14 Ledningsprinciper (Fayol)

Kunskapscenter
Sammanfattning, forum, bästa praxis, experttips och informationskällor.

Bidraget kommer från: Vincent Marino

867 itens • 9.166.893 visitas


Sammanfattning

Henri Fayol (1841-1925) - De 14 Administrativa ledningsprinciperna

Vilka är de 14 Ledningsprinciper? Beskrivning

De 14 Ledningsprinciperna från Henri Fayol (1841-1925) är:

 1. Arbetetsdelning. Specialisering tillåter att individen bygger upp erfarenhet och fortlöpande förbättrar sina färdigheter. Därmed kan han vara mer produktiv.
 2. Auktoritet. Rätten till att ge order som måste hänga ihop med ett balanserat ansvar för sin funktion.
 3. Disciplin. Anställda måste lyda, men detta har två sidor: anställda kommer att lyda order endast om ledningen spelar deras spel, genom att erbjuda gott ledarskap.
 4. Enhetligt ledarskap. Alla arbetare bör ha endast en chef som inte har några andra motstridiga linjeansvar.
 5. Enhetlig riktning/direktiv. Personer som är engagerade i samma typ av aktiviteter måste ha samma målsättningar och en gemensam plan. Detta är nödvändigt för att se till tydlighet och koordination i företaget. Tydligt ledarskap finns inte utan det finns en tydlighet om riktningen men kommer inte nödvändigtvis automatiskt från detta.
 6. Individuellt intresse är underordnat (det gemensamma intresset). Ledningen måste se till att företagens mål alltid är viktigast.
 7. Ersättning (Individuell). Betalning är en viktig motivator även om man genom att ha analyserat flera möjligheter, så pekar Fayol på att det inte finns något som är det perfekta systemet.
 8. Centralisering (eller Decentralisering). Detta är en fråga om graden av beroende till villkoren i ett företag och dess kvalitet hos personalen.
 9. Hierarki  (Linjeansvar). En hierarki är nödvändig för en sammstämmighet av riktningen. Men sidokommunikationen är också grundläggande, så länge som arbetsledare vet att en sådan kommunikation äger rum. Den hierarkiska (skalära) kedjan refererar till de antal nivåer som finns i hierarkin från det högsta ansvaret till den lägsta nivån i organisationen. Det bör inte överdrivas och bestå av allt för-många nivåer.
 10. Ordning. Både materiell ordning och social ordning är nödvändigt. Det tidigare minimerar förlorad tid och värdelös hantering av material. Det sistnämnda uppnås genom organisation och urval.
 11. Rättvisa och rimlighet. I att driva ett företag ”Är en kombination av välvilja och rättvisa” nödvändigt. Det är viktigt att behandla alla anställda väl och att uppnå rättvisa.
 12. Personalstabilitet. Anställda arbetar bättre om anställningstrygghet och karriärframsteg försäkras dem. En otrygg varaktighet och en hög personalomsättning kommer att påverka organisationen motsatt.
 13. Initiativ. Tillåter att all personal får visa att deras insats på något sätt är en källa till styrka för organisationen. innebär att man offrar ”personlig högflärd” på bekostnad av många chefer.
 14. Samhörighetskänsla. Ledningen måste vårda moralen hos de anställda. Han föreslår vidare att: ”verklig begåvning är nödvändig för att koordinera insats, uppmuntra till arbetslust, att använda alla personers förmågor och belöna varje merit, utan att väcka möjlighet till avundsjuka och att störa harmoniska relationer.”

5 ledningsfunktioner (Fayol)

Som en del av administratörens "administrativa" aktivitet - som idag kallas "chefen" (föreståndare, manager), särskiljer Fayol fem funktioner:

 1. Planering. (Prognos & plan). Undersöker framtiden och upprättar en handlingsplan. Beståndsdelarna i strategin.
 2. Organisera. Bygg upp strukturen både materiellt och mänskligt av det som man har tagit på sig.
 3. Leda. Bibehåll aktiviteten bland personalen.
 4. Koordinera. Binda ihop, förena och harmonisera all aktivitet och insats.
 5. Kontrollera. Se till att allt sker i överenstämmighet med etablerade regler och uttryckta order.

Ursprunget till de 14 Ledningsprinciperna. Historia

Henri Fayol (1841-1925) var en fransk ledningsteoretiker vars teorier om ledning och organiserande av arbetskraft hade en stor påverkan i början på 1900 talet. Han var en gruvingenjör, som arbetade för ett franskt gruv företag Commentry-Fourchamboult-Decazeville, först som en ingenjör. Därefter han flyttade han vidare till företagsledningen och blev verkställande direktör från 1888 till 1918. Under hans tid som VD skrev han olika artiklar omkring ”administration” och år 1916 för Bulletin de la Société de l´ Industrie Minérale som publicerade hans ”administration, Industrielle et Générale - Prévoyance, Organisation, Commandment, Coordination, Contrôle”. År 1949 så visades den första engelska översättningen:   ”General and Industrial Management” av Constance Storrs.


