Centralisering och Decentralisering

KunskapscenterSammanfattning, forum, bästa praxis, experttips och resurser.


Centralisering och Decentralisering Centralisering och Decentralisering? Beskrivning

En organisation måste besluta/ta strategiska och operativa beslut. Var och av vem bör dessa beslut tas? Och: hur bör organisationsstrukturen anpassas? Centralisering och Decentralisering är två motsatta sätt att överföra beslutsmakt och att förändra den organisatoriska strukturen av organisationen på motsvarande sätt.

 

Centralisering:

 • Definition: Processen av att överföra och att tilldela beslutsmaktsbefogenhet till högre nivåer i en organisatorisk hierarki.
 • I en centraliserad organisation så har beslutsfattandet rört sig uppåt till högre nivåer
 • Kunskap, information och idéer koncentreras till toppen, och beslut kaskaderas nedåt i organisationen.
 • Spannet av kontroll hos toppchefer är förhållandevis bred och det finns förhållandevis många nivåer i organisationen. Jämför: Fayol.

Decentralisering:

 • Definition: Processen av att överföra och att tilldela beslutsmaktbefogenhet till lägre nivåer i en organisatorisk hierarki.
 • I en decentraliserad organisation har beslutsfattandet flyttat sig ned till lägre nivåer, eller enheter hos organisationen, som divisioner, filialer, avdelningar eller dotterbolag.
 • Kunskap, information och idéer flödar från den lägre nivån till den högre i organisationen.
 • Spännvidden av kontroll hos toppcheferna är förhållandevis små, och det finns förhållandevis få enheter i organisationen, därför att det finns mer självständighet ibland de lägre nivåerna.

Tre former av decentralisering

 • Dekoncentration. Den svagaste formen av decentraliseringen. Beslutsmaktbefogenhet omfördelas till de lägre eller regionala nivåerna hos samma centrala organisation.
 • Delegering. En mer omfattande form av decentralisering. Genom att delegering av ansvar för beslutsfattandet överförs till semi-autonomous organisationer som inte fullt ut kontrolleras av den centrala organisationen men som slutligen är ansvarig för det.
 • Självstyre, övergång. En tredje typ av decentraliseringen är självstyre Maktbefogenheten för beslutsfattande överförs fullständigt till självstyrande organisatoriska enheter.

Styrkor med Centralisering. Egenskaperna

 • Filosofi/betoning på: top-down kontroll, ledarskap, vision, strategi.

 • Beslutsfattande: starkt auktoritärt, visionärt, karismatiskt.

 • Organisatorisk förändring: format av toppledningen, vision från ledaren.
 • Utförande: beslutsamt, koordinerat. Beredd att kunna reagera snabbt inför större frågeställningar och förändringar.
 • Likformighet. Låg risk av meningsskiljaktighet eller konflikter mellan olika delar av organisationen.

Styrkor med Decentralisering. Egenskaperna

 • Filosofi/betoning på: botten-upp, politisk, kulturell och lärande dynamik.
 • Beslutsfattande: demokratiskt, delaktighet, specificerat.
 • Organisatorisk förändring: framträder från interageranden, organisatorisk dynamik.
 • Utförande: evolutionärt, frambrytande. Flexibelt att anpassa till mindre frågeställningar och förändringar.
 • Deltagande, ansvar. Låg risk av inte-uppfunnet-här beteende.
Centralisering och Decentralisering Särskild Intressegrupp SIG


Särskild Intressegrupp SIG (13 medlemmar)

Forum om Centralisering och Decentralisering  

De senaste ämnena om: Centralisering och Decentralisering.


Ricardo Semler: Democratization Instead of Decentralization
Decentralization has been around for very long, but with protracted results due to top-down hierarchical organization st (...)
9
 
1 reaktioner
 
Similarities Between Centralization and Decentralization?
I'm looking for similarities between centralization and decentralization. What do they have in common? I will be gratefu (...)
8
 
1 reaktioner
 
The Role of Decentralization in Developing Countries
Improving the communication in development projects in developing countries is very important. Because one major reason (...)
3
 
2 reaktioner
 
Best Practices om Centralisering och Decentralisering

Här hittar du de mest värdefulla idéerna och praktiska förslagen.


