Brainstorming (Idékläckning)

Kunskapscenter

   

Utveckling av nya idéer i en gruppaktivitet. Förklaring till Brainstorming.

Innehåll

 1. Sammanfattning
 2. Forum
 3. Best Practices
 4. Expert Tips
 5. Resurser
 6. Utskrift

Idékläcka processBrainstorming (Idékläcknings-) metoden är en halv-strukturerad kreativ gruppaktivitet, den är ofta använd vid speciella tillfällen för att komma upp med nya idéer kring t.ex. innovation eller förbättringar. Medlemmarna i gruppen uppmuntras till att lägga fram idéer kring ett problem och även till hur det skulle kunna lösas och för att få fram så många idéer som möjligt även om de inte alltid är användbara alternativ. Idén bakom en brainstorming är att en grupp av personer kan uppnå en högre synergieffekt och nivå av kreativitet än vad summan av deltagarna kan åstadkomma var och en för sig.


Idékläckning (Brainstorming) regler

Tre viktiga regler för en lyckad brainstormövning är:

 1. Deltagare bör uppmuntras till att komma upp med så många idéer som möjligt, oavsett hur konstiga eller annorlunda de är (det finns inte några dåliga idéer).
 2. Ingen bedömning bör ges om någon idé, förrän i slutet  övningen. Varken negativa eller positiva.
 3. Deltagare bör uppmuntras till att bygga vidare på varandras idéer, skapa osannolika kombinationer och ta var och en i oväntade riktningar.

Idékläckning (Brainstorming) tips

Några tips för en lyckad brainstormövning är:

 • Använd en erfaren facilitator. Utifrån, utanför gruppen, företaget?
 • Utse en person till att skriva ned alla idéer som kommer ut ur brainstormövningen.
 • Använd ett anteckningsblock för att göra noteringar. Detta möjliggör för senare studier och utvärdering i slutet av övningen.
 • Identifiera ett så exakt ämne/problem som möjligt, som skall diskuteras (få övningen fokuserad på problemet).
 • Inte mer än 8-10 personer i en övningen. Om det finns fler deltagare dela då upp brainstormövningen och återrapporten till varandra efteråt.
 • Låt en person skriva ned allt.
 • Utvärdera idéerna i två steg: A: definiera kriterierna. B: sätt poäng enligt de definierade kriterierna.
 • I slutet på idékläckningövningen bör du diskutera de vidare stegen som behövs för att genomföra idéerna. Om detta upplevs som svårt, gör en annan brainstormingövning på hur man genomför idéerna.
 • Definiera det problemet som du önskar löst tydligt och lägg fram de kriterier som måste uppnås.
 • Se till att ingen kritiserar eller utvärderar idéerna under själva övningen. Kritik introducerar ett visst drag av risk/rädsla för gruppmedlemmarna under tiden som de tar fram en idé. Detta kväver kreativiteten och lamslår det fria rinnande flödet av ideer i en bra brainstormingövning.
 • Uppmuntra till en entusiastisk okritisk inställning bland medlemmarna i gruppen.
 • Försök att få med alla till att bidra och utveckla idéer, även de tystare medlemmarna i gruppen.
 • Låt deltagarna ha kul med brainstormingövningen.
 • Uppmuntra personer att komma upp med så många idéer som möjlighet. Både fast praktiska och de tokiga opraktiska är välkomna.
 • Välkomna kreativitet.
 • Se till att inget drev av tankar följs uppför allt för långt.
 • Uppmuntra gruppdeltagarna till att utveckla andras idéer eller till att använda varandras idéer för att skapa nya.

Effektiviteten av brainstorming

Även om brainstorming övningar har frekvent använts ute i världen under 70 år, så är effektiviteten på att generera nya idéer diskutabel. Brainstorming övningar är effektivast för att ta fram många idéer inom en kort tidsram. Gruppprocessen är också effektiv för utvärdering av existerande idéer. Hur som helst (intelligenta) individer sägs vara bättre på att skapa mer originella- och högkvalitativa idéer.


Bok: Michael Michalko - Thinkertoys (A Handbook of Business Creativity) -

Bok: Jason Rich - Brain Storm: Tap into Your Creativity to Generate Awesome Ideas and Remarkable Results -


Idékläckning (Brainstorming) Forumet
  Brainstorming Alone
What do you think of using a mobile tool for doing a brainstorm on your own? According to some studies it has better results than doing it in a session. That's why we developed a  
   
 
  Learning Canvas 3.0 for Brainstorming
The Learning Canvas (Alexandre Magno, "How Creative Workers Learn") might be useful as a tool for brainstorming sessions.
Since brainstorms meetings do not exclude any idea or judge any suggestions that come up from the team, normally many ...
     
