Tillväxtfasermodell | Modell om Tillväxtfaser
(Greiner)

Kunskapscenter
Sammanfattning, forum, bästa praxis, experttips och informationskällor.

77 itens • 726.246 visitas


Sammanfattning

Growth Phases Model (Tillväxtfaser) | Greiner kurva Vad är tillväxtsfasmodellen? Beskrivning

Tillväxtfas modellen av Larry E. Greiner föreslår att organisationer går igenom 5 (6) faser av tillväxt och behöver lämpliga strategier och strukturer för att klara av detta.   Det är ett beskrivande ramverk som kan användas till att förstå varför bestämda ledningsstilar, organisatoriska strukturer, och koordinationsmekanismer fungerar, och varför några inte fungerar under vissa faser i utvecklingen av en organisation. Modellen från 1972 Tillväxtfasmodellen av Greiner beskriver fem faser av en gradvis organisatorisk utveckling och tillväxt:

  1. Tillväxt genom kreativitet. Startups/nyetablering av ett företag, entreprenörsmässig, informell kommunikation, hårt arbete och låga vinster. Slutar med en ledarskapskris.
  2. Tillväxt till genom inriktning. Oförminskad tillväxt, funktionell organisationsstruktur, redovisning, kapitalhantering, incitament, budgetar, standardiserade processer. Slutar med en självstyrekris.
  3. Tillväxt genom delegation. Den decentraliserade organisatoriska strukturen som är operativ och marknadsnivåansvar, resultatenheter, finansiella incitament, beslutsfattande baseras på periodiska granskningar, högsta ledningen agerar i undantagsfall, formell kommunikation. Slutar med en kontrollkris. Jämför: Centralisering och Decentralisering.
  4. Tillväxt genom koordination och övervakning. Bildande av produktgrupper som är grundlig granskning av den formella planeringen, centralisering av stödfunktioner, företagets personal har uppsikt över koordinationen, företagetskapitalutgifter, ansvar för ROI på produktgruppsnivån, motivation genom en lägre nivå av vinstdelningssystem. Slutar med en pappersexerciskris.
  5. Tillväxt genom samarbete. Den nya evolutionsvägen, lagarbete för problemlösning, tvärfunktionella uppgiftslag, decentraliserad bemanning av support , matrisorganisation, förenklade kontrolleramekanismer, utbildningsprogram för lagbeteende, avancerade informationssystem, lagincitament. Slutar med en intern tillväxtkris.

För en tid sedan lade Greiner till en sjätte fas till hans Tillväxtfasmodell:

  1. Tillväxt genom extra-organisatoriska lösningar (fusioner, allianser, innehav/holdingbolag/ägarkedja, nätverk av organisationer) Slutar med en tillväxtkris.

Bok: Larry E. Greiner - Power and Organization Development


Särskild Intressegrupp SIG

Organisatorisk Tillväxt (Tillväxtfaser) Särskild Intressegrupp SIG.Särskild Intressegrupp SIG (16 medlemmar)

Forum

Forumdiskussioner om Organisatorisk Tillväxt (Tillväxtfaser). Nedan kan du ställa en fråga om det här ämnet, dela dina erfarenheter, rapportera en ny utveckling eller förklara något.


Starta ett nytt ämne om Organisatorisk Tillväxt (Tillväxtfaser)

 

What are the Strategic Goals of Small Businesses?
When assessing the goals and the success of an organization, such as when advising on the organization's strategy, it is important to not only consider its growth strategies, but also other perception...
20
 
12 kommentarer
Examples of Companies in Revolutionary Periods
What would be examples of companies currently going through a revolutionary period? Why?...
8
 
Growth Through Training and Development
I think growth through training and development could also be added in this chart.
Because you can give growth to any business or community through training and development of people....
7
 
What Leadership Style is Required in Greiner's 6th Stage?
What kind of leader (style) is preferable in the growth through alliances stage of the model by Greiner? Should it be someone who is inclined to teamwork and collaboration?...
6
 
Input parameters for each phase of growth?
Thinking about each phase of growth, what are the required parameters to be mandatorily considered as inputs to make the growth phase an absolute success?...
5
 
1 kommentarer
Internal and External Challenges After Having Established a Start Up Business…
It is a great feeling to be a small business owner starting out on a great journey with endless opportunities. Every small business owner has dreams and hopes for success, as should be the case.
...
4
 
The 'Growth Through Collaboration' Phase Elaborated
Can anyone give more information or guide me to books, articles that elaborate upon further steps than those mentined in the summary to be taken in the collaboration phase?...
4
 
2 kommentarer
Alternative Forms of Organization Development
Hi everyone.. Can anybody give me some ideas regarding alternative forms of organizational development. Please I tried everyway but hope to get from this community. Thnx with regards......
4
 
