Tillväxtfasermodell | Modell om Tillväxtfaser
(Greiner)

Kunskapscenter

Justera strategin och strukturen hos organisationer medans de utvecklas. Förklaring till Tillväxtfasermodell | Modell om Tillväxtfaser (Growth Phases) av Greiner. ('72)


Growth Phases Model (Tillväxtfaser) | Greiner kurva Vad är tillväxtsfasmodellen? Beskrivning

Tillväxtfas modellen av Larry E. Greiner föreslår att organisationer går igenom 5 (6) faser av tillväxt och behöver lämpliga strategier och strukturer för att klara av detta.   Det är ett beskrivande ramverk som kan användas till att förstå varför bestämda ledningsstilar, organisatoriska strukturer, och koordinationsmekanismer fungerar, och varför några inte fungerar under vissa faser i utvecklingen av en organisation. Modellen från 1972 Tillväxtfasmodellen av Greiner beskriver fem faser av en gradvis organisatorisk utveckling och tillväxt:

  1. Tillväxt genom kreativitet. Startups/nyetablering av ett företag, entreprenörsmässig, informell kommunikation, hårt arbete och låga vinster. Slutar med en ledarskapskris.
  2. Tillväxt till genom inriktning. Oförminskad tillväxt, funktionell organisationsstruktur, redovisning, kapitalhantering, incitament, budgetar, standardiserade processer. Slutar med en självstyrekris.
  3. Tillväxt genom delegation. Den decentraliserade organisatoriska strukturen som är operativ och marknadsnivåansvar, resultatenheter, finansiella incitament, beslutsfattande baseras på periodiska granskningar, högsta ledningen agerar i undantagsfall, formell kommunikation. Slutar med en kontrollkris. Jämför: Centralisering och Decentralisering.
  4. Tillväxt genom koordination och övervakning. Bildande av produktgrupper som är grundlig granskning av den formella planeringen, centralisering av stödfunktioner, företagets personal har uppsikt över koordinationen, företagetskapitalutgifter, ansvar för ROI på produktgruppsnivån, motivation genom en lägre nivå av vinstdelningssystem. Slutar med en pappersexerciskris.
  5. Tillväxt genom samarbete. Den nya evolutionsvägen, lagarbete för problemlösning, tvärfunktionella uppgiftslag, decentraliserad bemanning av support , matrisorganisation, förenklade kontrolleramekanismer, utbildningsprogram för lagbeteende, avancerade informationssystem, lagincitament. Slutar med en intern tillväxtkris.

För en tid sedan lade Greiner till en sjätte fas till hans Tillväxtfasmodell:

  1. Tillväxt genom extra-organisatoriska lösningar (fusioner, allianser, innehav/holdingbolag/ägarkedja, nätverk av organisationer) Slutar med en tillväxtkris.

Bok: Larry E. Greiner - Power and Organization Development -


Särskild Intressegrupp SIG - Organisatorisk Tillväxt (Tillväxtfaser)


Särskild Intressegrupp SIG (10 medlemmar)


Forum - Organisatorisk Tillväxt (Tillväxtfaser)  

I detta forum hittar du intressanta diskussioner på senare tid.


  Growth of Communities (1 reaktioner)
Does this apply to community organizations as well, or are t...
 
 
 
 
  Length of Greiner Phases (2 reaktioner)
Is there any typical time frame for each phase?...
 
 
 
 
  Growth Through Training and Development
I think growth through training and development could also b...
 
 
 
 
  Examples of Companies in Revolutionary Periods
What would be examples of companies currently going through ...
 
 
 
 
  What Leadership Style is Required in Greiner's 6th Stage?
What kind of leader (style) is preferable in the growth thro...
 
 
 
 
  Input parameters for each phase of growth? (1 reaktioner)
Thinking about each phase of growth, what are the required p...
 
 
 
 
  Internal and External Challenges After Having Established a Start Up Business…
It is a great feeling to be a small business owner starting ...
 
 
 
 
  Collaboration Elaborated?
Can anyone give more information or guide me to books, artic...
 
 
 
 
  Alternative Forms of Organization Development (1 reaktioner)
Hi everyone.. Can anybody give me some ideas regarding al...
 
 
 
 
  Greiner Chart should be a Circle
While reading about Greiner's Growth Phases model, I realize...
 
 
 
 
  When Can We Call a Company a Multinational?
Can anyone clear to me that in which situation we can say 'm...
 
 
 
 
  Add Learning and Innovation (1 reaktioner)
There must be one more step - Learning and Innovation...
 
 
 
 
  Limitations of the model by Greiner (2 reaktioner)
Given that the model has been shown in a continuous single l...
 
 
 
 
  Phase 6... Create Alliances And/or Rebuild Organization? (2 reaktioner)
Does management restructure the organization at this point a...
 
 
 
 
  Greiner vs. Mintzberg? (2 reaktioner)
What's the main difference with Mintzbergs model?...
 
 
 
 

Best Practices - Organisatorisk Tillväxt (Tillväxtfaser)

Här hittar du de mest värdefulla diskussionerna från det förflutna.


  Is an Organizational Crisis a Must for Growth? (5 reaktioner)
It is typical for Greiner's thinking that the growth phases ...
 
 
 
 
  What are the Strategic Goals of Small Businesses? (11 reaktioner)
When assessing the goals and the success of an organization,...
 
 
 
 
  Organizational Death... A Taboo? (6 reaktioner)
Another approach is to take a broader and cyclic view and se...
 
 
 
 
  Greiner Five Phases of growth (5 reaktioner)
1. The Five(six) Phases of growth is a measure of influence ...
 
 
 
 

Expert Tips (ENG) - Organizational Growth (Growth Phases)

Här hittar du högkvalitativa råd från experter.


 

Critical Success Factors for 2nd Generation Succession

Small Business Succession, Best Practices...
 
 
 

How to Achieve Sustainable Growth?

The Factors Determining Sustainable Growth...
 
 

Resurser - Organisatorisk Tillväxt (Tillväxtfaser)

Här hittar du PowerPoint-presentationer, mikroinlärningsvideor och ytterligare informationskällor.


Greiners Growth pases

Picture overview 6 phases...
 
 

Nyheter om Tillväxtfaser


     
 

Nyheter om Organisatorisk Tillväxt


     
 

Videor om Tillväxtfaser


     
 

Videor om Organisatorisk Tillväxt


     
 

Presentationer om Tillväxtfaser


     
 

Presentationer om Organisatorisk Tillväxt


     
 

Mer om Tillväxtfaser


     
 

Mer om Organisatorisk Tillväxt


     

Jämför Tillväxtfasermodell med: Organisationskarta  |  Mergers & Acquisitions  |  Konkurrensfördel Porter  |  Kärnkompetens  |  Moderbolagstilar, Koncernstilar  |  Relativ Värdetillväxten  |  BCG Matrisen  |  Särskiljande Förmågor (Distinctive Capabilities)  |  Organisatoriska Konfigurationer  |  Lånefinansierat Företagsköp (Leveraged Buy-out)


Retur till Management Start: Organisation och Förändring  |  Kommunikation och Färdigheter  |  Etik och Ansvar  |  HRM och Personalfrågor  |  Kunskap och Immateriella Tillgångar  |  Ledarskap  |  Strategi  |  Supply Chain och Kvalitetsledning


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Special Interest Group Leader

Du här? Anmäl dig gratis


 


Om 12manage | Reklam | Länk till oss / Citera oss | Sekretess | Förslagen | Användningsvillkor
© 2019 12manage - The Executive Fast Track. V15.2 - Senast uppdaterad: 15-11-2019. Alla namn ™ av deras ägare.