14 Ledningsprinciper (Fayol)

Kunskapscenter

   

De generella ledningsprinciperna som sammanfattats av Fayol. Förklaring till de 14 Ledningsprinciper (14 Principles of Management) av Henri Fayol. (1916)

Bidraget kommer från: Vincent Marino

Innehåll

 1. Sammanfattning
 2. Forum
 3. Best Practices
 4. Expert Tips
 5. Resurser
 6. Utskrift

Henri Fayol (1841-1925) - De 14 Administrativa ledningsprinciperna

Vilka är de 14 Ledningsprinciper? Beskrivning

De 14 Ledningsprinciperna från Henri Fayol (1841-1925) är:

 1. Arbetetsdelning. Specialisering tillåter att individen bygger upp erfarenhet och fortlöpande förbättrar sina färdigheter. Därmed kan han vara mer produktiv.
 2. Auktoritet. Rätten till att ge order som måste hänga ihop med ett balanserat ansvar för sin funktion.
 3. Disciplin. Anställda måste lyda, men detta har två sidor: anställda kommer att lyda order endast om ledningen spelar deras spel, genom att erbjuda gott ledarskap.
 4. Enhetligt ledarskap. Alla arbetare bör ha endast en chef som inte har några andra motstridiga linjeansvar.
 5. Enhetlig riktning/direktiv. Personer som är engagerade i samma typ av aktiviteter måste ha samma målsättningar och en gemensam plan. Detta är nödvändigt för att se till tydlighet och koordination i företaget. Tydligt ledarskap finns inte utan det finns en tydlighet om riktningen men kommer inte nödvändigtvis automatiskt från detta.
 6. Individuellt intresse är underordnat (det gemensamma intresset). Ledningen måste se till att företagens mål alltid är viktigast.
 7. Ersättning (Individuell). Betalning är en viktig motivator även om man genom att ha analyserat flera möjligheter, så pekar Fayol på att det inte finns något som är det perfekta systemet.
 8. Centralisering (eller Decentralisering). Detta är en fråga om graden av beroende till villkoren i ett företag och dess kvalitet hos personalen.
 9. Hierarki  (Linjeansvar). En hierarki är nödvändig för en sammstämmighet av riktningen. Men sidokommunikationen är också grundläggande, så länge som arbetsledare vet att en sådan kommunikation äger rum. Den hierarkiska (skalära) kedjan refererar till de antal nivåer som finns i hierarkin från det högsta ansvaret till den lägsta nivån i organisationen. Det bör inte överdrivas och bestå av allt för-många nivåer.
 10. Ordning. Både materiell ordning och social ordning är nödvändigt. Det tidigare minimerar förlorad tid och värdelös hantering av material. Det sistnämnda uppnås genom organisation och urval.
 11. Rättvisa och rimlighet. I att driva ett företag ”Är en kombination av välvilja och rättvisa” nödvändigt. Det är viktigt att behandla alla anställda väl och att uppnå rättvisa.
 12. Personalstabilitet. Anställda arbetar bättre om anställningstrygghet och karriärframsteg försäkras dem. En otrygg varaktighet och en hög personalomsättning kommer att påverka organisationen motsatt.
 13. Initiativ. Tillåter att all personal får visa att deras insats på något sätt är en källa till styrka för organisationen. innebär att man offrar ”personlig högflärd” på bekostnad av många chefer.
 14. Samhörighetskänsla. Ledningen måste vårda moralen hos de anställda. Han föreslår vidare att: ”verklig begåvning är nödvändig för att koordinera insats, uppmuntra till arbetslust, att använda alla personers förmågor och belöna varje merit, utan att väcka möjlighet till avundsjuka och att störa harmoniska relationer.”

