14 Ledningsprinciper (Fayol)

Kunskapscenter

   

De generella ledningsprinciperna som sammanfattats av Fayol. Förklaring till de 14 Ledningsprinciper (14 Principles of Management) av Henri Fayol. (1916)

Bidraget kommer från: Vincent Marino

Innehåll

Premium

Henri Fayol (1841-1925) - De 14 Administrativa ledningsprinciperna

Vilka är de 14 Ledningsprinciper? Beskrivning

De 14 Ledningsprinciperna från Henri Fayol (1841-1925) är:

 1. Arbetetsdelning. Specialisering tillåter att individen bygger upp erfarenhet och fortlöpande förbättrar sina färdigheter. Därmed kan han vara mer produktiv.
 2. Auktoritet. Rätten till att ge order som måste hänga ihop med ett balanserat ansvar för sin funktion.
 3. Disciplin. Anställda måste lyda, men detta har två sidor: anställda kommer att lyda order endast om ledningen spelar deras spel, genom att erbjuda gott ledarskap.
 4. Enhetligt ledarskap. Alla arbetare bör ha endast en chef som inte har några andra motstridiga linjeansvar.
 5. Enhetlig riktning/direktiv. Personer som är engagerade i samma typ av aktiviteter måste ha samma målsättningar och en gemensam plan. Detta är nödvändigt för att se till tydlighet och koordination i företaget. Tydligt ledarskap finns inte utan det finns en tydlighet om riktningen men kommer inte nödvändigtvis automatiskt från detta.
 6. Individuellt intresse är underordnat (det gemensamma intresset). Ledningen måste se till att företagens mål alltid är viktigast.
 7. Ersättning (Individuell). Betalning är en viktig motivator även om man genom att ha analyserat flera möjligheter, så pekar Fayol på att det inte finns något som är det perfekta systemet.
 8. Centralisering (eller Decentralisering). Detta är en fråga om graden av beroende till villkoren i ett företag och dess kvalitet hos personalen.
 9. Hierarki  (Linjeansvar). En hierarki är nödvändig för en sammstämmighet av riktningen. Men sidokommunikationen är också grundläggande, så länge som arbetsledare vet att en sådan kommunikation äger rum. Den hierarkiska (skalära) kedjan refererar till de antal nivåer som finns i hierarkin från det högsta ansvaret till den lägsta nivån i organisationen. Det bör inte överdrivas och bestå av allt för-många nivåer.
 10. Ordning. Både materiell ordning och social ordning är nödvändigt. Det tidigare minimerar förlorad tid och värdelös hantering av material. Det sistnämnda uppnås genom organisation och urval.
 11. Rättvisa och rimlighet. I att driva ett företag ”Är en kombination av välvilja och rättvisa” nödvändigt. Det är viktigt att behandla alla anställda väl och att uppnå rättvisa.
 12. Personalstabilitet. Anställda arbetar bättre om anställningstrygghet och karriärframsteg försäkras dem. En otrygg varaktighet och en hög personalomsättning kommer att påverka organisationen motsatt.
 13. Initiativ. Tillåter att all personal får visa att deras insats på något sätt är en källa till styrka för organisationen. innebär att man offrar ”personlig högflärd” på bekostnad av många chefer.
 14. Samhörighetskänsla. Ledningen måste vårda moralen hos de anställda. Han föreslår vidare att: ”verklig begåvning är nödvändig för att koordinera insats, uppmuntra till arbetslust, att använda alla personers förmågor och belöna varje merit, utan att väcka möjlighet till avundsjuka och att störa harmoniska relationer.”

Vad är Ledning? Fem beståndsdelar

Fayols definition på ledningens roller och handlingar särrskiljer Fem beståndsdelar:

 1. Planering. (Prognos & plan). Undersöker framtiden och upprättar en handlingsplan. Beståndsdelarna i strategin.
 2. Organisera. Bygg upp strukturen både materiellt och mänskligt av det som man har tagit på sig.
 3. Leda. Bibehåll aktiviteten bland personalen.
 4. Koordinera. Binda ihop, förena och harmonisera all aktivitet och insats.
 5. Kontrollera. Se till att allt sker i överenstämmighet med etablerade regler och uttryckta order.

