Centralisering och Decentralisering

Kunskapscenter
Sammanfattning, forum, bästa praxis, experttips och informationskällor.

73 itens • 2.133.305 visitas


Sammanfattning

Centralisering och Decentralisering Centralisering och Decentralisering? Beskrivning

En organisation måste besluta/ta strategiska och operativa beslut. Var och av vem bör dessa beslut tas? Och: hur bör organisationsstrukturen anpassas? Centralisering och Decentralisering är två motsatta sätt att överföra beslutsmakt och att förändra den organisatoriska strukturen av organisationen på motsvarande sätt.

 

Centralisering:

 • Definition: Processen av att överföra och att tilldela beslutsmaktsbefogenhet till högre nivåer i en organisatorisk hierarki.
 • I en centraliserad organisation så har beslutsfattandet rört sig uppåt till högre nivåer
 • Kunskap, information och idéer koncentreras till toppen, och beslut kaskaderas nedåt i organisationen.
 • Spannet av kontroll hos toppchefer är förhållandevis bred och det finns förhållandevis många nivåer i organisationen. Jämför: Fayol.

Decentralisering:

 • Definition: Processen av att överföra och att tilldela beslutsmaktbefogenhet till lägre nivåer i en organisatorisk hierarki.
 • I en decentraliserad organisation har beslutsfattandet flyttat sig ned till lägre nivåer, eller enheter hos organisationen, som divisioner, filialer, avdelningar eller dotterbolag.
 • Kunskap, information och idéer flödar från den lägre nivån till den högre i organisationen.
 • Spännvidden av kontroll hos toppcheferna är förhållandevis små, och det finns förhållandevis få enheter i organisationen, därför att det finns mer självständighet ibland de lägre nivåerna.

Tre former av decentralisering

 • Dekoncentration. Den svagaste formen av decentraliseringen. Beslutsmaktbefogenhet omfördelas till de lägre eller regionala nivåerna hos samma centrala organisation.
 • Delegering. En mer omfattande form av decentralisering. Genom att delegering av ansvar för beslutsfattandet överförs till semi-autonomous organisationer som inte fullt ut kontrolleras av den centrala organisationen men som slutligen är ansvarig för det.
 • Självstyre, övergång. En tredje typ av decentraliseringen är självstyre Maktbefogenheten för beslutsfattande överförs fullständigt till självstyrande organisatoriska enheter.

Styrkor med Centralisering. Egenskaperna

 • Filosofi/betoning på: top-down kontroll, ledarskap, vision, strategi.

 • Beslutsfattande: starkt auktoritärt, visionärt, karismatiskt.

 • Organisatorisk förändring: format av toppledningen, vision från ledaren.
 • Utförande: beslutsamt, koordinerat. Beredd att kunna reagera snabbt inför större frågeställningar och förändringar.
 • Likformighet. Låg risk av meningsskiljaktighet eller konflikter mellan olika delar av organisationen.

Styrkor med Decentralisering. Egenskaperna

 • Filosofi/betoning på: botten-upp, politisk, kulturell och lärande dynamik.
 • Beslutsfattande: demokratiskt, delaktighet, specificerat.
 • Organisatorisk förändring: framträder från interageranden, organisatorisk dynamik.
 • Utförande: evolutionärt, frambrytande. Flexibelt att anpassa till mindre frågeställningar och förändringar.
 • Deltagande, ansvar. Låg risk av inte-uppfunnet-här beteende.

Särskild Intressegrupp SIG

Centralisering och Decentralisering Särskild Intressegrupp SIG.Särskild Intressegrupp SIG (19 medlemmar)

Forum

Forumdiskussioner om Centralisering och Decentralisering. Nedan kan du ställa en fråga om det här ämnet, dela dina erfarenheter, rapportera en ny utveckling eller förklara något.


Starta ett nytt ämne om Centralisering och Decentralisering

 

Benefits of Decentralization. Advantages
1. Greater transparency and accountability. 2. Quick decision making, no long processes 3. Local problems get local solutions. 4. Greater participation by the average worker....
13
 
1 kommentarer
Similarities Between Centralization and Decentralization?
I'm looking for similarities between centralization and decentralization. What do they have in common? I will be grateful for your tips and ideas....
10
 
2 kommentarer
Ricardo Semler: Democratization Instead of Decentralization
Decentralization has been around for very long, but with protracted results due to top-down hierarchical organization structures. Decentralization is only a fad and true decentralization is hardly pra...
9
 
1 kommentarer
The link between Centralization and Decentralization to Public Administration
What is the link between Centralization and Decentralization to Public Administration...
8
 
