14 Ledningsprinciper (Fayol)

Kunskapscenter

Sammanfattning, forum, bästa praxis, experttips och resurser.

Bidraget kommer från: Vincent Marino


Henri Fayol (1841-1925) - De 14 Administrativa ledningsprinciperna

Vilka är de 14 Ledningsprinciper? Beskrivning

De 14 Ledningsprinciperna från Henri Fayol (1841-1925) är:

 1. Arbetetsdelning. Specialisering tillåter att individen bygger upp erfarenhet och fortlöpande förbättrar sina färdigheter. Därmed kan han vara mer produktiv.
 2. Auktoritet. Rätten till att ge order som måste hänga ihop med ett balanserat ansvar för sin funktion.
 3. Disciplin. Anställda måste lyda, men detta har två sidor: anställda kommer att lyda order endast om ledningen spelar deras spel, genom att erbjuda gott ledarskap.
 4. Enhetligt ledarskap. Alla arbetare bör ha endast en chef som inte har några andra motstridiga linjeansvar.
 5. Enhetlig riktning/direktiv. Personer som är engagerade i samma typ av aktiviteter måste ha samma målsättningar och en gemensam plan. Detta är nödvändigt för att se till tydlighet och koordination i företaget. Tydligt ledarskap finns inte utan det finns en tydlighet om riktningen men kommer inte nödvändigtvis automatiskt från detta.
 6. Individuellt intresse är underordnat (det gemensamma intresset). Ledningen måste se till att företagens mål alltid är viktigast.
 7. Ersättning (Individuell). Betalning är en viktig motivator även om man genom att ha analyserat flera möjligheter, så pekar Fayol på att det inte finns något som är det perfekta systemet.
 8. Centralisering (eller Decentralisering). Detta är en fråga om graden av beroende till villkoren i ett företag och dess kvalitet hos personalen.
 9. Hierarki  (Linjeansvar). En hierarki är nödvändig för en sammstämmighet av riktningen. Men sidokommunikationen är också grundläggande, så länge som arbetsledare vet att en sådan kommunikation äger rum. Den hierarkiska (skalära) kedjan refererar till de antal nivåer som finns i hierarkin från det högsta ansvaret till den lägsta nivån i organisationen. Det bör inte överdrivas och bestå av allt för-många nivåer.
 10. Ordning. Både materiell ordning och social ordning är nödvändigt. Det tidigare minimerar förlorad tid och värdelös hantering av material. Det sistnämnda uppnås genom organisation och urval.
 11. Rättvisa och rimlighet. I att driva ett företag ”Är en kombination av välvilja och rättvisa” nödvändigt. Det är viktigt att behandla alla anställda väl och att uppnå rättvisa.
 12. Personalstabilitet. Anställda arbetar bättre om anställningstrygghet och karriärframsteg försäkras dem. En otrygg varaktighet och en hög personalomsättning kommer att påverka organisationen motsatt.
 13. Initiativ. Tillåter att all personal får visa att deras insats på något sätt är en källa till styrka för organisationen. innebär att man offrar ”personlig högflärd” på bekostnad av många chefer.
 14. Samhörighetskänsla. Ledningen måste vårda moralen hos de anställda. Han föreslår vidare att: ”verklig begåvning är nödvändig för att koordinera insats, uppmuntra till arbetslust, att använda alla personers förmågor och belöna varje merit, utan att väcka möjlighet till avundsjuka och att störa harmoniska relationer.”

Vad är Ledning? Fem beståndsdelar

Fayols definition på ledningens roller och handlingar särrskiljer Fem beståndsdelar:

 1. Planering. (Prognos & plan). Undersöker framtiden och upprättar en handlingsplan. Beståndsdelarna i strategin.
 2. Organisera. Bygg upp strukturen både materiellt och mänskligt av det som man har tagit på sig.
 3. Leda. Bibehåll aktiviteten bland personalen.
 4. Koordinera. Binda ihop, förena och harmonisera all aktivitet och insats.
 5. Kontrollera. Se till att allt sker i överenstämmighet med etablerade regler och uttryckta order.

Ursprunget till de 14 Ledningsprinciperna. Historia

Henri Fayol (1841-1925) var en fransk ledningsteoretiker vars teorier om ledning och organiserande av arbetskraft hade en stor påverkan i början på 1900 talet. Han var en gruvingenjör, som arbetade för ett franskt gruv företag Commentry-Fourchamboult-Decazeville, först som en ingenjör. Därefter han flyttade han vidare till företagsledningen och blev verkställande direktör från 1888 till 1918. Under hans tid som VD skrev han olika artiklar omkring ”administration” och år 1916 för Bulletin de la Société de l´ Industrie Minérale som publicerade hans ”administration, Industrielle et Générale - Prévoyance, Organisation, Commandment, Coordination, Contrôle”. År 1949 så visades den första engelska översättningen:   ”General and Industrial Management” av Constance Storrs.


