Förvärvs och Integrations Angrepssätt (Haspeslagh och Jemison)

Kunskapscenter

   

Fusioner och förvärv. Förklaring av Förvärvs- och Integrations Angreppssätt av Philippe Haspeslagh och David Jemison. ('90)

Innehåll

Premium

Förvärvs- och Integrations Angreppssättsmodellen som Philippe Haspeslagh och David Jemison ger insikt och vägledning vid fusioner och förvärv och att välja det mest optimala integrationstillvägagångssättet.


Traditionellt vid fusioner och förvärv var mottot ofta: "Gör dem lika oss". Eller förhållandevis enkla kriterier användes för att välja ett tillvägagångssätt. Liksom storleken och kvaliteten på det förvärvade företaget.


Haspeslagh och Jemison (1990) har påstått att tillvägagångssättet, som ett företag bör ta i en integration, bör man förstå genom att beakta följande två (extra) kriterier:

 1. Behovet av strategiskt ömsesidigt oberoende. M&A - Förvärvs och Integrations Angrepssätt (Haspeslagh och Jemison)
 2. Behovet av organisatoriskt självstyre.

Fyra typer av värdeskapande vid fusioner och förvärv

Självfallet är målet och den centrala uppgiften i alla typer av förvärv att skapa värde som möjliggörs, när de två organisationerna kombineras. Det finns fyra typer av värdeskapande:

 1. Dela resurser. Värde skapas, genom att man kombinerar företagen på den funktionella nivån.
 2. Funktionell expertis överföring. Värde skapas genom att flytta vissa bestämda personer eller dela information, kunskap och know-how.
 3. Överföring av allmän managementexpertis. Värden skapas genom ökad insikt, koordination eller kontroll.
 4. Kombinationsfördelar. Värde skapas genom att få hävstångseffekter för kapital tillgångar, genom att låna kapacitet, genom ökande inköpskraft eller genom ökad marknadskraft.

Organisatoriskt självstyre

Haspeslagh och Jemison varnar för att chefer inte skall förlora kontrollen på grund av det faktum att den strategiska uppgiften i ett förvärv är att skapa värde. Dessutom måste de inte bevilja självstyre för snabbt, även om personer är viktig och självfallet bör behandlas rättvist och med värdighet. Behovet av organisatoriskt självstyre kan besvaras genom att använda tre frågor:

 1. Är självstyre nödvändigt för att bevara den strategiska kapaciteten som vi har köpt?
 2. Om svaret i fråga 1, är positivt, hur mycket självstyre bör vara tillåtet?
 3. I vilka specifika områden är självstyre viktigt?

Den fördelaktigaste fusions- och förvärvsmodellen

Beroende av poängen på de ovannämnda två faktorerna (se grafen), de fördelaktigaste Förvärvs- och Integrations Angreppssätten är:

 • Absorption. Management bör vara modig och se till att denna vision för förvärvet utkommuniceras.
 • Bibehållande. Managements fokus är: att hålla källan av den förvärvade intakt, "fostra".
 • Symbios. Management måste se till att det samtidigt sker ett gränsbevarande och att gränserna öppnas upp, genom en gradvis process.
 • Holdingbolag. Ingen avsikt av att integrera och värde skapas endast av finansiella överföringar, riskdelning eller allmän managementkapacitet.

Förvärvs och Integrations Angrepssätt Särskild Intressegrupp SIG


Särskild Intressegrupp SIG (31 medlemmar)


Förvärvs och Integrations Angrepssätt Forumet  

Nya ämnen

  What HRM Theories are used in M&A?
What theories of HRM are usually applied in mergers and acquisitions?
How about configuration and contingency approaches? Thanks for your suggest...
     
 
  2 Perspectives on Post-acquisition Integration
One can distinguish two perspectives when discussing acquisition integration:
1. Organizational Behavior ...
     
 
  Combining Integration and Autonomy in Acquisitions
According to the literature on acquisitions, it is of high importance to decide on the proper level of integration between the firms in order to reali...
     
 

Best Practices - Förvärvs och Integrations Angrepssätt
  Mergers and Acquisitions (M&A) Success Factors
What are the factors affecting the success after a merger, acquisition or takeover?...
     
