Systemdynamik | Systemtänkande
Forrester

KunskapscenterSammanfattning, forum, bästa praxis, experttips och informationskällor.

77 itens • 284.942 visitas


Sammanfattning

Vad är Systemtänkande? Definition

Systemtänkande är ett angreppssätt för att studera och leda komplexa återkopplingssystem som man t.ex. finner i företaget eller andra sociala system. Faktum är att den har använts till att beskriva praktiskt taget alla typer av återkopplingssystem.

Systemdynamik/System Dynamics är mer eller mindre samma som Systemtänkande/Systems Thinking, men betonar användningen av dator-simuleringsverktyg.


Termen system betyder en oberoende grupp av saker som bildar ett uniformt mönster. Återkoppling refererar till situationen där X påverkar Y, och Y som i sin tur påverkar X. Kanske genom en kedja av orsaker och effekter. Man kan inte studera fristående kopplingen mellan X och Y samt mellan Y och X utan att förutsäga hur systemet kommer att uppföra sig. Endast studien av hela återkopplingssystemet kommer att leda till korrekta resultat.


Vad är Systemdynamik?

Systemdynamik baseras på systemtänkandet, men tar de extra stegen till att konstruera och att testa en modell för datorsimulering. Systemdynamik området utvecklades initialt från boken ”Industrial Dynamics” av Jay W. Forrester.


Stegen i Systemdynamik metodiken

 1. Identifiera ett problem,
 2. Utveckla en dynamisk hypotes som förklarar orsaken till ett problem,
 3. Bygg en modell för datorsimulering av systemet och det som ger upphov till problemet,
 4. Testa modellen för att vara säker på att den reproducerar beteendet sett i den verkliga världen,
 5. Tänka ut och testa modellens alternativa tillvägagångssätt som underlättar problemet,
 6. Genomför lösningen.

Ofta måste dessa steg granskas och förfinas och man får gå tillbaka till tidigare steg. Till exempel så kan det första identifierade problemet endast vara ett tecken på ett ännu större problem.


Typiska användningsområden av SystemDynamik

 • strategi och företagsplanering
 • affärsprocessutveckling
 • offentlig styrning och politik
 • biologisk och medicinsk modellerande
 • energi och miljön
 • teoriutveckling på natur och de sociala vetenskaperna
 • dynamiskt beslutsfattande
 • komplex ickelinjär dynamik

Bok: John Sterman -  Business Dynamics: Systems Thinking.


Särskild Intressegrupp SIG

Gå med

Systemdynamik | Systemtänkande Särskild Intressegrupp SIG.Särskild Intressegrupp SIG (11 medlemmar)

Forum

Nytt Ämne

Forum om Systemdynamik | Systemtänkande.


Complexity in Systems Approach
Complexity exists due to a multitude of worldviews held by organisational members and external stakeholders and the cult (...)
18
 
5 kommentarer
Soft, Hard and Viable Systems
Three systems methods are normally used:
1. Soft systems method - complex messy situations
2. Hard systems met (...)
12
 
1 kommentarer
Systems Thinking is Considering Issues Holistically
Systems Methodology can aid our analysis of organisations because its key assumption is to consider issues holistically. (...)
10
 
1 kommentarer
Systems Approach and Digitalization
The line between "online" and "offline" sales channels has gradually blurred over the past years. The digital economy ha (...)
5
 
1 kommentarer
Strategy > SD > Performance?
Could we use System Dynamics to assess if a firm's strategy is responsible for its performance? (...)
5
 
1 kommentarer
System Archetype 1: Balancing Process with Delay
Description of Balancing Process with Delay One of the System Archetypes is "Balancing Process with Delay". It is perha (...)
4
 
System Archetype 10: Growth and Underinvestment
Description of Growth and Underinvestment One of the System Archetypes is "Growth and Underinvestment". This archetype (...)
4
 
System Archetype 9: Fixes that Fail
Description of Fixes that Fail One of the System Archetypes is "Fixes that Fail". A solution to a problem which is very (...)
4
 
System Archetype 5: Eroding Goals
Description of Eroding Goals One of the System Archetypes is "Eroding Goals". This archetype shows and explains how hi (...)
4
 
System Archetype 3: Shifting the Burden
Description of Shifting the Burden One of the System Archetypes is "Shifting the Burden". In this type of organizationa (...)
3
 
The Systems Approach to Covid Virus Understanding
Would thinking about Covid in the same way as what I think was called 'the selfish gene' help us understand its 'mission (...)
3
 
10 kommentarer
System Archetype 4: Shifting the Burden to the Intervenor
Description of Shifting the Burden to the Intervenor One of the System Archetypes is "Shifting the Burden to the Interv (...)
3
 
System Archetype 6: Escalation
Description of Escalation One of the System Archetypes is "Escalation". This archetype tells us how the performance of (...)
3
 
System Archetype 7: Success to the Successful
Description of Success to the Successful One of the System Archetypes is "Success to the Successful". According to this (...)
3
 
System Archetype 8: Tragedy of the Commons
Description of Tragedy of the Commons One of the System Archetypes is "Tragedy of the Commons". This archetype tells us (...)
3
 
System Archetype 2: Limits to Growth
Description of Limits to Growth One of the System Archetypes is "Limits to Growth". This archetype is a systematic repr (...)
3
 

Starta ett nytt forumämne om Systemdynamik | Systemtänkande. Mer info.

