Systemdynamik | Systemtänkande
Forrester

Kunskapscenter

12manage is looking for students / contributors...

   

Studien och ledningen av komplex återkoppling. Förklaring till Systemtänkande/Systems Thinking av Forrester. Systemdynamik/System Dynamics.

Innehåll

 1. Sammanfattning
 2. Forum
 3. Best Practices
 4. Expert Tips
 5. Resurser
 6. Utskrift

Vad är Systemtänkande? Definition

Systemtänkande är ett angreppssätt för att studera och leda komplexa återkopplingssystem som man t.ex. finner i företaget eller andra sociala system. Faktum är att den har använts till att beskriva praktiskt taget alla typer av återkopplingssystem.

Systemdynamik/System Dynamics är mer eller mindre samma som Systemtänkande/Systems Thinking, men betonar användningen av dator-simuleringsverktyg.


Termen system betyder en oberoende grupp av saker som bildar ett uniformt mönster. Återkoppling refererar till situationen där X påverkar Y, och Y som i sin tur påverkar X. Kanske genom en kedja av orsaker och effekter. Man kan inte studera fristående kopplingen mellan X och Y samt mellan Y och X utan att förutsäga hur systemet kommer att uppföra sig. Endast studien av hela återkopplingssystemet kommer att leda till korrekta resultat.


Vad är Systemdynamik?

Systemdynamik baseras på systemtänkandet, men tar de extra stegen till att konstruera och att testa en modell för datorsimulering. Systemdynamik området utvecklades initialt från boken ”Industrial Dynamics” av Jay W. Forrester.


Stegen i Systemdynamik metodiken

 1. Identifiera ett problem,
 2. Utveckla en dynamisk hypotes som förklarar orsaken till ett problem,
 3. Bygg en modell för datorsimulering av systemet och det som ger upphov till problemet,
 4. Testa modellen för att vara säker på att den reproducerar beteendet sett i den verkliga världen,
 5. Tänka ut och testa modellens alternativa tillvägagångssätt som underlättar problemet,
 6. Genomför lösningen.

Ofta måste dessa steg granskas och förfinas och man får gå tillbaka till tidigare steg. Till exempel så kan det första identifierade problemet endast vara ett tecken på ett ännu större problem.


Typiska användningsområden av SystemDynamik

 • strategi och företagsplanering
 • affärsprocessutveckling
 • offentlig styrning och politik
 • biologisk och medicinsk modellerande
 • energi och miljön
 • teoriutveckling på natur och de sociala vetenskaperna
 • dynamiskt beslutsfattande
 • komplex ickelinjär dynamik

Bok: John Sterman -  Business Dynamics: Systems Thinking. -


Systemdynamik | Systemtänkande Forumet
  Nonlinear Dynamical Systems
Nonlinear dynamical systems can be linearized, if ...
     
 
  Soft, Hard and Viable Systems
Three systems methods are normally used:
1. S...
     
 
  Complexity in Systems Approach
Complexity exists due to a multitude of worldviews...
     
 
  Systems Thinking is Considering Issues Holistically
Systems Methodology can aid our analysis of organi...
     
 
  Strategy > SD > Performance?
Could we use System Dynamics to assess if a firm's...
     
 

Systemdynamik | Systemtänkande Särskild Intressegrupp SIG


Särskild Intressegrupp SIG

Systemdynamik | Systemtänkande Utbildning & Sammankomster


Hitta Träning, Seminarier och Sammankomster


Best Practices - Systemdynamik | Systemtänkande Premium
  Value of System Approach
What value does the system approach have to unders...
     
 

Expert Tips (ENG) - System Dynamics & Systems Thinking Premium
 

Complex Adaptive SystemsBli Medlem

Definition and qualifications of complex adaptive ...
Usage (application): Organizational Theory
 
 
 

Structure your Organization at the Edge of ChaosBli Medlem

Although chaos theory was discovered decades ago, ...
Usage (application): Organizational Development
 
 
 

How to Use Counterintuition to Fight 5 Frequent Decision Making ErrorsBli Medlem

Mauboussin describes five mistakes in decision mak...
Usage (application): Strategic Decision Making, Dealing with Complexity, Dealing with Uncertainty, Strategy
 
 
 

Complexity PrinciplesBli Medlem

Charasteristics of a conducive environemnt for com...
Usage (application): Organizational theory
 
 

Resurser - Systemdynamik | Systemtänkande Premium
 

Nyheter om System DynamikBli Medlem


     
 

Nyheter om System TänkandeBli Medlem


     
 

Videor om System DynamikBli Medlem


     
 

Videor om System TänkandeBli Medlem


     
 

Presentationer om System DynamikBli Medlem


     
 

Presentationer om System TänkandeBli Medlem


     
 

Mer om System DynamikBli Medlem


     
 

Mer om System TänkandeBli Medlem


     

Jämför Systemdynamik med:   Gestaltteori  |  Strategidynamiken  |  Soft Systems-metodik  |  Scenarioplanering  |  Analogiskt Strategiskt Resonemang  |  Femte Disciplinen, Fem Discipliner Senge  |  Loop OODA  |  Spelteori (Nash)  |  Spiral Dynamics Modell  |  Affärsprocessmodellerande, Simulering  |  Quality Function Deployment, QFD-metod, QFD-process


Retur till Management Start: Organisation och Förändring  |  Beslutsfattande och Värdering  |  Etik och Ansvar  |  HRM och Personalfrågor  |  Kunskap och Immateriella Tillgångar  |  Ledarskap  |  Strategi


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Special Interest Group Leader

Du här
Om 12manage | Reklam | Länk till oss / Citera oss | Sekretess | Förslagen | Användningsvillkor
© 2018 12manage - The Executive Fast Track. V14.1 - Senast uppdaterad: 17-8-2018. Alla namn ™ av deras ägare.