 
  How to Measure the Effectiveness of Brainstorming Sessions?
Time and time again research shows that in general meetings are only 40% effective, with the rest of it being non-value adding activities. How can we measure the effectiveness of a brainstorming session just run? (Understanding such issues as product...
     
 
  Use Six Thinking Hats to Structure Brainstorming Sessions
I suggest using the Six Thinking Hats method to organize thinking in a brainstorming session:
1. Start by wearing a Blue hat as a facilitator and explain the purpose of the session and the meetin...
     
 
  Brainstorming: an Outlet for Hidden Ideas and Submerged Suggestions
Brainstorming is a platform for free suggestions and a democratic way of solving completed complex problems in any industry. This creates an opportunity for hidden ideas to come to fore.
The members feel elated and recognized for being in brain...
     
 
  Suggestion Boxes | Suggestion Schemes
I view brainstorming as a collection of 'suggestions' within a small group inside the four walls.
In our factory we had a "suggestion scheme". Suggestions were invited from the workmen on product development, means to enhance productivity, bette...
     
 
  Meeting Types: Proposing Something New or Building on Another Idea?
There’s a relationship between two initiating behaviors and meeting success, namely, proposing – putting forward new ideas, and building – als...
     
 
  The Paradox of Brainstorming
Sadly, in most organisations that I have consulted to or worked in the managers leading brainstorms have not actually conducted them properly. Too often they have descended into untimed, chart lists and discussions where creativity has been the first...
     
 
  Network Brainstorming (via Internet)
Network brainstorming (on the Internet) (electronic brainstorming) is as a process much more difficult than the traditional process conducted in one room:
- Members of the group don't recognize and understand each other easily.
...
     
 
  Brainstorming Outcome: the Next Step
Brainstorming is a creative strategy where individuals can squeeze their brains to think out of the box and obtain something novel with the rest of the team. After the brainstorming session is done, one way to proceed is to classify the ideas ...
     
 
  Use Brainstorming as a New Leader
I used brainstorming sessions to generate ideas and also to get to know how my team thinks. When you're a new leader of an organization, get the team together and brainstorm about what needs to be improved and how to do it.
It is one way ...
     
 
  Brainstorming - Dealing with Excess of Information
My latest brainstorming meetings for SWOT analysis generated more (much more) material than I expected, directed to several companies areas.
I have now a great deal of information to treat.
Is there a special method to solve this issue?
...
     
 
  Outsourcing Brainstorming
Here is a new tool for your team: get ideas in time for tomorrows meeting. Use a great new crowdsource service. Accesses thousands of brilliant minds. ideaconnection.com/contests/ ...
     
 
  Branstorming session - No more Purpose - Time to stop.
A brainstroming session serves no more purpose when and after the particpants have nothing to say anymore about the issues at hand. It is then time to stop....
     
 
  Combine Brainstorming with Cause and Effect Diagram (Ishikawa)
I find that combining Brainstorming with a Cause and Effect Diagram (Ishikawa) helps to generate ideas while the structure of the diagram helps to keep the ideas flowing. If the team comes to a...
     
 

Idékläckning (Brainstorming) Särskild Intressegrupp SIG


Särskild Intressegrupp SIG

Idékläckning (Brainstorming) Utbildning & Sammankomster


Hitta Träning, Seminarier och Sammankomster


Best Practices - Idékläckning (Brainstorming) Premium
  Examples of Ground Rules. Tips for Facilitators
What are Ground Rules?
When you're going to participate in some form of group activity, it's a good idea to agree beforehand upon some rules all participants must follow. Such agreements are called: Ground Rules (GR).
GR are the stan...
     
 
  Start Brainstorming Process Individually, Then Move to Group Process
When people work as a group to brainstorm it limits novelty to start as a group to early. People censor what they believe a group will accept (Groupthink).
Research has found that brainstorming ought ...
     
 
  Store your Brainstorming Ideas - They May be of Use Later
During brainstorming sessions, varied thoughts come out of the team which can be co related to "ideas" captured earlier. An idea that was conceived a year back, may serve as a baseline for today 's topic.
So keep ideas, store them, so you can re...
     
 
  Do a Brainstorm Session to Make (or Prepare for) Major Decisions
It is adviseable to conduct a branstorm session before any big project for an effective decision making. In my long years of industrial experience I have found it is useful and wise to do brainstorming before taking any major decision.
The memb...
     
 
  Conditions for Brainstorming
A good brainstorming session is possible only if all the participants are:
1. Respecting each other and
2. Follow the etiquette of discussion, i.e. listening to the others without interrupting them when they are speaking....
     
 

Expert Tips (ENG) - Brainstorming Premium
 

What to do if your Brainstorm Process Got Stuck?