Vad är Ledning? Fem beståndsdelar

Fayols definition på ledningens roller och handlingar särrskiljer Fem beståndsdelar:

 1. Planering. (Prognos & plan). Undersöker framtiden och upprättar en handlingsplan. Beståndsdelarna i strategin.
 2. Organisera. Bygg upp strukturen både materiellt och mänskligt av det som man har tagit på sig.
 3. Leda. Bibehåll aktiviteten bland personalen.
 4. Koordinera. Binda ihop, förena och harmonisera all aktivitet och insats.
 5. Kontrollera. Se till att allt sker i överenstämmighet med etablerade regler och uttryckta order.

Ursprunget till de 14 Ledningsprinciperna. Historia

Henri Fayol (1841-1925) var en fransk ledningsteoretiker vars teorier om ledning och organiserande av arbetskraft hade en stor påverkan i början på 1900 talet. Han var en gruvingenjör, som arbetade för ett franskt gruv företag Commentry-Fourchamboult-Decazeville, först som en ingenjör. Därefter han flyttade han vidare till företagsledningen och blev verkställande direktör från 1888 till 1918. Under hans tid som VD skrev han olika artiklar omkring ”administration” och år 1916 för Bulletin de la Société de l´ Industrie Minérale som publicerade hans ”administration, Industrielle et Générale - Prévoyance, Organisation, Commandment, Coordination, Contrôle”. År 1949 så visades den första engelska översättningen:   ”General and Industrial Management” av Constance Storrs.


Användningen av de 14 Ledningsprinciperna. Användningsområden

 • Förändring och organisation.
 • Beslutsfattande.
 • Kunskaper och Färdigheter. Kan användas till att förbättra grundläggande effektivitet hos en chef.
 • Förståelsen för att ledning kan ses som en mångfald av aktiviteter som kan listas och grupperas.

Bok: Henri Fayol - General and Industrial Management -


14 Ledningsprinciper - Fayol Forumet
  Abuse of Delegation | Misuse of Delegating
Delegation is a core part of leadership and management, according to what we have learnt from numerous management works. It is often described positively as an effectiveness method or management technique that helps both superior (managers) and subor...
     
 
  Which of Fayol's 14 Principles is Most Important?
Hi, I have just a simple question on Fayol: which of his 14 principles do you think is the most important one and why?...
     
 
  Delegation: How to Delegate Effectively?
WHAT IS DELEGATION?
Fayol’s 13nd principle ("Initiative") is linked to the management role of delegator. Kreitner (2009) defines "delegation" as: the transfer of decision-making authority to subordinates (p. 253).

WHAT IS NOT DELEGATI...
     
 
  Unity of Direction - Fayol's 5th Principle of Management
I'm looking for some further explanation and examples of UNITY OF DIRECTION as the 5th principle of Fayol's Principles of management? The 12manage summary says: "People engaged in the same kind of activities must have the same objectives in a single ...
     
 
  Management Mantras
What is the present management mantra practiced in your organisation? A paradigm shift in management may lead to innovations which may lead to new applications.
Or are the old management theories still being practiced in your organization?...
     
 
  Books by Henri Fayol on Management
Has he written any books? I can only find articles about his management style, but no books. Please help....
     
 
  Exactly Where are the 14 Principles of Fayol Located?
I am writing an essay which encompasses Fayol's theory and applying it to a modern business. I have a copy of General and Industrial Management to hand but I'm having difficulty to find a reference to the 14 principles in the book.
Are these pri...
     
 
  The Contribution of Henri Fayol to Strategy
The biggest contribution Fayol made to the discipline of management or administration is not his 14 principles or the 5 functions of a manager.
In my opinion, it was to identify that there is a framework of strategies common to all organizations...
     
 
  Current Research on Fayol / 14 Principles?
Although they are now almost 100 years old, we seem to agree that Fayol's principles continue to be relevant today.
Do you know of any research teams who are currently working on ...
     
 
  All of These Principles are Obvious Features
In every organization, we can see all of them but we can't classify the companies with them. For example: classify to efficient or non efficient organization, competitive or primitive, dynamic or static, etc.
These principles just tell us how an...
     
