Förvärvs och Integrations Angrepssätt (Haspeslagh och Jemison)

Kunskapscenter

12manage is looking for students / contributors...

   

Fusioner och förvärv. Förklaring av Förvärvs- och Integrations Angreppssätt av Philippe Haspeslagh och David Jemison. ('90)

Innehåll

Premium

Förvärvs- och Integrations Angreppssättsmodellen som Philippe Haspeslagh och David Jemison ger insikt och vägledning vid fusioner och förvärv och att välja det mest optimala integrationstillvägagångssättet.


Traditionellt vid fusioner och förvärv var mottot ofta: "Gör dem lika oss". Eller förhållandevis enkla kriterier användes för att välja ett tillvägagångssätt. Liksom storleken och kvaliteten på det förvärvade företaget.


Haspeslagh och Jemison (1990) har påstått att tillvägagångssättet, som ett företag bör ta i en integration, bör man förstå genom att beakta följande två (extra) kriterier:

 1. Behovet av strategiskt ömsesidigt oberoende. M&A - Förvärvs och Integrations Angrepssätt (Haspeslagh och Jemison)
 2. Behovet av organisatoriskt självstyre.

Fyra typer av värdeskapande vid fusioner och förvärv

Självfallet är målet och den centrala uppgiften i alla typer av förvärv att skapa värde som möjliggörs, när de två organisationerna kombineras. Det finns fyra typer av värdeskapande:

 1. Dela resurser. Värde skapas, genom att man kombinerar företagen på den funktionella nivån.
 2. Funktionell expertis överföring. Värde skapas genom att flytta vissa bestämda personer eller dela information, kunskap och know-how.
 3. Överföring av allmän managementexpertis. Värden skapas genom ökad insikt, koordination eller kontroll.
 4. Kombinationsfördelar. Värde skapas genom att få hävstångseffekter för kapital tillgångar, genom att låna kapacitet, genom ökande inköpskraft eller genom ökad marknadskraft.

Organisatoriskt självstyre

Haspeslagh och Jemison varnar för att chefer inte skall förlora kontrollen på grund av det faktum att den strategiska uppgiften i ett förvärv är att skapa värde. Dessutom måste de inte bevilja självstyre för snabbt, även om personer är viktig och självfallet bör behandlas rättvist och med värdighet. Behovet av organisatoriskt självstyre kan besvaras genom att använda tre frågor:

 1. Är självstyre nödvändigt för att bevara den strategiska kapaciteten som vi har köpt?
 2. Om svaret i fråga 1, är positivt, hur mycket självstyre bör vara tillåtet?
 3. I vilka specifika områden är självstyre viktigt?

Den fördelaktigaste fusions- och förvärvsmodellen

Beroende av poängen på de ovannämnda två faktorerna (se grafen), de fördelaktigaste Förvärvs- och Integrations Angreppssätten är:

 • Absorption. Management bör vara modig och se till att denna vision för förvärvet utkommuniceras.
 • Bibehållande. Managements fokus är: att hålla källan av den förvärvade intakt, "fostra".
 • Symbios. Management måste se till att det samtidigt sker ett gränsbevarande och att gränserna öppnas upp, genom en gradvis process.
 • Holdingbolag. Ingen avsikt av att integrera och värde skapas endast av finansiella överföringar, riskdelning eller allmän managementkapacitet.

Förvärvs och Integrations Angrepssätt Forumet
  Combining Integration and Autonomy in Acquisitions
According to the literature on acquisitions, it is...
     
 
  What HRM Theories are used in M&A?
What theories of HRM are usually applied in merger...
     
 
  2 Perspectives on Post-acquisition Integration
One can distinguish two perspectives when discussi...
     
 
  What makes M&A So Attractive Compared to Organic Growth?
I think one reason for the low success rate of M&A...
     
 
  Mergers and Acquisitions in Africa
Mergers and acquisitions are not very common in Af...
     
 
  Do Mergers and Acquisitions Add Value?
As a theory it is expected that the value of the t...
     
 
  Mergers and Acquisitions (M&A) Success Factors
What are the factors affecting the success after a...
     
 
  Reasons for Mergers and Acquisitions?
Please help me understand why any company would wa...
     
 
  Da Annullamento and Da Concambio in English?
I'm writing a thesis degree on Italian and U.S. me...
     
 
  Global Number of Mergers & Acquisitions
How many company M&As are done annually across the...
     
 
  The right Leader during M&A
The role of HR in M&A is important, but the role o...
     
 
  Culture Clashes in M&A
Many studies report that up to 80% of M&A are fai...
     
 
  Increase the role of HR in M&A
Many mergers and acquisitions fail to deliver on t...
     
