Förvärvs och Integrations Angrepssätt (Haspeslagh och Jemison)

Kunskapscenter

Fusioner och förvärv. Förklaring av Förvärvs- och Integrations Angreppssätt av Philippe Haspeslagh och David Jemison. ('90)


Förvärvs- och Integrations Angreppssättsmodellen som Philippe Haspeslagh och David Jemison ger insikt och vägledning vid fusioner och förvärv och att välja det mest optimala integrationstillvägagångssättet.


Traditionellt vid fusioner och förvärv var mottot ofta: "Gör dem lika oss". Eller förhållandevis enkla kriterier användes för att välja ett tillvägagångssätt. Liksom storleken och kvaliteten på det förvärvade företaget.


Haspeslagh och Jemison (1990) har påstått att tillvägagångssättet, som ett företag bör ta i en integration, bör man förstå genom att beakta följande två (extra) kriterier:

 1. Behovet av strategiskt ömsesidigt oberoende. M&A - Förvärvs och Integrations Angrepssätt (Haspeslagh och Jemison)
 2. Behovet av organisatoriskt självstyre.

Fyra typer av värdeskapande vid fusioner och förvärv

Självfallet är målet och den centrala uppgiften i alla typer av förvärv att skapa värde som möjliggörs, när de två organisationerna kombineras. Det finns fyra typer av värdeskapande:

 1. Dela resurser. Värde skapas, genom att man kombinerar företagen på den funktionella nivån.
 2. Funktionell expertis överföring. Värde skapas genom att flytta vissa bestämda personer eller dela information, kunskap och know-how.
 3. Överföring av allmän managementexpertis. Värden skapas genom ökad insikt, koordination eller kontroll.
 4. Kombinationsfördelar. Värde skapas genom att få hävstångseffekter för kapital tillgångar, genom att låna kapacitet, genom ökande inköpskraft eller genom ökad marknadskraft.

Organisatoriskt självstyre

Haspeslagh och Jemison varnar för att chefer inte skall förlora kontrollen på grund av det faktum att den strategiska uppgiften i ett förvärv är att skapa värde. Dessutom måste de inte bevilja självstyre för snabbt, även om personer är viktig och självfallet bör behandlas rättvist och med värdighet. Behovet av organisatoriskt självstyre kan besvaras genom att använda tre frågor:

 1. Är självstyre nödvändigt för att bevara den strategiska kapaciteten som vi har köpt?
 2. Om svaret i fråga 1, är positivt, hur mycket självstyre bör vara tillåtet?
 3. I vilka specifika områden är självstyre viktigt?

Den fördelaktigaste fusions- och förvärvsmodellen

Beroende av poängen på de ovannämnda två faktorerna (se grafen), de fördelaktigaste Förvärvs- och Integrations Angreppssätten är:

 • Absorption. Management bör vara modig och se till att denna vision för förvärvet utkommuniceras.
 • Bibehållande. Managements fokus är: att hålla källan av den förvärvade intakt, "fostra".
 • Symbios. Management måste se till att det samtidigt sker ett gränsbevarande och att gränserna öppnas upp, genom en gradvis process.
 • Holdingbolag. Ingen avsikt av att integrera och värde skapas endast av finansiella överföringar, riskdelning eller allmän managementkapacitet.

Särskild Intressegrupp SIG - Integration av förvärv


Särskild Intressegrupp SIG (26 medlemmar)


Forum - Integration av förvärv  

I detta forum hittar du intressanta diskussioner på senare tid.


  Mergers and Acquisitions in Africa (2 reaktioner)
Mergers and acquisitions are not very common in Africa.... I...
 
 
 
 
  The right Leader during M&A
The role of HR in M&A is important, but the role of the futu...
 
 
 
 
  Da Annullamento and Da Concambio in English?
I'm writing a thesis degree on Italian and U.S. mergers. In ...
 
 
 
 
  2 Perspectives on Post-acquisition Integration (1 reaktioner)
One can distinguish two perspectives when discussing acquisi...
 
 
 
 
  Culture Clashes in M&A (5 reaktioner)
Many studies report that up to 80% of M&A are failing to cr...
 
 
 
 
  Increase the role of HR in M&A (2 reaktioner)
Many mergers and acquisitions fail to deliver on their initi...
 
 
 
 
  Combining Integration and Autonomy in Acquisitions
According to the literature on acquisitions, it is of high i...
 
