Förvärvs och Integrations Angrepssätt (Haspeslagh och Jemison)

Kunskapscenter

   

Fusioner och förvärv. Förklaring av Förvärvs- och Integrations Angreppssätt av Philippe Haspeslagh och David Jemison. ('90)

Innehåll

 1. Sammanfattning
 2. Forum
 3. Best Practices
 4. Expert Tips
 5. Resurser
 6. Utskrift

Förvärvs- och Integrations Angreppssättsmodellen som Philippe Haspeslagh och David Jemison ger insikt och vägledning vid fusioner och förvärv och att välja det mest optimala integrationstillvägagångssättet.


Traditionellt vid fusioner och förvärv var mottot ofta: "Gör dem lika oss". Eller förhållandevis enkla kriterier användes för att välja ett tillvägagångssätt. Liksom storleken och kvaliteten på det förvärvade företaget.


Haspeslagh och Jemison (1990) har påstått att tillvägagångssättet, som ett företag bör ta i en integration, bör man förstå genom att beakta följande två (extra) kriterier:

 1. Behovet av strategiskt ömsesidigt oberoende. M&A - Förvärvs och Integrations Angrepssätt (Haspeslagh och Jemison)
 2. Behovet av organisatoriskt självstyre.

Fyra typer av värdeskapande vid fusioner och förvärv

Självfallet är målet och den centrala uppgiften i alla typer av förvärv att skapa värde som möjliggörs, när de två organisationerna kombineras. Det finns fyra typer av värdeskapande:

 1. Dela resurser. Värde skapas, genom att man kombinerar företagen på den funktionella nivån.
 2. Funktionell expertis överföring. Värde skapas genom att flytta vissa bestämda personer eller dela information, kunskap och know-how.
 3. Överföring av allmän managementexpertis. Värden skapas genom ökad insikt, koordination eller kontroll.
 4. Kombinationsfördelar. Värde skapas genom att få hävstångseffekter för kapital tillgångar, genom att låna kapacitet, genom ökande inköpskraft eller genom ökad marknadskraft.

Organisatoriskt självstyre

Haspeslagh och Jemison varnar för att chefer inte skall förlora kontrollen på grund av det faktum att den strategiska uppgiften i ett förvärv är att skapa värde. Dessutom måste de inte bevilja självstyre för snabbt, även om personer är viktig och självfallet bör behandlas rättvist och med värdighet. Behovet av organisatoriskt självstyre kan besvaras genom att använda tre frågor:

 1. Är självstyre nödvändigt för att bevara den strategiska kapaciteten som vi har köpt?
 2. Om svaret i fråga 1, är positivt, hur mycket självstyre bör vara tillåtet?
 3. I vilka specifika områden är självstyre viktigt?

Den fördelaktigaste fusions- och förvärvsmodellen

Beroende av poängen på de ovannämnda två faktorerna (se grafen), de fördelaktigaste Förvärvs- och Integrations Angreppssätten är:

 • Absorption. Management bör vara modig och se till att denna vision för förvärvet utkommuniceras.
 • Bibehållande. Managements fokus är: att hålla källan av den förvärvade intakt, "fostra".
 • Symbios. Management måste se till att det samtidigt sker ett gränsbevarande och att gränserna öppnas upp, genom en gradvis process.
 • Holdingbolag. Ingen avsikt av att integrera och värde skapas endast av finansiella överföringar, riskdelning eller allmän managementkapacitet.

Förvärvs och Integrations Angrepssätt Forumet
  Combining Integration and Autonomy in Acquisitions
According to the literature on acquisitions, it is of high importance to decide on the proper level of integration between the firms in order to realize value from an acquisition. It is often considered that there is a trade-off between integratio...
     
 
  What HRM Theories are used in M&A?
What theories of HRM are usually applied in mergers and acquisitions?
How about configuration and contingency approaches? Thanks for your suggestions......
     