 

Best Practices

Topprankade ämnen om Systemdynamik | Systemtänkande. Här hittar du de mest värdefulla idéerna och praktiska förslagen.


System Archetypes Overview
Systems archetypes are models that describe patterns of organization that keep recurring. They are helpful to show, expl (...)
14
 
2 kommentarer

Value of System Approach
What value does the system approach have to understanding and analyzing behaviour in oganisations? (...)
11
 
6 kommentarer

Systems Thinking Schools and Approaches
- PLANNING SCHOOL - systems thinking is a holistic approach to planning complex systems. Pioneers of this approach inclu (...)
10
 
3 kommentarer

Nonlinear Dynamical Systems
Nonlinear dynamical systems can be linearized, if the relationship between elements of this is information.
To form (...)
5
 
7 kommentarer

Experttips

Avancerad insikt om System Dynamics & Systems Thinking (Engelsk). Här hittar du professionella råd från experter.


Complex Adaptive Systems

Organizational Theory
Definition and qualifications of complex adaptive systems capable of successfully coping with chaos: 1. A system must b (...)

Structure your Organization at the Edge of Chaos

Organizational Development
Although chaos theory was discovered decades ago, it only has emerged in recent years as a model for explaining the chao (...)

How to Use Counterintuition to Fight 5 Frequent Decision Making Errors

Strategic Decision Making, Dealing with Complexity, Dealing with Uncertainty, Strategy
Mauboussin describes five mistakes in decision making that are often made and result in making the wrong decisions. Thes (...)

Complexity Principles

Organizational theory
Charasteristics of a conducive environemnt for complex adaptive systems: 1. Complex adaptive systems are at risk when i (...)
Informationskällor

Olika informationskällor om Systemdynamik | Systemtänkande. Här hittar du powerpoints, videor, nyheter etc. som du kan använda i dina egna föreläsningar och workshops.


Systems, Systems Thinking and Soft System Methodology (SSM)

Systems Thinking, Soft System Methodology, SSM, Checkland
Presentation that provides well structured information about what are Systems, System Thinking and Soft Systems Methodol (...)

Are you Facing Complexity? Systems Thinking 101

Systems Thinking, Dealing with Complexity, Strategic Complexity
Video clearly explains System Thinking, using an example in the health industry. Systems Thinkers believe that doing a (...)

Systems Thinking for Leaders

Systems Thinking, Leadership, Gestalt Theory, Complexity
Presentation about systems thinking leadership, including the following sections: 1. What is systems thinking? 2. What (...)

Introduction Into Systems Thinking

Systems Thinking, Communication
Presentation that introduces the concept of Systems Thinking. The presentation includes the following sections: 1. Key (...)

Simple, Complicated, Complex and Chaotic Decision Making Contexts

Decision Making, Situations, Context, Types, Complex Circumstances, Chaos, Crisis Management
Dave Snowden explains the Cynefin Framework, which shows that different circumstances require different ways of decision (...)

Efficiency of Mass Communication

Retail Communication
The $ystem-oriented Management of Efficiency of Mass Communication in Retail. How to forecast growth of knowledge of t (...)

Forskningslänkar

Hoppa automatiskt in i ytterligare användbara källor angående Systemdynamik | Systemtänkande.


Nyheter Videor Presentationer Böcker Mer

Nyheter

Videor

Presentationer

Böcker

Mer


Jämför Systemdynamik med:   Gestaltteori  |  Strategidynamiken  |  Soft Systems-metodik  |  Scenarioplanering  |  Analogiskt Strategiskt Resonemang  |  Femte Disciplinen, Fem Discipliner Senge  |  Loop OODA  |  Spelteori (Nash)  |  Spiral Dynamics Modell  |  Affärsprocessmodellerande, Simulering  |  Quality Function Deployment, QFD-metod, QFD-process


Retur till Management Start: Organisation och Förändring  |  Beslutsfattande och Värdering  |  Etik och Ansvar  |  HRM och Personalfrågor  |  Kunskap och Immateriella Tillgångar  |  Ledarskap  |  Strategi & Innovation


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Särskild Intressegrupp SIG

Har du ett stort intresse för Systemdynamik | Systemtänkande? Bli vår SIG-ledare

 


Om 12manage | Reklam | Länk till oss / Citera oss | Sekretess | Förslagen | Användningsvillkor
© 2021 12manage - The Executive Fast Track. V15.8 - Senast uppdaterad: 28-10-2021. Alla namn ™ av deras ägare.