14 Ledningsprinciper (Fayol)

Kunskapscenter

12manage is looking for
MBA students.

   

De generella ledningsprinciperna som sammanfattats av Fayol. Förklaring till de 14 Ledningsprinciper (14 Principles of Management) av Henri Fayol. (1916)

Bidraget kommer från: Vincent Marino

Innehåll

Premium

Henri Fayol (1841-1925) - De 14 Administrativa ledningsprinciperna

Vilka är de 14 Ledningsprinciper? Beskrivning

De 14 Ledningsprinciperna från Henri Fayol (1841-1925) är:

 1. Arbetetsdelning. Specialisering tillåter att individen bygger upp erfarenhet och fortlöpande förbättrar sina färdigheter. Därmed kan han vara mer produktiv.
 2. Auktoritet. Rätten till att ge order som måste hänga ihop med ett balanserat ansvar för sin funktion.
 3. Disciplin. Anställda måste lyda, men detta har två sidor: anställda kommer att lyda order endast om ledningen spelar deras spel, genom att erbjuda gott ledarskap.
 4. Enhetligt ledarskap. Alla arbetare bör ha endast en chef som inte har några andra motstridiga linjeansvar.
 5. Enhetlig riktning/direktiv. Personer som är engagerade i samma typ av aktiviteter måste ha samma målsättningar och en gemensam plan. Detta är nödvändigt för att se till tydlighet och koordination i företaget. Tydligt ledarskap finns inte utan det finns en tydlighet om riktningen men kommer inte nödvändigtvis automatiskt från detta.
 6. Individuellt intresse är underordnat (det gemensamma intresset). Ledningen måste se till att företagens mål alltid är viktigast.
 7. Ersättning (Individuell). Betalning är en viktig motivator även om man genom att ha analyserat flera möjligheter, så pekar Fayol på att det inte finns något som är det perfekta systemet.
 8. Centralisering (eller Decentralisering). Detta är en fråga om graden av beroende till villkoren i ett företag och dess kvalitet hos personalen.
 9. Hierarki  (Linjeansvar). En hierarki är nödvändig för en sammstämmighet av riktningen. Men sidokommunikationen är också grundläggande, så länge som arbetsledare vet att en sådan kommunikation äger rum. Den hierarkiska (skalära) kedjan refererar till de antal nivåer som finns i hierarkin från det högsta ansvaret till den lägsta nivån i organisationen. Det bör inte överdrivas och bestå av allt för-många nivåer.
 10. Ordning. Både materiell ordning och social ordning är nödvändigt. Det tidigare minimerar förlorad tid och värdelös hantering av material. Det sistnämnda uppnås genom organisation och urval.
 11. Rättvisa och rimlighet. I att driva ett företag ”Är en kombination av välvilja och rättvisa” nödvändigt. Det är viktigt att behandla alla anställda väl och att uppnå rättvisa.
 12. Personalstabilitet. Anställda arbetar bättre om anställningstrygghet och karriärframsteg försäkras dem. En otrygg varaktighet och en hög personalomsättning kommer att påverka organisationen motsatt.
 13. Initiativ. Tillåter att all personal får visa att deras insats på något sätt är en källa till styrka för organisationen. innebär att man offrar ”personlig högflärd” på bekostnad av många chefer.
 14. Samhörighetskänsla. Ledningen måste vårda moralen hos de anställda. Han föreslår vidare att: ”verklig begåvning är nödvändig för att koordinera insats, uppmuntra till arbetslust, att använda alla personers förmågor och belöna varje merit, utan att väcka möjlighet till avundsjuka och att störa harmoniska relationer.”

Vad är Ledning? Fem beståndsdelar

Fayols definition på ledningens roller och handlingar särrskiljer Fem beståndsdelar:

 1. Planering. (Prognos & plan). Undersöker framtiden och upprättar en handlingsplan. Beståndsdelarna i strategin.
 2. Organisera. Bygg upp strukturen både materiellt och mänskligt av det som man har tagit på sig.
 3. Leda. Bibehåll aktiviteten bland personalen.
 4. Koordinera. Binda ihop, förena och harmonisera all aktivitet och insats.
 5. Kontrollera. Se till att allt sker i överenstämmighet med etablerade regler och uttryckta order.

Ursprunget till de 14 Ledningsprinciperna. Historia

Henri Fayol (1841-1925) var en fransk ledningsteoretiker vars teorier om ledning och organiserande av arbetskraft hade en stor påverkan i början på 1900 talet. Han var en gruvingenjör, som arbetade för ett franskt gruv företag Commentry-Fourchamboult-Decazeville, först som en ingenjör. Därefter han flyttade han vidare till företagsledningen och blev verkställande direktör från 1888 till 1918. Under hans tid som VD skrev han olika artiklar omkring ”administration” och år 1916 för Bulletin de la Société de l´ Industrie Minérale som publicerade hans ”administration, Industrielle et Générale - Prévoyance, Organisation, Commandment, Coordination, Contrôle”. År 1949 så visades den första engelska översättningen:   ”General and Industrial Management” av Constance Storrs.


