Brainstorming (Idékläckning)

Kunskapscenter

   

Utveckling av nya idéer i en gruppaktivitet. Förklaring till Brainstorming.

Innehåll

Premium

Idékläcka processBrainstorming (Idékläcknings-) metoden är en halv-strukturerad kreativ gruppaktivitet, den är ofta använd vid speciella tillfällen för att komma upp med nya idéer kring t.ex. innovation eller förbättringar. Medlemmarna i gruppen uppmuntras till att lägga fram idéer kring ett problem och även till hur det skulle kunna lösas och för att få fram så många idéer som möjligt även om de inte alltid är användbara alternativ. Idén bakom en brainstorming är att en grupp av personer kan uppnå en högre synergieffekt och nivå av kreativitet än vad summan av deltagarna kan åstadkomma var och en för sig.


Idékläckning (Brainstorming) regler

Tre viktiga regler för en lyckad brainstormövning är:

 1. Deltagare bör uppmuntras till att komma upp med så många idéer som möjligt, oavsett hur konstiga eller annorlunda de är (det finns inte några dåliga idéer).
 2. Ingen bedömning bör ges om någon idé, förrän i slutet  övningen. Varken negativa eller positiva.
 3. Deltagare bör uppmuntras till att bygga vidare på varandras idéer, skapa osannolika kombinationer och ta var och en i oväntade riktningar.

Idékläckning (Brainstorming) tips

Några tips för en lyckad brainstormövning är:

 • Använd en erfaren facilitator. Utifrån, utanför gruppen, företaget?
 • Utse en person till att skriva ned alla idéer som kommer ut ur brainstormövningen.
 • Använd ett anteckningsblock för att göra noteringar. Detta möjliggör för senare studier och utvärdering i slutet av övningen.
 • Identifiera ett så exakt ämne/problem som möjligt, som skall diskuteras (få övningen fokuserad på problemet).
 • Inte mer än 8-10 personer i en övningen. Om det finns fler deltagare dela då upp brainstormövningen och återrapporten till varandra efteråt.
 • Låt en person skriva ned allt.
 • Utvärdera idéerna i två steg: A: definiera kriterierna. B: sätt poäng enligt de definierade kriterierna.
 • I slutet på idékläckningövningen bör du diskutera de vidare stegen som behövs för att genomföra idéerna. Om detta upplevs som svårt, gör en annan brainstormingövning på hur man genomför idéerna.
 • Definiera det problemet som du önskar löst tydligt och lägg fram de kriterier som måste uppnås.
 • Se till att ingen kritiserar eller utvärderar idéerna under själva övningen. Kritik introducerar ett visst drag av risk/rädsla för gruppmedlemmarna under tiden som de tar fram en idé. Detta kväver kreativiteten och lamslår det fria rinnande flödet av ideer i en bra brainstormingövning.
 • Uppmuntra till en entusiastisk okritisk inställning bland medlemmarna i gruppen.
 • Försök att få med alla till att bidra och utveckla idéer, även de tystare medlemmarna i gruppen.
 • Låt deltagarna ha kul med brainstormingövningen.
 • Uppmuntra personer att komma upp med så många idéer som möjlighet. Både fast praktiska och de tokiga opraktiska är välkomna.
 • Välkomna kreativitet.
 • Se till att inget drev av tankar följs uppför allt för långt.
 • Uppmuntra gruppdeltagarna till att utveckla andras idéer eller till att använda varandras idéer för att skapa nya.

Effektiviteten av brainstorming

Även om brainstorming övningar har frekvent använts ute i världen under 70 år, så är effektiviteten på att generera nya idéer diskutabel. Brainstorming övningar är effektivast för att ta fram många idéer inom en kort tidsram. Gruppprocessen är också effektiv för utvärdering av existerande idéer. Hur som helst (intelligenta) individer sägs vara bättre på att skapa mer originella- och högkvalitativa idéer.


Bok: Michael Michalko - Thinkertoys (A Handbook of Business Creativity) -

Bok: Jason Rich - Brain Storm: Tap into Your Creativity to Generate Awesome Ideas and Remarkable Results -


Idékläckning (Brainstorming) Särskild Intressegrupp SIG


Särskild Intressegrupp SIG (68 medlemmar)


Idékläckning (Brainstorming) Forumet  

Nya ämnen

  How to Measure the Effectiveness of Brainstorming Sessions?
Time and time again research shows that in general meetings ...
 
 
 
 
  Brainstorming - Dealing with Excess of Information
My latest brainstorming meetings for SWOT analysis generated...
 
 
 
 
  Outsourcing Brainstorming
Here is a new tool for your team: get ideas in time for tom...
 
 
 
 
  The Paradox of Brainstorming
Sadly, in most organisations that I have consulted to or wor...
 
 
 
 
  Branstorming session - No more Purpose - Time to stop.
A brainstroming session serves no more purpose when and afte...
 
 
 
 
  Brainstorming is Team-building
Agreements on management issues and approaches streng...
 
 
 
 
  Learning Canvas 3.0 for Brainstorming
The Learning Canvas (Alexandre Magno, "How Creative Workers ...
 
 
 
 
  Brainstorming Alone
What do you think of using a mobile tool for doing a brai...
 
 
 
 
  Brainstorming Difficulties
Brainstorming is a great idea. Staffs at all level and spect...
 
