Förvärvs och Integrations Angrepssätt (Haspeslagh och Jemison)

KunskapscenterSammanfattning, forum, bästa praxis, experttips och informationskällor.

69 itens • 366.464 visitas


Förvärvs- och Integrations Angreppssättsmodellen som Philippe Haspeslagh och David Jemison ger insikt och vägledning vid fusioner och förvärv och att välja det mest optimala integrationstillvägagångssättet.


Traditionellt vid fusioner och förvärv var mottot ofta: "Gör dem lika oss". Eller förhållandevis enkla kriterier användes för att välja ett tillvägagångssätt. Liksom storleken och kvaliteten på det förvärvade företaget.


Haspeslagh och Jemison (1990) har påstått att tillvägagångssättet, som ett företag bör ta i en integration, bör man förstå genom att beakta följande två (extra) kriterier:

 1. Behovet av strategiskt ömsesidigt oberoende. M&A - Förvärvs och Integrations Angrepssätt (Haspeslagh och Jemison)
 2. Behovet av organisatoriskt självstyre.

Fyra typer av värdeskapande vid fusioner och förvärv

Självfallet är målet och den centrala uppgiften i alla typer av förvärv att skapa värde som möjliggörs, när de två organisationerna kombineras. Det finns fyra typer av värdeskapande:

 1. Dela resurser. Värde skapas, genom att man kombinerar företagen på den funktionella nivån.
 2. Funktionell expertis överföring. Värde skapas genom att flytta vissa bestämda personer eller dela information, kunskap och know-how.
 3. Överföring av allmän managementexpertis. Värden skapas genom ökad insikt, koordination eller kontroll.
 4. Kombinationsfördelar. Värde skapas genom att få hävstångseffekter för kapital tillgångar, genom att låna kapacitet, genom ökande inköpskraft eller genom ökad marknadskraft.

Organisatoriskt självstyre

Haspeslagh och Jemison varnar för att chefer inte skall förlora kontrollen på grund av det faktum att den strategiska uppgiften i ett förvärv är att skapa värde. Dessutom måste de inte bevilja självstyre för snabbt, även om personer är viktig och självfallet bör behandlas rättvist och med värdighet. Behovet av organisatoriskt självstyre kan besvaras genom att använda tre frågor:

 1. Är självstyre nödvändigt för att bevara den strategiska kapaciteten som vi har köpt?
 2. Om svaret i fråga 1, är positivt, hur mycket självstyre bör vara tillåtet?
 3. I vilka specifika områden är självstyre viktigt?

Den fördelaktigaste fusions- och förvärvsmodellen

Beroende av poängen på de ovannämnda två faktorerna (se grafen), de fördelaktigaste Förvärvs- och Integrations Angreppssätten är:

 • Absorption. Management bör vara modig och se till att denna vision för förvärvet utkommuniceras.
 • Bibehållande. Managements fokus är: att hålla källan av den förvärvade intakt, "fostra".
 • Symbios. Management måste se till att det samtidigt sker ett gränsbevarande och att gränserna öppnas upp, genom en gradvis process.
 • Holdingbolag. Ingen avsikt av att integrera och värde skapas endast av finansiella överföringar, riskdelning eller allmän managementkapacitet.

Särskild Intressegrupp SIG

Gå med

Integration av förvärv Särskild Intressegrupp SIG.Särskild Intressegrupp SIG (23 medlemmar)

Forum

Nytt Ämne

Forum om Integration av förvärv.


