlier. An idea that was conceived a year back, may serve as a baseline for today 's to...
13
 
9 kommentarer

Electronic Brainstorming (E-Brainstorming)
Who has any experiences to share on Electronic Brainstorming? Under what circumstances would you recommend using it?...
12
 
3 kommentarer

How to Use Affinity Diagrams (KJ Diagrams) in Brainstorming
I have been using the Affinity Diagram method for a long time now and this has proven to be a hit when it comes to selecting criteria and then categorizing ideas. It's participative, silent, quick and...
12
 
3 kommentarer

Use Six Thinking Hats to Structure Brainstorming Sessions
I suggest using the Six Thinking Hats method to organize thinking in a brainstorming session:
1. Start by wearing a Blue hat as a facilitator and explain the purpose of the session and the meetin...
10
 
5 kommentarer

Combine Brainstorming with Cause and Effect Diagram (Ishikawa)
I find that combining Brainstorming with a Cause and Effect Diagram (Ishikawa) helps to generate ideas while the structure of the diagram helps to keep the ideas flowing. If the team comes to a stop o...
7
 
3 kommentarer

Network Brainstorming (via Internet)
Network brainstorming (on the Internet) (electronic brainstorming) is as a process much more difficult than the traditional process conducted in one room:
- Members of the group don't recognize a...
5
 
3 kommentarer

Experttips

Avancerad insikt om Brainstorming (Engelsk). Här hittar du professionella råd från experter.


What to do if your Brainstorm Process Got Stuck?

Brainstorming session did not provided enough good ideas…
Also refered to as: 'Negative Brainstorming'. You reword the problem to how to create it, and then work towards the solu...

Variations of Brainstorming

Creative thinking, Decision-making, Brainwriting, Nominal Group Technique, Group Passing Technique, Team Idea Mapping
* Brainwriting / Nominal Group Technique: This technique can be used to ensure that each participant has an equal say i...

Evaluating Ideas

Checklist to Evaluate Ideas
Princeton Creativity Research has developed the following 12 steps checklist to accurately evaluate ideas: 1) Have you c...

Group Composition for Successful Brainstorming


Make sure that the participants in the group do not think alike. Have different personality types in the session. Brai...

The Advantages of Group Decision-Making

Group Decision-Making
The benefits of group decision-making include: - Synergy: Group decisions tend to combine and improve on the knowledge...

The Disadvantages of Group Decision-Making

Group Decision-Making
The drawbacks of group decision-making include: - Longer time frame: Groups generally need more time to make decisions ...

The Paradox of Brainstorming

Rules and No Rules
Sadly, in most organisations that I have consulted to or worked in the managers leading brainstorms have not actually co...

Determining the Relevance of Ideas

Brainstorming
When you need to distinguish what is relevant from what is not, it can be useful sometimes to start understanding and li...

Problems with Group Brainstorming. Resolutions

Group Creative Thinking, Group Brainstorming, Group Decision-making
Empirical research has shown that group brainstorming is only about half as effective as individual brainstorming due to...

Advantages of Brainstorming

Creative thinking, Decision-m.
* Facilitates the generation of innovative ideas and improvements, as well as the finding of unusual solutions to proble...

Increasing the Quality of the Ideas in Brainstorming

Better Brainstorming
In order to generate better ideas from your brainstorming sessions, Kevin P. Coyne and Shawn T. Coyne ("Seven Steps to B...

Meeting Types: Proposing Something New or Building on Another Idea?

Brainstorm Meeting Types
There's a relationship between two initiating behaviors and meeting success, namely, Proposing – putting forward new ide...

Brainstorming Sensitive Issues / Brainstorming Avoiding Groupthink

Brainstorming Variants, Brainstorming
Cardstorming is a creativity tool, similar to Brainstorming, allowing people to share ideas. It can be used as an altern...

Affinity Diagram Technique

Structuring Brainstorming
Affinity diagrams offer a special way of structuring brainstorming sessions. This technique allows groups of employees t...

Disadvantages of Brainstorming

Creative thinking, Decision-m.
* Very dependent on the contribution of the participants. * Most of the resolutions are very often unusable (more than...

The Role of Diversity in Personal Traits on Innovation and Innovativeness

Innovation, Increasing Organizational Innovativeness
New research by Hewlett, Marshall and Sherbin proves that diversity (of personal and team traits) drives innovation and ...
Informationskällor

Olika informationskällor om Idékläckning (Brainstorming). Här hittar du powerpoints, videor, nyheter etc. som du kan använda i dina egna föreläsningar och workshops.


Brainstorming: a Creative Problem Solving Instrument

Teaching Brainstorming, Conducting a Brainstorm Session
Clear presentation about the concept of Brainstorming, by H. Balácková, including the following sections: 1. Concept of...

Creative Thinking Techniques and Creative Problem Solving Methodologies

Creativity, Innovation Management
This presentation elaborates on the concept of creative thinking. It pays particular attention to the multiple methodolo...

Generating Ideas: Concept Generation Methods

Idea Generation, Brainstorming, 6-3-5 Method, Brain-writing, Theory of Incentive Problem Solving, TIPS, TRIZ
This presentation about idea generation provides a clear description of an idea generating process. The presentation in...

Individual Decision Making and Group Decision Making

Decision Making Process, Groupthink, Decision Making Styles, Vroom-Yetton Method
Presentation about Decision Making by groups and individuals. The presentation includes the following sections: 1. Know...

Increasing Group Participation: The 3 I's of Participation

Increase Participation in Groups (Workshops, Trainings, Project Teams)
Steve Davis explains his model to increase Group Participation. There are three types of participation: 1. Physical ...

Brainstorming Diagram

Brainstorming
Download and edit this 12manage PowerPoint graphic for limited personal, educational and business use. Republishing in ...

Forskningslänkar

Hoppa till ytterligare forskningsresurser angående angående Idékläckning (Brainstorming).


Nyheter

Nyheter

Videor

Videor

Presentationer

Presentationer

 
Böcker

Böcker

Akademisk

Akademisk

Mer

Mer


Jämför:  Grupptänkande  |  Tystnadens Spiral Noelle-Neumann  |  Orsak- och Verkansdiagram (Fiskbensdiagram) - Ishikawa  |  Minneskartor (Mind Mapping)  |  Sex Tänkhattar  |  Belbin Teamroller  |  Metaplan Metoden Schnelle  |  Steg-Grind-modellen  |  Scenarioplanering  |  Spelteori (Nash)  |  Grundorsaksanalys  |  Dialektisk Undersökning, Dialektik  |  Analogiskt Strategiskt Resonemang  |  Begränsningsteorin, Teorin om Begränsningar  |  Kraftfältsanalys  |  Katalytiska Mekanismer Collins  |  Johari Fönster  |  Delphimetoden)  |  Pyramidprincipen  |  Value Engineering Miles


Retur till Management Start: Organisation och Förändring  |  Kommunikation och Färdigheter  |  Beslutsfattande och Värdering  |  Strategi & Innovation


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Särskild Intressegrupp SIG

Vet du mycket om Idékläckning (Brainstorming)? Bli vår SIG-ledare



Om 12manage | Reklam | Länk till oss / Citera oss | Sekretess | Förslagen | Användningsvillkor
© 2023 12manage - The Executive Fast Track. V16.1 - Senast uppdaterad: 8-2-2023. Alla namn ™ av deras ägare.