Centralisering och Decentralisering

Kunskapscenter

   

Förändra beslutsfattande befogenheten och motsvarande organisatoriska strukturen. Förklaring till Centralization (Centralisering) och Decentralisering.

Innehåll

 1. Sammanfattning
 2. Forum
 3. Best Practices
 4. Expert Tips
 5. Resurser
 6. Utskrift

Centralisering och Decentralisering Centralisering och Decentralisering? Beskrivning

En organisation måste besluta/ta strategiska och operativa beslut. Var och av vem bör dessa beslut tas? Och: hur bör organisationsstrukturen anpassas? Centralisering och Decentralisering är två motsatta sätt att överföra beslutsmakt och att förändra den organisatoriska strukturen av organisationen på motsvarande sätt.

 

Centralisering:

 • Definition: Processen av att överföra och att tilldela beslutsmaktsbefogenhet till högre nivåer i en organisatorisk hierarki.
 • I en centraliserad organisation så har beslutsfattandet rört sig uppåt till högre nivåer
 • Kunskap, information och idéer koncentreras till toppen, och beslut kaskaderas nedåt i organisationen.
 • Spannet av kontroll hos toppchefer är förhållandevis bred och det finns förhållandevis många nivåer i organisationen. Jämför: Fayol.

Decentralisering:

 • Definition: Processen av att överföra och att tilldela beslutsmaktbefogenhet till lägre nivåer i en organisatorisk hierarki.
 • I en decentraliserad organisation har beslutsfattandet flyttat sig ned till lägre nivåer, eller enheter hos organisationen, som divisioner, filialer, avdelningar eller dotterbolag.
 • Kunskap, information och idéer flödar från den lägre nivån till den högre i organisationen.
 • Spännvidden av kontroll hos toppcheferna är förhållandevis små, och det finns förhållandevis få enheter i organisationen, därför att det finns mer självständighet ibland de lägre nivåerna.

Tre former av decentralisering

 • Dekoncentration. Den svagaste formen av decentraliseringen. Beslutsmaktbefogenhet omfördelas till de lägre eller regionala nivåerna hos samma centrala organisation.
 • Delegering. En mer omfattande form av decentralisering. Genom att delegering av ansvar för beslutsfattandet överförs till semi-autonomous organisationer som inte fullt ut kontrolleras av den centrala organisationen men som slutligen är ansvarig för det.
 • Självstyre, övergång. En tredje typ av decentraliseringen är självstyre Maktbefogenheten för beslutsfattande överförs fullständigt till självstyrande organisatoriska enheter.

Styrkor med Centralisering. Egenskaperna

 • Filosofi/betoning på: top-down kontroll, ledarskap, vision, strategi.

 • Beslutsfattande: starkt auktoritärt, visionärt, karismatiskt.

 • Organisatorisk förändring: format av toppledningen, vision från ledaren.
 • Utförande: beslutsamt, koordinerat. Beredd att kunna reagera snabbt inför större frågeställningar och förändringar.
 • Likformighet. Låg risk av meningsskiljaktighet eller konflikter mellan olika delar av organisationen.

Styrkor med Decentralisering. Egenskaperna

 • Filosofi/betoning på: botten-upp, politisk, kulturell och lärande dynamik.
 • Beslutsfattande: demokratiskt, delaktighet, specificerat.
 • Organisatorisk förändring: framträder från interageranden, organisatorisk dynamik.
 • Utförande: evolutionärt, frambrytande. Flexibelt att anpassa till mindre frågeställningar och förändringar.
 • Deltagande, ansvar. Låg risk av inte-uppfunnet-här beteende.
Centralisering och Decentralisering Forumet
  Centralization and Decentralization of Political Systems
Were the structures presented by centralized and decentralized political systems in Africa suitable for their administration? Why were they preferred in those areas they were applied? Were there any alternatives apart from the stated above?...
     
 
  Similarities Between Centralization and Decentralization?
I'm looking for similarities between centralization and decentralization. What do they have in common? I will be grateful for your tips and ideas....
     
 
  Decision-making in Germany
Would you say Germany typically has centralized or decentralized decision making?...
     
 
  Implications of Delegation
How can one evaluate the implications of delegation in private companies, NGOs, and public companies?...
     