Mergers and Acquisitions in Africa
Mergers and acquisitions are not very common in Africa.... I wonder why? (...)
14
 
2 kommentarer
The right Leader during M&A
The role of HR in M&A is important, but the role of the future Country or Regional Leader is critical. If that Leader is (...)
10
 
What HRM Theories are used in M&A?
What theories of HRM are usually applied in mergers and acquisitions?
How about configuration and contingency appro (...)
9
 
4 kommentarer
Da Annullamento and Da Concambio in English?
I'm writing a thesis degree on Italian and U.S. mergers. In Italy, mergers generate deficits ("Disavanzi") or surplus("A (...)
9
 
2 Perspectives on Post-acquisition Integration
One can distinguish two perspectives when discussing acquisition integration:
1. Organizational Behavior Perspectiv (...)
6
 
1 kommentarer
Combining Integration and Autonomy in Acquisitions
According to the literature on acquisitions, it is of high importance to decide on the proper level of integration betwe (...)
5
 
Increase the role of HR in M&A
Many mergers and acquisitions fail to deliver on their initial promises partly because of cultural/people issues. The ro (...)
5
 
2 kommentarer
What makes M&A So Attractive Compared to Organic Growth?
I think one reason for the low success rate of M&A is that many times the merger arises from opportunity and not from ge (...)
3
 
Global Number of Mergers & Acquisitions
How many company M&As are done annually across the globe? (...)
3
 
2 kommentarer
Reasons for Mergers and Acquisitions?
Please help me understand why any company would want to merge with some another company. What are the typical main reaso (...)
2
 
2 kommentarer

Starta ett nytt forumämne om Integration av förvärv. Mer info.

 

Best Practices

Topprankade ämnen om Integration av förvärv. Här hittar du de mest värdefulla idéerna och praktiska förslagen.


Mergers and Acquisitions (M&A) Success Factors
What are the factors affecting the success after a merger, acquisition or takeover? (...)
19
 
3 kommentarer

Do Mergers and Acquisitions Add Value?
As a theory it is expected that the value of the two firms after merging should rise. But this is often not the case in (...)
11
 
4 kommentarer

Culture Clashes in M&A
Many studies report that up to 80% of M&A are failing to create value and this is mainly due to culture clashes during (...)
6
 
5 kommentarer

Experttips

Avancerad insikt om Acquisition Integration (Engelsk). Här hittar du professionella råd från experter.


Why M&A is not a Strategy

Mergers and Acquisitions Planning, Strategy
Note that M&A is just a tool to achieve something; it is not a strategy by itself. Some companies seem to be acquiring m (...)

Mergers and Acquisitions: Success Archetypes

Mergers and Acquisitions, Strategy
According to Marc Goedhart, Tim Koller, and David Wessels ("The Five Types of Successful Acquisitions", McKinsey Quarter (...)

Value Creation in Cross-Border Mergers and Acquisitions

International M&A, Value Creation
There is a rise in the amount of cross-border mergers and acquisitions (M&As). These cross-border M&As are subject to a (...)

Rules for Successful Acquisition Campaigns

M&A, Strategy
In his HBR article "Rules to Acquire By", Pitney Bowes' CFO and Executive VP Bruce Nolop shares some lessons learned by (...)

Focus Areas after a Merger for Leaders

Post-merger Integration, M&A, Strategy
In McKinsey Quarterly 2006/4 is an article on the art of postmerger leadership. McKinsey mention 5 challenges for postme (...)

Attributes of Success of Successful Acquisitions

Strategy, M&A
In an empirical study of 24 acquisitions, Hitt, Harrison, Ireland and Best examined that successful acquisitions share f (...)

What are the Key Responsibilities of the Board in M&A?

Board Responsibilities, Mergers and Acquisitions
Cookson (iancookson@gt.com) recommends the following useful shopping list in the "Financial Excutive" of Oct2004: - Wh (...)

Potential Strategic Objectives of Mergers & Acquisitions

Mergers & Acquisitions, Strategy
Many mergers and acquisitions are driven by strategies in order to achieve one of the following five strategic M&A objec (...)

Platform and Bolt-on Acquisitions Types

M&A, Strategy
When it comes to assess a potential acquisition, Pitney Bowes, famous for its successful acquisition strategies, applies (...)

Communication Strategy Before, During and After a Merger

Branding, Communication, M&A
Of the many complex decisions that senior executives make before and during a merger, one is mandatory and critical but (...)

