Förvärvs och Integrations Angrepssätt (Haspeslagh och Jemison)

Kunskapscenter
Sammanfattning, forum, bästa praxis, experttips och informationskällor.

52 itens • 391.645 visitas


Förvärvs- och Integrations Angreppssättsmodellen som Philippe Haspeslagh och David Jemison ger insikt och vägledning vid fusioner och förvärv och att välja det mest optimala integrationstillvägagångssättet.


Traditionellt vid fusioner och förvärv var mottot ofta: "Gör dem lika oss". Eller förhållandevis enkla kriterier användes för att välja ett tillvägagångssätt. Liksom storleken och kvaliteten på det förvärvade företaget.


Haspeslagh och Jemison (1990) har påstått att tillvägagångssättet, som ett företag bör ta i en integration, bör man förstå genom att beakta följande två (extra) kriterier:

 1. Behovet av strategiskt ömsesidigt oberoende. M&A - Förvärvs och Integrations Angrepssätt (Haspeslagh och Jemison)
 2. Behovet av organisatoriskt självstyre.

Fyra typer av värdeskapande vid fusioner och förvärv

Självfallet är målet och den centrala uppgiften i alla typer av förvärv att skapa värde som möjliggörs, när de två organisationerna kombineras. Det finns fyra typer av värdeskapande:

 1. Dela resurser. Värde skapas, genom att man kombinerar företagen på den funktionella nivån.
 2. Funktionell expertis överföring. Värde skapas genom att flytta vissa bestämda personer eller dela information, kunskap och know-how.
 3. Överföring av allmän managementexpertis. Värden skapas genom ökad insikt, koordination eller kontroll.
 4. Kombinationsfördelar. Värde skapas genom att få hävstångseffekter för kapital tillgångar, genom att låna kapacitet, genom ökande inköpskraft eller genom ökad marknadskraft.

Organisatoriskt självstyre

Haspeslagh och Jemison varnar för att chefer inte skall förlora kontrollen på grund av det faktum att den strategiska uppgiften i ett förvärv är att skapa värde. Dessutom måste de inte bevilja självstyre för snabbt, även om personer är viktig och självfallet bör behandlas rättvist och med värdighet. Behovet av organisatoriskt självstyre kan besvaras genom att använda tre frågor:

 1. Är självstyre nödvändigt för att bevara den strategiska kapaciteten som vi har köpt?
 2. Om svaret i fråga 1, är positivt, hur mycket självstyre bör vara tillåtet?
 3. I vilka specifika områden är självstyre viktigt?

Den fördelaktigaste fusions- och förvärvsmodellen

Beroende av poängen på de ovannämnda två faktorerna (se grafen), de fördelaktigaste Förvärvs- och Integrations Angreppssätten är:

 • Absorption. Management bör vara modig och se till att denna vision för förvärvet utkommuniceras.
 • Bibehållande. Managements fokus är: att hålla källan av den förvärvade intakt, "fostra".
 • Symbios. Management måste se till att det samtidigt sker ett gränsbevarande och att gränserna öppnas upp, genom en gradvis process.
 • Holdingbolag. Ingen avsikt av att integrera och värde skapas endast av finansiella överföringar, riskdelning eller allmän managementkapacitet.

Detta kunskapscenter kretsar kring ATT FÖRBEREDA en fusion eller ett förvärv på strategisk nivå. Se Integration efter fusion för mer information om att hantera integrationsfrågor EFTER en sammanslagning eller ett förvärv har ägt rum.


Särskild Intressegrupp SIG

Integration av Förvärv Särskild Intressegrupp SIG.Särskild Intressegrupp SIG (23 medlemmar)

Forum

Forumdiskussioner om Integration av Förvärv. Nedan kan du ställa en fråga om det här ämnet, dela dina erfarenheter, rapportera en ny utveckling eller förklara något.


Starta ett nytt ämne om Integration av Förvärv

 

Mergers and Acquisitions in Africa
Mergers and acquisitions are not very common in Africa.... I wonder why?...
14
 
2 kommentarer
Do Mergers and Acquisitions Add Value?
As a theory it is expected that the value of the two firms after merging should rise. But this is often not the case in real life. Why?...
11
 
5 kommentarer
The right Leader during M&A
The role of HR in M&A is important, but the role of the future Country or Regional Leader is critical. If that Leader is not "neutral", it is hard to have the right new and effective top management: t...
10
 
Combining Integration and Autonomy in Acquisitions
According to the literature on acquisitions, it is of high importance to decide on the proper level of integration between the firms in order to realize value from an acquisition. It is often consider...
5
 
Increase the Role of HR in Early M&A Stages
Many mergers and acquisitions fail to deliver on their initial promises partly because of cultural/people issues. The role of HR in M&A should be increased to avoid this, especially in early stages. I...
5
 
2 kommentarer
What makes M&A So Attractive Compared to Organic Growth?
I think one reason for the low success rate of M&A is that many times the merger arises from opportunity and not from genuine strategic planning. Sometimes board members meet loosely, see some similar...
3
 
Global Number of Mergers & Acquisitions
How many company M&As are done annually across the globe?...
3
 
2 kommentarer
Reasons for Mergers and Acquisitions?
Please help me understand why any company would want to merge with some another company. What are the typical main reasons behind mergers and acquisitions?...
2
 
2 kommentarer

Best Practices

De bästa, högst rankade ämnena om Integration av Förvärv. Här hittar du de mest värdefulla idéerna och praktiska förslagen.


