Centralisering och Decentralisering

Kunskapscenter

12manage is looking for students!

Förändra beslutsfattande befogenheten och motsvarande organisatoriska strukturen. Förklaring till Centralization (Centralisering) och Decentralisering.


Centralisering och Decentralisering Centralisering och Decentralisering? Beskrivning

En organisation måste besluta/ta strategiska och operativa beslut. Var och av vem bör dessa beslut tas? Och: hur bör organisationsstrukturen anpassas? Centralisering och Decentralisering är två motsatta sätt att överföra beslutsmakt och att förändra den organisatoriska strukturen av organisationen på motsvarande sätt.

 

Centralisering:

 • Definition: Processen av att överföra och att tilldela beslutsmaktsbefogenhet till högre nivåer i en organisatorisk hierarki.
 • I en centraliserad organisation så har beslutsfattandet rört sig uppåt till högre nivåer
 • Kunskap, information och idéer koncentreras till toppen, och beslut kaskaderas nedåt i organisationen.
 • Spannet av kontroll hos toppchefer är förhållandevis bred och det finns förhållandevis många nivåer i organisationen. Jämför: Fayol.

Decentralisering:

 • Definition: Processen av att överföra och att tilldela beslutsmaktbefogenhet till lägre nivåer i en organisatorisk hierarki.
 • I en decentraliserad organisation har beslutsfattandet flyttat sig ned till lägre nivåer, eller enheter hos organisationen, som divisioner, filialer, avdelningar eller dotterbolag.
 • Kunskap, information och idéer flödar från den lägre nivån till den högre i organisationen.
 • Spännvidden av kontroll hos toppcheferna är förhållandevis små, och det finns förhållandevis få enheter i organisationen, därför att det finns mer självständighet ibland de lägre nivåerna.

Tre former av decentralisering

 • Dekoncentration. Den svagaste formen av decentraliseringen. Beslutsmaktbefogenhet omfördelas till de lägre eller regionala nivåerna hos samma centrala organisation.
 • Delegering. En mer omfattande form av decentralisering. Genom att delegering av ansvar för beslutsfattandet överförs till semi-autonomous organisationer som inte fullt ut kontrolleras av den centrala organisationen men som slutligen är ansvarig för det.
 • Självstyre, övergång. En tredje typ av decentraliseringen är självstyre Maktbefogenheten för beslutsfattande överförs fullständigt till självstyrande organisatoriska enheter.

Styrkor med Centralisering. Egenskaperna

 • Filosofi/betoning på: top-down kontroll, ledarskap, vision, strategi.

 • Beslutsfattande: starkt auktoritärt, visionärt, karismatiskt.

 • Organisatorisk förändring: format av toppledningen, vision från ledaren.
 • Utförande: beslutsamt, koordinerat. Beredd att kunna reagera snabbt inför större frågeställningar och förändringar.
 • Likformighet. Låg risk av meningsskiljaktighet eller konflikter mellan olika delar av organisationen.

Styrkor med Decentralisering. Egenskaperna

 • Filosofi/betoning på: botten-upp, politisk, kulturell och lärande dynamik.
 • Beslutsfattande: demokratiskt, delaktighet, specificerat.
 • Organisatorisk förändring: framträder från interageranden, organisatorisk dynamik.
 • Utförande: evolutionärt, frambrytande. Flexibelt att anpassa till mindre frågeställningar och förändringar.
 • Deltagande, ansvar. Låg risk av inte-uppfunnet-här beteende.
Särskild Intressegrupp SIG - Centralisering och Decentralisering


Särskild Intressegrupp SIG (9 medlemmar)


Forum - Centralisering och Decentralisering  

Här hittar du intressanta och pedagogiska diskussioner.


  Benefits of Decentralization. Advantages (1 reaktioner)
1. Greater transparency and accountability. 2. Quick decisi...
 
 
 
 
  When is Centralization of Decision-making Better? (3 reaktioner)
Please tell me the circumstances under which centralization ...
 