Also refered to as: 'Negative Brainstorming'. You reword the problem to how to create it, and then work towards the solution.
This variant can be...
Usage (application): Brainstorming session did not provided enough good ideas…
 
 
 

Variations of Brainstorming

* Brainwriting / Nominal Group Technique:
This technique can be used to ensure that each participa...
Usage (application): Creative thinking, Decision-making, Brainwriting, Nominal Group Technique, Group Passing Technique, Team Idea Mapping
 
 
 

The Advantages of Group Decision-Making

The benefits of group decision-making include:
- Synergy: Group decisions tend to combine and improve on the knowledge of the grou...
Usage (application): Group Decision-Making
 
 
 

Evaluating Ideas

Princeton Creativity Research has developed the following 12 steps checklist to accurately evaluate ideas:
1) Have you considered all advantages o...
Usage (application): Checklist to Evaluate Ideas
 
 
 

The Disadvantages of Group Decision-Making

The drawbacks of group decision-making include:
- Longer time frame: Groups generally need more time to make decisions than individ...
Usage (application): Group Decision-Making
 
 
 

Determining the Relevance of Ideas

When you need to distinguish what is relevant from what is not, it can be useful sometimes to start understanding and listing what is and what ...
Usage (application): Brainstorming
 
 
 

Increasing the Quality of the Ideas in Brainstorming

In order to generate better ideas from your brainstorming sessions, Kevin P. Coyne and Shawn T. Coyne ("Seven Steps to Better Brainstorming", McKinsey...
Usage (application): Better Brainstorming
 
 
 

Advantages of Brainstorming

* Facilitates the generation of innovative ideas and improvements, as well as the finding of unusual solutions to problems.
* Can be used, when ...
Usage (application): Creative thinking, Decision-m.
 
 
 

Problems with Group Brainstorming. Resolutions

Empirical research has shown that group brainstorming is only about half as effective as individual brainstorming due to problems as distraction, comm...
Usage (application): Group Creative Thinking, Group Brainstorming, Group Decision-making
 
 
 

Brainstorming Sensitive Issues / Brainstorming Avoiding Groupthink

Cardstorming is a creativity tool, similar to Brainstorming, allowing people to share ideas. It can be used as an alternative to brainstorming ...
Usage (application): Brainstorming Variants, Brainstorming
 
 
 

Affinity Diagram Technique

Affinity diagrams offer a special way of structuring brainstorming sessions. This technique allows groups of employees to organize ideas, show ...
Usage (application): Structuring Brainstorming
 
 
 

Disadvantages of Brainstorming

* Very dependent on the contribution of the participants.
* Most of the resolutions are very often unusable (more than 90%).
* Risk of get...
Usage (application): Creative thinking, Decision-m.
 
 
 

The Role of Diversity in Personal Traits on Innovation and Innovativeness

New research by Hewlett, Marshall and Sherbin proves that diversity (of personal and team traits) drives innovation and fuels market growth, although ...
Usage (application): Innovation, Increasing Organizational Innovativeness
 
 

Resurser - Idékläckning (Brainstorming) Premium
 

Nyheter

Idékläckning
     
 

Nyheter

Brainstorming Metod
     
 

Videor

Idékläckning
     
 

Videor

Brainstorming Metod
     
 

Presentationer

Idékläckning
     
 

Presentationer

Brainstorming Metod
     
 

Mer

Idékläckning
     
 

Mer

Brainstorming Metod
     

Jämför:  Grupptänkande  |  Tystnadens Spiral Noelle-Neumann  |  Orsak- och Verkansdiagram (Fiskbensdiagram) - Ishikawa  |  Minneskartor (Mind Mapping)  |  Sex Tänkhattar  |  Belbin Teamroller  |  Metaplan Metoden Schnelle  |  Steg-Grind-modellen  |  Scenarioplanering  |  Spelteori (Nash)  |  Grundorsaksanalys  |  Dialektisk Undersökning, Dialektik  |  Analogiskt Strategiskt Resonemang  |  Begränsningsteorin, Teorin om Begränsningar  |  Kraftfältsanalys  |  Katalytiska Mekanismer Collins  |  Johari Fönster  |  Delphimetoden)  |  Pyramidprincipen  |  Value Engineering Miles


Retur till Management Start: Organisation och Förändring  |  Kommunikation och Färdigheter  |  Beslutsfattande och Värdering  |  Strategi


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Special Interest Group Leader

Du här


Om 12manage | Reklam | Länka till oss | Sekretess | Användningsvillkor
Copyright 2017 12manage - E-Learning community med metoder inom ledning, ledarskap och organisation. V14.1 - Senast uppdaterad: 21-7-2017. Alla namn och TM tillhör dess innehavare.