 
  Divisions Versus Subsidiaries
I need some clarification of what is the difference between divisions and subsidiaries. Is there any significant distinction? In the decision making process?...
     
 
  Types of Decentralization. Categories
I am looking for a further classification of decentralization types? Do you have a list of forms of decentralization? Please share them and give an example. Thank you.....
     
 
  When is Centralization of Decision-making Better?
Please tell me the circumstances under which centralization is better than decentralization? Thanks...
     
 
  Decentralization Requires Involvement and Empowerment
Decentralization is preferred to centralization in many cases. But decentralized systems need to look at involving each individual at the decentralized unit.
To involve each individual means empowering the marginalized members of the community, ...
     
 
  The link between Centralization and Decentralization to Public Administration
What is the link between Centralization and Decentralization to Public Administration...
     
 
  Centralized & Decentralized Organisation
An idea would be to include comments and examples on the effects of managing shareholder wealth, stakeholders and the ability to add bottom line efficiency to an organization....
     
 
  Decentralization Better for Small Businesses?
Decentralization argument works for large businesses. For a small business, it is better to have centralization. Do you agree? Explain....
     
 
  Direct Communication in Decentralization
Is it possible that in decentralization the first line manager communicates directly with top management?...
     
 
  Decentralization to Local Government
What is the importance of decentralization to local government?...
     
 

Centralisering och Decentralisering Särskild Intressegrupp SIG


Särskild Intressegrupp SIG

Centralisering och Decentralisering Utbildning & Sammankomster


Hitta Träning, Seminarier och Sammankomster


Best Practices - Centralisering och Decentralisering Premium
  Ricardo Semler: Democratization Instead of Decentralization
Decentralization has been around for very long, but with protracted results due to top-down hierarchical organization structures. Decentralization is only a fad and true decentralization is hardly practiced. Final decisions are still in the hands of ...
     
 
  Benefits of Decentralization. Advantages
1. Greater transparency and accountability.
2. Quick decision making, no long processes
3. Local problems get local solutions.
4. Greater participation by the average worker....
     
 
  Crisis: Centralization or Decentralization?
In a crisis situation, which one is better: centralized or decentralized? On one hand in a crisis condition urgent decisions regarding actions have to be made. On the other hand, the need of a democratic decision is also bigger. How can we manage thi...
     
 

Expert Tips (ENG) - Centralization and Decentralization Premium
 

Centralization and Decentralization

The main advantage of a centralized organizational structure is that tight control from the top management fixes accountability. However, it le...
Usage (application): Advantages and Disadvantages
 
 
 

Key Considerations in Deciding Upon your Organizational Design

When setting up a business or organization, it is important to think about the roles, processes and relationships within your organization. Generally ...
Usage (application): Organization Set Up, Organizational Structure, Organizational Structure, Centralization, Span of Control, Departmentaliz
 
 

Resurser - Centralisering och Decentralisering Premium
 

Nyheter

Centralisering Decentralisering
     
 

Nyheter

Transferering Beslutsfattande
     
 

Videor

Centralisering Decentralisering
     
 

Videor

Transferering Beslutsfattande
     
 

Presentationer

Centralisering Decentralisering
     
 

Presentationer

Transferering Beslutsfattande
     
 

Mer

Centralisering Decentralisering
     
 

Mer

Transferering Beslutsfattande
     

Jämför Centralisering och Decentralisering med: Moderbolagsfördel, Koncernfördel  |  Moderbolagstilar, Koncernstilar  |  Kärnkompetens  |  Organisationskarta  |  14 Ledningsprinciper av Fayol  |  Grundval för Makt och Inflytande  |  Tillväxtfasermodell  |  Organisatoriska Konfigurationer  |  Förvärvs och Integrations Angrepssätt Haspeslagh och Jemison  |  Business Process Reengineeringmetoden Hammer och Champy  |  Kaosteori Lorenz


Retur till Management Start: Organisation och Förändring  |  Beslutsfattande och Värdering  |  Kunskap och Immateriella Tillgångar  |  Ledarskap  |  Strategi


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Special Interest Group Leader

Du här


 
Om 12manage | Reklam | Länka till oss | Sekretess | Användningsvillkor
Copyright 2017 12manage - E-Learning community med metoder inom ledning, ledarskap och organisation. V14.1 - Senast uppdaterad: 28-7-2017. Alla namn och TM tillhör dess innehavare.