Systemdynamik | Systemtänkande
Forrester

Kunskapscenter

Sammanfattning, forum, bästa praxis, experttips och resurser.


Vad är Systemtänkande? Definition

Systemtänkande är ett angreppssätt för att studera och leda komplexa återkopplingssystem som man t.ex. finner i företaget eller andra sociala system. Faktum är att den har använts till att beskriva praktiskt taget alla typer av återkopplingssystem.

Systemdynamik/System Dynamics är mer eller mindre samma som Systemtänkande/Systems Thinking, men betonar användningen av dator-simuleringsverktyg.


Termen system betyder en oberoende grupp av saker som bildar ett uniformt mönster. Återkoppling refererar till situationen där X påverkar Y, och Y som i sin tur påverkar X. Kanske genom en kedja av orsaker och effekter. Man kan inte studera fristående kopplingen mellan X och Y samt mellan Y och X utan att förutsäga hur systemet kommer att uppföra sig. Endast studien av hela återkopplingssystemet kommer att leda till korrekta resultat.


Vad är Systemdynamik?

Systemdynamik baseras på systemtänkandet, men tar de extra stegen till att konstruera och att testa en modell för datorsimulering. Systemdynamik området utvecklades initialt från boken ”Industrial Dynamics” av Jay W. Forrester.


Stegen i Systemdynamik metodiken

 1. Identifiera ett problem,
 2. Utveckla en dynamisk hypotes som förklarar orsaken till ett problem,
 3. Bygg en modell för datorsimulering av systemet och det som ger upphov till problemet,
 4. Testa modellen för att vara säker på att den reproducerar beteendet sett i den verkliga världen,
 5. Tänka ut och testa modellens alternativa tillvägagångssätt som underlättar problemet,
 6. Genomför lösningen.

Ofta måste dessa steg granskas och förfinas och man får gå tillbaka till tidigare steg. Till exempel så kan det första identifierade problemet endast vara ett tecken på ett ännu större problem.


Typiska användningsområden av SystemDynamik

 • strategi och företagsplanering
 • affärsprocessutveckling
 • offentlig styrning och politik
 • biologisk och medicinsk modellerande
 • energi och miljön
 • teoriutveckling på natur och de sociala vetenskaperna
 • dynamiskt beslutsfattande
 • komplex ickelinjär dynamik

Bok: John Sterman -  Business Dynamics: Systems Thinking. -


Systemdynamik | Systemtänkande Särskild Intressegrupp SIG


Särskild Intressegrupp SIG (11 medlemmar)

Forum om Systemdynamik | Systemtänkande  

De senaste ämnena om: Systemdynamik | Systemtänkande.


Soft, Hard and Viable Systems
Three systems methods are normally used: 1. Soft systems method - complex messy situations 2. Hard systems method- dif (...)
12
 
1 reaktioner
 
Systems Thinking Schools and Approaches
- PLANNING SCHOOL - systems thinking is a holistic approach to planning complex systems. Pioneers of this approach inclu (...)
10
 
3 reaktioner
 
System Archetypes Overview
Systems archetypes are models that describe patterns of organization that keep recurring. They are helpful to show, expl (...)
8
 
1 reaktioner
 
Nonlinear Dynamical Systems
Nonlinear dynamical systems can be linearized, if the relationship between elements of this is information. To formaliz (...)
5
 
7 reaktioner
 
System Archetype 10: Growth and Underinvestment
Description of Growth and Underinvestment One of the System Archetypes is "Growth and Underinvestment". This archetype (...)
4
 
0 reaktioner
 
System Archetype 2: Limits to Growth
Description of Limits to Growth One of the System Archetypes is "Limits to Growth". This archetype is a systematic repr (...)
3
 
0 reaktioner
 
System Archetype 3: Shifting the Burden
Description of Shifting the Burden One of the System Archetypes is "Shifting the Burden". In this type of organizationa (...)
3
 