 
  Manager in Conflict with Top Management...
Conflicts occur regularly in almost all organisations. Managers having a conflict with top management normally have to accept the decision and command of top management.
But quite often, the lower/middle manager may actually be right as he is th...
     
 
  On #9: Scalar Chain has to be Modified for Current Times
Had Fayol been alive today, he would have modified scalar structure as the hierarchy is different and structures are much more flat today. People are working in different countries on a single project and individual responsibility is bigger combined ...
     
 
  Fayols Principles are the Basis of Many Later Management Concepts
Many recent management principle are extension of these 14 concepts. The only difference is often that they are confined to a set of more practical concepts to survive in the highly competitive global market....
     
 
  Some Items May Be Missing, But...
Dear all, we can now identify what is missing in the 14 principles. But when there were no principles, could we imagine the missings?
The 14 Principles of Fayol are the fundamental thoughts of management and now others items can be added in mana...
     
 

14 Ledningsprinciper - Fayol Särskild Intressegrupp SIG


Särskild Intressegrupp SIG

14 Ledningsprinciper - Fayol Utbildning & Sammankomster


Hitta Träning, Seminarier och Sammankomster


Best Practices - 14 Ledningsprinciper - Fayol Premium
  Are Fayol's Principles of Management also applicable to non-profit organizations?
Fayol's principles of management were written having industrial (mining) firms in mind. Obviously these are for profit companies.
Are the 14 principles also applicable to non-profit organizations? Which principles would have to be changed should...
     
 
  On the 4th Principle: Unity of Command
According to Fayol's 4th Principle, Unity of Command, I should receive instruction from one boss who is my immediate manager.
However I have been instructed by other managers from other department too. And even by my colleagues. These instructio...
     
 
  Difference between Adminstration and Management
Should't Fayol's principles be called the 14 principles of Administration? Why was 'administration' (in the French language) translated into English in 1949 as 'management'? What differences are there between the area of studying administratio...
     
 
  (Why) Do we Need Managers?
Why do we need managers? They are a layer of cost and add no real value, so why do we have them? Most specialists left their field to be managers and usually hate it and perform at lower levels than in their previous roles.
What if we reduced ma...
     
 
  Managers versus Leaders
Not all managers are good leaders and not all leaders are good managers. We need to develop both managers and leaders to realize the vision and mission of the company....
     
 
  Fayol's Management Roles
Fayol mentioned 5 roles (or actions):
1. Prevoyance.
2. To organize.
3. To command.
4. To coordinate.
5. To control.
Apart from these 5 managerial functions or roles in my view:
6.  
   
 
  Add #15 Principle: Conformity to the Basic Origin
Aristotle noticed that well-being everywhere depends on two things: a choice of the correct goal, and a choice of a correct way of its achievement. In other words, to do the right things in the right way.
The 14 principles of Fayo...
     
 
  Need for Employees' Welfare in the Principles
It is obvious that in this 14 principles something is missing: the inclusion of "staff welfare". Because after all proper measures has been put in place, and the end-result is achieved, what becomes of this team that achieved this goal, apart from be...
     
 
  What is Prevoyance? Explanation
Prevoyance is the function of management which says one must examine the future and draw a plan. How hard is it to forecast what needs to be done in the future? I need a bit of explanation on this, thanks......
     
 
  Explanation and Examples of Esprit de Corps
Can someone please come with an explanation/example how to explain this to students?...
     
 
  The Power of an Ownership Attitude among Employees
As per my analysis, if any employee has an ownership attitude towards his organization, he does not require any kind of management theory to succeed in any kind of competitive market.
Using all kind of management and motivational theories (like ...
     
 
  How to Remember the 14 Principles by Fayol?
How to remember the 14 priciples of management, if we find it difficult to remember?...
     
 
  Difficulties to Apply 14 Principles of Henri Fayol
What difficulties can a manager confront today if he/she tried to implement the principles of Fayol as they were originally stated?...
     
 
  Organizational Efficiency or Effectiveness?
Which is more important for an organization: efficiency or effectiveness? Why?...
     