Användningen av de 14 Ledningsprinciperna. Användningsområden

 • Förändring och organisation.
 • Beslutsfattande.
 • Kunskaper och Färdigheter. Kan användas till att förbättra grundläggande effektivitet hos en chef.
 • Förståelsen för att ledning kan ses som en mångfald av aktiviteter som kan listas och grupperas.

Bok: Henri Fayol - General and Industrial Management -


14 Ledningsprinciper - Fayol Särskild Intressegrupp SIG


Särskild Intressegrupp SIG (333 medlemmar)


14 Ledningsprinciper - Fayol Forumet  

Nya ämnen

  Delegation: How to Delegate Effectively?
WHAT IS DELEGATION?
Fayol’s 13nd principle ("Initiative") is linked to the management role of delegator. Kreitner (2009) defines "delegation" as:...
     
 
  Is Management an Inexact Science?
Social sciences are considered inexact. And indeed, the knowledge and study of management is quite an inexact science for many reasons:
     
 
  Abuse of Delegation | Misuse of Delegating
Delegation is a core part of leadership and management, according to what we have learnt from numerous management works. It is often described positiv...
     
 
  Current Research on Fayol / 14 Principles?
Although they are now almost 100 years old, we seem to agree that Fayol's principles con...
     
 
  Some Items May Be Missing, But...
Dear all, we can now identify what is missing in the 14 principles. But when there were no principles, could we imagine the missings?
The 14 Prin...
     
 
  Books by Henri Fayol on Management
Has he written any books? I can only find articles about his management style, but no books. Please help....
     
 
  Which of Fayol's 14 Principles is Most Important?
Hi, I have just a simple question on Fayol: which of his 14 principles do you think is the most important one and why?...
     
 
  Manager in Conflict with Top Management...
Conflicts occur regularly in almost all organisations. Managers having a conflict with top management normally have to accept the decision and command...
     
 
  Management Mantras
What is the present management mantra practiced in your organisation? A paradigm shift in management may lead to innovations which may lead to new app...
     
 
  The Contribution of Henri Fayol to Strategy
The biggest contribution Fayol made to the discipline of management or administration is not his 14 principles or the 5 functions of a manager.
I...
     
 
  Fayol's Division of Work Principle
Fayol argued the Division of Work principle can be used in either administrative or technical environments in order to obtain more results of any work...
     
 

Best Practices - 14 Ledningsprinciper - Fayol
  Are Fayol's 14 Management Principles Still Relevant Today?
Despite being challenged by various scholars, these principles from Fayol are still relevant in many organisations in Tanzania, what we are doi...
     
 
  What is Management?
Management... Indeed is a great learning and makes many things easy in their own way. Decision-making, organizing, co-ordinating and work not least ar...
     
 
  What is organisational hierarchy?
Describe the key management roles and discuss why some roles are considered to be more important or less important at different levels of the organisa...
     
 
  Management requires patience
I think managers must be more patient than anybody else in the world, because when making a decision they don't just make a choice such as how cookers...
     
 
  How to Remember the 14 Principles by Fayol?
How to remember the 14 principles of management, if we find them difficult to remember?...
     
 
  Best Ever Developed on Management
These principles are very efficient and they serve as the best principles ever developed for carrying out effective management activities....
     
 
  The 10 Principles of Urwick
Similar and well-known are the 10 Principles of Organisation by Lyndall Urwick. According to Urwick (Notes on the Theory of Organization, 1952), an or...
     
 
  Risks in Fayol's 14 Principles of Management
What and where are the risks in the 14 principles of management?...
     
 
  Evolution of Management
The way management is evolving keeps managers on their feet. Everyday brings a new management method. As a result the way we manage today you'll be s...
     
 
  Good and bad managers...
Why don't all managers follow the principles of management?? Still they become managers?? Why?? How??...
     
 
  Managers versus Leaders
Not all managers are good leaders and not all leaders are good managers. We need to develop both managers and leaders to realize the vision and missio...
     
 
  POLICE Acronym in Management
Can someone explain the terms P. O. L. I. C. E. in management?...
     
 
  Need for Employees' Welfare in the Principles
It is obvious that in this 14 principles something is missing: the inclusion of "staff welfare". Because after all proper measures has been put in pla...
     
 
  Managers: Born or Made?
I think that managers are mostly born. The persons who have inborn, natural managerial qualities are much better in their role as manager than other m...
     
 
  Subordination of Individual Interest
Subordination of individual interest puts individuals in a defensive position....
     
 
  Fayol's Management Roles
Fayol mentioned 5 roles (or actions):
1. Prevoyance.
2. To organize.
3. To command.
4. To coordinate.
5. To control.
...
     