1 kommentarer
Greiner Chart should be a Circle
While reading about Greiner's Growth Phases model, I realized that after reaching phase 6, it's clearly impossible to increase a company value level only by growing trough alliances. It is necessary t...
3
 
When Can We Call a Company a Multinational?
Can anyone clear to me that in which situation we can say 'multinational' to acompany? What are the steps that a company goes to multinational?...
3
 
Add Learning and Innovation
There must be one more step - Learning and Innovation - which will generate internal growth and will be similar to the other growth curves....
3
 
1 kommentarer
Limitations of the model by Greiner
Given that the model has been shown in a continuous single line against time suggests that all the levels are at a higher level after each level. Instead I suggest that there need to be 5 or 6 lines r...
2
 
2 kommentarer
Phase 6... Create Alliances And/or Rebuild Organization?
Does management restructure the organization at this point and continue to move forward or will the rapid pace of technology lead to too much growth wherein the organization is biting more than they c...
1
 
2 kommentarer
Greiner vs. Mintzberg?
What's the main difference with Mintzbergs model?...
-1
 
2 kommentarer

Best Practices

De bästa, högst rankade ämnena om Organisatorisk Tillväxt (Tillväxtfaser). Här hittar du de mest värdefulla idéerna och praktiska förslagen.


Growth of Communities
Does this apply to community organizations as well, or are these growth phases only specified for business organizations?...
29
 
1 kommentarer

Is an Organizational Crisis a Must for Growth?
It is typical for Greiner's thinking that the growth phases are seperated from each other by organizational crises. Without a crisis a firm can not enter the next stage. Personally, I doubt if this is...
22
 
5 kommentarer

Length of Greiner Phases
Is there any typical time frame for each phase?...
19
 
2 kommentarer

Organizational Death... A Taboo?
Another approach is to take a broader and cyclic view and see an organization as a human or organism going through a full Organizational Life Cycle. Organizational Life Cycles typically describe the f...
13
 
6 kommentarer

Greiner Five Phases of growth
1. The Five(six) Phases of growth is a measure of influence of age and size on the organizational structure. The cycle may not necessarily be followed step wise as suggested.
2. Reading the Grein...
7
 
5 kommentarer

Experttips

Avancerad insikt om Organizational Growth (Growth Phases) (Engelsk). Här hittar du professionella råd från experter.


Critical Success Factors for 2nd Generation Succession

Small Business Succession, Best Practices
Often small businesses are transferred from one generation to another. This may continue for several generations. The pr...

How to Achieve Sustainable Growth?

The Factors Determining Sustainable Growth
A study conducted by Bain & Company revealed that only one out of seven companies is able to achieve a sustainable, long...
Informationskällor

Olika informationskällor om Organisatorisk Tillväxt (Tillväxtfaser). Här hittar du powerpoints, videor, nyheter etc. som du kan använda i dina egna föreläsningar och workshops.


Greiners Growth pases

Picture overview 6 phases
Overview of Greiners Six Growth Phases and the development....

The Nature and Complexity of Organizational Change

Change Management, Organizational Change
Presentation about organizational change. The presentation discusses and highlights the complexity and multi-dimensional...

Greiner's Model of Organizational Growth

Greiner, Growth, Stages of Growth, Phases of Growth, Organizational Change
The growth phases model of Larry E. Greiner suggests that organizations go through different stages of growth and need a...

Growth Phases Model Diagram

Organizational Development
Download and edit this 12manage PowerPoint graphic for limited personal, educational and business use. Republishing in ...

Forskningslänkar

Hoppa till ytterligare forskningsresurser angående angående Organisatorisk Tillväxt (Tillväxtfaser).


Nyheter

Nyheter

Videor

Videor

Presentationer

Presentationer

 
Böcker

Böcker

Akademisk

Akademisk

Mer

Mer


Jämför Tillväxtfasermodell med: Organisationskarta  |  Mergers & Acquisitions  |  Konkurrensfördel Porter  |  Kärnkompetens  |  Moderbolagstilar, Koncernstilar  |  Relativ Värdetillväxten  |  BCG Matrisen  |  Särskiljande Förmågor (Distinctive Capabilities)  |  Organisatoriska Konfigurationer  |  Lånefinansierat Företagsköp (Leveraged Buy-out)


Retur till Management Start: Organisation och Förändring  |  Kommunikation och Färdigheter  |  Etik och Ansvar  |  HRM och Personalfrågor  |  Kunskap och Immateriella Tillgångar  |  Ledarskap  |  Strategi & Innovation  |  Supply Chain och Kvalitetsledning


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Särskild Intressegrupp SIG

Vet du mycket om Organisatorisk Tillväxt (Tillväxtfaser)? Bli vår SIG-ledareOm 12manage | Reklam | Länk till oss / Citera oss | Sekretess | Förslagen | Användningsvillkor
© 2023 12manage - The Executive Fast Track. V16.1 - Senast uppdaterad: 6-2-2023. Alla namn ™ av deras ägare.