Principles for Successful M&A integration

Post-Merger Integration
1. Use a personal touch: One of the most important elements of a successful M&A integration is clear and consistent comm (...)

The Relation Between “Organizational Fit” and Post-acquisition Integration Performance

M&A Strategy, Post-merger Integration
The term “Organizational Fit” is an important aspect when considering the post-acquisition integration performance. The (...)

The Drivers of Merger Success

Post-Merger Integration
Many mergers fail. Everybody knows that. Marc J. Epstein thinks there are seven determinants of merger success: 1. str (...)

Reasons for M&A Failures

Avoid these Mistakes in M&A…
Research from Hay Group and La Sorbonne University on European merger and acquisition operations of the last 3 years hig (...)

Cold Hard Facts about Acquisitions

When you're considering an acquisition…
One should recognize some cold hard facts about mergers and acquisitions. In the book: The Complete Guide to Mergers and (...)

Guidelines for a Smooth Post Merger Integration

Integrating an Acquisition
In the article "The Ten Commandments Of Integrating an Acquisition" by Jess Varughese and Peter Bond (USBanker, July 200 (...)
Informationskällor

Olika informationskällor om Integration av förvärv. Här hittar du powerpoints, videor, nyheter etc. som du kan använda i dina egna föreläsningar och workshops.


Best Practices of Merger and Acquisition Integration

Mergers and Acquisitions, Strategy, M&A, Integration
Large presentation on Merger and Acquisition Strategy and Implementation 1. Introduction 2. Counter-Intuitive Moves 3 (...)

Organizational Learning in Acquiring Other Firms

Acquisition Integration, Banking, Mergers, Post_Acquisition Integration, Learning
Paper by Dima Leshchinskii and Maurizio Zollo studies empirically how post-acquisition decisions and learning from previ (...)

Mergers, Acquisitions & Corporate Control

Corporate Control, Mergers and Acquisitions, Anti-takeover Measures, Synergies
This presentation is about corporate control and mergers and acquisitions, including the following sections: 1. What is (...)

Global HRM in a Globalized World

Globalization, Global Human Resource Management, International HRM
Presentation that introduces the concept of international HRM. The presentation includes he following sections: 1. Intr (...)

Acquisition Integration Approaches Diagram

Post Merger Integration
Download and edit the 12manage PowerPoint model for limited personal, educational and business use. Republishing in int (...)

Strategic Dynamics of Acquisition Integration

Integration Process, Integration Framework
Paper by Robert A. Burgelman and Webb McKinney introduces a conceptual framework that decomposes the overall acquisition (...)

Forskningslänkar

Hoppa automatiskt in i ytterligare användbara källor angående Integration av förvärv.


Nyheter Videor Presentationer Böcker Mer

Nyheter

Videor

Presentationer

Böcker

Mer


Jämför Förvärvs- och Integrations Angreppssätt med: Kärnkompetens  |  Lånefinansierat Företagsköp (Leveraged Buy-out)  |  Moderbolagstilar, Koncernstilar  |  Värdebaserad Styrning  |  Porter  |  Moderbolagsfördel, Koncernfördel  |  Horisontell Integration  |  Turnaround Management  |  Företagsledningens Utköp (Management Buyout)  |  BCG Matrisen  |  Tillväxtfasermodell  |  Särskiljande Förmågor (Distinctive Capabilities)  |  Centralisering och Decentralisering  |  Organisatoriska Konfigurationer  |  Organisationskarta  |  Utkontraktering


Retur till Management Start: Organisation och Förändring  | Ekonomi och Investera  |  Kunskap och Immateriella Tillgångar  |   Strategi & Innovation


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Särskild Intressegrupp SIG

Har du ett stort intresse för Integration av förvärv? Bli vår SIG-ledare

 


Om 12manage | Reklam | Länk till oss / Citera oss | Sekretess | Förslagen | Användningsvillkor
© 2021 12manage - The Executive Fast Track. V15.8 - Senast uppdaterad: 19-10-2021. Alla namn ™ av deras ägare.