🥇 Benefits of Decentralization. Advantages
1. Greater transparency and accountability. 2. Quick decision making, no long processes 3. Local problems get local so (...)
13
 
1 reaktioner

 
🥈 When is Centralization of Decision-making Better?
Please tell me the circumstances under which centralization is better than decentralization? Thanks (...)
10
 
3 reaktioner

 
🥉 The link between Centralization and Decentralization to Public Administration
What is the link between Centralization and Decentralization to Public Administration (...)
8
 
1 reaktioner

 
Divisions Versus Subsidiaries
I need some clarification of what is the difference between divisions and subsidiaries. Is there any significant distinc (...)
7
 
1 reaktioner

 
Decision-making in Germany
Would you say Germany typically has centralized or decentralized decision making? (...)
6
 
0 reaktioner

 
Decentralization Better for Small Businesses?
Decentralization argument works for large businesses. For a small business, it is better to have centralization. Do you (...)
6
 
5 reaktioner

 
Crisis: Centralization or Decentralization?
In a crisis situation, which one is better: centralized or decentralized? On one hand in a crisis condition urgent decis (...)
6
 
5 reaktioner

 
Types of Decentralization. Categories
I am looking for a further classification of decentralization types? Do you have a list of forms of decentralization? Pl (...)
4
 
0 reaktioner

 
Direct Communication in Decentralization
Is it possible that in decentralization the first line manager communicates directly with top management? (...)
3
 
2 reaktioner

 
Decentralization to Local Government
What is the importance of decentralization to local government? (...)
3
 
2 reaktioner

 
Implications of Delegation
How can one evaluate the implications of delegation in private companies, NGOs, and public companies? (...)
2
 
2 reaktioner

 
Decentralization Requires Involvement and Empowerment
Decentralization is preferred to centralization in many cases. But decentralized systems need to look at involving each (...)
2
 
4 reaktioner

 
Experttips om Centralization and Decentralization (Engelsk)

Här hittar du professionella råd från experter.


Centralization and Decentralization

Advantages and Disadvantages (...)
   
 
 
 

Key Considerations in Deciding Upon your Organizational Design

Organization Set Up, Organizational Structure, Organizational Structure, Centralization, Span of Control, Departmentaliz (...)
   
 
 
 
Informationskällor om Centralisering och Decentralisering

Här hittar du powerpoints, videor, nyheter etc. som du kan använda i dina egna föreläsningar och workshops.Jämför Centralisering och Decentralisering med: Moderbolagsfördel, Koncernfördel  |  Moderbolagstilar, Koncernstilar  |  Kärnkompetens  |  Organisationskarta  |  14 Ledningsprinciper av Fayol  |  Grundval för Makt och Inflytande  |  Tillväxtfasermodell  |  Organisatoriska Konfigurationer  |  Förvärvs och Integrations Angrepssätt Haspeslagh och Jemison  |  Business Process Reengineeringmetoden Hammer och Champy  |  Kaosteori Lorenz


Retur till Management Start: Organisation och Förändring  |  Beslutsfattande och Värdering  |  Kunskap och Immateriella Tillgångar  |  Ledarskap  |  Strategi


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Special Interest Group Leader

Är du expert på Centralisering och Decentralisering? Anmäl dig gratis

Länk till detta kunskapscenter

Kopiera den här koden till din webbplats:

 
 


Om 12manage | Reklam | Länk till oss / Citera oss | Sekretess | Förslagen | Användningsvillkor
© 2020 12manage - The Executive Fast Track. V15.6 - Senast uppdaterad: 31-10-2020. Alla namn ™ av deras ägare.