 
  POLICE Acronym in Management
Can someone explain the terms P. O. L. I. C. E. in management?...
     
 
  Risks in Fayol's 14 Principles of Management
What and where are the risks in the 14 principles of management?...
     
 
  Managers: Born or Made?
I think that managers are mostly born. The persons who have inborn, natural managerial qualities are much better in their role as manager than other managers who have acquired the managerial qualities...
WHAT YOU ALL THINK? Please react…
     
 
  The 10 Principles of Urwick
Similar and well-known are the 10 Principles of Organisation by Lyndall Urwick. According to Urwick (Notes on the Theory of Organization, 1952), an organisation is built on ten principles:
1. The principle of the objective - Every organisation a...
     
 
  Good and bad managers...
Why don't all managers follow the principles of management?? Still they become managers?? Why?? How??...
     
 
  Evolution of Management
The way management is evolving keeps managers on their feet. Everyday brings a new management method. As a result the way we manage today you'll be surprised will change by the year 2010....
     
 

Expert Tips (ENG) - Principles of Management - Fayol Premium
 

Fayol's 16 Management Duties of the Organisation

1. To aim at giving serious thoughts to activity plans and having them firmly executed.
2. To aim at having employed people and used equipment be...
Usage (application): Management Science
 
 
 

Fayol's 5 Elements of Administration

Fayol wrote any organisation can be subdivided into 6 types of Operations. The sixth one has 5 elements:
6. Administrative Operations:
I. De...
Usage (application): Management Science
 
 
 

Fayol's 6 Types of Operations

Fayol wrote that any organisation can be subdivided into 6 types of Operations. Each operation is fulfilled by its corresponding essential function: Usage (application): Management Science
 
 
 

Fayol's 7 Qualities of Managers

The 7 qualities Fayol expected from managers were:
1. Health and vigour
2. Cleverness
3. Moral qualities
4. General knowledge (cul...
Usage (application): Management Science
 
 
 

Six Groups of Activities of Henri Fayol

Frederick Taylor basically viewed managers as mere overseers with limited responsibility. Fayol viewed the role of managers as critical to organizatio...
Usage (application): Management Science
 
 
 

Why and How the Functions of Managers Have Changed

Traditionally, the task of managers would be described or summarized as "getting the work done by others". Nowadays, the tasks and functions of manage...
Usage (application): Modern Management, Management Functions, Management Roles
 
 
 

Powell's Support to Fayol's Ideas

Fayol named one of the duties of organization "To set up a unique 'direction' (~top management), skilled and vigorous".
General Colin Powe...
Usage (application): Management Science
 
 

Resurser - 14 Ledningsprinciper - Fayol Premium
 

Nyheter

Principler Fayol
     
 

Nyheter

Ledningsprinciper Fayol
     
 

Videor

Principler Fayol
     
 

Videor

Ledningsprinciper Fayol
     
 

Presentationer

Principler Fayol
     
 

Presentationer

Ledningsprinciper Fayol
     
 

Mer

Principler Fayol
     
 

Mer

Ledningsprinciper Fayol
     

Jämför de 14 Ledningsprinciper med: POSDCORB Funktioner om Management Gulick   |  Organisationskarta  |  Fjorton Punkter av Deming  |  Tio Strategiskolor  |  Industriträning, Industriutbildning  |  Åtta Attribut hos Framgångsrikt Ledda Företag  |  Centralisering och Decentralisering


Retur till Management Start: Organisation och Förändring  |  Kommunikation och Färdigheter  |  Beslutsfattande och Värdering  |  HRM och Personalfrågor


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Special Interest Group Leader

Du här


Om 12manage | Reklam | Länka till oss | Sekretess | Användningsvillkor
Copyright 2017 12manage - E-Learning community med metoder inom ledning, ledarskap och organisation. V14.1 - Senast uppdaterad: 24-7-2017. Alla namn och TM tillhör dess innehavare.