 
  2 Perspectives on Post-acquisition Integration
One can distinguish two perspectives when discussing acquisition integration:
1. Organizational Behavior Perspective towards Post-acquisition Integration (also called: 'Human Integration Perspective...
     
 
  What makes M&A So Attractive Compared to Organic Growth?
I think one reason for the low success rate of M&A is that many times the merger arises from opportunity and not from genuine strategic planning. Sometimes board members meet loosely, see some similarities and the idea is borne.
Seldom you see a...
     
 
  Mergers and Acquisitions in Africa
Mergers and acquisitions are not very common in Africa.... I wonder why?...
     
 
  Do Mergers and Acquisitions Add Value?
As a theory it is expected that the value of the two firms after merging should rise. But this is often not the case in real life. Why?...
     
 
  Mergers and Acquisitions (M&A) Success Factors
What are the factors affecting the success after a merger, acquisition or takeover?...
     
 
  Reasons for Mergers and Acquisitions?
Please help me understand why any company would want to merge with some another company. What are the typical main reasons behind mergers and acquisitions?...
     
 
  Da Annullamento and Da Concambio in English?
I'm writing a thesis degree on Italian and U.S. mergers. In Italy, mergers generate deficits ("Disavanzi") or surplus("Avanzi"). We have two types of these called "da annullamento" and "da concambio". The first one is generated due to the cancellatio...
     
 
  Global Number of Mergers & Acquisitions
How many company M&As are done annually across the globe?...
     
 
  The right Leader during M&A
The role of HR in M&A is important, but the role of the future Country or Regional Leader is critical. If that Leader is not "neutral", it is hard to have the right new and effective top management: this person can destroy the shared values....
     
 
  Culture Clashes in M&A
Many studies report that up to 80% of M&A are failing to create value and this is mainly due to culture clashes during the integration phase. Some authors have suggested that like financial and operational, a Cultural Due Diligence should be...
     
 
  Increase the role of HR in M&A
Many mergers and acquisitions fail to deliver on their initial promises partly because of cultural/people issues. The role of HR in M&A should be increased to avoid this, especially in early stages. In this way potential culture clashes can be...
     
 

Förvärvs och Integrations Angrepssätt Särskild Intressegrupp SIG


Särskild Intressegrupp SIG

Förvärvs och Integrations Angrepssätt Utbildning & Sammankomster


Hitta Träning, Seminarier och Sammankomster


Best Practices - Förvärvs och Integrations Angrepssätt Premium

Expert Tips (ENG) - Acquisition Integration Approaches Premium
 

Why M&A is not a Strategy

Note that M&A is just a tool to achieve something; it is not a strategy by itself. Some companies seem to be acquiring merely for the sake of top-line...
Usage (application): Mergers and Acquisitions Planning, Strategy
 
 
 

Mergers and Acquisitions: Success Archetypes

According to Marc Goedhart, Tim Koller, and David Wessels ("The Five Types of Successful Acquisitions", McKinsey Quarterly, July 2010), the strateg...
Usage (application): Mergers and Acquisitions, Strategy
 
 
 

Value Creation in Cross-Border Mergers and Acquisitions

There is a rise in the amount of cross-border mergers and acquisitions (M&As). These cross-border M&As are subject to a set of factors that affect ...
Usage (application): International M&A, Value Creation
 
 
 

Focus Areas after a Merger for Leaders

In McKinsey Quarterly 2006/4 is an article on the art of postmerger leadership. McKinsey mention 5 challenges for postmerger leaders:
1. Create a...
Usage (application): Post-merger Integration, M&A, Strategy
 
 
 

Rules for Successful Acquisition Campaigns

In his HBR article "Rules to Acquire By", Pitney Bowes' CFO and Executive VP Bruce Nolop shares some lessons learned by his organization during succes...
Usage (application): M&A, Strategy
 
 
 

Attributes of Success of Successful Acquisitions

In an empirical study of 24 acquisitions, Hitt, Harrison, Ireland and Best examined that successful acquisitions share following organizational attrib...
Usage (application): Strategy, M&A
 
 
 

What are the Key Responsibilities of the Board in M&A?