Användningen av de 14 Ledningsprinciperna. Användningsområden

 • Förändring och organisation.
 • Beslutsfattande.
 • Kunskaper och Färdigheter. Kan användas till att förbättra grundläggande effektivitet hos en chef.
 • Förståelsen för att ledning kan ses som en mångfald av aktiviteter som kan listas och grupperas.

Bok: Henri Fayol - General and Industrial Management


Särskild Intressegrupp SIG

Ledningsprinciper Särskild Intressegrupp SIG.Särskild Intressegrupp SIG (354 medlemmar)

Forum

Forumdiskussioner om Ledningsprinciper. Nedan kan du ställa en fråga om det här ämnet, dela dina erfarenheter, rapportera en ny utveckling eller förklara något.


Starta ett nytt ämne om Ledningsprinciper

 

Are Fayol's 14 Management Principles Still Relevant Today?
Despite being challenged by various scholars, these principles from Fayol are still relevant in many organisations in Tanzania, what we are doing is just refining those principles in order to suit our...
241
 
39 kommentarer
What is Management? Art, Science, …?
Management... Indeed is a great learning and makes many things easy in their own way. Decision-making, organizing, co-ordinating and work not least are the components which come together in management...
213
 
113 kommentarer
What is organisational hierarchy?
Describe the key management roles and discuss why some roles are considered to be more important or less important at different levels of the organisational hierarchy....
162
 
2 kommentarer
Management requires patience
I think managers must be more patient than anybody else in the world, because when making a decision they don't just make a choice such as how cookers do in the kitchen....
116
 
3 kommentarer
How to Remember the 14 Principles by Fayol?
How to remember the 14 principles of management, if we find them difficult to remember?...
93
 
24 kommentarer
Best Ever Developed on Management
These principles are very efficient and they serve as the best principles ever developed for carrying out effective management activities....
91
 
8 kommentarer
The 10 Principles of Urwick
Similar to Fayol's 14 principles although less well-known are the 10 Principles of Organisation by Lyndall Urwick. According to Urwick (Notes on the Theory of Organization, 1952), an organisation is b...
85
 
Managers versus Leaders
Not all managers are good leaders and not all leaders are good managers. We need to develop both managers and leaders to realize the vision and mission of the company....
64
 
119 kommentarer
Risks in Fayol's 14 Principles of Management
What and where are the risks in the 14 principles of management?...
64
 
6 kommentarer
Evolution of Management
The way management is evolving keeps managers on their feet. Everyday brings a new management method. As a result the way we manage today you'll be surprised will change by the year 2010....
63
 
9 kommentarer
Good and bad managers...
Why don't all managers follow the principles of management?? Still they become managers?? Why?? How??...
60
 
11 kommentarer
POLICE Acronym in Management
Can someone explain the terms P. O. L. I. C. E. in management?...
53
 
8 kommentarer
Delegation: How to Delegate Effectively?
WHAT IS DELEGATION?
Fayol's 13nd principle ("Initiative") is related to the management role of delegator. Kreitner (2009) defines "delegation" as: the transfer of decision-making authority to sub...
49
 
33 kommentarer
Managers: Born or Made?
I think that managers are mostly born. The persons who have inborn, natural managerial qualities are much better in their role as manager than other managers who have acquired the managerial qualities...
44
 
15 kommentarer
Fayol's 5 Management Roles (Functions)
Fayol mentioned 5 roles (also called functions, actions):
1. Prevoyance.
2. To organize.
3. To command.
4. To coordinate.
5. To control.
Apart from these 5 managerial fun...
39
 
6 kommentarer
What is Prevoyance? Explanation
Prevoyance is the function of management which says one must examine the future and draw a plan. How hard is it to forecast what needs to be done in the future? I need a bit of explanation on this, th...
32
 
7 kommentarer
Explanation and Examples of Esprit de Corps
Can someone please come with an explanation/example how to explain this to students?...
28
 
19 kommentarer
Is Management an Inexact Science?
Social sciences are considered inexact. And indeed, the knowledge and study of management is quite an inexact science for many reasons:
There is no laboratory for testing the principles of ma...
27
 
44 kommentarer
Organizational Efficiency or Effectiveness?
Which is more important for an organization: efficiency or effectiveness? Why?...
20
 