Ursprunget till de 14 Ledningsprinciperna. Historia

Henri Fayol (1841-1925) var en fransk ledningsteoretiker vars teorier om ledning och organiserande av arbetskraft hade en stor påverkan i början på 1900 talet. Han var en gruvingenjör, som arbetade för ett franskt gruv företag Commentry-Fourchamboult-Decazeville, först som en ingenjör. Därefter han flyttade han vidare till företagsledningen och blev verkställande direktör från 1888 till 1918. Under hans tid som VD skrev han olika artiklar omkring ”administration” och år 1916 för Bulletin de la Société de l´ Industrie Minérale som publicerade hans ”administration, Industrielle et Générale - Prévoyance, Organisation, Commandment, Coordination, Contrôle”. År 1949 så visades den första engelska översättningen:   ”General and Industrial Management” av Constance Storrs.


Användningen av de 14 Ledningsprinciperna. Användningsområden

 • Förändring och organisation.
 • Beslutsfattande.
 • Kunskaper och Färdigheter. Kan användas till att förbättra grundläggande effektivitet hos en chef.
 • Förståelsen för att ledning kan ses som en mångfald av aktiviteter som kan listas och grupperas.

Bok: Henri Fayol - General and Industrial Management -


14 Ledningsprinciper - Fayol Särskild Intressegrupp SIG


Särskild Intressegrupp SIG (334 medlemmar)


14 Ledningsprinciper - Fayol Forumet  

Nya ämnen

  Is Management an Inexact Science?
Social sciences are considered inexact. And indeed, the know...
 
 
 
 
  Abuse of Delegation | Misuse of Delegating
Delegation is a core part of leadership and management, acco...
 
 
 
 
  Which of Fayol's 14 Principles is Most Important?
Hi, I have just a simple question on Fayol: which of his 14 ...
 
 
 
 
  Management Mantras
What is the present management mantra practiced in your orga...
 
 
 
 
  The Contribution of Henri Fayol to Strategy
The biggest contribution Fayol made to the discipline of man...
 
 
 
 

Best Practices - 14 Ledningsprinciper - Fayol
  Are Fayol's 14 Management Principles Still Relevant Today?
Despite being challenged by various scholars, these princ...
 
 
 
 
  What is Management?
Management... Indeed is a great learning and makes many thin...
 
 
 
 
  What is organisational hierarchy?
Describe the key management roles and discuss why some roles...
 
 
 
 
  Management requires patience
I think managers must be more patient than anybody else in t...
 
 
 
 
  How to Remember the 14 Principles by Fayol?
How to remember the 14 principles of management, if we find ...
 
 
 
 
  Best Ever Developed on Management
These principles are very efficient and they serve as the be...
 
 
 
 
  The 10 Principles of Urwick
Similar and well-known are the 10 Principles of Organisation...
 
 
 
 
  Evolution of Management
The way management is evolving keeps managers on their feet....
 
 
 
 
  Risks in Fayol's 14 Principles of Management
What and where are the risks in the 14 principles of managem...
 
 
 
 
  Good and bad managers...
Why don't all managers follow the principles of management??...
 
 
 
 
  Managers versus Leaders
Not all managers are good leaders and not all leaders are go...
 
 
 
 
  POLICE Acronym in Management
Can someone explain the terms P. O. L. I. C. E. in managemen...
 
 
 
 
  Need for Employees' Welfare in the Principles
It is obvious that in this 14 principles something is missin...
 
 
 
 
  Managers: Born or Made?
I think that managers are mostly born. The persons who have ...
 
 
 
 
  Subordination of Individual Interest
Subordination of individual interest puts individuals in a d...
 
 
 
 
  Fayol's Management Roles
Fayol mentioned 5 roles (or actions):
1. Prevoyance.
 
 
 
 
  Add #15 Principle: Conformity to the Basic Origin
Aristotle noticed that well-being everywhere depends on two ...
 
 
 
 
  Difficulties to Apply 14 Principles of Henri Fayol
What difficulties can a manager confront today if he/she tri...
 
 
 
 
  What is Prevoyance? Explanation
Prevoyance is the function of management which says one must...
 
