Systemdynamik | Systemtänkande
Forrester

Kunskapscenter

   

Studien och ledningen av komplex återkoppling. Förklaring till Systemtänkande/Systems Thinking av Forrester. Systemdynamik/System Dynamics.

Innehåll

Premium

Vad är Systemtänkande? Definition

Systemtänkande är ett angreppssätt för att studera och leda komplexa återkopplingssystem som man t.ex. finner i företaget eller andra sociala system. Faktum är att den har använts till att beskriva praktiskt taget alla typer av återkopplingssystem.

Systemdynamik/System Dynamics är mer eller mindre samma som Systemtänkande/Systems Thinking, men betonar användningen av dator-simuleringsverktyg.


Termen system betyder en oberoende grupp av saker som bildar ett uniformt mönster. Återkoppling refererar till situationen där X påverkar Y, och Y som i sin tur påverkar X. Kanske genom en kedja av orsaker och effekter. Man kan inte studera fristående kopplingen mellan X och Y samt mellan Y och X utan att förutsäga hur systemet kommer att uppföra sig. Endast studien av hela återkopplingssystemet kommer att leda till korrekta resultat.


Vad är Systemdynamik?

Systemdynamik baseras på systemtänkandet, men tar de extra stegen till att konstruera och att testa en modell för datorsimulering. Systemdynamik området utvecklades initialt från boken ”Industrial Dynamics” av Jay W. Forrester.


Stegen i Systemdynamik metodiken

 1. Identifiera ett problem,
 2. Utveckla en dynamisk hypotes som förklarar orsaken till ett problem,
 3. Bygg en modell för datorsimulering av systemet och det som ger upphov till problemet,
 4. Testa modellen för att vara säker på att den reproducerar beteendet sett i den verkliga världen,
 5. Tänka ut och testa modellens alternativa tillvägagångssätt som underlättar problemet,
 6. Genomför lösningen.

Ofta måste dessa steg granskas och förfinas och man får gå tillbaka till tidigare steg. Till exempel så kan det första identifierade problemet endast vara ett tecken på ett ännu större problem.


Typiska användningsområden av SystemDynamik

 • strategi och företagsplanering
 • affärsprocessutveckling
 • offentlig styrning och politik
 • biologisk och medicinsk modellerande
 • energi och miljön
 • teoriutveckling på natur och de sociala vetenskaperna
 • dynamiskt beslutsfattande
 • komplex ickelinjär dynamik

Bok: John Sterman -  Business Dynamics: Systems Thinking. -


Systemdynamik | Systemtänkande Särskild Intressegrupp SIG


Särskild Intressegrupp SIG (11 medlemmar)


Systemdynamik | Systemtänkande Forumet  

Nya ämnen

  Complexity in Systems Approach
Complexity exists due to a multitude of worldviews held by organisational members and external stakeholders and the cultural influences, individual ex...
     
 
  Soft, Hard and Viable Systems
Three systems methods are normally used:
1. Soft systems method - complex messy situations
2. Hard systems method- difficulties where we kno...
     
 
  Nonlinear Dynamical Systems
Nonlinear dynamical systems can be linearized, if the relationship between elements of this is information.
To formalize the interaction between ...
     
 

Best Practices - Systemdynamik | Systemtänkande
  Value of System Approach
What value does the system approach have to understanding and analyzing behaviour in oganisations?...
     
 
  Systems Thinking is Considering Issues Holistically
Systems Methodology can aid our analysis of organisations because its key assumption is to consider issues holistically. Rather than breaking a proble...
     
 
  Strategy > SD > Performance?
Could we use System Dynamics to assess if a firm's strategy is responsible for its performance?...
     
 

Expert Tips (ENG) - System Dynamics & Systems Thinking
 

Complex Adaptive Systems

 
 
 

Structure your Organization at the Edge of Chaos

 
 
 

How to Use Counterintuition to Fight 5 Frequent Decision Making Errors

 
 
 

Complexity Principles

 
 Utveckla dig själv i företagsadministration och managementResurser - Systemdynamik | Systemtänkande
 

Nyheter om System Dynamik


     
 

Nyheter om System Tänkande


     
 

Videor om System Dynamik


     
 

Videor om System Tänkande


     
 

Presentationer om System Dynamik


     
 

Presentationer om System Tänkande


     
 

Mer om System Dynamik


     
 

Mer om System Tänkande


     Accelerera din managementkarriärJämför Systemdynamik med:   Gestaltteori  |  Strategidynamiken  |  Soft Systems-metodik  |  Scenarioplanering  |  Analogiskt Strategiskt Resonemang  |  Femte Disciplinen, Fem Discipliner Senge  |  Loop OODA  |  Spelteori (Nash)  |  Spiral Dynamics Modell  |  Affärsprocessmodellerande, Simulering  |  Quality Function Deployment, QFD-metod, QFD-process


Retur till Management Start: Organisation och Förändring  |  Beslutsfattande och Värdering  |  Etik och Ansvar  |  HRM och Personalfrågor  |  Kunskap och Immateriella Tillgångar  |  Ledarskap  |  Strategi


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Special Interest Group Leader

 


Om 12manage | Reklam | Länk till oss / Citera oss | Sekretess | Förslagen | Användningsvillkor
© 2018 12manage - The Executive Fast Track. V15.0 - Senast uppdaterad: 12-12-2018. Alla namn ™ av deras ägare.