1 kommentarer
Divisions Versus Subsidiaries
I need some clarification of what is the difference between divisions and subsidiaries. Is there any significant distinction? In the decision making process?...
7
 
1 kommentarer
Decision-making in Germany
Would you say Germany typically has centralized or decentralized decision making?...
6
 
Types of Decentralization. Categories
I am looking for a further classification of decentralization types? Do you have a list of forms of decentralization? Please share them and give an example. Thank you.....
4
 
The Role of Decentralization in Developing Countries
Improving the communication in development projects in developing countries is very important. Because one major reason for the slow pace of progress in the developing countries has to with the limite...
3
 
2 kommentarer
Direct Communication in Decentralization
Is it possible that in decentralization the first line manager communicates directly with top management?...
3
 
2 kommentarer
Decentralization to Local Government
What is the importance of decentralization to local government?...
3
 
2 kommentarer
Implications of Delegation
How can one evaluate the implications of delegation in private companies, NGOs, and public companies?...
2
 
2 kommentarer
Decentralization Requires Involvement and Empowerment
Decentralization is preferred to centralization in many cases. But decentralized systems need to look at involving each individual at the decentralized unit. To involve each individual means empoweri...
2
 
4 kommentarer

Best Practices

De bästa, högst rankade ämnena om Centralisering och Decentralisering. Här hittar du de mest värdefulla idéerna och praktiska förslagen.


🥇 When is Centralization of Decision-making Better?
Please tell me the circumstances under which centralization is better than decentralization? Thanks...
10
 
3 kommentarer

🥈 Decentralization Better for Small Businesses?
Decentralization argument works for large businesses. For a small business, it is better to have centralization. Do you agree? Explain....
6
 
5 kommentarer

🥉 Crisis: Centralization or Decentralization?
In a crisis situation, which one is better: centralized or decentralized? On one hand in a crisis condition urgent decisions regarding actions have to be made. On the other hand, the need of a democra...
6
 
5 kommentarer

Experttips

Avancerad insikt om Centralization and Decentralization (Engelsk). Här hittar du professionella råd från experter.


Centralization and Decentralization

Advantages and Disadvantages
The main advantage of a centralized organizational structure is that tight control from the top management fixes account...

Key Considerations in Deciding Upon your Organizational Design

Organization Set Up, Organizational Structure, Organizational Structure, Centralization, Span of Control, Departmentaliz
When setting up a business or organization, it is important to think about the roles, processes and relationships within...
Informationskällor

Olika informationskällor om Centralisering och Decentralisering. Här hittar du powerpoints, videor, nyheter etc. som du kan använda i dina egna föreläsningar och workshops.


Organization Design

Organizational Development
Good presentation by Stephen Robbins and David Decenzo with lots of example org charts: Identify and define the six ele...

Organizations and Structures

Organizational Structure, Departmentalization, Centralization, Decentralization
Good presentation on Organizational Design. Author: Michael Crandall. First of all the concept of “organizations” is e...

Centralization and Decentralization Diagram

Centralization and Decentralization
Download and edit this 12manage PowerPoint graphic for limited personal, educational and business use. Republishing in ...

Forskningslänkar

Hoppa till ytterligare forskningsresurser angående angående Centralisering och Decentralisering.


Nyheter

Videor

Presentationer

 

Böcker

Akademisk

Mer


Jämför Centralisering och Decentralisering med: Moderbolagsfördel, Koncernfördel  |  Moderbolagstilar, Koncernstilar  |  Kärnkompetens  |  Organisationskarta  |  14 Ledningsprinciper av Fayol  |  Grundval för Makt och Inflytande  |  Tillväxtfasermodell  |  Organisatoriska Konfigurationer  |  Förvärvs och Integrations Angrepssätt Haspeslagh och Jemison  |  Business Process Reengineeringmetoden Hammer och Champy  |  Kaosteori Lorenz


Retur till Management Start: Organisation och Förändring  |  Beslutsfattande och Värdering  |  Kunskap och Immateriella Tillgångar  |  Ledarskap  |  Strategi & Innovation


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Särskild Intressegrupp SIG

Vet du mycket om Centralisering och Decentralisering? Bli vår SIG-ledare och få världsomspännande erkännande som expert.

 Om 12manage | Reklam | Länk till oss / Citera oss | Sekretess | Förslagen | Användningsvillkor
© 2023 12manage - The Executive Fast Track. V16.1 - Senast uppdaterad: 4-6-2023. Alla namn ™ av deras ägare.