Centralisering och Decentralisering

Kunskapscenter

   

Förändra beslutsfattande befogenheten och motsvarande organisatoriska strukturen. Förklaring till Centralization (Centralisering) och Decentralisering.

Innehåll

Premium

Centralisering och Decentralisering Centralisering och Decentralisering? Beskrivning

En organisation måste besluta/ta strategiska och operativa beslut. Var och av vem bör dessa beslut tas? Och: hur bör organisationsstrukturen anpassas? Centralisering och Decentralisering är två motsatta sätt att överföra beslutsmakt och att förändra den organisatoriska strukturen av organisationen på motsvarande sätt.

 

Centralisering:

 • Definition: Processen av att överföra och att tilldela beslutsmaktsbefogenhet till högre nivåer i en organisatorisk hierarki.
 • I en centraliserad organisation så har beslutsfattandet rört sig uppåt till högre nivåer
 • Kunskap, information och idéer koncentreras till toppen, och beslut kaskaderas nedåt i organisationen.
 • Spannet av kontroll hos toppchefer är förhållandevis bred och det finns förhållandevis många nivåer i organisationen. Jämför: Fayol.

Decentralisering:

 • Definition: Processen av att överföra och att tilldela beslutsmaktbefogenhet till lägre nivåer i en organisatorisk hierarki.
 • I en decentraliserad organisation har beslutsfattandet flyttat sig ned till lägre nivåer, eller enheter hos organisationen, som divisioner, filialer, avdelningar eller dotterbolag.
 • Kunskap, information och idéer flödar från den lägre nivån till den högre i organisationen.
 • Spännvidden av kontroll hos toppcheferna är förhållandevis små, och det finns förhållandevis få enheter i organisationen, därför att det finns mer självständighet ibland de lägre nivåerna.

Tre former av decentralisering

 • Dekoncentration. Den svagaste formen av decentraliseringen. Beslutsmaktbefogenhet omfördelas till de lägre eller regionala nivåerna hos samma centrala organisation.
 • Delegering. En mer omfattande form av decentralisering. Genom att delegering av ansvar för beslutsfattandet överförs till semi-autonomous organisationer som inte fullt ut kontrolleras av den centrala organisationen men som slutligen är ansvarig för det.
 • Självstyre, övergång. En tredje typ av decentraliseringen är självstyre Maktbefogenheten för beslutsfattande överförs fullständigt till självstyrande organisatoriska enheter.

Styrkor med Centralisering. Egenskaperna

 • Filosofi/betoning på: top-down kontroll, ledarskap, vision, strategi.

 • Beslutsfattande: starkt auktoritärt, visionärt, karismatiskt.

 • Organisatorisk förändring: format av toppledningen, vision från ledaren.
 • Utförande: beslutsamt, koordinerat. Beredd att kunna reagera snabbt inför större frågeställningar och förändringar.
 • Likformighet. Låg risk av meningsskiljaktighet eller konflikter mellan olika delar av organisationen.

Styrkor med Decentralisering. Egenskaperna

 • Filosofi/betoning på: botten-upp, politisk, kulturell och lärande dynamik.
 • Beslutsfattande: demokratiskt, delaktighet, specificerat.
 • Organisatorisk förändring: framträder från interageranden, organisatorisk dynamik.
 • Utförande: evolutionärt, frambrytande. Flexibelt att anpassa till mindre frågeställningar och förändringar.
 • Deltagande, ansvar. Låg risk av inte-uppfunnet-här beteende.
Centralisering och Decentralisering Särskild Intressegrupp SIG


Särskild Intressegrupp SIG (10 medlemmar)


Centralisering och Decentralisering Forumet  

Nya ämnen

  The Role of Decentralization in Developing Countries      
 
  Similarities Between Centralization and Decentralization?      
 
  Centralization and Decentralization of Political Systems      
 

Best Practices - Centralisering och Decentralisering
  Benefits of Decentralization. Advantages
     
 
  When is Centralization of Decision-making Better?
     
 
  Ricardo Semler: Democratization Instead of Decentralization
     
 
  Decentralization Better for Small Businesses?
     
 
  Centralized & Decentralized Organisation
     
 
  The link between Centralization and Decentralization to Public Administration
     
 Allt du behöver veta om management


  Divisions Versus Subsidiaries
     
 
  Crisis: Centralization or Decentralization?
     
 
  Decision-making in Germany
     
 
  Types of Decentralization. Categories
     
 
  Direct Communication in Decentralization
     
 
  Decentralization to Local Government
     
 
  Implications of Delegation
     
 
  Decentralization Requires Involvement and Empowerment
     
 

Expert Tips (ENG) - Centralization and Decentralization
 

Centralization and Decentralization

 
 
 

Key Considerations in Deciding Upon your Organizational Design

 
 Utveckla dig själv i företagsadministration och managementResurser - Centralisering och Decentralisering
 

Nyheter om Centralisering Decentralisering


     
 

Nyheter om Transferering Beslutsfattande


     
 

Videor om Centralisering Decentralisering


     
 

Videor om Transferering Beslutsfattande


     
 

Presentationer om Centralisering Decentralisering


     
 

Presentationer om Transferering Beslutsfattande


     
 

Mer om Centralisering Decentralisering


     
 

Mer om Transferering Beslutsfattande


     Accelerera din managementkarriärJämför Centralisering och Decentralisering med: Moderbolagsfördel, Koncernfördel  |  Moderbolagstilar, Koncernstilar  |  Kärnkompetens  |  Organisationskarta  |  14 Ledningsprinciper av Fayol  |  Grundval för Makt och Inflytande  |  Tillväxtfasermodell  |  Organisatoriska Konfigurationer  |  Förvärvs och Integrations Angrepssätt Haspeslagh och Jemison  |  Business Process Reengineeringmetoden Hammer och Champy  |  Kaosteori Lorenz


Retur till Management Start: Organisation och Förändring  |  Beslutsfattande och Värdering  |  Kunskap och Immateriella Tillgångar  |  Ledarskap  |  Strategi


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Special Interest Group Leader 


Om 12manage | Reklam | Länk till oss / Citera oss | Sekretess | Förslagen | Användningsvillkor
© 2018 12manage - The Executive Fast Track. V14.1 - Senast uppdaterad: 17-10-2018. Alla namn ™ av deras ägare.