12 kommentarer
Which of Fayol's 14 Principles is Most Important?
Hi, I have just a simple question on Fayol: which of his 14 principles do you think is the most important one and why?...
19
 
5 kommentarer
(Why) Do we Need Managers?
Why do we need managers? They are a layer of cost and add no real value, so why do we have them? Most specialists left their field to be managers and usually hate it and perform at lower levels than i...
18
 
48 kommentarer
Difference between Adminstration and Management
Should't Fayol's principles be called the 14 principles of Administration? Why was 'administration' (in the French language) translated into English in 1949 as 'management'? What differences are there...
17
 
12 kommentarer
Example of Subordination of Individual Interest?
Who can give me example of Henri Fayol's 6th principle ie. Subordination of Individual Interest. Thanks.....
16
 
3 kommentarer
Fayol's Unity of Direction Principle of Management
I'm looking for some further explanation and examples of UNITY OF DIRECTION as the 5th principle of Fayol's Principles of management? The 12manage summary says: "People engaged in the same kind of act...
14
 
6 kommentarer
On #9: Scalar Chain has to be Modified for Current Times
Had Fayol been alive today, he would have modified scalar structure as the hierarchy is different and structures are much more flat today. People are working in different countries on a single project...
13
 
2 kommentarer
On the 4th Principle: Unity of Command
According to Fayol's 4th Principle, Unity of Command, I should receive instruction from one boss who is my immediate manager.
However I have been instructed by other managers from other departmen...
12
 
17 kommentarer
A Good Organization Run by Monkeys
A good organization run by monkeys is still a zoo....
11
 
4 kommentarer
The Power of an Ownership Attitude among Employees
As per my analysis, if any employee has an ownership attitude towards his organization, he does not require any kind of management theory to succeed in any kind of competitive market.
Using all k...
11
 
15 kommentarer
Exactly Where are the 14 Principles of Fayol Located?
I am writing an essay which encompasses Fayol's theory and applying it to a modern business. I have a copy of General and Industrial Management to hand but I'm having difficulty to find a reference to...
11
 
4 kommentarer
Management Mantras
What is the present management mantra practiced in your organisation? A paradigm shift in management may lead to innovations which may lead to new applications.
Or are the old management theories...
11
 
12 kommentarer
Are Fayol's Principles of Management also applicable to non-profit organizations?
Fayol's principles of management were written having industrial (mining) firms in mind. Obviously these are for profit companies.
Are the 14 principles also applicable to non-profit organizations...
10
 
11 kommentarer
Books by Henri Fayol on Management
Has he written any books? I can only find articles about his management style, but no books. Please help....
9
 
2 kommentarer

Best Practices

De bästa, högst rankade ämnena om Ledningsprinciper. Här hittar du de mest värdefulla idéerna och praktiska förslagen.


Need for Employees' Welfare in the Principles
It is obvious that in this 14 principles something is missing: the inclusion of "staff welfare". Because after all proper measures has been put in place, and the end-result is achieved, what becomes o...
48
 
5 kommentarer

Add #15 Principle: Conformity to the Basic Origin
Aristotle noticed that well-being everywhere depends on two things: a choice of the correct goal, and a choice of a correct way of its achievement. In other words, to do the right things in the right ...
37
 
5 kommentarer

Difficulties to Apply 14 Principles of Henri Fayol
What difficulties can a manager confront today if he/she tried to implement the principles of Fayol as they were originally stated?...
31
 
9 kommentarer

Manager in Conflict with Top Management...
Conflicts occur regularly in almost all organisations. Managers having a conflict with top management normally have to accept the decision and command of top management.
But quite often, the lowe...
18
 
15 kommentarer

Abuse of Delegation | Misuse of Delegating
Delegation is a core part of leadership and management, according to what we have learnt from numerous management works. It is often described positively as an effectiveness method or management techn...
15
 
21 kommentarer

Experttips

Avancerad insikt om Principles of Management (Engelsk). Här hittar du professionella råd från experter.


Fayol's 16 Management Duties of the Organisation

Management Science
1. To aim at giving serious thoughts to activity plans and having them firmly executed. 2. To aim at having employed pe...

Fayol's 6 Types of Operations

Management Science
Fayol wrote that any organisation can be subdivided into 6 types of operations. Each operation is fulfilled by its corre...

Mintzberg: 7 Myths on Management

Management Development, Leadership Development, Managers versus Leaders, MBA
Prof. Henry Mintzberg refutes 7 myths on leadership and management: ORCHESTRA CONDUCTOR: One myth about management is t...

Fayol's 5 Elements of Administrative Operations (~management)

Management Science
Fayol wrote any organisation can be subdivided into 6 types of Operations. The sixth one (=Administrative Operations; ~...