Användningen av de 14 Ledningsprinciperna. Användningsområden

 • Förändring och organisation.
 • Beslutsfattande.
 • Kunskaper och Färdigheter. Kan användas till att förbättra grundläggande effektivitet hos en chef.
 • Förståelsen för att ledning kan ses som en mångfald av aktiviteter som kan listas och grupperas.

Bok: Henri Fayol - General and Industrial Management -


Ledningsprinciper Särskild Intressegrupp SIG


Särskild Intressegrupp SIG (332 medlemmar)

Forum om Ledningsprinciper  

De senaste ämnena om: Ledningsprinciper.


What is Management?
Management... Indeed is a great learning and makes many things easy in their own way. Decision-making, organizing, co-or (...)
203
 
94 reaktioner
 
How to Remember the 14 Principles by Fayol?
How to remember the 14 principles of management, if we find them difficult to remember? (...)
93
 
24 reaktioner
 
Managers versus Leaders
Not all managers are good leaders and not all leaders are good managers. We need to develop both managers and leaders to (...)
64
 
119 reaktioner
 
Is Management an Inexact Science?
Social sciences are considered inexact. And indeed, the knowledge and study of management is quite an inexact science fo (...)
24
 
42 reaktioner
 
Which of Fayol's 14 Principles is Most Important?
Hi, I have just a simple question on Fayol: which of his 14 principles do you think is the most important one and why? (...)
17
 
5 reaktioner
 
Abuse of Delegation | Misuse of Delegating
Delegation is a core part of leadership and management, according to what we have learnt from numerous management works. (...)
15
 
20 reaktioner
 
Best Practices om Ledningsprinciper

Här hittar du de mest värdefulla idéerna och praktiska förslagen.


🥇 Are Fayol's 14 Management Principles Still Relevant Today?
Despite being challenged by various scholars, these principles from Fayol are still relevant in many organisations in Ta (...)
239
 
39 reaktioner

 
🥈 What is organisational hierarchy?
Describe the key management roles and discuss why some roles are considered to be more important or less important at di (...)
161
 
2 reaktioner

 
🥉 Management requires patience
I think managers must be more patient than anybody else in the world, because when making a decision they don't just mak (...)
117
 
4 reaktioner

 
Best Ever Developed on Management
These principles are very efficient and they serve as the best principles ever developed for carrying out effective mana (...)
90
 
8 reaktioner

 
The 10 Principles of Urwick
Similar and well-known are the 10 Principles of Organisation by Lyndall Urwick. According to Urwick (Notes on the Theory (...)
81
 
2 reaktioner

 
Risks in Fayol's 14 Principles of Management
What and where are the risks in the 14 principles of management? (...)
64
 
6 reaktioner

 
Evolution of Management
The way management is evolving keeps managers on their feet. Everyday brings a new management method. As a result the w (...)
63
 
9 reaktioner

 
Good and bad managers...
Why don't all managers follow the principles of management?? Still they become managers?? Why?? How?? (...)
60
 
11 reaktioner

 
POLICE Acronym in Management
Can someone explain the terms P. O. L. I. C. E. in management? (...)
54
 
8 reaktioner

 
Need for Employees' Welfare in the Principles
It is obvious that in this 14 principles something is missing: the inclusion of "staff welfare". Because after all prope (...)
48
 
5 reaktioner

 
Managers: Born or Made?
I think that managers are mostly born. The persons who have inborn, natural managerial qualities are much better in thei (...)
42
 
15 reaktioner

 
Fayol's Management Roles
Fayol mentioned 5 roles (or actions): 1. Prevoyance. 2. To organize. 3. To command. 4. To coordinate. 5. To cont (...)
39
 
6 reaktioner

 
Add #15 Principle: Conformity to the Basic Origin
Aristotle noticed that well-being everywhere depends on two things: a choice of the correct goal, and a choice of a corr (...)
37
 
5 reaktioner

 
Difficulties to Apply 14 Principles of Henri Fayol
What difficulties can a manager confront today if he/she tried to implement the principles of Fayol as they were origina (...)
32
 
9 reaktioner

 
What is Prevoyance? Explanation
Prevoyance is the function of management which says one must examine the future and draw a plan. How hard is it to forec (...)
32
 
7 reaktioner

 
Delegation: How to Delegate Effectively?
WHAT IS DELEGATION? Fayol’s 13nd principle ("Initiative") is linked to the management role of delegator. Kreitner (2009 (...)
28
 
30 reaktioner

 
Explanation and Examples of Esprit de Corps
Can someone please come with an explanation/example how to explain this to students? (...)
28
 
19 reaktioner

 
Organizational Efficiency or Effectiveness?
Which is more important for an organization: efficiency or effectiveness? Why? (...)
19
 
12 reaktioner

 
Fayols Principles are the Basis of Many Later Management Concepts
Many recent management principle are extension of these 14 concepts. The only difference is often that they are confined (...)
19
 