Cookson (iancookson@gt.com) recommends the following useful shopping list in the "Financial Excutive" of Oct2004:
- What are the integration pla...
Usage (application): Board Responsibilities, Mergers and Acquisitions
 
 
 

Potential Strategic Objectives of Mergers & Acquisitions

Many mergers and acquisitions are driven by strategies in order to achieve one of the following five strategic M&A objectives:
1. To exte...
Usage (application): Mergers & Acquisitions, Strategy
 
 
 

Platform and Bolt-on Acquisitions Types

When it comes to assess a potential acquisition, Pitney Bowes, famous for its successful acquisition strategies, applies different criteria according ...
Usage (application): M&A, Strategy
 
 
 

Communication Strategy Before, During and After a Merger

Of the many complex decisions that senior executives make before and during a merger, one is mandatory and critical but often given short shrift: the ...
Usage (application): Branding, Communication, M&A
 
 
 

Principles for Successful M&A integration

1. Use a personal touch: One of the most important elements of a successful M&A integration is clear and consistent communication with employees of bo...
Usage (application): Post-Merger Integration
 
 
 

The Relation Between “Organizational Fit” and Post-acquisition Integration Performance

The term “Organizational Fit” is an important aspect when considering the post-acquisition integration performance. The term refers to the degree of c...
Usage (application): M&A Strategy, Post-merger Integration
 
 
 

The Drivers of Merger Success

Many mergers fail. Everybody knows that. Marc J. Epstein thinks there are seven determinants of merger success:
1. strategic vision
...
Usage (application): Post-Merger Integration
 
 
 

Reasons for M&A Failures

Research from Hay Group and La Sorbonne University on European merger and acquisition operations of the last 3 years highlights 2 unusual failure caus...
Usage (application): Avoid these Mistakes in M&A…
 
 
 

Cold Hard Facts about Acquisitions

One should recognize some cold hard facts about mergers and acquisitions. In the book: The Complete Guide to Mergers and Acquisitions, the authors Tim...
Usage (application): When you're considering an acquisition…
 
 
 

Guidelines for a Smooth Post Merger Integration

In the article "The Ten Commandments Of Integrating an Acquisition" by Jess Varughese and Peter Bond (USBanker, July 2008), the authors use the...
Usage (application): Integrating an Acquisition
 
 

Resurser - Förvärvs och Integrations Angrepssätt Premium
 

Nyheter

Förvärv Integration
     
 

Nyheter

Fusioner Köp
     
 

Videor

Förvärv Integration
     
 

Videor

Fusioner Köp
     
 

Presentationer

Förvärv Integration
     
 

Presentationer

Fusioner Köp
     
 

Mer

Förvärv Integration
     
 

Mer

Fusioner Köp
     

Jämför Förvärvs- och Integrations Angreppssätt med: Kärnkompetens  |  Lånefinansierat Företagsköp (Leveraged Buy-out)  |  Moderbolagstilar, Koncernstilar  |  Värdebaserad Styrning  |  Porter  |  Moderbolagsfördel, Koncernfördel  |  Horisontell Integration  |  Turnaround Management  |  Företagsledningens Utköp (Management Buyout)  |  BCG Matrisen  |  Tillväxtfasermodell  |  Särskiljande Förmågor (Distinctive Capabilities)  |  Centralisering och Decentralisering  |  Organisatoriska Konfigurationer  |  Organisationskarta  |  Utkontraktering


Retur till Management Start: Organisation och Förändring  | Ekonomi och Investera  |  Kunskap och Immateriella Tillgångar  |   Strategi


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Special Interest Group Leader

Du här


Om 12manage | Reklam | Länka till oss | Sekretess | Användningsvillkor
Copyright 2017 12manage - E-Learning community med metoder inom ledning, ledarskap och organisation. V14.1 - Senast uppdaterad: 25-7-2017. Alla namn och TM tillhör dess innehavare.