 
 
 
  Explanation and Examples of Esprit de Corps
Can someone please come with an explanation/example how to e...
 
 
 
 
  Delegation: How to Delegate Effectively?
WHAT IS DELEGATION?
Fayol’s 13nd principle ("Initiative...
 
 
 
 
  Organizational Efficiency or Effectiveness?
Which is more important for an organization: efficiency or e...
 
 
 
 
  Fayols Principles are the Basis of Many Later Management Concepts
Many recent management principle are extension of these 14 c...
 
 
 
 
  Interpreting POLICE In Management Parlance
The POLICE Acronym:
P = Planning and Promoting efficien...
 
 
 
 
  Example of Subordination of Individual Interest?
Who can give me example of Henri Fayol's 6th principle ie. S...
 
 
 
 
  Difference between Adminstration and Management
Should't Fayol's principles be called the 14 principles o...
 
 
 
 
  Fayol's Unity of Direction Principle of Management
I'm looking for some further explanation and examples of UNI...
 
 
 
 
  On #9: Scalar Chain has to be Modified for Current Times
Had Fayol been alive today, he would have modified scalar st...
 
 
 
 
  On the 4th Principle: Unity of Command
According to Fayol's 4th Principle, Unity of Command, I shou...
 
 
 
 
  The Power of an Ownership Attitude among Employees
As per my analysis, if any employee has an ownership attitud...
 
 
 
 
  A Good Organization Run by Monkeys
A good organization run by monkeys is still a zoo....
 
 
 
 
  (Why) Do we Need Managers?
Why do we need managers? They are a layer of cost and add no...
 
 
 
 
  Are Fayol's Principles of Management also applicable to non-profit organizations?
Fayol's principles of management were written having industr...
 
 
 
 
  All of These Principles are Obvious Features
In every organization, we can see all of them but we can't c...
 
 
 
 
  Exactly Where are the 14 Principles of Fayol Located?
I am writing an essay which encompasses Fayol's theory and a...
 
 
 
 
  Current Research on Fayol / 14 Principles?
Although they are now almost 100 years old, we seem to agree...
 
 
 
 
  Books by Henri Fayol on Management
Has he written any books? I can only find articles about his...
 
 
 
 
  Manager in Conflict with Top Management...
Conflicts occur regularly in almost all organisations. Manag...
 
 
 
 

Expert Tips (ENG) - Principles of Management - Fayol
 

Fayol's 16 Management Duties of the Organisation

Management Science...
 
 
 

Fayol's 5 Elements of Administration

Management Science...
 
 
 

Fayol's 6 Types of Operations

Management Science...
 
 
 

Fayol's 7 Qualities of Managers

Management Science...
 
 
 

Six Groups of Activities of Henri Fayol

Management Science...
 
 
 

Why and How the Functions of Managers Have Changed

Modern Management, Management Functions, Management Roles...
 
 
 

Powell's Support to Fayol's Ideas

Management Science...
 
 

Resurser - 14 Ledningsprinciper - Fayol
 

Nyheter om Principler Fayol


     
 

Nyheter om Ledningsprinciper Fayol


     
 

Videor om Principler Fayol


     
 

Videor om Ledningsprinciper Fayol


     
 

Presentationer om Principler Fayol


     
 

Presentationer om Ledningsprinciper Fayol


     
 

Mer om Principler Fayol


     
 

Mer om Ledningsprinciper Fayol


     

Jämför de 14 Ledningsprinciper med: POSDCORB Funktioner om Management Gulick   |  Organisationskarta  |  Fjorton Punkter av Deming  |  Tio Strategiskolor  |  Industriträning, Industriutbildning  |  Åtta Attribut hos Framgångsrikt Ledda Företag  |  Centralisering och Decentralisering


Retur till Management Start: Organisation och Förändring  |  Kommunikation och Färdigheter  |  Beslutsfattande och Värdering  |  HRM och Personalfrågor


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Special Interest Group Leader

Du här? Anmäl dig gratis


 


Om 12manage | Reklam | Länk till oss / Citera oss | Sekretess | Förslagen | Användningsvillkor
© 2019 12manage - The Executive Fast Track. V15.0 - Senast uppdaterad: 19-3-2019. Alla namn ™ av deras ägare.