 

Förvärvs och Integrations Angrepssätt Särskild Intressegrupp SIG


Särskild Intressegrupp SIG

Förvärvs och Integrations Angrepssätt Utbildning & Sammankomster


Hitta Träning, Seminarier och Sammankomster


Best Practices - Förvärvs och Integrations Angrepssätt Premium

Expert Tips (ENG) - Acquisition Integration Approaches Premium
 

Why M&A is not a StrategyBli Medlem

Note that M&A is just a tool to achieve something;...
Usage (application): Mergers and Acquisitions Planning, Strategy
 
 
 

Mergers and Acquisitions: Success ArchetypesBli Medlem

According to Marc Goedhart, Tim Koller, and David ...
Usage (application): Mergers and Acquisitions, Strategy
 
 
 

Value Creation in Cross-Border Mergers and AcquisitionsBli Medlem

There is a rise in the amount of cross-border merg...
Usage (application): International M&A, Value Creation
 
 
 

Focus Areas after a Merger for LeadersBli Medlem

In McKinsey Quarterly 2006/4 is an article on the ...
Usage (application): Post-merger Integration, M&A, Strategy
 
 
 

Rules for Successful Acquisition CampaignsBli Medlem

In his HBR article "Rules to Acquire By", Pitney B...
Usage (application): M&A, Strategy
 
 
 

Attributes of Success of Successful AcquisitionsBli Medlem

In an empirical study of 24 acquisitions, Hitt, Ha...
Usage (application): Strategy, M&A
 
 
 

What are the Key Responsibilities of the Board in M&A?Bli Medlem

Cookson (iancookson@gt.com) recommends the followi...
Usage (application): Board Responsibilities, Mergers and Acquisitions
 
 
 

Potential Strategic Objectives of Mergers & AcquisitionsBli Medlem

Many mergers and acquisitions are driven by strate...
Usage (application): Mergers & Acquisitions, Strategy
 
 
 

Platform and Bolt-on Acquisitions TypesBli Medlem

When it comes to assess a potential acquisition, P...
Usage (application): M&A, Strategy
 
 
 

Communication Strategy Before, During and After a MergerBli Medlem

Of the many complex decisions that senior executiv...
Usage (application): Branding, Communication, M&A
 
 
 

Principles for Successful M&A integrationBli Medlem

1. Use a personal touch: One of the most important...
Usage (application): Post-Merger Integration
 
 
 

The Relation Between “Organizational Fit” and Post-acquisition Integration PerformanceBli Medlem

The term “Organizational Fit” is an important aspe...
Usage (application): M&A Strategy, Post-merger Integration
 
 
 

The Drivers of Merger SuccessBli Medlem

Many mergers fail. Everybody knows that. Marc J. E...
Usage (application): Post-Merger Integration
 
 
 

Reasons for M&A FailuresBli Medlem

Research from Hay Group and La Sorbonne University...
Usage (application): Avoid these Mistakes in M&A…
 
 
 

Cold Hard Facts about AcquisitionsBli Medlem

One should recognize some cold hard facts about me...
Usage (application): When you're considering an acquisition…
 
 
 

Guidelines for a Smooth Post Merger IntegrationBli Medlem

In the article "The Ten Commandments Of Integra...
Usage (application): Integrating an Acquisition
 
 

Resurser - Förvärvs och Integrations Angrepssätt Premium
 

Nyheter om Förvärv IntegrationBli Medlem


     
 

Nyheter om Fusioner KöpBli Medlem


     
 

Videor om Förvärv IntegrationBli Medlem


     
 

Videor om Fusioner KöpBli Medlem


     
 

Presentationer om Förvärv IntegrationBli Medlem


     
 

Presentationer om Fusioner KöpBli Medlem


     
 

Mer om Förvärv IntegrationBli Medlem


     
 

Mer om Fusioner KöpBli Medlem


     

Jämför Förvärvs- och Integrations Angreppssätt med: Kärnkompetens  |  Lånefinansierat Företagsköp (Leveraged Buy-out)  |  Moderbolagstilar, Koncernstilar  |  Värdebaserad Styrning  |  Porter  |  Moderbolagsfördel, Koncernfördel  |  Horisontell Integration  |  Turnaround Management  |  Företagsledningens Utköp (Management Buyout)  |  BCG Matrisen  |  Tillväxtfasermodell  |  Särskiljande Förmågor (Distinctive Capabilities)  |  Centralisering och Decentralisering  |  Organisatoriska Konfigurationer  |  Organisationskarta  |  Utkontraktering


Retur till Management Start: Organisation och Förändring  | Ekonomi och Investera  |  Kunskap och Immateriella Tillgångar  |   Strategi


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Special Interest Group Leader

Du här
Om 12manage | Reklam | Länk till oss / Citera oss | Sekretess | Förslagen | Användningsvillkor
© 2018 12manage - The Executive Fast Track. V14.1 - Senast uppdaterad: 22-8-2018. Alla namn ™ av deras ägare.