0 reaktioner

 
Interpreting POLICE In Management Parlance
The POLICE Acronym: P = Planning and Promoting efficiency O = Objectivity in action L = Leadership sustaining Loyalty (...)
17
 
4 reaktioner

 
(Why) Do we Need Managers?
Why do we need managers? They are a layer of cost and add no real value, so why do we have them? Most specialists left t (...)
17
 
43 reaktioner

 
Example of Subordination of Individual Interest?
Who can give me example of Henri Fayol's 6th principle ie. Subordination of Individual Interest. Thanks.. (...)
16
 
3 reaktioner

 
Difference between Adminstration and Management
Should't Fayol's principles be called the 14 principles of Administration? Why was 'administration' (in the French langu (...)
16
 
12 reaktioner

 
Fayol's Unity of Direction Principle of Management
I'm looking for some further explanation and examples of UNITY OF DIRECTION as the 5th principle of Fayol's Principles o (...)
14
 
6 reaktioner

 
On #9: Scalar Chain has to be Modified for Current Times
Had Fayol been alive today, he would have modified scalar structure as the hierarchy is different and structures are muc (...)
13
 
2 reaktioner

 
On the 4th Principle: Unity of Command
According to Fayol's 4th Principle, Unity of Command, I should receive instruction from one boss who is my immediate man (...)
12
 
17 reaktioner

 
The Power of an Ownership Attitude among Employees
As per my analysis, if any employee has an ownership attitude towards his organization, he does not require any kind of (...)
11
 
15 reaktioner

 
A Good Organization Run by Monkeys
A good organization run by monkeys is still a zoo. (...)
11
 
4 reaktioner

 
Exactly Where are the 14 Principles of Fayol Located?
I am writing an essay which encompasses Fayol's theory and applying it to a modern business. I have a copy of General an (...)
11
 
4 reaktioner

 
Are Fayol's Principles of Management also applicable to non-profit organizations?
Fayol's principles of management were written having industrial (mining) firms in mind. Obviously these are for profit c (...)
10
 
11 reaktioner

 
All of These Principles are Obvious Features
In every organization, we can see all of them but we can't classify the companies with them. For example: classify to ef (...)
10
 
0 reaktioner

 
Current Research on Fayol / 14 Principles?
Although they are now almost 100 years old, we seem to agree that . Do you know of any research teams who are currently (...)
9
 
0 reaktioner

 
Manager in Conflict with Top Management...
Conflicts occur regularly in almost all organisations. Managers having a conflict with top management normally have to a (...)
9
 
15 reaktioner

 
Books by Henri Fayol on Management
Has he written any books? I can only find articles about his management style, but no books. Please help. (...)
6
 
2 reaktioner

 
Management Mantras
What is the present management mantra practiced in your organisation? A paradigm shift in management may lead to innovat (...)
5
 
12 reaktioner

 
The Contribution of Henri Fayol to Strategy
The biggest contribution Fayol made to the discipline of management or administration is not his 14 principles or the 5 (...)
2
 
2 reaktioner

 
Experttips om Principles of Management (Engelsk)

Här hittar du professionella råd från experter.


Fayol's 16 Management Duties of the Organisation

Management Science (...)
   
 
 
 

Fayol's 5 Elements of Administration

Management Science (...)
   
 
 
 

Fayol's 6 Types of Operations

Management Science (...)
   
 
 
 

Fayol's 7 Qualities of Managers

Management Science (...)
   
 
 
 

Mintzberg: 7 Myths on Management

Management Development, Leadership Development, Managers versus Leaders, MBA (...)
   
 
 
 

Why and How the Functions of Managers Have Changed

Modern Management, Management Functions, Management Roles (...)
   
 
 
 

Six Groups of Activities of Henri Fayol

Management Science (...)
   
 
 
 

Powell's Support to Fayol's Ideas

Management Science (...)
   
 
 
 
Informationskällor om Ledningsprinciper

Här hittar du powerpoints, videor, nyheter etc. som du kan använda i dina egna föreläsningar och workshops.Jämför de 14 Ledningsprinciper med: POSDCORB Funktioner om Management Gulick   |  Organisationskarta  |  Fjorton Punkter av Deming  |  Tio Strategiskolor  |  Industriträning, Industriutbildning  |  Åtta Attribut hos Framgångsrikt Ledda Företag  |  Centralisering och Decentralisering


Retur till Management Start: Organisation och Förändring  |  Kommunikation och Färdigheter  |  Beslutsfattande och Värdering  |  HRM och Personalfrågor


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Special Interest Group Leader

Är du expert på Ledningsprinciper? Anmäl dig gratis

Länk till detta kunskapscenter

Kopiera den här koden till din webbplats:

 


Om 12manage | Reklam | Länk till oss / Citera oss | Sekretess | Förslagen | Användningsvillkor
© 2020 12manage - The Executive Fast Track. V15.6 - Senast uppdaterad: 22-10-2020. Alla namn ™ av deras ägare.