Fayol's 7 Qualities of Managers

Management Science
The 7 qualities Fayol expected from managers were: 1. Health and vigour 2. Cleverness 3. Moral qualities 4. General ...

Why and How the Functions of Managers Have Changed

Modern Management, Management Functions, Management Roles
Traditionally, the task of managers would be described or summarized as "getting the work done by others". Nowadays, the...

Six Groups of Activities of Henri Fayol

Management Science
Frederick Taylor basically viewed managers as mere overseers with limited responsibility. Fayol viewed the role of manag...

Powell's Support to Fayol's Ideas

Management Science
Fayol named one of the duties of organization "To set up a unique 'direction' (~top management), skilled and vigorous". ...
Informationskällor

Olika informationskällor om Ledningsprinciper. Här hittar du powerpoints, videor, nyheter etc. som du kan använda i dina egna föreläsningar och workshops.


Visions on the Roles of Managers, Management Roles, Managerial Roles

Management, Leadership, Reflection on What Management Fundamentally is, Workshops, Trainings
This superb presentation outlines the roles and tasks that managers perform. The presentation includes views of importan...

Scientific Management: Definitions, Theorists and Main Contributions

Scientific Management, Taylor, Gannt, Gilbreth, Gulick, Weber, Fayol
Presentation about Scientific Management that includes a description of the main theorists their contributions to the th...

The Role of Supervisor | Skills of Supervisors

Skills of a Supervisor, Supervisor Role, Supervisor Behavior
This presentation elaborates on the skills that supervisors need in order to be successful in their business/organizatio...

Fayol Principles of Management

Principles of Management
Short presentation by Saruchi Pandey....

Delegation versus Empowerment

Delegation, Employee Empowerment, Situational Leadership, Management
Employees want to feel that their work is important and that they contribute to the success of the company. As a manager...

Theory of Bureaucracy (Weber) and the 14 Principles of Management (Fayol)

Administration, Management, Early Administrative Management Theories, 5 Principles, Bureaucracy
This presentation presents the 5 Principles of Weber’s Theory of Bureaucracy and Henri Fayol's 14 Principles of Manageme...

Leading versus Managing

Understanding the differences between Leading and managing
Dr. John Kotter gives his opinion on what are the key differences between leading and managing. - Management is a set o...

Original Source Document of the 14 Principles of Fayol

Management History 'pur Sang'
Scan of the section in Fayol's Original Work "Administration Industrielle et Générale" that contains the "Principes et é...

Principles of Management

Principles and History of Management
Presentation by WJ Patterson includes some generic thoughts, observations on management and contains some slides on mana...

Young Steve Jobs on the Role of Managers

Management, Leadership, Talent Management, Talent Acquisition, Talent Development
This video is a nice start for any management course. Jobs shares some ideas on managers (in a high-tech environment) an...

Mintzberg Presents 3 Views Towards Management and Decision-making

Initial Understanding of Management and Decision Making, Trainings, Workshops
Short presentation by Professor Henry Mintzberg on: A. Management as a Practice, in which he argues it is in the center...

10 Differences Between Managers and Leaders

Management, Leadership, Development
According to Scott Williams, people don't want to be managed, they want to be lead. The 10 simple, but important differ...

Brief Overview of the Informal Organization

Informal Organization
Presentation that elaborates on the concept of informal organization. The presentation includes the following sections: ...

Interpretation of the 14 Principles of Management: Comparison of Then and Now

Principles of Management
Paper by C.A. Rodrigues. This paper compares interpretation Fayol's fourteen Principles of Management today and in the p...

Forskningslänkar

Hoppa till ytterligare forskningsresurser angående angående Ledningsprinciper.


Nyheter

Nyheter

Videor

Videor

Presentationer

Presentationer

 
Böcker

Böcker

Akademisk

Akademisk

Mer

Mer


Jämför de 14 Ledningsprinciper med: POSDCORB Funktioner om Management Gulick   |  Organisationskarta  |  Fjorton Punkter av Deming  |  Tio Strategiskolor  |  Industriträning, Industriutbildning  |  Åtta Attribut hos Framgångsrikt Ledda Företag  |  Centralisering och Decentralisering


Retur till Management Start: Organisation och Förändring  |  Kommunikation och Färdigheter  |  Beslutsfattande och Värdering  |  HRM och Personalfrågor


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Särskild Intressegrupp SIG

Vet du mycket om Ledningsprinciper? Bli vår SIG-ledareOm 12manage | Reklam | Länk till oss / Citera oss | Sekretess | Förslagen | Användningsvillkor
© 2023 12manage - The Executive Fast Track. V16.0 - Senast uppdaterad: 31-1-2023. Alla namn ™ av deras ägare.