 
 
 
  The link between Centralization and Decentralization to Public Administration (1 reaktioner)
What is the link between Centralization and Decentralization...
 
 
 
 
  Centralized & Decentralized Organisation
An idea would be to include comments and examples on the eff...
 
 
 
 
  Divisions Versus Subsidiaries (1 reaktioner)
I need some clarification of what is the difference betwe...
 
 
 
 
  Decision-making in Germany
Would you say Germany typically has centralized or decentral...
 
 
 
 
  Crisis: Centralization or Decentralization? (5 reaktioner)
In a crisis situation, which one is better: centralized or d...
 
 
 
 
  Types of Decentralization. Categories
I am looking for a further classification of decentralizatio...
 
 
 
 
  Similarities Between Centralization and Decentralization? (1 reaktioner)
I'm looking for similarities between centralization and dece...
 
 
 
 
  Direct Communication in Decentralization (2 reaktioner)
Is it possible that in decentralization the first line manag...
 
 
 
 
  Decentralization to Local Government (2 reaktioner)
What is the importance of decentralization to local governme...
 
 
 
 
  The Role of Decentralization in Developing Countries (2 reaktioner)
Improving the communication in development projects in devel...
 
 
 
 
  Implications of Delegation (2 reaktioner)
How can one evaluate the implications of delegation i...
 
 
 
 
  Decentralization Requires Involvement and Empowerment (4 reaktioner)
Decentralization is preferred to centralization in many case...
 
 
 
 

Best Practices - Centralisering och Decentralisering

Här hittar du de mest värdefulla idéerna.


  Ricardo Semler: Democratization Instead of Decentralization (1 reaktioner)
Decentralization has been around for very long, but with pro...
 
 
 
 
  Decentralization Better for Small Businesses? (5 reaktioner)
Decentralization argument works for large businesses. For a ...
 
 
 
 

Expert Tips (ENG) - Centralization and Decentralization

Här hittar du högkvalitativa råd från experter.


 

Centralization and Decentralization

Advantages and Disadvantages...
 
 
 

Key Considerations in Deciding Upon your Organizational Design

Organization Set Up, Organizational Structure, Organizational Structure, Centralization, Span of Control, Departmentaliz...
 
 

Resurser - Centralisering och Decentralisering

Här hittar du PowerPoint-presentationer, mikroinlärningsvideor och ytterligare informationskällor.


 

Nyheter om Centralisering Decentralisering


     
 

Nyheter om Transferering Beslutsfattande


     
 

Videor om Centralisering Decentralisering


     
 

Videor om Transferering Beslutsfattande


     
 

Presentationer om Centralisering Decentralisering


     
 

Presentationer om Transferering Beslutsfattande


     
 

Mer om Centralisering Decentralisering


     
 

Mer om Transferering Beslutsfattande


     

Jämför Centralisering och Decentralisering med: Moderbolagsfördel, Koncernfördel  |  Moderbolagstilar, Koncernstilar  |  Kärnkompetens  |  Organisationskarta  |  14 Ledningsprinciper av Fayol  |  Grundval för Makt och Inflytande  |  Tillväxtfasermodell  |  Organisatoriska Konfigurationer  |  Förvärvs och Integrations Angrepssätt Haspeslagh och Jemison  |  Business Process Reengineeringmetoden Hammer och Champy  |  Kaosteori Lorenz


Retur till Management Start: Organisation och Förändring  |  Beslutsfattande och Värdering  |  Kunskap och Immateriella Tillgångar  |  Ledarskap  |  Strategi


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Special Interest Group Leader

Du här? Anmäl dig gratis


 
 


Om 12manage | Reklam | Länk till oss / Citera oss | Sekretess | Förslagen | Användningsvillkor
© 2019 12manage - The Executive Fast Track. V15.1 - Senast uppdaterad: 20-9-2019. Alla namn ™ av deras ägare.