Centralisering och Decentralisering

Kunskapscenter

12manage is looking for students / contributors...

   

Förändra beslutsfattande befogenheten och motsvarande organisatoriska strukturen. Förklaring till Centralization (Centralisering) och Decentralisering.

Innehåll

 1. Sammanfattning
 2. Forum
 3. Best Practices
 4. Expert Tips
 5. Resurser
 6. Utskrift

Centralisering och Decentralisering Centralisering och Decentralisering? Beskrivning

En organisation måste besluta/ta strategiska och operativa beslut. Var och av vem bör dessa beslut tas? Och: hur bör organisationsstrukturen anpassas? Centralisering och Decentralisering är två motsatta sätt att överföra beslutsmakt och att förändra den organisatoriska strukturen av organisationen på motsvarande sätt.

 

Centralisering:

 • Definition: Processen av att överföra och att tilldela beslutsmaktsbefogenhet till högre nivåer i en organisatorisk hierarki.
 • I en centraliserad organisation så har beslutsfattandet rört sig uppåt till högre nivåer
 • Kunskap, information och idéer koncentreras till toppen, och beslut kaskaderas nedåt i organisationen.
 • Spannet av kontroll hos toppchefer är förhållandevis bred och det finns förhållandevis många nivåer i organisationen. Jämför: Fayol.

Decentralisering:

 • Definition: Processen av att överföra och att tilldela beslutsmaktbefogenhet till lägre nivåer i en organisatorisk hierarki.
 • I en decentraliserad organisation har beslutsfattandet flyttat sig ned till lägre nivåer, eller enheter hos organisationen, som divisioner, filialer, avdelningar eller dotterbolag.
 • Kunskap, information och idéer flödar från den lägre nivån till den högre i organisationen.
 • Spännvidden av kontroll hos toppcheferna är förhållandevis små, och det finns förhållandevis få enheter i organisationen, därför att det finns mer självständighet ibland de lägre nivåerna.

Tre former av decentralisering

 • Dekoncentration. Den svagaste formen av decentraliseringen. Beslutsmaktbefogenhet omfördelas till de lägre eller regionala nivåerna hos samma centrala organisation.
 • Delegering. En mer omfattande form av decentralisering. Genom att delegering av ansvar för beslutsfattandet överförs till semi-autonomous organisationer som inte fullt ut kontrolleras av den centrala organisationen men som slutligen är ansvarig för det.
 • Självstyre, övergång. En tredje typ av decentraliseringen är självstyre Maktbefogenheten för beslutsfattande överförs fullständigt till självstyrande organisatoriska enheter.

Styrkor med Centralisering. Egenskaperna

 • Filosofi/betoning på: top-down kontroll, ledarskap, vision, strategi.

 • Beslutsfattande: starkt auktoritärt, visionärt, karismatiskt.

 • Organisatorisk förändring: format av toppledningen, vision från ledaren.
 • Utförande: beslutsamt, koordinerat. Beredd att kunna reagera snabbt inför större frågeställningar och förändringar.
 • Likformighet. Låg risk av meningsskiljaktighet eller konflikter mellan olika delar av organisationen.

Styrkor med Decentralisering. Egenskaperna

 • Filosofi/betoning på: botten-upp, politisk, kulturell och lärande dynamik.
 • Beslutsfattande: demokratiskt, delaktighet, specificerat.
 • Organisatorisk förändring: framträder från interageranden, organisatorisk dynamik.
 • Utförande: evolutionärt, frambrytande. Flexibelt att anpassa till mindre frågeställningar och förändringar.
 • Deltagande, ansvar. Låg risk av inte-uppfunnet-här beteende.
Centralisering och Decentralisering Forumet
  The Role of Decentralization in Developing Countries
Improving the communication in development project...
     
 
  Centralization and Decentralization of Political Systems
Were the structures presented by centralized and d...
     
 
  Similarities Between Centralization and Decentralization?
I'm looking for similarities between centralizatio...
     
 
  Decision-making in Germany
Would you say Germany typically has centralized or...
     
 
  Implications of Delegation
How can one evaluate the implications of delega...
     
 
  Divisions Versus Subsidiaries
I need some clarification of what is the differ...
     
 
  Types of Decentralization. Categories
I am looking for a further classification of decen...
     
 
  When is Centralization of Decision-making Better?
Please tell me the circumstances under which centr...
     
 
  Decentralization Requires Involvement and Empowerment
Decentralization is preferred to centralization in...
     
 
  The link between Centralization and Decentralization to Public Administration
What is the link between Centralization and Decent...
     
 
  Centralized & Decentralized Organisation
An idea would be to include comments and examples ...
     
 
  Decentralization Better for Small Businesses?
Decentralization argument works for large business...
     
 
  Direct Communication in Decentralization
Is it possible that in decentralization the first ...
     
 
  Decentralization to Local Government
What is the importance of decentralization to loca...
     
 

Centralisering och Decentralisering Särskild Intressegrupp SIG


Särskild Intressegrupp SIG

Centralisering och Decentralisering Utbildning & Sammankomster


Hitta Träning, Seminarier och Sammankomster


Best Practices - Centralisering och Decentralisering Premium
  Ricardo Semler: Democratization Instead of Decentralization
Decentralization has been around for very long, bu...
     
 
  Benefits of Decentralization. Advantages
1. Greater transparency and accountability.
2...
     
 
  Crisis: Centralization or Decentralization?
In a crisis situation, which one is better: centra...
     
 

Expert Tips (ENG) - Centralization and Decentralization Premium
 

Centralization and DecentralizationBli Medlem

The main advantage of a centralized organizatio...
Usage (application): Advantages and Disadvantages
 
 
 

Key Considerations in Deciding Upon your Organizational DesignBli Medlem

When setting up a business or organization, it is ...
Usage (application): Organization Set Up, Organizational Structure, Organizational Structure, Centralization, Span of Control, Departmentaliz
 
 

Resurser - Centralisering och Decentralisering Premium
 

Nyheter om Centralisering DecentraliseringBli Medlem


     
 

Nyheter om Transferering BeslutsfattandeBli Medlem


     
 

Videor om Centralisering DecentraliseringBli Medlem


     
 

Videor om Transferering BeslutsfattandeBli Medlem


     
 

Presentationer om Centralisering DecentraliseringBli Medlem


     
 

Presentationer om Transferering BeslutsfattandeBli Medlem


     
 

Mer om Centralisering DecentraliseringBli Medlem


     
 

Mer om Transferering BeslutsfattandeBli Medlem


     

Jämför Centralisering och Decentralisering med: Moderbolagsfördel, Koncernfördel  |  Moderbolagstilar, Koncernstilar  |  Kärnkompetens  |  Organisationskarta  |  14 Ledningsprinciper av Fayol  |  Grundval för Makt och Inflytande  |  Tillväxtfasermodell  |  Organisatoriska Konfigurationer  |  Förvärvs och Integrations Angrepssätt Haspeslagh och Jemison  |  Business Process Reengineeringmetoden Hammer och Champy  |  Kaosteori Lorenz


Retur till Management Start: Organisation och Förändring  |  Beslutsfattande och Värdering  |  Kunskap och Immateriella Tillgångar  |  Ledarskap  |  Strategi


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Special Interest Group Leader

Du här


 


Om 12manage | Reklam | Länk till oss / Citera oss | Sekretess | Förslagen | Användningsvillkor
© 2018 12manage - The Executive Fast Track. V14.1 - Senast uppdaterad: 19-8-2018. Alla namn ™ av deras ägare.