Tillväxtfasermodell | Modell om Tillväxtfaser
(Greiner)

Kunskapscenter

Sammanfattning, forum, bästa praxis, experttips och resurser.


Growth Phases Model (Tillväxtfaser) | Greiner kurva Vad är tillväxtsfasmodellen? Beskrivning

Tillväxtfas modellen av Larry E. Greiner föreslår att organisationer går igenom 5 (6) faser av tillväxt och behöver lämpliga strategier och strukturer för att klara av detta.   Det är ett beskrivande ramverk som kan användas till att förstå varför bestämda ledningsstilar, organisatoriska strukturer, och koordinationsmekanismer fungerar, och varför några inte fungerar under vissa faser i utvecklingen av en organisation. Modellen från 1972 Tillväxtfasmodellen av Greiner beskriver fem faser av en gradvis organisatorisk utveckling och tillväxt:

  1. Tillväxt genom kreativitet. Startups/nyetablering av ett företag, entreprenörsmässig, informell kommunikation, hårt arbete och låga vinster. Slutar med en ledarskapskris.
  2. Tillväxt till genom inriktning. Oförminskad tillväxt, funktionell organisationsstruktur, redovisning, kapitalhantering, incitament, budgetar, standardiserade processer. Slutar med en självstyrekris.
  3. Tillväxt genom delegation. Den decentraliserade organisatoriska strukturen som är operativ och marknadsnivåansvar, resultatenheter, finansiella incitament, beslutsfattande baseras på periodiska granskningar, högsta ledningen agerar i undantagsfall, formell kommunikation. Slutar med en kontrollkris. Jämför: Centralisering och Decentralisering.
  4. Tillväxt genom koordination och övervakning. Bildande av produktgrupper som är grundlig granskning av den formella planeringen, centralisering av stödfunktioner, företagets personal har uppsikt över koordinationen, företagetskapitalutgifter, ansvar för ROI på produktgruppsnivån, motivation genom en lägre nivå av vinstdelningssystem. Slutar med en pappersexerciskris.
  5. Tillväxt genom samarbete. Den nya evolutionsvägen, lagarbete för problemlösning, tvärfunktionella uppgiftslag, decentraliserad bemanning av support , matrisorganisation, förenklade kontrolleramekanismer, utbildningsprogram för lagbeteende, avancerade informationssystem, lagincitament. Slutar med en intern tillväxtkris.

För en tid sedan lade Greiner till en sjätte fas till hans Tillväxtfasmodell:

  1. Tillväxt genom extra-organisatoriska lösningar (fusioner, allianser, innehav/holdingbolag/ägarkedja, nätverk av organisationer) Slutar med en tillväxtkris.

Bok: Larry E. Greiner - Power and Organization Development -


Organisatorisk Tillväxt (Tillväxtfaser) Särskild Intressegrupp SIG


Särskild Intressegrupp SIG (11 medlemmar)

Forum om Organisatorisk Tillväxt (Tillväxtfaser)  

De senaste ämnena om: Organisatorisk Tillväxt (Tillväxtfaser).


What are the Strategic Goals of Small Businesses?
When assessing the goals and the success of an organization, such as when advising on the organization’s strategy, it is (...)
17
11 reaktioner
 
Internal and External Challenges After Having Established a Start Up Business…
It is a great feeling to be a small business owner starting out on a great journey with endless opportunities. Every sma (...)
4
0 reaktioner
 
Collaboration Elaborated?
Can anyone give more information or guide me to books, articles that elaborate upon further steps than those mentined in (...)
4
0 reaktioner
 
Best Practices om Organisatorisk Tillväxt (Tillväxtfaser)

Här hittar du de mest värdefulla idéerna och praktiska förslagen.