 
  Mergers and Acquisitions in Africa
Mergers and acquisitions are not very common in Africa.... I wonder why?...
     
 
  Do Mergers and Acquisitions Add Value?
As a theory it is expected that the value of the two firms after merging should rise. But this is often not the case in real life. Why?...
     
 
  The right Leader during M&A
The role of HR in M&A is important, but the role of the future Country or Regional Leader is critical. If that Leader is not "neutral", it is hard to ...
     
 
  Da Annullamento and Da Concambio in English?
I'm writing a thesis degree on Italian and U.S. mergers. In Italy, mergers generate deficits ("Disavanzi") or surplus("Avanzi"). We have two types of ...
     
 Allt du behöver veta om management


  Culture Clashes in M&A
Many studies report that up to 80% of M&A are failing to create value and this is mainly due to culture clashes during the integration phase. Some au...
     
 
  What makes M&A So Attractive Compared to Organic Growth?
I think one reason for the low success rate of M&A is that many times the merger arises from opportunity and not from genuine strategic planning. Some...
     
 
  Reasons for Mergers and Acquisitions?
Please help me understand why any company would want to merge with some another company. What are the typical main reasons behind mergers and acquisit...
     
 
  Global Number of Mergers & Acquisitions
How many company M&As are done annually across the globe?...
     
 
  Increase the role of HR in M&A
Many mergers and acquisitions fail to deliver on their initial promises partly because of cultural/people issues. The role of HR in M&A should be i...
     
 

Expert Tips (ENG) - Acquisition Integration Approaches
 

Why M&A is not a Strategy

 
 
 

Mergers and Acquisitions: Success Archetypes

 
 
 

Value Creation in Cross-Border Mergers and Acquisitions

 
 
 

Focus Areas after a Merger for Leaders

 
 
 

Rules for Successful Acquisition Campaigns

 
 
 

Attributes of Success of Successful Acquisitions

 
 
 

What are the Key Responsibilities of the Board in M&A?

 
 
 

Potential Strategic Objectives of Mergers & Acquisitions

 
 
 

Platform and Bolt-on Acquisitions Types

 
 
 

Communication Strategy Before, During and After a Merger

 
 
 

Principles for Successful M&A integration

 
 
 

The Relation Between “Organizational Fit” and Post-acquisition Integration Performance

 
 
 

The Drivers of Merger Success

 
 
 

Reasons for M&A Failures

 
 
 

Cold Hard Facts about Acquisitions

 
 
 

Guidelines for a Smooth Post Merger Integration

 
 Utveckla dig själv i företagsadministration och managementResurser - Förvärvs och Integrations Angrepssätt
 

Nyheter om Förvärv Integration


     
 

Nyheter om Fusioner Köp


     
 

Videor om Förvärv Integration


     
 

Videor om Fusioner Köp


     
 

Presentationer om Förvärv Integration


     
 

Presentationer om Fusioner Köp


     
 

Mer om Förvärv Integration


     
 

Mer om Fusioner Köp


     Accelerera din managementkarriärJämför Förvärvs- och Integrations Angreppssätt med: Kärnkompetens  |  Lånefinansierat Företagsköp (Leveraged Buy-out)  |  Moderbolagstilar, Koncernstilar  |  Värdebaserad Styrning  |  Porter  |  Moderbolagsfördel, Koncernfördel  |  Horisontell Integration  |  Turnaround Management  |  Företagsledningens Utköp (Management Buyout)  |  BCG Matrisen  |  Tillväxtfasermodell  |  Särskiljande Förmågor (Distinctive Capabilities)  |  Centralisering och Decentralisering  |  Organisatoriska Konfigurationer  |  Organisationskarta  |  Utkontraktering


Retur till Management Start: Organisation och Förändring  | Ekonomi och Investera  |  Kunskap och Immateriella Tillgångar  |   Strategi


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Special Interest Group Leader

 


Om 12manage | Reklam | Länk till oss / Citera oss | Sekretess | Förslagen | Användningsvillkor
© 2018 12manage - The Executive Fast Track. V15.0 - Senast uppdaterad: 12-12-2018. Alla namn ™ av deras ägare.