 
  Add #15 Principle: Conformity to the Basic Origin
Aristotle noticed that well-being everywhere depends on two things: a choice of the correct goal, and a choice of a correct way of its achie...
     
 
  Difficulties to Apply 14 Principles of Henri Fayol
What difficulties can a manager confront today if he/she tried to implement the principles of Fayol as they were originally stated?...
     
 
  What is Prevoyance? Explanation
Prevoyance is the function of management which says one must examine the future and draw a plan. How hard is it to forecast what needs to be done in t...
     
 
  School Based Management
For school based management, behavioural aspects of management will be predominant while for higher levels the nitty-gritty of business will be more i...
     
 
  Explanation and Examples of Esprit de Corps
Can someone please come with an explanation/example how to explain this to students?...
     
 
  Organizational Efficiency or Effectiveness?
Which is more important for an organization: efficiency or effectiveness? Why?...
     
 
  Fayols Principles are the Basis of Many Later Management Concepts
Many recent management principle are extension of these 14 concepts. The only difference is often that they are confined to a set of more practical co...
     
 
  Interpreting POLICE In Management Parlance
The POLICE Acronym:
P = Planning and Promoting efficiency
O = Objectivity in action
L = Leadership sustaining Loyalty
I = Innovati...
     
 
  Difference between Adminstration and Management
Should't Fayol's principles be called the 14 principles of Administration? Why was 'administration' (in the French language) translated into En...
     
 
  Example of Subordination of Individual Interest?
Who can give me example of Henri Fayol's 6th principle ie. Subordination of Individual Interest. Thanks.....
     
 
  Fayol's Unity of Direction Principle of Management
I'm looking for some further explanation and examples of UNITY OF DIRECTION as the 5th principle of Fayol's Principles of management? The 12manage sum...
     
 
  On #9: Scalar Chain has to be Modified for Current Times
Had Fayol been alive today, he would have modified scalar structure as the hierarchy is different and structures are much more flat today. People are ...
     
 
  On the 4th Principle: Unity of Command
According to Fayol's 4th Principle, Unity of Command, I should receive instruction from one boss who is my immediate manager.
However I have been...
     
 
  A Good Organization Run by Monkeys
A good organization run by monkeys is still a zoo....
     
 
  (Why) Do we Need Managers?
Why do we need managers? They are a layer of cost and add no real value, so why do we have them? Most specialists left their field to be managers and ...
     
 
  The Power of an Ownership Attitude among Employees
As per my analysis, if any employee has an ownership attitude towards his organization, he does not require any kind of management theory to succeed i...
     
 
  Exactly Where are the 14 Principles of Fayol Located?
I am writing an essay which encompasses Fayol's theory and applying it to a modern business. I have a copy of General and Industrial Management to han...
     
 
  All of These Principles are Obvious Features
In every organization, we can see all of them but we can't classify the companies with them. For example: classify to efficient or non efficient organ...
     
 
  Are Fayol's Principles of Management also applicable to non-profit organizations?
Fayol's principles of management were written having industrial (mining) firms in mind. Obviously these are for profit companies.
Are the 14 prin...
     
 

Expert Tips (ENG) - Principles of Management - Fayol
 

Fayol's 16 Management Duties of the Organisation

 
 
 

Fayol's 5 Elements of Administration

 
 
 

Fayol's 6 Types of Operations

 
 
 

Fayol's 7 Qualities of Managers

 
 
 

Six Groups of Activities of Henri Fayol

 
 
 

Why and How the Functions of Managers Have Changed

 
 
 

Powell's Support to Fayol's Ideas

 
 

Resurser - 14 Ledningsprinciper - Fayol
 

Nyheter om Principler Fayol


     
 

Nyheter om Ledningsprinciper Fayol


     
 

Videor om Principler Fayol


     
 

Videor om Ledningsprinciper Fayol


     
 

Presentationer om Principler Fayol


     
 

Presentationer om Ledningsprinciper Fayol


     
 

Mer om Principler Fayol


     
 

Mer om Ledningsprinciper Fayol


     

Jämför de 14 Ledningsprinciper med: POSDCORB Funktioner om Management Gulick   |  Organisationskarta  |  Fjorton Punkter av Deming  |  Tio Strategiskolor  |  Industriträning, Industriutbildning  |  Åtta Attribut hos Framgångsrikt Ledda Företag  |  Centralisering och Decentralisering


Retur till Management Start: Organisation och Förändring  |  Kommunikation och Färdigheter  |  Beslutsfattande och Värdering  |  HRM och Personalfrågor


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Special Interest Group Leader

Du här? Anmäl dig gratis


 


Om 12manage | Reklam | Länk till oss / Citera oss | Sekretess | Förslagen | Användningsvillkor
© 2019 12manage - The Executive Fast Track. V15.0 - Senast uppdaterad: 23-1-2019. Alla namn ™ av deras ägare.