🥇 Growth of Communities
Does this apply to community organizations as well, or are these growth phases only specified for business organizations (...)
31
1 reaktioner

 
🥈 Is an Organizational Crisis a Must for Growth?
It is typical for Greiner's thinking that the growth phases are seperated from each other by organizational crises. With (...)
19
5 reaktioner

 
🥉 Length of Greiner Phases
Is there any typical time frame for each phase? (...)
19
2 reaktioner

 
Organizational Death... A Taboo?
Another approach is to take a broader and cyclic view and see an organization as a human or organism going through a ful (...)
13
6 reaktioner

 
Growth Through Training and Development
I think growth through training and development could also be added in this chart. Because you can give growth to any b (...)
7
0 reaktioner

 
Greiner Five Phases of growth
1. The Five(six) Phases of growth is a measure of influence of age and size on the organizational structure. The cycle m (...)
7
5 reaktioner

 
Examples of Companies in Revolutionary Periods
What would be examples of companies currently going through a revolutionary period? Why? (...)
6
0 reaktioner

 
What Leadership Style is Required in Greiner's 6th Stage?
What kind of leader (style) is preferable in the growth through alliances stage of the model by Greiner? Should it be so (...)
6
0 reaktioner

 
Input parameters for each phase of growth?
Thinking about each phase of growth, what are the required parameters to be mandatorily considered as inputs to make the (...)
5
1 reaktioner

 
Alternative Forms of Organization Development
Hi everyone.. Can anybody give me some ideas regarding alternative forms of organizational development. Please I tried e (...)
4
1 reaktioner

 
Greiner Chart should be a Circle
While reading about Greiner's Growth Phases model, I realized that after reaching phase 6, it's clearly impossible to in (...)
3
0 reaktioner

 
When Can We Call a Company a Multinational?
Can anyone clear to me that in which situation we can say 'multinational' to acompany? What are the steps that a company (...)
3
0 reaktioner

 
Add Learning and Innovation
There must be one more step - Learning and Innovation - which will generate internal growth and will be similar to the o (...)
3
1 reaktioner

 
Limitations of the model by Greiner
Given that the model has been shown in a continuous single line against time suggests that all the levels are at a highe (...)
2
2 reaktioner

 
Phase 6... Create Alliances And/or Rebuild Organization?
Does management restructure the organization at this point and continue to move forward or will the rapid pace of techno (...)
1
2 reaktioner

 
Greiner vs. Mintzberg?
What's the main difference with Mintzbergs model? (...)
-1
2 reaktioner

 
Experttips om Organizational Growth (Growth Phases) (Engelsk)

Här hittar du professionella råd från experter.


Critical Success Factors for 2nd Generation Succession

Small Business Succession, Best Practices (...)
   
 
 
 

How to Achieve Sustainable Growth?

The Factors Determining Sustainable Growth (...)
   
 
 
 
Informationskällor om Organisatorisk Tillväxt (Tillväxtfaser)

Här hittar du powerpoints, videor, nyheter etc. som du kan använda i dina egna föreläsningar och workshops.


Greiners Growth pases

Picture overview 6 phases (...)
 
 
 
 

Jämför Tillväxtfasermodell med: Organisationskarta  |  Mergers & Acquisitions  |  Konkurrensfördel Porter  |  Kärnkompetens  |  Moderbolagstilar, Koncernstilar  |  Relativ Värdetillväxten  |  BCG Matrisen  |  Särskiljande Förmågor (Distinctive Capabilities)  |  Organisatoriska Konfigurationer  |  Lånefinansierat Företagsköp (Leveraged Buy-out)


Retur till Management Start: Organisation och Förändring  |  Kommunikation och Färdigheter  |  Etik och Ansvar  |  HRM och Personalfrågor  |  Kunskap och Immateriella Tillgångar  |  Ledarskap  |  Strategi  |  Supply Chain och Kvalitetsledning


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Special Interest Group Leader

Är du expert på Organisatorisk Tillväxt (Tillväxtfaser)? Anmäl dig gratis

Länk till detta kunskapscenter

Kopiera den här koden till din webbplats:

 


Om 12manage | Reklam | Länk till oss / Citera oss | Sekretess | Förslagen | Användningsvillkor
© 2020 12manage - The Executive Fast Track. V15.6 - Senast uppdaterad: 24-9-2020. Alla namn ™ av deras ägare.