0 reaktioner
 
System Archetype 4: Shifting the Burden to the Intervenor
Description of Shifting the Burden to the Intervenor One of the System Archetypes is "Shifting the Burden to the Interv (...)
3
 
0 reaktioner
 
System Archetype 5: Eroding Goals
Description of Eroding Goals One of the System Archetypes is "Eroding Goals". This archetype shows and explains how hi (...)
3
 
0 reaktioner
 
System Archetype 6: Escalation
Description of Escalation One of the System Archetypes is "Escalation". This archetype tells us how the performance of (...)
3
 
0 reaktioner
 
System Archetype 7: Success to the Successful
Description of Success to the Successful One of the System Archetypes is "Success to the Successful". According to this (...)
3
 
0 reaktioner
 
System Archetype 8: Tragedy of the Commons
Description of Tragedy of the Commons One of the System Archetypes is "Tragedy of the Commons". This archetype tells us (...)
3
 
0 reaktioner
 
System Archetype 9: Fixes that Fail
Description of Fixes that Fail One of the System Archetypes is "Fixes that Fail". A solution to a problem which is very (...)
3
 
0 reaktioner
 
System Archetype 1: Balancing Process with Delay
Description of Balancing Process with Delay One of the System Archetypes is "Balancing Process with Delay". It is perha (...)
3
 
0 reaktioner
 
Best Practices om Systemdynamik | Systemtänkande

Här hittar du de mest värdefulla idéerna och praktiska förslagen.


🥇 Complexity in Systems Approach
Complexity exists due to a multitude of worldviews held by organisational members and external stakeholders and the cult (...)
15
 
5 reaktioner

 
🥈 Value of System Approach
What value does the system approach have to understanding and analyzing behaviour in oganisations? (...)
11
 
6 reaktioner

 
🥉 Systems Thinking is Considering Issues Holistically
Systems Methodology can aid our analysis of organisations because its key assumption is to consider issues holistically. (...)
10
 
1 reaktioner

 
Strategy > SD > Performance?
Could we use System Dynamics to assess if a firm's strategy is responsible for its performance? (...)
5
 
1 reaktioner

 
Experttips om System Dynamics & Systems Thinking (Engelsk)

Här hittar du professionella råd från experter.


Complex Adaptive Systems

Organizational Theory (...)
   
 
 
 

Structure your Organization at the Edge of Chaos

Organizational Development (...)
   
 
 
 

How to Use Counterintuition to Fight 5 Frequent Decision Making Errors

Strategic Decision Making, Dealing with Complexity, Dealing with Uncertainty, Strategy (...)
   
 
 
 

Complexity Principles

Organizational theory (...)
   
 
 
 
Informationskällor om Systemdynamik | Systemtänkande

Här hittar du powerpoints, videor, nyheter etc. som du kan använda i dina egna föreläsningar och workshops.Jämför Systemdynamik med:   Gestaltteori  |  Strategidynamiken  |  Soft Systems-metodik  |  Scenarioplanering  |  Analogiskt Strategiskt Resonemang  |  Femte Disciplinen, Fem Discipliner Senge  |  Loop OODA  |  Spelteori (Nash)  |  Spiral Dynamics Modell  |  Affärsprocessmodellerande, Simulering  |  Quality Function Deployment, QFD-metod, QFD-process


Retur till Management Start: Organisation och Förändring  |  Beslutsfattande och Värdering  |  Etik och Ansvar  |  HRM och Personalfrågor  |  Kunskap och Immateriella Tillgångar  |  Ledarskap  |  Strategi


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Special Interest Group Leader

Är du expert på Systemdynamik | Systemtänkande? Anmäl dig gratis

Länk till detta kunskapscenter

Kopiera den här koden till din webbplats:

 


Om 12manage | Reklam | Länk till oss / Citera oss | Sekretess | Förslagen | Användningsvillkor
© 2020 12manage - The Executive Fast Track. V15.6 - Senast uppdaterad: 22-10-2020. Alla namn ™ av deras ägare.