 
 
 
  What makes M&A So Attractive Compared to Organic Growth?
I think one reason for the low success rate of M&A is that m...
 
 
 
 
  Global Number of Mergers & Acquisitions (2 reaktioner)
How many company M&As are done annually across the globe?...
 
 
 
 
  Reasons for Mergers and Acquisitions? (2 reaktioner)
Please help me understand why any company would want to merg...
 
 
 
 

Best Practices - Integration av förvärv

Här hittar du de mest värdefulla diskussionerna från det förflutna.


  Mergers and Acquisitions (M&A) Success Factors (3 reaktioner)
What are the factors affecting the success after a merger, a...
 
 
 
 
  Do Mergers and Acquisitions Add Value? (4 reaktioner)
As a theory it is expected that the value of the two firms a...
 
 
 
 
  What HRM Theories are used in M&A? (4 reaktioner)
What theories of HRM are usually applied in mergers and acqu...
 
 
 
 

Expert Tips (ENG) - Acquisition Integration

Här hittar du högkvalitativa råd från experter.


 

Why M&A is not a Strategy

Mergers and Acquisitions Planning, Strategy...
 
 
 

Mergers and Acquisitions: Success Archetypes

Mergers and Acquisitions, Strategy...
 
 
 

Value Creation in Cross-Border Mergers and Acquisitions

International M&A, Value Creation...
 
 
 

Focus Areas after a Merger for Leaders

Post-merger Integration, M&A, Strategy...
 
 
 

Rules for Successful Acquisition Campaigns

M&A, Strategy...
 
 
 

Attributes of Success of Successful Acquisitions

Strategy, M&A...
 
 
 

What are the Key Responsibilities of the Board in M&A?

Board Responsibilities, Mergers and Acquisitions...
 
 
 

Potential Strategic Objectives of Mergers & Acquisitions

Mergers & Acquisitions, Strategy...
 
 
 

Platform and Bolt-on Acquisitions Types

M&A, Strategy...
 
 
 

Communication Strategy Before, During and After a Merger

Branding, Communication, M&A...
 
 
 

Principles for Successful M&A integration

Post-Merger Integration...
 
 
 

The Relation Between “Organizational Fit” and Post-acquisition Integration Performance

M&A Strategy, Post-merger Integration...
 
 
 

The Drivers of Merger Success

Post-Merger Integration...
 
 
 

Reasons for M&A Failures

Avoid these Mistakes in M&A…...
 
 
 

Cold Hard Facts about Acquisitions

When you're considering an acquisition…...
 
 
 

Guidelines for a Smooth Post Merger Integration

Integrating an Acquisition...
 
 

Resurser - Integration av förvärv

Här hittar du PowerPoint-presentationer, mikroinlärningsvideor och ytterligare informationskällor.


 

Nyheter om Förvärv Integration


     
 

Nyheter om Fusioner Köp


     
 

Videor om Förvärv Integration


     
 

Videor om Fusioner Köp


     
 

Presentationer om Förvärv Integration


     
 

Presentationer om Fusioner Köp


     
 

Mer om Förvärv Integration


     
 

Mer om Fusioner Köp


     

Jämför Förvärvs- och Integrations Angreppssätt med: Kärnkompetens  |  Lånefinansierat Företagsköp (Leveraged Buy-out)  |  Moderbolagstilar, Koncernstilar  |  Värdebaserad Styrning  |  Porter  |  Moderbolagsfördel, Koncernfördel  |  Horisontell Integration  |  Turnaround Management  |  Företagsledningens Utköp (Management Buyout)  |  BCG Matrisen  |  Tillväxtfasermodell  |  Särskiljande Förmågor (Distinctive Capabilities)  |  Centralisering och Decentralisering  |  Organisatoriska Konfigurationer  |  Organisationskarta  |  Utkontraktering


Retur till Management Start: Organisation och Förändring  | Ekonomi och Investera  |  Kunskap och Immateriella Tillgångar  |   Strategi


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Special Interest Group Leader

Du här? Anmäl dig gratis


 


Om 12manage | Reklam | Länk till oss / Citera oss | Sekretess | Förslagen | Användningsvillkor
© 2019 12manage - The Executive Fast Track. V15.1 - Senast uppdaterad: 20-10-2019. Alla namn ™ av deras ägare.