🥇 Mergers and Acquisitions (M&A) Success Factors
What are the factors affecting the success after a merger, acquisition or takeover?...
19
 
3 kommentarer

Experttips

Avancerad insikt om Acquisition Integration (Engelsk). Här hittar du professionella råd från experter.


Why M&A is not a Strategy

Mergers and Acquisitions Planning, Strategy
Note that M&A is just a tool to achieve something; it is not a strategy by itself. Some companies seem to be acquiring m...

Mergers and Acquisitions: Success Archetypes

Mergers and Acquisitions, Strategy
According to Marc Goedhart, Tim Koller, and David Wessels ("The Five Types of Successful Acquisitions", McKinsey Quarter...

Value Creation in Cross-Border Mergers and Acquisitions

International M&A, Value Creation
There is a rise in the amount of cross-border mergers and acquisitions (M&As). These cross-border M&As are subject to a ...

Rules for Successful Acquisition Campaigns

M&A, Strategy
In his HBR article "Rules to Acquire By", Pitney Bowes' CFO and Executive VP Bruce Nolop shares some lessons learned by ...

Attributes of Success of Successful Acquisitions

Strategy, M&A
In an empirical study of 24 acquisitions, Hitt, Harrison, Ireland and Best examined that successful acquisitions share f...

Platform and Bolt-on Acquisitions Types

M&A, Strategy
When it comes to assess a potential acquisition, Pitney Bowes, famous for its successful acquisition strategies, applies...

Potential Strategic Objectives of Mergers & Acquisitions

Mergers & Acquisitions, Strategy
Many mergers and acquisitions are driven by strategies in order to achieve one of the following five strategic M&A objec...

What are the Key Responsibilities of the Board in M&A?

Board Responsibilities, Mergers and Acquisitions
Cookson (iancookson@gt.com) recommends the following useful shopping list in the "Financial Excutive" of Oct2004: - Wh...

Communication Strategy Before, During and After a Merger

Branding, Communication, M&A
Of the many complex decisions that senior executives make before and during a merger, one is mandatory and critical but ...

Reasons for M&A Failures

Avoid these Mistakes in M&A…
Research from Hay Group and La Sorbonne University on European merger and acquisition operations of the last 3 years hig...

The Drivers of Merger Success

M&A Success Factors, Merger Success Factors
Many mergers fail. Everybody knows that. Marc J. Epstein thinks there are seven determinants of merger success: 1. stra...

Cold Hard Facts about Acquisitions

When you're considering an acquisition…
One should recognize some cold hard facts about mergers and acquisitions. In the book: The Complete Guide to Mergers and...
Informationskällor

Olika informationskällor om Integration av Förvärv. Här hittar du powerpoints, videor, nyheter etc. som du kan använda i dina egna föreläsningar och workshops.


Best Practices of Merger and Acquisition Integration

Mergers and Acquisitions, Strategy, M&A, Integration
Large presentation on Merger and Acquisition Strategy and Implementation 1. Introduction 2. Counter-Intuitive Moves 3...

Organizational Learning in Acquiring Other Firms

Acquisition Integration, Banking, Mergers, Post_Acquisition Integration, Learning
Paper by Dima Leshchinskii and Maurizio Zollo studies empirically how post-acquisition decisions and learning from previ...

Mergers, Acquisitions & Corporate Control

Corporate Control, Mergers and Acquisitions, Anti-takeover Measures, Synergies
This presentation is about corporate control and mergers and acquisitions, including the following sections: 1. What is...

Global HRM in a Globalized World

Globalization, Global Human Resource Management, International HRM
Presentation that introduces the concept of international HRM. The presentation includes he following sections: 1. Intr...

Acquisition Integration Approaches Diagram

Post Merger Integration
Download and edit the 12manage PowerPoint model for limited personal, educational and business use. Republishing in int...

Strategic Dynamics of Acquisition Integration

Integration Process, Integration Framework
Paper by Robert A. Burgelman and Webb McKinney introduces a conceptual framework that decomposes the overall acquisition...

Forskningslänkar

Hoppa till ytterligare forskningsresurser angående angående Integration av Förvärv.


Nyheter

Videor

Presentationer

 

Böcker

Akademisk

Mer


Jämför Förvärvs- och Integrations Angreppssätt med: Kärnkompetens  |  Lånefinansierat Företagsköp (Leveraged Buy-out)  |  Moderbolagstilar, Koncernstilar  |  Värdebaserad Styrning  |  Porter  |  Moderbolagsfördel, Koncernfördel  |  Horisontell Integration  |  Turnaround Management  |  Företagsledningens Utköp (Management Buyout)  |  BCG Matrisen  |  Tillväxtfasermodell  |  Särskiljande Förmågor (Distinctive Capabilities)  |  Centralisering och Decentralisering  |  Organisatoriska Konfigurationer  |  Organisationskarta  |  Utkontraktering


Retur till Management Start: Organisation och Förändring  | Ekonomi och Investera  |  Kunskap och Immateriella Tillgångar  |   Strategi & Innovation


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Särskild Intressegrupp SIG

Vet du mycket om Integration av Förvärv? Bli vår SIG-ledare och få världsomspännande erkännande som expert.Om 12manage | Reklam | Länk till oss / Citera oss | Sekretess | Förslagen | Användningsvillkor
© 2023 12manage - The Executive Fast Track. V16.1 - Senast uppdaterad: 6-6-2023. Alla namn ™ av deras ägare.