 
 
 
  Network Brainstorming (via Internet)
Network brainstorming (on the Internet) (electronic brain...
 
 
 
 

Best Practices - Idékläckning (Brainstorming)
  Start Brainstorming Process Individually, Then Move to Group Process
When people work as a group to brainstorm it limits novelty ...
 
 
 
 
  Tips to Prepare a Brainstorming Session
A good method to open the mind and stimulate creative thinki...
 
 
 
 
  Examples of Ground Rules. Tips for Facilitators
What are Ground Rules?
When you're going to part...
 
 
 
 
  Conditions for Brainstorming
A good brainstorming session is possible only if all the par...
 
 
 
 
  Do a Brainstorm Session to Make (or Prepare for) Major Decisions
It is adviseable to conduct a branstorm session before any b...
 
 
 
 
  Store your Brainstorming Ideas - They May be of Use Later
During brainstorming sessions, varied thoughts come out of t...
 
 
 
 
  Electronic Brainstorming (E-Brainstorming)
Who has any experiences to share on Electronic Brainstorm...
 
 
 
 
  How to Use Affinity Diagrams (KJ Diagrams) in Brainstorming
I have been using the Affinity Diagram method for a long tim...
 
 
 
 
  Use Six Thinking Hats to Structure Brainstorming Sessions
I suggest using the  
 
 
 
  Brainstorming is an Outlet for Hidden Ideas and Increases Employee Engagement
Brainstorming is a platform for free suggestions and a democ...
 
 
 
 
  Group Composition for Successful Brainstorming
Make sure that the participants in the group do not think al...
 
 
 
 
  Combine Brainstorming with Cause and Effect Diagram (Ishikawa)
I find that combining Brainstorming with a  
 
 
 
  Use Brainstorming as a New Leader
I used brainstorming sessions to generate ideas and also to ...
 
 
 
 
  Brainstorming Outcome: the Next Step
Brainstorming is a creative strategy where individuals can s...
 
 
 
 
  Meeting Types: Proposing Something New or Building on Another Idea?
There’s a relationship between two initiating behaviors
 
 
 
 
  Suggestion Boxes | Suggestion Schemes
I view brainstorming as a collection of 'suggestions' within...
 
 
 
 

Expert Tips (ENG) - Brainstorming
 

What to do if your Brainstorm Process Got Stuck?

Brainstorming session did not provided enough good ideas…...
 
 
 

Variations of Brainstorming

Creative thinking, Decision-making, Brainwriting, Nominal Group Technique, Group Passing Technique, Team Idea Mapping...
 
 
 

The Advantages of Group Decision-Making

Group Decision-Making...
 
 
 

Evaluating Ideas

Checklist to Evaluate Ideas...
 
 
 

The Disadvantages of Group Decision-Making

Group Decision-Making...
 
 
 

Determining the Relevance of Ideas

Brainstorming...
 
 
 

Increasing the Quality of the Ideas in Brainstorming

Better Brainstorming...
 
 
 

Advantages of Brainstorming

Creative thinking, Decision-m....
 
 
 

Problems with Group Brainstorming. Resolutions

Group Creative Thinking, Group Brainstorming, Group Decision-making...
 
 
 

Brainstorming Sensitive Issues / Brainstorming Avoiding Groupthink

Brainstorming Variants, Brainstorming...
 
 
 

Affinity Diagram Technique

Structuring Brainstorming...
 
 
 

Disadvantages of Brainstorming

Creative thinking, Decision-m....
 
 
 

The Role of Diversity in Personal Traits on Innovation and Innovativeness

Innovation, Increasing Organizational Innovativeness...
 
 

Resurser - Idékläckning (Brainstorming)
 

Nyheter om Idékläckning


     
 

Nyheter om Brainstorming Metod


     
 

Videor om Idékläckning


     
 

Videor om Brainstorming Metod


     
 

Presentationer om Idékläckning


     
 

Presentationer om Brainstorming Metod


     
 

Mer om Idékläckning


     
 

Mer om Brainstorming Metod


     

Jämför:  Grupptänkande  |  Tystnadens Spiral Noelle-Neumann  |  Orsak- och Verkansdiagram (Fiskbensdiagram) - Ishikawa  |  Minneskartor (Mind Mapping)  |  Sex Tänkhattar  |  Belbin Teamroller  |  Metaplan Metoden Schnelle  |  Steg-Grind-modellen  |  Scenarioplanering  |  Spelteori (Nash)  |  Grundorsaksanalys  |  Dialektisk Undersökning, Dialektik  |  Analogiskt Strategiskt Resonemang  |  Begränsningsteorin, Teorin om Begränsningar  |  Kraftfältsanalys  |  Katalytiska Mekanismer Collins  |  Johari Fönster  |  Delphimetoden)  |  Pyramidprincipen  |  Value Engineering Miles


Retur till Management Start: Organisation och Förändring  |  Kommunikation och Färdigheter  |  Beslutsfattande och Värdering  |  Strategi


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Special Interest Group Leader

Du här? Anmäl dig gratis


 


Om 12manage | Reklam | Länk till oss / Citera oss | Sekretess | Förslagen | Användningsvillkor
© 2019 12manage - The Executive Fast Track. V15.0 - Senast uppdaterad: 27-3-2019. Alla namn ™ av deras ägare.